神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Lietuvių-žydųInformacinisKaras istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti kodo pakeitimus

2018 spalio 17 d., 23:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-54 eilutės iš

Lietuvių-žydų šimtametis vaidas, 1940-2040 m. Dorovinis tyrimas.

1940 m. liepos mėnesį Lietuvos pasiuntinys Kazys Škirpa kreipėsi į nacių partijos strategą Peter Kleist su pasiūlymais lietuvių tautos vardu kurstyti neapykantą žydams ir tuomi išjudinti lietuvius sukilėlius. Tai laikau pradžia ne tik lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimams prieš žmoniją, bet taip pat ir ilgai nesibaigsiančiam vaidui tarp lietuvių ir žydų visuomenių, tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. Ši istorija man, kaip dorovės tyrėjui, moksliškai itin vertinga dėl jos vienpusiškumo: lietuviai nusikalto prieš žydus, ir ne atvirkščiai. Užtat galiu tirti kaip, besikeičiant aplinkybėmis, santykius toliau įtakojo Kazio Škirpos sukurti du mitai, kad būtent žydai skriaudė lietuvius, o lietuviai keršijo žydams. Vaido eigoje išskiriu pavyzdžius ir įžvelgiu dėsnius, kaip ir kodėl veikėjams pavyko ar nepavyko santykius taisyti ar gadinti. Kartojasi pasirinkimai: įsikibti į netiesą ar atsiverti tiesai; reikalauti vieningumo ar drįsti paprieštarauti; spręsti visuomeniniame ar doroviniame lygmenyje; kitą lenkti, kaip nusidėjėlį, ar jį suprasti ir atjausti; atsiriboti ar ieškoti ryšių; plėtoti bendražmogiškas vertybes ar grumtis priešininko ginklais, ir t.t. Apžvelgsiu, ką galime iš tiesos ir netiesos ginčo suprasti apie dorovę.

Eiga

 • lietuvių-žydų bendradarbiavimas įtvirtinant nepriklausomą Lietuvą
 • nepriklausomos Lietuvos cenzūra
 • lietuvių-žydų bendradarbiavimas perimant Vilniaus kraštą
 • bendras fonas: nacių-sovietų propagandinis karas
 • sovietų okupacija - išsiskyrimas tautų likimų
 • sovietų propaganda
 • Kazys Škirpa - strategija ir mitai - tikslas: išjudinti lietuvius sukilėlius
 • LLKS
 • pokaris - Krupavičius

Tezės

 • lietuvių-žydų informacinis karas vyksta nuo 1940 metų
 • prisimena Duchanskį
 • naudinga Putinui
 • subjektyvios priežastys
 • aplinkybės
 • ištremti žydai 1915 m. lietuviai užėmė
 • ekonomikos santykis -
 • žydai skriaudžiami lietuvių sovietų laikais
 • valstybė turi ribas - lietuviai spaudė žydus
 • nusikaltusių ir aukų santykiai
 • nomenklaturinei konkurencija
 • paprastų žmonių santykiai - dėl butų, nerado kur gyventi
 • 67 metais antižydiška kampanija
 • lietuviai pasigavo
 • propaganda prieš atvykusius žydus
 • išsivystė sovietinis antisemitizmas
 • aukščiau ar zemiau
 • geroji pusėje
 • "vieningumas" vs. paskiri intelektualai
 • gobšumas
 • bendrai
 • nuosaikūs vs. patriotai
 • ryšiai ar neryšiai
 • informacijos stoka
 • veidmainiškas atsiprašymas - Brazauskas apdovanojimai - politiniai sprendimai
 • "šventumo" prieš kitus išnaudojimas (disidentai ir kolaborantai)
 • venclovos straipsniai - vanagaite
 • Mikelinską atmetė - paskui prieme
 • dereablitiacija po to pradėjo ginti - genocido centras
į:
2018 spalio 17 d., 22:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-6 eilutės iš

1940 m. liepos mėnesį Lietuvos pasiuntinys Kazys Škirpa kreipėsi į nacių partijos strategą Peter Kleist su pasiūlymais lietuvių tautos vardu kurstyti neapykantą žydams ir tuomi išjudinti lietuvius sukilėlius. Tai galima laikyti pradžia ne tik lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimams prieš žmoniją, bet taip pat ir ilgai nesibaigsiančiam vaidui tarp lietuvių ir žydų visuomenių, tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. Ši istorija dorovės tyrėjams moksliškai itin vertinga dėl jos vienpusiškumo: lietuviai nusikalto prieš žydus, ir ne atvirkščiai. Užtat galime tirti kaip, besikeičiant aplinkybėmis, santykius toliau įtakojo Kazio Škirpos sukurti du mitai, kad būtent žydai skriaudė lietuvius, o lietuviai keršijo žydams. Vaido eigoje galime

į:

1940 m. liepos mėnesį Lietuvos pasiuntinys Kazys Škirpa kreipėsi į nacių partijos strategą Peter Kleist su pasiūlymais lietuvių tautos vardu kurstyti neapykantą žydams ir tuomi išjudinti lietuvius sukilėlius. Tai laikau pradžia ne tik lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimams prieš žmoniją, bet taip pat ir ilgai nesibaigsiančiam vaidui tarp lietuvių ir žydų visuomenių, tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. Ši istorija man, kaip dorovės tyrėjui, moksliškai itin vertinga dėl jos vienpusiškumo: lietuviai nusikalto prieš žydus, ir ne atvirkščiai. Užtat galiu tirti kaip, besikeičiant aplinkybėmis, santykius toliau įtakojo Kazio Škirpos sukurti du mitai, kad būtent žydai skriaudė lietuvius, o lietuviai keršijo žydams. Vaido eigoje išskiriu pavyzdžius ir įžvelgiu dėsnius, kaip ir kodėl veikėjams pavyko ar nepavyko santykius taisyti ar gadinti. Kartojasi pasirinkimai: įsikibti į netiesą ar atsiverti tiesai; reikalauti vieningumo ar drįsti paprieštarauti; spręsti visuomeniniame ar doroviniame lygmenyje; kitą lenkti, kaip nusidėjėlį, ar jį suprasti ir atjausti; atsiriboti ar ieškoti ryšių; plėtoti bendražmogiškas vertybes ar grumtis priešininko ginklais, ir t.t. Apžvelgsiu, ką galime iš tiesos ir netiesos ginčo suprasti apie dorovę.

Pridėta 50 eilutė:
 • "šventumo" prieš kitus išnaudojimas (disidentai ir kolaborantai)
2018 spalio 17 d., 22:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:

1940 m. liepos mėnesį Lietuvos pasiuntinys Kazys Škirpa kreipėsi į nacių partijos strategą Peter Kleist su pasiūlymais lietuvių tautos vardu kurstyti neapykantą žydams ir tuomi išjudinti lietuvius sukilėlius. Tai galima laikyti pradžia ne tik lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimams prieš žmoniją, bet taip pat ir ilgai nesibaigsiančiam vaidui tarp lietuvių ir žydų visuomenių, tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. Ši istorija moksliškai

į:

1940 m. liepos mėnesį Lietuvos pasiuntinys Kazys Škirpa kreipėsi į nacių partijos strategą Peter Kleist su pasiūlymais lietuvių tautos vardu kurstyti neapykantą žydams ir tuomi išjudinti lietuvius sukilėlius. Tai galima laikyti pradžia ne tik lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimams prieš žmoniją, bet taip pat ir ilgai nesibaigsiančiam vaidui tarp lietuvių ir žydų visuomenių, tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. Ši istorija dorovės tyrėjams moksliškai itin vertinga dėl jos vienpusiškumo: lietuviai nusikalto prieš žydus, ir ne atvirkščiai. Užtat galime tirti kaip, besikeičiant aplinkybėmis, santykius toliau įtakojo Kazio Škirpos sukurti du mitai, kad būtent žydai skriaudė lietuvius, o lietuviai keršijo žydams. Vaido eigoje galime

2018 spalio 17 d., 22:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-4 eilutės:

1940 m. liepos mėnesį Lietuvos pasiuntinys Kazys Škirpa kreipėsi į nacių partijos strategą Peter Kleist su pasiūlymais lietuvių tautos vardu kurstyti neapykantą žydams ir tuomi išjudinti lietuvius sukilėlius. Tai galima laikyti pradžia ne tik lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimams prieš žmoniją, bet taip pat ir ilgai nesibaigsiančiam vaidui tarp lietuvių ir žydų visuomenių, tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. Ši istorija moksliškai

2018 spalio 17 d., 21:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:

Lietuvių-žydų informacinis karas nuo 1940 m. iki šių dienų: Tikslai, priemonės ir dėsningumai.

į:

Lietuvių-žydų šimtametis vaidas, 1940-2040 m. Dorovinis tyrimas.

2018 spalio 17 d., 21:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 46-48 eilutės iš
 • veidmainiškas atsiprašymas
 • venclovos straipsniai - vanagaite
į:
 • veidmainiškas atsiprašymas - Brazauskas apdovanojimai - politiniai sprendimai
 • venclovos straipsniai - vanagaite
 • Mikelinską atmetė - paskui prieme
 • dereablitiacija po to pradėjo ginti - genocido centras
2018 spalio 17 d., 21:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 36-48 eilutės iš
 • išsivystė sovietinis antisemitizmas
į:
 • išsivystė sovietinis antisemitizmas
 • aukščiau ar zemiau
 • geroji pusėje
 • "vieningumas" vs. paskiri intelektualai
 • gobšumas
 • bendrai
 • nuosaikūs vs. patriotai
 • ryšiai ar neryšiai
 • informacijos stoka
 • veidmainiškas atsiprašymas
 • venclovos straipsniai - vanagaite
2018 spalio 17 d., 21:25 atliko AndriusKulikauskas -
2018 spalio 17 d., 21:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 31-36 eilutės iš
 • nomenklaturinei konkurencija
į:
 • nomenklaturinei konkurencija
 • paprastų žmonių santykiai - dėl butų, nerado kur gyventi
 • 67 metais antižydiška kampanija
 • lietuviai pasigavo
 • propaganda prieš atvykusius žydus
 • išsivystė sovietinis antisemitizmas
2018 spalio 17 d., 21:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 30-31 eilutės iš
 • nusikaltusių ir aukų santykiai
į:
 • nusikaltusių ir aukų santykiai
 • nomenklaturinei konkurencija
2018 spalio 17 d., 20:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 29-30 eilutės iš
 • valstybė turi ribas - lietuviai spaudė žydus
į:
 • valstybė turi ribas - lietuviai spaudė žydus
 • nusikaltusių ir aukų santykiai
2018 spalio 17 d., 20:40 atliko AndriusKulikauskas -
2018 spalio 17 d., 20:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 28 eilutė:
 • žydai skriaudžiami lietuvių sovietų laikais
2018 spalio 17 d., 20:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 27-28 eilutės iš
 • ekonomikos santykis -
į:
 • ekonomikos santykis -
 • valstybė turi ribas - lietuviai spaudė žydus
2018 spalio 17 d., 20:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-27 eilutės iš
 • aplinkybės
į:
 • aplinkybės
 • ištremti žydai 1915 m. lietuviai užėmė
 • ekonomikos santykis -
2018 spalio 17 d., 20:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 23-24 eilutės iš
 • subjektyvios priežastys
į:
 • subjektyvios priežastys
 • aplinkybės
2018 spalio 17 d., 20:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-23 eilutės iš
 • lietuvių-žydų informacinis karas vyksta nuo 1940 metų
į:
 • lietuvių-žydų informacinis karas vyksta nuo 1940 metų
 • prisimena Duchanskį
 • naudinga Putinui
 • subjektyvios priežastys
2018 spalio 17 d., 20:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-19 eilutės iš

Lietuvių-žydų informacinis karas nuo 1940 m. iki šių dienų: Tikslai, priemonės ir dėsningumai.

į:

Lietuvių-žydų informacinis karas nuo 1940 m. iki šių dienų: Tikslai, priemonės ir dėsningumai.

Eiga

 • lietuvių-žydų bendradarbiavimas įtvirtinant nepriklausomą Lietuvą
 • nepriklausomos Lietuvos cenzūra
 • lietuvių-žydų bendradarbiavimas perimant Vilniaus kraštą
 • bendras fonas: nacių-sovietų propagandinis karas
 • sovietų okupacija - išsiskyrimas tautų likimų
 • sovietų propaganda
 • Kazys Škirpa - strategija ir mitai - tikslas: išjudinti lietuvius sukilėlius
 • LLKS
 • pokaris - Krupavičius

Tezės

 • lietuvių-žydų informacinis karas vyksta nuo 1940 metų
2018 spalio 17 d., 19:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:

Lietuvių-žydų informacinis karas

į:

Lietuvių-žydų informacinis karas nuo 1940 m. iki šių dienų: Tikslai, priemonės ir dėsningumai.

2018 spalio 17 d., 19:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:

Lietuvių-žydų informacinis karas

Lietuvių-žydųInformacinisKaras


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 spalio 17 d., 23:02