神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Septynerybė istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2023 rugsėjo 19 d., 12:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 212-214 eilutės:
* Septynerybė išreiškia ką reiškia padalinti, o požiūrio padalinimas į dvi dalis yra padalinimų pagrindas.
* Gyvenimas = {$\exists + \exists$} ? (Vienas kitą papildo?) Amžinas gyvenimas = {$\forall + \forall$} ? Ar atvirkščiai?
* Teismas reiškiasi septynerybe.
2022 balandžio 30 d., 14:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 231-233 eilutės:


Proverbios 9:1 La sabiduría edificó su casa, Labró sus siete columnas;
2022 balandžio 21 d., 14:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 238 eilutė:
* Mintis bene tokia: Nesikliauk vienu ar kitu darbu bet veik visomis kryptimis ir Dievas atrinks sėkmingąją kryptį.
2022 balandžio 21 d., 14:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 236-237 eilutės:

Išdalyk, ką turi, septyniems ar net aštuoniems, nes nežinai, kokia nelaimė gali ištikti žemę. (Mok 11, 2)
2022 balandžio 12 d., 13:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 7-8 eilutės:
* Jėzus tiki, šlovina, garbina Dievą tiesa ir dvasia. Kaip dvasia ir tiesa susiję su geruoju vaiku ir bloguoju vaiku?
2022 balandžio 12 d., 13:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 196-210 eilutės:
[+Užrašai+]

Septynerybė
* Moteris atsiliepė: „Aš matau, Viešpatie, jog esi pranašas. Mūsų tėvai garbindavo Dievą ant šito kalno, o jūs tvirtinate, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia jį garbinti.“ Jėzus atsakė: „Moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite Tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išganymas ateina iš žydų. Bet ateis valanda ­ jau dabar ji yra, ­kai tikrieji garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa.“ Moteris jam sako: „Aš žinau, jog netrukus ateis Mesijas (tai yra Kristus) . Atėjęs jis mums viską paskelbs.“ Jėzus jai taria: „Tai aš, kuris su tavimi kalbu!“ Ketverybė yra pusiaukelyje padalinimų rate, reikšmių rate. Žinojimo lygmuo yra dvasios nuotolis nuo savasties. [[http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKE1999_Jn_4 | (Jn 4, 19-26)]]
* Žydai garbina, ką pažįsta, o samariečiai, ko nepažįsta. Žydai šlovina tiesa (dvasios raiška), o samariečiai šlovia dvasia, o reikia šlovinti kartu dvasia ir tiesa.
* Poncijus Pilotas: Kas yra tiesa? Bet jisai neklausia, kas yra dvasia. O jo žmona susapnavo sapną.
* Šv.Paulius atėniečiams apie nežinomą Dievą [[https://en.wikipedia.org/wiki/Unknown_God | Unknown God]]. Dievas yra dangaus ir žemės. [[http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKE1999_Apd_17 | (Apd 17:22-31)]] Tada Paulius, atsistojęs Areopago viduryje, prabilo: „Atėniečiai, man rodos, kad jūs visais atžvilgiais itin dievobaimingi. 23 Vaikščiodamas ir apžiūrinėdamas jūsų šventenybes, radau aukurą su užrašu: ‘Nežinomam dievui’. Taigi aš noriu skelbti jums tai, ką jūs nepažindami garbinate. 24 Dievas, pasaulio ir visko, kas jame yra, kūrėjas, būdamas dangaus ir žemės valdovas, gyvena ne rankų darbo šventyklose 25 ir nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, tarsi jam ko nors trūktų. Jis juk pats visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visa kita. 26 Iš vienos šaknies jis išvedė visą žmonių giminę, kuri gyvena visoje žemėje. Tai jis nustatė aprėžtus laikus ir apsigyvenimo ribas, 27 kad žmonės ieškotų Dievo ir tarytum apčiuopomis jį atrastų, nes jis visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų. 28 Juk mes jame gyvename, judame ir esame, kaip yra pasakę kai kurie jūsų poetai: ‘Mes esame iš jo giminės.’ 29 Todėl, būdami dieviškos giminės, neturime manyti, jog Dievybė panaši į auksą, sidabrą, akmenį arba į meno ar žmogaus minties kūrinius. 30 Ir štai Dievas nebepaiso anų neišmanymo laikų, bet dabar skelbia žmonėms, jog visiems visur reikia atsiversti. 31 Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė ir visiems už jį laidavo, prikeldamas iš numirusių.“

Atmintis
* Septynerybės septintasis narys tobulai sulygina priešingybes: sąmonę ir pasąmonę, taip kad priešingybės apibrėžtos valingai. Aštuonerybe subliuška santvarka. O atmintis remiasi šiuo sulyginimu nes tada galima vieną ar kitą atstatyti iš aštunto nario, iš nulybės, sandara ir veikla. +2 yra atstatymas atmintimi - prisiminimas.
* Atminties vienetas yra aštuonerybė. Atmintis nutaiko papildinius: buvinį ir būklę.

Lytiniai santykiai - didžiausias artimumas - sąmonės ir pasąmonės suderinimas - užtat sunku apie tai kalbėti. Ir sąmonė ir pasąmonė, kaip balsai, išsivysto svyravimais - prieš paauglystę sąmonė ir paauglystėje pasąmonė. Jų ginčo pagrindas yra laisvumas, kad galima ir vienaip, ir kitaip grįsti. Lytiniuose dalykuose - baimė kito, priešingo požiūrio - ypač prieš paauglystę.
Ištrintos 233-238 eilutės:

Atmintis
* Septynerybės septintasis narys tobulai sulygina priešingybes: sąmonę ir pasąmonę, taip kad priešingybės apibrėžtos valingai. Aštuonerybe subliuška santvarka. O atmintis remiasi šiuo sulyginimu nes tada galima vieną ar kitą atstatyti iš aštunto nario, iš nulybės, sandara ir veikla. +2 yra atstatymas atmintimi - prisiminimas.
* Atminties vienetas yra aštuonerybė. Atmintis nutaiko papildinius: buvinį ir būklę.

Lytiniai santykiai - didžiausias artimumas - sąmonės ir pasąmonės suderinimas - užtat sunku apie tai kalbėti. Ir sąmonė ir pasąmonė, kaip balsai, išsivysto svyravimais - prieš paauglystę sąmonė ir paauglystėje pasąmonė. Jų ginčo pagrindas yra laisvumas, kad galima ir vienaip, ir kitaip grįsti. Lytiniuose dalykuose - baimė kito, priešingo požiūrio - ypač prieš paauglystę.
2022 sausio 19 d., 20:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 6 eilutė:
* Kaip susiję -1bė - septynerybė - du atvaizdai?
Pridėtos 122-123 eilutės:
* Septynerybė išsako sąlygišką sąmoningumą kaip valdytoją tarp dviejų išdavų-būsenų. Septynerybė veda iš nežinojimo (teorijos) į žinojimą (praktiką).
Pakeista 125 eilutė iš:
į:
--------------------------
2022 sausio 19 d., 20:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 181-187 eilutės:

Septynerybės atvaizdai
* netuščia santvarka (teisingumas, mažėjantis laisvumas) ir tuščia santvarka (malonė, atvirumas, didėjantis laisvumas)
* susijęs su entropija - teisingumas ir malonė
* orientuotas paviršius ir neorientuotas paviršius
* Septynerybė yra dviprasmiška - gali būti atvira (tuščia, maloninga) arba uždara (netuščia, teisinga)
* Kiekvienas septynerybės narys išsako santykį tarp tuščios santvarkos ir santvarkos.
2019 gruodžio 12 d., 22:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
į:
------------------
Pakeista 6 eilutė iš:
į:
------------------
Pridėtos 179-180 eilutės:

* Dvilypė gardelė kyla iš semiotinio kvadrato.
2018 rugpjūčio 11 d., 07:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

>><<
2018 rugpjūčio 11 d., 07:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-6 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

* Kaip žinojimas ir nežinojimas (ypač ketverybės atvaizdai ir semiotinio kvadrato kampai) susiję su mažėjančiu ir didėjančiu laisvumu?
Pakeistos 22-23 eilutės iš
* The sevensome defines issues of good, which is slack.
į:
* The sevensome defines issues of good, which is slack.
* Padalinimai išplaukia iš Dievo, ir jie apibrėžia žmogų. Tad labai svarbu, kad žmogus septynerybe įsijungia į padalinimų veiklą, tad sąmoningumu prilygsta Dievui ir jį išplečia.
Pakeistos 27-30 eilutės iš

į:
* Viską žinoti-nieko nežinoti, betką žinoti-kažką žinoti (tai susiję - dvigubas požiūris), betką nežinoti-kažką žinoti, viską nežinoti-nieko nežinoti.
2017 lapkričio 16 d., 12:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 175-178 eilutės:

http://www.ms.lt/derlius/bendravimas.png

[[http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Workshop20170608 | Komunikacijos dirbtuvės]]
2017 lapkričio 11 d., 17:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-15 eilutės iš
'''Septynerybė'''

The sevensome is the [DivisionsOfEverything division of everything] into seven perspectives, the ways of
choosing: 1.choosing Yes 2.choosing Not No 3. choosing Not Yes 4.choosing No 5.choosing to not choose 6.choosing to choose 7.choosing The first six are the six criteria, and are the representations of anything. The seventh is the act of choosing, where it's not established what we are choosing, and therefore is not a representation of anything. If we add an eight perspective, 0. not choosing, then the entire structure collapses back into the nullsome. The sevensome defines issues of good, which is slack. The sevensome has two representations, one in terms of responsivity, perspective (increasing slack), and one in terms of sensitivity, situation (decreasing slack). Note that perspective negates thing, and situation negates observer. [2/01, Andrius Kulikauskas]

Septynerybė sieja tiesas apie viską (visi geri, visi blogi), betką (yra geras
, yra blogas), kažką (visi geri ir yra geras, visi blogi ir yra blogas), ir nieką (yra geras ir yra blogas, visi geri ir visi blogi). Ji taip pat ketverybės trimis poslinkiais išsako santykius tarp tiesų.

Rinktis laisvę arba nelaisvę.

All statements are true
, There exists a true statement, There exists a false statement, All statements are false... ir t.t
į:
[+Septynerybė+]

Septynerybė yra visko padalinimas į septynis požiūrius.

Septynerybės požiūriai
* Ką renkamės. The ways of
choosing: 1.choosing Yes 2.choosing Not No 3. choosing Not Yes 4.choosing No 5.choosing to not choose 6.choosing to choose 7.choosing. The first six ways of choosing are the six criteria, and are the representations of anything. The seventh is the act of choosing, where it's not established what we are choosing, and therefore is not a representation of anything. If we add an eight perspective, 0. not choosing, then the entire structure collapses back into the nullsome.
* Septynerybė sieja tiesas apie viską (visi geri, visi blogi), betką (yra geras
, yra blogas), kažką (visi geri ir yra geras, visi blogi ir yra blogas), ir nieką (yra geras ir yra blogas, visi geri ir visi blogi). Ji taip pat ketverybės trimis poslinkiais išsako santykius tarp tiesų.
* All statements are true
, There exists a true statement, There exists a false statement, All statements are false... ir t.t
* Rinktis laisvę arba nelaisvę.

Septynerybės tikslas
* The sevensome defines issues of good, which is slack.

Septynerybės atvaizdai
* The sevensome has two representations, one in terms of responsivity
, perspective (increasing slack), and one in terms of sensitivity, situation (decreasing slack). Note that perspective negates thing, and situation negates observer.


2017 lapkričio 11 d., 16:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 186-188 eilutės:

Sąmonės ir pasąmonės derinimas
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Dual_process_theory | Dual process theory]]
2017 spalio 28 d., 15:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 185 eilutė iš:
[[https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectic#Jain_dialectic | Jain dialektika]] - septynerybė?
į:
[[https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectic#Jain_dialectic | Jain dialektika]] - septynerybė? Žr. taip pat [[https://en.wikipedia.org/wiki/Anekantavada | Anekantavada]]
2017 spalio 28 d., 15:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 184-185 eilutės:

[[https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectic#Jain_dialectic | Jain dialektika]] - septynerybė?
2017 spalio 28 d., 14:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 189 eilutė iš:
Lytiniai santykiai - didžiausias artimumas - sąmonės ir pasąmonės suderinimas - užtat sunku apie tai kalbėti. Ir sąmonė ir pasąmonė, kaip balsai, išsivysto svyravimais - prieš paauglystę sąmonė ir paauglystėje pasąmonė. Jų ginčo pagrindas yra laisvumas, kad galima ir vienaip, ir kitaip grįsti.
į:
Lytiniai santykiai - didžiausias artimumas - sąmonės ir pasąmonės suderinimas - užtat sunku apie tai kalbėti. Ir sąmonė ir pasąmonė, kaip balsai, išsivysto svyravimais - prieš paauglystę sąmonė ir paauglystėje pasąmonė. Jų ginčo pagrindas yra laisvumas, kad galima ir vienaip, ir kitaip grįsti. Lytiniuose dalykuose - baimė kito, priešingo požiūrio - ypač prieš paauglystę.
2017 spalio 28 d., 14:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 188-189 eilutės:

Lytiniai santykiai - didžiausias artimumas - sąmonės ir pasąmonės suderinimas - užtat sunku apie tai kalbėti. Ir sąmonė ir pasąmonė, kaip balsai, išsivysto svyravimais - prieš paauglystę sąmonė ir paauglystėje pasąmonė. Jų ginčo pagrindas yra laisvumas, kad galima ir vienaip, ir kitaip grįsti.
2017 spalio 28 d., 13:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 163-164 eilutės iš
į:
* Septynerybė: gap between unity integrity and inner tension.
* Septynerybėje: vyriškumas - buvimo būklė - sąmoningumas, moteriškumas - buvinys - nesąmoningumas.
2017 spalio 25 d., 21:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Logika]], [[Susikalbėjimas]], [[Gyvybė]], [[Padalinimai]], Bendra sandara
į:
Žr. [[Susikalbėjimas]], [[Gyvybė]], [[Padalinimai]], Bendra sandara
2017 spalio 14 d., 14:46 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 181 eilutė:
Pakeistos 184-186 eilutės iš
Septynerybės septintasis narys tobulai sulygina priešingybes: sąmonę ir pasąmonę, taip kad priešingybės apibrėžtos valingai. Aštuonerybe subliuška santvarka. O atmintis remiasi šiuo sulyginimu nes tada galima vieną ar kitą atstatyti iš aštunto nario, iš nulybės, sandara ir veikla. +2 yra atstatymas atmintimi - prisiminimas.
į:
Atmintis
*
Septynerybės septintasis narys tobulai sulygina priešingybes: sąmonę ir pasąmonę, taip kad priešingybės apibrėžtos valingai. Aštuonerybe subliuška santvarka. O atmintis remiasi šiuo sulyginimu nes tada galima vieną ar kitą atstatyti iš aštunto nario, iš nulybės, sandara ir veikla. +2 yra atstatymas atmintimi - prisiminimas.
* Atminties vienetas yra aštuonerybė. Atmintis nutaiko papildinius: buvinį ir būklę.
2017 spalio 14 d., 14:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 181-185 eilutės:


Septynerybė - pusrutuliai - jin-jang

Septynerybės septintasis narys tobulai sulygina priešingybes: sąmonę ir pasąmonę, taip kad priešingybės apibrėžtos valingai. Aštuonerybe subliuška santvarka. O atmintis remiasi šiuo sulyginimu nes tada galima vieną ar kitą atstatyti iš aštunto nario, iš nulybės, sandara ir veikla. +2 yra atstatymas atmintimi - prisiminimas.
2017 spalio 14 d., 14:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Logika]], [[Gyvybė]], [[Padalinimai]], Bendra sandara
į:
Žr. [[Logika]], [[Susikalbėjimas]], [[Gyvybė]], [[Padalinimai]], Bendra sandara
2017 spalio 14 d., 00:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 123-163 eilutės:

Making a decision - action - Maxwell's demon. Make a choice - septynerybė.

Septynerybės atvaizdai yra -1 bė: didėjantis laisvumas ir mažėjantis laisvumas.

'''Aštuonerybė'''

Logikoje - priešprieša A ir ne-A yra nustatoma ir jos išsamumas išryškėja tik per laiką, kad viskas yra arba už arba prieš. Kristaus žodžiais: kas ne su mumis, tas prieš; kas ne prieš mus, tas su mumis. Galutinė logika vs. atsiskleidžianti logika.

Factual (what), procedural (how). Implicit - explicit memory relate to difference between why (all relations) and how (single relation). Related to difference between left and right adjoints, for all and there exists, image and coimage.

Aš viduje; Aš išorėje po visko (tarp kitų). Išėjimas už savęs - jį nusako atvaizdai 4 pakopomis - jos nustato 4 nulybės atvaizdus. O grįžimą - ryšį tarp Sūnaus (mūsų) ir Tėvo - išreiškia aplinkybės - nusako požiūrį.

Omniscope distinctions = aštuonerybė.

Quantifier: left and right adjoint (all and exists).

* Aristotle ir Boolean kvadratai skiriasi.
* Susieti su logika - aštuonerybė atsiranda su Dievo Šokiu - padalinimai, pirminės sandaros.

Septintą dieną švęsti - o kuri yra septinta? Nejaugi žinome, kurią dieną Dievas sukūrė pasaulį? Nežinome, bet tai septintas požiūris.

Septynerybė? Semantics - Wikipedia:
* 1960s psychosemantic studies became popular after Osgood's massive cross-cultural studies using his semantic differential (SD) method that used thousands of nouns and adjective bipolar scales. A specific form of the SD, Projective Semantics method[7] uses only most common and neutral nouns that correspond to the 7 groups (factors) of adjective-scales most consistently found in cross-cultural studies (Evaluation, Potency, Activity as found by Osgood, and Reality, Organization, Complexity, Limitation as found in other studies). In this method, seven groups of bipolar adjective scales corresponded to seven types of nouns so the method was thought to have the object-scale symmetry (OSS) between the scales and nouns for evaluation using these scales. For example, the nouns corresponding to the listed 7 factors would be: Beauty, Power, Motion, Life, Work, Chaos. Beauty was expected to be assessed unequivocally as “very good” on adjectives of Evaluation-related scales, Life as “very real” on Reality-related scales, etc.

Septynerybė
* Septynerybės septintas požiūris dviprasmiškai derina požiūrius ∃xG ir ∃xB ir tuo pačiu atitinkamas trejybes - o tai grindžia nulybės atvaizdų ir aplinkybių santykį.
* Veiksmas +1 užsiveria - baigiasi susiplojančia aštuonerybe, tai Tėvo požiūris (į Sūnaus aštuonerybę, kaip Tėvas išeina už savęs, o Sūnus grįžta į Tėvą). Veiksmas +2 išsako Sūnaus požiūrį - yra porinis (Sūnaus) ir neporinis (Tėvo) ratai - prieštaringi požiūriai. Sąmoningumo veiksmas +3 išsako Dvasios požiūrį, gyvenimo lygtimi suderinantis Sūnaus ir Tėvo požiūrius.
* Padalinimais į 4, 5, 6, 7 požiūrius atsiskleidžia gyvenimo lygtis ribiniame požiūryje.
* Vietinės reikšmės prieštaravimas yra viename (septintame) požiūryje. Tokiu būdu septynerybė padalina (septintą) požiūrį ir tuo pačiu išskiria priešingybes: gyvenimas ir amžinas gyvenimas.
* Užtat septynerybės esmė yra kad jinai išsako padalinimo sąlygas (Sūnaus sąlygas) ir tai paaiškina, kas glūdėjo neišsakyta padalinant viską į požiūrius.
* Septynerybės trejybė ∀xG, ∀xG ir ∃xG, ∃xG, tai gyvenimo lygties sąlygos. O jos sąlygų sąlygos tai "antroji ketverybė" (loginio kvadrato šonai). Septintasis požiūris, tai vairas, derinantis abi puses (buvimo ir nebuvimo). Tai dviprasmiška, nes derina tiek požiūrius, tiek trejybes taip pat.
* Užtat visi padalinimai kyla iš Sūnaus aštuonerybės, ir yra papildomi padalinimui reikalingomis prielaidomis. Padalinimais pati padalinimo galia tampa vis labiau išsakyta.

Iš Dievo šokio išplaukia, Sūnaus požiūriu, aštuonerybė. Jinai rikiuoja padalinimus. Tačiau jinai pati prieštarauja sau, taip kad santvarka yra tuščia, ir lieka nulybė. Ką tai pasako apie padalinimus? Tai pasako, kad padalinimus nusakantys rėmai prieštarauja sau. Taip pat Sūnaus požiūris prieštarauja sau. Betgi ir Tėvo trejybė prieštarauja sau. Tačiau keičiasi prieštaravimo taškas.

Kažką žinome ir kažko nežinome. (Septintas požiūris) Viską žinome ir visko nežinome. (Nulinis požiūris - prieštaraujantis sau.)

Visi X: klauso visų. Visi X ir Yra X: klauso visų ir savęs: esu vienas iš visų: esu kalbėtojas.
2017 spalio 12 d., 19:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 102-105 eilutės:

Logical statements let us construct a world that we do experience and see the problems.

Atvaizdai (logikoje): "visiems" "yra" (didėjantis, mažėjantis laisvumas) "ar", "ir", "išplaukia", "nėra". (O "iff"?)
2017 spalio 12 d., 19:42 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 86-87 eilutės:
'''Logika'''
Pridėtos 88-89 eilutės:

Boole-Stone teorema sieja logiką (Būlio algebrą) ir aibių teoriją (aibių algebrą), užtat ir topologiją bei algebrainę geometriją. Manau, kad septynerybės esmė yra tai, kad ji įveda dualizmą (dvilypiškumą) tarp buvimo ir nebuvimo ("ir" ir "ar", sankirtos ir sąjungos). Topologija šį dvilypiškumą panaikina nes tik iš vienos pusės reikalauja neribotas sankirtas (uždaroms aibėms) ar sąjungas (atviroms aibėms).
2017 spalio 12 d., 19:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 85-101 eilutės iš
>>bgcolor=#ECD9EC<<

'''Semiotinis kvadratas'''

The semiotician AlgirdasGreimas introduced the SemioticSquare. It is a semiotic structure which generalizes Aristotle's logical square.

''
[[http://www.cla.purdue.edu/english/theory/narratology/modules/greimassquare.html | Felluga, Dino. Modules on Greimas: On the Semiotic Square. Introductory Guide to Critical Theory]]''

Sociologijos keturi kampai (teisė, rinka, religija, kultūra) yra pavyzdys Greimo kvadrato.

Huntingtono aksioma - galima išvesti logiką iš vienos aksiomos - ji primena septynerybę - kaip ją pakartotinai taikyti?
* !(!x V y) V !(!x V !y) = x

Buberis:
* Aš ir tai - naikinantis santykis
* Aš ir tu - gaivinantis santykis
į:
[+Logika+]
Pridėtos 119-135 eilutės:

>>bgcolor=#ECD9EC<<

'''Semiotinis kvadratas'''

The semiotician AlgirdasGreimas introduced the SemioticSquare. It is a semiotic structure which generalizes Aristotle's logical square.

''[[http://www.cla.purdue.edu/english/theory/narratology/modules/greimassquare.html | Felluga, Dino. Modules on Greimas: On the Semiotic Square. Introductory Guide to Critical Theory]]''

Sociologijos keturi kampai (teisė, rinka, religija, kultūra) yra pavyzdys Greimo kvadrato.

Huntingtono aksioma - galima išvesti logiką iš vienos aksiomos - ji primena septynerybę - kaip ją pakartotinai taikyti?
* !(!x V y) V !(!x V !y) = x

Buberis:
* Aš ir tai - naikinantis santykis
* Aš ir tu - gaivinantis santykis
2017 spalio 12 d., 19:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 101-116 eilutės:

'''Logika'''

[[http://paliokas.blogspot.lt/2011/05/logika-ir-aibes.html | Logika ir aibės]] Eugenijus Paliokas

Frege išskyrė filosofiją/logiką ir psichologiją.

Logikoje: Frege - logicists ir neologicists (truth). Carnap - conventionalists, syntactical (rules, syntax). Pluralists. Nihilists. Chomsky (recursion, minimalist) vs. Daniel Everett (tribe without recursion).

Kažkaip nebuvau suvokęs kaip sutampa logikos santykiai ir aibių santykiai. Apie tą mąstydamas, pastebėjau, kad ir vienur ir kitur yra labai ryškus dualizmas, dvilypiškumas. Aibių teorijoje galima teoremose sukeisti sąjungas ir sankirtas ir jos liks teisingos, ir visai panašiai, logikoje galima sukeisti sąvokas "ir" bei "ar". Supratau, kad būtent tai, mano manymu, yra logikos esmė. Jinai labai tiksliai sustato tokį dvilypiškumą, pavyzdžiui, tarp buvinių (išsakančių tai, kas yra) ir būklių (išsakančių tai, ko nėra). Logikos tikslas yra sustatyti tobulą priešingybę, užtat suskaldyti požiūrį į dvi lygias dalis. Logika kaip vairininkas nutaiko savo vairą taip, kad tas padalinimas būtų nepriekaištingas, kad dalys būtų lygiavertės. Logika atskiria turinį ir pavidalą, taip kad turinys gali būti neiginys ar teiginys, ir tai pavidalo neturės reikšmės, tai yra, logika išsako išvedžiojimo pavidalą, jį atskiria nuo turinio.

Taip supratus, kas yra logika, galima susigaudyti matematikoje. Juk matematikos žymiausios teoremos būtent išsako tokius dvylipiškus atitikimus. Kitas pavyzdys būtų projektyvinė geometrija, kur teoremose galima sukeisti tieses ir taškus. Taip pat matematikoje yra labai svarbūs maži nukrypimai nuo to dvilypiškumo. Topologijai lemtingas atviros aibės apibrėžimas remiasi skirtumu, jog išlaikant atvirumą, sankirtos privalo būti baigtinės, tuo tarpu sąjungos neribojamos.

O gyvenime tarp kitų priešingybių - tiesa ir netiesa, gėris ir blogis, iškyla ir moteriškumas bei vyriškumas. Čia atsiranda galimybė iškelti lygiaverčių priešingybių svarbą, kad galima suvo vienaip (pavyzdžiui, būklėmis - meile) arba kitaip (buviniais - gyvybe) ir būtent logikos prasme tai bus lygiavertis pasirinkimas. Tik aišku, gyvenimas nesiriboja vien logika, nes iš karto kyla klausimas, kuri priešingybė (pavyzdžiui, gerumas, tiesa) bus priskirta tam Dievui, esančiam už logikos?

Matyt, logikoje dvilypiškumas yra pabrėžtinai svarbus nes šiaip filosofijoje siekiame vienareikšmiškumo ar tiesiog taupumo.
2017 spalio 12 d., 19:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 101-117 eilutės:

>>bgcolor=#EEEEEE<<


'''Septynerybė'''

Dividing a perspective into two (in the seventh perspective of the sevensome) - that tension builds once we have knowledge and then start to model ourselves.

Once you have whether your conversation is complete as a system and can be symbolic and then with 8-some the symbolic system is complete.

Dievas (besąlygiškas, už mūsų) ir gerumas (sąlygiškas, mumyse) yra suskaidymas į priešingybes. O kur esame mes? Ir kaip suprasti tai kaip lygiavertes priešingybes, iš vienos pusės, ir nelygiavertes iš kitos pusės?

Lygtyje 5+3=0 laiką ir erdvę sieja dvejybės atvaizdai laisva valia-likimas ir tapatumas-skirtingumas.

Aštuonerybėje - Dievui išeinant už savęs į mus, ir mus išeinant už savęs į jį - ketverybė ir asmens lygtis atitinka priešingoms kryptims

Meilė yra gyvenimo palaikymas - ogi tai yra papildiniai ir taip pat gyvenimo lygties priešinguose lygmenyse. Tad tai primena logikos dualizmą.
2017 spalio 06 d., 22:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Gyvybė]], [[Padalinimai]], Bendra sandara
į:
Žr. [[Logika]], [[Gyvybė]], [[Padalinimai]], Bendra sandara
2017 sausio 15 d., 22:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-15 eilutės:

All statements are true, There exists a true statement, There exists a false statement, All statements are false... ir t.t
2016 sausio 09 d., 11:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-13 eilutės:

Rinktis laisvę arba nelaisvę.
2015 gegužės 29 d., 09:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 39-40 eilutės:

Įdomu, kad keturi kvadrato šonai yra keturi iš šešių santykių tarp kvadrato kampų, tad keturi iš šešių ketverybės lygmenų porų.
2015 gegužės 29 d., 09:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 28-31 eilutės:

Nulybė ("visi yra-teigiami-geri ir visi nėra-teigiam-blogi") išsako suvokimą ("Dievas nebūtinai geras"). Tai yra dvejopas mąstymas, kad galima mąstyti Dievą ir gerumą lygiagrečiai. Užtat tai yra prieštaravimas ir visa santvarka griūna. Santvarka kaip tik neleidžia dvejopo mąstymo, ji apibrėžia vienareikšmišką mąstymą. Užtat "visi geri ir visi blogi" išreiškia, apibrėžia požiūrį (gyvenimo lygtimi), išreiškia suvokimą.

"Yra esantis-teigiamas-geras ir yra nesantis-neigiamas-blogas" - gali rinktis - tai išreiškia, apibrėžia žvilgsnį. "Visi yra esantys-teigiami-geri ir vienas yra esantis-teigiamas-geris", tai išreiškia, apibrėžia tiesą. Tiesa, tai teigimas. O "visi yra nesantys-neigiami-geri ir vienas yra nesantis-neigiamas-blogas", tai išreiškia, apibrėžia sąvoką. Sąvoka, tai neigimas.
2015 gegužės 29 d., 08:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 63 eilutė iš:
The Sevensome and Eightsome seem to be the structures that organize the Distinctions (see: Overview)
į:
The Sevensome and Eightsome are the structures that organize the Distinctions.
2015 gegužės 29 d., 08:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 65 eilutė iš:
http://www.ms.lt/en/andrius/understanding/diagrams/4distinctions.jpg
į:
Attach:4distinctions.jpg
2015 gegužės 29 d., 08:54 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 7-8 eilutės iš
'''Septynerybės sandara'''
į:
'''Septynerybė'''
Pridėtos 11-14 eilutės:
Septynerybė sieja tiesas apie viską (visi geri, visi blogi), betką (yra geras, yra blogas), kažką (visi geri ir yra geras, visi blogi ir yra blogas), ir nieką (yra geras ir yra blogas, visi geri ir visi blogi). Ji taip pat ketverybės trimis poslinkiais išsako santykius tarp tiesų.

'''Aštuonerybė'''
Ištrintos 16-26 eilutės:
Septynerybė išreiškia gyvenimo lygtį, taip pat 2x2 ketverybę, kaip kad išdėstant . Taip pat ketverybės 3 poslinkius.

Septynerybė sieja tiesas apie viską (visi geri, visi blogi), betką (yra geras, yra blogas), kažką (visi geri ir yra geras, visi blogi ir yra blogas), ir nieką (yra geras ir yra blogas, visi geri ir visi blogi). Ji taip pat gyvenimo lygtimi išsako santykius tarp tiesų.

Note that the meaning of & changes in each subsystem so that:
* it means '''and''' for ''all & not one'' and ''one & not all''
* it means '''or''' for ''not one & not all''
* it means '''from''' for ''all & one'' (all from one)

Visi ir bent vienas - panašiai, kaip: išgirsti Dievą ir mokėti jį išgirsti. Abu kartu, tai skiriasi nuo kiekvieno atskirai.
Pakeistos 23-34 eilutės iš
Note that this structure consists of all of the non-contradictory combinations of All is good, There is good, There is bad, All is bad. Having three or more of these statements leads to a contradiction. There are four ways of having pairs of these statements.
į:
Note that this structure consists of all of the non-contradictory combinations of All is good, There is good, There is bad, All is bad. Having three or more of these statements leads to a contradiction. There are four ways of having pairs of these statements.

'''Septynerybės ir aštuonerybės kvadratų šonai'''

Trys septynerybės kvadratų šonai išsako ketverybės poslinkius. O keturi aštuonerybės kvadrato šonai išsako gyvenimo lygtį.

Note that the meaning of & changes in each subsystem so that:
* it means '''and''' for ''all & not one'' and ''one & not all''
* it means '''or''' for ''not one & not all''
* it means '''from''' for ''all & one'' (all from one)

Visi ir bent vienas - panašiai, kaip: išgirsti Dievą ir mokėti jį išgirsti. Abu kartu, tai skiriasi nuo kiekvieno atskirai
.
2015 gegužės 29 d., 08:52 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 11-18 eilutės iš
Aštuonerybė jungia ketverybę (Greimo kvadratą) ir gyvenimo lygtį. Aštuonerybė yra "bendra sandara" tačiau jinai neišsilaiko nes aštuntuojo požiūriu visa sandara griūna (kaip kad teisingumu!), lieka [[nulybė]]. Užtat aštuonerybė išreiškiama veiksmais +1, +2, +3 - [[padalinimų ratas|padalinimų ratu]] - [[visaregis|visaregiu]], taip pat keturiomis [[pirminės sandaros|pirminėmis sandaromis]], netroškimais, mat jos remiasi ne į patį Dievą, o į Dievo sandaros atvaizdus, jo troškimus. Tad aštuonerybė, kaip sandara, išreiškiama būtent pirminėmis sandaromis, tai jos keturi atvaizdai - netroškimai, kurias reikėtų palyginti su nulybės atvaizdais.

Septynerybė išreiškia gyvenimo lygtį, taip pat 2x2 ketverybę, kaip kad išdėstant sociologijos keturis kampus (teisė, rinka, religija, kultūra). Taip pat ketverybės 3 poslinkius.

Septynerybė sieja tiesas apie viską
(visi geri, visi blogi), betką (yra geras, yra blogas), kažką (visi geri ir yra geras, visi blogi ir yra blogas), ir nieką (yra geras ir yra blogas, visi geri ir visi blogi).

Visi ir bent vienas - panašiai, kaip: išgirsti Dievą ir mokėti jį išgirsti. Abu kartu, tai skiriasi nuo kiekvieno atskirai
.
į:
Aštuonerybė jungia ketverybę (Greimo kvadrato kampai) ir gyvenimo lygtį (kvadrato šonai). Aštuonerybė yra "bendra sandara" tačiau jinai neišsilaiko nes aštuntuojo požiūriu visa sandara griūna (kaip kad teisingumu!), lieka [[nulybė]]. Užtat aštuonerybė išreiškiama veiksmais +1, +2, +3 - [[padalinimų ratas|padalinimų ratu]] - [[visaregis|visaregiu]], taip pat keturiomis [[pirminės sandaros|pirminėmis sandaromis]], netroškimais, mat jos remiasi ne į patį Dievą, o į Dievo sandaros atvaizdus, jo troškimus. Tad aštuonerybė, kaip sandara, išreiškiama būtent pirminėmis sandaromis, tai jos keturi atvaizdai - netroškimai, kurias reikėtų palyginti su nulybės atvaizdais.

Septynerybė išreiškia gyvenimo lygtį, taip pat 2x2 ketverybę, kaip kad išdėstant . Taip pat ketverybės 3 poslinkius.

Septynerybė sieja tiesas apie viską (visi geri, visi blogi), betką
(yra geras, yra blogas), kažką (visi geri ir yra geras, visi blogi ir yra blogas), ir nieką (yra geras ir yra blogas, visi geri ir visi blogi). Ji taip pat gyvenimo lygtimi išsako santykius tarp tiesų.
Pridėtos 22-31 eilutės:
Visi ir bent vienas - panašiai, kaip: išgirsti Dievą ir mokėti jį išgirsti. Abu kartu, tai skiriasi nuo kiekvieno atskirai.

'''Aštuonerybė'''

Aštuonerybė, tai bendra sandara. Ji sugriūna į nulybę. Užtat ją atvaizduoja [[pirminės sandaros]].

The eightsome adds the original perspective of God, into which everything collapses. The eightsome is the structure that expands logic to include the perspective that "All is good" and "All is bad" which has the entire system collapse into emptiness. All is good & All is bad is the same as having none of the statements, an empty system or undefined system.

Note that this structure consists of all of the non-contradictory combinations of All is good, There is good, There is bad, All is bad. Having three or more of these statements leads to a contradiction. There are four ways of having pairs of these statements.
Pakeistos 57-59 eilutės iš
===Distinctions===
į:
'''Visaregis ir atskyrimai'''
Ištrintos 70-77 eilutės:
'''Aštuonerybė'''

Aštuonerybė, tai bendra sandara. Ji sugriūna į nulybę. Užtat ją atvaizduoja [[pirminės sandaros]].

The eightsome adds the original perspective of God, into which everything collapses. The eightsome is the structure that expands logic to include the perspective that "All is good" and "All is bad" which has the entire system collapse into emptiness. All is good & All is bad is the same as having none of the statements, an empty system or undefined system.

Note that this structure consists of all of the non-contradictory combinations of All is good, There is good, There is bad, All is bad. Having three or more of these statements leads to a contradiction. There are four ways of having pairs of these statements.
Pridėtos 78-79 eilutės:

Sociologijos keturi kampai (teisė, rinka, religija, kultūra) yra pavyzdys Greimo kvadrato.
2015 gegužės 29 d., 08:47 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 19-23 eilutės:
Note that the meaning of & changes in each subsystem so that:
* it means '''and''' for ''all & not one'' and ''one & not all''
* it means '''or''' for ''not one & not all''
* it means '''from''' for ''all & one'' (all from one)
Pakeistos 62-72 eilutės iš

===Older thoughts===

Perhaps delete the following!

http
://www.ms.lt/en/andrius/understanding/diagrams/distinctions.jpg

Note that the meaning of & changes in each subsystem so that:
* it means '''and''' for ''all & not one'' and ''one & not all''
* it means '''or''' for ''not one & not all''
* it means '''from''' for ''all & one'' (all from one)
į:
Attach:distinctions.jpg
2015 gegužės 29 d., 08:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 71-77 eilutės iš
General Structure: Eightsome

The eightsome adds the original perspective of God, into which everything collapses. The
eightsome is the structure that expands logic to include the perspective that "All is good" and "All is bad" which has the entire system collapse into emptiness.

Note that this structure consists of all of
the non-contradictory combinations of All is good, There is good, There is bad, All is bad. Having three or more of these statements leads to a contradiction. There are four ways of having pairs of these statements. Perhaps All is good &amp; All is bad is the same as having none of these statements, an empty system? or undefined system?

I think that the eightsome is the general structure
.
į:
Aštuonerybė, tai bendra sandara. Ji sugriūna į nulybę. Užtat ją atvaizduoja [[pirminės sandaros]].

The
eightsome adds the original perspective of God, into which everything collapses. The eightsome is the structure that expands logic to include the perspective that "All is good" and "All is bad" which has the entire system collapse into emptiness. All is good & All is bad is the same as having none of the statements, an empty system or undefined system.

Note that this structure consists
of all of the non-contradictory combinations of All is good, There is good, There is bad, All is bad. Having three or more of these statements leads to a contradiction. There are four ways of having pairs of these statements.
2015 gegužės 29 d., 08:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 22-27 eilutės iš
* gyvybė - malonė - didėjantis laisvumas
* mirtis
- teisybė - mažėjantis laisvumas

Žmogaus teisės remiasi teisybe. O žmogaus malonės... Užtat Kristus nesiremia žmogaus teisėmis. Vergai - žydai ir mes visi - išlaisvinti malone.

Blogo vaiko mąstysena (teisingumas) ir gero vaiko mąstysena
(malonė):
į:
* didėjantis laisvumas - atdara sandara - gyvybė - malonė - pažinovo laisvumas
* mažėjantis laisvumas - uždara sandara - mirtis - teisybė - pažinimo plotmės laisvumas

One idea is that these two directions of slack are manifested by the sevensome by having us apply a direction to it, either inwards towards the Nullsome, or outwards towards the Foursome. Here we think of the Sevensome as the Foursome plus Twosome plus Onesome and if we add the Nullsome then we have the Eightsome which is the Nullsome. Thus the inward direction starts with the Foursome and leads to the Nullsome, whereas the outwards direction starts with the Onesome and leads to the Foursome.

Blogo vaiko mąstysena
(teisingumas) ir gero vaiko mąstysena (malonė) yra tampriai susipynusios:
Pakeistos 31-34 eilutės iš
į:
* Turtuoliui sunku nes jo turtų gausa trukdo jam suvokti malonės šykštumą.
* Poreikiai išsako malonę (pavyzdžiui, saugumas - kaupti, turėti perteklių), tačiau teisybės kampu.
* Žmogaus teisės iš malonės padaro teisę, teisybės dalyką, įteisina malonę. Žmogaus teisės remiasi teisybe. O žmogaus malonės... Užtat Kristus nesiremia žmogaus teisėmis. Vergai - žydai ir mes visi - išlaisvinti malone.
Ištrintos 77-94 eilutės:

'''Septynerybės atvaizdai'''

The two representations of the sevensome are:

* Didėjantis laisvumas = pažinovo laisvumas
* Mažėjantis laisvumas = pažinimo plotmės laisvumas

One idea is that these two directions of slack are manifested by the sevensome by having us apply a direction to it, either inwards towards the Nullsome, or outwards towards the Foursome. Here we think of the Sevensome as the Foursome plus Twosome plus Onesome and if we add the Nullsome then we have the Eightsome which is the Nullsome. Thus the inward direction starts with the Foursome and leads to the Nullsome, whereas the outwards direction starts with the Onesome and leads to the Foursome.

* Didėjantis laisvumas = malonė
* Mažėjantis laisvumas = teisybė

Turtuoliui sunku nes jo turtų gausa trukdo jam suvokti malonės šykštumą.

Poreikiai išsako malonę (pavyzdžiui, saugumas - kaupti, turėti perteklių), tačiau teisybės kampu.

Žmogaus teisės iš malonės padaro teisę, teisybės dalyką, įteisina malonę.
2015 gegužės 29 d., 08:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Aštuonerybė jungia ketverybę (Greimo kvadratą) ir gyvenimo lygtį. Aštuonerybė yra "bendra sandara" tačiau jinai neišsilaiko nes aštuntuojo požiūriu visa sandara griūna (kaip kad teisingumu!), lieka [[nulybė]]. Užtat aštuonerybė išreiškiama veiksmais +1, +2, +3 - [[padalinimų ratas|padalinimų ratu]] - [[visaregis|visaregiu]], taip pat keturiomis [[pirminės sandaros|pirminėmis sandaromis]], netroškimais, mat jos remiasi ne į patį Dievą, o į Dievo sandaros atvaizdus, jo troškimus. Tad aštuonerybė, kaip sandara, išreiškiama būtent pirminėmis sandaromis, tai jos (kaip ir nulybės) keturi atvaizdai.
į:
Aštuonerybė jungia ketverybę (Greimo kvadratą) ir gyvenimo lygtį. Aštuonerybė yra "bendra sandara" tačiau jinai neišsilaiko nes aštuntuojo požiūriu visa sandara griūna (kaip kad teisingumu!), lieka [[nulybė]]. Užtat aštuonerybė išreiškiama veiksmais +1, +2, +3 - [[padalinimų ratas|padalinimų ratu]] - [[visaregis|visaregiu]], taip pat keturiomis [[pirminės sandaros|pirminėmis sandaromis]], netroškimais, mat jos remiasi ne į patį Dievą, o į Dievo sandaros atvaizdus, jo troškimus. Tad aštuonerybė, kaip sandara, išreiškiama būtent pirminėmis sandaromis, tai jos keturi atvaizdai - netroškimai, kurias reikėtų palyginti su nulybės atvaizdais.
2015 gegužės 29 d., 08:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Aštuonerybė jungia ketverybę (Greimo kvadratą) ir gyvenimo lygtį.
į:
Aštuonerybė jungia ketverybę (Greimo kvadratą) ir gyvenimo lygtį. Aštuonerybė yra "bendra sandara" tačiau jinai neišsilaiko nes aštuntuojo požiūriu visa sandara griūna (kaip kad teisingumu!), lieka [[nulybė]]. Užtat aštuonerybė išreiškiama veiksmais +1, +2, +3 - [[padalinimų ratas|padalinimų ratu]] - [[visaregis|visaregiu]], taip pat keturiomis [[pirminės sandaros|pirminėmis sandaromis]], netroškimais, mat jos remiasi ne į patį Dievą, o į Dievo sandaros atvaizdus, jo troškimus. Tad aštuonerybė, kaip sandara, išreiškiama būtent pirminėmis sandaromis, tai jos (kaip ir nulybės) keturi atvaizdai.
2015 gegužės 29 d., 08:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Gyvybė]]
į:
Žr. [[Gyvybė]], [[Padalinimai]], Bendra sandara
Pridėtos 7-24 eilutės:
'''Septynerybės sandara'''

The sevensome is the [DivisionsOfEverything division of everything] into seven perspectives, the ways of choosing: 1.choosing Yes 2.choosing Not No 3. choosing Not Yes 4.choosing No 5.choosing to not choose 6.choosing to choose 7.choosing The first six are the six criteria, and are the representations of anything. The seventh is the act of choosing, where it's not established what we are choosing, and therefore is not a representation of anything. If we add an eight perspective, 0. not choosing, then the entire structure collapses back into the nullsome. The sevensome defines issues of good, which is slack. The sevensome has two representations, one in terms of responsivity, perspective (increasing slack), and one in terms of sensitivity, situation (decreasing slack). Note that perspective negates thing, and situation negates observer. [2/01, Andrius Kulikauskas]

Aštuonerybė jungia ketverybę (Greimo kvadratą) ir gyvenimo lygtį.

Septynerybė išreiškia gyvenimo lygtį, taip pat 2x2 ketverybę, kaip kad išdėstant sociologijos keturis kampus (teisė, rinka, religija, kultūra). Taip pat ketverybės 3 poslinkius.

Septynerybė sieja tiesas apie viską (visi geri, visi blogi), betką (yra geras, yra blogas), kažką (visi geri ir yra geras, visi blogi ir yra blogas), ir nieką (yra geras ir yra blogas, visi geri ir visi blogi).

Visi ir bent vienas - panašiai, kaip: išgirsti Dievą ir mokėti jį išgirsti. Abu kartu, tai skiriasi nuo kiekvieno atskirai.

'''Septynerybės atvaizdai: malonė ir teisingumas'''

Septynerybės atvaizdai:
* gyvybė - malonė - didėjantis laisvumas
* mirtis - teisybė - mažėjantis laisvumas
Pakeistos 27-32 eilutės iš
Blogas vaikas: paskirai išsigelbėti (tad išgelbėtojas). Geras vaikas: bendrai išsigelbėti (tad bendryste).

Pirmieji bus paskutiniai. Geras
vaikas bus nustumtas vardan blogo vaiko.

Kas turi, tam bus duota
(malonė). Kas neturi, iš to bus atimta, ką turi. (teisybė)
į:
Blogo vaiko mąstysena (teisingumas) ir gero vaiko mąstysena (malonė):
* Blogas
vaikas: paskirai išsigelbėti (tad išgelbėtojas). Geras vaikas: bendrai išsigelbėti (tad bendryste).
* Pirmieji bus paskutiniai. Geras vaikas bus nustumtas vardan blogo vaiko.
* Kas turi, tam bus duota
(malonė). Kas neturi, iš to bus atimta, ką turi. (teisybė)

Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus nesutarimas:
* Jėzus niekina ir išplėčia Tėvo auką, sakydamas "imkite ir valygite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus bus atiduotas" - nes tai turėjo būti Tėvo paaukotas kūnas, o jis jį kaip ir sumažino.
Pakeistos 37-57 eilutės iš
Jėzus niekina ir išplėčia Tėvo auką, sakydamas "imkite ir valygite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus bus atiduotas" - nes tai turėjo būti Tėvo paaukotas kūnas, o jis jį kaip ir sumažino.

* Suvokti "gerumą" ketveriopai pagal apimtis
, pavyzdžiui, "teisingas" tai atitinka "teisybę", mažėjantį laisvumą, o apimtis, tai niekas - tai yra ribinis gerumas, dingus laisvumui.

Septynerybės atvaizdai:
* gyvybė - malonė - didėjantis laisvumas
* mirtis - teisybė - mažėjantis laisvumas

Gyvenimas: jautrumas, tada atsiliepimas
. Amžinas gyvenimas, tai atvirkščiai: nusistatymas, tada atsidavimas. Tai kūryba. Tai aštuntas požiūris. O gyvenimą apibrėžia septynerybė, septynios apytakos, kūno sistemos, tai tapatumai, besikartojanti veikla. O kūryba, tai netapatumas, tai nesikartoja, o plėtojasi. Septynios apytakos:


Visi ir bent vienas - panašiai, kaip: išgirsti Dievą ir mokėti jį išgirsti. Abu kartu, tai skiriasi nuo kiekvieno atskirai.

Septynerybė išreiškia gyvenimo lygtį, taip pat 2x2 ketverybę, kaip kad išdėstant sociologijos keturis kampus (teisė, rinka, religija, kultūra). Taip pat ketverybės 3 poslinkius.

Septynerybė sieja tiesas apie viską (visi geri, visi blogi), betką (yra geras, yra blogas), kažką (visi geri ir yra geras, visi blogi ir yra blogas), ir nieką (yra geras ir yra blogas, visi geri ir visi blogi).

Septynerybė jungia ketverybę (Greimo kvadratą) ir gyvenimo lygtį.

The sevensome is the [DivisionsOfEverything division of everything] into seven perspectives, the ways of choosing: 1.choosing Yes 2.choosing Not No 3. choosing Not Yes 4.choosing No 5.choosing to not choose 6.choosing to choose 7.choosing The first six are the six criteria, and are the representations of anything. The seventh is the act of choosing, where it's not established what we are choosing, and therefore is not a representation of anything. If we add an eight perspective, 0. not choosing, then the entire structure collapses back into the nullsome. The sevensome defines issues of good, which is slack. The sevensome has two representations, one in terms of responsivity, perspective (increasing slack), and one in terms of sensitivity, situation (decreasing slack). Note that perspective negates thing, and situation negates observer. [2/01, Andrius Kulikauskas]
į:
'''Gyvenimas, gyvybė, malonė'''

Gyvenimas: jautrumas
, tada atsiliepimas. Amžinas gyvenimas, tai atvirkščiai: nusistatymas, tada atsidavimas. Tai kūryba. Tai aštuntas požiūris. O gyvenimą apibrėžia septynerybė, septynios apytakos, kūno sistemos, tai tapatumai, besikartojanti veikla. O kūryba, tai netapatumas, tai nesikartoja, o plėtojasi. Septynios apytakos: ...
Ištrintos 66-67 eilutės:

See: {{Divisions}}, GeneralStructure
2015 balandžio 29 d., 13:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 18-21 eilutės:
Buberis:
* Aš ir tai - naikinantis santykis
* Aš ir tu - gaivinantis santykis
Pridėtos 102-105 eilutės:

Buberis:
* Aš ir tai - naikinantis santykis
* Aš ir tu - gaivinantis santykis
2015 balandžio 29 d., 13:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 8-13 eilutės:

Blogas vaikas: paskirai išsigelbėti (tad išgelbėtojas). Geras vaikas: bendrai išsigelbėti (tad bendryste).

Pirmieji bus paskutiniai. Geras vaikas bus nustumtas vardan blogo vaiko.

Kas turi, tam bus duota (malonė). Kas neturi, iš to bus atimta, ką turi. (teisybė)
2015 balandžio 28 d., 13:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:

Jėzus niekina ir išplėčia Tėvo auką, sakydamas "imkite ir valygite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus bus atiduotas" - nes tai turėjo būti Tėvo paaukotas kūnas, o jis jį kaip ir sumažino.
2015 balandžio 27 d., 13:00 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 71-72 eilutės:
{{Sevensome}}, {{Representations}}, {{Internalization}}
Pakeistos 74-76 eilutės iš
* IncreasingSlack = the slack of the {{Observer}}
* DecreasingSlack
= the slack of the ObservationalPlane
į:
* Didėjantis laisvumas = pažinovo laisvumas
* Mažėjantis laisvumas
= pažinimo plotmės laisvumas
Pridėtos 78-86 eilutės:

* Didėjantis laisvumas = malonė
* Mažėjantis laisvumas = teisybė

Turtuoliui sunku nes jo turtų gausa trukdo jam suvokti malonės šykštumą.

Poreikiai išsako malonę (pavyzdžiui, saugumas - kaupti, turėti perteklių), tačiau teisybės kampu.

Žmogaus teisės iš malonės padaro teisę, teisybės dalyką, įteisina malonę.
2015 kovo 23 d., 21:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

Dorovė (šešerybė) reikalinga, kad būtų tiek malonė, tiek teisybė.
2015 kovo 23 d., 21:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
Žmogaus teisės remiasi teisybe. O žmogaus malonės... Užtat Kristus nesiremia žmogaus teisėmis.
į:
Žmogaus teisės remiasi teisybe. O žmogaus malonės... Užtat Kristus nesiremia žmogaus teisėmis. Vergai - žydai ir mes visi - išlaisvinti malone.
2015 kovo 23 d., 21:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
Žmogaus teisės remiasi teisybe. O žmogaus malonės...
į:
Žmogaus teisės remiasi teisybe. O žmogaus malonės... Užtat Kristus nesiremia žmogaus teisėmis.
2015 kovo 23 d., 21:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrinta 4 eilutė:
>>bgcolor=#EEEEEE<<
Pridėtos 6-7 eilutės:

Žmogaus teisės remiasi teisybe. O žmogaus malonės...
2015 kovo 09 d., 11:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 7-10 eilutės:

Buberis:
* Aš ir tai - naikinantis santykis
* Aš ir tu - gaivinantis santykis
2015 kovo 05 d., 22:10 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 81-83 eilutės:

Huntingtono aksioma - galima išvesti logiką iš vienos aksiomos - ji primena septynerybę - kaip ją pakartotinai taikyti?
* !(!x V y) V !(!x V !y) = x
2015 kovo 04 d., 10:59 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
Žr. [[Gyvybė]]
Pridėtos 13-15 eilutės:

Gyvenimas: jautrumas, tada atsiliepimas. Amžinas gyvenimas, tai atvirkščiai: nusistatymas, tada atsidavimas. Tai kūryba. Tai aštuntas požiūris. O gyvenimą apibrėžia septynerybė, septynios apytakos, kūno sistemos, tai tapatumai, besikartojanti veikla. O kūryba, tai netapatumas, tai nesikartoja, o plėtojasi. Septynios apytakos:
2015 vasario 25 d., 11:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 75 eilutė iš:
''[http://www.cla.purdue.edu/english/theory/narratology/modules/greimassquare.html | Felluga, Dino. Modules on Greimas: On the Semiotic Square. Introductory Guide to Critical Theory]]''
į:
''[[http://www.cla.purdue.edu/english/theory/narratology/modules/greimassquare.html | Felluga, Dino. Modules on Greimas: On the Semiotic Square. Introductory Guide to Critical Theory]]''
2015 vasario 25 d., 11:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Attach:sevensome.gif
į:
Attach:sevensome.gif
Pakeistos 69-70 eilutės iš
>><<
į:
>>bgcolor=#ECD9EC<<
Ištrintos 72-73 eilutės:
See also: Sevensome, Distinctions
Pakeista 75 eilutė iš:
''[http://www.cla.purdue.edu/english/theory/narratology/modules/greimassquare.html Felluga, Dino. Modules on Greimas: On the Semiotic Square. Introductory Guide to Critical Theory]''
į:
''[http://www.cla.purdue.edu/english/theory/narratology/modules/greimassquare.html | Felluga, Dino. Modules on Greimas: On the Semiotic Square. Introductory Guide to Critical Theory]]''
2015 vasario 25 d., 11:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 70-73 eilutės:

''2005.04.14 {{A}}: Kaip man suprasti lygtį 4+3=7? {{D}}: Atverk savo širdį man ar kitam, kad galėtum pamatyti jos ryšį su manimi ir ją kaip tokią priimti. {{A}}: Ar suprasiu?
{{D}}: Suprasi.''
Pakeistos 77-82 eilutės iš
''[http://www.cla.purdue.edu/english/theory/narratology/modules/greimassquare.html Felluga, Dino. Modules on Greimas: On the Semiotic Square. Introductory Guide to Critical Theory]''
į:
''[http://www.cla.purdue.edu/english/theory/narratology/modules/greimassquare.html Felluga, Dino. Modules on Greimas: On the Semiotic Square. Introductory Guide to Critical Theory]''

>>bgcolor=#FFECC0<<

''2005.04.14 A: Kaip man suprasti lygtį 4+3=7? D: Atverk savo širdį man ar kitam, kad galėtum pamatyti jos ryšį su manimi ir ją kaip tokią priimti. A: Ar suprasiu? D: Suprasi.''
>><<
2015 vasario 25 d., 11:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 5-6 eilutės:

* Suvokti "gerumą" ketveriopai pagal apimtis, pavyzdžiui, "teisingas" tai atitinka "teisybę", mažėjantį laisvumą, o apimtis, tai niekas - tai yra ribinis gerumas, dingus laisvumui.
2015 vasario 03 d., 00:53 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 5-8 eilutės:

Septynerybės atvaizdai:
* gyvybė - malonė - didėjantis laisvumas
* mirtis - teisybė - mažėjantis laisvumas
2014 gruodžio 08 d., 01:27 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 5-6 eilutės:

Visi ir bent vienas - panašiai, kaip: išgirsti Dievą ir mokėti jį išgirsti. Abu kartu, tai skiriasi nuo kiekvieno atskirai.
2014 lapkričio 09 d., 10:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 64 eilutė iš:
''2005.04.14 {{A}}: Kaip man suprasti lygtį 4+3=7? {{D}}: Atverk savo šširdį man ar kitam, kad galėtum pamatyti jos ryšį su manimi ir ją kaip tokią priimti. {{A}}: Ar suprasiu?
į:
''2005.04.14 {{A}}: Kaip man suprasti lygtį 4+3=7? {{D}}: Atverk savo širdį man ar kitam, kad galėtum pamatyti jos ryšį su manimi ir ją kaip tokią priimti. {{A}}: Ar suprasiu?
2014 lapkričio 09 d., 10:11 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 64 eilutė iš:
''2005.04.14 {{A}}: Kaip man suprasti lygt&amp;#303; 4+3=7? {{D}}: Atverk savo šird&amp;#303; man ar kitam, kad gal&amp;#279;t&amp;#371; pamatyti jos ryš&amp;#303; su manimi ir j&amp;#303; kaip tok&amp;#303; priimti. {{A}}: Ar suprasiu?
į:
''2005.04.14 {{A}}: Kaip man suprasti lygtį 4+3=7? {{D}}: Atverk savo šširdį man ar kitam, kad galėtum pamatyti jos ryšį su manimi ir kaip tokią priimti. {{A}}: Ar suprasiu?
2014 lapkričio 08 d., 15:13 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 7-10 eilutės:

Septynerybė sieja tiesas apie viską (visi geri, visi blogi), betką (yra geras, yra blogas), kažką (visi geri ir yra geras, visi blogi ir yra blogas), ir nieką (yra geras ir yra blogas, visi geri ir visi blogi).

Septynerybė jungia ketverybę (Greimo kvadratą) ir gyvenimo lygtį.
2014 birželio 09 d., 15:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 60-69 eilutės iš
''2005.04.14 {{A}}: Kaip man suprasti lygt&amp;#303; 4+3=7? {{D}}: Atverk savo šird&amp;#303; man ar kitam, kad gal&amp;#279;t&amp;#371; pamatyti jos ryš&amp;#303; su manimi ir j&amp;#303; kaip tok&amp;#303; priimti. {{A}}: Ar suprasiu? {{D}}: Suprasi.''
į:
''2005.04.14 {{A}}: Kaip man suprasti lygt&amp;#303; 4+3=7? {{D}}: Atverk savo šird&amp;#303; man ar kitam, kad gal&amp;#279;t&amp;#371; pamatyti jos ryš&amp;#303; su manimi ir j&amp;#303; kaip tok&amp;#303; priimti. {{A}}: Ar suprasiu?
{{D}}: Suprasi.''

'''Semiotinis kvadratas'''

See also: Sevensome, Distinctions

The semiotician AlgirdasGreimas introduced the SemioticSquare. It is a semiotic structure which generalizes Aristotle's logical square.

''[http://www.cla.purdue.edu/english/theory/narratology/modules/greimassquare.html Felluga, Dino. Modules on Greimas: On the Semiotic Square. Introductory Guide to Critical Theory]
''
2014 birželio 08 d., 06:58 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 45-55 eilutės:

'''Septynerybės atvaizdai'''

{{Sevensome}}, {{Representations}}, {{Internalization}}

The two representations of the sevensome are:

* IncreasingSlack = the slack of the {{Observer}}
* DecreasingSlack = the slack of the ObservationalPlane

One idea is that these two directions of slack are manifested by the sevensome by having us apply a direction to it, either inwards towards the Nullsome, or outwards towards the Foursome. Here we think of the Sevensome as the Foursome plus Twosome plus Onesome and if we add the Nullsome then we have the Eightsome which is the Nullsome. Thus the inward direction starts with the Foursome and leads to the Nullsome, whereas the outwards direction starts with the Onesome and leads to the Foursome.
2014 birželio 01 d., 11:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 46-49 eilutės iš
>><<
į:
>><<


''2005.04.14 {{A}}: Kaip man suprasti lygt&amp;#303; 4+3=7? {{D}}: Atverk savo šird&amp;#303; man ar kitam, kad gal&amp;#279;t&amp;#371; pamatyti jos ryš&amp;#303; su manimi ir j&amp;#303; kaip tok&amp;#303; priimti. {{A}}: Ar suprasiu? {{D}}: Suprasi.''
2014 gegužės 19 d., 15:32 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 33-45 eilutės:

'''Aštuonerybė'''

See: {{Divisions}}, GeneralStructure

General Structure: Eightsome

The eightsome adds the original perspective of God, into which everything collapses. The eightsome is the structure that expands logic to include the perspective that "All is good" and "All is bad" which has the entire system collapse into emptiness.

Note that this structure consists of all of the non-contradictory combinations of All is good, There is good, There is bad, All is bad. Having three or more of these statements leads to a contradiction. There are four ways of having pairs of these statements. Perhaps All is good &amp; All is bad is the same as having none of these statements, an empty system? or undefined system?

I think that the eightsome is the general structure.
2014 kovo 25 d., 15:45 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 5-6 eilutės:

Septynerybė išreiškia gyvenimo lygtį, taip pat 2x2 ketverybę, kaip kad išdėstant sociologijos keturis kampus (teisė, rinka, religija, kultūra). Taip pat ketverybės 3 poslinkius.
2014 vasario 09 d., 10:10 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-31 eilutės iš
Attach:sevensome.gif
į:
Attach:sevensome.gif

>>bgcolor=#EEEEEE<<
http://www.ms.lt/en/andrius/understanding/diagrams/sevensome.gif

The sevensome is the [DivisionsOfEverything division of everything] into seven perspectives, the ways of choosing: 1.choosing Yes 2.choosing Not No 3. choosing Not Yes 4.choosing No 5.choosing to not choose 6.choosing to choose 7.choosing The first six are the six criteria, and are the representations of anything. The seventh is the act of choosing, where it's not established what we are choosing, and therefore is not a representation of anything. If we add an eight perspective, 0. not choosing, then the entire structure collapses back into the nullsome. The sevensome defines issues of good, which is slack. The sevensome has two representations, one in terms of responsivity, perspective (increasing slack), and one in terms of sensitivity, situation (decreasing slack). Note that perspective negates thing, and situation negates observer. [2/01, Andrius Kulikauskas]

===Distinctions===

The Sevensome and Eightsome seem to be the structures that organize the Distinctions (see: Overview)

http://www.ms.lt/en/andrius/understanding/diagrams/4distinctions.jpg

The DivisionsOfEverything can all be found within the Sevensome. They are there in reverse order. First there is the Nullsome which is given by the NullfoldDistinction (presuming) and is the whole. Then other Distinctions are included as parts:
* The OnefoldDistinction (channeling) yields the Onesome.
* Adding one (which?) from the TwofoldDistinction yields the Twosome.
* Adding the other one from the TwofoldDistinction yields the Threesome.
* Adding the distinctions from the FourfoldDistinction yields the remaining divisions.


===Older thoughts===

Perhaps delete the following!

http://www.ms.lt/en/andrius/understanding/diagrams/distinctions.jpg

Note that the meaning of & changes in each subsystem so that:
* it means '''and''' for ''all & not one'' and ''one & not all''
* it means '''or''' for ''not one & not all''
* it means '''from''' for ''all & one'' (all from one)
>><<
2013 gruodžio 28 d., 22:19 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
Attach:sevensome.gif

Septynerybė


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2023 rugsėjo 19 d., 12:33