调查

摘要

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.PadalinimųRatas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 sausio 13 d., 22:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Padalinimai]], [[Išgyvenimo apytaka]]
į:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
-------------------------------
[[Padalinimai]], [[Išgyvenimo apytaka]]

'''Kaip padalinimų ratas grindžia žmogaus išgyvenimo galimybes?'''

-----------------
Ištrinta 8 eilutė:
-----------------
2020 lapkričio 13 d., 19:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Padalinimai]]
į:
Žr. [[Padalinimai]], [[Išgyvenimo apytaka]]
2020 gegužės 15 d., 18:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 68-80 eilutės:

Nuo nulybės iki vieningumo
* 0 dvasia, suvokimas
* 0+3=3 sandara yra dvasios pasitraukimas, pasąmonė, požiūriai, savęs suvokimas
* 3+3=6 atvaizdai yra sandaros pasitraukimas, sąmonė, dorovė, bendras suvokimas
* 6+3=1 vieningumas yra atvaizdų pasitraukimas, sąmoningumas, susikalbėjimas
Vieningumu negali pasitraukti nes juo viskas yra viena. Kodėl toliau iškyla žinojimas?
* 1+3=4
* 4+3=7=-1
* 7+3=2
* 2+3=5
Ir galiausiai
* 5+3=0
2019 gruodžio 19 d., 20:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-23 eilutės:

'''Trys veiksmai'''
2019 gruodžio 19 d., 20:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 35-36 eilutės iš
'''Aštuonerybė'''
į:
'''Padalinimų rato sandara'''
Pridėtos 47-55 eilutės:
Padalinimuose yra tokie santykiai visumos požiūrio į dalies požiūrį:
* dvejybė: kiekvienas požiūris išsako viską
* trejybė: kiekvienas požiūris išsako betką
* ketverybė: kiekvienas požiūris išsako kažką
* penkerybė: kiekvienas požiūris išsako nieką
* šešerybė: kiekvienas požiūris išsako klausimą
* septynerybė: kiekvienas požiūris išsako atsakymą
Kiekvienu atveju tai (visumos) požiūriai į (dalies) požiūrį, tad atvaizdai. O nulybė, tai joks požiūris. Vienybės visuma ir dalis sutampa, tad tai tiesiog požiūris. Įdomu, kaip tai susiję su veiksniais +1, +2, +3. Pavyzdžiui, sąmoningumas šešerybės klausimų yra vienybės klausimas: Ar Dievas būtinas?
Pakeistos 62-63 eilutės iš
'''Užrašai'''
į:
* 0->1->2->3
* 4->5
* 7<-6<-5
* 0<-7

'''[[Book/BottPeriodicity | Bott periodiškumas]]'''
Pridėtos 70-72 eilutės:

'''Lygtys'''
Ištrintos 73-86 eilutės:

Padalinimuose yra tokie santykiai visumos požiūrio į dalies požiūrį:
* dvejybė: kiekvienas požiūris išsako viską
* trejybė: kiekvienas požiūris išsako betką
* ketverybė: kiekvienas požiūris išsako kažką
* penkerybė: kiekvienas požiūris išsako nieką
* šešerybė: kiekvienas požiūris išsako klausimą
* septynerybė: kiekvienas požiūris išsako atsakymą
Kiekvienu atveju tai (visumos) požiūriai į (dalies) požiūrį, tad atvaizdai. O nulybė, tai joks požiūris. Vienybės visuma ir dalis sutampa, tad tai tiesiog požiūris. Įdomu, kaip tai susiję su veiksniais +1, +2, +3. Pavyzdžiui, sąmoningumas šešerybės klausimų yra vienybės klausimas: Ar Dievas būtinas?

* 0->1->2->3
* 4->5
* 7<-6<-5
* 0<-7
2019 gruodžio 19 d., 20:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 74 eilutė:
-------------------
2019 gruodžio 19 d., 20:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 70-80 eilutės iš
* 0<-7
į:
* 0<-7

=====================
>>bgcolor=#FFECC0<<

2019.12.13 A: Kaip [[padalinimų ratas | veiksmai]] išplečia požiūrių visumą?

D: Visuma sudaro tai, kas įmanoma. O veiksmai apibrėžia įmanomumą, tad jį išsako kaip visumos prielaidą. Ir ta prielaida priklauso nuo mūsų sąmoningumo lygmens, kiek trokštame, ar mes tobuli, ar užtikrinti, ar ramūs, ar mylintys. UŽtat tarp įmanomumo lygmenų slypi jūsų laisvė, jūsų galimybės, tame tarpe, tame įmanomume. Užtat jūs vis iškylate, jūs išryškėjate ir papildote, išplečiate visumą ir jinai jus įkūnija.

-------------------
>><<
2019 gruodžio 12 d., 22:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 51-70 eilutės iš
* [X] +3 = [X+3] (mod 8)
į:
* [X] +3 = [X+3] (mod 8)

'''Užrašai'''

* Padalinimų ratas = Bott periodiškumas, juo veikia 3 veiksniai, kuriais išsiskiria dorovės trys galimybės, ir tokiu būdu bene plėtojasi sekos medžiais (walks on trees)(raida?) kurias Dievas kadaise nurodė tirti.
* Padalinimų rato lygtys: aštuonerybė ir trejybė. Tėvas 0->1->2->3 => Sūnus 4->5->6->7 =>

Padalinimuose yra tokie santykiai visumos požiūrio į dalies požiūrį:
* dvejybė: kiekvienas požiūris išsako viską
* trejybė: kiekvienas požiūris išsako betką
* ketverybė: kiekvienas požiūris išsako kažką
* penkerybė: kiekvienas požiūris išsako nieką
* šešerybė: kiekvienas požiūris išsako klausimą
* septynerybė: kiekvienas požiūris išsako atsakymą
Kiekvienu atveju tai (visumos) požiūriai į (dalies) požiūrį, tad atvaizdai. O nulybė, tai joks požiūris. Vienybės visuma ir dalis sutampa, tad tai tiesiog požiūris. Įdomu, kaip tai susiję su veiksniais +1, +2, +3. Pavyzdžiui, sąmoningumas šešerybės klausimų yra vienybės klausimas: Ar Dievas būtinas?

* 0->1->2->3
* 4->5
* 7<-6<-5
* 0<-7
2019 sausio 22 d., 21:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-14 eilutės iš
Visi veiksmai palaiko ir papildo esamą tvarką, ją išplėčia.
į:
'''Veiksmai'''

*
Visi veiksmai palaiko ir papildo esamą tvarką, ją išplėčia.
* Padalinimų ratu įsivaizduojame, kaip Dievas (nulybė) įsijungia veiksmais +1, +2, +3. Susieti su Dievo šokiu. Žmogaus požiūriu Dievo pirminė būsena yra ramybė - troškimas betko - iš kurio galiausiai iškyla meilė - troškimas visko - bet iš ramybės turi (klausimo išjudintas) išsivystyti iš savarankiškumo ir t.t
.
Pakeistos 23-30 eilutės iš
For the operation [AddOne +1], the wholeness is understood to be in that perspective of the division which encompasses them all. ''Try to relate this to structure - division and {{Understanding}}''

For
the operation [AddTwo +2], the wholeness is understood to be in the action of the arisal of a scope. ''Try to relate this to representations and {{Self-understanding}} and the goodness of the whole''

For the operation [AddThree
+3], the wholeness is understood to be in the slack between the structure and the action. ''Try to relate this to unity - topologies and SharedUnderstanding and the goodness in the relationship between whole and part, between everything and anything.''

Note that {{Representations}} arise as the {{Goodness}} of the {{Whole}}.
į:
* Veiksmui +1: the wholeness is understood to be in that perspective of the division which encompasses them all. ''Try to relate this to structure - division and Understanding''
* Veiksmui +2:
the wholeness is understood to be in the action of the arisal of a scope. ''Try to relate this to representations and Self-understanding and the goodness of the whole'' Atvaizdai iškyla visumos (wholeness) gerumu.
* Veiksmui
+3: the wholeness is understood to be in the slack between the structure and the action. ''Try to relate this to unity - topologies and SharedUnderstanding and the goodness in the relationship between whole and part, between everything and anything.''

'''Langai'''
Pridėtos 35-39 eilutės:
'''Aštuonerybė'''

Padalinimų ratas ir aštuonerybė
* Sūnaus aštuonerybė susideda iš ketverybės ir asmens lygties. Pastaroji bene išreiškia gerumą septynerybe, Dievą ketverybe, amžiną gyvenimą penkerybe ir gyvenimą šešerybe. Visi šie padalinimai turi po du atvaizdus. Tokiu būdu galima sieti padalinimų ratą su aštuonerybe.
Pakeista 51 eilutė iš:
* [X] +3 = [X+3] (mod 8)
į:
* [X] +3 = [X+3] (mod 8)
2019 sausio 22 d., 21:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
į:
-----------------
Pakeista 10 eilutė iš:
į:
-----------------
Pakeista 13 eilutė iš:
Visi vyksniai palaiko ir papildo esamą tvarką, ją išplėčia.
į:
Visi veiksmai palaiko ir papildo esamą tvarką, ją išplėčia.
2018 rugsėjo 12 d., 09:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 41-45 eilutės:
Padalinimų rato lygtys remiasi gyvenimo lygtimi, kurią pritaiko padalinimui [X]:
* [X] +0 = [X]
* [X] +1 = [X+1] (mod 8)
* [X] +2 = [X+2] (mod 8)
* [X] +3 = [X+3] (mod 8)
2017 lapkričio 05 d., 16:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 5-7 eilutės:
* Išmąstyti, kaip padalinimų rato veiksmais +1, +2, +3 išgyvename įvairių lygių sąmoningumą.
* Kaip padalinimų rato išgyvenimas grindžia tris kalbas, pavyzdžiui, sąvokų kūrimą, pasąmonės plėtojimą?
* Kaip padalinimai sąmone kuria, puoselėja pasąmonę? palyginti šešerybę ir dorybių įamžinimą.
2017 lapkričio 05 d., 15:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 6 eilutė:
* How is the coherence of the representations of the threesome by way of the representations of the nullsome meaningful?
2017 lapkričio 05 d., 15:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-7 eilutės:

>>bgcolor=#FFFFC0<<

* Distinction between one-time activities and recurring activities? And their ambiguity as the two options? (3+2=5?)

>><<
2015 sausio 20 d., 15:40 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 29 eilutė:
Šie padalinimai turi papildinius. Jie išreiškia pasirinkimą tarp dviejų santvarkų - uždarą-nykstančią (mažėjantis laisvėjimas) ir atvirą-bręstančią (didėjantis laisvėjimas). Pirmoji yra padalinimas, o antroji yra papildinys. Yra atitinkamai du atvaizdai.
2015 sausio 07 d., 12:40 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 24-26 eilutės iš
>>bgcolor=#FFFFC0<<

>><<
į:
Padalinimų rate antistruktūra (gyvenimo lygtis):
* Septynerybė - Kitas (žino nieką)
* Šešerybė - Tu (žino kažką)
* Penkerybė - Aš (žino betką)
* Ketverybė - Dievas (žino viską)
2014 gruodžio 30 d., 11:14 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
Žr. [[Padalinimai]]
2014 gruodžio 30 d., 11:14 atliko Andrius Kulikauskas -
2014 gruodžio 29 d., 19:50 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
Langai
į:
Langai (veiksmas +2) žiūri į "save" (-1 tiesa). Tai asmens ir dvasios ryšys: asmuo yra savasties dvasia - Dievas yra tiesos dvasia; Aš esu tvarkos dvasia; Tu esi dalyvavimo dvasia; Kitas yra sprendimo dvasia?
2014 gruodžio 29 d., 19:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 15-20 eilutės:

Langai
* O Dievas
* 2 Aš - būtis (Dasein) laisva valia
* 4 Tu - žinojimas - kodėl
* 6 Kitas - dorovė - tikslingumas
2014 lapkričio 10 d., 02:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 17-24 eilutės iš
How do the operations act on the original wholeness within a division?

How does the original wholeness manifest itself through
* {{Spirit}}
* {{Structure}}
* {{Representations}}
* {{Unity}}
through the corresponding operations?
į:
2014 birželio 13 d., 11:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 3-16 eilutės iš

''How do the operations act on
the original wholeness within a division?''

''How does the original wholeness manifest itself through''

* {{Spirit}}
* {{Structure}}
* {{Representations}}
* {{Unity}}

''through the corresponding operations
?''

----
į:
Key to my Overview is the addition of zero, one, two or three perspectives to MyPosition. The addition of these perspectives may be considered as the addition of:
* Contexts
* Who is coinciding
?
* God's perspective of human's perspective as in the LostChild
Pakeistos 14-26 eilutės iš
Note that {{Representations}} arise as the {{Goodness}} of the {{Whole}}.
į:
Note that {{Representations}} arise as the {{Goodness}} of the {{Whole}}.

>>bgcolor=#FFFFC0<<
How do the operations act on the original wholeness within a division?

How does the original wholeness manifest itself through
* {{Spirit}}
* {{Structure}}
* {{Representations}}
* {{Unity}}
through the corresponding operations?
>><<
2014 birželio 09 d., 23:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-23 eilutės:
Visi vyksniai palaiko ir papildo esamą tvarką, ją išplėčia.


''How do the operations act on the original wholeness within a division?''

''How does the original wholeness manifest itself through''

* {{Spirit}}
* {{Structure}}
* {{Representations}}
* {{Unity}}

''through the corresponding operations?''

----

For the operation [AddOne +1], the wholeness is understood to be in that perspective of the division which encompasses them all. ''Try to relate this to structure - division and {{Understanding}}''

For the operation [AddTwo +2], the wholeness is understood to be in the action of the arisal of a scope. ''Try to relate this to representations and {{Self-understanding}} and the goodness of the whole''

For the operation [AddThree +3], the wholeness is understood to be in the slack between the structure and the action. ''Try to relate this to unity - topologies and SharedUnderstanding and the goodness in the relationship between whole and part, between everything and anything.''

Note that {{Representations}} arise as the {{Goodness}} of the {{Whole}}.

PadalinimųRatas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 13 d., 22:12