神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mes remiamės savanoriškais parodymais, o Genocido centras – KGB bylomis.

Andriaus Kulikausko pasakyta kalba Grant Gochino vardu, 2019 m. kovo 5 d., Vilniaus

Eina kalba apie tris dalykus: Apie Genocido centro tyrimų išsamumą (ar neišsamumą), jų šališkumą ir jų piktnaudžiavimą valdžia.

Jeigu kalbėti apie paprasčiausią dalyką, aš kaip kritiškai mąstantis žmogus skaitau pažymą jųjų, kurią mes čia diskutuojame. Ten yra parašyta, kad Jonas Noreika nevertintinas vienareikšmiškai.

Aš pasižiūrėjau į jų svetainę (www.genocid.lt) Jie vieną puslapį skelbia, gerą puslapį apie Joną Noreiką. Ten viskas vienareikšmiška. Ten Holokaustas nepaminėtas. Ten jokie nusikaltimai nepaminėti. Tai čia apie tai. Kažkur yra kažkokia pažyma, kad negali būti vertinamas vienareikšmiškai. O jie patys savo pažymos tarsi neskaito. Tai yra šališka.

Tai tada yra labai sunku. Mum teko viską iš naujo tirti. Mes gi neturime tų galimybių kaip kad valstybė. Ir kaip sakėme, jeigu būtumėme darę kaip jie siūlė, "istoriografiniu principu"... Aš kalbėjau su gerbiamu Arūnu Bubniu, kas tas "istoriografinės prieigos principas"? Nes aš per Google nieko nerandu pasaulyje, nei anglų kalba, nei lietuvių. Kas čia jūsų toksai principas? Sako, tai yra literatūra. Reikia pereiti literatūrą. Ir aš supratau, ką tai reiškia pereiti per literatūrą, ir kodėl mes šito nedarėme. Ir kas atsitiktų jeigu būtumėme tą darę.

Mes rėmėmės savanoriškais parodymais. Vadinasi, ką žmonės patys liudijo savo laikraščiuose, savo dienoraščiuose, savo įsakymuose. Nes tada žmonės atspindi tai ką jie patys norėjo pasakyti.

Genocido centras ištisai savo pažymoje remiasi, gal 36 atvejai, kiek suskaičiavau, nesavanoriškais parodymais - KGB bylomis. Ką tai reiškia? Reiškia, kad yra nustatytas naratyvas - sovietinis naratyvas, kad vokiečiai fašistai sušaudė tarybinius piliečius. Jiems rūpi atsakomybė, jiems rūpi kas įvyko pagal jų naratyvą.

O kai žmonių paklausi... Pavyzdžiui, Zita Paulauskaitė, bibliotekininkė Plungėje, yra surinkus gal 10, 20 žmonių paliudijimus iš tų laikų. Jie prisimena, kad buvo du vokiečiai ir jie prisimena, kad vienas buvo toksai pusprotėlis, kuris kalbėdavo su savimi, o kitas buvo majoras suklypusia ranka. Jie šitokį dalyką prisimena. Tai kai eina kalba apie "vokiečių okupacinę administraciją", suprantate, nu gerai, tai buvo vienas pusprotėlis ir vienas majoras suklypusia ranka.

Tai noriu pasakyti dėl šitos bylos, kad jeigu daryti kaip jie siūlė vertinti... Jie sako reikia pasiskaityti Rukšėno straipsnį. Ir aš ten tris kartus žiūrėjau, žiūrėjau. Kaip suprasti kodėl tasai Pakalniškis atmetamas? Nes gi jis yra liudytojas, kuris sakė, kad kai tas vokietėlis sako, „Nu tai ką jūs darysite su tais žydais?“ ir tasai (Noreika) pasakė, "Aš jau daviau įsakymą visus sušaudyti iki vieno." Tai klausimas yra, kodėl tai nepatikima?

Pasirodo, yra toksai perlų kūrimo principas, vyniojimo į vatą principas: "Jūs neskaitėte Rukšėno straipsnio, jūs neskaitėte, mes cituojame, mes cituojame."

Ten yra dvi dalys.

Pirma, sako, kad Pakalniškis du kartus aprašė tą įvykį. Iš tikrųjų jis keturis kartus aprašė įvykį ir mes turime netgi vaizdo įrašą kaip jisai pasakojo apie tą įvykį, kurio jie nemini.

Bet jie palygina vieną aprašymą ir kitą aprašymą.

Pirmame aprašyme, kur yra minėtas sakinys, ten sako, kad "komendantas tą pasakė". Rukšėnas ir cituoja puslapį ankščiau, kad to komendanto pavardė buvo Noreika, ir kitame puslapyje "komendantas pasakė". O antroje versijoje "komendantas Noreika pasakė". Ir tada yra toks labai kreivas sakinys, kad neatitinka versijos! Bet jis pats citavo, kad ir pirmoje versijoje yra pažymėta, kad tai būtent komendantas Noreika. Ir jokio kito paneigimo Pakalniškio tame straipsnyje nėra. Tiktai vienas kreivas sakinys.

Paskui toliau jie pasakoja, jeigu nepatikėti Pakalniškiu (nors jie jokio tame straipsnyje nedavė įrodymo), tai dabar kaip patikėti alternatyva, kad čia vokiečiai įsakė? Tai jie kokius aštuonis parodymus duoda iš KGB bylų. Penki vokiečių iš viso nemini. Trys mini. Du sako: Alimas, tas leitenantas kurį kaltina surengus, lietuvis Povilas Alimas, "Alimas pasakė mum, kad vokiečiai pasakė. Alimas pasakė."

Aš Amerikoje gimęs nelabai suprantu kodėl nesudraskė to Alimo negyvai? Arba: "Mes sušaudysim tuos vokiečius!" Arba, kad toksai Jonas Noreika, kuris paaukojo savo gyvybę... Kodėl niekas nepaaukojo savo gyvybės? Aš nesuprantu. Matyt, buvo tokia kultūra.

Bet vienas pasakė, kad "komendantas vokiečių" įsakė. Tai komendantas buvo, matyt, majoras su suklypusia ranka kurį vokiečių kariuomenė paliko. Tai iš šito pasako, kad va, "Mes įrodėme!" Ir aš jiem netgi parašiau, Jūs paaiškinkite, kas tas komendantas, kas jis buvo, ką jūs žinote? Tai jie atsakė, kad mes šituo nepasitikime, nebūtinai. Tai iš šito komendanto Rukšėno straipsnyje išauga "vokiečių okupacinė administracija".

Bet esmė yra, ką tas pasako. Tai nėra SS, SD, kuriomis buvo žudikų komandos suformuotos. Jos nebuvo okupacinė administracija.

Ir vėlgi yra paprieštaravimas jų pažymose.

Vienoje pažymoje, pirmoje pažymoje jie tvirtino, kad SS, SD šitą suorganizavo. Antroje pažymoje, antroje versijoje jie parašė okupacinė administracija vokiečių.

Tai šita vokiečių okupacinė administracija, kas jinai galėjo būt? Jinai negalėjo būt SS, SD. Jinai negalėjo būt civilinė administracija, kuri dar neegzistavo. Jinai galėjo būti tiktai tasai majoras suklypusia ranka ir galėjo būti tiktai tasai pusprotėlis. Ir čia tai baisu.

Aš tiktai metus tyręs šitą galiu pasakyti kaip čia buvo. Aš skaitydamas jų straipsnių niekad nebūčiau šito supratęs.

Ką mes per vieną savaitę supratome? Mes supratome, žiūrime iš karto į sukilėlių laikraščius. Ir ten aiškiai pasakyta, "Šalin visus žydus nuo senio iki mažiausio vaiko. Šalin iš Lietuvos." Ir paskui supratome ką. Kad tas laikraštis skelbtas liepos 25 d., o žydai Plungėje išžudyti liepos 12-13 d. ir Telšių žydai vyrai liepos 15-16-17 d. jau išžudyti. Tai jau kai yra visi žydai išžudomi, tai ką reiškia "Šalin visus žydus"? Tai nėra etninis valymas, tai nėra jų išvarymas. Tai yra jų išžudymas. Tai pasakyti, kad per vieną savaitę mes sužinojome, kad čia yra kažkas baisaus.

Antrą savaitę ką mes aptikome? Zenono Blyno dienoraščius, kad buvo aukštuomenė lietuvių, 18 žmonių, parinkę 7 atstovus: apskrities viršininką, komendantą, gydytoją žymiausią Plechavičių, bankininką žymiausią ir du žudynių rengėjus, kaip jie patys tvirtina, Povilą Alimą, kurį tvirtina, kad išžudė Plungės žydus ir Bronių Juodikį, kuris išžudė Telšių vyrus. Tai šitą jie pripažįsta. Ir šitas Alimas buvo LAF Plungės vadas. Juodikis, apskrities policijos viršininkas, buvo LAF pavaduotojas Noreikos, o delegacijos vadovas buvo kapitonas Jonas Noreika, LAF vadas visai Telšių apskričiai. Jie surengė mitingus po visą šalį už visišką nepriklausomybę, kuri vokiečiams buvo nepriimtina, ir paskelbė tą rezoliuciją savo laikraštyje irgi kas visiškai nepriimtina vokiečiams, ir surinkę 300 parašų jie pristatė Laikinajai vyriausybei va šitą žudikų delegaciją. Tai buvo lietuvių tautos valios reiškėjai.

Jeigu tai būtų tiesiog žmonės, kurie žudė... Jeigu Noreika būtų žmogus žudęs žydus, tai būtų viena, jeigu būtų rengęs žudynes, tai būtų kita. Tai buvo žmogus kuris darė politiką iš žudynių rengimo.

Tai po šitų dviejų dalykų buvo aišku.

Ir baigiant noriu pasakyti, jeigu kalbėti apie istorijos tyrimą, labai svarbu yra visa eiga. Jūs užklausoje matėte, yra ten surašytas visas tinklas, devynių žudynių rengėjų pavaldžių Noreikai, dvidešimt dar nusikaltėlių. Yra eiga visa. Duosiu vieną pavyzdį tos eigos. Yra dokumentas, kurį pripažino, vertino, kad Noreika būk tai uždraudė vietines iniciatyvas šaudant šituos žmones. Ir tą patį vakarą, liepos 25 d., Plungėje sušaudė baltaraiščiai, jam pavaldūs, 71 žemaitį. Ir po dviejų dienų jisai Plungėje sako kalbą. Ir paskui jisai tą Plungės baltaraiščių vadą nusiveda į Kauną. Ir paskui, po to, kaip Pakalniškis sako, kai reikėdavo šaudyti žmogų sakydavo, "Vežam į Telšius". Ir prieš tai, kaip sakė, Lietuvos Respublikos vardu buvo šaudomi žmonės pagal Lietuvos baudžiamąjį kodeksą. Malonės prašymus sau leido teikti Lietuvių aktyvistų fronto vadas. Juos teisė Juodikis, kuris spardė šituos kaltinamuosius, ir jie gina, kad tai yra Lietuvos valstybingumo įteisinimas, įtvirtinimas. Tai gali būti. Bet mes atsakome už šituos nusikaltimus.

Aš tiesiog norėjau pristatyti žmoniškai viską, ką mes tyrėme, ką per vieną, dvi savaites išsiaiškinome, kaip truko metus juos suprasti. Bet jau iš jų pačių svetainės yra aišku, kad jie yra visiškai šališki.

20190305NoreikaTeismas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 lapkričio 09 d., 21:11