调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.VertybiųTyrimas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2017 spalio 12 d., 19:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
Nagrinėti, kaip klausimo Kodėl pagrindu kuriamos dorovės sistemos, kaip klausimas Kodėl išsako kertines vertybes.
2017 spalio 12 d., 19:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:

Kaip sandaromis apibrėžti žmonių vertybes? Reikėtų pradėti nuo Dievo vertybės meilės, kaip ją supranta Trejybė, taip pat kaip įvairiai meilę supranta tie, kurie ją laiko savo kertine vertybe, ir kaip kiti žmonės savo vertybę sieja su meile.

VertybiųTyrimas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 spalio 12 d., 19:46