神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mielas Arūnai Sverdiolai,

Noriu skaityti pranešimą konferencijoje "Filosofija šiandien: Apie ką ir kaip?" kurią [2009 m.] spalio mėn. 30 d. rengsite Kultūros, filosofijos ir meno institute: Vilnius, Saltoniškių g. 58, Posėdžių salėje. Konferencijos tema "filosofijos objektas ir metodas" man labai artima. Tuo pačiu kviečiu "Minčių sodo" dalyvius, gal kas susidomės, reikia tezes siųsti iki rugsėjo mėn. 30 d. ... Mano pranešimas:

Viską išmanyti, viską globoti

Vaikystėje, 1971 metais, susigalvojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Tam skyriau savo gyvenimą. Kas iš to gavosi? Kaip dabar visa tai atrodo? Iš pradžių atsidėjau mokytis ko gilesnių ir platesnių dalykų. Jau baigdamas gimnaziją pagalvojau, kad fizikos mokslai nežada aiškaus atsakymo, juk kvantiniais reiškiniais gamta tiesiog nuo atsakymų išsisukinėja. Nusprendžiau ieškoti ten kur žmonėms lengva prieiti, bet atsisako ieškoti. Taip yra su išmintimi, su mokslu, kaip žmogui gyventi? Visgi, lyginant su fizika, filosofija yra nesėkmingas mokslas, juk po dviejų tūkstančių metų filosofai dar dėl nieko nesutaria, ir apskritai abejoja, ar iš viso įmanoma kažką tikrai žinoti.

Tad 1982 metais, įstojęs į universitetą, savarankiškai mąsčiau, stebėjau, kaip ribotai mąstome, bandžiau apčiuopti savo (ir visų) mąstymo ribas. Apčiuopiau įvairias protavimo sandaras, pirmiausia, visko padalinimus į požiūrius (dvejybę, trejybę, ketverybę,...), taip pat įsidėmėjau, kad "viskas" yra sąvoka, kurią visi pažįstame ir dėl kurios galime susitarti. Rinkau sandaras: padalinimus, jų atvaizdus bei jų požiūrių aplinkybes. Aptikau keturias šeimas brandesnių sandarų, aprėpiančių ir išreiškiančių mūsų nuojautą, kaip tvarkytis su poreikiais, dvejonėmis, lūkesčiais ir išbandymais, visa tai kas tarsi už mūsų. Taip pat pradėjau tirti tris vidines kalbas, pasakojimo (kaip kas įvyksta), įvardijimo (kaip įgauna reikšmę), pagrindimo (kaip ima rūpėti).

1996 metais susidomėjau, kaip pradėti taikyti šį žinojimą, ir kartu su draugais išmąsčiau ir rengiau geros valios pratimus, sprendžiančius širdies ir pasaulio prieštaravimus. Taip pat įgijau didelę patirtį, kaip be ginklų įtakoti smurtaujančius žmones, kaip juos mylėti ir viską žiūrėti iš jų pusės. Atsikėliau į Lietuvą gyventi, čia įsteigiau įmonę "Minčių sodas", telkiančią ir aptarnaujančią pasaulio šviesuolius.

2000 metais pradėjau sukti galvą, kaip iš Dievo požiūrio išrutulioti visas sandaras. Šiemet, 2009 metais, manau, kad man tai pavyko. Įsivaizdavau, kaip Dievas betarpiškai sprendžia, ar jisai iš tikrųjų būtinas? ir kaip iš to klausimo iškyla visos mano pastebėtos sandaros, per mane, tave ir kitą, kol galiausiai, viskas tobulai išbaigta ir Dievas iš tiesų nebūtinas. Tačiau suvokimas pastoviai atplėšia mus nuo mus supančios tvarkos, leidžia suvokti netobulybę, visokiausias gyvenimo negeroves, taip kad, pats Dievas yra tiesiog būtinas. Juk gyvenimas yra Dievo gerumas, bet amžinas gyvenimas tai suvokimas, kad Dievas nebūtinai geras. Man atrodo, dabar bendrais bruožais suprantu viską. Šį žinojimą išdėsčiau 10 minučių video filmuku, kurį siūlau parodyti (įskaičiau anglų kalba, galėčiau perdaryti lietuvių kalba).

Kas iš to išplaukia? Imuosi gyventi šviesuoliu ir kartu su kitais išauklėti ištisą šviesuolių tautą, dangaus karalystę, kurioje "kaip tiki, taip ir bus", visa tiesa prieeinama ir apčiuopiama, kartu ir Dievas bei mes visi, tiek skurdžiadvasiams, tiek didžiadvasiams, taip kad pradedam ne nuo pasklusnumo ar tikėjimo, bet nuo to, kad mums gi rūpi, kaip ir Dievui rūpi. Taip pat, nuo vaikystės vis stengiausi prileisti ko mažiau, bet po visų savo ieškojimų, matau, kad man Dievas iš pradžių buvo blankus ir šaltas, vien galimybė, o dabar yra artimas ir pažįstamas, juk rimtai kreipdavausi į Dievą kai nematydavau, kaip apsieiti be jo. Kiek išsiaiškinau, visuose reiškiniuose, visose sandarose, kiek tik pastebėjau, Dievas visakame traukiasi, ir tuo pačiu įžiūrimas, kad tik būtumėme laisvi. Išgvildenęs viską, kad ir bendrais bruožais, nebeturiu jokio pagrindo atsiriboti nuo Dievo, o kaip tik sau linkiu visaip gilintis, kas jam įdomu? Noriu palaikyti Dievą, kaip tyrinėtoją. Manau, jam įdomu, kaip pasiekti kiekvieną žmogų? Tad ketinu juo labiau gilintis į mus visus, kokios mūsų svajonės, kertinės vertybės, gyvenimo klausimai bei užmojai? Visa tai prisideda kuriant šviesuolių kultūrą, o tie patys duomenys manau atskleis, kaip kas ima rūpėti, įgauna reikšmę ir įvyksta.

Štai nuorodos į filmuką... mano užrašus... Minčių sodą... ir mūsų nuostabiausią veiklą, taikdarystę Kenijoje ...

Mielai dalyvaučiau, jei įdomu, parašyčiau straipsnį. Man labai įdomu, kam rūpi gyvenimo klausimai, kaip juos spręndžia ir kaip galėtumėm bendradarbiauti?

Andrius

Andrius Kulikauskas Minčių sodas http://www.ms.lt ms@ms.lt +370 699 30003 Dūkiškių km


KULTŪROS, FILOSOFIJOS IR MENO INSTITUTO ŠIUOLAIKINĖS FILOSOFIJOS SKYRIUS 2009 m. spalio 30 d. kviečia dalyvauti respublikinėje konferencijoje

FILOSOFIJA ŠIANDIEN: APIE KĄ IR KAIP?

Konferencija vyks Kultūros, filosofijos ir meno institute: Vilnius, Saltoniškių g. 58, Posėdžių salėje

Konferencijoje ketinama svarstyti tai, kas anksčiau buvo vadinama ir dabar dar kartais vadinama "filosofijos objektu ir metodu". Šis probleminis toposas išlieka, tačiau visi jį įvardinantys žodžiai formuluotini ir svarstytini iš naujo. Filosofija problemiška nuo pat savo pradžios ar „pradžios“. Problemiškas jos vienaskaitiškumas; veikiau natūralesnė atrodo daugiskaita, įvairių, skirtingų ar netgi viena kitą šalinančių filosofijų buvimas - kartu ar atskirai. Problemiškas filosofijos objektas, natūralesnės yra pasidariusios jos konstravimo ir atlikties sampratos. Problemiškas filosofijos metodas, kai lygiai taip pat kalbama apie antimetodišką, slėpinius gerbiantį, esmiškai įvykinį ar dar kokį filosofinį mąstymą.

Siūloma kelti klausimus:

  • kas (dabar) yra filosofija?
  • apie ką ir kaip filosofija (filosofijos) kalba?
  • ką nagrinėja filosofijos paribiuose esančios arba jai vienu ar kitu atžvilgiu artimos disciplinos ir kaip jos tai daro?
  • kodėl jos reikšmingos filosofijai?

Pranešimai gali būti kuo įvairiausios ir kuo siauriausios tematikos, bet juose turi būti nuorodų į bent vieną iš šių retrospekcinių orientyrų: filosofijos „objektą“ ir „metodą“.

Konferencija nebus skirstoma į sekcijas. Pageidautinas pranešėjų dalyvavimas nuo konferencijos pradžios iki pabaigos. Pasisakymams ir jų apsvarstymui bus skirta pakankamai laiko. Tezes prašome siųsti: arunas.sverdiolas@gmail.com iki spalio 1 dienos. Pranešimai bus atrinkti ir apie tai pranešta iki spalio 15 dienos. Straipsniai, parengti pranešimų pagrindu, bus skelbiami atskirame žurnalo „Athena. Filosofijos studijos“ numeryje.

Konferencijos organizacinis komitetas: Danutė Bacevičiūtė, Algirdas Degutis, Vida Gumauskaitė, Mintautas Gutauskas, Naglis Kardelis, Nijolė Keršytė, Tomas Sodeika, Arūnas Sverdiolas (pirmininkas), Audronė Žukauskaitė.

ViskąIšmanytiViskąGloboti


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 gegužės 16 d., 13:00