神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Svetainė istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 sausio 18 d., 23:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-6 eilutės iš
'''Kaip man sau ir kitiems pristatyti ką dirbu savo svetainėse?'''
į:
'''Kaip man sau ir kitiems aiškiau pristatyti ką dirbu savo svetainėse?'''
Pridėtos 10-12 eilutės:
* Kokia sandara grindžia šias minčių rūšis?
* Kaip minčių rūšys atspindi mano bendravimą su savimi?
* Kokių minčių rūšių reikėtų bendraujant su kitais?
2021 sausio 18 d., 23:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-6 eilutės iš
Žr. [[Įvadas]], [[Svetainės klausimai]], [[Darbai]], [[Straipsniai]], [[Turinys]]

'''Kaip man sau ir kitiems pristatyti ką dirbu šioje svetainėje
?'''
į:
[[Įvadas]]

'''Kaip man sau ir kitiems pristatyti ką dirbu savo svetainėse
?'''
Pridėtos 8-11 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
* Kokių rūšių minčių yra mano svetainėse?

----------------
Ištrintos 13-17 eilutės:
Šį puslapį pertvarkau. Žiūrėti: [[Įvadas]]
http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Svetain%c4%97?action=diff
>>bgcolor=#CCCCCC<<
---------------------------
Ištrintos 29-30 eilutės:

>><<
2021 sausio 18 d., 23:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
į:
http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Svetain%c4%97?action=diff
Ištrintos 13-19 eilutės:

[+Ankstyvesni puslapiai+]

* Rašiau knygą šviesuoliams su skyriais išsakančiais kelią iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]].
* [[Senos mintys]] Peržiūrėti senas mintis.
* [[20131218Pradžiai]], [[201205Pradžiai]]
* [[Trumpai]] - išmąstant apžvalgą 2013 m. gale
2021 sausio 14 d., 22:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-20 eilutės:
* [[20131218Pradžiai]], [[201205Pradžiai]]
* [[Trumpai]] - išmąstant apžvalgą 2013 m. gale
2019 lapkričio 01 d., 14:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Įvadas]], [[Darbai]], [[Straipsniai]], [[Turinys]]
į:
Žr. [[Įvadas]], [[Svetainės klausimai]], [[Darbai]], [[Straipsniai]], [[Turinys]]
2019 spalio 31 d., 12:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-14 eilutės:
>>bgcolor=#CCCCCC<<
---------------------------
Pakeistos 35-37 eilutės iš
* žaliai #D8F1D8 - uždavinys, pratimas, išsiaiškinimas
į:
* žaliai #D8F1D8 - uždavinys, pratimas, išsiaiškinimas

>><<
2019 spalio 31 d., 12:52 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 15-19 eilutės:

[+Sumanymai+]

* Rašysiu [[KinųKalba/Pradžiamokslis | kinų kalbos pradžiamokslį]].
* Rašau apie [[Holokaustas | lietuvių atsakomybę už Holokaustą]].
2019 spalio 31 d., 12:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
Žr. [[Darbai]], [[Straipsniai]], [[Turinys]]
į:
Žr. [[Įvadas]], [[Darbai]], [[Straipsniai]], [[Turinys]]
Pakeistos 10-15 eilutės iš
Šioje svetainėje:
* [[Gvildenu | gvildenu klausimus
]]
* [[Šviesuolių bendrystė | ieškau bendradarbių]]
* [[Lavintis | lavinuosi]].

Tai mano darbo stalas, mano užrašų enciklopedija, kurią vis po truputį bandau suvaldyti.
į:
Šį puslapį pertvarkau. Žiūrėti: [[Įvadas]]
2019 spalio 31 d., 12:07 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 15-31 eilutės:

[+Bendrystė+]

Žinojimo tikslas yra puoselėti gvildentojų bendrystę, gyvenimą klausimais, nežinojimu.

* [[Šviesuolių bendrystė]].
* [[Dirbtuvės]]. Bendrystės esminė veikla, tai manau, bendrom jėgom gvildenti savo klausimus, to mokytis.
* [[Knyga]]. Tikiu kada parašyti vadovėlį gvildentojams.
* [[Straipsniai]]. Kai išbaigsiu savo filosofiją, norėsiu ją pristatyti keliasdešimt mokslinių straipsnių.
* Kuriu svetainę anglų kalba:

[+Svetainė: [[http://www.selflearners.net | SelfLearners.net]]+]

Anglų kalba kuriu svetainę palaikyti gvildentojus. Ketinu:
* Apžvelgti savo filosofiją, kaip ja remtis tiriant įvairiausius klausimus.
* Pristatyti tyrimams naudingas sandaras ir išsiaiškinimo būdus. Kaupti sandarų pavyzdžius, kaip jos iškyla klasikinių filosofų ir dabartinių šviesuolių mąstysenose. Kaupti išsiaiškinimo būdus, jų taikymo pavyzdžius.
* Kaupti duomenis, pavyzdžiui, šviesuolių vertybes ir klausimus. Taip pat rinkti žymių filosofų klausimus, bandyti suvokti jų kertines ir šalutine vertybes, jų išsiaiškinimo būdus.
2019 spalio 31 d., 12:03 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 15-41 eilutės:

[+Tyrimai+]

Įvairiausiais tyrimais bandau viską žinoti.

>>bgcolor=#FFFFC0<<
-------------
%center%Attach:didiejiklausimai.png
-------------
>><<

* [[Gvildenu]] Kaip apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu?
** [[Klausimai Dievui]] ir [[Dievo atsakymai]] Ką man Dievas kalba? Kas per Dievas atsiskleidžia?
* [[Suvestinė]] Ką reiškia viską žinoti? Kaip tai išgyventi? Kaip žinojimas palaiko nežinojimą? Pristatau, kaip bandau viską suvesti.
** [[Apytakos]] Kaip keturios apytakos susijusios?
* [[Dievas]] Kas išplaukia iš Dievo požiūrio?
* [[Pasirinkimų malūnas]] Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė?
** [[Išgyvenimų nagrinėjimas]] Ką esu išgyvenęs?
** [[Patirtis]]: [[Rūpesčiai]], [[Klaidos]], [[Branda]] Ką galiu pasimokyti iš savo gyvenimo?
** [[Dorovės tyrimas]] Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip turėtų elgtis?
** [[Sandarų tyrimas]] Kaip sandaros išreiškia ką išgyvename?
** [[Žinynas]] Kaip apibrėžti įvariausias sąvokas?
* [[Išsiaiškinimai]] Kaip klausimai atsakomi?
* [[Malda]] Kaip viskas susiklauso?
** [[Taika/Mokykla | Taikos mokykla]] Kaip puoselėti taiką?
** [[Šviesuolių bendrystė]]. Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?
** [[Knyga]] Kaip viską išsakyti?
2019 spalio 31 d., 12:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 71-72 eilutės iš
[+Paaiškinimai+]
į:
[+Kaip naudoju spalvas+]
Pakeistos 74-75 eilutės iš
* Baltai: santrauka
* Pilkai
: užrašai - ko šviesiau, to tikriau
į:
* Baltai: pagrindinis turinys.
* Geltonai
: klausimai.
* Melsvai: įvadas.
* Pilkai: užrašai - ko šviesiau, to tikriau.
* Morkine spalva: Dievo man išsakytos mintys.
* Violetine spalva: kaip kiti mąstytojai yra tai apmąstę.

Ateityje gal naudosiu daugiau spalvų, pavyzdžiui:
Pakeistos 84-88 eilutės iš
* nuorodos
* asmeniška nuojauta
* kitų mintys
* morkine spalva - Dievo man išsakytos mintys
* geltonai - klausimai, gvildenimai
į:
* asmeniška nuojauta
* kitų mintys
2019 spalio 31 d., 11:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 50-51 eilutės iš
* [[Knyga]]. Tikiu kada parašyti vadovėlį gvildentojams.
į:
* [[Knyga]]. Tikiu kada parašyti vadovėlį gvildentojams.
* [[Straipsniai]]. Kai išbaigsiu savo filosofiją, norėsiu ją pristatyti keliasdešimt mokslinių straipsnių.
Ištrintos 59-67 eilutės:

[+Straipsniai+]

Kai išbaigsiu savo filosofiją, norėsiu ją pristatyti keliasdešimt mokslinių straipsnių.

* [[Straipsniai]] Išmąstyti, kokius straipsnius rašysiu.
* [[Lūkesčiai]] ir [[Nuotaikos]].

[+Tvarkytini užrašai+]
2019 spalio 31 d., 11:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 31 eilutė iš:
* [[Dievo šokis]] Kas išplaukia iš Dievo požiūrio? Sutvarkyti duomenis ir išmąstyti išvadas apie trejybės ratą.
į:
* [[Dievas]] Kas išplaukia iš Dievo požiūrio?
2019 spalio 30 d., 20:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 29-30 eilutės iš
* [[Suvedimas]] Ką reiškia viską žinoti? Kaip tai išgyventi? Kaip žinojimas palaiko nežinojimą? Pristatau, kaip bandau viską suvesti.
į:
* [[Suvestinė]] Ką reiškia viską žinoti? Kaip tai išgyventi? Kaip žinojimas palaiko nežinojimą? Pristatau, kaip bandau viską suvesti.
** [[Apytakos]] Kaip keturios apytakos susijusios?
2019 spalio 30 d., 20:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 28 eilutė:
** [[Klausimai Dievui]] ir [[Dievo atsakymai]] Ką man Dievas kalba? Kas per Dievas atsiskleidžia?
Ištrintos 29-30 eilutės:
* [[Šviesuolių bendrystė]]. Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?
* [[Knyga]] Kaip viską išsakyti?
Ištrinta 30 eilutė:
* [[Klausimai Dievui]] ir [[Dievo atsakymai]] Ką man Dievas kalba? Kas per Dievas atsiskleidžia?
Pakeistos 32-35 eilutės iš
* [[Dorovės tyrimas]] Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip turėtų elgtis?
*
[[Sandarų tyrimas]] Kaip sandaros išreiškia ką išgyvename?
* [[Žinynas]] Kaip apibrėžti įvariausias sąvokas?
* [[Patirtis]]: [[Rūpesčiai]], [[Klaidos]], [[Branda]] Ką galiu pasimokyti iš savo gyvenimo?
į:
** [[Išgyvenimų nagrinėjimas]] Ką esu išgyvenęs?
** [[Patirtis]]: [[Rūpesčiai]], [[Klaidos]], [[Branda]] Ką galiu pasimokyti iš savo gyvenimo?
** [[Dorovės tyrimas]] Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip turėtų elgtis?
**
[[Sandarų tyrimas]] Kaip sandaros išreiškia ką išgyvename?
** [[Žinynas]] Kaip apibrėžti įvariausias sąvokas?
Pridėtos 39-41 eilutės:
** [[Taika/Mokykla | Taikos mokykla]] Kaip puoselėti taiką?
** [[Šviesuolių bendrystė]]. Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?
** [[Knyga]] Kaip viską išsakyti?
2019 spalio 30 d., 20:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 59 eilutė iš:
2018-2020 m. tikiu savo filosofiją pristatyti 24 moksliniais straipsniais.
į:
Kai išbaigsiu savo filosofiją, norėsiu ją pristatyti keliasdešimt mokslinių straipsnių.
2018 spalio 01 d., 11:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
* [[Šviesuolių bendrystė | ieškau bendraminčių]]
į:
* [[Šviesuolių bendrystė | ieškau bendradarbių]]
2018 rugsėjo 14 d., 21:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 74-88 eilutės iš
* Rašau apie [[Holokaustas | lietuvių atsakomybę už Holokaustą]].
į:
* Rašau apie [[Holokaustas | lietuvių atsakomybę už Holokaustą]].

[+Paaiškinimai+]

Kiekvienai sąvokai skiriu tinklalapį. Jį dalinu į skyrius. Skyrius spalvoju:
* Baltai: santrauka
* Pilkai: užrašai - ko šviesiau, to tikriau
* Raudonai #FFE6E6 : pavyzdžiai, duomenys
* Mėlynai - pavaizdavimai
* nuorodos
* asmeniška nuojauta
* kitų mintys
* morkine spalva - Dievo man išsakytos mintys
* geltonai - klausimai, gvildenimai
* žaliai #D8F1D8 - uždavinys, pratimas, išsiaiškinimas
2018 rugsėjo 10 d., 12:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
Tai mano darbo stalas, mano užrašų enciklopediją, kurią vis po truputį bandau suvaldyti.
į:
Tai mano darbo stalas, mano užrašų enciklopedija, kurią vis po truputį bandau suvaldyti.
2018 rugsėjo 01 d., 17:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 38-39 eilutės:
* [[Išsiaiškinimai]] Kaip klausimai atsakomi?
* [[Malda]] Kaip viskas susiklauso?
2018 rugsėjo 01 d., 15:53 atliko AndriusKulikauskas -
2018 rugsėjo 01 d., 14:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Turinys]], [[Darbai]], [[Straipsniai]]
į:
Žr. [[Darbai]], [[Straipsniai]], [[Turinys]]
2018 rugsėjo 01 d., 14:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Turinys]], [[Darbai]], [[Straipsniai]], [[Straipsneliai]], [[Vertybės]]
į:
Žr. [[Turinys]], [[Darbai]], [[Straipsniai]]
2018 rugsėjo 01 d., 14:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 2 eilutė iš:
į:
---------------
2018 rugsėjo 01 d., 14:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 7 eilutė:
---------------
2018 rugsėjo 01 d., 14:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
Pridėtos 4-7 eilutės:

'''Kaip man sau ir kitiems pristatyti ką dirbu šioje svetainėje?'''

>><<
2018 rugpjūčio 29 d., 22:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
Pridėta 18 eilutė:
>><<
2018 rugpjūčio 29 d., 22:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-16 eilutės:

-------------
%center%Attach:didiejiklausimai.png
-------------
2018 rugpjūčio 29 d., 22:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 24 eilutė iš:
* [[Patirtis]]: [[Rūpesčiai]], [[Klaidos]], [[Branda]] Ką galiu išmokti iš savo gyvenimo?
į:
* [[Patirtis]]: [[Rūpesčiai]], [[Klaidos]], [[Branda]] Ką galiu pasimokyti iš savo gyvenimo?
2018 rugpjūčio 29 d., 22:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 16 eilutė:
* [[Šviesuolių bendrystė]]. Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?
Pakeista 30 eilutė iš:
* [[Šviesuolių bendrystė | Šviesuolių bendrystė]].
į:
* [[Šviesuolių bendrystė]].
2018 rugpjūčio 29 d., 22:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
* [[Suvedimas]] Ką reiškia viską žinoti? Kaip tai išgyventi? Kaip tai susiję su nežinojimu? Pristatau, kaip bandau viską suvesti.
į:
* [[Suvedimas]] Ką reiškia viską žinoti? Kaip tai išgyventi? Kaip žinojimas palaiko nežinojimą? Pristatau, kaip bandau viską suvesti.
2018 rugpjūčio 29 d., 22:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
* [[Gvildenu]] Apžvelgiu klausimus, kuriuos tiriu.
į:
* [[Gvildenu]] Kaip apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu?
Pakeista 17 eilutė iš:
* [[Dievo šokis]] Sutvarkyti duomenis ir išmąstyti išvadas apie trejybės ratą.
į:
* [[Dievo šokis]] Kas išplaukia iš Dievo požiūrio? Sutvarkyti duomenis ir išmąstyti išvadas apie trejybės ratą.
Pakeista 23 eilutė iš:
* Kaupti asmeninę patirtį: [[Rūpesčiai]], [[Klaidos]], [[Branda]]
į:
* [[Patirtis]]: [[Rūpesčiai]], [[Klaidos]], [[Branda]] Ką galiu išmokti iš savo gyvenimo?
2018 rugpjūčio 29 d., 22:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
* [[Pasirinkimų malūnas]] Nustatyti, kas yra pasirinkimų malūnas ir kaip iš jo išplaukia sandaros ir dorovė?
į:
* [[Pasirinkimų malūnas]] Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė?
Pakeista 21 eilutė iš:
* [[Sandarų tyrimas]]
į:
* [[Sandarų tyrimas]] Kaip sandaros išreiškia ką išgyvename?
2018 rugpjūčio 29 d., 22:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 36-39 eilutės iš
Anglų kalba kuriu svetainę palaikyti gvildentojus.
* Pristatau tyrimui prasmingas įžvalgas (sandaras), duomenis (išsiaiškinimo būdus, klausimus, vertybes) ir veiklą (tyrimus).
* Kaupsiu įvairiausius sandarų pavyzdžius ir duomenis: klausimus, vertybes
, išsiaiškinimo būdus, sandaras - tiek klasikinių filosofų, tiek dabartinių.
* Mąstytojus - žymius filosofus tirti pagal jų klausimus, išsiaiškinimo būdus, bandyti išsakyti jų kertines vertybes, ir jų sandaras. Kaip visa tai susiję?
į:
Anglų kalba kuriu svetainę palaikyti gvildentojus. Ketinu:
* Apžvelgti savo filosofiją, kaip ja remtis tiriant įvairiausius klausimus.
* Pristatyti tyrimams naudingas sandaras ir išsiaiškinimo būdus. Kaupti sandarų pavyzdžius
, kaip jos iškyla klasikinių filosofų ir dabartinių šviesuolių mąstysenose. Kaupti išsiaiškinimo būdus, jų taikymo pavyzdžius.
* Kaupti duomenis
, pavyzdžiui, šviesuolių vertybes ir klausimus. Taip pat rinkti žymių filosofų klausimus, bandyti suvokti jų kertines ir šalutine vertybes, jų išsiaiškinimo būdus.
2018 rugpjūčio 29 d., 20:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 31-33 eilutės iš
* Rašau vadovėlį gvildentojams. Skirtingose skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.

'''[[http://www.selflearners.
net | SelfLearners.net]]'''
į:
* [[Knyga]]. Tikiu kada parašyti vadovėlį gvildentojams.
* Kuriu svetainę anglų kalba:

[+Svetainė: [[http://www.selflearners.net | SelfLearners
.net]]+]
2018 rugpjūčio 29 d., 15:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 7-8 eilutės:

Tai mano darbo stalas, mano užrašų enciklopediją, kurią vis po truputį bandau suvaldyti.
2018 rugpjūčio 29 d., 00:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 23-37 eilutės iš
į:
[+Bendrystė+]

Žinojimo tikslas yra puoselėti gvildentojų bendrystę, gyvenimą klausimais, nežinojimu.

* [[Šviesuolių bendrystė | Šviesuolių bendrystė]].
* [[Dirbtuvės]]. Bendrystės esminė veikla, tai manau, bendrom jėgom gvildenti savo klausimus, to mokytis.
* Rašau vadovėlį gvildentojams. Skirtingose skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.

'''[[http://www.selflearners.net | SelfLearners.net]]'''

Anglų kalba kuriu svetainę palaikyti gvildentojus.
* Pristatau tyrimui prasmingas įžvalgas (sandaras), duomenis (išsiaiškinimo būdus, klausimus, vertybes) ir veiklą (tyrimus).
* Kaupsiu įvairiausius sandarų pavyzdžius ir duomenis: klausimus, vertybes, išsiaiškinimo būdus, sandaras - tiek klasikinių filosofų, tiek dabartinių.
* Mąstytojus - žymius filosofus tirti pagal jų klausimus, išsiaiškinimo būdus, bandyti išsakyti jų kertines vertybes, ir jų sandaras. Kaip visa tai susiję?
Pridėtos 40-41 eilutės:
2018-2020 m. tikiu savo filosofiją pristatyti 24 moksliniais straipsniais.
Pakeistos 43-44 eilutės iš
į:
* [[Lūkesčiai]] ir [[Nuotaikos]].
Ištrintos 46-56 eilutės:
Darau pagrindinių puslapių sąrašą. Pažymiu labiausiai tvarkytinus puslapius.

Patvarkiau šiuos puslapius.


Tvarkysiu šiuos puslapius.
* [[Svetainė]] Aprašas svarbiausių puslapių ir sąrašas labiausiai tvarkytinų puslapių.

* [[Dievo atsakymai]] Naujai apžvelgti.
* [[Lūkesčiai]], [[Nuotaikos]] Permąstyti straipsnį.
Ištrintos 51-64 eilutės:
'''www.selflearners.net'''

* Kaupsiu įvairiausius sandarų pavyzdžius ir duomenis: klausimus, vertybes, išsiaiškinimo būdus, sandaras - tiek klasikinių filosofų, tiek dabartinių.
* Mąstytojus - žymius filosofus tirti pagal jų klausimus, išsiaiškinimo būdus, bandyti išsakyti jų kertines vertybes, ir jų sandaras. Kaip visa tai susiję?
* Rašysiu vadovėlį, kuriame skirtingos skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.* [[Klausimai Dievui | Ką man Dievas kalba?]]

2018-2020 m. tikiu savo filosofiją pristatyti [[Straipsniai | 24 moksliniais straipsniais]].
* [[Dievo šokis]]
Pakeistos 55-62 eilutės iš
* Rašau apie [[Holokaustas | lietuvių atsakomybę už Holokaustą]].

'''[[Šviesuolių bendrystė | Puoselėju gvildentojų bendrystę.]]'''

Įsivaizduoju, žinojimo tikslas yra puoselėti gvildentojų bendrystę.
* Anglų kalba kuriu svetainę [[http://www.selflearners.net | SelfLearners.net]] kur pristatau tyrimui prasmingas įžvalgas (sandaras), duomenis (išsiaiškinimo būdus, klausimus, vertybes) ir veiklą (tyrimus).
* Rengiu [[dirbtuvės | dirbtuves]], kaip gvildenti savo klausimą.
* Rašau vadovėlį gvildentojams
.
į:
* Rašau apie [[Holokaustas | lietuvių atsakomybę už Holokaustą]].
2018 rugpjūčio 28 d., 23:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
* [[Klausimai Dievui]] ir [[Dievo atsakymai]] Ką man Dievas kalba? Koksai Dievas atsiskleidžia?
į:
* [[Klausimai Dievui]] ir [[Dievo atsakymai]] Ką man Dievas kalba? Kas per Dievas atsiskleidžia?
2018 rugpjūčio 28 d., 23:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
* [[Klausimai Dievui]] ir [[Dievo atsakymai]] Ką man Dievas kalba?
į:
* [[Klausimai Dievui]] ir [[Dievo atsakymai]] Ką man Dievas kalba? Koksai Dievas atsiskleidžia?
2018 rugpjūčio 28 d., 23:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 16 eilutė:
* [[Klausimai Dievui]] ir [[Dievo atsakymai]] Ką man Dievas kalba?
Pakeista 22 eilutė iš:
* [[Dievo atsakymai]] Ką man Dievas kalba?
į:
2018 rugpjūčio 28 d., 23:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:
Įvairiausiais tyrimais bandau viską žinoti.
Pakeista 21 eilutė iš:
* [[Dievo atsakymas]] Ką man Dievas kalba?
į:
* [[Dievo atsakymai]] Ką man Dievas kalba?
2018 rugpjūčio 28 d., 23:49 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 9-10 eilutės:
Bandau
Pakeistos 13-16 eilutės iš
* [[Dievo šokis]] Reikia sutvarkyti duomenis ir išmąstyti išvadas apie trejybės ratą.
* [[Dorovės tyrimas]] Permąstyti tyrimą.
į:
* [[Dievo šokis]] Sutvarkyti duomenis ir išmąstyti išvadas apie trejybės ratą.
* [[Pasirinkimų malūnas]] Nustatyti, kas yra pasirinkimų malūnas ir kaip iš jo išplaukia sandaros ir dorovė?
* [[Dorovės tyrimas]] Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip turėtų elgtis?
* [[Sandarų tyrimas]]
* [[Žinynas]] Kaip apibrėžti įvariausias sąvokas?
* Kaupti asmeninę patirtį: [[Rūpesčiai]], [[Klaidos]], [[Branda]]
* [[Dievo atsakymas]] Ką man Dievas kalba?

[+Straipsniai+]

* [[Straipsniai]] Išmąstyti, kokius straipsnius rašysiu
.
Ištrintos 34-36 eilutės:
* [[Straipsniai]] Išmąstyti, kokius straipsnius rašysiu.
Pakeistos 37-38 eilutės iš
* [[Rūpesčiai]], [[Klaidos]], [[Branda]] Permąstyti tyrimus ir kaupiamus duomenis.
* [[Knyga]]: [[Raida]], [[Žemėlapynas]],
[[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]. Permąstyti, kaip pristatyti visą knygą šviesuoliams, ir ypač kelią iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą.
į:
[+Ankstyvesni puslapiai+]

* Rašiau knygą šviesuoliams su skyriais išsakančiais kelią iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą:
[[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]].
Ištrintos 42-43 eilutės:
Sutvarkyti savo užrašus iš ankščiau.
Pakeistos 49-54 eilutės iš
'''[[Suvedimas | Trokštu viską žinoti.]]'''

[[Gvildenu | Tiriu įvarius klausimus]]. Šiuo metu man svarbiausia:
* [[Suvedimas | Kaip viską suvesti?]]
* [[Dorovės Tyrimas | Kaip elgiamės ir kaip turėtumėme elgtis?]]
* [[Dievo šokis | Kaip viskas išsivysto iš Dievo požiūrio?]]
į:
2018 rugpjūčio 28 d., 23:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-18 eilutės:
[+Tyrimai+]

Bandau

* [[Gvildenu]] Apžvelgiu klausimus, kuriuos tiriu.
* [[Suvedimas]] Ką reiškia viską žinoti? Kaip tai išgyventi? Kaip tai susiję su nežinojimu? Pristatau, kaip bandau viską suvesti.
* [[Knyga]] Kaip viską išsakyti?
* [[Dievo šokis]] Reikia sutvarkyti duomenis ir išmąstyti išvadas apie trejybės ratą.
* [[Dorovės tyrimas]] Permąstyti tyrimą.
Pakeistos 24-27 eilutės iš
* [[Įvadas]] Pagrindinis puslapis.
* [[SideBar]] Svarbiausių puslapių sąrašas.
* [[Suvedimas]] Pristatau, kaip bandau viską suvesti.
į:
Pakeista 28 eilutė iš:
* [[Gvildenu]] Apžvelgiu klausimus, kuriuos tiriu.
į:
Pakeistos 30-31 eilutės iš
* [[Dievo šokis]] Permąstyti tyrimą.
* [[Dorovės tyrimas]] Permąstyti tyrimą.
į:
2018 rugpjūčio 28 d., 23:03 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 36-38 eilutės:

'''[[20180723Kelionė | Mama, Tėte, rašau apie savo kelionę.]]'''
Pakeistos 48-50 eilutės iš
Taip pat rašau apie [[Holokaustas | lietuvių atsakomybę už Holokaustą]].

Rašysiu [[KinųKalba/Pradžiamokslis | kinų kalbos pradžiamokslį]].
į:

[+Sumanymai+]

* Rašysiu [[KinųKalba/Pradžiamokslis | kinų kalbos pradžiamokslį
]].
* Rašau apie [[Holokaustas | lietuvių atsakomybę už Holokaustą]].
2018 rugpjūčio 28 d., 15:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-11 eilutės iš
Kuriu dvi svetaines.
* http://www.ms.lt lietuvių kalba vykdau savo tyrimus.
* http://www.selflearners.net anglų kalba pristatau tyrėjus palaikančias įžvalgas, išvadas ir duomenis.

>>bgcolor=#FFFFC0<<

>><<

'''www.ms.lt'''
į:
Šioje svetainėje:
* [[Gvildenu | gvildenu klausimus]]
* [[Šviesuolių bendrystė | ieškau bendraminčių]]
* [[Lavintis | lavinuosi]].

[+Tvarkytini užrašai+]
2018 rugpjūčio 28 d., 15:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 38-63 eilutės iš
* Rašysiu vadovėlį, kuriame skirtingos skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.
į:
* Rašysiu vadovėlį, kuriame skirtingos skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.


'''[[20180723Kelionė | Mama, Tėte, rašau apie savo kelionę.]]'''

'''[[Suvedimas | Trokštu viską žinoti.]]'''

[[Gvildenu | Tiriu įvarius klausimus]]. Šiuo metu man svarbiausia:
* [[Suvedimas | Kaip viską suvesti?]]
* [[Dorovės Tyrimas | Kaip elgiamės ir kaip turėtumėme elgtis?]]
* [[Dievo šokis | Kaip viskas išsivysto iš Dievo požiūrio?]]
* [[Klausimai Dievui | Ką man Dievas kalba?]]

2018-2020 m. tikiu savo filosofiją pristatyti [[Straipsniai | 24 moksliniais straipsniais]].
* [[Dievo šokis]]

Taip pat rašau apie [[Holokaustas | lietuvių atsakomybę už Holokaustą]].

Rašysiu [[KinųKalba/Pradžiamokslis | kinų kalbos pradžiamokslį]].

'''[[Šviesuolių bendrystė | Puoselėju gvildentojų bendrystę.]]'''

Įsivaizduoju, žinojimo tikslas yra puoselėti gvildentojų bendrystę.
* Anglų kalba kuriu svetainę [[http://www.selflearners.net | SelfLearners.net]] kur pristatau tyrimui prasmingas įžvalgas (sandaras), duomenis (išsiaiškinimo būdus, klausimus, vertybes) ir veiklą (tyrimus).
* Rengiu [[dirbtuvės | dirbtuves]], kaip gvildenti savo klausimą.
* Rašau vadovėlį gvildentojams
.
2017 gruodžio 31 d., 20:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 38-40 eilutės iš
* Rašysiu vadovėlį, kuriame skirtingos skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.

http://www.ms.lt/derlius/RankaLaikoPertvarkymus800.jpg
į:
* Rašysiu vadovėlį, kuriame skirtingos skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.
2017 gruodžio 27 d., 19:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 27 eilutė iš:
* [[Lūkesčiai]], [[Nuotaikos]]
į:
* [[Lūkesčiai]], [[Nuotaikos]] Permąstyti straipsnį.
Ištrinta 31 eilutė:
Ištrintos 32-41 eilutės:

Savo užrašus skirsčiau į šešias dalis, pertvarkymais išsakančius meilę tarp Kitų, Tavęs, Manęs ir Dievo:
* Tu myli Kitus: [[Raida | Raidą]]: Pažinti ir pristatyti save (savo kertinę vertybę, gvildenamą klausimą, svajonę, užmojį).
* Aš myliu Kitus: [[Žemėlapynas | Žemėlapyną]]: Įžvelgti proto ribas, derinančias mūsų skirtingus požiūrius, kaip kad "laisvą valią" ir "likimą".
* Aš myliu Tave: [[Vadovėlis | Vadovėlį]]: Tartis ne dėl požiūrių, o dėl mokslo, dėl būdų išsiaiškinti.
* Dievas myli Mane: [[Metraštis | Metraštį]]: Liudyti savo asmeninį santykį su ta besąlygiška išmintimi, su Dievo požiūriu.
* Dievas myli Tave: [[Žinynas | Žinyną]]: Visas sąvokas kildenti iš galimybės bet kurią akimirką nusiteikti amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar.
* Dievas myli Kitus: [[Kelionė | Kelionę]]: Įsivaizduoti, kaip viskas išsiveda iš Dievo, vienų vieno, klausančio, ar jisai būtinas? ir kaip susives į meilę (Dievo esmę) jo būtinumą patvirtinantį kiekviename, ir kaip mumis, pakeleiviais, ryškėja šviesuolių bendrystė, mus auklėjanti gyventi amžinai.

Besąlygišką tiesą pristatysiu kaip "tarpą" glūdintį šviesuolių bendrystėje ir išryškėjantį šiais šešiais žemėlapiais, vaizduojančius šešis pokalbius tarp keturių asmenų: Kito, Tavęs, Manęs ir Dievo.
2017 gruodžio 27 d., 19:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 27 eilutė:
* [[Lūkesčiai]], [[Nuotaikos]]
Ištrinta 30 eilutė:
* [[Nuotaikos]]
2017 gruodžio 27 d., 19:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-25 eilutės:
* [[Straipsniai]] Išmąstyti, kokius straipsnius rašysiu.
* [[Dievo šokis]] Permąstyti tyrimą.
* [[Dorovės tyrimas]] Permąstyti tyrimą.
Pakeistos 27-28 eilutės iš
* [[Knyga]]: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]].
į:
* [[Rūpesčiai]], [[Klaidos]], [[Branda]] Permąstyti tyrimus ir kaupiamus duomenis.
*
[[Knyga]]: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]. Permąstyti, kaip pristatyti visą knygą šviesuoliams, ir ypač kelią iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą.
Pakeistos 30-34 eilutės iš
* [[Mintys/Nuotaikos]]
* [[Mintys/Rūpesčiai]]
* [[Mintys/Klaidos]]
* [[Mintys/Branda]]
* [[Mintys/Savastis]]
į:
* [[Nuotaikos]]
2017 gruodžio 27 d., 19:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-23 eilutės iš
Sudaryti pagrindinių puslapių sąrašą. Pažymėti labiausiai tvarkytinus puslapius.
* [[Mintys/Knyga]]
* [[Mintys/DievoAtsakymai | Dievo atsakymai]]
* [[Mintys/Raida]]
* [[Mintys/Žemėlapynas]]
* [[Mintys/Vadovėlis]]
* [[Mintys/Metraštis]]
* [[Mintys/Žinynas]]
*
[[Mintys/Kelionė]]
* [[Mintys/Svetainė]]
* [[Mintys/SenosMintys | Senos mintys
]]
į:
Darau pagrindinių puslapių sąrašą. Pažymiu labiausiai tvarkytinus puslapius.

Patvarkiau šiuos puslapius.
*
[[Įvadas]] Pagrindinis puslapis.
* [[SideBar
]] Svarbiausių puslapių sąrašas.
*
[[Suvedimas]] Pristatau, kaip bandau viską suvesti.

Tvarkysiu šiuos puslapius.
*
[[Svetainė]] Aprašas svarbiausių puslapių ir sąrašas labiausiai tvarkytinų puslapių.
* [[Gvildenu
]] Apžvelgiu klausimus, kuriuos tiriu.
* [[Dievo atsakymai]] Naujai apžvelgti.
* [[Knyga]]: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]].
* [[Senos mintys]] Peržiūrėti senas mintis.
2017 gruodžio 27 d., 18:56 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 8-9 eilutės:
Pakeista 13 eilutė iš:
Tvarkytini puslapiai
į:
Sudaryti pagrindinių puslapių sąrašą. Pažymėti labiausiai tvarkytinus puslapius.
Pakeistos 30-37 eilutės iš
Sukurti svetainę kaupti duomenis filosofijai.
* Kaupti klausimus, vertybes, išsiaiškinimo būdus, sandaras - tiek klasikinių filosofų, tiek dabartinių.


Mąstytojus - žymius filosofus tirti pagal jų klausimus, išsiaiškinimo būdus, bandyti išsakyti jų kertines vertybes, ir jų sandaras. Kaip visa tai susiję?


Savo užrašus skirstau
į šešias dalis, pertvarkymais išsakančius meilę tarp Kitų, Tavęs, Manęs ir Dievo:
į:
Sutvarkyti savo užrašus iš ankščiau.

Savo užrašus skirsčiau į šešias dalis, pertvarkymais išsakančius meilę tarp Kitų, Tavęs, Manęs ir Dievo:
Pakeistos 44-46 eilutės iš
Kaupsiu įvairiausius sandarų pavyzdžius ir duomenis. Noriu taip kaupti, kad galėčiau lengvai parašyti vadovėlį, kuriame skirtingos skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.
į:
* Kaupsiu įvairiausius sandarų pavyzdžius ir duomenis: klausimus, vertybes, išsiaiškinimo būdus, sandaras - tiek klasikinių filosofų, tiek dabartinių.
* Mąstytojus - žymius filosofus tirti pagal jų klausimus, išsiaiškinimo būdus, bandyti išsakyti jų kertines vertybes, ir jų sandaras. Kaip visa tai susiję?
* Rašysiu
vadovėlį, kuriame skirtingos skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.
2017 gruodžio 27 d., 18:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
Noriu sukurti svetainę kaupti įvairiausius sandarų pavyzdžius ir duomenis. Noriu taip kaupti, kad galėčiau lengvai parašyti vadovėlį, kuriame skirtingos skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.
į:
Kuriu dvi svetaines.
* http://www.ms.lt lietuvių kalba vykdau savo tyrimus
.
* http://www.selflearners.net anglų kalba pristatau tyrėjus palaikančias įžvalgas, išvadas ir duomenis.
Pakeistos 13-14 eilutės iš
Pertvarkysiu savo svetainę...
į:
'''www.ms.lt'''
Pridėtos 48-51 eilutės:

'''www.selflearners.net'''

Kaupsiu įvairiausius sandarų pavyzdžius ir duomenis. Noriu taip kaupti, kad galėčiau lengvai parašyti vadovėlį, kuriame skirtingos skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.
2017 gruodžio 26 d., 13:22 atliko AndriusKulikauskas -
2017 gruodžio 26 d., 13:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 28 eilutė:
* [[Mintys/Savastis]]
2017 gruodžio 26 d., 13:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 24-27 eilutės:
* [[Mintys/Nuotaikos]]
* [[Mintys/Rūpesčiai]]
* [[Mintys/Klaidos]]
* [[Mintys/Branda]]
2017 gruodžio 26 d., 13:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-23 eilutės:

Tvarkytini puslapiai
* [[Mintys/Knyga]]
* [[Mintys/DievoAtsakymai | Dievo atsakymai]]
* [[Mintys/Raida]]
* [[Mintys/Žemėlapynas]]
* [[Mintys/Vadovėlis]]
* [[Mintys/Metraštis]]
* [[Mintys/Žinynas]]
* [[Mintys/Kelionė]]
* [[Mintys/Svetainė]]
* [[Mintys/SenosMintys | Senos mintys]]
2017 lapkričio 05 d., 18:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-9 eilutės:

Noriu sukurti svetainę kaupti įvairiausius sandarų pavyzdžius ir duomenis. Noriu taip kaupti, kad galėčiau lengvai parašyti vadovėlį, kuriame skirtingos skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.

>>bgcolor=#FFFFC0<<>><<
2017 spalio 14 d., 13:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-4 eilutės:
Pertvarkysiu savo svetainę...
Pridėta 9 eilutė:
Mąstytojus - žymius filosofus tirti pagal jų klausimus, išsiaiškinimo būdus, bandyti išsakyti jų kertines vertybes, ir jų sandaras. Kaip visa tai susiję?
2017 rugsėjo 20 d., 19:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 4-19 eilutės iš
* Kaupti klausimus, vertybes, išsiaiškinimo būdus, sandaras - tiek klasikinių filosofų, tiek dabartinių.
į:
* Kaupti klausimus, vertybes, išsiaiškinimo būdus, sandaras - tiek klasikinių filosofų, tiek dabartinių.
Savo užrašus skirstau į šešias dalis, pertvarkymais išsakančius meilę tarp Kitų, Tavęs, Manęs ir Dievo:
* Tu myli Kitus: [[Raida | Raidą]]: Pažinti ir pristatyti save (savo kertinę vertybę, gvildenamą klausimą, svajonę, užmojį).
* Aš myliu Kitus: [[Žemėlapynas | Žemėlapyną]]: Įžvelgti proto ribas, derinančias mūsų skirtingus požiūrius, kaip kad "laisvą valią" ir "likimą".
* Aš myliu Tave: [[Vadovėlis | Vadovėlį]]: Tartis ne dėl požiūrių, o dėl mokslo, dėl būdų išsiaiškinti.
* Dievas myli Mane: [[Metraštis | Metraštį]]: Liudyti savo asmeninį santykį su ta besąlygiška išmintimi, su Dievo požiūriu.
* Dievas myli Tave: [[Žinynas | Žinyną]]: Visas sąvokas kildenti iš galimybės bet kurią akimirką nusiteikti amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar.
* Dievas myli Kitus: [[Kelionė | Kelionę]]: Įsivaizduoti, kaip viskas išsiveda iš Dievo, vienų vieno, klausančio, ar jisai būtinas? ir kaip susives į meilę (Dievo esmę) jo būtinumą patvirtinantį kiekviename, ir kaip mumis, pakeleiviais, ryškėja šviesuolių bendrystė, mus auklėjanti gyventi amžinai.

Besąlygišką tiesą pristatysiu kaip "tarpą" glūdintį šviesuolių bendrystėje ir išryškėjantį šiais šešiais žemėlapiais, vaizduojančius šešis pokalbius tarp keturių asmenų: Kito, Tavęs, Manęs ir Dievo.

http://www.ms.lt/derlius/RankaLaikoPertvarkymus800.jpg
2017 rugsėjo 20 d., 19:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Darbai]], [[Straipsniai]], [[Straipsneliai]], [[Vertybės]]
į:
Žr. [[Turinys]], [[Darbai]], [[Straipsniai]], [[Straipsneliai]], [[Vertybės]]
2017 birželio 04 d., 07:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-4 eilutės:
Žr. [[Darbai]], [[Straipsniai]], [[Straipsneliai]], [[Vertybės]]

Sukurti svetainę kaupti duomenis filosofijai.
* Kaupti klausimus, vertybes, išsiaiškinimo būdus, sandaras - tiek klasikinių filosofų, tiek dabartinių.

Svetainė


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 18 d., 23:29