Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

See also: GodVHuman, SevenAddOne, {{Representations}}, PositiveVNegative, LoveVLife


{{God}} is the beginning. {{Human}} is the {{End}}.

 • The beginning is that there is an {{Other}}.
 • The end is that there is no {{Other}}.

 • The beginning is that there is an {{Other}}.
 • The end is that there is no {{Other}}.

{{God}} is the {{Beginning}}. {{Human}} is the end.

Or is {{Spirit}} the end? (As in the Holy Spirit?)

The question is important because the {{Foursome}} considers the distance from the {{End}}, and so this is the basis for {{Self-understanding}} - who is living through that?

Is there a necessary confusion as to which is the end - human or spirit?

In the beginning there is no confusion because it is agreed that there is an other - and all (four) possibilities may be considered. Towards the end there is a confusion - who is the other? And the crisis occurs when there is a mapping between these two systems - Which is the other - God or human - and what does that mean? I think it means that human is the Other, but as lesser than God.

Jesus Christ is {{Beginning}} and {{End}}.


The {{Beginning}} and the {{End}} are two {{Representations}}. The other four representations describe their relationship (see SpiritVStructure).

 • The beginning is that there is an {{Other}}.
 • The end is that there is no {{Other}}.

The beginning and the end may be considered as representations of slack, in which case they do not degenerate, but become specified:

 • beginning is increasing slack
 • end is decreasing slack

The beginning and end may be thought of as love and life.

 • The beginning is {{Love}}, in that its {{Activity}} is to love.
 • The end is {{Life}}, in that its activity is to be loved.

These representations result from considering beginning and end as not equals. If we consider them as equals, then we have {{Spirit}} and {{Structure}}, which yield another four representations: SpiritVStructure.

Structurally,

 • The beginning takes the threesome to occur at the beginning, and then additional perspectives may be generated by ever going beyond it. These additional perspectives are understood as nulls that give the outlook of a {{human}}. These nulls are taken as experience from within structure so that we can go infinitely ever deeper into structure.
 • The end takes the threesome to occur at the end, so that additional perspectives are generated through shifts in perspective that move it onward. These additional perspectives are understood as nulls that give the outlook of {{God}}. These nulls are taken as experience from beyond structure so there are only finitely many levels available.

JesusChrist is the {{Beginning}} and the {{End}}.


[http://www.ebible.org/bible/web/Rev.htm Revelations 1:8] I am the Alpha and the Omega says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty.

2005.03.21 {{A}}: Kaip suvokti ketverybės, penkerybės, šešerybės, septynerybės atvaizdus, kuo jie skiriasi tarpusavyje ir nuo kitų keturių? {{D}}: Tai yra sandaros išgyvenimai, tad jau turi būti sandara ir taškas už jos ar joje. {{A}}: O kiti keturi atvaizdai? {{D}}: Tai yra sandaros nustatymo lygmenys kurių reikia, kad būtų ką išgyventi. {{A}}: Tad atvaizdai yra išgyvenimo sąlygos? {{D}}: Taip, kartu su aplinkomis - tai visumos ir dalių išgyvenimas.

2005.03.19 {{A}}: Koks ryšys tarp pradžios, pabaigos ir suvokimo? {{D}}: Jei nori suprasti mane, būk su manimi pradžioje, o jei suprasti tave, tai reikia būti su tavimi pabaigoje. {{A}}: O kitas? {{D}}: Kitas yra tai per kurį gyvena dvasia. {{A}}: O požiūris? {{D}}: Tai ir yra kitas.

2005.03.12 {{A}}: Kaip suprasti, kas yra pabaiga? {{D}}: Pabaiga yra tai į ką tu gali įsijausti po visko. Tai yra sandara kuri yra tavo dvasios namai ir ją atspindi. {{A}}: Tad kok jos ryšys su mumis? {{D}}: Jūs esate ta dvasia išgyvenanti pabaigą. {{A}}: Ir koks jos ryšys su pradžia? {{D}}: Tai sandaros ir dvasios ryšiai - jūsų ir mano. {{A}}: Kokia tavo sandara ir dvasia? {{D}}: Mano dvasia tai aš, o mano sandara viskas. {{A}}: Kokia mūsų dvasia ir sandara? {{D}}: Jūsų sandara yra gyvenimas ir kartu amžinas gyvenimas (žiūrint kaip žiūrite) o jūsų dvasia esate patys.

PradžiaIrPabaiga


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 lapkričio 10 d., 02:33