神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.KazimierasPečiukaitis istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 rugpjūčio 20 d., 17:08 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 0-50 eilutės:
2018.11.28

Mielas Kazimierai,

Ačiū už ilgai ir įdomų laišką. Džiaugiuos, kad mūsų bendravimas buvo prasmingas.

Užtrukau atrašydamas nes mūsų kaime nėra net pašto dėžutės. Tikėjausi jus visus aplankyti prieš kelias dienas bet jūsų įstaigos įvykiai tai sutrukdė. Tai gal kada gruodžio mėnesį pavyks aplankyti ir tęsti šviesuolių dirbtuves.

Jus domina retorika, tai turėdamas galimybę, įteikiau Silvijui jums perduoti knygą Cicerono kalbų. Romėnas Ciceronas buvo žinomas, kaip puikiausias retorikas. Taip pat galite jo pasaulėžiūrą palyginti su Kristaus pasaulėžiūra.

Nuostabu, kaip plačiai viskuo domiesi. Ir būtent rimtais dalykais, pirmiausiai Dievu.

Manau, vidurinis išsilavinimas atspindi tai, ką kiti gali mus spausti išmokti. Užtat tai yra pagrinde žinių kaupimas ir jų atkartojimas. O aukštesniajame išsilavinime tenka pačiam save spausti, tenka pasirinkti savo kelią, atsirinkti kas pačiam asmeniškai svarbu ir kūrybingai gilintis. Iš jūsų laiško akivaizdu, jog taip ir mokotės. Vadinas, švietimo tikslas yra tapti savamoksliu, bet tokiu būti galima bet kada ryžtis. O tai šviesuolių kelias. Tad sveikinu jus, kaip šviesuolį.

Labai svarbu, kad žinote savo vertybę: Dievą, jo meilę žmonėms ir gailestingumą. Tad pažįstate save, kaip graikai linkėjo. Suvokiate, į ką susiveda jūsų gyvenimas. O tai turėtų vis paskatinti bręsti toliau. Juk jūsų supratimas Dievo, jo meilės ir gailestingumo, nebūtinai visa tai pagauna. Tad kyla klausimai. O šviesuoliai gyvena tokiais klausimais.

Toliau mane domina, kokius klausimus norėtumėte gvildenti. Iš jūsų laiško supratau, kad savaime kyla pora klausimų:
A) Kaip ateityje įkurti platformą padėti žmonėms? Tiesa, aš nesupratau, kaip jūs norite padėti žmonėms. Tad būtų įdomu, kad apie tai parašytumėte.
B) Kaip geriau viešai kalbėti?

Dėl viešo kalbėjimo siūlau parašyti, ką jūs norėtumėte pasiekti savo kalbėjimu? O toliau galite pradėti tirti, kas padeda tai pasiekti? Kaip Jėzus moko, spręskime apie medį pagal vaisių. Tad galite po truputį rinkti pavyzdžius, kokios kalbos yra jus teigiamai paveikę. Manau svarbu įsidėmėti, kalbos gali veikti mūsų sąmonę, o taip pat ir pasąmonę. Pastarąjį poveikį gali būti nelengva pastebėti, bent iš karto. Tad galite prisiminti savo vaikystę ir paauglystę, kas jus teigiamai veikė? Ir galite tokius pavyzdžius rinkti iš kitų.

Dar jums pridėsiu savo pranešimą apie širdies ir pasaulio tiesas, "Kas jaudinasi, klysta."

Rašykite man į kaimą, ten kur rašėte. Aš rytoj išvažiuoju į Rygą peržiūrėti jų archyvus, nes tiriu lietuvių atsakomybę už Holokaustą. Už poros savaičių turėčiau grįžti į kaimą, tai lauksiu jūsų laiško.

Linkėjimai Silvijui Pokštui, Linui Šimkui ir visiems,

Andrius

Andrius Kulikauskas
Vytauto g. 15
Eičiūnų km
Butrimonių pšt
Alytaus raj
LT-64424

-----------------------------

2018.11.02 Kazimieras Pečiukaitis.
* Vertybė: Dievas, jo meilė žmonėms ir gailestingumas.
* Domina:
** Teologija - katalikų postulatų sistema.
** Retorika: iškalbos menas. Šiuo metu studijuoja iš seminarijos gautą vadovėlį, iškalbos tradicijos, komunikacijos procesas, monologinio kalbėjimo mokymas. Koplyčioje gina katalikybę nuo protestantizmo. Viešas kalbėjimas.
** Romos imperija (kultūra, santvarka, valdymas). Apologetika. Publicistika (teokratinis Vatikano valdymas). Pontifikato eiga. Klerikalizmas (įtaka ir svarbumas). Ornitologija, entomologija.
** Antropologija - norėtų daugiau apie ją išmokti.
* Svajonė: Gauti gerą dvasinį išsilavinimą su Dievo ir Bažnyčios pagalbą. Ateityje su bendraminčiais įkurti platformą padedant žmonėms realizuojant tokį projektą. Bet reikia žinių praktinių, kaip tai įgyvendinti, stiprią komandą, ir koordinacijos veiksmų krypties tokiam iššūkiui.
* Galimi klausimai:
** Kaip įkurti platformą padėti žmonėms?
** Vis dėlto dar nevisada išdrįstu kalbėti. Nepilnai suprantu kalbėjimo srities metodologijos, metodikos dalykų mokymo, taisyklių ir panašiai.
** Kaip pereinama nuo vidurinio išsilavinimo į aukštesnį išlaisvinimą.
2021 liepos 26 d., 16:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-51 eilutės:
2018.11.28

Mielas Kazimierai,

Ačiū už ilgai ir įdomų laišką. Džiaugiuos, kad mūsų bendravimas buvo prasmingas.

Užtrukau atrašydamas nes mūsų kaime nėra net pašto dėžutės. Tikėjausi jus visus aplankyti prieš kelias dienas bet jūsų įstaigos įvykiai tai sutrukdė. Tai gal kada gruodžio mėnesį pavyks aplankyti ir tęsti šviesuolių dirbtuves.

Jus domina retorika, tai turėdamas galimybę, įteikiau Silvijui jums perduoti knygą Cicerono kalbų. Romėnas Ciceronas buvo žinomas, kaip puikiausias retorikas. Taip pat galite jo pasaulėžiūrą palyginti su Kristaus pasaulėžiūra.

Nuostabu, kaip plačiai viskuo domiesi. Ir būtent rimtais dalykais, pirmiausiai Dievu.

Manau, vidurinis išsilavinimas atspindi tai, ką kiti gali mus spausti išmokti. Užtat tai yra pagrinde žinių kaupimas ir jų atkartojimas. O aukštesniajame išsilavinime tenka pačiam save spausti, tenka pasirinkti savo kelią, atsirinkti kas pačiam asmeniškai svarbu ir kūrybingai gilintis. Iš jūsų laiško akivaizdu, jog taip ir mokotės. Vadinas, švietimo tikslas yra tapti savamoksliu, bet tokiu būti galima bet kada ryžtis. O tai šviesuolių kelias. Tad sveikinu jus, kaip šviesuolį.

Labai svarbu, kad žinote savo vertybę: Dievą, jo meilę žmonėms ir gailestingumą. Tad pažįstate save, kaip graikai linkėjo. Suvokiate, į ką susiveda jūsų gyvenimas. O tai turėtų vis paskatinti bręsti toliau. Juk jūsų supratimas Dievo, jo meilės ir gailestingumo, nebūtinai visa tai pagauna. Tad kyla klausimai. O šviesuoliai gyvena tokiais klausimais.

Toliau mane domina, kokius klausimus norėtumėte gvildenti. Iš jūsų laiško supratau, kad savaime kyla pora klausimų:
A) Kaip ateityje įkurti platformą padėti žmonėms? Tiesa, aš nesupratau, kaip jūs norite padėti žmonėms. Tad būtų įdomu, kad apie tai parašytumėte.
B) Kaip geriau viešai kalbėti?

Dėl viešo kalbėjimo siūlau parašyti, ką jūs norėtumėte pasiekti savo kalbėjimu? O toliau galite pradėti tirti, kas padeda tai pasiekti? Kaip Jėzus moko, spręskime apie medį pagal vaisių. Tad galite po truputį rinkti pavyzdžius, kokios kalbos yra jus teigiamai paveikę. Manau svarbu įsidėmėti, kalbos gali veikti mūsų sąmonę, o taip pat ir pasąmonę. Pastarąjį poveikį gali būti nelengva pastebėti, bent iš karto. Tad galite prisiminti savo vaikystę ir paauglystę, kas jus teigiamai veikė? Ir galite tokius pavyzdžius rinkti iš kitų.

Dar jums pridėsiu savo pranešimą apie širdies ir pasaulio tiesas, "Kas jaudinasi, klysta."

Rašykite man į kaimą, ten kur rašėte. Aš rytoj išvažiuoju į Rygą peržiūrėti jų archyvus, nes tiriu lietuvių atsakomybę už Holokaustą. Už poros savaičių turėčiau grįžti į kaimą, tai lauksiu jūsų laiško.

Linkėjimai Silvijui Pokštui, Linui Šimkui ir visiems,

Andrius

Andrius Kulikauskas
Vytauto g. 15
Eičiūnų km
Butrimonių pšt
Alytaus raj
LT-64424

-----------------------------

2018.11.02 Kazimieras Pečiukaitis.
* Vertybė: Dievas, jo meilė žmonėms ir gailestingumas.
* Domina:
** Teologija - katalikų postulatų sistema.
** Retorika: iškalbos menas. Šiuo metu studijuoja iš seminarijos gautą vadovėlį, iškalbos tradicijos, komunikacijos procesas, monologinio kalbėjimo mokymas. Koplyčioje gina katalikybę nuo protestantizmo. Viešas kalbėjimas.
** Romos imperija (kultūra, santvarka, valdymas). Apologetika. Publicistika (teokratinis Vatikano valdymas). Pontifikato eiga. Klerikalizmas (įtaka ir svarbumas). Ornitologija, entomologija.
** Antropologija - norėtų daugiau apie ją išmokti.
* Svajonė: Gauti gerą dvasinį išsilavinimą su Dievo ir Bažnyčios pagalbą. Ateityje su bendraminčiais įkurti platformą padedant žmonėms realizuojant tokį projektą. Bet reikia žinių praktinių, kaip tai įgyvendinti, stiprią komandą, ir koordinacijos veiksmų krypties tokiam iššūkiui.
* Galimi klausimai:
** Kaip įkurti platformą padėti žmonėms?
** Vis dėlto dar nevisada išdrįstu kalbėti. Nepilnai suprantu kalbėjimo srities metodologijos, metodikos dalykų mokymo, taisyklių ir panašiai.
** Kaip pereinama nuo vidurinio išsilavinimo į aukštesnį išlaisvinimą.

KazimierasPečiukaitis


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugpjūčio 20 d., 17:08