神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Paraiška istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2017 vasario 13 d., 10:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 12 eilutė:
* Pridėti CV.
2017 vasario 13 d., 08:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 223-228 eilutės iš
Padaryti savo filosofiją prieinamą teoretine Apžvalga ir taikomuoju Vadovėliu.
Išpuoselėti ją taikančią visuomenę kas mėnesį rengiant dirbtuves.
Sudominti įvairias akademinio pasaulio sritis 12 pranešimų Lietuvoje, 12 pranešimų kitose šalyse ir 12 akademinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose.
Patikrinti savo filosofiją taikant ją kiekybiniam, moksliniam, gyvenimiškam iššūkiui: tiksliai modeliuoti priklausomybę skatinančių svaigalų asmenų ir grupių elgesį.

Vienijanti tema dr.Kulikausko darbuose yra neribota asmens branda. Jisai tai suvokia, kaip mokymasi, vadinas, kaip branda savame suvokime. Į tai įeina teologijos ir filosofijos pirminis suvokimas tiriant savo vaizduotės ribas. Taip pat įeina psichologijos ir sociologijos pirminis suvokimas atjaučiant įvairiausius išgyvenimus išgyvenančius žmones. Jisai mėgina sutverti modelį, kuris tarnautų teologiškai, filosofiškai, psichologiškai ir sociologiškai. Toksai modelis grįstų tyrimo veiklą žyminčią naują kultūrą.
į:
* Padaryti savo filosofiją prieinamą teoretine Apžvalga ir taikomuoju Vadovėliu.
* Išpuoselėti ją taikančią visuomenę kas mėnesį rengiant dirbtuves.
* Sudominti įvairias akademinio pasaulio sritis 12 pranešimų Lietuvoje, 12 pranešimų kitose šalyse ir 12 akademinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose.
* Patikrinti savo filosofiją taikant ją kiekybiniam, moksliniam, gyvenimiškam iššūkiui: tiksliai modeliuoti priklausomybę skatinančių svaigalų asmenų ir grupių elgesį.

Vienijanti tema dr.Kulikausko darbuose yra neribota asmens branda. Jisai tai suvokia, kaip mokymasi, vadinas, kaip branda savame suvokime. Į tai įeina teologijos ir filosofijos pirminis suvokimas tiriant savo vaizduotės ribas. Taip pat įeina psichologijos ir sociologijos pirminis suvokimas atjaučiant įvairiausius išgyvenimus išgyvenančius žmones. Jisai mėgina sutverti modelį, kuris tarnautų teologiškai, filosofiškai, psichologiškai ir sociologiškai. Toksai modelis grįstų tyrimo veiklą žyminčią naują kultūrą.

------------------

Dr. Kulikauskas klausia, Kaip puoselėti alternatyvinę šviesuolių kultūrą? Jisai trokšta išugdyti kultūrą panašiai kaip Lordas Baden-Powell'as įkūrė skautus, Bilis ir dr.Bobas įsteigė Anoniminius Alkoholikus, ir dr.Jonas Basanavičius įkvėpe Lietuvos nepriklausomybės judėjimą.

Dr.Kulikausko tyrimai apibrėžia kaip jo numatyta kultūra įvairiai kertasi su esamos visuomenės ir akademinio pasaulio prielaidomis.

Visuomenė mano, kad visi suaugusieji yra vienodai subrendę. Dr.Kulikauskas yra išsiaiškinęs šviesuolių brandos pakopas. Šimtai brandžių mąstytojų yra jam suteiki savitus atsakymai į jo klausimus: Kuri vertybė jums kertinė, visas kitas aprėpianti? Į kurį klausimą ieškote atsakymo?

Psichologai, kaip antai Maslow, išskiria galutinę brandos pakopą kaip kad savikūra. Anaiptol, dr.Kulikauskas puoselėja kultūrą kurioje šviesuoliai, visai kaip Sokratas, gali vis labiau bręsti, gyventi su vis daugiau klausimų ir mažiau prielaidų. Toks nusiteikimas išgryinina savastį kaip kertinę vertybę vis nukreipiančią už viso to, kas tik žinoma.

Daugelis tvirtina, "Visa tiesa reliatyvi." Tačiau tokiu atveju toksai besąlygiškas tvirtinimas be abejo klaidingas. Ne visa tiesa reliatyvi, tad privalo būti besąlygiška ties. Dr.Kulikauskui sąvoka Viskas yra išeities taškas besąlygiškai tiesai. Jisai savo Apžvalgoje aprašys ir pristatys dešimčių proto sandarų metafiziką, kurią jisai yra pastebėjęs savo tyrimais. Daugelį sandarų grindžia Visko padalinimai, pavyzdžiui, į du požiūrius pamąstant būtį (klausiant ir atsakant), tris požiūrius dalyvavimo ratui (nusistatyti, vykdyti, permąstyti) ir keturis požiūrius žinojimo lygmenims (ar, koks, kaip, kodėl). Visai skirtingų vertybių šviesuoliai gali visgi susikalbėti sąvokų kalba.

Daugelis daro išvadą, "Didieji klausimai neatsakomi." Dr.Kulikauskas rengia dirbtuves parodyti kaip patenkinamai gvildenti bet kokį klausimą. Labai vaisingas būdas yra 1) egzistencinis: išsakyti klausimą taip, kad jisai mums rūpėtų, 2) fenomenologinis: prisiminti pavyzdžių, ką patys esame išgyvenę, 3) sąvokinis: rūšiuoti pavyzdžius į jų esmę pagaunačias rūšis, 4) struktūrinis: rūšis sudėlioti savarankiška sandara, 5) pragmatinis: taikyti sandarą kaip tikrovišką modelį atsakyti klausimą.

Daugelis mano, kad išmintį gali rasti akademinėje užuovėjoje. Dr.Kulikauskas semiasi iš savo vaikystės užmoju viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti, iš to, ką išgyveno nuskriaustuose Čikagos juodųjų kvartaluose, kaip Izraelio okupuotoje Palestinoje mokino "taikiai kovoti", kaip savo internetinei laboratorijai ieškojo užsakovų ir juos aptarnavo, kaip šviesiame Lietuvos kaime įsimylėjo, kaip ragino savo draugus gyventi klausimais, kaip pats gyveno tūkstančiais tyrimų, kaip kasdieną savo filosofiją papildydavo nauja įžvalga.

Daugelis primygtinai tvirtina, jog Dievas yra mums nepasiekiamas (Heidegeris) arba, kad dvasinės aukštumos būtinai paslaptingos (Ken Wilber) arba, kad privalome remtis Dievo tikslais (Rick Warren). Dr.Kulikauskas bendrauju su Dievu vis naujai įsivaizduodamas Dievo požiūrį. Jeigu Dievas nėra žiaurus, tai mūsų vaizduotė kažkuo teisinga, ir būtent tai, kas padeda mums išgyventi. Ir pasikliaujame vaizduote dalyvaudami Dievo tyrime: Ar Dievas būtinas?

Teologiniai ar filosofiniai modeliai yra retai kada patikrinami psichologijoje ar sociologijoje. Dialogas tarp Dalai Lama ir psichologo Paul Ekmano yra reta išimtis. Dr.Kulikauskas trokšta mesti iššūkį savo teorijai ją patikrinant apklausų duomenimis apie cigarečių, elektroninių cigarečių ir kanapių vartojimą. Tokios stambios apklausos paprastai naudojamos aptarti naudojimo poslinkius, tačiau jos taip pat teikia žinių apie elgesį, ketinimus, įsitikinimus, aplinkybes, draugus ir bendraamžius. Dr.Kulikauskas remsis jis ištirti gradientą, kaip paskirų asmenų protai yra linkę pasiduoti "grupės protui". Jis bandys parodyti, kad svaigalų vartojimas yra atsisakymas galimybės bręsti šviesuoliu.

---------------
2017 vasario 13 d., 07:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 215-228 eilutės iš
Tačiau pirma turi baigti suvesti kaip elgesio ir dorovės klausimai kyla iš teologijos ir filosofijos, metafizikos. Nuo 1982 metų ištisai puoselėjamą filosofiją pristatė 12 mokslinių pranešimų Lietuvoje - teologija, .... Toliau skaityti 12 pranešimų užsienyje, parašyti 12 straipsnių. Rasti bendraminčių Lietuvoje ir užsienyje. Vykdyti dirbtuves, pamokyti išmanančius taikyti. Siūlyti kitokią nei įprastą bendrystę, gyvenimo klausimų gvildenimą paskirai ir bendrai suėjus.
į:
Tačiau pirma turi baigti suvesti kaip elgesio ir dorovės klausimai kyla iš teologijos ir filosofijos, metafizikos. Nuo 1982 metų ištisai puoselėjamą filosofiją pristatė 12 mokslinių pranešimų Lietuvoje - teologija, .... Toliau skaityti 12 pranešimų užsienyje, parašyti 12 straipsnių. Rasti bendraminčių Lietuvoje ir užsienyje. Vykdyti dirbtuves, pamokyti išmanančius taikyti. Siūlyti kitokią nei įprastą bendrystę, gyvenimo klausimų gvildenimą paskirai ir bendrai suėjus.

-------------------------

Dr.Kulikauskas svarsto: Kaip puoselėti alternatyvinę šviesuolių kultūrą? Nuo 1982 m., šimtais tyrimų, jisai yra išvystęs visapusišką filosofiją ugdančią nusiteikimą amžinai lavintis, bręsti ir gyventi.

Dr.Kulikauskas siekia savo filosofiją įtvirtinti kaip tyrimo veiklą galinčią įkvėpti šviesuolių kultūrą. Jisai prašo finansinės paramos trejų metų veiklai:

Padaryti savo filosofiją prieinamą teoretine Apžvalga ir taikomuoju Vadovėliu.
Išpuoselėti ją taikančią visuomenę kas mėnesį rengiant dirbtuves.
Sudominti įvairias akademinio pasaulio sritis 12 pranešimų Lietuvoje, 12 pranešimų kitose šalyse ir 12 akademinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose.
Patikrinti savo filosofiją taikant ją kiekybiniam, moksliniam, gyvenimiškam iššūkiui: tiksliai modeliuoti priklausomybę skatinančių svaigalų asmenų ir grupių elgesį.

Vienijanti tema dr.Kulikausko darbuose yra neribota asmens branda. Jisai tai suvokia, kaip mokymasi, vadinas, kaip branda savame suvokime. Į tai įeina teologijos ir filosofijos pirminis suvokimas tiriant savo vaizduotės ribas. Taip pat įeina psichologijos ir sociologijos pirminis suvokimas atjaučiant įvairiausius išgyvenimus išgyvenančius žmones. Jisai mėgina sutverti modelį, kuris tarnautų teologiškai, filosofiškai, psichologiškai ir sociologiškai. Toksai modelis grįstų tyrimo veiklą žyminčią naują kultūrą
.
2017 vasario 13 d., 07:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 207-215 eilutės iš
Dabartinis sumanymas suteikia dr.Kulikauskui galimybę šių duomenų gausą pritaikyti nagrinėjant filosofinius elgesio ir dorovės klausimus.
į:
Dabartinis sumanymas suteikia dr.Kulikauskui galimybę šių duomenų gausą pritaikyti nagrinėjant filosofinius elgesio ir dorovės klausimus.

-----------------------

Projekto tikslas yra išbaigti, patikrinti, taikyti ir pristatyti jos vadovo filosofiją, kurios pagrindinė mintis yra nusiteikti amžinai bręsti, ugdytis, gyventi jau čia ir dabar. Bręsdami įprantame vis labiau suabejoti tuo ką mes žinome - žemiško patyrimo atsakymais - ir vis labiau vaizduote gvildenti tai ką nežinome - savo gyvenimo klausimus. Teologija ir filosofija siūlo besąlygišką nežinojimą, o savo ruožtu psichologija ir sociologija siūlo sąlygišką žinojimą.

Modelį tikrinti galima įvairiai. Vienas būdas yra taikyti rūkymo ir kitų svaigalų klausimams. Iš vienos pusės, rūkalų ir svaigalų vartotojai vengia įsiklausyti savo nuotaikų, juk jos skatina naujai vertinti savo nuostatas. Tai ypač sunku paaugliams. Savo nuotaikų vengia siekdami kitų bendrijos, o tuo pačiu, svaigalai veikia, kaip nuotaikų pakaitalai. Užtat svaigalais tampame nebrandylos. Tai galima patikrinti remiantis apklausų duomenimis. Dirbo Šūhongui, galės juos taikyti.

Tačiau pirma turi baigti suvesti kaip elgesio ir dorovės klausimai kyla iš teologijos ir filosofijos, metafizikos. Nuo 1982 metų ištisai puoselėjamą filosofiją pristatė 12 mokslinių pranešimų Lietuvoje - teologija, .... Toliau skaityti 12 pranešimų užsienyje, parašyti 12 straipsnių. Rasti bendraminčių Lietuvoje ir užsienyje. Vykdyti dirbtuves, pamokyti išmanančius taikyti. Siūlyti kitokią nei įprastą bendrystę, gyvenimo klausimų gvildenimą paskirai ir bendrai suėjus
.
2017 vasario 13 d., 03:45 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 10-20 eilutės:
* Savo asmeniškus norus išdėstyti:
** Apžvelgti, ką asmeniškai noriu pasiekti
** Surašyti savo asmeniškus klausimus, kuriuos tirsiu.
** Surašyti dirbtuves, pranešimus ir straipsnius.
** Aprašyti tikslus ir mokslinę veiklą.
** Aprašyti savo gyvenimą, ką tyriau.
** Surašyti savo monografijos metmenis.
** Surašyti savo vadovėlio santrauką.
** Sudaryti savo mokslinių straipsnių dešimtuką.
** Savo straipsnius ir pranešimus įkelti į internetinius archyvus.
* Sudaryti Šūhongo mokslinių straipsnių dešimtuką.
Pridėta 12 eilutė:
* Aprašyti numatytus darbus.
2017 vasario 12 d., 22:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 208-217 eilutės iš
Ši veikla VGTU garsins, jame brandins šviesuolių židinį, o pasaulyje vystys mokslininkų veiklai ir plačiajai bendruomenei naudingą mokslą, kaip gvildenti savo klausimus, kaip gyventi nežinojimu.
į:
Ši veikla VGTU garsins, jame brandins šviesuolių židinį, o pasaulyje vystys mokslininkų veiklai ir plačiajai bendruomenei naudingą mokslą, kaip gvildenti savo klausimus, kaip gyventi nežinojimu.
-------------------------

2013-2017 metais dr.Kulikauskas dirbo rašymo konsultantu dr.Zhu ir Kalifornijos universitetui, San Diego. Jisai padėjo dr.Zhu rašyti straipsnius apie tabako kontrolę Šie straipsniai svarstė kokias išvadas teiktinos viešajai politikai atsižvelgiant į cigarečių, elektroninių cigarečių ir kanapių besikeičiantį populiarumą.

Universiteto taisyklės draudė dr.Kulikauską priskirti prie bendraautorių nes jos neleidžia nedarbuotojus samdyti tyrėjais.

Dr.Kulikauskas šimtus valandų nagrinėjo dvi apklausas, UCSD rūkymo tyrimą maždaug 10,000 suaugusių bei Kalfornijos tabako apklausą maždaug 50,000 moksleivių ir gimnazistų. Jisai apmąstė daugybę teoretinių klausimų, kuriuos aptarė su dr.Zhu bet kurie nesutilpo į pastarojo, CRITC vadovo, užduotis.

Dabartinis sumanymas suteikia dr.Kulikauskui galimybę šių duomenų gausą pritaikyti nagrinėjant filosofinius elgesio ir dorovės klausimus
.
2017 vasario 10 d., 19:54 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 10-11 eilutės:
* Įkelti savo sutikimą
* Įrašyti, kad rašysiu tiek monografiją (santrauką), tiek vadovą.
2017 vasario 10 d., 17:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-13 eilutės iš
Klausimai
* Ar galiu registruoti paraišką kai išpildysiu visus laukus? Ir toliau taisyti?
* Kaip suskaičiuoti Sodrą?
* Ar galiu iš karto vykti į konferencijas skaityti pranešimus iš ankstyvesnės veiklos?
* Kaip turėsiu patvirtinti išlaidas už komandiruotes? Ar tiesiog galiu pasisavinti pinigus?
į:
Darbai

* Įkelti savo sutikimą
* Įrašyti, kad rašysiu tiek monografiją (santrauką), tiek vadovą.
* Savo asmeniškus norus išdėstyti:
** Apžvelgti, ką asmeniškai noriu pasiekti
** Surašyti savo asmeniškus klausimus, kuriuos tirsiu.
** Surašyti dirbtuves, pranešimus ir straipsnius.
** Aprašyti tikslus ir mokslinę veiklą.
** Aprašyti savo gyvenimą, ką tyriau.
** Surašyti savo monografijos metmenis.
** Surašyti savo vadovėlio santrauką.
** Sudaryti savo mokslinių straipsnių dešimtuką.
** Savo straipsnius ir pranešimus įkelti į internetinius archyvus.
* Sudaryti Šūhongo mokslinių straipsnių dešimtuką.
* Išversti iš anglų kalbos į lietuvių kalbą.
2017 vasario 09 d., 10:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 11 eilutė:
* Kaip suskaičiuoti Sodrą?
2017 vasario 09 d., 10:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 10 eilutė:
* Ar galiu registruoti paraišką kai išpildysiu visus laukus? Ir toliau taisyti?
2017 vasario 08 d., 22:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 11 eilutė:
* Kaip turėsiu patvirtinti išlaidas už komandiruotes? Ar tiesiog galiu pasisavinti pinigus?
2017 vasario 08 d., 22:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 9-11 eilutės:
Klausimai
* Ar galiu iš karto vykti į konferencijas skaityti pranešimus iš ankstyvesnės veiklos?
Ištrintos 21-24 eilutės:

Klausimai
* Dėl partnerio
* Ko reikia iš mano rinktinės narių
2017 vasario 08 d., 15:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 162-197 eilutės iš
* Get help from center: interview counselors about main concerns their clients have regarding life and regarding smoking
į:
* Get help from center: interview counselors about main concerns their clients have regarding life and regarding smoking

----------------------------------

Gyvename visuomenėje tarsi žmonės sulaukę tam tikro amžiaus yra subrendę ir tarsi visi suaugę žmonės yra vienodai subrendę. Visgi, žmonės savo sąmoningumo lygiu akivaizdžiai skiriasi. Yra daug besidominčių, kaip toliau bręsti ir atsiskleisti. Iš tikrųjų, galimybė amžinai bręsti ir atsiskleisti, tiek savo gyvenimo ribose, tiek už jų, yra verta ypatingo dėmesio. Psichologija ir sociologija apsiriboja žmogaus požiūriu ir nesvarsto aukštesnio Dievo požiūrio. Religija ir filosofija siūlo aukštesnį Dievo, tiesos ar ieškojimo požiūrį, tačiau jo paprastai netikrina psichologijos ir sociologijos priemonėmis.


Projekto tikslas yra išbaigti, aprašyti, tikrinti, taikyti ir skleisti Andriaus Kulikausko kuriamą begalinės asmens brandos modelį. Pagrindiniai uždaviniai yra:
* Iš Dievo būklės (jo klausimo, Ar Dievas būtinas?) išvesti žmogaus būklę (galimybę amžinai bręsti).

* Išryškinti bendrą žmogaus brandos raidą, kaip jisai atranda savo kertinę vertybę, kaip išmoksta gyventi klausimais.

* Apžvelgti mokslų gausybę ir pristatyti įvairiausius išsiaiškinimo būdus, kuriais galima savo klausimus gvildenti.

* Brandos modelį pritaikyti tabako kontrolės klausimams, paaiškinti, kaip siejasi žmonių elgesys, ketinimai, įsitikinimai, aplinkybės, kaip žmonės įtakojami kitų žmonių.

* Brandos modelio išvadas patvirtinti ar paneigti stambių, išsąmių CRITC pateiktų apklausų duomenimis apie rūkalų (cigarečių, elektroninių cigarečių, kanapių) naudojimą.


Projekto pagrindiniai vaisiai bus:
* Andriaus Kulikausko begalinės asmens brandos modelio išbaigimas ir dalinis patikrinimas, jo įvairių dalių surašymas. Jis skaitys 12 mokslinių pranešimų užsienio mokslininkų konferencijose ar dirbtuvėse ir paskelbs 12 mokslinių straipsnių užsienio tarptautiniuose mokslo leidiniuose. Bent vienas iš šių straipsnių psichologijos, sociologijos ar viešosios sveikatos mokslo leidinyje aptars, kaip apklausos apie rūkymą patvirtina ar paneigia modelį.

* 36 dirbtuvės, kuriose bus mokomasi, kaip gvildenti savo klausimą. Ši veikla praturtins modelį ir sutelks branduolį šviesuolių įpratusių sueiti įvairiausiais būdais atvirai gvildenti savo klausimus.
* Monografija, anglų kalba, kaip gvildenti savo klausimus. Skaitytojai galės savo veikla sąmoningai taikyti ir tikrinti begalinės asmens brandos modelį.

Andrius Kulikauskas kas mėnesį rengs dirbtuves gvildenti savo ir kitų klausimus. Jam talkininkaus ir įvairiai patars VU fizikas doc. Thomas Gajdosik, VU matematikas doc. Rimvydas Krasauskas, VGTU kultūrologas prof. Dovid Katz ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto filosofas Antanas Andrijauskas. Jam taip pat talkininkaus VDA Klaipėdos fakulteto lekt. Rūta Jakštonienė, kaip rengėja ir pedagogė, kultūrologas doktorantas Tadas Snuviškas, kaip asistentas, Raimundas Vaitkevičius, kaip statistikas, ir Zenonas Anušauskas, kaip renginių filmuotojas.

A.Kulikauskas savo asmens brandos modelį kūrė 1998-2010 bevadovaudamas savo įmonei "Minčių sodui", internetu telkiančiai ir aptarnaujančiai šimtus pasaulio šviesuolių. Tai dalis jo užmojo viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti, kurį atsidavęs puoselėja nuo pat vaikystės. Jisai 2013-2017 m. Lietuvoje skaitė 12 pranešimų iš savo filosofijos. Taip pat 2013-2017 m. jisai dirbo CRITC vadovui Shu-Hong Zhu straipsnių rašymo konsultantu, taisė straipsnius, apžvelgė literatūrą, nagrinėjo apklausų duomenis, kūrė matematinius modelius ir patarė tabako kontrolės klausimais.

* 2017-2018 metais A.Kulikauskas išbaigs ir suves asmens brandos modelį, skaitys 5 mokslinius pranešimus, paskelbs 3 mokslinius straipsnius, taip pat nagrinės partnerio CRITC pateiktų apklausų duomenis.

* 2018-2019 metais A.Kulikauskas skaitys 6 mokslinius pranešimus, paskelbs 6 mokslinius straipsnius, taip pat pritaikys savo modelį rūkymo klausimams, patvirtins, paneigs ar patobulins savo modelį.

* 2019-2020 metais A.Kulikauskas skaitys 1 mokslinį pranešimą ir paskelbs 3 mokslinius straipsnius, vienas iš kurių jo modelį patvirtins ar paneigs CRITC apklausų duomenimis, taip pat išleis monografiją, kaip gvildenti savo klausimą.

Ši veikla VGTU garsins, jame brandins šviesuolių židinį, o pasaulyje vystys mokslininkų veiklai ir plačiajai bendruomenei naudingą mokslą, kaip gvildenti savo klausimus, kaip gyventi nežinojimu.
2017 vasario 08 d., 14:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-22 eilutės:

Klausimai
* Dėl partnerio
* Ko reikia iš mano rinktinės narių
2017 vasario 08 d., 10:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Teologinis, filosofinis, psichologinis ir sociologinis begalinės asmens brandos apvadas
į:
Teologinis, filosofinis, psichologinis ir sociologinis begalinės asmens brandos modelis
2017 vasario 07 d., 23:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 4-5 eilutės iš
** [[https://www.e-tar.lt/rs/actualedition/b01de8c05f7511e4bad5c03f56793630/CYYwEDVbep/format/ISO_PDF/ | Taisyklės]]
į:
** [[http://www.lmt.lt/lt/teisine-informacija/teisiniai_dokumentai/426/download/6832.html | Forma]]
** [[https://www.e-tar.lt/rs/actualedition/b01de8c05f7511e4bad5c03f56793630/CYYwEDVbep/format/ISO_PDF/ | Finansavimo taisyklės
]]
2017 vasario 07 d., 23:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-5 eilutės iš
* [[https://www.e-tar.lt/rs/actualedition/b01de8c05f7511e4bad5c03f56793630/CYYwEDVbep/format/ISO_PDF/ | Taisyklės]]
* [[https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A23BE4CBABA/TnpszNfQFE | Nutarimas dėl vertinimo]] ([[https://www.e-tar.lt/rs/actualedition/TAR.6A23BE4CBABA/TnpszNfQFE/format/ISO_PDF/ | PDF]])
* [[https:
//www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a24d980946211e69ad4c8713b612d0f | Pavyzdiniai darbai]]
į:
* [[http://www.lmt.lt/lt/mkf/mip.html | Dokumentai]]
** [[https://www.e-tar.lt/rs/actualedition/b01de8c05f7511e4bad5c03f56793630/CYYwEDVbep/format/ISO_PDF/ | Taisyklės]]
** [[https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A23BE4CBABA/TnpszNfQFE | Nutarimas dėl vertinimo]] ([[https://www.e-tar.lt/rs/actualedition/TAR.6A23BE4CBABA/TnpszNfQFE/format/ISO_PDF/ | PDF]])
*
* [[https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a24d980946211e69ad4c8713b612d0f | Pavyzdiniai darbai]]
2017 vasario 07 d., 23:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
* [[https://www.e-tar.lt/rs/actualedition/b01de8c05f7511e4bad5c03f56793630/CYYwEDVbep/format/ISO_PDF/ | Taisklės]]
į:
* [[https://www.e-tar.lt/rs/actualedition/b01de8c05f7511e4bad5c03f56793630/CYYwEDVbep/format/ISO_PDF/ | Taisyklės]]
2017 vasario 07 d., 23:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
* [[https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A23BE4CBABA/TnpszNfQFE | Nutarimas]] ([[https://www.e-tar.lt/rs/actualedition/TAR.6A23BE4CBABA/TnpszNfQFE/format/ISO_PDF/ | PDF]])
į:
* [[https://www.e-tar.lt/rs/actualedition/b01de8c05f7511e4bad5c03f56793630/CYYwEDVbep/format/ISO_PDF/ | Taisklės]]
* [[https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A23BE4CBABA/TnpszNfQFE | Nutarimas dėl vertinimo
]] ([[https://www.e-tar.lt/rs/actualedition/TAR.6A23BE4CBABA/TnpszNfQFE/format/ISO_PDF/ | PDF]])
2017 vasario 07 d., 23:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
* [[https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A23BE4CBABA/TnpszNfQFE | Nutarimas]]
į:
* [[https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A23BE4CBABA/TnpszNfQFE | Nutarimas]] ([[https://www.e-tar.lt/rs/actualedition/TAR.6A23BE4CBABA/TnpszNfQFE/format/ISO_PDF/ | PDF]])
2017 vasario 07 d., 23:13 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 0 eilutė:
Pridėta 3 eilutė:
* [[https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A23BE4CBABA/TnpszNfQFE | Nutarimas]]
2017 vasario 07 d., 18:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-3 eilutės iš
[[http://www.lmt.lt/download/6967/mip%20iii%20konkursas_12-07_rr+vp.pdf | 3 konkursas]]
į:

* [[http://junkis.lmt.lt/pradzia.php | Prisijungimas]]
*
[[http://www.lmt.lt/download/6967/mip%20iii%20konkursas_12-07_rr+vp.pdf | 3 konkursas]]
2017 vasario 07 d., 17:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 4-6 eilutės iš
[+ A Model of Endless Personal Growth: Theological, Philosophical, Psychological and Sociological +]

Begalinės asmens brandos apvadas: Teologinis, filosofinis, psichologinis ir sociologinis
į:
[+ A Theological, Philosophical, Psychological and Sociological Model of Endless Personal Growth +]

Teologinis, filosofinis, psichologinis ir sociologinis begalinės asmens brandos apvadas
2017 vasario 07 d., 17:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 4-6 eilutės iš
[+ A Theological, Philosophical, Psychological and Sociological Model of Endless Personal Growth +]

Teologinis, filosofinis, psichologinis ir sociologinis begalinės asmens brandos apvadas
į:
[+ A Model of Endless Personal Growth: Theological, Philosophical, Psychological and Sociological +]

Begalinės asmens brandos apvadas: Teologinis, filosofinis, psichologinis ir sociologinis
2017 vasario 07 d., 17:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
Teologinis, filosofinis, psichologinis ir sociologinis begalinės asmens brandos modelis
į:
Teologinis, filosofinis, psichologinis ir sociologinis begalinės asmens brandos apvadas
2017 vasario 07 d., 15:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 2 eilutė:
* [[https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a24d980946211e69ad4c8713b612d0f | Pavyzdiniai darbai]]
2017 vasario 07 d., 11:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 5-6 eilutės:
Teologinis, filosofinis, psichologinis ir sociologinis begalinės asmens brandos modelis
Pridėta 8 eilutė:
* Sužinoti, kokių nugalėtojų Taryba nori ir ko iš jų tikisi
Ištrintos 9-10 eilutės:
* Susisiekti su Rimvydu Krasausku ir Tomu Kačerausku
* Sužinoti, kokių nugalėtojų Taryba nori ir ko iš jų tikisi
Pridėta 12 eilutė:
* Parašyti darbo aprašą
2017 vasario 06 d., 21:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[+ A Theological, Philosophical, Psychological and Sociological Model of Personal Growth +]
į:
[+ A Theological, Philosophical, Psychological and Sociological Model of Endless Personal Growth +]
2017 vasario 06 d., 11:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

[+ A Theological, Philosophical, Psychological and Sociological Model of Personal Growth +]
2017 vasario 05 d., 10:39 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 0-1 eilutės:
[[Išsiaiškinimo būdų tyrimas]]
Pridėtos 2-8 eilutės:

Darbai
* Sužinoti, ko reikia iš mano rinktinės narių
* Susisiekti su Rimvydu Krasausku ir Tomu Kačerausku
* Sužinoti, kokių nugalėtojų Taryba nori ir ko iš jų tikisi
* Apskaičiuoti sąmatą
* Nusiųsti Šūhongui laišką pasirašyti
2017 vasario 04 d., 17:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 73-80 eilutės:

[++Aprašas++]

'''Projekto esmė''' (aprašomas projekto poreikis, sprendžiamos problemos, projekto tikslas ir (ar) uždaviniai, įgyvendinus projektą numatomi pasiekti rezultatai ir nauda)


'''Projekto veiklos, apimtis''' (pateikiama informacija apie numatomas vykdyti projekto veiklas, jų apimtį, vykdymo laikotarpius, atliktus parengiamuosius darbus)
(jei VGTU yra projekto partneris arba projektą numatoma vykdyti su partneriu, nurodyti ir aprašyti, kokias veiklas vykdys VGTU ir kokia nauda teks VGTU)
2017 vasario 02 d., 22:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 77-78 eilutės iš
3000 spaudos ženklų = maždaug 1 puslapis
į:
* 3000 spaudos ženklų = maždaug 1 puslapis
* Iš viso: 27000 spaudos ženklų = maždaug 9 puslapiai
2017 vasario 02 d., 22:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 76-77 eilutės:

3000 spaudos ženklų = maždaug 1 puslapis
2017 sausio 28 d., 07:06 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 63-64 eilutės:

Team
Pridėtos 65-66 eilutės:

Team
2017 sausio 28 d., 07:05 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 70 eilutė:
* Stanislavas Dedalo
2017 sausio 28 d., 07:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 57-71 eilutės:

Consultations 1,000 eur = 50 hours of consultations x 20 EUR per hour
* Thomas Gajdosik
* Rimvydas Krasauskas
* Dovid Katz
* Antanas Andrijauskas
* Tomas Kačerauskas

Team
* Raimundas Vaitkevičius
* Rūta Jakštonienė
* Jekaterina Lavrinec
* Tadas Snuviškis
* Tautvydas Vėželis
* Stanislavas Dedalo
2017 sausio 28 d., 06:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 40 eilutė iš:
* Participation in various subcultures is important in developing one's own independence.
į:
* Participation in various subcultures is important in developing one's own independence. (Compare with Federalists.)
2017 sausio 28 d., 06:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 39 eilutė iš:
* People as children become enrolled and integrated in a group mind. They later learn to take responsibility for the boundary between their own mind and the group mind.
į:
* People as children become enrolled and integrated in a group mind. They later learn to take responsibility for the boundary between their own mind and the group mind. (Compare with Haebermas.)
2017 sausio 28 d., 06:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-58 eilutės:

-----------------

As regards my proposal, you explained that you want to commit as little time as possible so that you could focus on your family. That makes a lot of sense and is very helpful to hear. I am trying to write my proposal so that I would be most excited to work on it if I won funding.

I am thinking of asking your Center/UCSD to help in the following way:
1) To provide access to data from surveys that you have conducted or will conduct such as the California Tobacco Survey and the USCD Smoking Study.
2) To help, as possible, get access to data from additional surveys such as the NSDUH or from China.
3) To provide, as available, help or advice with related statistical questions.
4) To provide advice as to which theories, ideas and writings to consider in psychology and public health.
5) To critique drafts of those papers which I and my team write which make use of surveys you have conducted.
You don't have to personally do that, just somebody from your Center. Is the above list fine?

As regards our partnership, the main point is that you are providing data so that I and my team could test aspects of my model of personal growth. I will be looking for relationships between behavior, intentions, beliefs and circumstances and especially the relationship between the personal mind and the group mind.

The main theme for my proposal will be to develop and test a model of personal growth. Main ideas include:
* People as children become enrolled and integrated in a group mind. They later learn to take responsibility for the boundary between their own mind and the group mind.
* Participation in various subcultures is important in developing one's own independence.
* People grow as independent thinkers by returning to their own thoughts; collecting them; developing values to clarify and integrate priorities; establishing their own personal deepest value; formulating and investigating questions that they don't know the answer to, but wish to answer; considering a higher vantage point (notably, God's) to keep them from acting selfishly as they encourage others to grow; engaging that higher vantage point by themselves and with others to work towards a culture supportive of such growth.
* We can help each other grow by developing a culture which encourages us to formulate and investigate our own questions, and teaches us many ways of figuring things out.
* Listening to our moods helps us grow by having us reflect on our beliefs under different emotional circumstances. Cigarettes, alcohol and other drugs are often used as substitutes that free us from listening to our own moods. Thus these drugs typically stunt our personal growth.
* Our society considers it taboo to suppose that adults differ in their personal maturity. The academic world is, by design, a sheltered environment where personal growth isn't investigated from all of the relevant perspectives. It's helpful that I have a lot of life experience as an independent outsider.

My main activities will be:
* Writing up as academic papers my results I have so far in my philosophy and working with independent thinkers at Minciu Sodas, for example, collecting their deepest values and their investigatory questions.
* Learning from a team of colleagues in different fields in Lithuania who might constructively critique my ideas.
* Investigating further a model of behavior, morality and personal growth. In particular, I and my team will personally document our concerns in life and analyze how they arise, transform, affect other concerns, and disappear.
* Using your data to explore and test ideas.
* Writing a theoretical paper in psychology, sociology or public health that uses the survey data to affirm or reject some aspect of my model for behavior.
* Running workshops to help my team as well as students and acquaintances to help each other investigate their questions, especially at my own university, VGTU, and the Vilnius Art Academy campus in Klaipeda.
* Publishing papers by my team related to their investigatory questions and/or our general theme of personal growth.
* Writing a Handbook for Investigators that could be used by researchers and university students.

So I think that reviewers would see that your participation would be meaningful but not absolutely necessary should some problem arise. We would be building on your work in new ways that might generate some interest in the worldwide academic community and might even if have practical significance. But the main point of the proposal is to support my own work as philosopher and help me build a relevant team.

------------------
2017 sausio 27 d., 18:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 21 eilutė iš:
* Patarti su kokiomis psichologijos ir viešosios sveikatos teorijomis susipažinti.
į:
* Patarti su kokiomis psichologijos ir viešosios sveikatos teorijomis, idėjomis ir darbais susipažinti.
2017 sausio 27 d., 18:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 21 eilutė iš:
* Teikti psichologo patirtį su kokiomis teorijomis susipažinti.
į:
* Patarti su kokiomis psichologijos ir viešosios sveikatos teorijomis susipažinti.
2017 sausio 27 d., 18:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 21 eilutė:
* Teikti psichologo patirtį su kokiomis teorijomis susipažinti.
2017 sausio 27 d., 17:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 20 eilutė:
* Padėti arba patarti sprendžiant susijusius statistikos uždavinius.
2017 sausio 27 d., 17:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 17-20 eilutės:

Partnerio pagalba
* Leisti naudotis įvairių apklausų duomenimis ir padėti prieiti prie kitų apklausos duomenų.
* Teikti kritines pastabas apie juodraščius visų straipsnių, kurie remiasi apklausos duomenimis.
2017 sausio 27 d., 17:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-16 eilutės:


Dvasinės brandos ženklai
2017 sausio 27 d., 17:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
Pagrindinė mintis: Dvasinės brandos skatinimas ir trukdymas
į:
Pagrindinė mintis: Dvasinės brandos modelis, jos skatinimas ir trukdymas
2017 sausio 27 d., 17:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:
* sulaukti įvairiapusio vertinimo, naudingų pastabų
* pedagogiškai išbandyti su suaugusiais ir studentais
2017 sausio 24 d., 11:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 68-71 eilutės iš
* "Easy way" can quit only if view completely negatively
į:
* "Easy way" can quit only if view completely negatively

Main research idea: Collect "concerns"
* Get help from center: interview counselors about main concerns their clients have regarding life and regarding smoking
2017 sausio 24 d., 11:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 65-68 eilutės iš
* Lining up Bourdieu
į:
* Straight line phenomenon - Bourdieu
* State transitions in the mind - chart of attitudes before and after quitting
* Beliefs in the mind - ramsčiai
* "Easy way" can quit only if view completely negatively
2017 sausio 23 d., 20:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 65 eilutė:
* Lining up Bourdieu
2017 sausio 23 d., 20:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 61-64 eilutės iš
Subculture algebra
į:
Main ideas
* Subculture algebra
* Moods and maturity
* Lack of boundary between group mind and individual mind
2017 sausio 23 d., 19:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 58-61 eilutės:

-----

Subculture algebra
2017 sausio 14 d., 22:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 21-22 eilutės iš
* '''4. Laukiamų projekto rezultatų publikavimas (sklaida), planuojama pateikti produkcija'''
(Humanitariniai ir socialiniai mokslai) Vienoje eilutėje pildoma informacija apie vieną produkcijos vienetą
į:
* '''4. Laukiamų projekto rezultatų publikavimas (sklaida), planuojama pateikti produkcija''' (Humanitariniai ir socialiniai mokslai) Vienoje eilutėje pildoma informacija apie vieną produkcijos vienetą
* '''5. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų mokslinė kompetencija bei projekto vykdytojų grupės sudėties pagrindimas''' Nurodyti projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų bei projekto partnerio iš užsienio šalies vykdytojų mokslinę kompetenciją ir pagrįsti vykdytojų grupės (įskaitant projekto partnerio iš užsienio šalies vykdytojus) sudėties tinkamumą projekto tikslui pasiekti (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų)
* '''6. Projekto partnerių indėlis į projektą, projektą įgyvendinančių institucijų sąveika''' Pagrįsti partnerių reikalingumą vykdant projektą, atskleisti, kaip projektą įgyvendinančios institucijos papildo viena kitą, aprašant jų turimas galimybes ir pasirengimą projekto tikslui pasiekti (ne daugiau kaip 3000 spaudos ženklų)
* '''7. Projekto tarptautiškumas ir pagrindinių projekto vykdytojų patirtis tarptautinio bendradarbiavimo srityje''' Aprašyti turimą projekto vykdytojų patirtį tarptautinio bendradarbiavimo srityje, atskleisti šio bendradarbiavimo pobūdį bei poveikį laukiamiems projekto mokslinių tyrimų rezultatams ar jų sklaidai; nurodyti, ar planuojama tęsti bendradarbiavimą su projekto partneriais iš užsienio šalies projektui pasibaigus ir, jei planuojama, jį aprašyti (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų)
* '''8. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų vykdyti moksliniai tyrimai ir gauta mokslinė ir (ar) technologinė produkcija''' Išvardyti visus pagrindinių projekto vykdytojų per pastaruosius penkerius metus įvykdytus ar šiuo metu vykdomus mokslinių tyrimų projektus, nurodant projektų ar temų pavadinimus, vykdymo terminus, finansavimo šaltinius, sąmatines vertes, paskelbtas (priimtas spausdinti) šių projektų vykdymo metu gautų mokslinių rezultatų publikacijas ir (ar) gautą technologinę produkciją (esant vienodai informacijai apie kelis vykdytojus, jos nekartoti, o grupuoti); būtina paaiškinti, kuo šiame projekte numatyti darbai skiriasi nuo įvykdytų arba vykdomų, taip pat pažymėti, ar šiame projekte numatomi moksliniai tyrimai nedubliuoja anksčiau įvykdytų ar dabar vykdomų (įskaitant pateiktas paraiškas)
* '''9. Įgaliotos institucijos leidimo atlikti mokslinius tyrimus reikalingumas''' Nurodyti, ar vykdant projektą reikalingi įgaliotų institucijų (Bioetikos komiteto, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Aplinkos apsaugos agentūros ir kt.) leidimai, fizinių asmenų sutikimai ar kiti su mokslinių tyrimų etika susiję dokumentai (nurodyti TAIP arba NE; jei TAIP, skyriuje PRIEDAI pridėti leidimo kopiją arba projekto išlaidų sąmatoje numatyti lėšas jam gauti arba paaiškinti, kaip ir kada jie bus gauti (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų)
* '''10. Papildoma informacija''' Jei reikia, nurodyti kitą, su projektu susijusią informaciją (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų)
2017 sausio 14 d., 22:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-22 eilutės:

[++Paraiška++]

III. PROJEKTO PAGRINDIMAS IR VEIKLŲ APIBŪDINIMAS

* '''1. Tikslas ir uždaviniai.''' Aprašyti projekto idėją, nurodyti, kaip teikiamas projektas padės ją įgyvendinti; rekomenduojama projekto tikslą suformuluoti vienu sakiniu, kaip ir kiekvieną iš uždavinių (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų)
* '''2. Sprendžiamų uždavinių originalumas ir aktualumas''' Pateikti problemos analizę, aprašyti tyrimo būklę Lietuvoje bei užsienyje, numatomą pažangą ir (ar) praktinę vertę bei galimą socialinę naudą (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų)
* '''3. Projekto turinys ir darbo planas''' Nurodyti mokslinių tyrimų metodus, numatomą darbų seką, jei teikiama tarpinė ataskaita – sudaryti projekto vykdymo etapinį planą, suskirstant projekto darbus dviem etapais: I-asis – nuo projekto pradžios iki tarpinės ataskaitos pateikimo – ir II-asis – nuo tarpinės ataskaitos pateikimo iki projekto pabaigos, kiekviename etape pateikiant kalendorinį darbų planą; nurodyti pagrindinę turimą įrangą ir (ar) duomenų išteklius; numatyti galimą riziką ir pateikti jos valdymo planą – alternatyvius projekto uždavinių sprendimo kelius (ne daugiau kaip 6000 spaudos ženklų)
* '''4. Laukiamų projekto rezultatų publikavimas (sklaida), planuojama pateikti produkcija'''
(Humanitariniai ir socialiniai mokslai) Vienoje eilutėje pildoma informacija apie vieną produkcijos vienetą
2017 sausio 14 d., 22:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

[[http://www.lmt.lt/download/6967/mip%20iii%20konkursas_12-07_rr+vp.pdf | 3 konkursas]]
2017 sausio 13 d., 22:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 8 eilutė iš:
* įvairiai ištirtis - remtis psichologo Shu-Hong Zhu patirtimi, naudotis stambiomis apklausomis, taip pat
į:
* įvairiai ištirti - remtis psichologo Shu-Hong Zhu patirtimi, naudotis stambiomis apklausomis, taip pat
Pakeistos 11-14 eilutės iš

į:
---------------------


Siekia: Excellence
* Idėjos reikšmingumas ir pagrįstumas (mano atveju, tiek teorija, tiek praktika nauda)
* Pagrindinio vykdytojo kompetencija (šiam darbui reikalingi mano platumas - domėjimas besąlygiška tiesa - ir visapusiškumas - įvairiausi gebėjimai ir patirtis)
* Svarba, sklaida, tarptautiškumas

Pastabos
* Norėtų, kad 30% laimėtų. Tikisi 400 paraiškų ir 100 laimėtojų.
* Be slenkstinių reikalavimų būtų sulaukę 1,000 paraiškų.
* Nori daugiau didesnių projektų.
* Svarbu kokybė, ne kiekybė
* Jokių reikalavimų įsipareigojimams nėra
* Įsipareigojimus galima tikslinti
* Ženklų skaičius gali būti truputį daugiau.
* Vertimas turi išreikšti tą pačią mintį.
* Nėra prioritetų.
* Matematikas arba humanitaras gali dirbti vienas.
* Vieno pareiškėjo teisė į projektą.
* Grupė vidutiniškai 5 žmonės.

Mano partneris:
* Leis naudotis duomenimis
* Padės prieiti prie kitų duomenų
* Parūpins statistiko pagalbos
* Kartu parašys vieną straipsnį psichologijos ar sociologijos žurnale

Partneris turi turėti konkursiniu būdu laimėtą finansavimą
2017 sausio 13 d., 22:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-4 eilutės iš
į:
[[Išsiaiškinimo būdų tyrimas]]
Ištrintos 14-43 eilutės:
Pasiūlyti rinkti išsiaiškinimo būdus, ypač matematikoje, ir palyginti su matematikos sąvokų žemėlapiu ir ieškoti abstrahavimo būdų. Kviesti bendradarbių.

Vykdytojai (kviesti?)
* Tadas Snuviškis ?
* Tautvydas Vėželis. ?
* Jekaterina Lavrinec. ?
* [[https://jonathanweinberger.wordpress.com | Jonathan Weinberger]] ?
* Evaldas Balčiūnas ?

Vyresnieji (kviesti?)
* Dovid Katz.
* Thomas Gajdosik. ?
* Rimvydas Krasauskas. ?
* Vitalijus Denisovas. ?
* Rūta Jakštonienė ?
* Tomas Kiauka ?
* Antanas Andrijauskas ?
* Tomas Kačerauskas ?
* Tomas Sodeika ?
* Rima Ruzgienė ?
* Laima Monginaitė ?
* Arūnas Bubnys ?
* Darius Kuolys ?


Tarptautinių partnerių paieška
* [[http://www.forthelukeofmath.com/Current-projects.php | Luke Wolcott]] - phenomenology of math
* John Baez
* humanities žurnalo vadovę
* Franz Nahrada
2017 sausio 13 d., 22:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-15 eilutės:
Pagrindinė mintis: Dvasinės brandos skatinimas ir trukdymas
* tiriu elgesį ir dorovę - noriu iš pagrindų išmąstyti gyvenimiškus dėsnius, sukurti gyvenimišką, filosofišką modelį
* rūpi, kaip žmogus įtakojamas kitų
* ko reikia žmogaus dvasinei brandai? pavyzdžiui, įsiklausyti savo nuotaikų, o tam trukdo svaigalai
* įvairiai ištirtis - remtis psichologo Shu-Hong Zhu patirtimi, naudotis stambiomis apklausomis, taip pat
* pradėti nuo reiškinių ir pirminių išvadų2016 gruodžio 22 d., 19:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 8-9 eilutės iš
į:
* Evaldas Balčiūnas ?
Pridėtos 22-23 eilutės:
* Arūnas Bubnys ?
* Darius Kuolys ?
2016 gruodžio 20 d., 21:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 24 eilutė:
* [[http://www.forthelukeofmath.com/Current-projects.php | Luke Wolcott]] - phenomenology of math
2016 gruodžio 20 d., 20:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 20 eilutė iš:
* Laima Munginaitė ?
į:
* Laima Monginaitė ?
2016 gruodžio 20 d., 20:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 20 eilutė iš:
į:
* Laima Munginaitė ?
2016 gruodžio 20 d., 20:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-15 eilutės:
* Rūta Jakštonienė ?
* Tomas Kiauka ?
2016 gruodžio 20 d., 19:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 17 eilutė:
* Rima Ruzgienė ?
2016 gruodžio 20 d., 19:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-8 eilutės iš
į:
* [[https://jonathanweinberger.wordpress.com | Jonathan Weinberger]] ?
Pakeista 18 eilutė iš:
[[https://jonathanweinberger.wordpress.com | Jonathan Weinberger]].
į:
2016 gruodžio 20 d., 19:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
Jekaterina Lavrinec. ?
į:
* Jekaterina Lavrinec. ?
2016 gruodžio 20 d., 19:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-14 eilutės:
* Antanas Andrijauskas ?
* Tomas Kačerauskas ?
2016 gruodžio 20 d., 19:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-20 eilutės iš
Pasiūlyti rinkti išsiaiškinimo būdus, ypač matematikoje, ir palyginti su matematikos sąvokų žemėlapiu ir ieškoti abstrahavimo būdų. Kviesti bendradarbių. Dovid Katz. Thomas Gajdosik. Tadas Snuviškis. Rimvydas Krasauskas. Andrej Schelkun. Tautvydas Vėželis. Jekaterina Lavrinec. [[https://jonathanweinberger.wordpress.com | Jonathan Weinberger]]. Paprašyti John Baez, humanities žurnalo vadovę, Franz Nahrada.
į:
Pasiūlyti rinkti išsiaiškinimo būdus, ypač matematikoje, ir palyginti su matematikos sąvokų žemėlapiu ir ieškoti abstrahavimo būdų. Kviesti bendradarbių.

Vykdytojai (kviesti?)
* Tadas Snuviškis ?
* Tautvydas Vėželis
. ?
Jekaterina Lavrinec
. ?

Vyresnieji (kviesti?)
* Dovid Katz
.
* Thomas Gajdosik. ?
* Rimvydas Krasauskas. ?
* Vitalijus Denisovas
. ?
* Tomas Sodeika ?

[[https://jonathanweinberger.wordpress.com | Jonathan Weinberger]].

Tarptautinių partnerių paieška
* John Baez
* humanities žurnalo vadovę
* Franz Nahrada
2016 gruodžio 19 d., 16:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-158 eilutės iš
'''PROJEKTŲ KONKURSO PARAIŠKA PATALPOMS UŽUPIO MENO INKUBATORIUJE GAUTI'''

Projekto tikslai:
* Išvystyti aktyvų kūrybinį branduolį „Užupio meno inkubatorius“ lanksčiai reaguojantį į kūrybinių industrijų rinkos pokyčius, kuriame formuojama kultūros, socialines ir verslo inovacijas ir integraciją puoselėjanti terpė, skatinamas šalies ir užsienio kūrybinių industrijų atstovų ir bendruomenių bendradarbiavimas, formuojama kūrybinių industrijų rinka, lavinama visuomenė, gerinant socialinio ir kultūrinio gyvenimo kokybę ir didinant ekonominį šalies pajėgumą.
* sutelkti įvairių meno šakų menininkus, jų grupes ir su menu susijusius verslus plėtojančius asmenis (kūrybinių industrijų atstovus) vienoje erdvėje;

Projekto uždaviniai:
* Suteikti patalpas menininkams ir SVV subjektams
* sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus;
* padėti menininkams pradėti nuosavą verslą;
* sudaryti palankesnes sąlygas su menu susijusių verslų plėtrai;
* aktyvinti visuomenės bendradarbiavimą kultūriniame gyvenime;
* glaudžiai bendradarbiauti su Užupio ir kitomis kūrybinėmis benduomenėmis;
* vystyti inovacijų plėtrą.


5. Nurodykite, kas yra Jūsų mokytojas?

Esu grynas savamokslis. Meno klausimais semiuosi iš skulptoriaus Algirdo Zokaičio, režisieriaus Rimo Morkūno, vitražisto Albino Markevičiaus ir savo brolio, iliustratoriaus Jono Kulikausko.

6. Koks jūsų kūrybos credo?

Gyventi tiesa. Menas padeda žmonėms išklausyti tiesą. Menas išlaiko kartu skirtingus žmones. Menas pakeičia bendravimo taisykles.

'''Pageidaujamų patalpų apibūdinimas'''

29. Pageidaujama lokacija :

Užupio g. 2

30. Prašomų patalpų plotas minimum/optimaliai:

Optimaliai: 5 metro x 4 metro
Minimaliai: 3.5 metro x 2.5 metro

31. Studijos patalpų formatas:

Pageidaujama individuali studija

32. Ar yra kitų, spec. pageidavimų, susijusių su patalpomis?

Aš noriu tapyti didelius darbus. Pageidauju:
* Langų, saulės šviesos
* ... jei tik įmanoma, langų iš dviejų skirtingų pusių
* Sienos, ant kurios galėčiau prismeigti dideles drobes, pavyzdžiui, 3.5 metro pločio ir 3 metrų aukščio.
* Aukštų lubų, jei tik įmanoma.
* Esant galimybėms, vietos ant grindų tapyti didelę drobę, tarkim 2.5 m x 1.5 m
* Kukliausių grindų (lubų, sienų), pavyzdžiui, linoleumo, kurias būtų lengva valyti ir kurių nereikėtų bijoti sutepti ar sugadinti akriliniais dažais.
* Būdą kaip išvėdinti patalpas, ar tiesiog, atverti langus.
* Kažkiek vietos susidėti medžiagas, jei ne pačioje studijoje, tai sandelėlyje. Pagal galimybes po truputį kaupčiau buitines atliekas, senienas, naudočiau skulptūroms.
* Sieną kai kada apdengčiau žaliu fonu, naudočiau filmavimui.
* Esant galimybėms, norėčiau savo projektoriumi rodyti vaizdą ant sienos, iš savo kambario interneto vaizdo ryšiu bendrauti su bendražygiais pasaulyje.
* Esant galimybėms, gal kurčiau ir didesnes skulptūras, ar jos gabalus, ar jų maketus, pavyzdžiui, 1,5 m x 1 m x ,5 m. Galimybės priklausytų nuo durų pločio ir nuo įėjimo. Užtat didesnius gabalus kurčiau kaime.

33. Prašome trumpai pagrįsti veiklai prašomo patalpų kiekį:

Aš tapau dideles drobes. Jos sulaukia atgarsio. Balandžio mėnesį, 2012 metais, surengiau asmeninę parodą "Dievo protas" istoriniame Čikagos juodųjų meno židinyje South Side Community Art Center. Visą kambarį apkabinau drobėmis, iš viso 3 m x 18 m. Gabalai siekia 3 m x 4 m. Kitą parodą ten rengsiu birželio mėnesį, 2013 metais, taip pat tariuosi dėl didesnio darbo.

Taip pat noriu vietos: stalui paišyti ir dirbti prie kompiuterio; spausdintuvui ir kitai įrangai; susidėti medžiagas ir kūrinius; išsitiesti ir pamąstyti, kad ir ant grindų; molbertui; trikojui; vienai kitai papildomai kėdei svečiams. Iš esmės, prisitaikyčiau.

'''VEIKLOS/PROJEKTO/IDĖJOS APRAŠYMAS'''

35. Nurodykite, ką jau esate pasiekęs:

Nuo pat vaikystės užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Dėsningai išvysčiau nuodugnią, savitą, viską aprėpiančią, išlukštenančią mąstyseną. Žr. vaizdo įrašą "I Wish to Know" http://www.youtube.com/watch?v=ArN-YbPlf8M išsiaiškinimų žinyną http://www.selflearners.net/ways/ ir puslapius lietuvių http://www.ms.lt/sodas/ ir anglų kalbomis http://www.worknets.org/wiki.pl?LivingByTruth/GlossaryOfStructure

Taip pat turiu didelę gyvenimo patirtį. Dvylika metų "Minčių sodu" aptarnavau ir telkiau pasaulio šviesuolius. Turiu daktaro laipsnį iš matematikos, bakalaurą iš fizikos. Laimėjau $15,000 premiją aprašyti informatikos naujovę, kurią siūliau diegti Afrikoje. Laimėjau keliones į Indiją, Austriją, Italiją už mokslinius straipsnius atviros ekonomikos, visuomenės turto, asmenybės ugdymo klausimais. Čikagoje, 1995 metais, mane apdovanojo už bendravimą su gaujomis, kurio dėsniais 2008 metais subūriau šimtą taikdarių ir šimtą internetinių talkininkų sustabdyti Kenijoje bręstantį genocidą. Lietuvoje, 1988 metais, mano ansamblis "Naujas Kraujas" laimėjo antrą vietą už metų geriausią kasetę, dalyvavome "Roko marše". Lankau juodųjų katalikų parapiją, giedu gospel chore. Čikagos juodųjų renginiuose vaidinu JAV-ių prezidentą Linkolną. Esu šachmatų meistras.

Savo tapyba, piešiniais, eilėmis, vaidyba ir kitais menais sudominu žmones. Jie mielai pasiklauso mano sunkių, kietų minčių, kurios šiaip atbaidytų. Mane kviečia kasmet rengti asmenines parodas Užupyje (2009, 2010) ir taip pat istoriniame Čikagos juodųjų menininkų židinyje, South Side Comunity Art Center (balandžio mėn. 2012, birželio mėn. 2013).

36. Laisva forma intriguojančiai ir informatyviai pristatykite savo idėją. Jūsų idėjos/projekto/produkto/meno kūrinių iliustracijos (tai gali būti filmukai (patalpinti filmuką galite pvz. www.youtube.com, www.vimeo.com. ir pan., atsiųsti mums uzupiomenoinkubatorius@gmail.com , įrašyti į CD ir pan. ), įrašai, fotografijos, eskizai ir kt. Jums priimtina forma)

Noriu visas savo išvadas, visus išsiaiškinimus deramai suvesti, išsakyti, pristatyti tapyba, skulptūra, muzika, daina, vaidyba, vaizdo įrašais, beletristika, poezija, apranga, nuotraukomis, animacija, programine įranga, interneto svetainėmis ir visokiausiais menais. O svarbiausia, žaislais ir žaidimais. Siekiu išjudinti bendrystę, kultūrą jau čia ir dabar mokytis, bręsti, gyventi amžinai. Manau, tai Jėzaus skelbiama dangaus karalystė.

37. Kokį meną/projektą/produktą norite sukurti?:

Kuriu stambius darbus, parodas apžvelgiančias visą mano mąstymą. Žmones stulbino mano paroda "Dievo protas", juos tiesiog panardančią į mano suvokimą. Štai nuotraukos: http://www.selflearners.net/Theory/GodsMind O tai man padeda viską suvesti, išpuoselėti. Šia paroda išryškėjo mąstymo veikėjai - Juodasis Dievas, Raudonasis Aš, Geltonasis Tu, Mėlynasis Kitas - ir galėčiau ją perkurti ir išleisti, kaip lėlių namelį.

Kuriu savišvietos drobes (tarkim 2 m x 1 m dydžio) gyventojams kabinti ant tvorų. Jais vaikai ir suaugę gali žaisti, mokytis, ar tai daugybos lentelės, šachmatų, fizikos, mitybos ar filosofijos ir t.t.. Svajoju sukurti 100 tokių drobių Englewood šeimoms ir jomis naujai įkvėpti visus gyventojus. Jiems ta mintis labai patinka.

Tokiomis drobėmis skaitinu bendravimą. Štai viena, kuria išdėsčiau mūsų įvairiausius klausimus: http://www.selflearners.net/art/?e=20120527Questions

Kuriu elektroninius vadovėlius, internetinius žinynus, kaip antai http://www.selflearners.net/ways/ kuriuos norėčiau išplėsti piešiniais, brėžiniais, garso ir vaizdo įrašais.

Štai mano parodos "Dievo protas" ir savišvietos drobių vaizdo įrašas, lietuvių kalba: http://www.internetinetv.lt/?View=PostCollection/ViewPost&id=1013

38. Kam jis būtų skirtas?

Manau, mano įsivaizduojama bendrystė labiausiai puoselėtina nykiausiame Čikagos juodųjų kvartale Englewood, kuriame jau penkiolika metų bendrauju. Juk tai kvartalas kur kasmet 1 iš 1,000 yra nužudomas. O jisai gyvybingas savo šaknimis, savo tikrumu. Aš tenai mielai sutinkamas, lankau mišias, giedu gospel chore, dalyvauju visuomeniniame židinyje kaip menininkas, švietėjas, esu tenai gyvenęs ir kas vasarą gyvensiu.

O man aplamai rūpi šviesuoliai, savamoksliai. Juos buriu, skatinu.

39. Pateikite trumpą Jūsų veiklos/projekto rinkos analizę. Nurodykite, ar yra rinkoje panašių idėjų/projektų/produktų? Kokios jūsų stiprios pusės? Kas yra Jūsų tikslinė auditorija? Kaip gerai Jūs susipažinę su Jūsų potencialiais idėjos/produkto vartotojais? Jei yra galimybė, pateikite statistinių duomenų.

Mano pagrindinė rinka tuo tarpu JAV-ėse ir būtent Čikagos juodųjų kvartaluose, kur jau penkiolika metų dalyvauju ir gyvenu. Ketinu tenai kasmet gyventi nuo gegužės mėnesio iki rugsėjo mėnesio, o likusį laiką praleisti Lietuvoje.

Man labiausiai rūpi visuomenių veikėjai ir visi savamoksliai, jaučiantys poreikį tvirtų vertybių, ryškių prasmių, šviesių naujovių, tikintys meno įtaka ir savišvietos galia. Svarbu, kad pažįstu tokių žmonių, kaip antai Jean Carter-Hill, "Imagine Englewood if..." vadovė, http://www.imagineenglewoodif.org kuri tariasi mane įtraukti į paraiškas kaip menininką dirbantį su jaunimu.

Žmonės mėgsta mano portretus. Čikagoje jų nupaišiau daugiau kaip 100 ir surinkau virš $500 iš aukų. Žr. http://www.selflearners.net/art/ Juos toliau komponuoju, iš jų kuriu stambesnius darbus, jais galiu apdovanoti rėmėjus.

Galiu pasimokyti iš daugybės sumanymų ieškančių paramos per http://www.kickstarter.com, http://www.indiegogo.com ir panašias rėmėjus telkiančias svetaines. Gal koks 10% sumanymų sulaukia paramos. Sėkmei reikia tvirto rato rėmėjų. Visgi, įkvėpia pavyzdžiai iš matematikos mokymo, kaip antai parama knygai "Punk Mathematics" http://www.kickstarter.com/projects/1541803748/punk-mathematics ir švietimo priemonės vaikams http://www.moebiusnoodles.com

Aš manau, man reikia pasišvęsti pristatyti savo filosofines mintis, nes jos yra originaliausios, tačiau galiu ir po truputį vystyti ir matematikos priemones, nes sulaukiu skatinimo kurti "atviro kodo" matematikos vadovėlį.

40. Kuo Jūsų idėja/projektas/produktas yra išskirtinis/originalus/inovatyvus?

Mane domina besąlygiška tiesa, jos atradimas, išsakymas, pavaizdavimas ir taikymas, o mūsų laikais tai neįprasta, trenkta, nepriimtina. Mano kūryba laikoma drąsi, šviesi, teigiama, prasminga ir netgi stulbinanti. Ji nematyta, kūrybinga. Gvildenu Dievo požiūrį, puoselėju ištisą bendrystę, rūpinuosi atmestaisiais, mąstau rimtai, dėsningai, tuo pačiu kviečiu į žaismingą kūrybą. Mano sukauptos mintys, užrašai ir aš pats, taurus žmogus esame didelis kapitalas, kurį savo kūryba padarau prieinamu. Randu vieną kitą žmogų, kuriuos tai žavi.

41. Jūsų idėjos verslo modelio/strategijos pristatymas. "Kaip planuojate savo gyvenimo pajamas uždirbti iš kūrybinės veiklos, vykdomos UMI patalpose? Ar turite patirties komerciloizuojant savo kurybą? Jei taip, pateikite pvz. Ar pardavinėsite reklamą? Ar konkretų produktą? Kaip gerai Jūs susipažinę su tiksline auditorija ? Kokiais kanalais pasieksite potencialius pirkėjus? Trumpai pristatykite Jūsų marketingo planą. Investoriai nori žinoti, kaip populiarinsite savo idėją.

Savo įmone "Minčių sodu" aptarnavau trisdešimt klientų kaip rašytojas, patarėjas, vertėjas, programuotojas, mokslininkas, komandų vadovas ir telkėjas.

Man šiuo metu svarbu išvystyti ko daugiau prototipų, išbandyti ko daugiau kelių. Tiesiog nežinau kokiu pavidalu mano mintys suveiks, bet manau reikia jų visumą dėsningai plėtoti, aprėpti įvairiausias kūrybos lytis, parodyti jų ir savo gajumą, ir stebėti, kas sulaukia atgarsio. Pragyvenimo šaltinių ieškosiu pirmiausiai Čikagoje ir internete, o paskui Lietuvoje.

Galiu rasti paskirų užsakovų, rėmėjų stambiai kūrybai. Bronzeville Historical Society vadovė Sherry Williams tarėsi su manimi iškabinti "Dievo protą" istorinėje Pullman gamykloje. Siūliau susukti cilindru (8 m skersmens), pakelti virš grindų ir apjuosti nauju darbu "Dievo veidas". Jai labai patiko mintis. Jos paprašytas parašiau paraišką $2,500 darbams (10 savaičių x $200 savaitei) ir $1,100 medžiagoms. Jos taryba patvirtino didelį finansavimą, tai dabar tariamės, kiek įgyvendinsime.

Southside Hub of Productions kuratorė Laura Schaeffer kvietė mane surengti seminarą vystyti asmenines filosofijas. Tokį ratelį tikiu suburti Užupyje. Gal sulauksiu dalyvių internete, Skype'u, ir veikla taptų apmokama. Iš tiesų, Čikagoje turiu kelis mokinius, man mokančius $10 į valandą, juos pamokyti kurti svetaines jų veiklai, žr. http://www.seekerofmeaning.com, http://www.chicagohistorystreet.com, http://www.mariotorres.me

Svetainėmis http://www.kickstarter.com ir http://www.indiegogo.com galėčiau burti savo kūrybinių sumanymų rėmėjus. "Atviro kodo" vertybėmis kurčiau vadovėlius, vaizdo įrašus, švietimo priemones mokytis filosofijos arba matematikos. Eilę metų mokiau matematiką, turiu savo užrašus ir priėmimą, ją pristatau giliomis įžvalgomis ir įsimintinais uždaviniais, tad po truputį kuriu atitinkamas savišvietos priemones, knygas, svetaines, žaidimus.

42. Ar kūryboje dirbate vienas, ar su komanda? "Nurodykite, kas sudaro komandą. Kokias roles užima kiekvienas iš narių. Parodykite, kiek Jūs ar Jūsų komanda yra kompetinga, kad įgyvendintų idėją. Įrodykite, kad Jūs nusimanote atitinkamoje sferoje.
Jūsų komandos pristatymas.

Iš esmės, aš savarankiškas. Tačiau mane domina komandiniai menai, kaip kad vaidyba, muzika, vaizdo įrašai. Noriu bendradarbiauti su geru draugu, režisieriumi, artistu Rimu Morkūnu, kartais dainas kuriame kartu. Noriu taip pat kurti su dievdirbiu, skulptoriumi Algirdu Judicku, pas kurį gyvensiu kaime, netoli Pivašiūnų. Man patiktų vaidinti ir filmukus kurti su internetinės televizijos steigėju Zenonu Anušausku. Ir taip pat tikiu Užupyje sukviesti ratelį bendraminčių, susirasti ir per UMI.

44. Ar turite finansavimą? Ar planuojate jį gauti?

Pasirūpinu pragyvenimu įvairiais darbeliais. Lietuvoje per internetą dirbsiu iki 20 valandų į savaitę, mokysiu mokinius matematikos, uždirbsiu $10 per valandą. Taip pat JAV-ėse mokslininkui padedu rašyti mokslinius straipsnius, atrodo, susitaupysiu pinigų. Didėsnė dalis laiko tad lieka mąstymui ir kūrybai. Galiu ramiai ieškoti naujų pragyvenimo būdų, su mano veikla labiau susijusių.

46. Kodėl Jums reikia UMI?

UMI tai ta aplinka, kur norėčiau įsišaknyti tarp Lietuvos kūrėjų, įtakoti save ir vienas kitą, draugus, bendražygius ir lankytojus. Joje tikrai augsiu, išsiplėsiu sugebėjimais, sumanymais, požiūriais. Noriu, kad tai būtų man kampelis kūrybai, kūrybos žaidimams, taip pat namai susikviesti bendradvasius iš arti ir toli žaisti, vaidinti, svajoti, mąstyti, kurti. Mėgstu dalintis, mėgstu rodyti gražų, gyvą pavyzdį, mėgstu prisirišti. Aš tikiu UMI, manau kiti juo tiki, ir tai bus man, savamoksliui, nepriklausomam kūrėjui ir verslininikui, savotiškas užnugaris ir namai.

UMI tai židinys, kuris mane atrado, kaip savamokslį padrąsino. 2009 metais, Užupio užsienio reikalų ministras Tomas Čepaitis ir Užupio Galeros kuratorius Vygantas Vėjas susidomėjo mano piešiniais, mat, Bosnijoje paišydavau savo algebros studentus, kaip jie laiko mano egzaminus. Kvietė surengti pirmąją parodą, kurios metu paragino imtis tapybos, taip kad iš karto surengiau antrą. Ir panašiai, 2010 metais, surengiau tokią dvigubą parodą, bendravau su turistais, lankytojais bekurdamas naujus darbus. UMI tad mano, kaip menininko, pirmi namai.

Čikagoje kasmet būsiu nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio. Užtat Lietuvoje noriu dirbti nuo spalio iki balandžio mėnesio. Ketinu gyventi kaime, taip pat tėvai kviečia gyventi jų raštinėje, senamiestyje, Vilniuje. Labai norėčiau Užupyje turėti kampelį kūrybai ir kūrybingam bendravimui.

Lietuvos kaime gyvensiu pas skulptorių, dievdirbį Algirdą Judicką, netoli Pivašiūnų, Alytaus rajone. Jisai mielai naudotųsi mano studija man esant Čikagoje. Arba galėčiau ją perleisti UMI vasarą besilankantiems svečiams.

UMI įsitraukiu į pasakišką Užupio gyvenimą, bendrystę, visuomenę, valstybę.

47. Kuo Jūs būtumėt naudingas UMI?

Aš savo kūryba, veikla, vertybėmis ir gyvenimu siūlau savitą kelią UMI ir Užupiui. Galiu kai kam būti įdomus ar nors savotiškas, kaip blaivas žmogus, tikintis Dievą, sprendžiantis pragyvenimo klausimus, užsiimantis kūryba, bet pirmiausiai besirūpinantis prasmės klausimais.

Mielai telkčiau, palaikyčiau šviesuolių veiklą, kaip kadaise savo "Minčių sodu". Norėčiau burti savamokslių kūrėjų ratelį, rengti parodas, vaizdo tiltus, puoselėti ryšius su Lietuvos kaimu, su Čikagos juodiaisiais ir visu pasauliu. Kurčiau internetinius filmukus. Prisidėčiau, kaip rašytojas, vertėjas, svetainių kūrėjas. Dalyvačiau bendroje kūrybinėje veikloje, sumanymuose. Mielai priimu lankytojus, skaitinu užsiimti kūryba ir įsijungti į Užupio gyvenimą. Aišku, rengčiau parodas! ir jose dalyvaučiau.

Aš kūriau filmukus apie Užupio Galeros veiklą internetinei televizijai http://www.internetinetv.lt, atskraidinau dešimt akrobatų iš Kenijos, dalyvavusių Užupio nepriklausomybės šventėje, ir Užupio Galeroje surengiau blaivų Naujųjų Metų vakaro sutikimą: http://www.youtube.com/watch?v=JXG9TKDhYTU Užupio Galeroje dvejus rengiau asmenines parodas, bendravau su turistais ir lankytojais, surengiau jaunimo eitynes. Esu Užupio ambasadorius "Minčių sodui" ir laikinas ambasadorius Čikagai.

48. Ar Jums trūksta komandos narių? Su kokiais sugebėjimais, įgūdžiais?

Žiūrint, kuo pirmiausiai užsiimsiu, tikiu su kitais kurti vaidinimus, roko muziką, filmukus, renginius. Taip pat noriu mokytis gitaros, klavišių, vaidybos, grafikos, skulptūros, įvairių menų, poezijos, lietuvių kalbos.

Aš turiu daugybę kūrybinių sumanymų ir susiduriu su galimybėmis, kurių negaliu ar nespėju puoselėti, tad mielai jomis dalinsiuos. Taip pat, įsisiūbuojant mano veiklai, tikiu sulaukti galimybių mokėti už kitų kūrėjų, menininkų, amatininkų paslaugas, juos įtraukti į verslo sumanymus. Savo įmone "Minčių sodu" taip ir dariau.

49. Ar Jums dar ko nors trūksta iki galutinio produkto/idėjos realizavimo?

Man reikia laiko ir erdvės! o laiko, atrodo, turėsiu, kantrybės turiu, tad tiesiog kampelio, kaip įsivaizduoju UMI, ir geros nuotaikos, širdingų žmonių
.
į:
Pasiūlyti rinkti išsiaiškinimo būdus, ypač matematikoje, ir palyginti su matematikos sąvokų žemėlapiu ir ieškoti abstrahavimo būdų. Kviesti bendradarbių. Dovid Katz. Thomas Gajdosik. Tadas Snuviškis. Rimvydas Krasauskas. Andrej Schelkun. Tautvydas Vėželis. Jekaterina Lavrinec. [[https://jonathanweinberger.wordpress.com | Jonathan Weinberger]]. Paprašyti John Baez, humanities žurnalo vadovę, Franz Nahrada.
2012 liepos 05 d., 20:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 158 eilutė iš:
Man reikia laiko ir erdvės! o laiko, atrodo, turėsiu, kantrybės turiu, tad tiesiog kampelio, kaip įsivaizduoju UMI, ir geros nuotaikos, širdingų žmonių.paštu uzupiomenoinkubatorius@gmail.com
į:
Man reikia laiko ir erdvės! o laiko, atrodo, turėsiu, kantrybės turiu, tad tiesiog kampelio, kaip įsivaizduoju UMI, ir geros nuotaikos, širdingų žmonių.
2012 liepos 05 d., 20:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
"PROJEKTŲ KONKURSO PARAIŠKA PATALPOMS UŽUPIO MENO INKUBATORIUJE GAUTI"
į:
'''PROJEKTŲ KONKURSO PARAIŠKA PATALPOMS UŽUPIO MENO INKUBATORIUJE GAUTI'''
2012 liepos 05 d., 20:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 17-18 eilutės iš
5. Nurodykite, kas yra Jūsų mokytojas?
į:
5. Nurodykite, kas yra Jūsų mokytojas?
Pakeistos 21-22 eilutės iš
6. Koks jūsų kūrybos credo?
į:
6. Koks jūsų kūrybos credo?
Pakeistos 27-28 eilutės iš
29. Pageidaujama lokacija :
į:
29. Pageidaujama lokacija :
Pakeistos 31-32 eilutės iš
30. Prašomų patalpų plotas minimum/optimaliai:
į:
30. Prašomų patalpų plotas minimum/optimaliai:
Pakeistos 36-41 eilutės iš
31. Studijos patalpų formatas:

Pageidaujama individuali studija

32. Ar yra kitų, spec. pageidavimų, susijusių su patalpomis?
į:
31. Studijos patalpų formatas:

Pageidaujama individuali studija

32. Ar yra kitų, spec. pageidavimų, susijusių su patalpomis?
Pakeista 55 eilutė iš:
33. Prašome trumpai pagrįsti veiklai prašomo patalpų kiekį:
į:
33. Prašome trumpai pagrįsti veiklai prašomo patalpų kiekį:
2012 liepos 05 d., 20:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 16-48 eilutės iš
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Pareiškėjas (vardas,pavardė):
Prie anketos taip pat prašome pateikti savo CV/įmonės portfolio elektroniniu paštu uzupiomenoinkubatorius@gmail.com

2. Veiklos sritis:
Tapyba
Fotografija
Mada
Keramika
Skulptūra
Multimedija
Tekstilė
Muzika
Tarpdisciplininis menas
Kinas
Dizainas
Grafika

3. Jūsų veiklos forma:
Pareiškėjo duomenys.
Jaunasis menininkas
Menininkas
Kūrybinis verslas
Asocijacija
Šeima

4. Menininko branda:
Pareiškėjo duomenys.
mėgėjas
studentas
menininkas
autoritetas
į:
Ištrintos 24-86 eilutės:
7. Kokia jūsų mokesčio mokėtojo juridinė forma:
Pareiškėjo duomenys.
Meno kūrėjo satusas
Laisvai samdomas kūrybinis darbuojas (angl. Freelancer)
Individuali įmonė
Verslo liudijimas
Individuali veikla
Juridinis asmuo: Viešoji įstaiga/asocijacija
Juridinis asmuo: Uždaroji Akcinė Bendrovė
Juridinis asmuo: Akcinė Bendrovė

8. Kokiai kategorijai priskiriate savo verslą (jei paraišką pildo verslo subjektas):
Pareiškėjo duomenys.
Labai maža įmonė
Maža įmonė
Vidutinė įmonė

9. Jūsų pajamų (Lt) intvervalas per metus:
Pareiškėjo duomenys.
< 10 000
10 000 – 50 000
50 000 – 100 000
> 100 000

10. Organizacijos pavadinimas:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
11. Pagrindinė veiklos sritis:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
12. Organizacijos vadovo vardas ir pavardė:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
13. Projekto vadovo/kontaktinio asmens vardas ir pavardė:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
14. Organizacijos veiklos adresas:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
15. Įmonės kodas:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
16. PVM mokėtojo kodas (jei yra):
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
17. Banko rekvizitai:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
18. Įmonės registracijos metai:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
19. Tel.nr.:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
20. El.pastas:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
21. Jūsų internetinės svetainės adresas:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
22. Vardas ir pavardė:
Pildo individualus asmuo/menininkas
23. Gimimo data:
Pildo individualus asmuo/menininkas
24. Veiklos sritis:
Pildo individualus asmuo/menininkas
25. Adresas:
Pildo individualus asmuo/menininkas
26. Tel.nr.:
Pildo individualus asmuo/menininkas
27. El. paštas.:
Pildo individualus asmuo/menininkas
28. Jūsų internetinės svetainės adresas:
Pildo individualus asmuo/menininkas
Ištrintos 62-68 eilutės:
34. Idėjos/veiklos/projekto/produkto brandos lygis? Nurodykite, kurioje kūrimo stadijoje dabar esate. (Brandos lygių stadijos: Idėja ->koncepcija-> prototipas-> galutinis produktas ).

Idėja
Koncepcija
Prototipas (veikiantis modelis)
Galutinis produktas
Pakeistos 124-127 eilutės iš
Iš esmės, aš savarankiškas. Tačiau mane domina komandiniai menai, kaip kad vaidyba, muzika, vaizdo įrašai. Noriu bendradarbiauti su geru draugu, režisieriumi, artistu Rimu Morkūnu, kartais dainas kuriame kartu. Noriu taip pat kurti su dievdirbiu, skulptoriumi Algirdu Judicku, pas kurį gyvensiu kaime, netoli Pivašiūnų. Man patiktų vaidinti ir filmukus kurti su internetinės televizijos steigėju Zenonu Anušausku. Ir taip pat tikiu Užupyje sukviesti ratelį bendraminčių, susirasti ir per UMI.

43. Jūsų komandos pristatymas. Nurodykite, kas sudaro komandą. Kokias roles užima kiekvienas iš narių. Parodykite, kiek Jūs ar Jūsų komanda yra kompetinga, kad įgyvendintų idėją. Įrodykite, kad Jūs nusimanote atitinkamoje sferoje
.
į:
Iš esmės, aš savarankiškas. Tačiau mane domina komandiniai menai, kaip kad vaidyba, muzika, vaizdo įrašai. Noriu bendradarbiauti su geru draugu, režisieriumi, artistu Rimu Morkūnu, kartais dainas kuriame kartu. Noriu taip pat kurti su dievdirbiu, skulptoriumi Algirdu Judicku, pas kurį gyvensiu kaime, netoli Pivašiūnų. Man patiktų vaidinti ir filmukus kurti su internetinės televizijos steigėju Zenonu Anušausku. Ir taip pat tikiu Užupyje sukviesti ratelį bendraminčių, susirasti ir per UMI.
Ištrintos 129-134 eilutės:
45. Ar Jums trūksta investorių/rėmėjų? Kiek investicijų Jums reikėtų? Trumpai pagrįskite savo poreikį:
iki 10 tūkst. litų
iki 25 tūkst. litų
iki 50 tūkst. litų
iki 100 tūkst. litų
Pakeista 158 eilutė iš:
Man reikia laiko ir erdvės! o laiko, atrodo, turėsiu, kantrybės turiu, tad tiesiog kampelio, kaip įsivaizduoju UMI, ir geros nuotaikos, širdingų žmonių.
į:
Man reikia laiko ir erdvės! o laiko, atrodo, turėsiu, kantrybės turiu, tad tiesiog kampelio, kaip įsivaizduoju UMI, ir geros nuotaikos, širdingų žmonių.paštu uzupiomenoinkubatorius@gmail.com
2012 liepos 05 d., 04:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 179-180 eilutės iš
Kuriu stambius darbus, parodas apžvelgiančias visą mano mąstymą. Žmones stulbino mano paroda "Dievo protas", juos tiesiog panardančią į mano suvokimą. O tai man padeda viską suvesti, išpuoselėti. Šia paroda išryškėjo mąstymo veikėjai - Juodasis Dievas, Raudonasis Aš, Geltonasis Tu, Mėlynasis Kitas - ir galėčiau ją perkurti ir išleisti, kaip lėlių namelį.
į:
Kuriu stambius darbus, parodas apžvelgiančias visą mano mąstymą. Žmones stulbino mano paroda "Dievo protas", juos tiesiog panardančią į mano suvokimą. Štai nuotraukos: http://www.selflearners.net/Theory/GodsMind O tai man padeda viską suvesti, išpuoselėti. Šia paroda išryškėjo mąstymo veikėjai - Juodasis Dievas, Raudonasis Aš, Geltonasis Tu, Mėlynasis Kitas - ir galėčiau ją perkurti ir išleisti, kaip lėlių namelį.
Pridėtos 200-201 eilutės:

Žmonės mėgsta mano portretus. Čikagoje jų nupaišiau daugiau kaip 100 ir surinkau virš $500 iš aukų. Žr. http://www.selflearners.net/art/ Juos toliau komponuoju, iš jų kuriu stambesnius darbus, jais galiu apdovanoti rėmėjus.
2012 liepos 05 d., 04:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 148-149 eilutės iš
* Esant galimybėms, gal kurčiau ir didesnes skulptūras, ar jos gabalams, pavyzdžiui, 1,5 m x 1 m x ,5 m. Galimybės priklausytų nuo durų pločio ir nuo įėjimo. Užtat didesnius gabalus kurčiau kaime.
į:
* Esant galimybėms, gal kurčiau ir didesnes skulptūras, ar jos gabalus, ar jų maketus, pavyzdžiui, 1,5 m x 1 m x ,5 m. Galimybės priklausytų nuo durų pločio ir nuo įėjimo. Užtat didesnius gabalus kurčiau kaime.
Pakeistos 181-182 eilutės iš
Kuriu savišvietos drobes (tarkim 2 m x 1 m dydžio) gyventojams kabinti ant tvorų. Jais vaikai ir suaugę gali žaisti, mokytis, ar tai daugybos lentelės, šachmatų, fizikos, mitybos ar filosofijos ir t.t.. Svajoju sukurti 100 tokių drobių Englewood šeimoms ir jomis naujai įkvėpti visus gyventojus.
į:
Kuriu savišvietos drobes (tarkim 2 m x 1 m dydžio) gyventojams kabinti ant tvorų. Jais vaikai ir suaugę gali žaisti, mokytis, ar tai daugybos lentelės, šachmatų, fizikos, mitybos ar filosofijos ir t.t.. Svajoju sukurti 100 tokių drobių Englewood šeimoms ir jomis naujai įkvėpti visus gyventojus. Jiems ta mintis labai patinka.
Pakeistos 197-198 eilutės iš
Mano pagrindinė rinka JAV-ėse ir būtent Čikagos juodųjų kvartaluose, kur jau penkiolika metų dalyvauju ir gyvenu. Ketinu tenai kasmet gyventi nuo gegužės mėnesio iki rugsėjo mėnesio, o likusį laiką praleisti Lietuvoje.
į:
Mano pagrindinė rinka tuo tarpu JAV-ėse ir būtent Čikagos juodųjų kvartaluose, kur jau penkiolika metų dalyvauju ir gyvenu. Ketinu tenai kasmet gyventi nuo gegužės mėnesio iki rugsėjo mėnesio, o likusį laiką praleisti Lietuvoje.
Pakeista 254 eilutė iš:
Mielai telkčiau, palaikyčiau šviesuolių veiklą, kaip kadaise savo "Minčių sodu". Norėčiau burti savamokslių kūrėjų ratelį, rengti parodas, vaizdo tiltus, puoselėti ryšius su Lietuvos kaimu, su Čikagos juodiaisiais ir visu pasauliu. Kurčiau internetinius filmukus. Prisidėčiau, kaip rašytojas, vertėjas, svetainių kūrėjas. Dalyvačiau bendroje kūrybinėje veikloje, sumanymuose. Mielai priimu lankytojus, skaitinu užsiimti kūryba ir įsijungti į Užupio gyvenimą.
į:
Mielai telkčiau, palaikyčiau šviesuolių veiklą, kaip kadaise savo "Minčių sodu". Norėčiau burti savamokslių kūrėjų ratelį, rengti parodas, vaizdo tiltus, puoselėti ryšius su Lietuvos kaimu, su Čikagos juodiaisiais ir visu pasauliu. Kurčiau internetinius filmukus. Prisidėčiau, kaip rašytojas, vertėjas, svetainių kūrėjas. Dalyvačiau bendroje kūrybinėje veikloje, sumanymuose. Mielai priimu lankytojus, skaitinu užsiimti kūryba ir įsijungti į Užupio gyvenimą. Aišku, rengčiau parodas! ir jose dalyvaučiau.
2012 liepos 05 d., 02:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 261-262 eilutės:

Aš turiu daugybę kūrybinių sumanymų ir susiduriu su galimybėmis, kurių negaliu ar nespėju puoselėti, tad mielai jomis dalinsiuos. Taip pat, įsisiūbuojant mano veiklai, tikiu sulaukti galimybių mokėti už kitų kūrėjų, menininkų, amatininkų paslaugas, juos įtraukti į verslo sumanymus. Savo įmone "Minčių sodu" taip ir dariau.
2012 liepos 05 d., 00:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 215 eilutė iš:
Galiu rasti paskirų užsakovų, rėmėjų stambiai kūrybai. Bronzeville Historical Society vadovė Sherry Williams tarėsi su manimi iškabinti "Dievo protą" istorinėje Pullman gamykloje. Siūliau susukti cilindru (8 m skersmens), pakelti virš grindų ir apjuosti nauju darbu "Dievo veidas". Jai labai patiko mintis. Jos paprašytas parašiau paraišką $2,500 darbams (10 savaičių x $200 savaitei) ir $1,100 medžiagoms. Laukiam, ar jos taryba patvirtins.
į:
Galiu rasti paskirų užsakovų, rėmėjų stambiai kūrybai. Bronzeville Historical Society vadovė Sherry Williams tarėsi su manimi iškabinti "Dievo protą" istorinėje Pullman gamykloje. Siūliau susukti cilindru (8 m skersmens), pakelti virš grindų ir apjuosti nauju darbu "Dievo veidas". Jai labai patiko mintis. Jos paprašytas parašiau paraišką $2,500 darbams (10 savaičių x $200 savaitei) ir $1,100 medžiagoms. Jos taryba patvirtino didelį finansavimą, tai dabar tariamės, kiek įgyvendinsime.
2012 liepos 05 d., 00:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 252-256 eilutės iš
kūriau filmukus apie Užupio Galeros veiklą internetinei televizijai http://www.internetinetv.lt, atskraidinau dešimt akrobatų iš Kenijos, dalyvavusių Užupio nepriklausomybės šventėje, ir Užupio Galeroje surengiau blaivų Naujųjų Metų vakaro sutikimą: http://www.youtube.com/watch?v=JXG9TKDhYTU

, kuri tiesiog meta iššūkį mano užmojui: Ar jos gyva vaizduotė gali būti dalykiškai prasminga? Ar jos dvasia, man tiek daug davusi, būtinai turi būti laistoma alkoholiu? ar
į:
savo kūryba, veikla, vertybėmis ir gyvenimu siūlau savitą kelią UMI ir Užupiui. Galiu kai kam būti įdomus ar nors savotiškas, kaip blaivas žmogus, tikintis Dievą, sprendžiantis pragyvenimo klausimus, užsiimantis kūryba, bet pirmiausiai besirūpinantis prasmės klausimais.

Mielai telkčiau, palaikyčiau šviesuolių veiklą, kaip kadaise savo "Minčių sodu". Norėčiau burti savamokslių kūrėjų ratelį, rengti parodas, vaizdo tiltus, puoselėti ryšius su Lietuvos kaimu, su Čikagos juodiaisiais ir visu pasauliu. Kurčiau internetinius filmukus. Prisidėčiau, kaip rašytojas, vertėjas, svetainių kūrėjas. Dalyvačiau bendroje kūrybinėje veikloje, sumanymuose. Mielai priimu lankytojus, skaitinu užsiimti kūryba ir įsijungti į Užupio gyvenimą.

Aš kūriau filmukus apie Užupio Galeros veiklą internetinei televizijai http://www.internetinetv.lt, atskraidinau dešimt akrobatų iš Kenijos, dalyvavusių Užupio nepriklausomybės šventėje, ir Užupio Galeroje surengiau blaivų Naujųjų Metų vakaro sutikimą: http://www.youtube.com/watch?v=JXG9TKDhYTU Užupio Galeroje dvejus rengiau asmenines parodas, bendravau su turistais ir lankytojais, surengiau jaunimo eitynes. Esu Užupio ambasadorius "Minčių sodui" ir laikinas ambasadorius Čikagai.
Pakeistos 260-264 eilutės iš
49. Ar Jums dar ko nors trūksta iki galutinio produkto/idėjos realizavimo?
į:
Žiūrint, kuo pirmiausiai užsiimsiu, tikiu su kitais kurti vaidinimus, roko muziką, filmukus, renginius. Taip pat noriu mokytis gitaros, klavišių, vaidybos, grafikos, skulptūros, įvairių menų, poezijos, lietuvių kalbos.

49. Ar Jums dar ko nors trūksta iki galutinio produkto/idėjos
realizavimo?

Man reikia laiko ir erdvės! o laiko, atrodo, turėsiu, kantrybės turiu, tad tiesiog kampelio, kaip įsivaizduoju UMI, ir geros nuotaikos, širdingų žmonių.
2012 liepos 04 d., 23:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 240-241 eilutės iš
Čikagoje kasmet būsiu nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio. Užtat Lietuvoje noriu dirbti nuo spalio iki balandžio mėnesio. Ketinu gyventi kaime, taip pat tėvai kviečia gyventi jų raštinėje, senamiestyje. Labai norėčiau Užupyje turėti kampelį kūrybai ir kūrybingam bendravimui.
į:
UMI tai ta aplinka, kur norėčiau įsišaknyti tarp Lietuvos kūrėjų, įtakoti save ir vienas kitą, draugus, bendražygius ir lankytojus. Joje tikrai augsiu, išsiplėsiu sugebėjimais, sumanymais, požiūriais. Noriu, kad tai būtų man kampelis kūrybai, kūrybos žaidimams, taip pat namai susikviesti bendradvasius iš arti ir toli žaisti, vaidinti, svajoti, mąstyti, kurti. Mėgstu dalintis, mėgstu rodyti gražų, gyvą pavyzdį, mėgstu prisirišti. Aš tikiu UMI, manau kiti juo tiki, ir tai bus man, savamoksliui, nepriklausomam kūrėjui ir verslininikui, savotiškas užnugaris ir namai.

UMI tai židinys, kuris mane atrado, kaip savamokslį padrąsino. 2009 metais, Užupio užsienio reikalų ministras Tomas Čepaitis ir Užupio Galeros kuratorius Vygantas Vėjas susidomėjo mano piešiniais, mat, Bosnijoje paišydavau savo algebros studentus, kaip jie laiko mano egzaminus. Kvietė surengti pirmąją parodą, kurios metu paragino imtis tapybos, taip kad iš karto surengiau antrą. Ir panašiai, 2010 metais, surengiau tokią dvigubą parodą, bendravau su turistais, lankytojais bekurdamas naujus darbus. UMI tad mano, kaip menininko, pirmi namai.

Čikagoje kasmet būsiu nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio. Užtat Lietuvoje noriu dirbti nuo spalio iki balandžio mėnesio. Ketinu gyventi kaime, taip pat tėvai kviečia gyventi jų raštinėje, senamiestyje, Vilniuje
. Labai norėčiau Užupyje turėti kampelį kūrybai ir kūrybingam bendravimui.
Pakeistos 248-253 eilutės iš
UMI tai židinys, kuris mane atrado, kaip savamokslį padrąsino. 2009 metais, Užupio užsienio reikalų ministras Tomas Čepaitis ir Užupio Galeros kuratorius Vygantas Vėjas susidomėjo mano piešiniais, mat, Bosnijoje paišydavau savo algebros studentus, kaip jie laiko mano egzaminus. Kvietė surengti pirmąją parodą, kurios metu paragino imtis tapybos, taip kad iš karto surengiau antrą. Ir panašiai, 2010 metais, surengiau tokią dvigubą parodą, bendravau su turistais, lankytojais bekurdamas naujus darbus. UMI tad mano, kaip menininko, gimtinė.

UMI įsitraukiu į pasakišką Užupio gyvenimą, bendrystę, visuomenę, valstybę, kuri tiesiog meta iššūkį mano užmojui: Ar jos gyva vaizduotė gali būti dalykiškai prasminga? Ar jos dvasia, man tiek daug davusi, būtinai turi būti laistoma alkoholiu?

UMI tai ta aplinka, kur norėčiau įsišaknyti tarp Lietuvos kūrėjų, įtakoti save ir vienas kitą, draugus, bendražygius ir lankytojus. Joje tikrai augsiu, išsiplėsiu sugebėjimais, sumanymais, požiūriais. Noriu, kad tai būtų man kampelis kūrybai, kūrybos žaidimams, taip pat namai susikviesti bendradvasius iš arti ir toli žaisti, vaidinti, svajoti, mąstyti, kurti. Mėgstu dalintis, mėgstu rodyti gražų, gyvą pavyzdį, mėgstu prisirišti. Aš tikiu UMI.
į:
UMI įsitraukiu į pasakišką Užupio gyvenimą, bendrystę, visuomenę, valstybę.
Pakeistos 252-255 eilutės iš
savo ruožtu kūriau filmukus apie Užupio Galeros veiklą internetinei televizijai http://www.internetinetv.lt, atskraidinau dešimt akrobatų iš Kenijos, dalyvavusių Užupio nepriklausomybės šventėje, ir Užupio Galeroje surengiau blaivų Naujųjų Metų vakaro sutikimą: http://www.youtube.com/watch?v=JXG9TKDhYTU
į:
kūriau filmukus apie Užupio Galeros veiklą internetinei televizijai http://www.internetinetv.lt, atskraidinau dešimt akrobatų iš Kenijos, dalyvavusių Užupio nepriklausomybės šventėje, ir Užupio Galeroje surengiau blaivų Naujųjų Metų vakaro sutikimą: http://www.youtube.com/watch?v=JXG9TKDhYTU

, kuri tiesiog meta iššūkį mano užmojui: Ar jos gyva vaizduotė gali būti dalykiškai prasminga? Ar jos dvasia, man tiek daug davusi, būtinai turi būti laistoma alkoholiu? ar
2012 liepos 04 d., 23:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 183-184 eilutės iš
Tokiomis drobėmis skaitnu bendravimą. Štai viena, kuria išdėsčiau mūsų įvairiausius klausimus: http://www.selflearners.net/art/?e=20120527Questions
į:
Tokiomis drobėmis skaitinu bendravimą. Štai viena, kuria išdėsčiau mūsų įvairiausius klausimus: http://www.selflearners.net/art/?e=20120527Questions
Pakeistos 197-199 eilutės iš
Man labiausiai rūpi nykių visuomenių veikėjai, ar tai Čikagos juodųjų kvartaluose, ar tai Lietuvos kaime, ar tai pasaulio lūšnynuose, jaučiantys poreikį tvirtų vertybių, ryškių prasmių, šviesių naujovių, tikintys meno įtaka ir savišvietos galia. Svarbu, kad pažįstu tokių žmonių, kaip antai Jean Carter-Hill, "Imagine Englewood if..." vadovė, http://www.imagineenglewoodif.org, ir Zenonas ir Audronė Anušauskai http://www.internetinetv.lt, kurie vertina mano kūrybą. Dirbdamas nemokamai, mane įtraukia į paraiškas, aptinku netikėtų pajamų, užsakovų, pažinčių.
į:
Mano pagrindinė rinka JAV-ėse ir būtent Čikagos juodųjų kvartaluose, kur jau penkiolika metų dalyvauju ir gyvenu. Ketinu tenai kasmet gyventi nuo gegužės mėnesio iki rugsėjo mėnesio, o likusį laiką praleisti Lietuvoje.

Man labiausiai rūpi visuomenių veikėjai ir visi savamoksliai, jaučiantys poreikį tvirtų vertybių, ryškių prasmių
, šviesių naujovių, tikintys meno įtaka ir savišvietos galia. Svarbu, kad pažįstu tokių žmonių, kaip antai Jean Carter-Hill, "Imagine Englewood if..." vadovė, http://www.imagineenglewoodif.org kuri tariasi mane įtraukti į paraiškas kaip menininką dirbantį su jaunimu.

Galiu pasimokyti iš daugybės sumanymų ieškančių paramos per http://www.kickstarter.com, http://www.indiegogo.com ir panašias rėmėjus telkiančias svetaines. Gal koks 10% sumanymų sulaukia paramos. Sėkmei reikia tvirto rato rėmėjų. Visgi, įkvėpia pavyzdžiai iš matematikos mokymo, kaip antai parama knygai "Punk Mathematics" http://www.kickstarter.com/projects/1541803748/punk-mathematics ir švietimo priemonės vaikams http://www.moebiusnoodles.com

Aš manau, man reikia pasišvęsti pristatyti savo filosofines mintis, nes jos yra originaliausios, tačiau galiu ir po truputį vystyti ir matematikos priemones, nes sulaukiu skatinimo kurti "atviro kodo" matematikos vadovėlį.
Pakeista 224 eilutė iš:
Esu pakankamai savarankiškas, tačiau mane
į:
Iš esmės, aš savarankiškas. Tačiau mane domina komandiniai menai, kaip kad vaidyba, muzika, vaizdo įrašai. Noriu bendradarbiauti su geru draugu, režisieriumi, artistu Rimu Morkūnu, kartais dainas kuriame kartu. Noriu taip pat kurti su dievdirbiu, skulptoriumi Algirdu Judicku, pas kurį gyvensiu kaime, netoli Pivašiūnų. Man patiktų vaidinti ir filmukus kurti su internetinės televizijos steigėju Zenonu Anušausku. Ir taip pat tikiu Užupyje sukviesti ratelį bendraminčių, susirasti ir per UMI.
2012 liepos 04 d., 23:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 196-197 eilutės:
Tiesiog nežinau kokiu pavidalu mano mintys suveiks, bet manau reikia jų visumą dėsningai plėtoti, aprėpti įvairiausias kūrybos lytis, parodyti jų ir savo gajumą, ir stebėti, kas sulaukia atgarsio. Pragyvenimo šaltinių ieškosiu pirmiausiai Čikagoje ir internete, o paskui Lietuvoje.
Pakeistos 199-204 eilutės iš
Galiu rasti paskirų užsakovų, rėmėjų stambiai kūrybai. Bronzeville Historical Society vadovė Sherry Williams tarėsi su manimi iškabinti "Dievo protą" istorinėje Pullman gamykloje. Siūliau susukti cilindru (8 m skersmens), pakelti virš grindų ir apjuosti nauju darbu "Dievo veidas". Jai labai patiko mintis. Jos paprašytas parašiau paraišką $2,500 darbams (10 savaičių x $200 savaitei) ir $1,100 medžiagoms. Laukiam, ar jos taryba patvirtins.

Southside Hub of Productions kuratorė Laura Schaeffer kvietė mane surengti seminarą vystyti asmenines filosofijas. Tokį ratelį tikiu suburti Užupyje. Gal sulauksiu dalyvių internete, Skype'u, ir veikla taptų apmokama. Iš tiesų, Čikagoje turiu kelis mokinius, man mokančius $10 į valandą, juos pamokyti kurti svetaines jų veiklai, žr. http://www.seekerofmeaning.com, http://www.chicagohistorystreet.com, http://www.mariotorres.me

Svetainėmis http://www.kickstarter.com ir http://www.indiegogo.com galėčiau burti savo kūrybinių sumanymų rėmėjus. "Atviro kodo" vertybėmis kurčiau vadovėlius, vaizdo įrašus, švietimo priemones mokytis filosofijos arba matematikos. Eilę metų mokiau matematiką, turiu savo užrašus ir priėmimą, ją pristatau giliomis įžvalgomis ir įsimintinais uždaviniais, tad po truputį kuriu atitinkamas savišvietos priemones, knygas, svetaines, žaidimus.
į:
Pridėtos 206-215 eilutės:
Savo įmone "Minčių sodu" aptarnavau trisdešimt klientų kaip rašytojas, patarėjas, vertėjas, programuotojas, mokslininkas, komandų vadovas ir telkėjas.

Man šiuo metu svarbu išvystyti ko daugiau prototipų, išbandyti ko daugiau kelių. Tiesiog nežinau kokiu pavidalu mano mintys suveiks, bet manau reikia jų visumą dėsningai plėtoti, aprėpti įvairiausias kūrybos lytis, parodyti jų ir savo gajumą, ir stebėti, kas sulaukia atgarsio. Pragyvenimo šaltinių ieškosiu pirmiausiai Čikagoje ir internete, o paskui Lietuvoje.

Galiu rasti paskirų užsakovų, rėmėjų stambiai kūrybai. Bronzeville Historical Society vadovė Sherry Williams tarėsi su manimi iškabinti "Dievo protą" istorinėje Pullman gamykloje. Siūliau susukti cilindru (8 m skersmens), pakelti virš grindų ir apjuosti nauju darbu "Dievo veidas". Jai labai patiko mintis. Jos paprašytas parašiau paraišką $2,500 darbams (10 savaičių x $200 savaitei) ir $1,100 medžiagoms. Laukiam, ar jos taryba patvirtins.

Southside Hub of Productions kuratorė Laura Schaeffer kvietė mane surengti seminarą vystyti asmenines filosofijas. Tokį ratelį tikiu suburti Užupyje. Gal sulauksiu dalyvių internete, Skype'u, ir veikla taptų apmokama. Iš tiesų, Čikagoje turiu kelis mokinius, man mokančius $10 į valandą, juos pamokyti kurti svetaines jų veiklai, žr. http://www.seekerofmeaning.com, http://www.chicagohistorystreet.com, http://www.mariotorres.me

Svetainėmis http://www.kickstarter.com ir http://www.indiegogo.com galėčiau burti savo kūrybinių sumanymų rėmėjus. "Atviro kodo" vertybėmis kurčiau vadovėlius, vaizdo įrašus, švietimo priemones mokytis filosofijos arba matematikos. Eilę metų mokiau matematiką, turiu savo užrašus ir priėmimą, ją pristatau giliomis įžvalgomis ir įsimintinais uždaviniais, tad po truputį kuriu atitinkamas savišvietos priemones, knygas, svetaines, žaidimus.
Pakeista 225 eilutė iš:
Pasirūpinu pragyvenimu įvairiais darbeliais. Lietuvoje per internetą dirbsiu iki 20 valandų į savaitę, mokysiu mokinius matematikos, uždirbsiu $10 per valandą. Taip pat JAV-ėse mokslininkui padedu rašyti mokslinius straipsnius, atrodo, susitaupysiu pinigų. Didėsnė dalis laiko lieka mąstymui ir kūrybai. Galiu ramiai ieškoti naujų pragyvenimo būdų, su mano veikla labiau susijusių.
į:
Pasirūpinu pragyvenimu įvairiais darbeliais. Lietuvoje per internetą dirbsiu iki 20 valandų į savaitę, mokysiu mokinius matematikos, uždirbsiu $10 per valandą. Taip pat JAV-ėse mokslininkui padedu rašyti mokslinius straipsnius, atrodo, susitaupysiu pinigų. Didėsnė dalis laiko tad lieka mąstymui ir kūrybai. Galiu ramiai ieškoti naujų pragyvenimo būdų, su mano veikla labiau susijusių.
2012 liepos 04 d., 22:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 185-186 eilutės iš
Kuriu internetinius žinynus, kaip antai http://www.selflearners.net/ways/ kuriuos norėčiau išplėsti piešiniais, brėžiniais, garso ir vaizdo įrašais.
į:
Kuriu elektroninius vadovėlius, internetinius žinynus, kaip antai http://www.selflearners.net/ways/ kuriuos norėčiau išplėsti piešiniais, brėžiniais, garso ir vaizdo įrašais.
Pakeistos 197-207 eilutės iš
Tad galiu ramiai puoselėti

Man labiausiai rūpi nykių visuomenių veikėjai, ar tai Čikagos juodųjų kvartaluose
, ar tai Lietuvos kaime, ar tai pasaulio lūšnynuose, jaučiantys poreikį tvirtų vertybių, ryškių prasmių, šviesių naujovių, tikintys meno įtaka ir savišvietos galia. Svarbu, kad pažįstu tokių žmonių, kaip antai Jean Carter-Hill, "Imagine Englewood if..." vadovė, http://www.imagineenglewoodif.org, ir Zenonas ir Audronė Anušauskai http://www.internetinetv.lt, kurie vertina mano kūrybą. Dirbdamas nemokamai, mane įtraukia į paraiškas, aptinku netikėtų pajamų, užsakovų.

Bronzeville Historical Society vadovė Sherry Williams tarėsi su manimi iškabinti "Dievo protą" istorinėje Pullman gamykloje. Siūliau susukti cilindru (8 m skersmens), pakelti virš grindų ir apjuosti nauju darbu "Dievo veidas". Jai labai patiko mintis. Jos paprašytas parašiau paraišką $2,500 darbams (10 savaičių x $200 savaitei) ir $1,100 medžiagoms
. Laukiam, ar jos taryba patvirtins.

Eilę metų mokiau matematiką, turiu savo užrašus ir priėmimą, ją pristatau giliomis įžvalgomis ir įsimintinais uždaviniais, tad po truputį kuriu atitinkamas savišvietos priemones, knygas, svetaines, žaidimus. Gal rasiu rėmėją tai išvystyti ir išleisti, gal per Skype'ą turėsiu mokinių.

Southside Hub of Productions kuratorė Laura Schaeffer kvietė mane surengti seminarą vystyti asmeninę filosofiją
. Gali būti, kad
į:
Tiesiog nežinau kokiu pavidalu mano mintys suveiks, bet manau reikia jų visumą dėsningai plėtoti, aprėpti įvairiausias kūrybos lytis, parodyti jų ir savo gajumą, ir stebėti, kas sulaukia atgarsio. Pragyvenimo šaltinių ieškosiu pirmiausiai Čikagoje ir internete, o paskui Lietuvoje.

Man labiausiai rūpi nykių visuomenių veikėjai, ar tai Čikagos juodųjų kvartaluose, ar tai Lietuvos kaime
, ar tai pasaulio lūšnynuose, jaučiantys poreikį tvirtų vertybių, ryškių prasmių, šviesių naujovių, tikintys meno įtaka ir savišvietos galia. Svarbu, kad pažįstu tokių žmonių, kaip antai Jean Carter-Hill, "Imagine Englewood if..." vadovė, http://www.imagineenglewoodif.org, ir Zenonas ir Audronė Anušauskai http://www.internetinetv.lt, kurie vertina mano kūrybą. Dirbdamas nemokamai, mane įtraukia į paraiškas, aptinku netikėtų pajamų, užsakovų, pažinčių.

Galiu rasti paskirų užsakovų, rėmėjų stambiai kūrybai
. Bronzeville Historical Society vadovė Sherry Williams tarėsi su manimi iškabinti "Dievo protą" istorinėje Pullman gamykloje. Siūliau susukti cilindru (8 m skersmens), pakelti virš grindų ir apjuosti nauju darbu "Dievo veidas". Jai labai patiko mintis. Jos paprašytas parašiau paraišką $2,500 darbams (10 savaičių x $200 savaitei) ir $1,100 medžiagoms. Laukiam, ar jos taryba patvirtins.

Southside Hub of Productions kuratorė Laura Schaeffer kvietė mane surengti seminarą vystyti asmenines filosofijas. Tokį ratelį tikiu suburti Užupyje. Gal sulauksiu dalyvių internete, Skype'u, ir veikla taptų apmokama. Iš tiesų, Čikagoje turiu kelis mokinius, man mokančius $10 į valandą, juos pamokyti kurti svetaines jų veiklai, žr. http://www.seekerofmeaning.com, http://www.chicagohistorystreet.com, http://www.mariotorres.me

Svetainėmis http://www.kickstarter.com ir http://www.indiegogo.com galėčiau burti savo kūrybinių sumanymų rėmėjus. "Atviro kodo" vertybėmis kurčiau vadovėlius, vaizdo įrašus, švietimo priemones mokytis filosofijos arba matematikos. Eilę metų mokiau matematiką, turiu savo užrašus ir priėmimą, ją pristatau giliomis įžvalgomis ir įsimintinais uždaviniais, tad po truputį kuriu atitinkamas savišvietos priemones, knygas, svetaines, žaidimus.
Pakeistos 209-211 eilutės iš
Matematikos, filosofijos ir kitų sričių gilias įžvalgas išsakysiu vaikiškais žaidimais

Mane domina besąlygiška tiesa, jos atradimas
, išsakymas, pavaizdavimas ir taikymas, o mūsų laikais tai neįprasta, trenkta, nepriimtina. Mano kūryba laikoma drąsi, šviesi, teigiama, prasminga ir netgi stulbinanti. Ji nematyta, kūrybinga. Gvildenu Dievo požiūrį, puoselėju ištisą bendrystę, rūpinuosi atmestaisiais, mąstau rimtai, dėsningai, tuo pačiu kviečiu į žaismingą kūrybą.
į:
Mane domina besąlygiška tiesa, jos atradimas, išsakymas, pavaizdavimas ir taikymas, o mūsų laikais tai neįprasta, trenkta, nepriimtina. Mano kūryba laikoma drąsi, šviesi, teigiama, prasminga ir netgi stulbinanti. Ji nematyta, kūrybinga. Gvildenu Dievo požiūrį, puoselėju ištisą bendrystę, rūpinuosi atmestaisiais, mąstau rimtai, dėsningai, tuo pačiu kviečiu į žaismingą kūrybą. Mano sukauptos mintys, užrašai ir aš pats, taurus žmogus esame didelis kapitalas, kurį savo kūryba padarau prieinamu. Randu vieną kitą žmogų, kuriuos tai žavi.
2012 liepos 04 d., 21:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 197-198 eilutės iš
Mano rinka yra nykių visuomenių veikėjai, ar tai Čikagos juodųjų kvartaluose, ar tai Lietuvos kaime, ar tai pasaulio lūšnynuose, jaučiantys poreikį tvirtų vertybių, ryškių prasmių, šviesių naujovių, tikintys meno įtaka ir savišvietos galia. Svarbu, kad pažįstu tokių žmonių, kaip antai Jean Carter-Hill, "Imagine Englewood if..." vadovė, http://www.imagineenglewoodif.org, ir Zenonas ir Audronė Anušauskai http://www.internetinetv.lt, kurie vertina mano kūrybą. Dirbdamas nemokamai, aptinku netikėtų pajamų, užsakovų.
į:
Tad galiu ramiai puoselėti

Man labiausiai rūpi nykių visuomenių veikėjai
, ar tai Čikagos juodųjų kvartaluose, ar tai Lietuvos kaime, ar tai pasaulio lūšnynuose, jaučiantys poreikį tvirtų vertybių, ryškių prasmių, šviesių naujovių, tikintys meno įtaka ir savišvietos galia. Svarbu, kad pažįstu tokių žmonių, kaip antai Jean Carter-Hill, "Imagine Englewood if..." vadovė, http://www.imagineenglewoodif.org, ir Zenonas ir Audronė Anušauskai http://www.internetinetv.lt, kurie vertina mano kūrybą. Dirbdamas nemokamai, mane įtraukia į paraiškas, aptinku netikėtų pajamų, užsakovų.

Bronzeville Historical Society vadovė Sherry Williams tarėsi su manimi iškabinti "Dievo protą" istorinėje Pullman gamykloje. Siūliau susukti cilindru (8 m skersmens), pakelti virš grindų ir apjuosti nauju darbu "Dievo veidas". Jai labai patiko mintis. Jos paprašytas parašiau paraišką $2,500 darbams (10 savaičių x $200 savaitei) ir $1,100 medžiagoms. Laukiam, ar jos taryba patvirtins.

Eilę metų mokiau matematiką, turiu savo užrašus ir priėmimą, ją pristatau giliomis įžvalgomis ir įsimintinais uždaviniais, tad po truputį kuriu atitinkamas savišvietos priemones, knygas, svetaines, žaidimus. Gal rasiu rėmėją tai išvystyti ir išleisti, gal per Skype'ą turėsiu mokinių.

Southside Hub of Productions kuratorė Laura Schaeffer kvietė mane surengti seminarą vystyti asmeninę filosofiją. Gali būti, kad
Pridėtos 224-225 eilutės:

Pasirūpinu pragyvenimu įvairiais darbeliais. Lietuvoje per internetą dirbsiu iki 20 valandų į savaitę, mokysiu mokinius matematikos, uždirbsiu $10 per valandą. Taip pat JAV-ėse mokslininkui padedu rašyti mokslinius straipsnius, atrodo, susitaupysiu pinigų. Didėsnė dalis laiko lieka mąstymui ir kūrybai. Galiu ramiai ieškoti naujų pragyvenimo būdų, su mano veikla labiau susijusių.
2012 liepos 04 d., 20:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 196-197 eilutės:

Mano rinka yra nykių visuomenių veikėjai, ar tai Čikagos juodųjų kvartaluose, ar tai Lietuvos kaime, ar tai pasaulio lūšnynuose, jaučiantys poreikį tvirtų vertybių, ryškių prasmių, šviesių naujovių, tikintys meno įtaka ir savišvietos galia. Svarbu, kad pažįstu tokių žmonių, kaip antai Jean Carter-Hill, "Imagine Englewood if..." vadovė, http://www.imagineenglewoodif.org, ir Zenonas ir Audronė Anušauskai http://www.internetinetv.lt, kurie vertina mano kūrybą. Dirbdamas nemokamai, aptinku netikėtų pajamų, užsakovų.
2012 liepos 04 d., 20:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 179-182 eilutės iš
Kuriu savišvietos drobes gyventojams kabinti ant tvorų. Jais vaikai ir suaugę gali žaisti, mokytis, ar tai daugybos lentelės, šachmatų, fizikos, mitybos ar filosofijos ir t.t.. Svajoju sukurti 100 tokių drobių Englewood šeimoms ir jomis naujai įkvėpti visus gyventojus.

Taip pat kuriu stambius darbus, parodas apžvelgiančias visą mano mąstymą. Žmones stulbino mano paroda "Dievo protas", juos tiesiog panardančią į mano suvokimą. Noriu šių stambių darbų atplaišas puoselėti įvairiausiais menais, ištirti, kas randa atgarsį
, kaip kiekvieną tiesą ryškiausiai pristatyti, kaip žaidimais pagauti ir pamokyti esmę.
į:
Kuriu stambius darbus, parodas apžvelgiančias visą mano mąstymą. Žmones stulbino mano paroda "Dievo protas", juos tiesiog panardančią į mano suvokimą. O tai man padeda viską suvesti, išpuoselėti. Šia paroda išryškėjo mąstymo veikėjai - Juodasis Dievas, Raudonasis Aš, Geltonasis Tu, Mėlynasis Kitas - ir galėčiau ją perkurti ir išleisti, kaip lėlių namelį.

Kuriu savišvietos drobes (tarkim 2 m x 1 m dydžio) gyventojams kabinti ant tvorų. Jais vaikai ir suaugę gali žaisti, mokytis
, ar tai daugybos lentelės, šachmatų, fizikos, mitybos ar filosofijos ir t.t.. Svajoju sukurti 100 tokių drobių Englewood šeimoms ir jomis naujai įkvėpti visus gyventojus.

Tokiomis drobėmis skaitnu bendravimą. Štai viena, kuria išdėsčiau mūsų įvairiausius klausimus: http://www.selflearners.net/art/?e=20120527Questions

Kuriu internetinius žinynus, kaip antai http://www.selflearners.net/ways/ kuriuos norėčiau išplėsti piešiniais, brėžiniais, garso ir vaizdo įrašais.
Ištrintos 188-189 eilutės:
Klausimynas: http://www.selflearners.net/art/?e=20120527Questions
Pridėtos 192-193 eilutės:

O man aplamai rūpi šviesuoliai, savamoksliai. Juos buriu, skatinu.
2012 liepos 04 d., 19:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 167-169 eilutės iš
Nuo pat vaikystės užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Dėsningai išvysčiau nuodugnią, savitą, viską aprėpiančią, išlukštenančią mąstyseną. Žr. vaizdo įrašą "I Wish to Know" http://www.youtube.com/watch?v=ArN-YbPlf8M ir puslapius lietuvių http://www.ms.lt/sodas/ ir anglų kalbomis http://www.worknets.org/wiki.pl?LivingByTruth/GlossaryOfStructure

Taip pat turiu didelę gyvenimo patirtį, dvylika metų "Minčių sodu" aptarnavau ir telkiau pasaulio šviesuolius. Turiu daktaro laipsnį iš matematikos, bakalaurą iš fizikos. Esu šachmatų meistras.
Laimėjau $15,000 premiją aprašyti informatikos naujovę, kurią siūliau diegti Afrikoje. Laimėjau keliones į Indiją, Austriją, Italiją už mokslinius straipsnius atviros ekonomikos, visuomenės turto, asmenybės ugdymo klausimais. Čikagoje, 1995 metais, mane apdovanojo už bendravimą su gaujomis, kurio dėsniais 2008 metais subūriau šimtą taikdarių ir šimtą internetinių talkininkų sustabdyti Kenijoje bręstantį genocidą. Lietuvoje, 1988 metais, mano ansamblis "Naujas Kraujas" laimėjo antrą vietą už metų geriausią kasetę, dalyvavome "Roko marše". Lankau juodųjų katalikų parapiją, giedu gospel chore. Čikagos juodųjų renginiuose vaidinu JAV-ių prezidentą Linkolną.
į:
Nuo pat vaikystės užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Dėsningai išvysčiau nuodugnią, savitą, viską aprėpiančią, išlukštenančią mąstyseną. Žr. vaizdo įrašą "I Wish to Know" http://www.youtube.com/watch?v=ArN-YbPlf8M išsiaiškinimų žinyną http://www.selflearners.net/ways/ ir puslapius lietuvių http://www.ms.lt/sodas/ ir anglų kalbomis http://www.worknets.org/wiki.pl?LivingByTruth/GlossaryOfStructure

Taip pat turiu didelę gyvenimo patirtį. Dvylika metų "Minčių sodu" aptarnavau ir telkiau pasaulio šviesuolius. Turiu daktaro laipsnį iš matematikos, bakalaurą iš fizikos.
Laimėjau $15,000 premiją aprašyti informatikos naujovę, kurią siūliau diegti Afrikoje. Laimėjau keliones į Indiją, Austriją, Italiją už mokslinius straipsnius atviros ekonomikos, visuomenės turto, asmenybės ugdymo klausimais. Čikagoje, 1995 metais, mane apdovanojo už bendravimą su gaujomis, kurio dėsniais 2008 metais subūriau šimtą taikdarių ir šimtą internetinių talkininkų sustabdyti Kenijoje bręstantį genocidą. Lietuvoje, 1988 metais, mano ansamblis "Naujas Kraujas" laimėjo antrą vietą už metų geriausią kasetę, dalyvavome "Roko marše". Lankau juodųjų katalikų parapiją, giedu gospel chore. Čikagos juodųjų renginiuose vaidinu JAV-ių prezidentą Linkolną. Esu šachmatų meistras.
2012 liepos 04 d., 19:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 171-173 eilutės iš
Savo tapyba, piešiniais, eilėmis, vaidyba ir kitais menais sudominu žmones. Jie mielai pasiklauso mano sunkių, kietų minčių, kurios šiaip atbaidytų. Mane kviečia kasmet rengti asmenines parodas Užupyje (2009, 2010) ir taip pat istoriniame Čikagos juodųjų menininkų židinyje, South Side Comunity Art Center (2012, 2013).
į:
Savo tapyba, piešiniais, eilėmis, vaidyba ir kitais menais sudominu žmones. Jie mielai pasiklauso mano sunkių, kietų minčių, kurios šiaip atbaidytų. Mane kviečia kasmet rengti asmenines parodas Užupyje (2009, 2010) ir taip pat istoriniame Čikagos juodųjų menininkų židinyje, South Side Comunity Art Center (balandžio mėn. 2012, birželio mėn. 2013).
Pakeista 175 eilutė iš:
Noriu visas savo išvadas, visus išsiaiškinimus pristatyti tapyba, skulptūra, muzika, daina, vaidyba, vaizdo įrašais, beletristika, poezija, apranga, nuotraukomis ir visokiausiais menais. O svarbiausia, žaislais ir žaidimais. Siekiu išjudinti bendrystę, kultūrą jau čia ir dabar mokytis, bręsti, gyventi amžinai. Manau, tai Jėzaus skelbiama dangaus karalystė.
į:
Noriu visas savo išvadas, visus išsiaiškinimus deramai suvesti, išsakyti, pristatyti tapyba, skulptūra, muzika, daina, vaidyba, vaizdo įrašais, beletristika, poezija, apranga, nuotraukomis, animacija, programine įranga, interneto svetainėmis ir visokiausiais menais. O svarbiausia, žaislais ir žaidimais. Siekiu išjudinti bendrystę, kultūrą jau čia ir dabar mokytis, bręsti, gyventi amžinai. Manau, tai Jėzaus skelbiama dangaus karalystė.
2012 liepos 04 d., 19:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 2-3 eilutės:
Pakeistos 55-56 eilutės iš
Gyventi tiesa.
į:
Gyventi tiesa. Menas padeda žmonėms išklausyti tiesą. Menas išlaiko kartu skirtingus žmones. Menas pakeičia bendravimo taisykles.
Pridėta 67 eilutė:
Pridėta 73 eilutė:
Pridėta 80 eilutė:
Pakeistos 167-172 eilutės iš
Nuo pat vaikystės užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Dėsningai išvysčiau nuodugnią, viską aprėpiančią, išlukštenančią mąstyseną. Štai aš jau 47-ių metų ir turiu ką pasakyti apie gyvenimą. Pastebėjau, kad savo tapyba ir kitais menais sudominu žmones. Jie mielai pasiklauso mano sunkių minčių, nuo kurių šiaip labai greit pavargtų.
į:
Nuo pat vaikystės užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Dėsningai išvysčiau nuodugnią, savitą, viską aprėpiančią, išlukštenančią mąstyseną. Žr. vaizdo įrašą "I Wish to Know" http://www.youtube.com/watch?v=ArN-YbPlf8M ir puslapius lietuvių http://www.ms.lt/sodas/ ir anglų kalbomis http://www.worknets.org/wiki.pl?LivingByTruth/GlossaryOfStructure

Taip pat turiu didelę gyvenimo patirtį, dvylika metų "Minčių sodu" aptarnavau ir telkiau pasaulio šviesuolius
. Turiu daktaro laipsnį iš matematikos, bakalaurą iš fizikos. Esu šachmatų meistras. Laimėjau $15,000 premiją aprašyti informatikos naujovę, kurią siūliau diegti Afrikoje. Laimėjau keliones į Indiją, Austriją, Italiją už mokslinius straipsnius atviros ekonomikos, visuomenės turto, asmenybės ugdymo klausimais. Čikagoje, 1995 metais, mane apdovanojo už bendravimą su gaujomis, kurio dėsniais 2008 metais subūriau šimtą taikdarių ir šimtą internetinių talkininkų sustabdyti Kenijoje bręstantį genocidą. Lietuvoje, 1988 metais, mano ansamblis "Naujas Kraujas" laimėjo antrą vietą už metų geriausią kasetę, dalyvavome "Roko marše". Lankau juodųjų katalikų parapiją, giedu gospel chore. Čikagos juodųjų renginiuose vaidinu JAV-ių prezidentą Linkolną.

Savo tapyba, piešiniais, eilėmis, vaidyba ir kitais menais sudominu žmones. Jie mielai pasiklauso mano sunkių, kietų minčių, kurios šiaip atbaidytų. Mane kviečia kasmet rengti asmenines parodas Užupyje (2009, 2010) ir taip pat istoriniame Čikagos juodųjų menininkų židinyje, South Side Comunity Art Center (2012, 2013).
2012 liepos 04 d., 05:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 21 eilutė:
Pridėta 35 eilutė:
Pridėta 43 eilutė:
Pridėta 50 eilutė:
Pakeistos 52-54 eilutės iš
Pareiškėjo duomenys.
į:

Esu grynas savamokslis
. Meno klausimais semiuosi iš skulptoriaus Algirdo Zokaičio, režisieriaus Rimo Morkūno, vitražisto Albino Markevičiaus ir savo brolio, iliustratoriaus Jono Kulikausko.
Pakeistos 56-58 eilutės iš
Pareiškėjo duomenys.
į:

Gyventi tiesa
.
2012 liepos 04 d., 04:53 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 181-184 eilutės:

Matematikos, filosofijos ir kitų sričių gilias įžvalgas išsakysiu vaikiškais žaidimais

Mane domina besąlygiška tiesa, jos atradimas, išsakymas, pavaizdavimas ir taikymas, o mūsų laikais tai neįprasta, trenkta, nepriimtina. Mano kūryba laikoma drąsi, šviesi, teigiama, prasminga ir netgi stulbinanti. Ji nematyta, kūrybinga. Gvildenu Dievo požiūrį, puoselėju ištisą bendrystę, rūpinuosi atmestaisiais, mąstau rimtai, dėsningai, tuo pačiu kviečiu į žaismingą kūrybą.
2012 liepos 03 d., 19:18 atliko Andrius Kulikauskas -
2012 liepos 03 d., 19:17 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 176-178 eilutės iš
Manau, ši bendrystė labiausiai diegtina nykiausiame Čikagos juodųjų kvartale Englewood, kuriame jau penkiolika metų bendrauju. Juk tai kvartalas kur kasmet 1 iš 1,000 yra nužudomas. O jisai gyvybingas savo kūryba, jos galimybėmis.
į:
Manau, mano įsivaizduojama bendrystė labiausiai puoselėtina nykiausiame Čikagos juodųjų kvartale Englewood, kuriame jau penkiolika metų bendrauju. Juk tai kvartalas kur kasmet 1 iš 1,000 yra nužudomas. O jisai gyvybingas savo šaknimis, savo tikrumu. Aš tenai mielai sutinkamas, lankau mišias, giedu gospel chore, dalyvauju visuomeniniame židinyje kaip menininkas, švietėjas, esu tenai gyvenęs ir kas vasarą gyvensiu.
2012 liepos 03 d., 19:04 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 207-208 eilutės iš
UMI tai židinys, kuris mane atrado, kaip savamokslį padrąsino. 2009 metais, Užupio užsienio reikalų ministras Tomas Čepaitis ir Užupio Galeros kuratorius Vygantas Vėjas, pamatę piešinius, kuriais
į:
UMI tai židinys, kuris mane atrado, kaip savamokslį padrąsino. 2009 metais, Užupio užsienio reikalų ministras Tomas Čepaitis ir Užupio Galeros kuratorius Vygantas Vėjas susidomėjo mano piešiniais, mat, Bosnijoje paišydavau savo algebros studentus, kaip jie laiko mano egzaminus. Kvietė surengti pirmąją parodą, kurios metu paragino imtis tapybos, taip kad iš karto surengiau antrą. Ir panašiai, 2010 metais, surengiau tokią dvigubą parodą, bendravau su turistais, lankytojais bekurdamas naujus darbus. UMI tad mano, kaip menininko, gimtinė.

UMI įsitraukiu į pasakišką Užupio gyvenimą, bendrystę, visuomenę, valstybę, kuri tiesiog meta iššūkį mano užmojui: Ar jos gyva vaizduotė gali būti dalykiškai prasminga? Ar jos dvasia, man tiek daug davusi, būtinai turi būti laistoma alkoholiu?

UMI tai ta aplinka, kur norėčiau įsišaknyti tarp Lietuvos kūrėjų, įtakoti save ir vienas kitą, draugus, bendražygius ir lankytojus. Joje tikrai augsiu, išsiplėsiu sugebėjimais, sumanymais, požiūriais. Noriu, kad tai būtų man kampelis kūrybai, kūrybos žaidimams, taip pat namai susikviesti bendradvasius iš arti ir toli žaisti, vaidinti, svajoti, mąstyti, kurti. Mėgstu dalintis, mėgstu rodyti gražų, gyvą pavyzdį, mėgstu prisirišti. Aš tikiu UMI.
Pridėtos 214-215 eilutės:

Aš savo ruožtu kūriau filmukus apie Užupio Galeros veiklą internetinei televizijai http://www.internetinetv.lt, atskraidinau dešimt akrobatų iš Kenijos, dalyvavusių Užupio nepriklausomybės šventėje, ir Užupio Galeroje surengiau blaivų Naujųjų Metų vakaro sutikimą: http://www.youtube.com/watch?v=JXG9TKDhYTU
2012 liepos 03 d., 18:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 164-165 eilutės iš
Manau, ši bendrystė labiausiai diegtina nykiausiame Čikagos juodųjų kvartale Englewood, kuriame jau penkiolika metų bendrauju. Kuriu savišvietos drobes gyventojams kabinti ant tvorų. Jais vaikai ir suaugę gali žaisti, mokytis, ar tai daugybos lentelės, šachmatų, fizikos, mitybos ar filosofijos ir t.t.. Svajoju sukurti 100 tokių drobių Englewood šeimoms ir jomis naujai įkvėpti visus gyventojus. Juk tai kvartalas kur kasmet 1 iš 1,000 yra nužudomas. O jisai gyvybingas savo kūryba, jos galimybėmis.
į:
37. Kokį meną/projektą/produktą norite sukurti?:

Kuriu savišvietos drobes gyventojams kabinti ant tvorų. Jais vaikai ir suaugę gali žaisti, mokytis, ar tai daugybos lentelės, šachmatų, fizikos, mitybos ar filosofijos ir t.t.. Svajoju sukurti 100 tokių drobių Englewood šeimoms ir jomis naujai įkvėpti visus gyventojus
.
Ištrintos 171-174 eilutės:
Čikagoje kasmet būsiu nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio. Užtat Lietuvoje noriu dirbti nuo spalio iki balandžio mėnesio. Ketinu gyventi kaime, taip pat tėvai kviečia gyventi jų raštinėje, senamiestyje. Labai norėčiau Užupyje turėti kampelį kūrybai ir kūrybingam bendravimui.

37. Kokį meną/projektą/produktą norite sukurti?:
Pridėtos 176-179 eilutės:
Manau, ši bendrystė labiausiai diegtina nykiausiame Čikagos juodųjų kvartale Englewood, kuriame jau penkiolika metų bendrauju. Juk tai kvartalas kur kasmet 1 iš 1,000 yra nužudomas. O jisai gyvybingas savo kūryba, jos galimybėmis.

Pridėtos 189-190 eilutės:
Esu pakankamai savarankiškas, tačiau mane
Pridėtos 202-207 eilutės:

Čikagoje kasmet būsiu nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio. Užtat Lietuvoje noriu dirbti nuo spalio iki balandžio mėnesio. Ketinu gyventi kaime, taip pat tėvai kviečia gyventi jų raštinėje, senamiestyje. Labai norėčiau Užupyje turėti kampelį kūrybai ir kūrybingam bendravimui.

Lietuvos kaime gyvensiu pas skulptorių, dievdirbį Algirdą Judicką, netoli Pivašiūnų, Alytaus rajone. Jisai mielai naudotųsi mano studija man esant Čikagoje. Arba galėčiau ją perleisti UMI vasarą besilankantiems svečiams.

UMI tai židinys, kuris mane atrado, kaip savamokslį padrąsino. 2009 metais, Užupio užsienio reikalų ministras Tomas Čepaitis ir Užupio Galeros kuratorius Vygantas Vėjas, pamatę piešinius, kuriais
2012 liepos 03 d., 08:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 166-167 eilutės iš
Taip pat kuriu stambius darbus, parodas apžvelgiančias visą mano mąstymą. Žmones stulbino mano paroda "Dievo protas", juos tiesiog panardančią į mano suvokimą. Noriu šių stambių darbų atplaišas puoselėti įvairiausiais menais, ištirti, kas randa atgarsį, kaip kiekvieną tiesą ryškiausiai pristatyti, kaip žaidimais pagauti ir pamokyti esmę.
į:
Taip pat kuriu stambius darbus, parodas apžvelgiančias visą mano mąstymą. Žmones stulbino mano paroda "Dievo protas", juos tiesiog panardančią į mano suvokimą. Noriu šių stambių darbų atplaišas puoselėti įvairiausiais menais, ištirti, kas randa atgarsį, kaip kiekvieną tiesą ryškiausiai pristatyti, kaip žaidimais pagauti ir pamokyti esmę.
Pridėtos 173-174 eilutės:

Klausimynas: http://www.selflearners.net/art/?e=20120527Questions
2012 liepos 03 d., 08:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 133 eilutė:
* Esant galimybėms, vietos ant grindų tapyti didelę drobę, tarkim 2.5 m x 1.5 m
Pakeistos 170-174 eilutės iš
Čikagoje kasmet būsiu nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio. Užtat Lietuvoje noriu dirbti nuo spalio iki balandžio mėnesio.2006 metais pradėjau paišyti
į:
Čikagoje kasmet būsiu nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio. Užtat Lietuvoje noriu dirbti nuo spalio iki balandžio mėnesio. Ketinu gyventi kaime, taip pat tėvai kviečia gyventi jų raštinėje, senamiestyje. Labai norėčiau Užupyje turėti kampelį kūrybai ir kūrybingam bendravimui.
2012 liepos 03 d., 08:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 167 eilutė iš:
Štai mano parodos "Dievo protas" ir savišvietos drobių vaizdo įrašas, anglų kalba: http://www.youtube.com/watch?v=WHtu93mjB88
į:
Štai mano parodos "Dievo protas" ir savišvietos drobių vaizdo įrašas, lietuvių kalba: http://www.internetinetv.lt/?View=PostCollection/ViewPost&id=1013
2012 liepos 03 d., 08:09 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 175-178 eilutės iš
37. Kokį meną/projektą/produktą norite sukurti?:

38. Kam jis būtų skirtas?
į:
37. Kokį meną/projektą/produktą norite sukurti?:

38. Kam jis būtų skirtas?
Pakeistos 190-191 eilutės iš
44. Ar turite finansavimą? Ar planuojate jį gauti?
45. Ar Jums trūksta investorių/rėmėjų? Kiek investicijų Jums reikėtų? Trumpai pagrįskite savo poreikį:
į:
44. Ar turite finansavimą? Ar planuojate jį gauti?

45. Ar Jums trūksta investorių/rėmėjų? Kiek investicijų Jums reikėtų? Trumpai pagrįskite savo poreikį:
Pakeistos 197-200 eilutės iš
46. Kodėl Jums reikia UMI?
47. Kuo Jūs būtumėt naudingas UMI?
48. Ar Jums trūksta komandos narių? Su kokiais sugebėjimais, įgūdžiais?
49. Ar Jums dar ko nors trūksta iki galutinio produkto/idėjos realizavimo?
į:
46. Kodėl Jums reikia UMI?

47. Kuo Jūs būtumėt naudingas UMI?

48. Ar Jums trūksta komandos narių? Su kokiais sugebėjimais, įgūdžiais?

49. Ar Jums dar ko nors trūksta iki galutinio produkto/idėjos realizavimo?
2012 liepos 03 d., 08:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 161-164 eilutės iš
Tad noriu visas savo išvadas, visus išsiaiškinimus pristatyti tapyba, skulptūra, muzika, daina, vaidyba, vaizdo įrašais, beletristika, poezija, apranga, nuotraukomis ir visokiausiais menais. O svarbiausia, žaislais ir žaidimais. Siekiu išjudinti bendrystę, kultūrą jau čia ir dabar mokytis, bręsti, gyventi amžinai. Manau, tai Jėzaus skelbiama dangaus karalystė.

Manau, ši bendrystė labiau diegtina nykiausiame Čikagos juodųjų kvartale Englewood, kuriame jau penkiolika metų sukuosi. Kuriu savišvietos drobes gyventojams kabinti ant tvorų. Jais vaikai ir suaugę gali žaisti, mokytis, ar tai daugybos lentelės, šachmatų, fizikos, mitybos ar filosofijos ir t.t.. Svajoju sukurti 100 tokių drobių Englewood šeimoms ir jomis naujai įkvėpti visus gyventojus. Juk tai kvartalas kur kasmet 1 iš 1,000 yra nužudomas. O jisai gyvybingas savo kūryba, jos galimybėmis.
į:
Noriu visas savo išvadas, visus išsiaiškinimus pristatyti tapyba, skulptūra, muzika, daina, vaidyba, vaizdo įrašais, beletristika, poezija, apranga, nuotraukomis ir visokiausiais menais. O svarbiausia, žaislais ir žaidimais. Siekiu išjudinti bendrystę, kultūrą jau čia ir dabar mokytis, bręsti, gyventi amžinai. Manau, tai Jėzaus skelbiama dangaus karalystė.

Manau, ši bendrystė labiausiai diegtina nykiausiame Čikagos juodųjų kvartale Englewood, kuriame jau penkiolika metų bendrauju. Kuriu savišvietos drobes gyventojams kabinti ant tvorų. Jais vaikai ir suaugę gali žaisti, mokytis, ar tai daugybos lentelės, šachmatų, fizikos, mitybos ar filosofijos ir t.t.. Svajoju sukurti 100 tokių drobių Englewood šeimoms ir jomis naujai įkvėpti visus gyventojus. Juk tai kvartalas kur kasmet 1 iš 1,000 yra nužudomas. O jisai gyvybingas savo kūryba, jos galimybėmis.
Pridėtos 166-169 eilutės:

Štai mano parodos "Dievo protas" ir savišvietos drobių vaizdo įrašas, anglų kalba: http://www.youtube.com/watch?v=WHtu93mjB88

Čikagoje kasmet būsiu nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio. Užtat Lietuvoje noriu dirbti nuo spalio iki balandžio mėnesio.
2012 liepos 03 d., 07:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 133 eilutė iš:
* Kukliausių grindų, pavyzdžiui, linoleumo, kurias būtų lengva valyti ir kurių nereikėtų bijoti sutepti ar sugadinti akriliniais dažais.
į:
* Kukliausių grindų (lubų, sienų), pavyzdžiui, linoleumo, kurias būtų lengva valyti ir kurių nereikėtų bijoti sutepti ar sugadinti akriliniais dažais.
Pakeistos 135-136 eilutės iš
*
į:
* Kažkiek vietos susidėti medžiagas, jei ne pačioje studijoje, tai sandelėlyje. Pagal galimybes po truputį kaupčiau buitines atliekas, senienas, naudočiau skulptūroms.
* Sieną kai kada apdengčiau žaliu fonu, naudočiau filmavimui.
* Esant galimybėms, norėčiau savo projektoriumi rodyti vaizdą ant sienos, iš savo kambario interneto vaizdo ryšiu bendrauti su bendražygiais pasaulyje.
* Esant galimybėms, gal kurčiau ir didesnes skulptūras, ar jos gabalams, pavyzdžiui, 1,5 m x 1 m x ,5 m. Galimybės priklausytų nuo durų pločio ir nuo įėjimo. Užtat didesnius gabalus kurčiau kaime.
Pridėtos 142-145 eilutės:
Aš tapau dideles drobes. Jos sulaukia atgarsio. Balandžio mėnesį, 2012 metais, surengiau asmeninę parodą "Dievo protas" istoriniame Čikagos juodųjų meno židinyje South Side Community Art Center. Visą kambarį apkabinau drobėmis, iš viso 3 m x 18 m. Gabalai siekia 3 m x 4 m. Kitą parodą ten rengsiu birželio mėnesį, 2013 metais, taip pat tariuosi dėl didesnio darbo.

Taip pat noriu vietos: stalui paišyti ir dirbti prie kompiuterio; spausdintuvui ir kitai įrangai; susidėti medžiagas ir kūrinius; išsitiesti ir pamąstyti, kad ir ant grindų; molbertui; trikojui; vienai kitai papildomai kėdei svečiams. Iš esmės, prisitaikyčiau.
Pakeistos 155-156 eilutės iš
35. Nurodykite, ką jau esate pasiekęs:
į:
35. Nurodykite, ką jau esate pasiekęs:

Nuo pat vaikystės užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Dėsningai išvysčiau nuodugnią, viską aprėpiančią, išlukštenančią mąstyseną. Štai aš jau 47-ių metų ir turiu ką pasakyti apie gyvenimą. Pastebėjau, kad savo tapyba ir kitais menais sudominu žmones. Jie mielai pasiklauso mano sunkių minčių, nuo kurių šiaip labai greit pavargtų.
Pridėtos 160-169 eilutės:

Tad noriu visas savo išvadas, visus išsiaiškinimus pristatyti tapyba, skulptūra, muzika, daina, vaidyba, vaizdo įrašais, beletristika, poezija, apranga, nuotraukomis ir visokiausiais menais. O svarbiausia, žaislais ir žaidimais. Siekiu išjudinti bendrystę, kultūrą jau čia ir dabar mokytis, bręsti, gyventi amžinai. Manau, tai Jėzaus skelbiama dangaus karalystė.

Manau, ši bendrystė labiau diegtina nykiausiame Čikagos juodųjų kvartale Englewood, kuriame jau penkiolika metų sukuosi. Kuriu savišvietos drobes gyventojams kabinti ant tvorų. Jais vaikai ir suaugę gali žaisti, mokytis, ar tai daugybos lentelės, šachmatų, fizikos, mitybos ar filosofijos ir t.t.. Svajoju sukurti 100 tokių drobių Englewood šeimoms ir jomis naujai įkvėpti visus gyventojus. Juk tai kvartalas kur kasmet 1 iš 1,000 yra nužudomas. O jisai gyvybingas savo kūryba, jos galimybėmis.

Taip pat kuriu stambius darbus, parodas apžvelgiančias visą mano mąstymą. Žmones stulbino mano paroda "Dievo protas", juos tiesiog panardančią į mano suvokimą. Noriu šių stambių darbų atplaišas puoselėti įvairiausiais menais, ištirti, kas randa atgarsį, kaip kiekvieną tiesą ryškiausiai pristatyti, kaip žaidimais pagauti ir pamokyti esmę.2006 metais pradėjau paišyti
2012 liepos 03 d., 06:46 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 116-117 eilutės iš
Krivių g. 10
į:
Pridėtos 119-121 eilutės:
Optimaliai: 5 metro x 4 metro
Minimaliai: 3.5 metro x 2.5 metro
Pakeistos 125-126 eilutės iš
Pageidaujamas plotas bendro naudojimo studijoje – (Hub/Virtualus biuras)
į:
Pridėtos 127-135 eilutės:

Aš noriu tapyti didelius darbus. Pageidauju:
* Langų, saulės šviesos
* ... jei tik įmanoma, langų iš dviejų skirtingų pusių
* Sienos, ant kurios galėčiau prismeigti dideles drobes, pavyzdžiui, 3.5 metro pločio ir 3 metrų aukščio.
* Aukštų lubų, jei tik įmanoma.
* Kukliausių grindų, pavyzdžiui, linoleumo, kurias būtų lengva valyti ir kurių nereikėtų bijoti sutepti ar sugadinti akriliniais dažais.
* Būdą kaip išvėdinti patalpas, ar tiesiog, atverti langus.
*
2012 liepos 02 d., 23:42 atliko Andrius Kulikauskas -
2012 liepos 02 d., 22:14 atliko Andrius Kulikauskas -
2012 liepos 02 d., 22:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 110-112 eilutės:

'''Pageidaujamų patalpų apibūdinimas'''
Pakeista 114 eilutė iš:
Pageidaujamų patalpų apibūdinimas
į:
Pridėta 117 eilutė:
Pakeista 119 eilutė iš:
Pageidaujamų patalpų apibūdinimas
į:
Pakeista 121 eilutė iš:
Pageidaujamų patalpų apibūdinimas
į:
Pridėta 124 eilutė:
Pakeista 126 eilutė iš:
Pageidaujamų patalpų apibūdinimas
į:
Pakeistos 128-129 eilutės iš
34. Idėjos/veiklos/projekto/produkto brandos lygis? Nurodykite, kurioje kūrimo stadijoje dabar esate. (Brandos lygių stadijos: Idėja ->koncepcija-> prototipas-> galutinis produktas ).
VEIKLOS/PROJEKTO/IDĖJOS APRAŠYMAS
į:
'''VEIKLOS/PROJEKTO/IDĖJOS APRAŠYMAS'''

34. Idėjos/veiklos/projekto/produkto brandos lygis? Nurodykite, kurioje kūrimo stadijoje dabar esate. (Brandos lygių stadijos: Idėja ->koncepcija-> prototipas-> galutinis produktas ).
Pridėta 137 eilutė:
Pakeistos 139-141 eilutės iš
VEIKLOS/PROJEKTO/IDĖJOS APRAŠYMAS
36. Laisva forma intriguojančiai ir informatyviai pristatykite savo
idėją. Jūsų idėjos/projekto/produkto/meno kūrinių iliustracijos (tai gali būti filmukai (patalpinti filmuką galite pvz. www.youtube.com, www.vimeo.com. ir pan., atsiųsti mums uzupiomenoinkubatorius@gmail.com , įrašyti į CD ir pan. ), įrašai, fotografijos, eskizai ir kt. Jums priimtina forma)
VEIKLOS/PROJEKTO/IDĖJOS APRAŠYMAS
į:

36. Laisva forma intriguojančiai ir informatyviai pristatykite savo
idėją. Jūsų idėjos/projekto/produkto/meno kūrinių iliustracijos (tai gali būti filmukai (patalpinti filmuką galite pvz. www.youtube.com, www.vimeo.com. ir pan., atsiųsti mums uzupiomenoinkubatorius@gmail.com , įrašyti į CD ir pan. ), įrašai, fotografijos, eskizai ir kt. Jums priimtina forma)
Pakeista 143 eilutė iš:
VEIKLOS/PROJEKTO/IDĖJOS APRAŠYMAS
į:
Pakeistos 145-152 eilutės iš
VEIKLOS/PROJEKTO/IDĖJOS APRAŠYMAS
39. Pateikite trumpą Jūsų
veiklos/projekto rinkos analizę. Nurodykite, ar yra rinkoje panašių idėjų/projektų/produktų? Kokios jūsų stiprios pusės? Kas yra Jūsų tikslinė auditorija? Kaip gerai Jūs susipažinę su Jūsų potencialiais idėjos/produkto vartotojais? Jei yra galimybė, pateikite statistinių duomenų.
VEIKLOS/PROJEKTO/IDĖJOS APRAŠYMAS
40. Kuo Jūsų
idėja/projektas/produktas yra išskirtinis/originalus/inovatyvus?
VEIKLOS/PROJEKTO/IDĖJOS APRAŠYMAS
41. Jūsų idėjos verslo
modelio/strategijos pristatymas. "Kaip planuojate savo gyvenimo pajamas uždirbti iš kūrybinės veiklos, vykdomos UMI patalpose? Ar turite patirties komerciloizuojant savo kurybą? Jei taip, pateikite pvz. Ar pardavinėsite reklamą? Ar konkretų produktą? Kaip gerai Jūs susipažinę su tiksline auditorija ? Kokiais kanalais pasieksite potencialius pirkėjus? Trumpai pristatykite Jūsų marketingo planą. Investoriai nori žinoti, kaip populiarinsite savo idėją.
VEIKLOS/PROJEKTO/IDĖJOS APRAŠYMAS
42. Ar kūryboje dirbate vienas, ar su komanda? "Nurodykite, kas sudaro komandą. Kokias roles užima kiekvienas iš narių. Parodykite, kiek Jūs ar Jūsų komanda yra kompetinga, kad įgyvendintų idėją. Įrodykite, kad Jūs nusimanote atitinkamoje sferoje.
į:

39. Pateikite trumpą Jūsų
veiklos/projekto rinkos analizę. Nurodykite, ar yra rinkoje panašių idėjų/projektų/produktų? Kokios jūsų stiprios pusės? Kas yra Jūsų tikslinė auditorija? Kaip gerai Jūs susipažinę su Jūsų potencialiais idėjos/produkto vartotojais? Jei yra galimybė, pateikite statistinių duomenų.

40. Kuo Jūsų
idėja/projektas/produktas yra išskirtinis/originalus/inovatyvus?

41. Jūsų idėjos verslo
modelio/strategijos pristatymas. "Kaip planuojate savo gyvenimo pajamas uždirbti iš kūrybinės veiklos, vykdomos UMI patalpose? Ar turite patirties komerciloizuojant savo kurybą? Jei taip, pateikite pvz. Ar pardavinėsite reklamą? Ar konkretų produktą? Kaip gerai Jūs susipažinę su tiksline auditorija ? Kokiais kanalais pasieksite potencialius pirkėjus? Trumpai pristatykite Jūsų marketingo planą. Investoriai nori žinoti, kaip populiarinsite savo idėją.

42.
Ar kūryboje dirbate vienas, ar su komanda? "Nurodykite, kas sudaro komandą. Kokias roles užima kiekvienas iš narių. Parodykite, kiek Jūs ar Jūsų komanda yra kompetinga, kad įgyvendintų idėją. Įrodykite, kad Jūs nusimanote atitinkamoje sferoje.
Pakeistos 154-156 eilutės iš
43. Jūsų komandos pristatymas. Nurodykite, kas sudaro komandą. Kokias roles užima kiekvienas iš narių. Parodykite, kiek Jūs ar Jūsų komanda yra kompetinga, kad įgyvendintų idėją. Įrodykite, kad Jūs nusimanote atitinkamoje sferoje.
į:
43. Jūsų komandos pristatymas. Nurodykite, kas sudaro komandą. Kokias roles užima kiekvienas iš narių. Parodykite, kiek Jūs ar Jūsų komanda yra kompetinga, kad įgyvendintų idėją. Įrodykite, kad Jūs nusimanote atitinkamoje sferoje.
2012 liepos 02 d., 22:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 6-14 eilutės iš


· Išvystyti aktyvų kūrybinį branduolį „Užupio meno inkubatorius“ lanksčiai reaguojantį į kūrybinių industrijų rinkos pokyčius, kuriame formuojama kultūros
, socialines ir verslo inovacijas ir integraciją puoselėjanti terpė, skatinamas šalies ir užsienio kūrybinių industrijų atstovų ir bendruomenių bendradarbiavimas, formuojama kūrybinių industrijų rinka, lavinama visuomenė, gerinant socialinio ir kultūrinio gyvenimo kokybę ir didinant ekonominį šalies pajėgumą.

·
sutelkti įvairių meno šakų menininkus, jų grupes ir su menu susijusius verslus plėtojančius asmenis (kūrybinių industrijų atstovus) vienoje erdvėje;
į:
* Išvystyti aktyvų kūrybinį branduolį „Užupio meno inkubatorius“ lanksčiai reaguojantį į kūrybinių industrijų rinkos pokyčius, kuriame formuojama kultūros, socialines ir verslo inovacijas ir integraciją puoselėjanti terpė, skatinamas šalies ir užsienio kūrybinių industrijų atstovų ir bendruomenių bendradarbiavimas, formuojama kūrybinių industrijų rinka, lavinama visuomenė, gerinant socialinio ir kultūrinio gyvenimo kokybę ir didinant ekonominį šalies pajėgumą.
* sutelkti įvairių meno šakų menininkus, jų grupes ir su menu susijusius verslus plėtojančius asmenis (kūrybinių industrijų atstovus) vienoje erdvėje;
Pakeistos 10-28 eilutės iš


· Suteikti patalpas menininkams ir SVV subjektams· sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus;

·
padėti menininkams pradėti nuosavą verslą;

· sudaryti palankesnes sąlygas su menu susijusių verslų plėtrai;

· aktyvinti visuomenės bendradarbiavimą kultūriniame gyvenime;

· glaudžiai bendradarbiauti su Užupio ir kitomis kūrybinėmis benduomenėmis;

· vystyti inovacijų
plėtrą.
į:
* Suteikti patalpas menininkams ir SVV subjektams
* sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus;

* padėti menininkams pradėti nuosavą verslą;
* sudaryti palankesnes sąlygas su menu susijusių verslų plėtrai;
* aktyvinti visuomenės bendradarbiavimą kultūriniame gyvenime;

* glaudžiai bendradarbiauti su Užupio ir kitomis kūrybinėmis benduomenėmis;
* vystyti inovacijų plėtrą.
2012 birželio 29 d., 01:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-173 eilutės:
"PROJEKTŲ KONKURSO PARAIŠKA PATALPOMS UŽUPIO MENO INKUBATORIUJE GAUTI"Projekto tikslai:· Išvystyti aktyvų kūrybinį branduolį „Užupio meno inkubatorius“ lanksčiai reaguojantį į kūrybinių industrijų rinkos pokyčius, kuriame formuojama kultūros, socialines ir verslo inovacijas ir integraciją puoselėjanti terpė, skatinamas šalies ir užsienio kūrybinių industrijų atstovų ir bendruomenių bendradarbiavimas, formuojama kūrybinių industrijų rinka, lavinama visuomenė, gerinant socialinio ir kultūrinio gyvenimo kokybę ir didinant ekonominį šalies pajėgumą.

· sutelkti įvairių meno šakų menininkus, jų grupes ir su menu susijusius verslus plėtojančius asmenis (kūrybinių industrijų atstovus) vienoje erdvėje;Projekto uždaviniai:· Suteikti patalpas menininkams ir SVV subjektams· sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus;

· padėti menininkams pradėti nuosavą verslą;

· sudaryti palankesnes sąlygas su menu susijusių verslų plėtrai;

· aktyvinti visuomenės bendradarbiavimą kultūriniame gyvenime;

· glaudžiai bendradarbiauti su Užupio ir kitomis kūrybinėmis benduomenėmis;

· vystyti inovacijų plėtrą.


Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Pareiškėjas (vardas,pavardė):
Prie anketos taip pat prašome pateikti savo CV/įmonės portfolio elektroniniu paštu uzupiomenoinkubatorius@gmail.com
2. Veiklos sritis:
Tapyba
Fotografija
Mada
Keramika
Skulptūra
Multimedija
Tekstilė
Muzika
Tarpdisciplininis menas
Kinas
Dizainas
Grafika
3. Jūsų veiklos forma:
Pareiškėjo duomenys.
Jaunasis menininkas
Menininkas
Kūrybinis verslas
Asocijacija
Šeima
4. Menininko branda:
Pareiškėjo duomenys.
mėgėjas
studentas
menininkas
autoritetas
5. Nurodykite, kas yra Jūsų mokytojas?
Pareiškėjo duomenys.
6. Koks jūsų kūrybos credo?
Pareiškėjo duomenys.
7. Kokia jūsų mokesčio mokėtojo juridinė forma:
Pareiškėjo duomenys.
Meno kūrėjo satusas
Laisvai samdomas kūrybinis darbuojas (angl. Freelancer)
Individuali įmonė
Verslo liudijimas
Individuali veikla
Juridinis asmuo: Viešoji įstaiga/asocijacija
Juridinis asmuo: Uždaroji Akcinė Bendrovė
Juridinis asmuo: Akcinė Bendrovė
8. Kokiai kategorijai priskiriate savo verslą (jei paraišką pildo verslo subjektas):
Pareiškėjo duomenys.
Labai maža įmonė
Maža įmonė
Vidutinė įmonė
9. Jūsų pajamų (Lt) intvervalas per metus:
Pareiškėjo duomenys.
< 10 000
10 000 – 50 000
50 000 – 100 000
> 100 000
10. Organizacijos pavadinimas:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
11. Pagrindinė veiklos sritis:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
12. Organizacijos vadovo vardas ir pavardė:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
13. Projekto vadovo/kontaktinio asmens vardas ir pavardė:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
14. Organizacijos veiklos adresas:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
15. Įmonės kodas:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
16. PVM mokėtojo kodas (jei yra):
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
17. Banko rekvizitai:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
18. Įmonės registracijos metai:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
19. Tel.nr.:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
20. El.pastas:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
21. Jūsų internetinės svetainės adresas:
Pildo organizacija (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo)
22. Vardas ir pavardė:
Pildo individualus asmuo/menininkas
23. Gimimo data:
Pildo individualus asmuo/menininkas
24. Veiklos sritis:
Pildo individualus asmuo/menininkas
25. Adresas:
Pildo individualus asmuo/menininkas
26. Tel.nr.:
Pildo individualus asmuo/menininkas
27. El. paštas.:
Pildo individualus asmuo/menininkas
28. Jūsų internetinės svetainės adresas:
Pildo individualus asmuo/menininkas
29. Pageidaujama lokacija :
Pageidaujamų patalpų apibūdinimas
Užupio g. 2
Krivių g. 10
30. Prašomų patalpų plotas minimum/optimaliai:
Pageidaujamų patalpų apibūdinimas
31. Studijos patalpų formatas:
Pageidaujamų patalpų apibūdinimas
Pageidaujama individuali studija
Pageidaujamas plotas bendro naudojimo studijoje – (Hub/Virtualus biuras)
32. Ar yra kitų, spec. pageidavimų, susijusių su patalpomis?
Pageidaujamų patalpų apibūdinimas
33. Prašome trumpai pagrįsti veiklai prašomo patalpų kiekį:
34. Idėjos/veiklos/projekto/produkto brandos lygis? Nurodykite, kurioje kūrimo stadijoje dabar esate. (Brandos lygių stadijos: Idėja ->koncepcija-> prototipas-> galutinis produktas ).
VEIKLOS/PROJEKTO/IDĖJOS APRAŠYMAS
Idėja
Koncepcija
Prototipas (veikiantis modelis)
Galutinis produktas
35. Nurodykite, ką jau esate pasiekęs:
VEIKLOS/PROJEKTO/IDĖJOS APRAŠYMAS
36. Laisva forma intriguojančiai ir informatyviai pristatykite savo idėją. Jūsų idėjos/projekto/produkto/meno kūrinių iliustracijos (tai gali būti filmukai (patalpinti filmuką galite pvz. www.youtube.com, www.vimeo.com. ir pan., atsiųsti mums uzupiomenoinkubatorius@gmail.com , įrašyti į CD ir pan. ), įrašai, fotografijos, eskizai ir kt. Jums priimtina forma)
VEIKLOS/PROJEKTO/IDĖJOS APRAŠYMAS
37. Kokį meną/projektą/produktą norite sukurti?:
VEIKLOS/PROJEKTO/IDĖJOS APRAŠYMAS
38. Kam jis būtų skirtas?
VEIKLOS/PROJEKTO/IDĖJOS APRAŠYMAS
39. Pateikite trumpą Jūsų veiklos/projekto rinkos analizę. Nurodykite, ar yra rinkoje panašių idėjų/projektų/produktų? Kokios jūsų stiprios pusės? Kas yra Jūsų tikslinė auditorija? Kaip gerai Jūs susipažinę su Jūsų potencialiais idėjos/produkto vartotojais? Jei yra galimybė, pateikite statistinių duomenų.
VEIKLOS/PROJEKTO/IDĖJOS APRAŠYMAS
40. Kuo Jūsų idėja/projektas/produktas yra išskirtinis/originalus/inovatyvus?
VEIKLOS/PROJEKTO/IDĖJOS APRAŠYMAS
41. Jūsų idėjos verslo modelio/strategijos pristatymas. "Kaip planuojate savo gyvenimo pajamas uždirbti iš kūrybinės veiklos, vykdomos UMI patalpose? Ar turite patirties komerciloizuojant savo kurybą? Jei taip, pateikite pvz. Ar pardavinėsite reklamą? Ar konkretų produktą? Kaip gerai Jūs susipažinę su tiksline auditorija ? Kokiais kanalais pasieksite potencialius pirkėjus? Trumpai pristatykite Jūsų marketingo planą. Investoriai nori žinoti, kaip populiarinsite savo idėją.
VEIKLOS/PROJEKTO/IDĖJOS APRAŠYMAS
42. Ar kūryboje dirbate vienas, ar su komanda? "Nurodykite, kas sudaro komandą. Kokias roles užima kiekvienas iš narių. Parodykite, kiek Jūs ar Jūsų komanda yra kompetinga, kad įgyvendintų idėją. Įrodykite, kad Jūs nusimanote atitinkamoje sferoje.
Jūsų komandos pristatymas.
43. Jūsų komandos pristatymas. Nurodykite, kas sudaro komandą. Kokias roles užima kiekvienas iš narių. Parodykite, kiek Jūs ar Jūsų komanda yra kompetinga, kad įgyvendintų idėją. Įrodykite, kad Jūs nusimanote atitinkamoje sferoje.
44. Ar turite finansavimą? Ar planuojate jį gauti?
45. Ar Jums trūksta investorių/rėmėjų? Kiek investicijų Jums reikėtų? Trumpai pagrįskite savo poreikį:
iki 10 tūkst. litų
iki 25 tūkst. litų
iki 50 tūkst. litų
iki 100 tūkst. litų
46. Kodėl Jums reikia UMI?
47. Kuo Jūs būtumėt naudingas UMI?
48. Ar Jums trūksta komandos narių? Su kokiais sugebėjimais, įgūdžiais?
49. Ar Jums dar ko nors trūksta iki galutinio produkto/idėjos realizavimo?

Paraiška


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 vasario 13 d., 10:00