神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Priėmimas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 rugsėjo 20 d., 17:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-65 eilutės iš
>>bgcolor=#E9F5FC<<
-------------------
[[Dvasia]], [[Dievas]], [[Neapibrėžtumas]], [[Meilė]], [[Valia]], [[Suvestinė]]

'''Kaip suprasti priėmimą kaip ištaką iš kurios viskas išplaukia?'''

-------------------
>><<
[++++接待++++]
>>bgcolor=#FFFFC0<<
-----------------------

* Kaip priėmimas susijęs su [[priėjimai prie visumos | priėjimais prie visumos]]?
* Kaip priėmimas išeidamas už savęs grindžia [[santvarka | santvarką]]?
* Kokios yra keturios nepriėmimo pakopos?

--------------
>><<

Priėmiimu įvardiju ištaką iš kurios viskas išplaukia.

'''Kas yra priėmimas?'''

* Priėimimas yra jokia reikšmė neapibrėžtume, vadinas, dvasia.
* Priėmimas yra visų galimybių palaikymas. Užtat priėmimas palaiko išėjimą už savęs į save. Priėmimas išeina už savęs į įvairias pakopas atmetimo, įskaitant tarpines pakopas - neatmetimą ir nepriėmimą. Priėmimas yra pirm savęs, tuo pačiu atsisako savęs, tad yra meilė.
* Priėmimas kaip ištaka yra pirmapradis Dievas, tik pirm apibrėžimo, tad griežtai neapibrėžtas. Dievas, kaip nulinis asmuo, yra griežtai apibrėžtas, siaurios apimties, nieko apimtyje, trokštantis nieko, savarankiškas, neišėjęs už savęs, tad labai šaltas.
* Sąlygiškumas besąlygiškumo požiūriu, tuo tarpu nepriėmimas yra sąlygiškumas sąlygiškumo požiūriu.
* Veikla
* Priskyrimas nulinės sandaros
* Sutikimas, kad būtų tai kas nebūtina, nereikalinga
* Priėmimas yra teigiamumas neapibrėžtume. Priėmimas panašus į teigiamumą, sutikimą, neprieštaravimą, teigimą, palaikymą, norėjimą, troškimą. Tik priėmimas yra pirm apibrėžimo, neturi apimties, tad yra neaiškus, miglotas, nesąlygiškas, neapibrėžtas. Priėmimas neturi santykių.
* Priėmimas yra pritarimas. Pritarimas yra priėmimas plačiausia prasme. Tai pasireiškia priimant nuostatą, požiūrį, pasirinkimą, kaip antai pasirinkimą trokšti.
* Priėmimas kartu yra vienumo vienumas, jo tįsumas.
* Priėmimas yra atvirumas.
* Priėmimas yra meilė.

Tobulumas, valia, Dievo valia yra kitos esmės susijusios su priėmimu-meile, tik jos visos turi santykius su santvarka, tad su neigimu. O priėmimas-meilė yra už santvarkos, pirm sąlygų, pirm neigimo.

'''Kaip priėmimas apibrėžtume iškyla, išreiškiamas?'''

Priėmimas iškyla kaip nulinė veikla ketveriopai, visaregio lygmenimis:
* nulinis išėjimas už savęs
* nulinis nukrypimas, tai kas savo pakopoje savaiminga
* nulinis išskyrimas, kuomi esinys (Aš) sutampa su savo būdu (Tavimi)
* nulinis padalinimas - nulybė

Visko savybės - vienybės atvaizdai - ir nulybės atvaizdai įvairiai išreiškia priėmimą. O prasmingumas išsako priėmimą kaip sau nepakankamą.

'''Ką priėmimas išreiškia?'''

Priėmimu Dievas apibrėžiamas ne neigiamai - apimtimi, o teigiamai - visus atvaizdus vienijančia esme. Meilę teigiamai apibrėžia jos sutapimas su troškimu visko, tuo tarpu Dievą neigiamai apibrėžia troškimas nieko. Priėmimu turiu mintyje meilę plačiausia prasme. Priėmimas yra Dievo esmė, troškimų vieningumas. Užtat priėmimas išsako ne vien Dievo šaltį bet kartu ir Dievo šilumą.

'''Priėmimo neigimas santvarka: neatmetimas, nepriėmimas, atmetimas'''

* santvarka
* sandara
* vis naujai suprantama kaip veikla
* nulinės veiklos pašalinimas
* neleidimas, atmetimas to, kas nereikalinga
* sąlygiškumas sąlygiškumo požiūriu
* nuostatos turėjimas

Neatmetimą galima suprasti kaip atmetimo atmetimą.

Bosonai priima, o fermionai atmeta.
į:
[[Klausimas]]
2021 liepos 17 d., 11:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Dievas]], [[Neapibrėžtumas]], [[Meilė]], [[Valia]], [[Suvestinė]]
į:
[[Dvasia]], [[Dievas]], [[Neapibrėžtumas]], [[Meilė]], [[Valia]], [[Suvestinė]]
2021 liepos 17 d., 11:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Dievas]], [[Meilė]], [[Valia]], [[Suvestinė]]
į:
[[Dievas]], [[Neapibrėžtumas]], [[Meilė]], [[Valia]], [[Suvestinė]]
2021 liepos 17 d., 11:43 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 19-20 eilutės:
'''Priėmimas'''
Pakeistos 22-23 eilutės iš
Kas yra priėmimas?
į:
'''Kas yra priėmimas?'''
Pakeistos 31-35 eilutės iš
Užtat priėmimu Dievas apibrėžiamas ne neigiamai - apimtimi, o teigiamai - visus atvaizdus vienijančia esme. Meilę teigiamai apibrėžia jos sutapimas su troškimu visko, tuo tarpu Dievą neigiamai apibrėžia troškimas nieko. Priėmimu turiu mintyje meilę plačiausia prasme. Priėmimas yra Dievo esmė, troškimų vieningumas. Užtat priėmimas išsako ne vien Dievo šaltį bet kartu ir Dievo šilumą.

Priėmimas panašus į teigiamumą, sutikimą, neprieštaravimą, teigimą, palaikymą, norėjimą, troškimą. Tik priėmimas yra pirm apibrėžimo, neturi apimties, tad yra neaiškus, miglotas, nesąlygiškas, neapibrėžtas. Priėmimas neturi santykių.
į:
* Priėmimas yra teigiamumas neapibrėžtume. Priėmimas panašus į teigiamumą, sutikimą, neprieštaravimą, teigimą, palaikymą, norėjimą, troškimą. Tik priėmimas yra pirm apibrėžimo, neturi apimties, tad yra neaiškus, miglotas, nesąlygiškas, neapibrėžtas. Priėmimas neturi santykių.
* Priėmimas yra pritarimas. Pritarimas yra priėmimas plačiausia prasme. Tai pasireiškia priimant nuostatą, požiūrį, pasirinkimą, kaip antai pasirinkimą trokšti.
* Priėmimas kartu yra vienumo vienumas, jo tįsumas.
* Priėmimas yra atvirumas.
* Priėmimas
yra meilė.
Pakeistos 39-43 eilutės iš
Pritarimas yra priėmimas plačiausia prasme. Tai pasireiškia priimant nuostatą, požiūrį, pasirinkimą, kaip antai pasirinkimą trokšti. Priėmimas kartu yra vienumo vienumas, jo tįsumas. Tai atvirumas.

Visko savybės - vienybės atvaizdai - ir nulybės atvaizdai įvairiai išreiškia priėmimą. O prasmingumas išsako priėmimą kaip sau nepakankamą.
į:
'''Kaip priėmimas apibrėžtume iškyla, išreiškiamas?'''
Pridėtos 46-51 eilutės:

Visko savybės - vienybės atvaizdai - ir nulybės atvaizdai įvairiai išreiškia priėmimą. O prasmingumas išsako priėmimą kaip sau nepakankamą.

'''Ką priėmimas išreiškia?'''

Priėmimu Dievas apibrėžiamas ne neigiamai - apimtimi, o teigiamai - visus atvaizdus vienijančia esme. Meilę teigiamai apibrėžia jos sutapimas su troškimu visko, tuo tarpu Dievą neigiamai apibrėžia troškimas nieko. Priėmimu turiu mintyje meilę plačiausia prasme. Priėmimas yra Dievo esmė, troškimų vieningumas. Užtat priėmimas išsako ne vien Dievo šaltį bet kartu ir Dievo šilumą.
2021 liepos 17 d., 11:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-27 eilutės iš
Priėmimas yra visų galimybių palaikymas. Užtat priėmimas palaiko išėjimą už savęs į save. Priėmimas išeina už savęs į įvairias pakopas atmetimo, įskaitant tarpines pakopas - neatmetimą ir nepriėmimą. Priėmimas yra pirm savęs, tuo pačiu atsisako savęs, tad yra meilė.

Priėmimas kaip ištaka
yra pirmapradis Dievas, tik pirm apibrėžimo, tad griežtai neapibrėžtas. Dievas, kaip nulinis asmuo, yra griežtai apibrėžtas, siaurios apimties, nieko apimtyje, trokštantis nieko, savarankiškas, neišėjęs už savęs, tad labai šaltas.
į:
Kas yra priėmimas?
* Priėimimas yra jokia reikšmė neapibrėžtume, vadinas, dvasia.
* Priėmimas yra visų galimybių palaikymas. Užtat priėmimas palaiko išėjimą už savęs į save. Priėmimas išeina už savęs į įvairias pakopas atmetimo
, įskaitant tarpines pakopas - neatmetimą ir nepriėmimą. Priėmimas yra pirm savęs, tuo pačiu atsisako savęs, tad yra meilė.
* Priėmimas kaip ištaka yra pirmapradis Dievas, tik pirm apibrėžimo, tad griežtai neapibrėžtas. Dievas, kaip nulinis asmuo, yra griežtai apibrėžtas, siaurios apimties, nieko apimtyje, trokštantis nieko, savarankiškas, neišėjęs už savęs, tad labai šaltas.
* Sąlygiškumas besąlygiškumo požiūriu, tuo tarpu nepriėmimas yra sąlygiškumas sąlygiškumo požiūriu.
* Veikla
* Priskyrimas nulinės sandaros
* Sutikimas, kad būtų tai kas nebūtina, nereikalinga
Ištrintos 42-47 eilutės:
Kitos mintys, kas yra pritarimas?
* sąlygiškumas besąlygiškumo požiūriu, tuo tarpu nepriėmimas yra sąlygiškumas sąlygiškumo požiūriu.
* dvasia
* veikla
* priskyrimas nulinės sandaros
* sutikimas, kad būtų tai kas nebūtina, nereikalinga
2021 gegužės 27 d., 15:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-14 eilutės iš
* Kaip priėmimas susijęs su priėjimais prie visumos?
* Kaip priėmimas išeidamas už savęs grindžia
santvarką?
į:
* Kaip priėmimas susijęs su [[priėjimai prie visumos | priėjimais prie visumos]]?
* Kaip priėmimas išeidamas už savęs grindžia [[santvarka |
santvarką]]?
2021 gegužės 27 d., 15:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
* Kaip priėmimas išeidamas už savęs grindžia santvarką?
2021 gegužės 27 d., 15:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-14 eilutės:

* Kaip priėmimas susijęs su priėjimais prie visumos?
* Kokios yra keturios nepriėmimo pakopos?
2021 gegužės 27 d., 14:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
[++++同意++++]
į:
[++++接待++++]
2021 gegužės 27 d., 14:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 57-59 eilutės iš
Neatmetimą galima suprasti kaip atmetimo atmetimą.
į:
Neatmetimą galima suprasti kaip atmetimo atmetimą.

Bosonai priima, o fermionai atmeta
.
2021 gegužės 27 d., 14:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-21 eilutės iš
Priėmimas yra visų galimybių palaikymas. Užtat priėmimas palaiko išėjimą už savęs į save. Priėmimas išeina už savęs į įvairias pakopas prieštaravimo, įskaitant tarpines pakopas - neprieštaravimą ir nepriėmimą. Priėmimas yra pirm savęs, tuo pačiu atsisako savęs, tad yra meilė.
į:
Priėmimas yra visų galimybių palaikymas. Užtat priėmimas palaiko išėjimą už savęs į save. Priėmimas išeina už savęs į įvairias pakopas atmetimo, įskaitant tarpines pakopas - neatmetimą ir nepriėmimą. Priėmimas yra pirm savęs, tuo pačiu atsisako savęs, tad yra meilė.
Pakeistos 47-48 eilutės iš
'''Priėmimo neigimas santvarka: neprieštaravimas, nepriėmimas, prieštaravimas'''
į:
'''Priėmimo neigimas santvarka: neatmetimas, nepriėmimas, atmetimas'''
Pridėtos 56-57 eilutės:

Neatmetimą galima suprasti kaip atmetimo atmetimą.
2021 gegužės 27 d., 14:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-55 eilutės:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
-------------------
[[Dievas]], [[Meilė]], [[Valia]], [[Suvestinė]]

'''Kaip suprasti priėmimą kaip ištaką iš kurios viskas išplaukia?'''

-------------------
>><<
[++++同意++++]
>>bgcolor=#FFFFC0<<
-----------------------

--------------
>><<

'''Priėmimas'''

Priėmiimu įvardiju ištaką iš kurios viskas išplaukia.

Priėmimas yra visų galimybių palaikymas. Užtat priėmimas palaiko išėjimą už savęs į save. Priėmimas išeina už savęs į įvairias pakopas prieštaravimo, įskaitant tarpines pakopas - neprieštaravimą ir nepriėmimą. Priėmimas yra pirm savęs, tuo pačiu atsisako savęs, tad yra meilė.

Priėmimas kaip ištaka yra pirmapradis Dievas, tik pirm apibrėžimo, tad griežtai neapibrėžtas. Dievas, kaip nulinis asmuo, yra griežtai apibrėžtas, siaurios apimties, nieko apimtyje, trokštantis nieko, savarankiškas, neišėjęs už savęs, tad labai šaltas.

Užtat priėmimu Dievas apibrėžiamas ne neigiamai - apimtimi, o teigiamai - visus atvaizdus vienijančia esme. Meilę teigiamai apibrėžia jos sutapimas su troškimu visko, tuo tarpu Dievą neigiamai apibrėžia troškimas nieko. Priėmimu turiu mintyje meilę plačiausia prasme. Priėmimas yra Dievo esmė, troškimų vieningumas. Užtat priėmimas išsako ne vien Dievo šaltį bet kartu ir Dievo šilumą.

Priėmimas panašus į teigiamumą, sutikimą, neprieštaravimą, teigimą, palaikymą, norėjimą, troškimą. Tik priėmimas yra pirm apibrėžimo, neturi apimties, tad yra neaiškus, miglotas, nesąlygiškas, neapibrėžtas. Priėmimas neturi santykių.

Tobulumas, valia, Dievo valia yra kitos esmės susijusios su priėmimu-meile, tik jos visos turi santykius su santvarka, tad su neigimu. O priėmimas-meilė yra už santvarkos, pirm sąlygų, pirm neigimo.

Pritarimas yra priėmimas plačiausia prasme. Tai pasireiškia priimant nuostatą, požiūrį, pasirinkimą, kaip antai pasirinkimą trokšti. Priėmimas kartu yra vienumo vienumas, jo tįsumas. Tai atvirumas.

Visko savybės - vienybės atvaizdai - ir nulybės atvaizdai įvairiai išreiškia priėmimą. O prasmingumas išsako priėmimą kaip sau nepakankamą.

Kitos mintys, kas yra pritarimas?
* sąlygiškumas besąlygiškumo požiūriu, tuo tarpu nepriėmimas yra sąlygiškumas sąlygiškumo požiūriu.
* dvasia
* veikla
* priskyrimas nulinės sandaros
* sutikimas, kad būtų tai kas nebūtina, nereikalinga

Priėmimas iškyla kaip nulinė veikla ketveriopai, visaregio lygmenimis:
* nulinis išėjimas už savęs
* nulinis nukrypimas, tai kas savo pakopoje savaiminga
* nulinis išskyrimas, kuomi esinys (Aš) sutampa su savo būdu (Tavimi)
* nulinis padalinimas - nulybė

'''Priėmimo neigimas santvarka: neprieštaravimas, nepriėmimas, prieštaravimas'''

* santvarka
* sandara
* vis naujai suprantama kaip veikla
* nulinės veiklos pašalinimas
* neleidimas, atmetimas to, kas nereikalinga
* sąlygiškumas sąlygiškumo požiūriu
* nuostatos turėjimas

Priėmimas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugsėjo 20 d., 17:40