调查

摘要

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Mokesčiai istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 vasario 06 d., 13:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

* Pateikti [[https://www.sodra.lt/lt/dokumentai/formos-ir-sablonai-darbdaviams/dirbu-savarankiskai | SAV]] jeigu turėsiu pajamų.
2021 vasario 03 d., 17:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-4 eilutės:
Koronaviruso išmokoms
* https://www.vmi.lt/evmi/informacija-savarankiskai-dirbantiems
* https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/67d781c04a8311eb8d9fe110e148c770
2020 gegužės 04 d., 10:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-5 eilutės:
Mokesčiams: Galiu nežymėti mėnesio.

JAV bazė: Galiu pildyti jei mokėsiu mokesčius.
2020 vasario 13 d., 14:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

* Galiu užsisakyti čekių: (877) 585-8777, pirmas užsakymas nemokamas - priminti jiems.
2019 gruodžio 27 d., 14:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
2020 m. sausio mėn. Sodrai reikia mokėti 42 eurus į mėnesį. [[http://www.sodra.lt/lt/situacijos/imoku-kodai/imoku-kodai-uz-savarankiskai-dirbancius-asmenis | Įmokos kodai:]] einamuoju laiku 313, praetiems metams 343.
į:
2020 m. sausio mėn. Sodrai reikia mokėti 42,37 eurus į mėnesį. [[http://www.sodra.lt/lt/situacijos/imoku-kodai/imoku-kodai-uz-savarankiskai-dirbancius-asmenis | Įmokos kodai:]] einamuoju laiku 313, praetiems metams 343.
2019 gruodžio 27 d., 13:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
2018 m. rugsėjo mėn. Sodrai reikia mokėti 36 eurus į mėnesį. [[http://www.sodra.lt/lt/situacijos/imoku-kodai/imoku-kodai-uz-savarankiskai-dirbancius-asmenis | Įmokos kodai:]] einamuoju laiku 313, praetiems metams 343.
į:
2020 m. sausio mėn. Sodrai reikia mokėti 42 eurus į mėnesį. [[http://www.sodra.lt/lt/situacijos/imoku-kodai/imoku-kodai-uz-savarankiskai-dirbancius-asmenis | Įmokos kodai:]] einamuoju laiku 313, praetiems metams 343.
2018 rugsėjo 06 d., 14:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
2018 m. rugsėjo mėn. Sodrai reikia mokėti 36 eurus į mėnesį. (Pasitikrinti: einamosios PSD įmokos kodas 364 ?)
į:
2018 m. rugsėjo mėn. Sodrai reikia mokėti 36 eurus į mėnesį. [[http://www.sodra.lt/lt/situacijos/imoku-kodai/imoku-kodai-uz-savarankiskai-dirbancius-asmenis | Įmokos kodai:]] einamuoju laiku 313, praetiems metams 343.
2018 rugsėjo 06 d., 14:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
2018 m. rugsėjo mėn. Sodrai reikia mokėti 36 eurus į mėnesį.
į:
2018 m. rugsėjo mėn. Sodrai reikia mokėti 36 eurus į mėnesį. (Pasitikrinti: einamosios PSD įmokos kodas 364 ?)
2018 rugsėjo 06 d., 14:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-3 eilutės:
2018 m. rugsėjo mėn. Sodrai reikia mokėti 36 eurus į mėnesį.
2018 gegužės 11 d., 16:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-8 eilutės:
'''Kaip JAV mokesčius mokėti iš Lietuvos'''

* [[https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/foreign-electronic-payments | Foreign electronic payments]]----------------
2016 liepos 14 d., 22:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-3 eilutės:
Sodra, Linas Morkūnas, man aiškino: Valstybinės socialinio draudimo įstatymo 17 straipsnis. Išvestas pagal skyrius.
2016 kovo 25 d., 14:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 10-12 eilutės iš
[[http://www.sodra.lt/lt/situacijos/vykdau-individualia-veikla | Mokdėjimas Sodrai]]
į:
[[http://www.sodra.lt/lt/situacijos/vykdau-individualia-veikla | Mokėjimas Sodrai]]

[[http://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/Individualia+veikla+vykdanciu+asmenu+metines+pajamu+deklaracijos+_GPM308+ir+jos+pried%C5%B3_+pildymo+ir+pateikimo+tvarka.pdf/58805815-f84f-4301-896c-f7c1bf3a7796 | Individualią veiklą vykdančių asmenų metinės pajamų deklaracijos (GPM308 ir jos priedų) pildymo ir pateikimo tvarka]]
2016 kovo 25 d., 14:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 12-14 eilutės iš
GPM308M priedas
į:

* GPM308V priedas
* GPM308M priedas: [[http://www.vmi.lt/cms/en/web/kmdb/konsultacines-medziagos-katalogas/-/asset_publisher/Pec85c90jXW4/content/kada-pildomas-metines-pajamu-deklaracijos-gpm308m-priedas-/10174 | Konsultacija]] Kai GPM308M priedas neužpildytas, valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo tikslu laikoma, kad gyventojo kiekvieną veiklos vykdymo mėnesį gautos (uždirbtos) individualios veiklos pajamos yra vienodos.
2016 kovo 25 d., 14:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 10-12 eilutės iš
į:
[[http://www.sodra.lt/lt/situacijos/vykdau-individualia-veikla | Mokdėjimas Sodrai]]

GPM308M priedas
2016 kovo 24 d., 22:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-13 eilutės:
[[http://www.veiklosmokesciai.lt/apie-individualia-veikla/individualios-veiklos-buhalterine-apskaita/ | Individualios veiklos buhalterinė apskaita]]
* Gyventojai, besiverčiantys individualia veikla pagal pažymą ir tvarkydami savo veiklos apskaitą taiko paprastąjį įrašą, privalo pildyti Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Jei gyventojas vykdo kelių rūšių individualią veiklą, pagal kiekvieną iš jų pildomi atskiri žurnalai. Žurnalas pildomas remiantis Buhalterinės apskaitos taisyklėse nurodytais nurodytais apskaitos dokumentais.
* Pajamos registruojamos vienoje žurnalo skiltyje, išlaidos detalizuojamos keliose žurnalo skiltyse pagal jų rūšis.
* Pasirinkus leidžiamais atskaitymais laikyti 30 procentų gautų arba uždirbtų indvidualios veiklos pajamų, neprivaloma pildyti Pajamų ir išlaidų žurnalo išlaidų skilčių.
* Mokestinio laikotarpio pabaigoje gyventojas turi atlikti inventorizaciją ir nustatyti neparduotų prekių, gaminių, nesunaudotų žaliavų, detalių, medžiagų likutį, kuris įrašomas į žurnalo „Prekių, medžiagų, žaliavų, detalių įsigijimo“ skiltį su minuso ženklu. Kito mokestinio laikotarpio pradžioje šio likučio suma įrašoma į minėtą skiltį su pliuso ženklu.
* Individualią veiklą pagal pažymą vykdantis gyventojas prekių pardavimo ar paslaugų suteikimo sandoriams užfiksuoti naudoja apskaitos dokumentus: sąskaitą faktūrą; kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus, pinigų priėmimo kvitus ir pan.).

Laikausi: kaupimo apskaitos principo.-----------------------
2016 sausio 29 d., 16:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-29 eilutės:
Prašome susipažinti su informacija skirta naujiems mokesčių mokėtojams:

1.[[http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=486056&p_tr2=2 | Naujų mokesčių mokėtojų aptarnavimo ir mokestinių prievolių vykdymo stebėsenos taisyklės]];

2.VMI teikiamos paslaugos;

3.VMI mokėjimų duomenys (įmokų kodai, sąskaitos);

4. Informacija apie nuotolinius mokymus ir organizuojamus seminarus;

4.1 Seminarų medžiaga;

5.Dažniausiai užduodami klausimai apie e. VMI, Mano VMI, EDS;

6.Mano VMI paslaugų vedliai;

7.Konsultacinės medžiagos katalogas;

8.Ūkio subjektų priežiūra, Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų;

9.Kita aktuali informacinė medžiaga:

9.1. Leidiniai;

10.Aptarnavimo skyriai, darbo laikas;


2015 birželio 01 d., 16:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
* Sodrai: 78.9 EUR į mėnesį, kodas 310, tai 946 EUR į metus
į:
* Sodrai: 78.9 EUR į mėnesį, kodas 310, tai 946 EUR į metus. Tarifas 26,3% bet kokiu atveju taikomas minimaliai algai 300 EUR į mėnesį. Jeigu uždirbi daugiau, tada teks tokiu tarifu mokėti Sodrai. Kitaip, teks mokėti pelno mokestį 15%. O dar reikia mokėti gyventojų pajamų mokestį iki 15%.
2015 gegužės 27 d., 16:49 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 2-7 eilutės:

Jeigu gaunu pajamas:
* per tęstinį laikotarpį
* už savarankišką veiklą
* iš kurios gaunu ekonominės naudos.
Tai man reikia registruoti savo veiklą.
2015 gegužės 22 d., 16:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
* Pajamų mokestis: 15% (minus 30%), tai 10%.
į:
* Pajamų mokestis: 15% (minus 30%), tai 10,5%.
2015 gegužės 22 d., 16:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
* Pajamų mokestis:
į:
* Pajamų mokestis: 15% (minus 30%), tai 10%.
2015 gegužės 22 d., 15:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
'''Lietuvos mokesčiai'''
į:
[+Lietuvos mokesčiai+]

'''Individualiai įmonei'''

* Sodrai: 78.9 EUR į mėnesį, kodas 310, tai 946 EUR į metus
* Privalomas sveikatos draudimas: 27 EUR į mėnesį, (324 EUR į metus) kodas 322.
* Pajamų mokestis: 15% (minus išlaidas)

'''Individualios veiklos pažyma'''

* Sodrai: 14.25% (x 70%) = 9.975% jeigu uždirbu 10,000 EUR, tai 998 EUR į metus. Tačiau tik už darbo mėnesius.
* PSD: 4.5% (x 70%) = 3.15% jeigu uždirbu 10,000 EUR, tai 315 EUR į metus. Tačiau tik už darbo mėnesius.
* Pajamų mokestis:
---------------
Pakeistos 33-34 eilutės iš
* Gyvena Lietuvoje 183 dienas per metus ar daugiau.
į:
* Gyvena Lietuvoje 183 dienas per metus ar daugiau.
2014 vasario 26 d., 14:20 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-8 eilutės:
'''Lietuvos mokesčiai'''

Nenuolatiniai gyventojai neteikia gyventojų pajamų deklaracijos.

Nuolatiniai gyventojai tenkina bent vieną iš trijų kriterijų:
* Turi nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje.
* Pagrindiniai ekonominiai interesai Lietuvoje.
* Gyvena Lietuvoje 183 dienas per metus ar daugiau.

Mokesčiai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 vasario 06 d., 13:44