调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.Šviesuoliams istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2019 rugpjūčio 16 d., 19:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-17 eilutės:

* Klausytis savo mąstymo - tai vidinė cenzūra.
* Stebėdamas mokytoją, tarsi inspektorius, ir tuo pačiu mąstydamas, ką jisai kalba, įpratau mąstyti dviem srautais.
Ištrinta 18 eilutė:
2019 rugpjūčio 11 d., 09:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 44 eilutė iš:
* Atsakymo pavyzdys. Deriniai, derinių kalba (Alexander).
į:
* Atsakymo pavyzdys. Kas yra gyva? Deriniai, derinių kalba (Alexander).
Pridėtos 52-53 eilutės:
* Atsisakymas beprasmiškų ginčų - jų nagrinėjimas
* Pašnekovo išeities taško atradimas.
2019 rugpjūčio 11 d., 09:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 51-52 eilutės:
* Išklausyti kitus, nuoširdžiai pasisakyti - mąstymas dviem požiūriais
* Pasąmonė ir sąmonė, jų santykis.
Ištrintos 53-54 eilutės:
* Išklausyti kitus, nuoširdžiai pasisakyti
* Pasąmonė ir sąmonė, jų santykis.
2019 rugpjūčio 11 d., 09:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-30 eilutės:
Savęs ugdymas
* Dvylika klausimų.
* Pirmasis klausimas: Kas aš esu? Kertinė vertybė.
* Gyvenimo tikslas, užmojis.
* Savišvieta.
* Geros valios pratimai. Širdies ir pasaulio tiesos.
* Bendradarbiavimas su Dievu, jo pasiklausymas.
* Valios ugdymas.
* Pasąmonės ugdymas.
* Prasmingas, širdingas, įvairiapusis bendravimas.
* Patirties praplėtimas.
Ištrinta 31 eilutė:
* Dvylika klausimų. Pirmasis klausimas: Kas aš esu? Kertinė vertybė.
Ištrinta 42 eilutė:
* Bendradarbiavimas su Dievu, jo pasiklausymas.
Ištrintos 48-55 eilutės:

Savęs ugdymas
* Savišvieta.
* Geros valios pratimai. Širdies ir pasaulio tiesos.
* Valios ugdymas.
* Pasąmonės ugdymas.
* Prasmingas, širdingas, įvairiapusis bendravimas.
* Patirties praplėtimas.
2019 rugpjūčio 11 d., 09:26 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 27 eilutė:
Pakeistos 35-36 eilutės iš
į:
* Jauduliai, nuotaikos.
* Priešingybių rūšys.
* Išsiaiškinimo būdai, pavyzdžiui, matematikoje.
* Toulmino retorika.
Pridėta 42 eilutė:
* Geros valios pratimai. Širdies ir pasaulio tiesos.
Pakeistos 48-56 eilutės iš


* Geros valios pratimai. Širdies ir pasaulio tiesos.

* Išsiaiškinimo būdai, pavyzdžiui, matematikoje.
* Priešingybių rūšys.
* Jauduliai, nuotaikos.
* Toulmino retorika.
į:
Bendrystės puoselėjimas
* Vienas kito palaikymas
* Išklausyti kitus, nuoširdžiai pasisakyti
Pakeistos 52-60 eilutės iš

Klausimai
* Kokių būna klausimų?
* Kaip susigalvoti klausimą?
Šviesuolių veikla: tyrimai
* Kaip palaikyti vienas kito tyrimą.
Išsiaiškinimo būdai.
* Pavyzdžiai, kaip aš ir kiti esame gvildenę klausimus.
į:
* Malda
* Taikdarystė
* Pilietiškumas
* Moksliškumas
* Reikalingos vertybės (pavyzdžiui, iš Minčių sodo)
* Švietimas - esmės iškėlimas
2019 rugpjūčio 11 d., 09:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 20 eilutė iš:
* Dvylika klausimų.
į:
* Dvylika klausimų. Pirmasis klausimas: Kas aš esu? Kertinė vertybė.
Pakeistos 25-28 eilutės iš
į:
* Žaidimas. Meninis tyrimas (Natalie d'Arbeloff), mąstymas rankomis (apskritimų lankstymas - Bradford Hansen-Smith).
* Tyrimas grožiu - matematikoje.
Pakeistos 32-37 eilutės iš

Savęs ugdymas
* Savišvieta
.

* Improvizaciniai tyrimai - Gamestorming
.
į:
* Atsakymų besąlygiškumas. Išeities taškas (viskas) ir sandaros (visko padalinimai), sandarų abėcėlė.
Pakeistos 34-38 eilutės iš
* Išeities taškas (viskas) ir sandaros (visko padalinimai), sandarų abėcėlė.
* Deriniai, derinių kalba (Alexander).
* Meninis tyrimas (Natalie d'Arbeloff), mąstymas rankomis (apskritimų lankstymas - Bradford Hansen-Smith).
* Tyrimas grožiu - matematikoje.
į:
* Patirties praplėtimas. Improvizaciniai tyrimai - Gamestorming.
* Atsakymo pavyzdys
. Deriniai, derinių kalba (Alexander).


Savęs ugdymas
* Savišvieta.
* Valios ugdymas.
* Pasąmonės ugdymas.
* Prasmingas, širdingas, įvairiapusis bendravimas.
* Patirties praplėtimas
.
Ištrinta 57 eilutė:
* Pirmasis klausimas: Kas aš esu? Kertinė vertybė.
2019 rugpjūčio 11 d., 09:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 19 eilutė:
Klausimų susigalvojimas
Pridėtos 21-22 eilutės:
* Klausimo susigalvojimas - nuotaikų permąstymas, jų kilmės ieškojimas.
* Klausimų pavyzdžiai - vertybiniai klausimai.
Pridėtos 24-33 eilutės:
* Minčių tvarkymas. Pertvarkymai, nesusivedimai.

Atsakymų paieškos
* Šalutinis klausimas, asmeninės patirties rinkimas, rūšiavimas, dėliojimas.
* Atsakymo pavyzdys. Abejonės ir dvejonės. Bendravimas su smurtingaisiais.


Savęs ugdymas
* Savišvieta.
Pridėta 35 eilutė:
* Bendradarbiavimas su Dievu, jo pasiklausymas.
Pakeista 40 eilutė iš:
* Pertvarkymai, nesusivedimai.
į:
Pakeistos 42-43 eilutės iš
* Abejonės ir dvejonės. Bendravimas su smurtingaisiais.
* Šalutinis klausimas, asmeninės patirties rinkimas,
į:
Pakeista 47 eilutė iš:
* Bendradarbiavimas su Dievu, jo pasiklausymas.
į:
Pridėta 49 eilutė:
2019 rugpjūčio 11 d., 08:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 21 eilutė iš:
* Gamestorming.
į:
* Improvizaciniai tyrimai - Gamestorming.
Pakeistos 23-35 eilutės iš
*
į:
* Deriniai, derinių kalba (Alexander).
* Meninis tyrimas (Natalie d'Arbeloff), mąstymas rankomis (apskritimų lankstymas - Bradford Hansen-Smith).
* Tyrimas grožiu - matematikoje.
* Pertvarkymai, nesusivedimai.
* Geros valios pratimai. Širdies ir pasaulio tiesos.
* Abejonės ir dvejonės. Bendravimas su smurtingaisiais.
* Šalutinis klausimas, asmeninės patirties rinkimas,
* Išsiaiškinimo būdai, pavyzdžiui, matematikoje.
* Priešingybių rūšys.
* Jauduliai, nuotaikos.
* Toulmino retorika.
* Bendradarbiavimas su Dievu, jo pasiklausymas.
* Pasąmonė ir sąmonė, jų santykis.
2019 rugpjūčio 11 d., 08:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 20-23 eilutės:
* Užrašų knyga. Paišymas. (Robert Horn)
* Gamestorming.
* Išeities taškas (viskas) ir sandaros (visko padalinimai), sandarų abėcėlė.
*
2019 rugpjūčio 10 d., 19:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 15-19 eilutės:


Veiklos - tyrimo būdai

* Dvylika klausimų.
2019 rugpjūčio 10 d., 19:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 8-11 eilutės iš
* Vadovėlio tikslas yra pamokyti šviesuolių veiklos.
* Apžvelgti
, koks šviesuolių kelias? Kaip bręsti šviesuoliu?
* Ką reiškia gyventi savarankiškai mąstančiu žmogumi, šviesuoliu? Amžinai mokytis, bręsti, gyventi. Gyventi klausimais, ne atsakymais.
* Kokia šviesuolių bendrystė, kokia jos veikla
?
į:
* Vadovėlio tikslas yra pamokyti šviesuolių veiklos, o tuo pačiu įkvėpti būti šviesuoliu - savarankiškai mąstyti ir amžinai ugdyti save - ir savo veikla plėtoti šviesuolių bendrystę.
* Glaustai prisistatyti save kaip mokytoją, kaip pažįstu šviesuolių gyvenimą, koks pats esu šviesuolis, kaip esu daug metų palaikęs ir telkęs šviesuolius, kokie mano trūkumai, dėl kurių būtų galima suabejoti manimi.
* Kas yra šviesuolis, savarankiškai mąstantis žmogus
? Apžvelgti šviesuolių brandos kelią.
* Ką reiškia gyventi šviesuoliu, kokiomis vertybėmis? Amžinai mokytis, bręsti, gyventi. Gyventi klausimais, ne atsakymais.
* Kokia galėtų būti šviesuolių bendrystė, tauta, visuomenė, kokia jos veikla? Nes jos kol kas nėra.
2019 rugpjūčio 10 d., 19:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 29 eilutė:
* [[https://www.amazon.com/Scouting-Boys-Original-Dover-Editions/dp/0486457192 | 1908 laida]]
2019 rugpjūčio 10 d., 18:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-29 eilutės:'''Kitų knygos'''

Scouting for Boys
* [[https://www.academia.edu/4047761/The_control_of_sexuality_in_the_early_British_Boy_Scouts_movement | The control of sexuality in the early British Boy Scouts movement]]
2019 rugpjūčio 10 d., 14:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Rašau vadovėlį Šviesuoliams. Jo tikslas yra padėti savarankiškai mąstantiems žmonėms įsijungti į šviesuolių bendrystę. Vadovėlis aprašo šviesuolių veiklą.
į:
Rašau vadovėlį Šviesuoliams. Jo tikslas yra pamokyti savarankiškai mąstančius žmones, kokia veikla įsijungti į šviesuolių bendrystę.
2019 rugpjūčio 07 d., 22:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
Rašau vadovėlį Šviesuoliams.
į:
Rašau vadovėlį Šviesuoliams. Jo tikslas yra padėti savarankiškai mąstantiems žmonėms įsijungti į šviesuolių bendrystę. Vadovėlis aprašo šviesuolių veiklą.
Pakeistos 8-10 eilutės iš
* Tikslas - puoselėti šviesuolių bendrystę.
* Ką reiškia gyventi šviesuoliu? Amžinai mokytis, bręsti, gyventi. Gyventi klausimais, ne atsakymais.
* Koks šviesuolių kelias
? Kaip bręsti šviesuoliu?
į:
* Vadovėlio tikslas yra pamokyti šviesuolių veiklos.
* Apžvelgti, koks šviesuolių kelias? Kaip bręsti šviesuoliu?
* Ką reiškia gyventi savarankiškai mąstančiu žmogumi, šviesuoliu
? Amžinai mokytis, bręsti, gyventi. Gyventi klausimais, ne atsakymais.
Pridėtos 12-14 eilutės:

Užsiėmimai
2019 rugpjūčio 07 d., 22:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Knyga]]
į:
Žr. [[Knyga]], [[Book/Handbook]]
2019 liepos 12 d., 12:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
Šviesuolių veikla
į:
Šviesuolių veikla: tyrimai
2019 liepos 12 d., 12:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-7 eilutės iš
Metmenys
* Gyvenimas klausimais.
* Kaip gvildenti klausimą
?
į:
'''Metmenys'''

Įvadas
* Tikslas - puoselėti šviesuolių bendrystę.
* Ką reiškia gyventi šviesuoliu? Amžinai mokytis, bręsti, gyventi. Gyventi klausimais, ne atsakymais.
* Koks šviesuolių kelias? Kaip bręsti šviesuoliu?
* Kokia šviesuolių bendrystė, kokia jos veikla?
Klausimai
* Pirmasis klausimas: Kas aš esu? Kertinė vertybė.
* Kokių būna klausimų
?
Pakeistos 16-17 eilutės iš
* Klausimų rūšys.
*
Kaip gvildenu klausimus.
į:
Šviesuolių veikla
*
Kaip palaikyti vienas kito tyrimą.
Išsiaiškinimo būdai.
* Pavyzdžiai, kaip aš ir kiti esame gvildenę
klausimus.
2019 liepos 10 d., 17:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-10 eilutės:
Žr. [[Knyga]]

Rašau vadovėlį Šviesuoliams.

Metmenys
* Gyvenimas klausimais.
* Kaip gvildenti klausimą?
* Kaip susigalvoti klausimą?
* Klausimų rūšys.
* Kaip gvildenu klausimus.

Šviesuoliams


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 rugpjūčio 16 d., 19:32