神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Lietuvių-žydųŠimtametisVaidas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 spalio 19 d., 10:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-69 eilutės iš
>>bgcolor=#E9F5FC<<
-------------

[[LietuviųŽydųŠimtametisVaidasSantrauka | Santrauka]]

[++Lietuvių-žydų šimtametis vaidas, 1940-2040 m. Dorovinis tyrimas.++]

1940 m. liepos mėnesį Lietuvos pasiuntinys Kazys Škirpa kreipėsi į nacių partijos strategą Peter Kleist su pasiūlymais lietuvių tautos vardu kurstyti neapykantą žydams ir tuomi išjudinti lietuvius sukilėlius. Tai laikau pradžia ne tik lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimams prieš žmoniją, bet taip pat ir ilgai nesibaigsiančiam vaidui tarp lietuvių ir žydų visuomenių, tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. Ši istorija man, kaip dorovės tyrėjui, moksliškai itin vertinga dėl jos vienpusiškumo: lietuviai nusikalto prieš žydus, ir ne atvirkščiai. Užtat galiu tirti kaip, besikeičiant aplinkybėmis, santykius toliau įtakojo Kazio Škirpos sukurti du mitai, kad būtent žydai skriaudė lietuvius, o lietuviai keršijo žydams. Vaido eigoje išskiriu pavyzdžius ir įžvelgiu dėsnius, kaip ir kodėl veikėjams pavyko ar nepavyko santykius taisyti ar gadinti. Kartojasi pasirinkimai: įsikibti į netiesą ar atsiverti tiesai; reikalauti vieningumo ar drįsti paprieštarauti; spręsti visuomeniniame ar doroviniame lygmenyje; kitą lenkti, kaip nusidėjėlį, ar jį suprasti ir atjausti; atsiriboti ar ieškoti ryšių; plėtoti bendražmogiškas vertybes ar grumtis priešininko ginklais, ir t.t. Apžvelgsiu, ką galime iš tiesos ir netiesos ginčo suprasti apie dorovę.
-------------
>><<

Dorovinė atsakomybė
* Tautinėje valstybė - tauta atsako.
* Sąmoningieji atsako už savo tautą.

Eiga
* lietuvių-žydų bendradarbiavimas įtvirtinant nepriklausomą Lietuvą
* nepriklausomos Lietuvos cenzūra
* lietuvių-žydų bendradarbiavimas perimant Vilniaus kraštą
* bendras fonas: nacių-sovietų propagandinis karas
* sovietų okupacija - išsiskyrimas tautų likimų

* sovietų propaganda
* Kazys Škirpa - strategija ir mitai - tikslas: išjudinti lietuvius sukilėlius
* LLKS
* pokaris - Krupavičius
*
*

Netikrovės kūrimas:
* tvirtinti "vieningumą" - o kaip iš tikrųjų buvo lietuvių ir žydų tarpe?
* mitai
* savotiškos sąvokos - idea fixe
* atsparos taškai - kai kurie dokumentai, tvirtinimai...

Tezės
* lietuvių-žydų vaidas yra reiškinys, jisai vyksta nuo 1940 metų ir neišsisprendžia

* prisimena Duchanskį
* naudinga Putinui
* subjektyvios priežastys
* aplinkybės

* ištremti žydai 1915 m. lietuviai užėmė
* ekonomikos santykis -
* žydai skriaudžiami lietuvių sovietų laikais
* valstybė turi ribas - lietuviai spaudė žydus
* nusikaltusių ir aukų santykiai
* nomenklaturinei konkurencija
* paprastų žmonių santykiai - dėl butų, nerado kur gyventi
* 67 metais antižydiška kampanija
* lietuviai pasigavo
* propaganda prieš atvykusius žydus
* išsivystė sovietinis antisemitizmas

* aukščiau ar zemiau
* geroji pusėje
* "vieningumas" vs. paskiri intelektualai
* gobšumas
* bendrai
* nuosaikūs vs. patriotai
* ryšiai ar neryšiai
* informacijos stoka
* veidmainiškas atsiprašymas - Brazauskas apdovanojimai - politiniai sprendimai
* "šventumo" prieš kitus išnaudojimas (disidentai ir kolaborantai)

* venclovos straipsniai - vanagaite
* Mikelinską atmetė - paskui prieme
* dereablitiacija po to pradėjo ginti - genocido centras
į:
[[Lietuvių litvakų šimtametis vaidas]]
2018 spalio 18 d., 12:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 34 eilutė:
* atsparos taškai - kai kurie dokumentai, tvirtinimai...
2018 spalio 18 d., 12:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 33 eilutė iš:
* idea fixe
į:
* savotiškos sąvokos - idea fixe
2018 spalio 18 d., 12:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 32-33 eilutės iš
*
į:
* mitai
* idea fixe
2018 spalio 18 d., 12:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 30-33 eilutės:
Netikrovės kūrimas:
* tvirtinti "vieningumą" - o kaip iš tikrųjų buvo lietuvių ir žydų tarpe?
*
Pakeista 35 eilutė iš:
* lietuvių-žydų informacinis karas vyksta nuo 1940 metų
į:
* lietuvių-žydų vaidas yra reiškinys, jisai vyksta nuo 1940 metų ir neišsisprendžia
2018 spalio 18 d., 12:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 6-7 eilutės iš
[+Lietuvių-žydų šimtametis vaidas, 1940-2040 m. Dorovinis tyrimas.+]
į:
[++Lietuvių-žydų šimtametis vaidas, 1940-2040 m. Dorovinis tyrimas.++]
Pakeistos 12-13 eilutės iš

Dorovinė
į:
Dorovinė atsakomybė
* Tautinėje valstybė - tauta atsako.
* Sąmoningieji atsako už savo tautą.
2018 spalio 18 d., 12:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-3 eilutės:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
-------------
Pakeistos 9-10 eilutės iš
į:
-------------
>><<


Dorovinė
2018 spalio 17 d., 23:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-56 eilutės iš
[[LietuviųŽydųŠimtametisVaidasSantrauka | Santrauka]]
į:
[[LietuviųŽydųŠimtametisVaidasSantrauka | Santrauka]]

[+Lietuvių-žydų šimtametis vaidas, 1940-2040 m. Dorovinis tyrimas.+]

1940 m. liepos mėnesį Lietuvos pasiuntinys Kazys Škirpa kreipėsi į nacių partijos strategą Peter Kleist su pasiūlymais lietuvių tautos vardu kurstyti neapykantą žydams ir tuomi išjudinti lietuvius sukilėlius. Tai laikau pradžia ne tik lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimams prieš žmoniją, bet taip pat ir ilgai nesibaigsiančiam vaidui tarp lietuvių ir žydų visuomenių, tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. Ši istorija man, kaip dorovės tyrėjui, moksliškai itin vertinga dėl jos vienpusiškumo: lietuviai nusikalto prieš žydus, ir ne atvirkščiai. Užtat galiu tirti kaip, besikeičiant aplinkybėmis, santykius toliau įtakojo Kazio Škirpos sukurti du mitai, kad būtent žydai skriaudė lietuvius, o lietuviai keršijo žydams. Vaido eigoje išskiriu pavyzdžius ir įžvelgiu dėsnius, kaip ir kodėl veikėjams pavyko ar nepavyko santykius taisyti ar gadinti. Kartojasi pasirinkimai: įsikibti į netiesą ar atsiverti tiesai; reikalauti vieningumo ar drįsti paprieštarauti; spręsti visuomeniniame ar doroviniame lygmenyje; kitą lenkti, kaip nusidėjėlį, ar jį suprasti ir atjausti; atsiriboti ar ieškoti ryšių; plėtoti bendražmogiškas vertybes ar grumtis priešininko ginklais, ir t.t. Apžvelgsiu, ką galime iš tiesos ir netiesos ginčo suprasti apie dorovę.Eiga
* lietuvių-žydų bendradarbiavimas įtvirtinant nepriklausomą Lietuvą
* nepriklausomos Lietuvos cenzūra
* lietuvių-žydų bendradarbiavimas perimant Vilniaus kraštą
* bendras fonas: nacių-sovietų propagandinis karas
* sovietų okupacija - išsiskyrimas tautų likimų

* sovietų propaganda
* Kazys Škirpa - strategija ir mitai - tikslas: išjudinti lietuvius sukilėlius
* LLKS
* pokaris - Krupavičius
*
*

Tezės
* lietuvių-žydų informacinis karas vyksta nuo 1940 metų

* prisimena Duchanskį
* naudinga Putinui
* subjektyvios priežastys
* aplinkybės

* ištremti žydai 1915 m. lietuviai užėmė
* ekonomikos santykis -
* žydai skriaudžiami lietuvių sovietų laikais
* valstybė turi ribas - lietuviai spaudė žydus
* nusikaltusių ir aukų santykiai
* nomenklaturinei konkurencija
* paprastų žmonių santykiai - dėl butų, nerado kur gyventi
* 67 metais antižydiška kampanija
* lietuviai pasigavo
* propaganda prieš atvykusius žydus
* išsivystė sovietinis antisemitizmas

* aukščiau ar zemiau
* geroji pusėje
* "vieningumas" vs. paskiri intelektualai
* gobšumas
* bendrai
* nuosaikūs vs. patriotai
* ryšiai ar neryšiai
* informacijos stoka
* veidmainiškas atsiprašymas - Brazauskas apdovanojimai - politiniai sprendimai
* "šventumo" prieš kitus išnaudojimas (disidentai ir kolaborantai)

* venclovos straipsniai - vanagaite
* Mikelinską atmetė - paskui prieme
* dereablitiacija po to pradėjo ginti - genocido centras
2018 spalio 17 d., 23:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
[[LietuviųŽydųŠimtametisVaidasSantrauka | Santrauka]]

Lietuvių-žydųŠimtametisVaidas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 spalio 19 d., 10:29