神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Metraštis istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 rugsėjo 12 d., 12:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 149-150 eilutės:
In 1998 and 1999 I realized that the possible endeavors of our laboratory suggested a tenfold structure: four directions to foster caring, and six directions to foster thinking.
Pridėtos 170-171 eilutės:

In 2000 and 2001 I realized that the many structures that I had observed throughout the years could all be organized by means of such a tenfold structure (four families of primary structure for transcending life, six families of secondary structure for engaging life). As part of this, I noticed that we could think of everything as having four representations, and anything as having six representations, where anything is everything plus slack.
2018 gegužės 11 d., 16:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 226-235 eilutės:

2016 - pasirinkimų malūnas, Dievo šokis

2016-2017 dirbtuvės

2016 - pradėjau mokyti VGTU

2017 - rūpesčių rūšys

2017 - žaidimų gramatika, žmonijos kilmė
2016 sausio 04 d., 11:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 280-296 eilutės iš
Šv.Trejybė yra sąmoningas Dievo savęs įsisąmonijimas.
į:
Šv.Trejybė yra sąmoningas Dievo savęs įsisąmonijimas.

[+Iš ankščiau+]

Kelintais metais taip mąsčiau?

Attach:bigpicture1.gif

Attach:bigpicture1b.gif

Attach:bigpicture2.gif

Attach:bigpicture3.gif

Attach:bigpicture4.gif

Attach:bigpicture5.gif
2015 balandžio 22 d., 11:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

* Apžvelgti, kaip įvairiausiai [[Dievas]] yra iškilęs mano mąstysenoje, kaip jisai man tapo šiltas, kaip jisai glūdi sandarose, išsiaiškinimuose, kaip jo dvasia puoselėti bendrystę.
2015 balandžio 22 d., 11:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-11 eilutės:

Dievo išgyvenimai
* Ką Dievas išgyvena?
* Koks Dievo žvilgsnis, požiūris, laikysena, vertybė?
* Kaip iškyla Dievo žvilgsnis, požiūris, laikysena, vertybė??
* Kaip viskas išplaukia iš Dievo požiūrio ir susiveda į kitų meilę?
2015 kovo 26 d., 13:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 5-6 eilutės:

Attach:dievoklausimai.png
2015 kovo 24 d., 20:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Attach:dievoklausimai.png
2015 kovo 24 d., 20:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 250-272 eilutės iš
* Įkvėpėja skatina vienumą, derintis prie jos, ją išplėsti.
į:
* Įkvėpėja skatina vienumą, derintis prie jos, ją išplėsti.

[+Kaip esame viena Dievu+]

Dievas vienas su savimi įsakymo dviprasmybe: (Tėvo teigiamo įsakymu) 4 ryšį su 6 (Sūnus neigiamo įsakymu) ir septintu požiūriu (Dvasia)

Dievas apsireiškia aplinkybėmis, mūsų vaizduote.

Gražu yra tai, kas kreipia į kodėl esantį už mūsų, tad į Dievą.

Dievas ryškėja žinojimo rūmais.

Dievo pirminė veikla buvo kūrimas, tvėrimas. Jisai kūrė pasitraukdamas, tad parodė jog jisai nebūtinas, yra įsakymas mylėti. O jo tolimesnė veikla yra meilė, tai mūsų bendrakūryba jo įsakymų pagrindu.

Dievo įsakymu: įvardintas žinomas, įvardintas nežinomas, neįvardintas nežinomas, neįvardintas žinomas. Keturi lygmenys. Šeši ryšiai tarp lygmenų. Pirminėm, antrinėm sandarom.

Žmogus kai kada turi, kai kada neturi ryšio su Dievu.

Esame viena šventąja Dvasia, bendrai suvokta išmintimi. Kiekvienoje sandaroje šv.Dvasia gyvena mumis, sieja duomenis ir įžvalgą. Žinojimo rūmais išmintis atskiria viską ir laisvumą.

Esame viena trejybe (0+3=3) ir ketverybe (1+3=4 - keturiais gyvenimo lygties lygmenimis), jų santykiu (vieno lygmens atsisakymu).

Šv.Trejybė yra sąmoningas Dievo savęs įsisąmonijimas
.
2015 kovo 23 d., 13:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 95-96 eilutės:
gulėjau ant nugaros, ant vejos, naktį, žiūrėjau į žvaigždes, verkiau dėl Reginos
Pridėtos 98-99 eilutės:

Dievui pasakiau, kad naujai neįsimylėsiu nebent labiau, kaip Reginą
2015 kovo 16 d., 19:40 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrinta 20 eilutė:
** kas Dievui prasminga, koks jisai širdinga, kaip tai reiškiasi
Pakeista 23 eilutė iš:
** kokia tvarka viską išmąsčiau, kaip brendo mano suvokimas Dievo
į:
** kas Dievui prasminga, koks jisai širdinga, kaip tai reiškiasi
Pridėtos 25-26 eilutės:
** kaip Dievas įvairiausiai įsijungia į gyvenimą per mus visus, mūsų meile
** kaip jo vertybė, meilė, išreiškiama mūsų visų kertinių vertybių
Pridėtos 28-30 eilutės:
** kaip Jėzus išsiaiškino ir kaip Dievas išsiaiškino
** kaip jo dvasia puoselėti bendrystę
** kokia tvarka viską išmąsčiau, kaip brendo mano suvokimas Dievo
Ištrintos 31-34 eilutės:
** kaip jo vertybė, meilė, išreiškiama mūsų visų kertinių vertybių
** kaip Dievas įvairiausiai įsijungia į gyvenimą per mus visus, mūsų meile
** kaip jo dvasia puoselėti bendrystę
** kaip Jėzus išsiaiškino ir kaip Dievas išsiaiškino.
2015 kovo 16 d., 19:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 10-11 eilutės iš
į:
** Vis aiškiau surašyti, kaip įvairiai esu Dievą mąstęs.
** Susieti visus savo klausimus su Dievo kampais.
** Susieti klausimus apie Dievą su Dievo kampais.
** Apžvelgti visus savo klausimus.
** Toliau tirti, kaip suveikia [[malda | maldos]] dviese trise.
Pakeistos 16-18 eilutės iš

* Surašyti:
į:
** Surašyti santrauką, kaip esu Dievą mąstęs, ir kokius susijusius klausimus nagrinėju.
** Ieškoti, kaip taikyti žinojimą, kaip juo palaikyti šviesuolių bendrystę.
* Tirti ir surašyti
:
Pridėta 20 eilutė:
** kaip jo požiūris yra raktas į visus mano klausimus
Ištrintos 27-28 eilutės:
* Tirti toliau
** kaip jo požiūris yra raktas į visus mano klausimus
Ištrintos 31-32 eilutės:
** kaip suveikia [[malda | maldos]] dviese trise.
* Atpažinti Dievo veiklą ir įsijungti.
2015 kovo 16 d., 19:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 9-17 eilutės iš
* Rašyti [[Dievas | Dievui]] ir Ievai, kartu su ja įsiklausyti, kaip viską suprantu iš jo požiūrio, kas jam prasminga, koks jisai širdingas, kaip tai reiškiasi. Surašyti:
į:
* Apžvelgti, kaip įvairiai [[Dievas]] iškyla visakame, ką esu išmąstęs.


* Rašyti dalis kitiems pasiskaityti.


* Surašyti:
** kaip viską suprantu iš Dievo požiūrio
** kas Dievui prasminga, koks jisai širdinga, kaip tai reiškiasi
2015 vasario 25 d., 12:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 202-205 eilutės:

2015 vasaris - Dievas gyvena manimi ir kitais, kaip kad Jėzumi, ne tobulumu, o mūsų tapatumu

2015 vasaris - Dievas yra širdingas, tai raktas į jo požiūrį
2015 vasario 25 d., 11:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
* Rašyti Dievui ir Ievai, kartu su ja įsiklausyti, kaip viską suprantu iš jo požiūrio, kas jam prasminga, koks jisai širdingas, kaip tai reiškiasi. Surašyti:
į:
* Rašyti [[Dievas | Dievui]] ir Ievai, kartu su ja įsiklausyti, kaip viską suprantu iš jo požiūrio, kas jam prasminga, koks jisai širdingas, kaip tai reiškiasi. Surašyti:
2015 vasario 25 d., 11:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 6-7 eilutės iš
>><<
į:
Pakeistos 9-20 eilutės iš
Rašyti:
* kaip įvairiai Dievą išgyvenau
, kartu išgyvenome, jo vaidmenį mano gyvenime
* kaip esu meldęsis
* kaip esu [[Sapnai | susapnavęs]] Dievą
*
kaip jisai glūdi sandarose ir išsiaiškinimuose
* kokia tvarka viską išmąsčiau,
kaip brendo mano suvokimas Dievo
* kaip jo vertybė, meilė, išreiškiama mūsų visų kertinių vertybių
* kaip Dievas įvairiausiai įsijungia į gyvenimą per mus visus, mūsų meile
* kaip jo dvasia puoselėti bendrystę
*
kaip visą savo išmintį jam pristatyčiau
* Dievo požiūrį, kaip raktą į visus mano klausimus
* kaip Dievas man tapo vis šiltesnis
į:
* Rašyti Dievui ir Ievai, kartu su ja įsiklausyti, kaip viską suprantu iš jo požiūrio, kas jam prasminga, koks jisai širdingas, kaip tai reiškiasi. Surašyti:
** atskiromis pastraipomis viską ką žinau ir
kaip išsiaiškinau, taip pat ko nežinau ir kaip galėčiau tirti.
** kaip įvairiai Dievą išgyvenau, ką kartu išgyvenome, jo vaidmenį mano gyvenime, kaip jisai man tapo vis šiltesnis
** kokia tvarka viską išmąsčiau,
kaip brendo mano suvokimas Dievo
** kaip esu meldęsis ir [[Sapnai | susapnavęs]]
** kaip jisai glūdi sandarose ir išsiaiškinimuose
** nustatyti tos santraukos, širdingumo, sandarą, ją palyginti su šešiais pokalbiais, kurias išdėsčiau viską savo požiūriu
* Tirti toliau
** kaip jo požiūris yra raktas į visus mano klausimus
** kaip jo vertybė, meilė, išreiškiama mūsų visų kertinių vertybių
** kaip Dievas įvairiausiai įsijungia į gyvenimą per mus visus, mūsų meile
** kaip jo dvasia puoselėti bendrystę
** kaip Jėzus išsiaiškino ir kaip Dievas išsiaiškino.
** kaip suveikia [[malda | maldos]] dviese trise.
* Atpažinti Dievo veiklą ir įsijungti.

>><<
2015 vasario 25 d., 11:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 5-8 eilutės:

* Kaip atsiranda neDievas?
* Kaip žmogus gali būti ne Dievas?
* Koks skirtumas tarp Dievo pradžioje žiūrinčio pirmyn ir pabaigoje žiūrinčio atgal?
2015 vasario 24 d., 22:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 9 eilutė:
* Koks skirtumas tarp Dievo pradžioje žiūrinčio pirmyn ir pabaigoje žiūrinčio atgal?
2015 vasario 24 d., 22:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 7-8 eilutės:
* Kaip atsiranda neDievas?
* Kaip žmogus gali būti ne Dievas?
2015 vasario 24 d., 14:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Dievas]], [[Malda]], [[Širdis]]
į:
Žr. [[Dievas]], [[Malda]], [[Širdingumas]]
2015 vasario 24 d., 13:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Dievas]], [[Malda]]
į:
Žr. [[Dievas]], [[Malda]], [[Širdis]]
2015 vasario 24 d., 13:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Dievas]]
į:
Žr. [[Dievas]], [[Malda]]
Ištrintos 5-44 eilutės:

[+[[Metraštis]]: Dievas+]

[[Širdis]]
* Kas yra širdis?
* Kas yra gera širdis?
* Kaip gera širdis susijusi su gera valia?
* Kaip gera širdis susijusi su šešiom vienumo kryptim?
* Kaip šešios vienumo kryptys susijusios su gėrio kryptimis?
* Kaip vienumas išreiškia daugiaprasmybę, tarpą gerai širdžiai reikštis?
* Kaip susikalbame iš širdies?
* Kaip kalbame nuoširdžiai, aš ir kiti ir Dievas?
* Kaip širdingai bendrauti?
* Kaip širdies tiesa susijusi su širdimi?
* Kaip įvairūs klausimai susiję su širdimi?
* Ką reiškia primesti savo tiesą ar melą?
* Kaip prieiti prie kito žmogaus, su juo bendrauti?
* Kaip pačiam gyventi amžiną gyvenimą?
* Kaip kitą skatinti ir įtraukti?
* Kaip susikerta požiūris "Tu (ar visi) taip elgiesi, bet aš elgiuosi, eglsiuosi kitaip" ir požiūris "mes visi esame viena, mes visi tokie"? Ar nereikėtų išlaikyti antrąjį požiūrį, nepaisant prieštaravimų?


[[Malda]]
* Kaip malda susijusi su vertybėmis?
* Nagrinėti maldų pavyzdžius.
* Kaip su Dievu bendraujame?
* Kaip Dievo ir žmogaus požiūrių grandinę suvokti malda?

Dievo prisistatymas
* Kaip tas pats Dievas visu savo pilnumu, visa dvasia įvairiai prisistato?

Dievo pristatymas
* Kaip surengti mišias visiems?
* Nagrinėti giesmes, ką jos pasako apie Dievą.
* Visa ką žinau apie Dievą išsakyti giesmėmis.
* Kaip pavaizduoti Dievą ir jo santykį su mumis?
* Jei juoda spalva, tyla vaizduoja Dievo buvimą, tai kaip suprasti ir pavaizduoti Dievo nebuvimą?
* Kaip žaidimais, vaidyba, menais paskatinti bendravimą iš širdies?
* Kaip pavaizduoti Dievą ir vienumą?
* Kaip pavaizduoti Kitą ir nevienumą?
2015 vasario 24 d., 12:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 7-15 eilutės:

Įkvėpėja
* Koks mano Įkvėpėjos vaidmuo?
* Kaip Įkvėpėja bendrauja su Dievu?
* Kaip vaizduoti Įkėpėją?

Andrius
* Incorporate my own investigatory point of view into the overview.
* Kokios mano prielaidos?
2015 vasario 24 d., 12:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 7-35 eilutės:

Dievas ir Kitas
* Koks yra Kito Dievas?
* Ar Kito Dievas yra suvokiantis, protaujantis, mums prilygstantis, kaip ir mes?
* Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
* Kaip vertybės (meilė), klausimai ir kiti 12 klausimų antrinėmis sandaromis Kitam išreiškia Dievą vienumu?


* Kaip Dievas mūsų smegenyse tampa dalis mūsų kūno ar aplinkos žemėlapio?
* Kaip Dievą iškelti tarpuose tarp to kas yra ir to kas galėtų būti?

Dievo išgyvenimai
* Ką Dievas išgyvena?
* Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)?
* Kaip susiję išgyvenimai Dievo mumyse (Aš) ir Dievo už mūsų (Tu)?

Šventoji trejybė
* Kokie krikščionybės pagrindai, kaip jie reiškiasi mano mąstysenoje?
* Kaip iškyla šventoji Trejybė?
* Kur šventoji Trejybė reiškiasi Korane?
* Kuria prasme esu Jėzus?

Dievas mano gyvenime
* Kaip Dievas įvairiai reiškėsi mano gyvenime?
* Kaip Dievas man tapo vis šiltesnis?
* Kaip Dievas kvietė mane, o aš Jį?
* Pasimokyti iš Dievo, kaip Jis gyvena?
* Kaip atsiremdamas į Dievą išmokau gyventi?
* Ką tai reiškia, kad aš visada tikėsiu Dievą, kaip siūliausi vaikystėje?
2015 vasario 22 d., 20:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 7-18 eilutės:

Dievas ir sandaros
* Kaip Dievas dalyvauja nesusivedimais, išgyvenimais, įsakymais, pertvarkymais?
* Kaip kalbos, kryptys, išgyvenimai susiję su Dievu, jo dalyvavimu?
* Pereiti Jėzaus pasisakymus "Aš esu...", koks Dievo vaidmuo juose, ir suvokti mūsų vaidmenį ir kaip mes susiję su trejybe. Įvairiai suprasti suvokimą, kaip trejybe išsiskaido vaidmenys.
* Kaip Dievo dalyvavimu mumyse suprasti įvairiausias sandaras, jų esmę ir rūšis?
** išgyvenimus
** nesusivedimus
** laipsnyną
* Suvokti ypač Dievo vaidmenį kiekvienoje sandaroje.
* Koks Dievo vaidmuo išgyvenimuose, vertybėse, klausimuose, išsiaiškinimuose ir sandarose? ir kaip jis juos sieja?
* Kaip Dievo požiūriu suvokti visaregystę, pirmines sandaras, antrines sandaras? Kaip įvairiai ankščiau tai tyriau?
2015 vasario 22 d., 20:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 7-37 eilutės:

Dievo išėjimas už savęs į asmenis
* Kas ir kaip troškimais sutampa Tavimi?
* Kaip Dievas ir Aš sueina Tavimi?
* Dievui ir Man sueinant Tavimi, ar Aš pasiekiu Dievą, ar Dievas pasiekia mane?
* Kaip Dievas santvarkoje (Aš) sutampa su Dievu už santvarkos (Dievas)?
* Kaip atvaizdas (Tu) sulygina dvasią (Dievą) ir sandarą (Mane)?
* Kaip Dievo dalyvavimą mumyse - jo išėjimą už savęs, buvimą nebuvime - tiksliai išsakyti?
* Kaip Dievo išėjimas už savęs reiškiasi Dievu, visaregiu, pirminėmis bei antrinėmis sandaromis?
* Kaip Dievo išėjimas už savęs (ir Dievo ypatybės) susiję su išgyvenimų rūšimis?
* Kaip asmenys (Dievas, Aš, Tu, Kitas) dalyvauja sandarų brėžinyje?
* Kaip Dievas išeina už savęs iš vienos savybės į kitą?

Gyvenimo lygtis
* Kaip gyvenimo lygtis susijusi su Dievo išėjimu už savęs padalinimais?
* Kaip gyvenimo lygtis susijusi su Dievo išėjimu už savęs asmenimis?
* Kaip Dievo išėjimas už savęs padalinimai susijęs su jo išejimu už savęs asmenimis?

Dievo požiūris
* Kuria prasme Dievas žino viską?
* Kuria prasme Dievo požiūris yra visko žinojimas?
* Kaip Dievas dalyvauja kūryboje?
* Kaip Dievą įžvelgti visakame?
* Koks Dievo požiūris?
* Kaip žmogaus ir Dievo požiūriai siejami įvairiausių sandarų?
* Kaip skiriasi mano ir Dievo požiūriai, pavyzdžiui, išgyvenant padalinimus?
* Kaip priimti Dievo požiūrį?
* Kaip žmogaus požiūriu pažįstame, suprantame, prisiimame Dievo požiūrį?
* Kaip Dievo ir žmogaus požiūris susiveda pasiklydusiu vaiku?
* Kaip kategorijų teorija išsakyti Dievo ir žmogaus požiūrių susivedimą?
* Consider God's going beyond himself as a way of opening up his perspective to other perspectives that are further out, less powerful. So this is his way of including all perspectives, including that which is taken up by no perspective, in that it is subordinate - what does that mean?
2015 vasario 22 d., 15:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 19 eilutė:
* Kaip Dievas išeina už savęs iš vienos savybės į kitą?
2015 vasario 22 d., 11:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 7-33 eilutės:

Kas ir koks yra Dievas
* Koks ryšys tarp Dievo savybių (žmogaus požiūrio) ir Dievo troškimų (Dievo požiūrio)?
* Ar Dievas gyvas?
* Koks Dievo vaidmuo?

* Kaip Dievą įvairiai išgyvename?

* Iš kokių kampų Dievas dalyvauja savo reiškiniuose?

* Kaip išgyvenimo akimirka susietina su troškimais? su ženklų savybių lygmenimis?

* Kas yra Dievas? Kaip suprantu Dievą? Kokia pradžia iš ko viskas kyla?
* Apžvelgti [[Dievas | Dievo]] vaidmenį įvairiausiose sandarose, pavyzdiniuose išsiaiškinimuose ir klausimuose. Kaip jo vaidmuo juos sieja?
* Kaip Dievas įvairiai reiškiamas sandaromis? Koks ryšys tarp Dievo dvejonėse (aukščiausias lygmuo), bendras žmogus, paskiras žmogus, pasaulis ir asmenys Dievas, Aš, Tu, Kitas?
* Ar skiriasi Dievas ir nulybė? viskas ir vienybė?
* Koks visako tikslas? Kaip taikyti visko žinojimą?
* Koks gyvenimo tikslas?
* Ar man rūpi žinoti ar suvokti?
* Kuria prasme Dievas irgi gyvena klausimais?
* Koks Dievo vaidmuo [[DangausKaralystė | dangaus karalystėje]]?
* Kaip Dievas dalyvauja [[Išsiaiškinimai | išsiaiškinimuose]]?
* Koks dvasios ryšys su pasąmone, su mikliuoju protu, sąsajų protu?

'''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?'''
2015 vasario 04 d., 15:17 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 345-399 eilutės iš
[+[[Dievas sandarose]]+]

Dievas
* vienų vienas
* išeinantis už savęs

Dievo savybės - jo troškimai - visko atvaizdai, nulybės atvaizdai, vienybės atvaizdai
* Nulybės ir vienybės atvaizdai.
* Nulybės ir vienybės atvaizdų neigimas - aštuongubas kelias.
* Prasmingumas - nėra visko žinojimo - tad nėra Dievo - nes nėra ryšio su Dievu - tad yra trejybės ratas.

Pirminės sandaros, troškimai ir netroškimai.
* Dievas trokšta visko, betko, kažko, nieko, žmogus netrokšta.
* Troškimai ir netroškimai - Dievas ir gerumas
* Aplinkybių trejybės
* poreikiai
* abejonės - dvejonės: Dievas, bendras žmogus
* lūkesčiai - gėrio kryptys, gera širdis, gera valia - būdai ką nuveikti - lūkesčių pakeitimai
* vertybės - meilė

* šv.Trejybė
* Jėzus Kristus - bendras žmogus
* Šventoji Dvasia - plazdenanti, švystelėjanti tarp žmonių
* Įžvalga (Logos)
* Kūrėjas
* Orakulas - visaregis

Ką Dievas man kalba

Dievo būtinumas ir nebūtinumas

Kaip Dievą įsivaizduoju
* Aplinkybėmis
* Juodasis Dievas, Dievas - tyla

Sąvokų skirtumai:
* Dievas ir viskas
* Dievas ir širdis
* Dievas ir žmogus
* Dievas ir Kitas
* Dievas ir jojo Dievas
* Dievas ir jo gyvenimas
* Dievas ir jo branda
* ne Dievas

Gyvenimo lygtis
* Dievas (dvasia), viskas (sandara), troškimai (atvaizdai), vieningumas-esmė (meilė)
* Dievas sąlygose: gerumas

Tiesa - nėra nieko nežinojimo - tad nėra Kito - tad visi esame viena.

Asmenys su požiūriais
* Dievas, Aš, Tu, Kitas
* Dievo požiūris - visko žinojimas
į:
2015 sausis - kaip maldos suveikia
Ištrintos 348-350 eilutės:

Kas yra Dievas?
* Dievas yra nežinojimas. Jis yra pirm visų žinojimų, visų atsakymų. Tai žinojimas visko. Žinojimas (taip ar ne) yra žinojimas nieko.
2015 vasario 04 d., 14:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 152-156 eilutės:

* Is God alive? What would that mean?
* Kokia prasmė visų klausimų už santvarkos? Ar jos veda į santvarką?
* Kuria prasme rinktiniai klausimai susiję su tobula santvarka? Ar jie susiję su šviesuolių bendrystės 12 klausimų?
2015 vasario 04 d., 13:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 139 eilutė:
* Kaip Dievo ir žmogaus požiūrių grandinę suvokti malda?
2015 vasario 04 d., 13:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 207 eilutė iš:
Įsidėmėjau, jog Stacie Evans, Sandie, Stacie ištikimi Dievui.
į:
Įsidėmėjau, jog Stacie Evans, Sandy Williams, Stacie Takemoto ištikimos Dievui.
2015 sausio 03 d., 13:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 150-152 eilutės iš
į:
* Kaip pavaizduoti Dievą ir vienumą?
* Kaip pavaizduoti Kitą ir nevienumą?
Pridėtos 154-156 eilutės:
* Kokia prasmė visų klausimų už santvarkos? Ar jos veda į santvarką?
* Kuria prasme rinktiniai klausimai susiję su tobula santvarka? Ar jie susiję su šviesuolių bendrystės 12 klausimų?
2015 sausio 02 d., 23:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 150-151 eilutės:

* Is God alive? What would that mean?
2015 sausio 01 d., 13:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 9-11 eilutės iš

[+Kaip Dievą įvairiai išgyvename
?+]
į:
Kas ir koks yra Dievas
* Koks ryšys tarp Dievo savybių (žmogaus požiūrio) ir Dievo troškimų (Dievo požiūrio)
?
* Ar Dievas gyvas?
* Koks Dievo vaidmuo?

* Kaip Dievą įvairiai išgyvename?
Pakeistos 17-23 eilutės iš
* Kaip Dievo dalyvavimą mumyse - jo išėjimą už savęs, buvimą nebuvime - tiksliai išsakyti?
* Ir jo pagrindu suprasti įvairiausias sandaras, jų esmę ir rūšis?
** [[išgyvenimai | išgyvenimus]]
** [[nesusivedimai | nesusivedimus]]
** [[laipsnynas | laipsnyną]]
* Kaip Dievo išėjimas už savęs reiškiasi Dievu, [[Aš | visaregiu]], [[Tu | pirminėmis]] bei [[Kitas | antrinėmis sandaromis]]?
* Kaip Dievo išėjimas už savęs (ir Dievo ypatybės) susiję su [[Išgyvenimų rūšys|išgyvenimų rūšimis?]]
į:
Pakeistos 34-37 eilutės iš
* Koks ryšys tarp Dievo savybių (žmogaus požiūrio) ir Dievo troškimų (Dievo požiūrio)?
* Ar Dievas gyvas?
* Koks Dievo vaidmuo?
į:

Dievo išėjimas už savęs į asmenis
Pakeistos 42-47 eilutės iš
į:
* Kaip Dievo dalyvavimą mumyse - jo išėjimą už savęs, buvimą nebuvime - tiksliai išsakyti?
* Kaip Dievo išėjimas už savęs reiškiasi Dievu, visaregiu, pirminėmis bei antrinėmis sandaromis?
* Kaip Dievo išėjimas už savęs (ir Dievo ypatybės) susiję su išgyvenimų rūšimis?
* Kaip asmenys (Dievas, Aš, Tu, Kitas) dalyvauja sandarų brėžinyje?

Gyvenimo lygtis
Pridėta 52 eilutė:
Dievo požiūris
Ištrinta 56 eilutė:
Ištrintos 57-58 eilutės:
* Suvokti ypač Dievo vaidmenį kiekvienoje sandaroje.
* Kaip asmenys (Dievas, Aš, Tu, Kitas) dalyvauja sandarų brėžinyje?
Ištrintos 59-61 eilutės:
* Koks Dievo vaidmuo išgyvenimuose, vertybėse, klausimuose, išsiaiškinimuose ir sandarose? ir kaip jis juos sieja?
* Kaip tas pats Dievas visu savo pilnumu, visa dvasia įvairiai prisistato?
* Kaip Dievo požiūriu suvokti visaregystę, pirmines sandaras, antrines sandaras? Kaip įvairiai ankščiau tai tyriau?
Ištrintos 65-74 eilutės:
* Koks yra Kito Dievas?
* Ar Kito Dievas yra suvokiantis, protaujantis, mums prilygstantis, kaip ir mes?
* Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
* Kaip vertybės (meilė), klausimai ir kiti 12 klausimų antrinėmis sandaromis Kitam išreiškia Dievą vienumu?
* Kaip Dievas mūsų smegenyse tampa dalis mūsų kūno ar aplinkos žemėlapio?

* Ką Dievas išgyvena?
* Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)?
* Kaip susiję išgyvenimai Dievo mumyse (Aš) ir Dievo už mūsų (Tu)?
Pakeistos 69-93 eilutės iš
į:
* Pereiti Jėzaus pasisakymus "Aš esu...", koks Dievo vaidmuo juose, ir suvokti mūsų vaidmenį ir kaip mes susiję su trejybe. Įvairiai suprasti suvokimą, kaip trejybe išsiskaido vaidmenys.
* Kaip Dievo dalyvavimu mumyse suprasti įvairiausias sandaras, jų esmę ir rūšis?
** išgyvenimus
** nesusivedimus
** laipsnyną
* Suvokti ypač Dievo vaidmenį kiekvienoje sandaroje.
* Koks Dievo vaidmuo išgyvenimuose, vertybėse, klausimuose, išsiaiškinimuose ir sandarose? ir kaip jis juos sieja?
* Kaip Dievo požiūriu suvokti visaregystę, pirmines sandaras, antrines sandaras? Kaip įvairiai ankščiau tai tyriau?

Dievas ir Kitas
* Koks yra Kito Dievas?
* Ar Kito Dievas yra suvokiantis, protaujantis, mums prilygstantis, kaip ir mes?
* Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
* Kaip vertybės (meilė), klausimai ir kiti 12 klausimų antrinėmis sandaromis Kitam išreiškia Dievą vienumu?


* Kaip Dievas mūsų smegenyse tampa dalis mūsų kūno ar aplinkos žemėlapio?
* Kaip Dievą iškelti tarpuose tarp to kas yra ir to kas galėtų būti?

Dievo išgyvenimai
* Ką Dievas išgyvena?
* Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)?
* Kaip susiję išgyvenimai Dievo mumyse (Aš) ir Dievo už mūsų (Tu)?

Šventoji trejybė
Pridėta 99 eilutė:
Dievas mano gyvenime
Pridėtos 106-107 eilutės:

Įkvėpėja
Pakeistos 134-135 eilutės iš
* Kaip Dievą iškelti tarpuose tarp to kas yra ir to kas galėtų būti?
į:
Pridėtos 139-141 eilutės:

Dievo prisistatymas
* Kaip tas pats Dievas visu savo pilnumu, visa dvasia įvairiai prisistato?
2014 gruodžio 31 d., 12:20 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 8-32 eilutės:


[+Kaip Dievą įvairiai išgyvename?+]

* Iš kokių kampų Dievas dalyvauja savo reiškiniuose?
* Kaip Dievo dalyvavimą mumyse - jo išėjimą už savęs, buvimą nebuvime - tiksliai išsakyti?
* Ir jo pagrindu suprasti įvairiausias sandaras, jų esmę ir rūšis?
** [[išgyvenimai | išgyvenimus]]
** [[nesusivedimai | nesusivedimus]]
** [[laipsnynas | laipsnyną]]
* Kaip Dievo išėjimas už savęs reiškiasi Dievu, [[Aš | visaregiu]], [[Tu | pirminėmis]] bei [[Kitas | antrinėmis sandaromis]]?
* Kaip Dievo išėjimas už savęs (ir Dievo ypatybės) susiję su [[Išgyvenimų rūšys|išgyvenimų rūšimis?]]
* Kaip išgyvenimo akimirka susietina su troškimais? su ženklų savybių lygmenimis?

* Kas yra Dievas? Kaip suprantu Dievą? Kokia pradžia iš ko viskas kyla?
* Apžvelgti [[Dievas | Dievo]] vaidmenį įvairiausiose sandarose, pavyzdiniuose išsiaiškinimuose ir klausimuose. Kaip jo vaidmuo juos sieja?
* Kaip Dievas įvairiai reiškiamas sandaromis? Koks ryšys tarp Dievo dvejonėse (aukščiausias lygmuo), bendras žmogus, paskiras žmogus, pasaulis ir asmenys Dievas, Aš, Tu, Kitas?
* Ar skiriasi Dievas ir nulybė? viskas ir vienybė?
* Koks visako tikslas? Kaip taikyti visko žinojimą?
* Koks gyvenimo tikslas?
* Ar man rūpi žinoti ar suvokti?
* Kuria prasme Dievas irgi gyvena klausimais?
* Koks Dievo vaidmuo [[DangausKaralystė | dangaus karalystėje]]?
* Kaip Dievas dalyvauja [[Išsiaiškinimai | išsiaiškinimuose]]?
* Koks dvasios ryšys su pasąmone, su mikliuoju protu, sąsajų protu?
2014 gruodžio 30 d., 11:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
Žr. [[Dievas]]
2014 gruodžio 28 d., 11:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 363 eilutė iš:
* Asmenys, tai Dievo dalinė raiška, jam besireiškiant.
į:
* Asmenys, tai Dievo dalinė raiška, jam besireiškiant. Tai jo raiškos dalis.
2014 gruodžio 28 d., 11:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 363 eilutė:
* Asmenys, tai Dievo dalinė raiška, jam besireiškiant.
2014 gruodžio 28 d., 11:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 300-305 eilutės:
* Troškimai - Netroškimai - poreikiai, abejonės, lūkesčiai, vertybės - gėrio kryptys - būdai ką nuveikti - lūkesčių pakeitimai
* Gerumas
*

Gera širdis
Pridėtos 310-318 eilutės:
Pirminės sandaros, troškimai ir netroškimai.
* Dievas trokšta visko, betko, kažko, nieko, žmogus netrokšta.
* Troškimai ir netroškimai - Dievas ir gerumas
* Aplinkybių trejybės
* poreikiai
* abejonės - dvejonės: Dievas, bendras žmogus
* lūkesčiai - gėrio kryptys, gera širdis, gera valia - būdai ką nuveikti - lūkesčių pakeitimai
* vertybės - meilė
Pakeistos 326-329 eilutės iš

* GodsThoughts, A, D
* [[DievoNebūtinumas]] [[DievoSavybės]] [[DievoĮsivaizdavimas]] [[JuodasisDievas]] [[VienųVienumas]]
į:
Ką Dievas man kalba

Dievo būtinumas ir nebūtinumas

Kaip Dievą įsivaizduoju
* Aplinkybėmis
* Juodasis Dievas, Dievas - tyla
Pakeistos 350-352 eilutės iš
* Gera širdis

Asmenys:
į:
Asmenys su požiūriais
Pakeistos 352-359 eilutės iš
Pirminės sandaros, troškimai. Dievas trokšta visko, betko, kažko, nieko, žmogus netrokšta.

Aplinkybių trejybės.

Dievo požiūris.
į:
* Dievo požiūris - visko žinojimas
2014 gruodžio 28 d., 10:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 280-281 eilutės:
[[2011 gruodis]] Sandarų apžvalga
Pakeistos 295-296 eilutės iš
2014 kovas - Kūrybos prasmė ir meno taisyklė
į:
2014 kovas - Kūrybos prasmė ir meno taisyklės
Pridėtos 305-306 eilutės:
Gera širdis
Pakeistos 308-315 eilutės iš
* GoBeyondOneself, GoesBeyondOneself, GoingBeyondOneself
* GodTheFather, GodTheSon, GodTheSpirit
* NotGod, GodVEverything, GodVHeart, GodVHuman, GodVOther, LifeOfGod
* Heart
, Flickering, GoodHeart
* Oracle
* Theory
* Creator
* JesusChrist
į:
* vienų vienas
* išeinantis už savęs

Dievo savybės - jo troškimai - visko atvaizdai
, nulybės atvaizdai, vienybės atvaizdai
* Nulybės ir vienybės atvaizdai.
* Nulybės ir vienybės atvaizdų neigimas - aštuongubas kelias.
* Prasmingumas - nėra visko žinojimo - tad nėra Dievo - nes nėra ryšio su Dievu - tad yra trejybės ratas.

* šv.Trejybė
* Jėzus Kristus - bendras žmogus
* Šventoji Dvasia - plazdenanti, švystelėjanti tarp žmonių
* Įžvalga (Logos)
* Kūrėjas
* Orakulas - visaregis
Pakeistos 325-328 eilutės iš
* [[DievasSandarose]] [[DievasSūnus]] [[DievoBranda]] [[DievoDievas]] [[DievoNebūtinumas]] [[DievoSavybės]] [[DievoĮsivaizdavimas]] [[JuodasisDievas]] [[JėzusKristus]] [[VienųVienumas]] [[IšėjimasUžSavęs]] [[VienųVienas]]

Gerumas, kaip Dievas sąlygose.
į:
* [[DievoNebūtinumas]] [[DievoSavybės]] [[DievoĮsivaizdavimas]] [[JuodasisDievas]] [[VienųVienumas]]
Pridėtos 328-337 eilutės:
* Dievas ir viskas
* Dievas ir širdis
* Dievas ir žmogus
* Dievas ir Kitas
* Dievas ir jojo Dievas
* Dievas ir jo gyvenimas
* Dievas ir jo branda
* ne Dievas

Gyvenimo lygtis
Pakeistos 340-342 eilutės iš
* Nulybė, vienybė
į:
Tiesa - nėra nieko nežinojimo - tad nėra Kito - tad visi esame viena.
Pakeistos 344-349 eilutės iš
* Asmenys: Dievas, Aš, Tu, Kitas

nulybė ir nulybės atvaizdai

Dievas trokšta visko, betko, kažko, nieko, žmogus netrokšta.
į:
Asmenys:
*
Dievas, Aš, Tu, Kitas

Pirminės sandaros, troškimai. Dievas trokšta visko, betko, kažko, nieko, žmogus netrokšta.
Pakeista 354 eilutė iš:
Pirminės sandaros, troškimai.
į:
2014 gruodžio 28 d., 10:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 161-162 eilutės iš
In 1982, when I entered college, I started to catalogue structures that expressed the limits of our minds, notably "divisions of everything", but later "representations", "topologies", "languages" and "primary structures".
į:
In 1982, when I entered college, I started to catalogue structures that expressed the limits of our minds, notably "divisions of everything", but later "representations", "topologies", "languages" and "primary structures".

1982 susapnavau Dievą - "those things are which show themselves to be"
Pakeistos 170-171 eilutės iš
1985 first thoughts on the structure of EightfoldWay
į:
1985 first thoughts on the structure of EightfoldWay6

1986 - iš Dievo supratau nagrinėti "walks on trees - I,C,U"
Pridėtos 183-184 eilutės:
susapnavau "these are the fundamental bits of information" - partition tableaux kurių langeliai pažymėti trumpais arba ilgais brūkšniais
Pakeistos 187-188 eilutės iš
1993 I completed my Ph.D. thesis "Symmetric Functions of the Eigenvalues of a Matrix" which embeds all of classical combinatorics in the combinatorics of matrix edges. (This was a bit of a side track, I had hoped that combinatorics, as the "basement" of mathematics where its objects are generated, and especially the six natural bases of the
symmetric functions, would prove insightful. Although I think the results are important for automata theory.)
į:
1993 I completed my Ph.D. thesis "Symmetric Functions of the Eigenvalues of a Matrix" which embeds all of classical combinatorics in the combinatorics of matrix edges. (This was a bit of a side track, I had hoped that combinatorics, as the "basement" of mathematics where its objects are generated, and especially the six natural bases of the symmetric functions, would prove insightful. Although I think the results are important for automata theory.)
2014 gruodžio 28 d., 10:23 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 112-122 eilutės iš
* Gražių minčių knygoje rašyti, kaip įvairiai Dievą išgyvenau, kaip išgyvenom.
* Prisiminti,
kaip esu susapnavęs Dievą. [[Sapnai]]
* Manau, Dievo požiūris man raktas į visus klausimus. Pirmiausiai, jo požiūris, taip pat jo vaidmuo mano gyvenime, užtat ir gilinuosi.
* Gal viską surašyti jam?
*
kaip Dievas man tapo vis šiltesnis,
* kaip jisai glūdi sandarose ir išsiaiškinimuose,
*
kaip jo vertybė, meilė, išreiškiama mūsų visų kertinių vertybių,
* kaip jo dvasia puoselėti bendrystę.
* Rašysiu, kaip Dievas glūdi įvairiausiose sandarose, ir surašysiu, kokia tvarka, jas išmąsčiau. Tada sudėjus mąstysiu, kaip man Dievas tampa vis šiltesnis.
* Dievas įvairiausiai įsijungia į gyvenimą per mus visus, mūsų meile.
* Nagrinėti, kaip esu meldęsis.
į:
Rašyti:
* kaip įvairiai Dievą išgyvenau, ką kartu išgyvenome, jo vaidmenį mano gyvenime
*
kaip esu meldęsis
* kaip esu
[[Sapnai | susapnavęs]] Dievą
* kaip jisai glūdi sandarose ir išsiaiškinimuose
* kokia tvarka viską išmąsčiau
, kaip brendo mano suvokimas Dievo
* kaip jo vertybė, meilė, išreiškiama mūsų visų kertinių vertybių
*
kaip Dievas įvairiausiai įsijungia į gyvenimą per mus visus, mūsų meile
*
kaip jo dvasia puoselėti bendrystę
* kaip visą savo išmintį jam pristatyčiau
* Dievo požiūrį, kaip raktą į visus mano klausimus
* kaip Dievas man tapo vis šiltesnis
2014 gruodžio 27 d., 23:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 334-339 eilutės iš
6 pokalbiai
* Ketvirtas pokalbis (
Dievas-aš) gali išsakyti mano išgyvenimus (kas buvo prasminga, ką išmokau), tad penktas pokalbis - tokių išgyvenimų bendra prasmė, o šeštas pokalbis - Dievo išgyvenimai.

Dievo prisistatymas
* Tas pats Dievas visas reiškiasi kame tik jisai reiškiasi, tad visakame keičiasi tik jo pristatymas, o jo esmė ta pati. Tad tirtinas jo prisistatymas. Jisai yra vienas, siejantis viską. Tai pamatas teiginio apie sandaras, kad betkas yra viskas ir laisvumas. Panašiai, kiekvienas klausimas tėra tas pats klausimas, tik perkeistas
.
į:
Kas yra Dievas?
* Dievas yra nežinojimas. Jis yra pirm visų žinojimų, visų atsakymų. Tai žinojimas visko. Žinojimas (taip ar ne) yra žinojimas nieko
.
Pridėtos 345-350 eilutės:
6 pokalbiai
* Ketvirtas pokalbis (Dievas-aš) gali išsakyti mano išgyvenimus (kas buvo prasminga, ką išmokau), tad penktas pokalbis - tokių išgyvenimų bendra prasmė, o šeštas pokalbis - Dievo išgyvenimai.

Dievo prisistatymas
* Tas pats Dievas visas reiškiasi kame tik jisai reiškiasi, tad visakame keičiasi tik jo pristatymas, o jo esmė ta pati. Tad tirtinas jo prisistatymas. Jisai yra vienas, siejantis viską. Tai pamatas teiginio apie sandaras, kad betkas yra viskas ir laisvumas. Panašiai, kiekvienas klausimas tėra tas pats klausimas, tik perkeistas.
Ištrintos 354-356 eilutės:

Kas yra Dievas?
* Dievas yra nežinojimas. Jis yra pirm visų žinojimų, visų atsakymų. Tai žinojimas visko. Žinojimas (taip ar ne) yra žinojimas nieko.
2014 gruodžio 27 d., 23:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 261-262 eilutės:

---------
2014 gruodžio 27 d., 23:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 134-135 eilutės iš
1971 {{Motivations}} and self-education. Decided to pursue knowing everything, and asked God for the freedom to think in exchange for my commitment to him regardless of what I think. Focused on self-educating myself accordingly. In 1971, when I was child, I set upon a quest to know everything and apply that knowledge usefully. Vaikystėje kalbinau Dievą - duok man laisvę mąstyti, visada tave tikėsiu
į:
'''1971 rudenį - Užsimojau viską žinoti.''' Motivations and self-education. Decided to pursue knowing everything, and asked God for the freedom to think in exchange for my commitment to him regardless of what I think. Focused on self-educating myself accordingly. In 1971, when I was child, I set upon a quest to know everything and apply that knowledge usefully. Vaikystėje kalbinau Dievą - duok man laisvę mąstyti, visada tave tikėsiu
Pridėtos 158-159 eilutės:
'''1982 spalis - įžvelgiau trejybę - būti, veikti, mąstyti'''
Ištrintos 161-162 eilutės:
1982 {{Divisions}} of {{Everything}}: {{Threesome}}
Pakeistos 165-166 eilutės iš
1984 first work on dynamics of structure
į:
1984 first work on dynamics of structure - žodžiai, žmonės, savybės
Pridėtos 176-177 eilutės:
'''1989 gegužė - išmąsčiau padalinimų ratą, taip pat pasakojimo kalbą'''
Pridėtos 204-205 eilutės:
'''1996 taikomoji veikla - išvysčiau geros valios pratimus - išmokau pakalbinti Dievą'''
Pridėtos 225-226 eilutės:
'''1999 - suvokiau, jog 6 antrinės sandaros išplaukia iš 4 pirminių sandarų porų'''
Pridėtos 261-264 eilutės:
2009 rugsėjis - Visas savo mintis suvedžiau į Dievo klausimą, ar jisai būtinas? Ir jo atsakymas, kad jisai nebūtinas, tačiau visgi - mūsų liudijimais - taip pat ir būtinas. Išdėsčiau vaizdo įrašu Trokštu išmanyti.

---------
Pakeistos 279-280 eilutės iš
2012 Dievas nebūtinai geras, nė gyvenimas teisingas - meno paroda "Dievo protas"
į:
'''2012 Dievas nebūtinai geras, nė gyvenimas teisingas - meno paroda "Dievo protas"'''
Pakeista 287 eilutė iš:
2013 lapkritis - santrauka - 6 pokalbiai, 6 pertvarkymai - dėžės
į:
'''2013 lapkritis - santrauka - 6 pokalbiai, 6 pertvarkymai - dėžės'''
2014 gruodžio 27 d., 22:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 334-335 eilutės:
Galime įsivaizduoti ryšį tarp manęs tokio ir Dievo, tarsi dalyvaučiau jo gvildenime, taip kad jisai gvildentų manimi. Jam ir man truputį kitaip atrodo - padalinimai.
Pakeistos 337-342 eilutės iš
Vertybės (meilė), klausimai, ir kiti 12 klausimų deriniai ženklais išreiškia vienumą, įsitraukimą į kalbą Dievo žodžiu. Tai Dievo žodis.

Širdies tiesa dviprasmiška, tad joje yra vienumo pagrindas
.

Dievo išmokau gyventi tarpe. Vienume. O juk Dievas gyvena tarpe tarp pradžios ir pabaigos. Tai ir yra amžinas gyvenimas.
į:
* Asmens požiūrį išsako ką jisai žino: Dievo požiūris - žino viską; mano požiūris - žinau betką; tavo požiūris - žinai kažką; kito požiūris - žino nieką. Ką asmuo žino, tai asmens prielaidos. Tad žinoti nieko - prieiti be nuomonių, kaip svetimas, kaip kitas.
* Galime įsivaizduoti ryšį tarp manęs tokio ir Dievo, tarsi dalyvaučiau jo gvildenime, taip kad jisai gvildentų manimi. Jam ir man truputį kitaip atrodo - padalinimai.

Vienumo pagrindai
* Vertybės (meilė), klausimai, ir kiti 12 klausimų deriniai ženklais išreiškia vienumą, įsitraukimą į kalbą Dievo žodžiu. Tai Dievo žodis.
* Širdies tiesa dviprasmiška, tad joje yra vienumo pagrindas.
*
Iš Dievo išmokau gyventi tarpe. Vienume. O juk Dievas gyvena tarpe tarp pradžios ir pabaigos. Tai ir yra amžinas gyvenimas.
2014 gruodžio 27 d., 22:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 257-258 eilutės iš
Rinkau Dievo atsakymus į 12 klausimų. Jo klausimai: Ar esu būtinas? Kaip man kiekvieną pasiekti?
į:
2010 Rinkau Dievo ir savo atsakymus į 12 klausimų. Jo klausimai: Ar esu būtinas? Kaip man kiekvieną pasiekti? Palyginau Dievo ir savo atsakymus - Dievas besąlygiškas, o aš sąlygose; Dievas gali būti ar nebūti, o man rūpi, kad jis būtų.
Pakeistos 326-331 eilutės iš
Ketvirtas pokalbis (Dievas-aš) gali išsakyti mano išgyvenimus (kas buvo prasminga, ką išmokau), tad penktas pokalbis - tokių išgyvenimų bendra prasmė, o šeštas pokalbis - Dievo išgyvenimai.

Tas pats Dievas visas reiškiasi kame tik jisai reiškiasi, tad visakame keičiasi tik jo pristatymas, o jo esmė ta pati. Tad tirtinas jo prisistatymas. Jisai yra vienas, siejantis viską. Tai pamatas teiginio apie sandaras, kad betkas yra viskas ir laisvumas. Panašiai, kiekvienas klausimas tėra tas pats klausimas, tik perkeistas.

Tokį galime įsivaizduoti Dievą, jo požiūrį, iš kurio viskas galėtų išplaukti ir į kurį galėtų vėl susivesti. Savo vaizduote kaip tik ieškau tokio požiūrio. Sėdėčiau tarsi Dievui ant kelių ir visumą aprėpčiau, taip kaip jisai aprėpia. Skirtumas toks, kad aš silpnaregis. Bet kokiu klausimu mokėčiau nuropoti reikiama kryptimi, pasižiūrėti iš arčiau ir rasti kelią atgal. Tokiu būdu žinočiau viską, tuo pačiu ir betką.
į:
6 pokalbiai
* Ketvirtas pokalbis
(Dievas-aš) gali išsakyti mano išgyvenimus (kas buvo prasminga, ką išmokau), tad penktas pokalbis - tokių išgyvenimų bendra prasmė, o šeštas pokalbis - Dievo išgyvenimai.

Dievo prisistatymas
* Tas pats Dievas visas reiškiasi kame tik jisai
reiškiasi, tad visakame keičiasi tik jo pristatymas, o jo esmė ta pati. Tad tirtinas jo prisistatymas. Jisai yra vienas, siejantis viską. Tai pamatas teiginio apie sandaras, kad betkas yra viskas ir laisvumas. Panašiai, kiekvienas klausimas tėra tas pats klausimas, tik perkeistas.

Dievo požiūris - viską žinoti
*
Tokį galime įsivaizduoti Dievą, jo požiūrį, iš kurio viskas galėtų išplaukti ir į kurį galėtų vėl susivesti. Savo vaizduote kaip tik ieškau tokio požiūrio. Sėdėčiau tarsi Dievui ant kelių ir visumą aprėpčiau, taip kaip jisai aprėpia. Skirtumas toks, kad aš silpnaregis. Bet kokiu klausimu mokėčiau nuropoti reikiama kryptimi, pasižiūrėti iš arčiau ir rasti kelią atgal. Tokiu būdu žinočiau viską, tuo pačiu ir betką.
Pakeistos 337-338 eilutės iš
Kito Dievas yra Amžinas Gyvenimas.
į:
Asmenys
*
Kito Dievas yra Amžinas Gyvenimas.
Pakeistos 346-350 eilutės iš
Dievas yra nežinojimas. Jis yra pirm visų žinojimų, visų atsakymų. Tai žinojimas visko. Žinojimas (taip ar ne) yra žinojimas nieko.

Maldelės, tai Dievas - tai šv.Dvasia - tai dvasios šauksmas mūsų gelmėse.

Žinojimo rūmai išvysto mūsų atitolimą nuo
Dievo (paklūst -> tikėt -> rūpėt) tačiau taip pat įsisąmonijimą Dievo vidinio nevieningumo.
į:
Kas yra Dievas?
* Dievas
yra nežinojimas. Jis yra pirm visų žinojimų, visų atsakymų. Tai žinojimas visko. Žinojimas (taip ar ne) yra žinojimas nieko.

Žinojimo rūmai
* Žinojimo rūmai išvysto mūsų atitolimą nuo Dievo (paklūst -> tikėt -> rūpėt) tačiau taip pat įsisąmonijimą
Dievo vidinio nevieningumo.

Maldos
* Maldelės, tai Dievas - tai šv.Dvasia - tai dvasios šauksmas mūsų gelmėse
.
2014 gruodžio 27 d., 22:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 335-336 eilutės:
Įkvėpėja. Ją galima vaizduoti Tiesa. Jos jausmai jautrūs. Tapyti jos jausminius atsiliepimus. Ji džiaugiasi Dievu, jam gieda.
Ištrintos 339-340 eilutės:
Įkvėpėja skatina vienumą, derintis prie jos, ją išplėsti.
Pridėtos 347-350 eilutės:

Įkvėpėja
* Įkvėpėja. Ją galima vaizduoti Tiesa. Jos jausmai jautrūs. Tapyti jos jausminius atsiliepimus. Ji džiaugiasi Dievu, jam gieda.
* Įkvėpėja skatina vienumą, derintis prie jos, ją išplėsti.
2014 gruodžio 27 d., 22:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 122-123 eilutės iš
į:
* Nagrinėti, kaip esu meldęsis.
Pridėtos 204-205 eilutės:
Panaudojau geros valios pratimus surašyti pavyzdžius nuojautos rūmų, kaip antai - dėsnius bendrauti be smurto.
Pridėtos 221-222 eilutės:
1999 rudenį - su Joe Damal - Did you ever change your mind?
Pakeistos 287-318 eilutės iš
-----------------


Ketvirtas pokalbis (Dievas-aš) gali išsakyti mano išgyvenimus (kas buvo prasminga, ką išmokau), tad penktas pokalbis - tokių išgyvenimų bendra prasmė, o šeštas pokalbis - Dievo išgyvenimai.

Tas pats Dievas visas reiškiasi kame tik jisai reiškiasi, tad visakame keičiasi tik jo pristatymas, o jo esmė ta pati. Tad tirtinas jo prisistatymas. Jisai yra vienas, siejantis viską. Tai pamatas teiginio apie sandaras, kad betkas yra viskas ir laisvumas. Panašiai, kiekvienas klausimas tėra tas pats klausimas, tik perkeistas.

Tokį galime įsivaizduoti Dievą, jo požiūrį, iš kurio viskas galėtų išplaukti ir į kurį galėtų vėl susivesti. Savo vaizduote kaip tik ieškau tokio požiūrio. Sėdėčiau tarsi Dievui ant kelių ir visumą aprėpčiau, taip kaip jisai aprėpia. Skirtumas toks, kad aš silpnaregis. Bet kokiu klausimu mokėčiau nuropoti reikiama kryptimi, pasižiūrėti iš arčiau ir rasti kelią atgal. Tokiu būdu žinočiau viską, tuo pačiu ir betką.

Galime įsivaizduoti ryšį tarp manęs tokio ir Dievo, tarsi dalyvaučiau jo gvildenime, taip kad jisai gvildentų manimi. Jam ir man truputį kitaip atrodo - padalinimai.

Kito Dievas yra Amžinas Gyvenimas.

Įkvėpėja. Ją galima vaizduoti Tiesa. Jos jausmai jautrūs. Tapyti jos jausminius atsiliepimus. Ji džiaugiasi Dievu, jam gieda.

Vertybės (meilė), klausimai, ir kiti 12 klausimų deriniai ženklais išreiškia vienumą, įsitraukimą į kalbą Dievo žodžiu. Tai Dievo žodis.

Širdies tiesa dviprasmiška, tad joje yra vienumo pagrindas.

Įkvėpėja skatina vienumą, derintis prie jos, ją išplėsti.

Iš Dievo išmokau gyventi tarpe. Vienume. O juk Dievas gyvena tarpe tarp pradžios ir pabaigos. Tai ir yra amžinas gyvenimas.

* Dievas yra nežinojimas. Jis yra pirm visų žinojimų, visų atsakymų. Tai žinojimas visko. Žinojimas (taip ar ne) yra žinojimas nieko.

Maldelės, tai Dievas - tai šv.Dvasia - tai dvasios šauksmas mūsų gelmėse.

Žinojimo rūmai išvysto mūsų atitolimą nuo Dievo (paklūst -> tikėt -> rūpėt) tačiau taip pat įsisąmonijimą Dievo vidinio nevieningumo.

'''[[Dievas
sandarose]]'''
į:
[+[[Dievas sandarose]]+]
Pakeistos 322-350 eilutės iš
Pirminės sandaros, troškimai.
į:
Pirminės sandaros, troškimai.

[+Užrašai+]

Ketvirtas pokalbis (Dievas-aš) gali išsakyti mano išgyvenimus (kas buvo prasminga, ką išmokau), tad penktas pokalbis - tokių išgyvenimų bendra prasmė, o šeštas pokalbis - Dievo išgyvenimai.

Tas pats Dievas visas reiškiasi kame tik jisai reiškiasi, tad visakame keičiasi tik jo pristatymas, o jo esmė ta pati. Tad tirtinas jo prisistatymas. Jisai yra vienas, siejantis viską. Tai pamatas teiginio apie sandaras, kad betkas yra viskas ir laisvumas. Panašiai, kiekvienas klausimas tėra tas pats klausimas, tik perkeistas.

Tokį galime įsivaizduoti Dievą, jo požiūrį, iš kurio viskas galėtų išplaukti ir į kurį galėtų vėl susivesti. Savo vaizduote kaip tik ieškau tokio požiūrio. Sėdėčiau tarsi Dievui ant kelių ir visumą aprėpčiau, taip kaip jisai aprėpia. Skirtumas toks, kad aš silpnaregis. Bet kokiu klausimu mokėčiau nuropoti reikiama kryptimi, pasižiūrėti iš arčiau ir rasti kelią atgal. Tokiu būdu žinočiau viską, tuo pačiu ir betką.

Galime įsivaizduoti ryšį tarp manęs tokio ir Dievo, tarsi dalyvaučiau jo gvildenime, taip kad jisai gvildentų manimi. Jam ir man truputį kitaip atrodo - padalinimai.

Kito Dievas yra Amžinas Gyvenimas.

Įkvėpėja. Ją galima vaizduoti Tiesa. Jos jausmai jautrūs. Tapyti jos jausminius atsiliepimus. Ji džiaugiasi Dievu, jam gieda.

Vertybės (meilė), klausimai, ir kiti 12 klausimų deriniai ženklais išreiškia vienumą, įsitraukimą į kalbą Dievo žodžiu. Tai Dievo žodis.

Širdies tiesa dviprasmiška, tad joje yra vienumo pagrindas.

Įkvėpėja skatina vienumą, derintis prie jos, ją išplėsti.

Iš Dievo išmokau gyventi tarpe. Vienume. O juk Dievas gyvena tarpe tarp pradžios ir pabaigos. Tai ir yra amžinas gyvenimas.

Dievas yra nežinojimas. Jis yra pirm visų žinojimų, visų atsakymų. Tai žinojimas visko. Žinojimas (taip ar ne) yra žinojimas nieko.

Maldelės, tai Dievas - tai šv.Dvasia - tai dvasios šauksmas mūsų gelmėse.

Žinojimo rūmai išvysto mūsų atitolimą nuo Dievo (paklūst -> tikėt -> rūpėt) tačiau taip pat įsisąmonijimą Dievo vidinio nevieningumo
.
2014 gruodžio 27 d., 22:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 184-185 eilutės iš
1994 Nagrinėjau, kaip vaizduojame Dievą psalmėse.
į:
1994 Nagrinėjau, kaip vaizduojame Dievą psalmėse. Taip pat nagrinėjau Lakoff palyginimus.
Pridėtos 228-229 eilutės:
http://www.ms.lt/derlius/000628suDievu.gif
Pridėtos 232-233 eilutės:
2001 vasara - Irda 12 būdų
Pridėtos 236-245 eilutės:
2003 Sandaros atvaizdų vieningumas

2004 {{Understanding}} as separation of concepts (life is the goodness of God, but eternal life is understanding the goodness of God, which is to say, keeping God and good separate). I also observed that all of the structures fall out in the chain of views: "human's view of God's view of human's view of God's view of human's view". And that this is the depth of thinking of a "lost child" who does not look for her parents, but rather goes to where her parents will look for her.

2004 - 2005 LevelsOfUnderstanding, LostChild metaphor

2005 AlgebraOfViews, Visaregis

2006 God seeing himself by having human take up God's view and God take up human's view.
Ištrinta 282 eilutė:
Ištrintos 284-299 eilutės:


2003 {{Unity}} of {{Representations}} of {{Structure}}

2004 {{Understanding}} as separation of concepts (life is the goodness of God, but eternal life is understanding the goodness of God, which is to say, keeping God and good separate). I also observed that all of the structures fall out in the chain of views: "human's view of God's view of human's view of God's view of human's view". And that this is the depth of thinking of a "lost child" who does not look for her parents, but rather goes to where her parents will look for her.

2004 - 2005 LevelsOfUnderstanding, LostChild metaphor

2005 AlgebraOfViews, {{Omniscope}}

2006 God seeing himself by having human take up God's view and God take up human's view.

----------------------


http://www.ms.lt/derlius/000628suDievu.gif
2014 gruodžio 27 d., 21:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 246-249 eilutės iš
Dievo prašiau pagalbos suplanuoti, ką vengti, iš ko pragyventi, kaip išvengti bankroto - prisiminiau Tėtės išsireiškimą, nekentėk be reikalo

Dievas nebūtinai geras, nė gyvenimas teisingas - meno paroda "Dievo protas"
į:
2011 Dievo prašiau pagalbos suplanuoti, ką vengti, iš ko pragyventi, kaip išvengti bankroto - prisiminiau Tėtės išsireiškimą, nekentėk be reikalo
Pakeistos 250-256 eilutės iš

į:
2012 Dievas nebūtinai geras, nė gyvenimas teisingas - meno paroda "Dievo protas"

2012 vasarą, rudenį - išgyvenimai - pavaizduoti Dievo veidu

2013 balandis, gegužė, birželis - paroda "Išmąstyk" - išmąstymas ir troškimas

2013 rugpjūtį - Dievo Dievas - Elm parke

2013 lapkritis - santrauka - 6 pokalbiai, 6 pertvarkymai - dėžės

2014 sausis - Kaip besąlygiška Dievo požiūrį išvesti iš asmeninių požiūrių?

2014 kovas - knyga "The Truth"

2014 kovas - Kūrybos prasmė ir meno taisyklė

2014 gruodis - atsakomybės tyrimas - Holokausto Lietuvoje ištakos-----------------
2014 gruodžio 27 d., 21:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 107-108 eilutės:
Pridėtos 127-128 eilutės:
1964 born in Santa Monica, California
Pakeistos 133-134 eilutės iš
In 1971, when I was child, I set upon a quest to know everything and apply that knowledge usefully. Vaikystėje kalbinau Dievą - duok man laisvę mąstyti, visada tave tikėsiu
į:
1971 {{Motivations}} and self-education. Decided to pursue knowing everything, and asked God for the freedom to think in exchange for my commitment to him regardless of what I think. Focused on self-educating myself accordingly. In 1971, when I was child, I set upon a quest to know everything and apply that knowledge usefully. Vaikystėje kalbinau Dievą - duok man laisvę mąstyti, visada tave tikėsiu

Attach:existentialconversation.gif
Pridėtos 141-142 eilutės:
1978 precursors to counterquestions
Pridėtos 147-148 eilutės:
1980 first attempts - Pascal's triangle, ideas in physics
Pridėtos 151-154 eilutės:
1981 separation of powers, concept of everything

1982 Concluded that quantum reality "fades away" so any absolute answers must be where they are most easily found but people choose not to look, namely human life.
Pakeistos 159-162 eilutės iš
Prašiau Dievo būdo, kaip jį išgirsti, kad kitų nenuvesčiau klystkeliais

I tried to work on that every morning and make incremental progress
, at least one new idea every day.
į:
1982 {{Divisions}} of {{Everything}}: {{Threesome}}

1983 {{Twosome}}
, {{Foursome}}, {{Fivesome}}, {{Sixsome}}. Identified "everything" as an absolute concept (with the
properties: no external context
, no internal structure, simplest algorithm: "accepts all things", is a required concept) and thus an anchor for absolute answers. Observed that DivisionsOfEverything were thus absolute structures, in particular, into two perspectives (opposites coexist, all things are the same), three perspectives (take a stand, follow through, reflect), four perspectives (why, how, what, whether).

1984 first work on dynamics of structure

1985 first thoughts on the structure of EightfoldWay

1986 - 1988 QualitiesOfSigns, three permutations of EightfoldWay, three Languages

I noticed the EightfoldWay and its three canonical forms in 1987-1988.

1988 - 1989 {{Narration}}, {{Representations}} of divisions, {{Operations}} on divisions, {{Internalization}}, Kant's categories. Distinguished a division from its representations. For example, the division of everything into two perspectives has four different representations: (free will/fate, outside/inside, theory/practice,
same/different). Hypothesized that there are conceptual languages for narration, argumentation and verbalization, and based an empirical study of folk tales, developed a theory of narration.

1992 narrative types

1993 I completed my Ph.D. thesis "Symmetric Functions of the Eigenvalues of a Matrix" which embeds all of classical combinatorics in the combinatorics of matrix edges. (This was a bit of a side track, I had hoped that combinatorics, as the "basement" of mathematics where its objects are generated, and especially the six natural bases of the
symmetric functions, would prove insightful. Although I think the results are important for automata theory.)

1993 - 1994 {{Topologies}}, OperatingPrinciples I thought through four mind games which generate twelve
"topologies" (Kant would say, categories) by which we can conceive separately the parts of a division. For example, "one, all, many" are defined by a search for constancy: "You either find 'one' example of constancy, or it is constantly inconstant (so that 'all' is constant), and each time you look for constancy, you assume that what you choose to
inspect and what you have inspected are one and the same, so they are all multiply constant."
Pakeistos 186-187 eilutės iš
1995? nagrinėjau Jėzaus pasisakymus "Aš esu..." šv.Jono evangelijoje.
į:
In 1994 I noticed the OperatingPrinciples.

In 1995 I related the Operating principles to the IAmStatements
. 1995? nagrinėjau Jėzaus pasisakymus "Aš esu..." šv.Jono evangelijoje.

In 1995 I came up with a model for the EmotionalResponses.
Pridėtos 196-204 eilutės:
Prašiau Dievo būdo, kaip jį išgirsti, kad kitų nenuvesčiau klystkeliais

1996 preparations for good will exercises, Counterquestions, conversing with God. I started to apply these ideas practically, designing GoodWillExercises by which on any subject that riles us, we might distinguish between what the heart says and what the world says, and take up the truth of the heart. This helped flesh out four basic structures, each with eight perspectives and just slightly bigger than what our mind can encompass, thus able to model our intuition. One of them gives operating principles for responding to needs: (be perfect, cling to what you have, get more than what you need, avoid extremes, choose the good over the bad, choose the better over the worse, choose the best over the rest, take up the needs of another). Another gives counterquestions for responding to doubts: (What do I truly want? How does it seem to me? What else should I be doing? Does it make any difference? What do I have control over? Am I able to consider the question? Is this the way things
should be? Am I doing anything about this?)

In 1996 I noticed the Counterquestions and came up with a model for them. All of these models consisted of seven/eight perspectives and I presumed that they were related to the eightfold way. But it was all so complex that I couldn't find a general approach.

I tried to work on that every morning and make incremental progress, at least one new idea every day.
Pridėtos 207-219 eilutės:
In 1998 I decided to think of all the structures in terms of their purposes, what they were accomplishing. I was able to distinguish between that were useful in their own right (which I called the PrimaryStructures) and those that were auxiliary, useful as part of a structural language (and I called them SecondaryStructures). I noted that there were four primary and six secondary structures.

1997 - 1998 GoodWillExercises, WaysOfGettingThingsDone, EightfoldWay as structure for conversing with God

1998 founded MinciuSodas/MinciuSodas. I moved to Lithuania and, in order to make a living, started the
Minciu Sodas laboratory for independent thinkers.

1999 {{Visualizations}}, four families of PrimaryStructures, SecondaryStructures as embeddings. I realized that I could think of the six "secondary structures" (8 divisions, 6 representations, 12 topologies, argumentation, verbalization, narration) as injections corresponding to pairs of the four "primary structures".

In 1999, I realized that the latter six could be thought of as injections of the other four, in that the {{Divisions}} can be derived by way of {{God}} taking up the {{Counterquestions}}. I needed to find a general approach. So I rethought the EmotionalResponses by doing a study of Jesus' emotions in the Gospel of Mark, and thereby coming up with his speaking to the good, which I related to the DirectionsFromTheGood. I then looked for a GeneralStructure that would have what is common to all four PrimaryStructures. I was able to work out diagrams which made clear the similarity in structures. These were thought through by thinking about the roles of why, how and what, for example, in the counterquestions as opposed to the eightfold way. But it appeared that any general structure would simply be the simplest of the four structures, EverythingWishesForNothing. Meanwhile, some key ideas fell into place: the distinction between {{Life}} and EternalLife, the idea that the structures are what allows others to see themselves through us, and an AlgebraOfViews. Now a helpful distinction is between the observer and their observational plane.

2000 EverythingWishesForAnything
Pakeistos 256-319 eilutės iš
Attach:existentialconversation.gif

1964 born in Santa Monica, California

1971 {{Motivations}} and self-education. Decided to pursue knowing everything, and asked God for the freedom to think in exchange for my commitment to him regardless of what I think. Focused on self-educating myself accordingly.

1978 precursors to counterquestions

1980 first attempts - Pascal's triangle, ideas in physics

1981 separation of powers, concept of everything

1982 Concluded that quantum reality "fades away" so any absolute answers must be where they are most easily found but people choose not to look, namely human life.

1982 {{Divisions}} of {{Everything}}: {{Threesome}}

1983 {{Twosome}}, {{Foursome}}, {{Fivesome}}, {{Sixsome}}. Identified "everything" as an absolute concept (with the
properties: no external context, no internal structure, simplest algorithm: "accepts all things", is a required concept) and thus an anchor for absolute answers. Observed that DivisionsOfEverything were thus absolute structures, in particular, into two perspectives
(opposites coexist, all things are the same), three perspectives (take a stand, follow through, reflect), four perspectives (why, how, what, whether).

1984 first work on dynamics of structure

1985 first thoughts on the structure of EightfoldWay

1986 - 1988 QualitiesOfSigns, three permutations of EightfoldWay, three Languages

I noticed the EightfoldWay and its three canonical forms in 1987-1988.

1988 - 1989 {{Narration}}, {{Representations}} of divisions, {{Operations}} on divisions, {{Internalization}}, Kant's categories. Distinguished a division from its representations. For example, the division of everything into two perspectives has four different representations: (free will/fate, outside/inside, theory/practice,
same/different). Hypothesized that there are conceptual languages for narration, argumentation and verbalization, and based an empirical study of folk tales, developed a theory of narration.

1992 narrative types

1993 I completed my Ph.D. thesis "Symmetric Functions of the Eigenvalues of a Matrix" which embeds all of classical combinatorics in the combinatorics of matrix edges. (This was a bit of a side track, I had hoped that combinatorics, as the "basement" of mathematics where its objects are generated, and especially the six natural bases of the
symmetric functions, would prove insightful. Although I think the results are important for automata theory.)

1993 - 1994 {{Topologies}}, OperatingPrinciples I thought through four mind games which generate twelve
"topologies" (Kant would say, categories) by which we can conceive separately the parts of a division. For example, "one, all, many" are defined by a search for constancy: "You either find 'one' example of constancy, or it is constantly inconstant (so that 'all' is constant), and each time you look for constancy, you assume that what you choose to
inspect and what you have inspected are one and the same, so they are all multiply constant."

In 1994 I noticed the OperatingPrinciples.

In 1995 I related the Operating principles to the IAmStatements.

In 1995 I came up with a model for the EmotionalResponses.

1996 preparations for good will exercises, Counterquestions, conversing with God. I started to apply these ideas practically, designing GoodWillExercises by which on any subject that riles us, we might distinguish between what the heart says and what the world says, and take up the truth of the heart. This helped flesh out four basic structures, each with eight perspectives and just slightly bigger than what our mind can encompass, thus able to model our intuition. One of them gives operating principles for responding to needs: (be perfect, cling to what you have, get more than what you need, avoid extremes, choose the good over the bad, choose the better over the worse, choose the best over the rest, take up the needs of another). Another gives counterquestions for responding to doubts: (What do I truly want? How does it seem to me? What else should I be doing? Does it make any difference? What do I have control over? Am I able to consider the question? Is this the way things
should be? Am I doing anything about this?)

In 1996 I noticed the Counterquestions and came up with a model for them. All of these models consisted of seven/eight perspectives and I presumed that they were related to the eightfold way. But it was all so complex that I couldn't find a general approach.

In 1998 I decided to think of all the structures in terms of their purposes, what they were accomplishing. I was able to distinguish between that were useful in their own right (which I called the PrimaryStructures) and those that were auxiliary, useful as part of a structural language (and I called them SecondaryStructures). I noted that there were four primary and six secondary structures.

1997 - 1998 GoodWillExercises, WaysOfGettingThingsDone, EightfoldWay as structure for conversing with God

1998 founded MinciuSodas/MinciuSodas. I moved to Lithuania and, in order to make a living, started the
Minciu Sodas laboratory for independent thinkers.

1999 {{Visualizations}}, four families of PrimaryStructures, SecondaryStructures as embeddings. I realized that I could think of the six "secondary structures" (8 divisions, 6 representations, 12 topologies, argumentation, verbalization, narration) as injections corresponding to pairs of the four "primary structures".

In 1999, I realized that the latter six could be thought of as injections of the other four, in that the {{Divisions}} can be derived by way of {{God}} taking up the {{Counterquestions}}. I needed to find a general approach. So I rethought the EmotionalResponses by doing a study of Jesus' emotions in the Gospel of Mark, and thereby coming up with his speaking to the good, which I related to the DirectionsFromTheGood. I then looked for a GeneralStructure that would have what is common to all four PrimaryStructures. I was able to work out diagrams which made clear the similarity in structures. These were thought through by thinking about the roles of why, how and what, for example, in the counterquestions as opposed to the eightfold way. But it appeared that any general structure would simply be the simplest of the four structures, EverythingWishesForNothing. Meanwhile, some key ideas fell into place: the distinction between {{Life}} and EternalLife, the idea that the structures are what allows others to see themselves through us, and an AlgebraOfViews. Now a helpful distinction is between the observer and their observational plane.

2000 EverythingWishesForAnything
į:
Ištrinta 275 eilutė:
2014 gruodžio 27 d., 11:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 112-124 eilutės iš
Gražių minčių knygoje rašyti, kaip įvairiai Dievą išgyvenau, kaip išgyvenom.Žinojimo rūmai išvysto mūsų atitolimą nuo Dievo (paklūst -> tikėt -> rūpėt) tačiau taip pat įsisąmonijimą Dievo vidinio nevieningumo.

Aplinkybių trejybės. Dievo požiūris. Pirminės sandaros, troškimai.

Manau
, Dievo požiūris man raktas į visus klausimus. Pirmiausiai, jo požiūris, taip pat jo vaidmuo mano gyvenime, užtat ir gilinuosi.

Gal viską surašyti
jam?

Rašysiu:
į:
[+Sumanymai+]

*
Gražių minčių knygoje rašyti, kaip įvairiai Dievą išgyvenau, kaip išgyvenom.
* Prisiminti, kaip esu susapnavęs Dievą. [[Sapnai]]
* Manau, Dievo požiūris man raktas į visus klausimus. Pirmiausiai, jo požiūris, taip pat jo vaidmuo mano gyvenime
, užtat ir gilinuosi.
* Gal viską surašyti
jam?
Pakeistos 122-159 eilutės iš
Rašysiu, kaip Dievas glūdi įvairiausiose sandarose, ir surašysiu, kokia tvarka, jas išmąsčiau. Tada sudėjus mąstysiu, kaip man Dievas tampa vis šiltesnis.

Dievas įvairiausiai įsijungia į gyvenimą per mus visus, mūsų meile.

'''[[Dievas sandarose]]'''

* Troškimai - Netroškimai - poreikiai, abejonės, lūkesčiai, vertybės - gėrio kryptys - būdai ką nuveikti - lūkesčių pakeitimai
* Gerumas
*

Dievas
* GoBeyondOneself, GoesBeyondOneself, GoingBeyondOneself
* GodTheFather, GodTheSon, GodTheSpirit
* NotGod, GodVEverything, GodVHeart, GodVHuman, GodVOther, LifeOfGod
* Heart, Flickering, GoodHeart
* Oracle
* Theory
* Creator
* JesusChrist
* GodsThoughts, A, D
* [[DievasSandarose]] [[DievasSūnus]] [[DievoBranda]] [[DievoDievas]] [[DievoNebūtinumas]] [[DievoSavybės]] [[DievoĮsivaizdavimas]] [[JuodasisDievas]] [[JėzusKristus]] [[VienųVienumas]] [[IšėjimasUžSavęs]] [[VienųVienas]]

Gerumas, kaip Dievas sąlygose.

Sąvokų skirtumai:
* Dievas (dvasia), viskas (sandara), troškimai (atvaizdai), vieningumas-esmė (meilė)
* Dievas sąlygose: gerumas
* Nulybė, vienybė
* Gera širdis
* Asmenys: Dievas, Aš, Tu, Kitas

nulybė ir nulybės atvaizdai

Dievas trokšta visko, betko, kažko, nieko, žmogus netrokšta.

'''Įžvalgų metraštis, kokias
tiesas atradau, ką jos moko apie Dievą'''
į:
* Rašysiu, kaip Dievas glūdi įvairiausiose sandarose, ir surašysiu, kokia tvarka, jas išmąsčiau. Tada sudėjus mąstysiu, kaip man Dievas tampa vis šiltesnis.
* Dievas įvairiausiai įsijungia į gyvenimą per mus visus, mūsų meile.

[+Įžvalgų metraštis+]

'''Kokias tiesas atradau, ką jos moko apie Dievą'''
Ištrintos 130-133 eilutės:
Vaikystėje kalbinau Dievą - duok man laisvę mąstyti, visada tave tikėsiu

Dievo ieškojau lubose, kur blankiausia
Pridėtos 133-136 eilutės:
In 1971, when I was child, I set upon a quest to know everything and apply that knowledge usefully. Vaikystėje kalbinau Dievą - duok man laisvę mąstyti, visada tave tikėsiu

Dievo ieškojau lubose, kur blankiausia
Pridėtos 147-148 eilutės:
In 1982, when I entered college, I started to catalogue structures that expressed the limits of our minds, notably "divisions of everything", but later "representations", "topologies", "languages" and "primary structures".
Pakeistos 151-152 eilutės iš
Dievui pasakiau, jog Minčių sodu išvystysiu pavyzdingį verslą, uždirbantį pinigus taip, kaip tinka jo veiklai.
į:
I tried to work on that every morning and make incremental progress, at least one new idea every day.
Pridėtos 161-162 eilutės:
Dievui pasakiau, jog Minčių sodu išvystysiu pavyzdingį verslą, uždirbantį pinigus taip, kaip tinka jo veiklai.
Pridėtos 165-166 eilutės:
In 2000 or so, I started to seek a theory that would pull all of the structural facts together and generate how they unfold.
Pakeistos 197-198 eilutės iš
[[Sapnai]]
į:
Pakeistos 303-310 eilutės iš
In 1971, when I was child, I set upon a quest to know everything and
apply that knowledge usefully
. In 1982, when I entered college, I
started to catalogue structures that expressed the limits of our minds,
notably "divisions of everything"
, but later "representations",
"topologies"
, "languages" and "primary structures". In 2000 or so, I
started to seek a theory that would pull all of the structural facts

together and generate how they unfold. I try to work on that every
morning here and am making incremental progress.
į:
Žinojimo rūmai išvysto mūsų atitolimą nuo Dievo (paklūst -> tikėt -> rūpėt) tačiau taip pat įsisąmonijimą Dievo vidinio nevieningumo.

'''[[Dievas sandarose]]'''

* Troškimai - Netroškimai - poreikiai
, abejonės, lūkesčiai, vertybės - gėrio kryptys - būdai ką nuveikti - lūkesčių pakeitimai
* Gerumas
*

Dievas
* GoBeyondOneself
, GoesBeyondOneself, GoingBeyondOneself
* GodTheFather
, GodTheSon, GodTheSpirit
* NotGod, GodVEverything, GodVHeart, GodVHuman, GodVOther, LifeOfGod
* Heart
, Flickering, GoodHeart
* Oracle
* Theory
* Creator
* JesusChrist
* GodsThoughts, A, D
* [[DievasSandarose]] [[DievasSūnus]] [[DievoBranda]] [[DievoDievas]] [[DievoNebūtinumas]] [[DievoSavybės]] [[DievoĮsivaizdavimas]] [[JuodasisDievas]] [[JėzusKristus]] [[VienųVienumas]] [[IšėjimasUžSavęs]] [[VienųVienas]]

Gerumas, kaip Dievas sąlygose.

Sąvokų skirtumai:
* Dievas (dvasia), viskas (sandara), troškimai (atvaizdai), vieningumas-esmė (meilė)
* Dievas sąlygose: gerumas
* Nulybė, vienybė
* Gera širdis
* Asmenys: Dievas, Aš, Tu, Kitas

nulybė ir nulybės atvaizdai

Dievas trokšta visko, betko, kažko, nieko, žmogus netrokšta.

Aplinkybių trejybės.

Dievo požiūris.

Pirminės sandaros, troškimai
.
2014 gruodžio 19 d., 23:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 111-114 eilutės:

Gražių minčių knygoje rašyti, kaip įvairiai Dievą išgyvenau, kaip išgyvenom.
2014 gruodžio 02 d., 12:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-108 eilutės:

[+[[Metraštis]]: Dievas+]

'''Kaip Dievas reiškėsi mano ir kitų gyvenimuose, kokiais dėsningumais?'''

* Koks ryšys tarp Dievo savybių (žmogaus požiūrio) ir Dievo troškimų (Dievo požiūrio)?
* Ar Dievas gyvas?
* Koks Dievo vaidmuo?

* Kas ir kaip troškimais sutampa Tavimi?
* Kaip Dievas ir Aš sueina Tavimi?
* Dievui ir Man sueinant Tavimi, ar Aš pasiekiu Dievą, ar Dievas pasiekia mane?
* Kaip Dievas santvarkoje (Aš) sutampa su Dievu už santvarkos (Dievas)?
* Kaip atvaizdas (Tu) sulygina dvasią (Dievą) ir sandarą (Mane)?

* Kaip gyvenimo lygtis susijusi su Dievo išėjimu už savęs padalinimais?
* Kaip gyvenimo lygtis susijusi su Dievo išėjimu už savęs asmenimis?
* Kaip Dievo išėjimas už savęs padalinimai susijęs su jo išejimu už savęs asmenimis?

* Kuria prasme Dievas žino viską?
* Kuria prasme Dievo požiūris yra visko žinojimas?
* Kaip Dievas dalyvauja kūryboje?
* Kaip Dievą įžvelgti visakame?

* Koks Dievo požiūris?
* Suvokti ypač Dievo vaidmenį kiekvienoje sandaroje.
* Kaip asmenys (Dievas, Aš, Tu, Kitas) dalyvauja sandarų brėžinyje?
* Kaip žmogaus ir Dievo požiūriai siejami įvairiausių sandarų?
* Kaip skiriasi mano ir Dievo požiūriai, pavyzdžiui, išgyvenant padalinimus?
* Koks Dievo vaidmuo išgyvenimuose, vertybėse, klausimuose, išsiaiškinimuose ir sandarose? ir kaip jis juos sieja?
* Kaip tas pats Dievas visu savo pilnumu, visa dvasia įvairiai prisistato?
* Kaip Dievo požiūriu suvokti visaregystę, pirmines sandaras, antrines sandaras? Kaip įvairiai ankščiau tai tyriau?
* Kaip priimti Dievo požiūrį?
* Kaip žmogaus požiūriu pažįstame, suprantame, prisiimame Dievo požiūrį?
* Kaip Dievo ir žmogaus požiūris susiveda pasiklydusiu vaiku?
* Kaip kategorijų teorija išsakyti Dievo ir žmogaus požiūrių susivedimą?
* Consider God's going beyond himself as a way of opening up his perspective to other perspectives that are further out, less powerful. So this is his way of including all perspectives, including that which is taken up by no perspective, in that it is subordinate - what does that mean?

* Koks yra Kito Dievas?
* Ar Kito Dievas yra suvokiantis, protaujantis, mums prilygstantis, kaip ir mes?
* Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
* Kaip vertybės (meilė), klausimai ir kiti 12 klausimų antrinėmis sandaromis Kitam išreiškia Dievą vienumu?
* Kaip Dievas mūsų smegenyse tampa dalis mūsų kūno ar aplinkos žemėlapio?

* Ką Dievas išgyvena?
* Ką išgyvena Dievas mumyse (aš) ir Dievas už mūsų (tu)?
* Kaip susiję išgyvenimai Dievo mumyse (Aš) ir Dievo už mūsų (Tu)?

Dievas ir sandaros
* Kaip Dievas dalyvauja nesusivedimais, išgyvenimais, įsakymais, pertvarkymais?
* Kaip kalbos, kryptys, išgyvenimai susiję su Dievu, jo dalyvavimu?

* Kokie krikščionybės pagrindai, kaip jie reiškiasi mano mąstysenoje?
* Kaip iškyla šventoji Trejybė?
* Kur šventoji Trejybė reiškiasi Korane?
* Kuria prasme esu Jėzus?

* Kaip Dievas įvairiai reiškėsi mano gyvenime?
* Kaip Dievas man tapo vis šiltesnis?
* Kaip Dievas kvietė mane, o aš Jį?
* Pasimokyti iš Dievo, kaip Jis gyvena?
* Kaip atsiremdamas į Dievą išmokau gyventi?
* Ką tai reiškia, kad aš visada tikėsiu Dievą, kaip siūliausi vaikystėje?
* Koks mano Įkvėpėjos vaidmuo?
* Kaip Įkvėpėja bendrauja su Dievu?
* Kaip vaizduoti Įkėpėją?

Andrius
* Incorporate my own investigatory point of view into the overview.
* Kokios mano prielaidos?

[[Širdis]]
* Kas yra širdis?
* Kas yra gera širdis?
* Kaip gera širdis susijusi su gera valia?
* Kaip gera širdis susijusi su šešiom vienumo kryptim?
* Kaip šešios vienumo kryptys susijusios su gėrio kryptimis?
* Kaip vienumas išreiškia daugiaprasmybę, tarpą gerai širdžiai reikštis?
* Kaip susikalbame iš širdies?
* Kaip kalbame nuoširdžiai, aš ir kiti ir Dievas?
* Kaip širdingai bendrauti?
* Kaip širdies tiesa susijusi su širdimi?
* Kaip įvairūs klausimai susiję su širdimi?
* Ką reiškia primesti savo tiesą ar melą?
* Kaip prieiti prie kito žmogaus, su juo bendrauti?
* Kaip pačiam gyventi amžiną gyvenimą?
* Kaip kitą skatinti ir įtraukti?
* Kaip susikerta požiūris "Tu (ar visi) taip elgiesi, bet aš elgiuosi, eglsiuosi kitaip" ir požiūris "mes visi esame viena, mes visi tokie"? Ar nereikėtų išlaikyti antrąjį požiūrį, nepaisant prieštaravimų?

* Kaip Dievą iškelti tarpuose tarp to kas yra ir to kas galėtų būti?

[[Malda]]
* Kaip malda susijusi su vertybėmis?
* Nagrinėti maldų pavyzdžius.
* Kaip su Dievu bendraujame?

Dievo pristatymas
* Kaip surengti mišias visiems?
* Nagrinėti giesmes, ką jos pasako apie Dievą.
* Visa ką žinau apie Dievą išsakyti giesmėmis.
* Kaip pavaizduoti Dievą ir jo santykį su mumis?
* Jei juoda spalva, tyla vaizduoja Dievo buvimą, tai kaip suprasti ir pavaizduoti Dievo nebuvimą?
* Kaip žaidimais, vaidyba, menais paskatinti bendravimą iš širdies?
2014 lapkričio 27 d., 10:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 224-233 eilutės iš
Maldelės, tai Dievas - tai šv.Dvasia - tai dvasios šauksmas mūsų gelmėse.
į:
Maldelės, tai Dievas - tai šv.Dvasia - tai dvasios šauksmas mūsų gelmėse.

In 1971, when I was child, I set upon a quest to know everything and
apply that knowledge usefully. In 1982, when I entered college, I
started to catalogue structures that expressed the limits of our minds,
notably "divisions of everything", but later "representations",
"topologies", "languages" and "primary structures". In 2000 or so, I
started to seek a theory that would pull all of the structural facts
together and generate how they unfold. I try to work on that every
morning here and am making incremental progress
.
2014 lapkričio 23 d., 15:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 223-224 eilutės:

Maldelės, tai Dievas - tai šv.Dvasia - tai dvasios šauksmas mūsų gelmėse.
2014 lapkričio 23 d., 11:18 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 221-222 eilutės:

* Dievas yra nežinojimas. Jis yra pirm visų žinojimų, visų atsakymų. Tai žinojimas visko. Žinojimas (taip ar ne) yra žinojimas nieko.
2014 lapkričio 16 d., 10:01 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 218-220 eilutės iš
Įkvėpėja skatina vienumą, derintis prie jos, ją išplėsti.
į:
Įkvėpėja skatina vienumą, derintis prie jos, ją išplėsti.

Iš Dievo išmokau gyventi tarpe. Vienume. O juk Dievas gyvena tarpe tarp pradžios ir pabaigos. Tai ir yra amžinas gyvenimas
.
2014 lapkričio 16 d., 09:23 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 214-218 eilutės iš
Vertybės (meilė), klausimai, ir kiti 12 klausimų deriniai ženklais išreiškia vienumą, įsitraukimą į kalbą Dievo žodžiu. Tai Dievo žodis.
į:
Vertybės (meilė), klausimai, ir kiti 12 klausimų deriniai ženklais išreiškia vienumą, įsitraukimą į kalbą Dievo žodžiu. Tai Dievo žodis.

Širdies tiesa dviprasmiška, tad joje yra vienumo pagrindas.

Įkvėpėja skatina vienumą, derintis prie jos, ją išplėsti
.
2014 lapkričio 16 d., 09:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 212-214 eilutės iš
Įkvėpėja. Ją galima vaizduoti Tiesa. Jos jausmai jautrūs. Tapyti jos jausminius atsiliepimus. Ji džiaugiasi Dievu, jam gieda.
į:
Įkvėpėja. Ją galima vaizduoti Tiesa. Jos jausmai jautrūs. Tapyti jos jausminius atsiliepimus. Ji džiaugiasi Dievu, jam gieda.

Vertybės (meilė), klausimai, ir kiti 12 klausimų deriniai ženklais išreiškia vienumą, įsitraukimą į kalbą Dievo žodžiu. Tai Dievo žodis
.
2014 lapkričio 16 d., 08:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 210-212 eilutės iš
Kito Dievas yra Amžinas Gyvenimas.
į:
Kito Dievas yra Amžinas Gyvenimas.

Įkvėpėja. Ją galima vaizduoti Tiesa. Jos jausmai jautrūs. Tapyti jos jausminius atsiliepimus. Ji džiaugiasi Dievu, jam gieda
.
2014 lapkričio 16 d., 08:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 208-210 eilutės iš
Galime įsivaizduoti ryšį tarp manęs tokio ir Dievo, tarsi dalyvaučiau jo gvildenime, taip kad jisai gvildentų manimi. Jam ir man truputį kitaip atrodo - padalinimai.
į:
Galime įsivaizduoti ryšį tarp manęs tokio ir Dievo, tarsi dalyvaučiau jo gvildenime, taip kad jisai gvildentų manimi. Jam ir man truputį kitaip atrodo - padalinimai.

Kito Dievas yra Amžinas Gyvenimas
.
2014 lapkričio 16 d., 08:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 206-208 eilutės iš
Tokį galime įsivaizduoti Dievą, jo požiūrį, iš kurio viskas galėtų išplaukti ir į kurį galėtų vėl susivesti. Savo vaizduote kaip tik ieškau tokio požiūrio. Sėdėčiau tarsi Dievui ant kelių ir visumą aprėpčiau, taip kaip jisai aprėpia. Skirtumas toks, kad aš silpnaregis. Bet kokiu klausimu mokėčiau nuropoti reikiama kryptimi, pasižiūrėti iš arčiau ir rasti kelią atgal. Tokiu būdu žinočiau viską, tuo pačiu ir betką.
į:
Tokį galime įsivaizduoti Dievą, jo požiūrį, iš kurio viskas galėtų išplaukti ir į kurį galėtų vėl susivesti. Savo vaizduote kaip tik ieškau tokio požiūrio. Sėdėčiau tarsi Dievui ant kelių ir visumą aprėpčiau, taip kaip jisai aprėpia. Skirtumas toks, kad aš silpnaregis. Bet kokiu klausimu mokėčiau nuropoti reikiama kryptimi, pasižiūrėti iš arčiau ir rasti kelią atgal. Tokiu būdu žinočiau viską, tuo pačiu ir betką.

Galime įsivaizduoti ryšį tarp manęs tokio ir Dievo, tarsi dalyvaučiau jo gvildenime, taip kad jisai gvildentų manimi. Jam ir man truputį kitaip atrodo - padalinimai
.
2014 lapkričio 16 d., 08:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 204-206 eilutės iš
Tas pats Dievas visas reiškiasi kame tik jisai reiškiasi, tad visakame keičiasi tik jo pristatymas, o jo esmė ta pati. Tad tirtinas jo prisistatymas. Jisai yra vienas, siejantis viską. Tai pamatas teiginio apie sandaras, kad betkas yra viskas ir laisvumas. Panašiai, kiekvienas klausimas tėra tas pats klausimas, tik perkeistas.
į:
Tas pats Dievas visas reiškiasi kame tik jisai reiškiasi, tad visakame keičiasi tik jo pristatymas, o jo esmė ta pati. Tad tirtinas jo prisistatymas. Jisai yra vienas, siejantis viską. Tai pamatas teiginio apie sandaras, kad betkas yra viskas ir laisvumas. Panašiai, kiekvienas klausimas tėra tas pats klausimas, tik perkeistas.

Tokį galime įsivaizduoti Dievą, jo požiūrį, iš kurio viskas galėtų išplaukti ir į kurį galėtų vėl susivesti. Savo vaizduote kaip tik ieškau tokio požiūrio. Sėdėčiau tarsi Dievui ant kelių ir visumą aprėpčiau, taip kaip jisai aprėpia. Skirtumas toks, kad aš silpnaregis. Bet kokiu klausimu mokėčiau nuropoti reikiama kryptimi, pasižiūrėti iš arčiau ir rasti kelią atgal. Tokiu būdu žinočiau viską, tuo pačiu ir betką
.
2014 lapkričio 14 d., 12:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 146-147 eilutės iš
1986 - 1988 QualitiesOfSigns, three permutations of EightfoldWay, three {{Languages}}
į:
1986 - 1988 QualitiesOfSigns, three permutations of EightfoldWay, three Languages

I noticed the EightfoldWay and its three canonical forms in 1987-1988.
Pakeistos 162-166 eilutės iš
1995 IAmStatements, EmotionalResponses

1996 preparations for good will exercises, {{Counterquestions}}, conversing with God. - 1996: I started to apply these ideas practically, designing GoodWillExercises by which on any subject that riles us
, we might distinguish between what the heart says and what the world says, and take up the truth of the heart. This helped flesh out four basic structures, each with eight perspectives and just slightly bigger than what our mind can
encompass, thus able to model our intuition. One of them gives operating principles for responding to needs: (be perfect, cling to what you have
, get more than what you need, avoid extremes, choose the good over the bad, choose the better over the worse, choose the best over the
rest,
take up the needs of another). Another gives counterquestions for responding to doubts: (What do I truly want? How does it seem to me? What else should I be doing? Does it make any difference? What do I have control over? Am I able to consider the question? Is this the way things
į:
In 1994 I noticed the OperatingPrinciples.

In 1995 I related the Operating principles to the IAmStatements.

In 1995 I came up with a model for the EmotionalResponses.

1996 preparations for good will exercises
, Counterquestions, conversing with God. I started to apply these ideas practically, designing GoodWillExercises by which on any subject that riles us, we might distinguish between what the heart says and what the world says, and take up the truth of the heart. This helped flesh out four basic structures, each with eight perspectives and just slightly bigger than what our mind can encompass, thus able to model our intuition. One of them gives operating principles for responding to needs: (be perfect, cling to what you have, get more than what you need, avoid extremes, choose the good over the bad, choose the better over the worse, choose the best over the rest, take up the needs of another). Another gives counterquestions for responding to doubts: (What do I truly want? How does it seem to me? What else should I be doing? Does it make any difference? What do I have control over? Am I able to consider the question? Is this the way things
Pridėtos 171-174 eilutės:
In 1996 I noticed the Counterquestions and came up with a model for them. All of these models consisted of seven/eight perspectives and I presumed that they were related to the eightfold way. But it was all so complex that I couldn't find a general approach.

In 1998 I decided to think of all the structures in terms of their purposes, what they were accomplishing. I was able to distinguish between that were useful in their own right (which I called the PrimaryStructures) and those that were auxiliary, useful as part of a structural language (and I called them SecondaryStructures). I noted that there were four primary and six secondary structures.
Pridėtos 182-183 eilutės:
In 1999, I realized that the latter six could be thought of as injections of the other four, in that the {{Divisions}} can be derived by way of {{God}} taking up the {{Counterquestions}}. I needed to find a general approach. So I rethought the EmotionalResponses by doing a study of Jesus' emotions in the Gospel of Mark, and thereby coming up with his speaking to the good, which I related to the DirectionsFromTheGood. I then looked for a GeneralStructure that would have what is common to all four PrimaryStructures. I was able to work out diagrams which made clear the similarity in structures. These were thought through by thinking about the roles of why, how and what, for example, in the counterquestions as opposed to the eightfold way. But it appeared that any general structure would simply be the simplest of the four structures, EverythingWishesForNothing. Meanwhile, some key ideas fell into place: the distinction between {{Life}} and EternalLife, the idea that the structures are what allows others to see themselves through us, and an AlgebraOfViews. Now a helpful distinction is between the observer and their observational plane.
Pakeistos 198-199 eilutės iš
I noticed the EightfoldWay and its three canonical forms in 1987-1988. In 1994 I noticed the OperatingPrinciples and then in 1995 I related them to the IAmStatements. In 1995 I came up with a model for the EmotionalResponses. In 1996 I noticed the {{Counterquestions}} and came up with a model for them. All of these models consisted of seven/eight perspectives and I presumed that they were related to the eightfold way. But it was all so complex that I couldn't find a general approach. Then in 1998 I decided to think of all the structures in terms of their purposes, what they were accomplishing. I was able to distinguish between that were useful in their own right (which I called the PrimaryStructures) and those that were auxiliary, useful as part of a structural language (and I called them SecondaryStructures). I noted that there were four primary and six secondary structures. In 1999, I realized that the latter six could be thought of as injections of the other four, in that the {{Divisions}} can be derived by way of {{God}} taking up the {{Counterquestions}}. I needed to find a general approach. So I rethought the EmotionalResponses by doing a study of Jesus' emotions in the Gospel of Mark, and thereby coming up with his speaking to the good, which I related to the DirectionsFromTheGood. I then looked for a GeneralStructure that would have what is common to all four PrimaryStructures. I was able to work out diagrams which made clear the similarity in structures. These were thought through by thinking about the roles of why, how and what, for example, in the counterquestions as opposed to the eightfold way. But it appeared that any general structure would simply be the simplest of the four structures, EverythingWishesForNothing. Meanwhile, some key ideas fell into place: the distinction between {{Life}} and EternalLife, the idea that the structures are what allows others to see themselves through us, and an AlgebraOfViews. Now a helpful distinction is between the observer and their observational plane.
į:
Pakeistos 202-204 eilutės iš
Ketvirtas pokalbis (Dievas-aš) gali išsakyti mano išgyvenimus (kas buvo prasminga, ką išmokau), tad penktas pokalbis - tokių išgyvenimų bendra prasmė, o šeštas pokalbis - Dievo išgyvenimai.
į:
Ketvirtas pokalbis (Dievas-aš) gali išsakyti mano išgyvenimus (kas buvo prasminga, ką išmokau), tad penktas pokalbis - tokių išgyvenimų bendra prasmė, o šeštas pokalbis - Dievo išgyvenimai.

Tas pats Dievas visas reiškiasi kame tik jisai reiškiasi, tad visakame keičiasi tik jo pristatymas, o jo esmė ta pati. Tad tirtinas jo prisistatymas. Jisai yra vienas, siejantis viską. Tai pamatas teiginio apie sandaras, kad betkas yra viskas ir laisvumas. Panašiai, kiekvienas klausimas tėra tas pats klausimas, tik perkeistas
.
2014 lapkričio 14 d., 11:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 104-105 eilutės:
Rinkau Dievo atsakymus į 12 klausimų. Jo klausimai: Ar esu būtinas? Kaip man kiekvieną pasiekti?
Pakeistos 118-124 eilutės iš
>>bgcolor=#EEEEEE<<
Pasimokyti, kaip Dievas gyvena - kaip atsiremdamas į jį išmokau gyventi. Moku gyventi tarpe. O juk jisai gyvena tarpe tarp pradžios ir pabaigos. Tai ir yra amžinas gyvenimas.

Kaip Dievas tampa dalis mūsų kūno žemėlapio. (Ne aplinkos!?)

>><<
į:
Pridėtos 186-187 eilutės:
----------------------
Ištrintos 188-189 eilutės:
2014 lapkričio 10 d., 20:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 193-196 eilutės iš
http://www.ms.lt/derlius/000628suDievu.gif
į:
http://www.ms.lt/derlius/000628suDievu.gif


Ketvirtas pokalbis (Dievas-aš) gali išsakyti mano išgyvenimus (kas buvo prasminga, ką išmokau), tad penktas pokalbis - tokių išgyvenimų bendra prasmė, o šeštas pokalbis - Dievo išgyvenimai.
2014 lapkričio 05 d., 10:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Žinojimo rūmai išvysto mūsų atitolimą nuo Dievo (paklūst -> tikėt -> rūpėt) tačiau taip pat įsisąmonijimą Dievo vidinio nevieningumo.
2014 lapkričio 04 d., 21:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Aplinkybių trejybės. Dievo požiūris. Pirminės sandaros, troškimai.
2014 lapkričio 02 d., 16:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-6 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

Attach:metrascioklausimai.png

>><<
Ištrintos 111-116 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

* Kaip Dievas reiškėsi mano gyvenime?
* Kaip tai dėsningai išreikšti?
* Kokie Dievo Tėvo lūkesčiai, sprendžiant pagal jo jausmus Senajame Testamente?
Pakeistos 187-193 eilutės iš
>>bgcolor=#FFFFC0<<

* Koks Dievas yra?
* Pirmapradis Dievas yra strimagalvis
* Apžvelgti Dievo dalyvavimą sandarose

>><<
į:
2014 spalio 27 d., 12:40 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 16-19 eilutės:

* Troškimai - Netroškimai - poreikiai, abejonės, lūkesčiai, vertybės - gėrio kryptys - būdai ką nuveikti - lūkesčių pakeitimai
* Gerumas
*
2014 spalio 09 d., 15:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 190-191 eilutės:

http://www.ms.lt/derlius/000628suDievu.gif
2014 rugpjūčio 04 d., 14:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 187 eilutė:
* Apžvelgti Dievo dalyvavimą sandarose
2014 rugpjūčio 04 d., 13:54 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 182-188 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

* Koks Dievas yra?
* Pirmapradis Dievas yra strimagalvis

>><<
2014 liepos 25 d., 19:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 27 eilutė:
* [[DievasSandarose]] [[DievasSūnus]] [[DievoBranda]] [[DievoDievas]] [[DievoNebūtinumas]] [[DievoSavybės]] [[DievoĮsivaizdavimas]] [[JuodasisDievas]] [[JėzusKristus]] [[VienųVienumas]] [[IšėjimasUžSavęs]] [[VienųVienas]]
2014 liepos 25 d., 18:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 16-26 eilutės:

Dievas
* GoBeyondOneself, GoesBeyondOneself, GoingBeyondOneself
* GodTheFather, GodTheSon, GodTheSpirit
* NotGod, GodVEverything, GodVHeart, GodVHuman, GodVOther, LifeOfGod
* Heart, Flickering, GoodHeart
* Oracle
* Theory
* Creator
* JesusChrist
* GodsThoughts, A, D
2014 birželio 06 d., 11:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 167-169 eilutės iš
2006 God seeing himself by having human take up God's view and God take up human's view.
į:
2006 God seeing himself by having human take up God's view and God take up human's view.

I noticed the EightfoldWay and its three canonical forms in 1987-1988. In 1994 I noticed the OperatingPrinciples and then in 1995 I related them to the IAmStatements. In 1995 I came up with a model for the EmotionalResponses. In 1996 I noticed the {{Counterquestions}} and came up with a model for them. All of these models consisted of seven/eight perspectives and I presumed that they were related to the eightfold way. But it was all so complex that I couldn't find a general approach. Then in 1998 I decided to think of all the structures in terms of their purposes, what they were accomplishing. I was able to distinguish between that were useful in their own right (which I called the PrimaryStructures) and those that were auxiliary, useful as part of a structural language (and I called them SecondaryStructures). I noted that there were four primary and six secondary structures. In 1999, I realized that the latter six could be thought of as injections of the other four, in that the {{Divisions}} can be derived by way of {{God}} taking up the {{Counterquestions}}. I needed to find a general approach. So I rethought the EmotionalResponses by doing a study of Jesus' emotions in the Gospel of Mark, and thereby coming up with his speaking to the good, which I related to the DirectionsFromTheGood. I then looked for a GeneralStructure that would have what is common to all four PrimaryStructures. I was able to work out diagrams which made clear the similarity in structures. These were thought through by thinking about the roles of why, how and what, for example, in the counterquestions as opposed to the eightfold way. But it appeared that any general structure would simply be the simplest of the four structures, EverythingWishesForNothing. Meanwhile, some key ideas fell into place: the distinction between {{Life}} and EternalLife, the idea that the structures are what allows others to see themselves through us, and an AlgebraOfViews. Now a helpful distinction is between the observer and their observational plane
.
2014 birželio 06 d., 11:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 107-167 eilutės:
1964 born in Santa Monica, California

1971 {{Motivations}} and self-education. Decided to pursue knowing everything, and asked God for the freedom to think in exchange for my commitment to him regardless of what I think. Focused on self-educating myself accordingly.

1978 precursors to counterquestions

1980 first attempts - Pascal's triangle, ideas in physics

1981 separation of powers, concept of everything

1982 Concluded that quantum reality "fades away" so any absolute answers must be where they are most easily found but people choose not to look, namely human life.

1982 {{Divisions}} of {{Everything}}: {{Threesome}}

1983 {{Twosome}}, {{Foursome}}, {{Fivesome}}, {{Sixsome}}. Identified "everything" as an absolute concept (with the
properties: no external context, no internal structure, simplest algorithm: "accepts all things", is a required concept) and thus an anchor for absolute answers. Observed that DivisionsOfEverything were thus absolute structures, in particular, into two perspectives
(opposites coexist, all things are the same), three perspectives (take a stand, follow through, reflect), four perspectives (why, how, what, whether).

1984 first work on dynamics of structure

1985 first thoughts on the structure of EightfoldWay

1986 - 1988 QualitiesOfSigns, three permutations of EightfoldWay, three {{Languages}}

1988 - 1989 {{Narration}}, {{Representations}} of divisions, {{Operations}} on divisions, {{Internalization}}, Kant's categories. Distinguished a division from its representations. For example, the division of everything into two perspectives has four different representations: (free will/fate, outside/inside, theory/practice,
same/different). Hypothesized that there are conceptual languages for narration, argumentation and verbalization, and based an empirical study of folk tales, developed a theory of narration.

1992 narrative types

1993 I completed my Ph.D. thesis "Symmetric Functions of the Eigenvalues of a Matrix" which embeds all of classical combinatorics in the combinatorics of matrix edges. (This was a bit of a side track, I had hoped that combinatorics, as the "basement" of mathematics where its objects are generated, and especially the six natural bases of the
symmetric functions, would prove insightful. Although I think the results are important for automata theory.)

1993 - 1994 {{Topologies}}, OperatingPrinciples I thought through four mind games which generate twelve
"topologies" (Kant would say, categories) by which we can conceive separately the parts of a division. For example, "one, all, many" are defined by a search for constancy: "You either find 'one' example of constancy, or it is constantly inconstant (so that 'all' is constant), and each time you look for constancy, you assume that what you choose to
inspect and what you have inspected are one and the same, so they are all multiply constant."

1995 IAmStatements, EmotionalResponses

1996 preparations for good will exercises, {{Counterquestions}}, conversing with God. - 1996: I started to apply these ideas practically, designing GoodWillExercises by which on any subject that riles us, we might distinguish between what the heart says and what the world says, and take up the truth of the heart. This helped flesh out four basic structures, each with eight perspectives and just slightly bigger than what our mind can
encompass, thus able to model our intuition. One of them gives operating principles for responding to needs: (be perfect, cling to what you have, get more than what you need, avoid extremes, choose the good over the bad, choose the better over the worse, choose the best over the
rest, take up the needs of another). Another gives counterquestions for responding to doubts: (What do I truly want? How does it seem to me? What else should I be doing? Does it make any difference? What do I have control over? Am I able to consider the question? Is this the way things
should be? Am I doing anything about this?)

1997 - 1998 GoodWillExercises, WaysOfGettingThingsDone, EightfoldWay as structure for conversing with God

1998 founded MinciuSodas/MinciuSodas. I moved to Lithuania and, in order to make a living, started the
Minciu Sodas laboratory for independent thinkers.

1999 {{Visualizations}}, four families of PrimaryStructures, SecondaryStructures as embeddings. I realized that I could think of the six "secondary structures" (8 divisions, 6 representations, 12 topologies, argumentation, verbalization, narration) as injections corresponding to pairs of the four "primary structures".

2000 EverythingWishesForAnything

2003 {{Unity}} of {{Representations}} of {{Structure}}

2004 {{Understanding}} as separation of concepts (life is the goodness of God, but eternal life is understanding the goodness of God, which is to say, keeping God and good separate). I also observed that all of the structures fall out in the chain of views: "human's view of God's view of human's view of God's view of human's view". And that this is the depth of thinking of a "lost child" who does not look for her parents, but rather goes to where her parents will look for her.

2004 - 2005 LevelsOfUnderstanding, LostChild metaphor

2005 AlgebraOfViews, {{Omniscope}}

2006 God seeing himself by having human take up God's view and God take up human's view.
2014 gegužės 19 d., 14:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 12-13 eilutės:

Dievas įvairiausiai įsijungia į gyvenimą per mus visus, mūsų meile.
2014 gegužės 18 d., 20:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 100-101 eilutės:

[[Sapnai]]
2014 gegužės 12 d., 14:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-22 eilutės:

Gerumas, kaip Dievas sąlygose.

Sąvokų skirtumai:
* Dievas (dvasia), viskas (sandara), troškimai (atvaizdai), vieningumas-esmė (meilė)
* Dievas sąlygose: gerumas
* Nulybė, vienybė
* Gera širdis
* Asmenys: Dievas, Aš, Tu, Kitas
2014 gegužės 12 d., 13:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 43-44 eilutės iš
1995? nagrinėjau Jėzaus pasisakymus "Aš esu..."
į:
1994 Nagrinėjau, kaip vaizduojame Dievą psalmėse.

1995? nagrinėjau Jėzaus pasisakymus "Aš esu
..." šv.Jono evangelijoje.

Nagrinėjau Jėzaus palyginimų turinį šv.Mato evangelijoje. Kaip tiki taip ir bus - tai dangaus karalystės esmė. Ką randi, tą myli - tai Dievo Tėvo požiūris.

Šv.Luko evangelijoje nagrinėjau Jėzaus supratimą, kas yra gera.
Pridėtos 53-54 eilutės:
Nagrinėjau gėrio kryptis, būdus, kaip rodome gerą valią, atveriame kelią gerai širdžiai.
Pakeistos 71-72 eilutės iš
Kaip Jėzus išsiaiškino
į:
Kaip Jėzus išsiaiškino - gero vaiko ir blogo vaiko mąstysenos
Pridėtos 74-75 eilutės:

Dievas nebūtinai geras, nė gyvenimas teisingas - meno paroda "Dievo protas"
2014 gegužės 12 d., 13:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 43-46 eilutės:
1995? nagrinėjau Jėzaus pasisakymus "Aš esu..."

2000 nagrinėjau Jėzaus jausmus šv.Morkaus evangelijoje, jo lūkesčius, jog esame viena.
Pridėta 73 eilutė:
* Kokie Dievo Tėvo lūkesčiai, sprendžiant pagal jo jausmus Senajame Testamente?
2014 gegužės 03 d., 10:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
'''Dievas sandarose'''
į:
'''[[Dievas sandarose]]'''
2014 gegužės 02 d., 18:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 25-28 eilutės:
Dievo ieškojau lubose, kur blankiausia

Prašydavau Dievo, kad mane išgelbėtų, kai vaikai užpuldavo
Pridėtos 33-34 eilutės:
Glamonėjau save, kovojau su tuo
Pridėtos 36-37 eilutės:

Įsidėmėjau, jog Stacie Evans, Sandie, Stacie ištikimi Dievui.
2014 gegužės 02 d., 18:01 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 47-48 eilutės:
Klausiau Dievo, ar jisai nori, kad ieškočiau kito tokio darbo, sakė, nori, kad pragyvenčiau iš savo kūrybos
Pridėtos 52-53 eilutės:

Dievo prašiau pagalbos suplanuoti, ką vengti, iš ko pragyventi, kaip išvengti bankroto - prisiminiau Tėtės išsireiškimą, nekentėk be reikalo
2014 gegužės 02 d., 17:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 31-34 eilutės:
Prašiau Dievo būdo, kaip jį išgirsti, kad kitų nenuvesčiau klystkeliais

Dievui pasakiau, jog Minčių sodu išvystysiu pavyzdingį verslą, uždirbantį pinigus taip, kaip tinka jo veiklai.
Pridėtos 45-46 eilutės:
Klausiau Dievo, kodėl jai turiu jausmų, o man sakė, kad ją vesiu
Pridėtos 48-49 eilutės:

Kaip Jėzus išsiaiškino
2014 gegužės 02 d., 17:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 21-22 eilutės:
Mama Dievą priėme rimtai, supratau jog Dievo galimybę galiu priimti arba atmesti
Pridėtos 24-29 eilutės:

Dievą siejau su viskuo

Supratau, jog Kristus yra Dievas

Mąsčiau šv.Trejybę
2014 balandžio 13 d., 18:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

Gal viską surašyti jam?
2014 balandžio 06 d., 10:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-3 eilutės iš
Rašysiu, kaip aš ir Dievas prie vienas kito artėjome. Manau, jisai man raktas į visus klausimus. Pirmiausiai, jo požiūris, taip pat jo vaidmuo mano gyvenime, užtat ir gilinuosi.

Taip pat, filosofijos išmąstymo metraštis
.
į:
Manau, Dievo požiūris man raktas į visus klausimus. Pirmiausiai, jo požiūris, taip pat jo vaidmuo mano gyvenime, užtat ir gilinuosi.

Rašysiu:
* kaip Dievas man tapo vis šiltesnis,
* kaip jisai glūdi sandarose ir išsiaiškinimuose,
* kaip jo vertybė, meilė, išreiškiama mūsų visų kertinių vertybių,
* kaip jo dvasia puoselėti bendrystę
.

Rašysiu, kaip Dievas glūdi įvairiausiose sandarose, ir surašysiu, kokia tvarka, jas išmąsčiau. Tada sudėjus mąstysiu, kaip man Dievas tampa vis šiltesnis.

'''Dievas sandarose'''

nulybė ir nulybės atvaizdai

Dievas trokšta visko, betko, kažko, nieko, žmogus netrokšta.

'''Įžvalgų metraštis, kokias tiesas atradau, ką jos moko apie Dievą'''

Vaikystėje kalbinau Dievą - duok man laisvę mąstyti, visada tave tikėsiu
2014 kovo 09 d., 09:44 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Kaip aš ir Dievas prie vienas kito artėjome.
į:
Rašysiu, kaip aš ir Dievas prie vienas kito artėjome. Manau, jisai man raktas į visus klausimus. Pirmiausiai, jo požiūris, taip pat jo vaidmuo mano gyvenime, užtat ir gilinuosi.
2014 vasario 03 d., 21:46 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 26-28 eilutės:

Kaip Dievas tampa dalis mūsų kūno žemėlapio. (Ne aplinkos!?)
2014 vasario 03 d., 19:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 18-22 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

* Kaip Dievas reiškėsi mano gyvenime?
* Kaip tai dėsningai išreikšti?
2014 sausio 12 d., 23:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 19-24 eilutės iš
Attach:existentialconversation.gif
į:
>>bgcolor=#EEEEEE<<
Pasimokyti, kaip Dievas gyvena - kaip atsiremdamas į jį išmokau gyventi
. Moku gyventi tarpe. O juk jisai gyvena tarpe tarp pradžios ir pabaigos. Tai ir yra amžinas gyvenimas.
>><<

Attach:existentialconversation.gif
2013 gruodžio 26 d., 10:53 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 17-19 eilutės iš
[[2011 gruodis]] Sandarų apžvalga
į:
[[2011 gruodis]] Sandarų apžvalga

Attach:existentialconversation.gif
2013 gruodžio 26 d., 08:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 15-17 eilutės iš
2010 birželis: Išsiaiškinimai
į:
2010 birželis: Išsiaiškinimai

[[2011 gruodis]] Sandarų apžvalga
2013 gruodžio 26 d., 08:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 11-13 eilutės iš
2006 birželis: Dievas vienų vienas
į:
2006 birželis: Visko vienumas

Bosnijoje - su Malcolm Duerod - Dievas vienų vienas (The Shack)
2013 gruodžio 26 d., 08:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:

2006 birželis: Dievas vienų vienas
2013 gruodžio 26 d., 08:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-11 eilutės iš
Kaip aš ir Dievas prie vienas kito artėjome.
į:
Kaip aš ir Dievas prie vienas kito artėjome.

Taip pat, filosofijos išmąstymo metraštis.

2000 birželis: ryšiai su Dievu su Gyčiu Norvila

2001 vasaris: Mindset standartas

2001 gegužė: numatytos Minčių sodo veiklos

2010 birželis: Išsiaiškinimai
2013 gruodžio 25 d., 14:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
Kaip aš ir Dievas prie vienas kito artėjome.

Metraštis


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 rugsėjo 12 d., 12:07