神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. Meno taisyklės, Paroda

Tikslas

Meninis tikslas yra padėti žiūrovui mąstyti, įsijausti, paskatinti gvildenti, kurti ir prisijungti.

Pabrėžti keliavimą - veikėjų, mūsų ir Dievo. Išsiaiškiname, kad esame siųsti.

Skatinti žiūrovą ieškoti ryšių, sąsajų, žiūrėti po kambarį, jį bandyti suvokti, kaip visumą.

Klausimai

Kur žmonės? Kur Dievas?

 • Dievas yra juodoje spalvoje, dvasioje. Jis eina link šviesos. Balta yra jo paneigimas.
 • Žmonės yra sąlytyje su figūromis.

Menininkai

Menininkai iš kurių noriu pasimokyti: Kandinksy, Monet, Greco, Op-Art, Harry Who, Picasso, Mondigliani, Rembrandt, Chagall

Dėsniai, kaip iššaukti gyvybę

Christopher Alexander gyvybės dėniai. Jeigu du taškai yra plotmėje, kaip ne plotmėje esančiu trečiu tašku kviesti ir įtraukti žiūrovą?

Bendri dėsniai:

 • galingi židiniai (sudaryti iš kitų galingų židinių)
 • aiškios ribos (tokio pat mąsto, kaip židiniai, sudaryti taip pat iš ribų)
 • laipsningi mąstai (laipsningas įsodinimas, vienodas skirtumas tarp mąstų)

Gyvybė išėjime už savęs, laisvume, atsipalaidavime, žymesnių židinių atpalaidavime vardan smulkesnių židinių:

 • neatsiribojimas (susiplakimas su kitais židiniais, jų palaikymas, ribų skaldymas)
 • tolydumas (žymesnio židinio lėta kaita atveria aplinkų įvairovę naujiems židinėliams)
 • grubumas (visuotinių varžymų atpalaidavimas teikiant pirmumą vietiniams varžymams)

Veikėjai nesukaustyti, atsipalaidavę, gali judėti. Neabejingumas, pasitraukimas. Kodėl gyva.

Gyvybė židinių ieškojime, randant vieną (panaikinant vienodumą), arba nerandant nė vieno (išlaikant vienodumą) ir pačiame daugialypiame ieškojime:

 • sveikas pavidalas (sudarytas iš darningų židinių, paprastų sandarų, aiškių dalių su ryškiais vienodumais, įgalinant tolimesnius ryšius, vaidmenų paskirstymą)
 • vietinis pasikartojimas (nepatikslintas sprendimas yra vienodas audinys, erdvės užpildymas)
 • teigiama erdvė (kiekviena dalis sveika, ne atlieka, stipriu židiniu, visa erdvė naudinga, prasminga, papildiniai lygiaverčiai, nėra neišnaudotos erdvės)

Yra erdvė kur ir kam judėti. Atsirėmimas, tarnavimas, pritaikymas, įtraukimas. Kaip gyva.

Gyvybė židiniams skirtame dėmesyje, ypač dalyvyje, dviprasmybėje ir susipynime:

 • supriešinimas (skirtumų sukūrimas, tikslingų, prasmingų židinių pripažinimas)
 • aidai (išraiškos kartojimas skirtinguose lygmenyse, dalių kampai atkartojami, kūrybos būdas pakartojamas)
 • gelminė sankaba, dviprasmybė (židinys ir jo papildinys susieti bendrais ir dviprasmiškais požidiniais)

Dėmesys gali judėti. Veiksmingumas, įtakingumas, dalyvavimas. Kas gyva.

Gyvybė pagrindino židinio dvasioje, jos išraiškoje, tuštumoje

 • paprastumas ir vidinė ramybė (atsisakymas viso, kas nereikalinga; susitelkimas į vaidmenį; neskubotumas)
 • dėsningas kaitaliojimas (santvarkų priešpastatymo išryškinimas, pastovus akies žadinimas, pasikartojantis veiksmas, pasikartojanti erdvė, svyravimas)
 • tuštuma (vientisa priešingybė ją supančiam kratiniui, sąsaja su begalinę tuštumą, vienumą, gyvybę teikiančią daugybei mažų židinėlių)

Žiūrovas gali judėti, susitapinti su erdve, su ja derintis, nebūtinai su taškais. Raiškos galimybė. Ar gyva.

Spalvos

 • kurios spalvos artimos mano laikotarpio būsenai ?
 • pasiskaityti apie gydymą spalvomis
 • Ryškios spalvos - esmei
 • Blankios spalvos - erdvei
 • Rusvos spalvos - neesmei
 • Juodos/baltos spalvos - dvasiai, aplinkai, tuštumai, papildiniui
 • Koloritas - vyraujanti spalva, fraktališkai, jausmai
 • Mirgėjimas - ryškių, priešingų spalvų barstymas
 • Vaivorykštė - raudona, apelsininė, geltona, žalia, žydra, mėlyna, purpurinė
 • Tolydžios spalvų kaitos
 • Dangaus spalvą keisti, prie žemės šviesėja.
 • Upė, jūra tolumoje tamsėja.
 • Stebėti gamtą.
 • Šviesotamsos keitimas.
 • Plokštuma dingsta, išeina į priekį

Pavidalas

 • kalnas-pakalnė, negatyvas-pozityvas

Apšvietimas

 • juoda, pilka, balta - dvasia
 • šešėliai

Perspektvya

 • tašką pasirinkti, iš kur žiūrėti

Kompozicija

 • komponavimas
 • pasiimk labai patinkančius paveikslus, per esminius taškus, rankas ir veidus, subraižyti tieses, išaiškinti geometrines figūras
 • nubrėžti tiesę kertančią sienas
 • iššokti iš erdvės
 • natūralias plokštumas sujungti tiesėmis, kreivėmis
 • atplėšimas nuo plotmės, trečias taškas nesantis joje

Planai

 • pirmas planas...

MeninėsPriemonės


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 lapkričio 05 d., 20:34