Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.Svetainė istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2017 gruodžio 31 d., 20:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 38-40 eilutės iš
* Rašysiu vadovėlį, kuriame skirtingos skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.

http://www.ms.lt/derlius/RankaLaikoPertvarkymus800.jpg
į:
* Rašysiu vadovėlį, kuriame skirtingos skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.
2017 gruodžio 27 d., 19:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 27 eilutė iš:
* [[Lūkesčiai]], [[Nuotaikos]]
į:
* [[Lūkesčiai]], [[Nuotaikos]] Permąstyti straipsnį.
Ištrinta 31 eilutė:
Ištrintos 32-41 eilutės:

Savo užrašus skirsčiau į šešias dalis, pertvarkymais išsakančius meilę tarp Kitų, Tavęs, Manęs ir Dievo:
* Tu myli Kitus: [[Raida | Raidą]]: Pažinti ir pristatyti save (savo kertinę vertybę, gvildenamą klausimą, svajonę, užmojį).
* Aš myliu Kitus: [[Žemėlapynas | Žemėlapyną]]: Įžvelgti proto ribas, derinančias mūsų skirtingus požiūrius, kaip kad "laisvą valią" ir "likimą".
* Aš myliu Tave: [[Vadovėlis | Vadovėlį]]: Tartis ne dėl požiūrių, o dėl mokslo, dėl būdų išsiaiškinti.
* Dievas myli Mane: [[Metraštis | Metraštį]]: Liudyti savo asmeninį santykį su ta besąlygiška išmintimi, su Dievo požiūriu.
* Dievas myli Tave: [[Žinynas | Žinyną]]: Visas sąvokas kildenti iš galimybės bet kurią akimirką nusiteikti amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar.
* Dievas myli Kitus: [[Kelionė | Kelionę]]: Įsivaizduoti, kaip viskas išsiveda iš Dievo, vienų vieno, klausančio, ar jisai būtinas? ir kaip susives į meilę (Dievo esmę) jo būtinumą patvirtinantį kiekviename, ir kaip mumis, pakeleiviais, ryškėja šviesuolių bendrystė, mus auklėjanti gyventi amžinai.

Besąlygišką tiesą pristatysiu kaip "tarpą" glūdintį šviesuolių bendrystėje ir išryškėjantį šiais šešiais žemėlapiais, vaizduojančius šešis pokalbius tarp keturių asmenų: Kito, Tavęs, Manęs ir Dievo.
2017 gruodžio 27 d., 19:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 27 eilutė:
* [[Lūkesčiai]], [[Nuotaikos]]
Ištrinta 30 eilutė:
* [[Nuotaikos]]
2017 gruodžio 27 d., 19:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-25 eilutės:
* [[Straipsniai]] Išmąstyti, kokius straipsnius rašysiu.
* [[Dievo šokis]] Permąstyti tyrimą.
* [[Dorovės tyrimas]] Permąstyti tyrimą.
Pakeistos 27-28 eilutės iš
* [[Knyga]]: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]].
į:
* [[Rūpesčiai]], [[Klaidos]], [[Branda]] Permąstyti tyrimus ir kaupiamus duomenis.
*
[[Knyga]]: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]. Permąstyti, kaip pristatyti visą knygą šviesuoliams, ir ypač kelią iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą.
Pakeistos 30-34 eilutės iš
* [[Mintys/Nuotaikos]]
* [[Mintys/Rūpesčiai]]
* [[Mintys/Klaidos]]
* [[Mintys/Branda]]
* [[Mintys/Savastis]]
į:
* [[Nuotaikos]]
2017 gruodžio 27 d., 19:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-23 eilutės iš
Sudaryti pagrindinių puslapių sąrašą. Pažymėti labiausiai tvarkytinus puslapius.
* [[Mintys/Knyga]]
* [[Mintys/DievoAtsakymai | Dievo atsakymai]]
* [[Mintys/Raida]]
* [[Mintys/Žemėlapynas]]
* [[Mintys/Vadovėlis]]
* [[Mintys/Metraštis]]
* [[Mintys/Žinynas]]
*
[[Mintys/Kelionė]]
* [[Mintys/Svetainė]]
* [[Mintys/SenosMintys | Senos mintys
]]
į:
Darau pagrindinių puslapių sąrašą. Pažymiu labiausiai tvarkytinus puslapius.

Patvarkiau šiuos puslapius.
*
[[Įvadas]] Pagrindinis puslapis.
* [[SideBar
]] Svarbiausių puslapių sąrašas.
*
[[Suvedimas]] Pristatau, kaip bandau viską suvesti.

Tvarkysiu šiuos puslapius.
*
[[Svetainė]] Aprašas svarbiausių puslapių ir sąrašas labiausiai tvarkytinų puslapių.
* [[Gvildenu
]] Apžvelgiu klausimus, kuriuos tiriu.
* [[Dievo atsakymai]] Naujai apžvelgti.
* [[Knyga]]: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]].
* [[Senos mintys]] Peržiūrėti senas mintis.
2017 gruodžio 27 d., 18:56 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 8-9 eilutės:
Pakeista 13 eilutė iš:
Tvarkytini puslapiai
į:
Sudaryti pagrindinių puslapių sąrašą. Pažymėti labiausiai tvarkytinus puslapius.
Pakeistos 30-37 eilutės iš
Sukurti svetainę kaupti duomenis filosofijai.
* Kaupti klausimus, vertybes, išsiaiškinimo būdus, sandaras - tiek klasikinių filosofų, tiek dabartinių.


Mąstytojus - žymius filosofus tirti pagal jų klausimus, išsiaiškinimo būdus, bandyti išsakyti jų kertines vertybes, ir jų sandaras. Kaip visa tai susiję?


Savo užrašus skirstau
į šešias dalis, pertvarkymais išsakančius meilę tarp Kitų, Tavęs, Manęs ir Dievo:
į:
Sutvarkyti savo užrašus iš ankščiau.

Savo užrašus skirsčiau į šešias dalis, pertvarkymais išsakančius meilę tarp Kitų, Tavęs, Manęs ir Dievo:
Pakeistos 44-46 eilutės iš
Kaupsiu įvairiausius sandarų pavyzdžius ir duomenis. Noriu taip kaupti, kad galėčiau lengvai parašyti vadovėlį, kuriame skirtingos skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.
į:
* Kaupsiu įvairiausius sandarų pavyzdžius ir duomenis: klausimus, vertybes, išsiaiškinimo būdus, sandaras - tiek klasikinių filosofų, tiek dabartinių.
* Mąstytojus - žymius filosofus tirti pagal jų klausimus, išsiaiškinimo būdus, bandyti išsakyti jų kertines vertybes, ir jų sandaras. Kaip visa tai susiję?
* Rašysiu
vadovėlį, kuriame skirtingos skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.
2017 gruodžio 27 d., 18:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
Noriu sukurti svetainę kaupti įvairiausius sandarų pavyzdžius ir duomenis. Noriu taip kaupti, kad galėčiau lengvai parašyti vadovėlį, kuriame skirtingos skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.
į:
Kuriu dvi svetaines.
* http://www.ms.lt lietuvių kalba vykdau savo tyrimus
.
* http://www.selflearners.net anglų kalba pristatau tyrėjus palaikančias įžvalgas, išvadas ir duomenis.
Pakeistos 13-14 eilutės iš
Pertvarkysiu savo svetainę...
į:
'''www.ms.lt'''
Pridėtos 48-51 eilutės:

'''www.selflearners.net'''

Kaupsiu įvairiausius sandarų pavyzdžius ir duomenis. Noriu taip kaupti, kad galėčiau lengvai parašyti vadovėlį, kuriame skirtingos skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.
2017 gruodžio 26 d., 13:22 atliko AndriusKulikauskas -
2017 gruodžio 26 d., 13:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 28 eilutė:
* [[Mintys/Savastis]]
2017 gruodžio 26 d., 13:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 24-27 eilutės:
* [[Mintys/Nuotaikos]]
* [[Mintys/Rūpesčiai]]
* [[Mintys/Klaidos]]
* [[Mintys/Branda]]
2017 gruodžio 26 d., 13:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-23 eilutės:

Tvarkytini puslapiai
* [[Mintys/Knyga]]
* [[Mintys/DievoAtsakymai | Dievo atsakymai]]
* [[Mintys/Raida]]
* [[Mintys/Žemėlapynas]]
* [[Mintys/Vadovėlis]]
* [[Mintys/Metraštis]]
* [[Mintys/Žinynas]]
* [[Mintys/Kelionė]]
* [[Mintys/Svetainė]]
* [[Mintys/SenosMintys | Senos mintys]]
2017 lapkričio 05 d., 18:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-9 eilutės:

Noriu sukurti svetainę kaupti įvairiausius sandarų pavyzdžius ir duomenis. Noriu taip kaupti, kad galėčiau lengvai parašyti vadovėlį, kuriame skirtingos skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.

>>bgcolor=#FFFFC0<<>><<
2017 spalio 14 d., 13:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-4 eilutės:
Pertvarkysiu savo svetainę...
Pridėta 9 eilutė:
Mąstytojus - žymius filosofus tirti pagal jų klausimus, išsiaiškinimo būdus, bandyti išsakyti jų kertines vertybes, ir jų sandaras. Kaip visa tai susiję?
2017 rugsėjo 20 d., 19:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 4-19 eilutės iš
* Kaupti klausimus, vertybes, išsiaiškinimo būdus, sandaras - tiek klasikinių filosofų, tiek dabartinių.
į:
* Kaupti klausimus, vertybes, išsiaiškinimo būdus, sandaras - tiek klasikinių filosofų, tiek dabartinių.
Savo užrašus skirstau į šešias dalis, pertvarkymais išsakančius meilę tarp Kitų, Tavęs, Manęs ir Dievo:
* Tu myli Kitus: [[Raida | Raidą]]: Pažinti ir pristatyti save (savo kertinę vertybę, gvildenamą klausimą, svajonę, užmojį).
* Aš myliu Kitus: [[Žemėlapynas | Žemėlapyną]]: Įžvelgti proto ribas, derinančias mūsų skirtingus požiūrius, kaip kad "laisvą valią" ir "likimą".
* Aš myliu Tave: [[Vadovėlis | Vadovėlį]]: Tartis ne dėl požiūrių, o dėl mokslo, dėl būdų išsiaiškinti.
* Dievas myli Mane: [[Metraštis | Metraštį]]: Liudyti savo asmeninį santykį su ta besąlygiška išmintimi, su Dievo požiūriu.
* Dievas myli Tave: [[Žinynas | Žinyną]]: Visas sąvokas kildenti iš galimybės bet kurią akimirką nusiteikti amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar.
* Dievas myli Kitus: [[Kelionė | Kelionę]]: Įsivaizduoti, kaip viskas išsiveda iš Dievo, vienų vieno, klausančio, ar jisai būtinas? ir kaip susives į meilę (Dievo esmę) jo būtinumą patvirtinantį kiekviename, ir kaip mumis, pakeleiviais, ryškėja šviesuolių bendrystė, mus auklėjanti gyventi amžinai.

Besąlygišką tiesą pristatysiu kaip "tarpą" glūdintį šviesuolių bendrystėje ir išryškėjantį šiais šešiais žemėlapiais, vaizduojančius šešis pokalbius tarp keturių asmenų: Kito, Tavęs, Manęs ir Dievo.

http://www.ms.lt/derlius/RankaLaikoPertvarkymus800.jpg
2017 rugsėjo 20 d., 19:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Darbai]], [[Straipsniai]], [[Straipsneliai]], [[Vertybės]]
į:
Žr. [[Turinys]], [[Darbai]], [[Straipsniai]], [[Straipsneliai]], [[Vertybės]]
2017 birželio 04 d., 07:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-4 eilutės:
Žr. [[Darbai]], [[Straipsniai]], [[Straipsneliai]], [[Vertybės]]

Sukurti svetainę kaupti duomenis filosofijai.
* Kaupti klausimus, vertybes, išsiaiškinimo būdus, sandaras - tiek klasikinių filosofų, tiek dabartinių.

Svetainė


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 gruodžio 31 d., 20:09