调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Noreika pristatymas iškraipymai, Noreika iškraipymai duomenys, Noreika pristatymas, Evaldukas

  • 2018.07.19 Genocido centro atsakymas į G.Gochino užklausą
  • 2019.08.10 Skundas dėl istorinės išvados pakeitimo. Grant Gochin v. LGGRTC.
  • 2018.10.01 Genocido centro atsiliepimas į Gochino skundą
  • (LGGRTC, 2015) Pažyma: Jono Noreikos (Generolo Vėtros) veikla Nacių okupuotoje Lietuvoje;
  • (Rukšėnas, 2016) jūsų vyriausiojo istoriko Alfredo Rukšėno parašytu straipsniu “Jono Noreikos-Generolo Vėtros biografijos kontroversijos”, kuris paskelbtas jūsų akademiniame žurnale “Genocidas ir rezistencija”, 2016 m., Nr.1, ps.39-64;
  • (Ašmenskas, 1997) jūsų 1997 metais išleista, Viktoro Ašmensko parašyta knyga “Generolas Vėtra”.
  • (Rukšėnas, 2010) Rukšenas, Alfredas. “1941 m. birželio sukilimas Kretingos, Mažeikių ir Telšių apskrityse.” Genocidas ir rezistencija. 2010. 1 (27). ps.31-57.
  • (Bubnys et al., 2011) Bubnys, Arūnas, Jegelevičius, Sigitas, Knezys, Stasys, Rukšėnas, Alfredas. Lietuvių tautos sukilimas 1941 m. birželio 22-28 d., LGGRTC, 2011.
  • (Bubnys, 2018) Bubnys, Arūnas, Lietuvių policijos batalionai 1941-1945 m., LGGRTC, 2017.
  • (Buchaveckas, 2013) Buchaveckas, Stanislovas, “Pranas Meškauskas-Germantas – lietuvių antinacinio pasipriešinimo Konradas Valenrodas.” Genocidas ir rezistencija. 2013. 2 (34). ps.96-99.

NoreikaIškraipymai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 14 d., 04:32