神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

2016.03.08 Andriaus Kulikausko užrašai iš pabendravimo su Tadu Snuviškiu.

  • Vertybė: Pagarba gyvybei, visam, kas yra gyva.
  • Klausimas: Kas yra kategorija? Ką jos apima?
  • Klausimas: Ar ir kaip yra įmanoma sukaupti žinių savyje?
  • Klausimas: Kokia yra visuma? Kas yra Dievas? Kas yra?

Lygina Aristotelio 10 kategorijų ir indų rasą.

Svarbu suvokti visumą. Domina humanitariniai dalykai.

Viskas yra dieviška. Dievas yra arti, gyvybėje ir reikia rodyti pagarbą. Pagal tai reikėtų priimti sprendimus.

Visuma yra įvairių žmonių ir ne tik žmonių požiūriai į visaką. Lyg ir neįmanoma, bet norisi suprasti ko daugiau įmanomų dalykų, ko platesę sistemą.

Vara - klausimas. Klausimas yra varos įvardijimas. Kas labiausiai domina? Nemėgsta išskirti dalykų, rūpi visuma.

Pratyba: atpažinti. (?)

2016.11.30 Pokalbio užrašai.

Dievas pranokstantis gyvybės vertybę? Gyvybės pilnuma - purna.

Bendrumo ir atskirumo klausimas.

Islamas: Dievas, tai būtinybė - būtina būtis.

Viskam jausti pagarbą.

Klausė, kas yra vertybė? Vertybė, tai skirstanti sąvoka. Atskyrimas. Vertybė, tai rankena sąmonei.

Vegetarizmas. Jeigu vertybės laikaisi, pastebės ir pati skleisis.

Galvoju: Kaip susieti savo vertybe su kito vertybe?

Valia, tai pirminė (sprendimo valia) ir antrinė (sprendimas spręsti: pastangos).

Attach:Bhaktirasamrtasindhu.pdf

Attach:RamanujaHinduAugustin.pdf Δ

Ko daugiau būties, to daugiau gyvybės. Ieškoti bendrystės dėsnio.

Iš kūrybinės dirbtuvės su Andrej Schelkun:

  • Visi taps viena - panaikinti savastį.
  • Siekiame bendrumo - kad išliktume savastingi.
  • Schweizer: pagarba gyvybei

TadasSnuviškis


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 sausio 13 d., 22:53