神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. Noreika pristatymas iškraipymai, Noreika iškraipymai duomenys, Noreika pristatymas, Evaldukas

  • 2018.07.19 Genocido centro atsakymas į G.Gochino užklausą
  • 2019.08.10 Skundas dėl istorinės išvados pakeitimo. Grant Gochin v. LGGRTC.
  • 2018.10.01 Genocido centro atsiliepimas į Gochino skundą
  • (LGGRTC, 2015) Pažyma: Jono Noreikos (Generolo Vėtros) veikla Nacių okupuotoje Lietuvoje;
  • (Rukšėnas, 2016) jūsų vyriausiojo istoriko Alfredo Rukšėno parašytu straipsniu “Jono Noreikos-Generolo Vėtros biografijos kontroversijos”, kuris paskelbtas jūsų akademiniame žurnale “Genocidas ir rezistencija”, 2016 m., Nr.1, ps.39-64;
  • (Ašmenskas, 1997) jūsų 1997 metais išleista, Viktoro Ašmensko parašyta knyga “Generolas Vėtra”.
  • (Rukšėnas, 2010) Rukšenas, Alfredas. “1941 m. birželio sukilimas Kretingos, Mažeikių ir Telšių apskrityse.” Genocidas ir rezistencija. 2010. 1 (27). ps.31-57.
  • (Bubnys et al., 2011) Bubnys, Arūnas, Jegelevičius, Sigitas, Knezys, Stasys, Rukšėnas, Alfredas. Lietuvių tautos sukilimas 1941 m. birželio 22-28 d., LGGRTC, 2011.
  • (Bubnys, 2018) Bubnys, Arūnas, Lietuvių policijos batalionai 1941-1945 m., LGGRTC, 2017.
  • (Buchaveckas, 2013) Buchaveckas, Stanislovas, “Pranas Meškauskas-Germantas – lietuvių antinacinio pasipriešinimo Konradas Valenrodas.” Genocidas ir rezistencija. 2013. 2 (34). ps.96-99.

NoreikaIškraipymai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 14 d., 04:32