调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.Taikdarystė istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2019 birželio 27 d., 10:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-11 eilutės iš
>><<
į:
>><<

Susigyvenimo pagrindas yra kiekvieno žmogaus tikslumas, kokia jo kertinė vertybė, kas jam rūpi. Reikia atsisakyti dirbtino bendrumo.
2019 birželio 27 d., 10:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:
-------------------
2019 birželio 27 d., 10:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-7 eilutės iš
Žr. [[Malda]], [[Šviesuolių bendrystė]]
į:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
Žr. [[Malda]], [[Šviesuolių bendrystė]], [[Dievo tyrimai]]

'''Kaip taikdarystė padeda mums vienas kitą labiau mylėti?'''

-------------------
>><<
2019 birželio 27 d., 10:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
Žr. [[Malda]], [[Šviesuolių bendrystė]]

Taikdarystė


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 birželio 27 d., 10:17