神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.20211105AdomasPavadinoGyvūnus-Santrauka istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 lapkričio 04 d., 12:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-46 eilutės:

>>bgcolor=#E9F5FC<<
-------------------------

%center%'''Konferencija „Antropoceno iššūkiai: Žmogaus ir gamtos santykių problemos rytų ir vakarų mastytojų akiratyje“'''

--------------------------
>><<
Lietuvos kultūros tyrimų institutas Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius

Prašome paraiškas su pranešimų pavadinimais ir glaustomis tezėmis siųsti Organizaciniam komitetui iki '''2021 m. spalio 27 dienos'''.

2021 m. lapkričio 5 d. Lietuvos kultūros tyrimo instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyrius rengia dvidešimt pirmą nacionalinę konferenciją „ANTROPOCENO IŠŠŪKIAI: ŽMOGAUS IR GAMTOS SANTYKIŲ PROBLEMOS RYTŲ ir VAKARŲ MĄSTYTOJŲ AKIRATYJE“ Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų institute (Vilnius, Saltoniškių g. 58).

Konferencijos organizacinis komitetas:

Pirmininkas – akad., prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas

Nariai – akad., prof. (h.p.) Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Naglis Kardelis, akad., prof. dr. Algis Mickūnas, prof. Stasys Mostauskis, dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis, dr. Žilvinas Svigaris, dr. Odeta Žukauskienė

Konferencijoje numatomos šios sesijos:

* 1. Teorinės civilizacinės ir filosofinės komparatyvistikos bei orientalistikos problemos
* 2. Žmogaus ir gamtos santykių recepcija Rytų ir Vakarų mąstymo tradicijose
* 3. Antropocenas ir „didžioji divergencija“
* 4. Antropocenas – naujas žemės planetos raidos etapas
* 5. Žmonijos poveikis Žemės gyvybės procesams ir klimato kaita
* 6. Antropocenas, etika ir masinis daugybės gyvybės formų išnykimas
* 7. Kiek realios ekologinės katastrofos, „šeštojo rūšių išmirimo“ ir žmonijos išlikimo grėsmės?
* 8. Kultūrologiniai, filosofiniai, religiniai, psichologiniai, antropologiniai, etnologiniai, etiniai, estetiniai, menotyriniai Rytų ir Vakarų civilizacijų sąveikos aspektai
* 9. Litvakų, karaimų ir totorių įnašas į Lietuvos kultūros raidą

Už renginį atsakingas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas: tel. 8~ 683 49 171 El. paštas: aandrijauskas gmail.com Konferencijos koordinatorė Inga Laužonytė, tel. – 8 645 424 06 el. paštas: <ingalauzonyte gmail.com>

Iš konferencijoje perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi eiliniam „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“ tomui, kurį numatoma išleisti 2022-2023 metais.
2021 lapkričio 04 d., 11:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
[[20211105AdomasPavadinoGyvūnus]], [[20211105AdomasPavadinoGyvūnus-Santrauka]], [[20211105AdomasPavadinoGyvūnus-Juodraštis]]
į:
[[20211105AdomasPavadinoGyvūnus]], [[20211105AdomasPavadinoGyvūnus-Santrauka]], [[20211105AdomasPavadinoGyvūnus-Juodraštis]], [[Žmogaus amžiaus iššūkiai]]
2021 lapkričio 04 d., 11:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-11 eilutės:
[[20211105AdomasPavadinoGyvūnus]], [[20211105AdomasPavadinoGyvūnus-Santrauka]], [[20211105AdomasPavadinoGyvūnus-Juodraštis]]

>>bgcolor=#E9F5FC<<
--------------------------------------
'''Santrauka'''
--------------------------------------
>><<

'''Adomas pavadino gyvūnus. Biologijos epistemologijoje glūdi meilė gyvybei'''

Žmonijos ir gamtos tikslų suvokimas nušviestų žmonijos ir gamtos santykių galimybes. Žmogus lig šiol nesugeba net apibrėžti gyvybės sąvokos. Tuo tarpu gyvybės mokslas, biologija, lydėjo laukinį žmogų kada jisai jaukino vilkšunius (Eurazijoje) ir sodino javus (Levante) bei bulves (Anduose). Užtat prasminga apžvelgti įvairiausius biologijos išsiaiškinimo būdus, tiek Rytų, tiek Vakarų. Pristatysiu 24 biologijos išsiaiškinimo būdus ir jų tarpusavio santykius. Ši santvarka iš esmės nesikeičia, užtat joje slypi mums įgimtas supratimas, kas yra gyvybė, kas yra žmogus, kas yra meilė. Paaiškėja, kad žmogus gamtoje yra tyrėjas nagrinėjantis gyvybės medžiagas ir sąlygas, išsiaiškinantis gyvybės savybių abėcėlę ir augantis vis labiau raštingu gyvybės galimybėmis. Milijonus metų vystomas ir ugdomas žmogus nepasakys, kas yra gyvybė, tačiau jisai įgimtai moka ją atpažinti, stebėti, pavadinti, palaikyti, puoselėti, mylėti. Dargi žmogus pranoksta save kada myli ne įgimtai, tai kas jam miela, o dėsningai, paklūstant įsakymui mylėti. Žmogus iš prigimties atpažįsta gyvybės savybių abėcėlę, tačiau ugdydamas save, gyvendamas dėsningai, jisai sugeba skaityti ir rašyti vis naujus gyvybės žodžius, sakinius ir raštus. Dorovinis iššūkis mylėti besąlygiškai leidžia žmonijai susigaudyti visatoje, kaip jos tyrimai išplaukia iš Dievo tyrimų. Dievą išplečia gamta, gamtą išplečia žmogus, žmogų išplečia jo dirbiniai. Žmogų visatoje gali pranokti dirbtinas protas, gali pranokti iš kitur atkeliavę ateiviai, tačiau žmogus liks visiems brangus kaip tyrėjas, mokantis mylėti, tiek įgimtai, tiek dėsningai.

20211105AdomasPavadinoGyvūnus-Santrauka


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 lapkričio 04 d., 12:37