调查

网站

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Bendrų proto sandarų paieškos skirtingose mąstysenose

Mada ar mokslas? Politika ar inžinerija? Gyvenimiška - praktiška - tik tuo tarpu ar apskritai? Praktiška - nesusitaikyti su aplinkybėmis ir jas teisinti, bet sugebėti tarp jų rinktis ir jas keisti.

 • Vertybės
 • Klausimai - skirtingų pasaulėžiūrų
 • Išsiaiškinimai
 • Sandaros
 • Dievo raiškos
 • Viskas
 • Visko padalinimai: dvejybė, trejybė, ketverybė
 • Atvaizdai
 • Pavyzdys: niekis
 • Padalinimų ratas
 • Netroškimai
 • Aštuongubas kelias

Niekis

Tautvydas siūlo susipažinti su:

 • Eckhart
 • ankstyvaisiais graikais: pseudo Dionysius, Parmenides
 • Nietzsche

Rytai ir Vakarai

Kompartyvistinės studijos

PavyzdžiųRinkimas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 lapkričio 01 d., 21:26