神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.20220415TaikdarioKelias istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2022 balandžio 23 d., 12:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
http://www.youtube.com/watch?v=qBdmuKtctL4
į:
%center%http://www.youtube.com/watch?v=qBdmuKtctL4
2022 balandžio 23 d., 12:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
https://www.youtube.com/watch?v=qBdmuKtctL4
į:
http://www.youtube.com/watch?v=qBdmuKtctL4
2022 balandžio 23 d., 12:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-5 eilutės:

-----------------------
https://www.youtube.com/watch?v=qBdmuKtctL4
-----------------------
2022 balandžio 17 d., 20:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
[[Civilizacinė vaizduotė]]
į:
[[https://www.math4wisdom.com/wiki/Research/20220415PeacemakersWay | A Peacemaker's Way]], [[Civilizacinė vaizduotė]]
2022 balandžio 15 d., 10:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 104-105 eilutės iš
Rusijos liaudis yra stebėtinai vieninga, nepaisant, kad Rusijoje yra žymiai daugiau laisvės ir žinių negu sovietų laikais. Rusijos gyventojai supranta, ko jų valdžia tikisi iš jų. Jiems tikrai būtų galima patikėti reikalą bendrauti su viso pasaulio gyventojais taip, kad anie suprastų vienašališko pasaulio neteisingumą juoba daugiašališko pasaulio patrauklumą.
į:
Rusijos liaudis yra stebėtinai vieninga, nepaisant, kad Rusijoje yra žymiai daugiau laisvės ir žinių negu sovietų laikais. Rusijos gyventojai supranta, ko jų valdžia tikisi iš jų. Jiems tikrai būtų galima patikėti reikalą bendrauti su viso pasaulio gyventojais taip, kad suprastų vienašališko pasaulio neteisingumą ir kartu daugiašališko pasaulio patrauklumą.
Pakeistos 108-109 eilutės iš
Tegul Baltijos valstybės būna taikdarystės laboratorijos. Puoselėkime praeities, dabarties, ateities klausimus, kuriais išmoktumėme susikalbėti. Išmokime su priešais visapusiškai aptarti Rusijos prezidentui rūpimus dalykus, demilitarizmą, denacifikaciją, lyčių išsigimimą, tautų tikrumą.
į:
Tegul Baltijos valstybės būna taikdarystės laboratorijos. Puoselėkime praeities, dabarties, ateities klausimus, kuriais išmoktumėme susikalbėti. Išmokime su priešais visapusiškai aptarti Rusijos prezidentui rūpimus dalykus, demilitarizmą, denacifikaciją, lytinę dorovę, tautų tikrumą.
Pakeista 112 eilutė iš:
Visi priešai susijunkime ir ieškokime bendrų žmonijos priešų. Galėtumėme kovoti su ateiviais, su dirbtinu intelektu, su klimato kaita, arba pradžiai, su savižudžiais. Pasaulyje kasmet nusižudo 800,000 žmonių, Rusijoje nusižudo 18,000 žmonių, Ukrainoje nusižudo 9,000 žmonių. Prezidento Putino valdymo metu trigubai sumažėjo savižudybių skaičius. Manoma dėl to, kad degtinę keičia alus ir vynas. Bet kaip tada su tradicinėm vertybėm? Išgerkime:
į:
Visi priešai susijunkime ir ieškokime bendrų žmonijos priešų. Galėtumėme kovoti su dirbtinu intelektu, su klimato kaita, arba pradžiai, su savižudžiais. Pasaulyje kasmet nusižudo 800,000 žmonių, Rusijoje nusižudo 18,000 žmonių, Ukrainoje nusižudo 9,000 žmonių. Prezidento Putino valdymo metu trigubai sumažėjo savižudybių skaičius. Manoma dėl to, kad degtinę keičia alus ir vynas. Bet kaip tada su tradicinėm vertybėm? Išgerkime:
2022 balandžio 15 d., 10:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 102 eilutė iš:
Derybininkai galėtų ūmai sustatyti naujus Rusijos ir Ukrainos santykius. Didžiausi kliūtis yra liaudis, tiek vienoje, tiek kitoje pusėje, jos įsisiūbavęs kraugeriškumas sutriuškinti savo priešą. Betgi Rusija ir Ukraina yra broliškos šalys, ir reikia šiuo metu pasėti geros valios sėklų, kad ateityje gražiai sugyventų, kai tik Ukraina nusivils Vakarais, kas yra tikėtina, švytuoklei parsupus.
į:
Derybininkai galėtų ūmai sustatyti naujus Rusijos ir Ukrainos santykius. Didžiausi kliūtis yra liaudis, tiek vienoje, tiek kitoje pusėje, savo įsisiūbajančiu kraugeriškumu sutriuškinti priešą. Betgi Rusija ir Ukraina yra broliškos šalys, ir reikia šiuo metu pasėti geros valios sėklų, kad ateityje gražiai sugyventų, kai tik Ukraina nusivils Vakarais, kas yra tikėtina, švytuoklei parsupus.
2022 balandžio 15 d., 10:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 85-88 eilutės:

Visada rodykime gerą valią, visaip atverkime laisvę.

Geras žodis liudija, geras žmogus dirba gerą darbą. Gera savybė parodo, kad geras Dievas dovanoja gerą dovaną. Gera naujiena tvirtina, kad tai tas pats gerumas. Visa tai yra gera valia, atverianti kelią gerai širdžiai.
2022 balandžio 15 d., 10:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 56-59 eilutės iš
Blogis, kurį įžvelgiu kitame, juo labiau gali būti manyje. Kam tas blogis reikalingas? Jisai man primena druską, kuris naikina blogį ir palaiko gerumą, kuris tyrai apvalo amžina ugnimi. Tegul visam sunaikina visa, kas tik bloga manyje.

Kaip man bendrauti su duginistais? Nusiteikiu
, kad ne jie man blogis, o aš jiems.Ne jie mano priešas, o aš jųjų priešas. Ne man juos brandinti, o jiems mane brandinti. Jų pagalba galiu vis naujai pasitikrinti, pasitobulinti. Taip samprotaudamas, jeigu myliu tikriausią ir baisiausią priešą, jeigu žengiu link pačio įžūliausio blogio, tai belieka su juo susidraugauti.
į:
Kam blogis reikalingas? Jisai man primena druską, kuris naikina blogį ir palaiko gerumą, kuris tyrai apvalo amžina ugnimi. Tegul visam sunaikina visa, kas tik bloga manyje.

Kaip man bendrauti su duginistais? Jeigu jiems to reikia, jeigu tai padėtų kenčiantiems
, jeigu tai atvertų nuoširdų susikalbėjimą, galiu pagalvoti, kad blogis, kurį įžvelgiu juose, juo labiau gali būti manyje. Nusiteikiu, kad ne jie man blogis, o aš jiems. Ne jie mano priešas, o aš jųjų priešas. Ne man juos brandinti, o jiems mane brandinti. Jų pagalba galiu vis naujai pasitikrinti, pasitobulinti. Taip samprotaudamas, jeigu iškyla reikalas mylėti tikriausią ir baisiausią priešą, jeigu žengiu link pačio įžūliausio blogio, tai belieka su juo susidraugauti.
Pakeista 84 eilutė iš:
Aš ir Jėzus laikomės vienašališkos laisvos valios dorovės, o jie laikosi daugiašališkos neišvengiamumo dorovės. Kai jie ištisai meluoja, galiu kantriai laukti, kada jie kaip žmonės nusiims kaukes. Kai jie teisinasi, kad įvykiai neišvengiami, tai kaip tik dera leisti jiems valdyti kažką daugiau, ir tuo parodyti, kad jie iš tikrųjų laisvi.
į:
Aš ir Jėzus laikomės vienašališkos laisvos valios dorovės, o jie laikosi daugiašališkos neišvengiamumo dorovės. Kai nėra reikalo, galiu su jais nebendrauti. Kai jie ištisai meluoja, galiu kantriai laukti, kada jie kaip žmonės nusiims kaukes. Kai jie patikės manimi, galėsiu išklausyti, kuo aš juos žeidžiu. Kai jie teisinasi, kad įvykiai neišvengiami, tai kaip tik dera leisti jiems valdyti kažką daugiau, ir tuo parodyti, kad jie iš tikrųjų laisvi.
2022 balandžio 15 d., 10:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 58-60 eilutės iš
Pamąstau, aš savo priešams esu blogis. Ne jie mano priešas, o aš jųjų priešas. Ne man juos brandinti, o jiems mane brandinti. Jų pagalba galiu vis naujai pasitikrinti, pasitobulinti. Jeigu myliu tikriausią ir baisiausią priešą, jeigu žengiu link pačio įžūliausio blogio, tai manau, belieka su juo susidraugauti.

Ar atsakome už save? Ar už mus atsako santvarka?
Žmogus įsijungia į santvarką, joje išreiškia savo laisvę, jai atiduoda savo laisvę. Žmonės kuria santvarkas, o tos santvarkos gali žmones ugdyti bet ir žlugdyti.
į:
Kaip man bendrauti su duginistais? Nusiteikiu, kad ne jie man blogis, o aš jiems.Ne jie mano priešas, o aš jųjų priešas. Ne man juos brandinti, o jiems mane brandinti. Jų pagalba galiu vis naujai pasitikrinti, pasitobulinti. Taip samprotaudamas, jeigu myliu tikriausią ir baisiausią priešą, jeigu žengiu link pačio įžūliausio blogio, tai belieka su juo susidraugauti.

Ar neįklimpsiu? Kokioje santvarkoje atsiduriu? Kaip už ją atsakau? Žmogus įsijungia į santvarką, joje išreiškia savo laisvę, jai atiduoda savo laisvę. Žmonės kuria santvarkas, o jos žmones ugdo bet ir žlugdo
.
2022 balandžio 15 d., 10:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 48 eilutė iš:
Disidentė Jadvyga Bieliauskienė man pasakojo, kaip kagebistai įklampindavo savo aukas. Jos galvodavo, iš puikybės, kad atsirinks, kaip sudalyvauti. Tačiau jas šantažuodavo, turim nuotraukų, kaip pas mus lankaisi, parodysim tam ir tam. Palenkdavo atlikti vis bjauresnių darbų. Supratau, bjauri santvarka parodo, kad pasaulyje yra blogis. Ir nustebau, kad tris kartus kalėjusi disidentė nenutuokė, kad visgi jinai gyvenime rinkosi vienaip, o vadinamos aukos rinkosi kitaip. Supratau, kad blogį lengva įžvelgti tik ne savo kultūroje. Taip pat patyriau, kad su blogiu - su KGB - tenka derėtis, tik jokiu būdu negalima daryti nuolaidų, negalima eiti į kompromisus.
į:
Disidentė Jadvyga Bieliauskienė man pasakojo, kaip kagebistai įklampindavo savo aukas. Jos galvodavo, iš puikybės, kad atsirinks, kaip sudalyvauti. Tačiau jas šantažuodavo, turim nuotraukų, kaip pas mus lankaisi, parodysim tam ir tam. Palenkdavo atlikti vis bjauresnių darbų. Supratau, bjauri santvarka parodo, kad pasaulyje yra blogis. Ir nustebau, kad tris kartus kalėjusi disidentė nenutuokė, kad visgi jinai gyvenime rinkosi vienaip, o vadinamos aukos rinkosi kitaip. Supratau, kad blogį lengva įžvelgti tik ne savo kultūroje. Taip pat patyriau, kad su blogiu - su KGB - tenka derėtis, tik jokiu būdu negalima eiti į kompromisus.
2022 balandžio 15 d., 10:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 46-47 eilutės:
Kaip suprantu blogį? Atskleisiu savo asmeninį, ištvirkusį, vienašališką supratimą, visai kaip Raskolnikovas romane "Nusikaltimas ir bausmė".
Pakeista 56 eilutė iš:
Blogis, kurį įžvelgiu kitame, juo labiau gali būti manyje. Kam tas blogis reikalingas? Jisai man primena druską, kuris naikina blogį ir palaiko gerumą, kuris tyrai apvalo amžina ugnimi. Tegul sunaikina visa, kas tik bloga manyje.
į:
Blogis, kurį įžvelgiu kitame, juo labiau gali būti manyje. Kam tas blogis reikalingas? Jisai man primena druską, kuris naikina blogį ir palaiko gerumą, kuris tyrai apvalo amžina ugnimi. Tegul visam sunaikina visa, kas tik bloga manyje.
2022 balandžio 15 d., 09:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 27 eilutė iš:
Man atsivėrė nebent galimybė sudalyvauti duginistų portale. O jų mintys man atrodo grynas blogis. Viską žiūrėti iš jų pusės turėčiau susitapatinti su blogiu. Toliau eiti drįstu nebent susitelkdamas į blogio klausimą.
į:
Man atsivėrė nebent galimybė sudalyvauti duginistų portale. O jų mintys man atrodo grynas blogis. Viską žiūrėdamas iš jų pusės turėčiau susitapatinti su blogiu. Toliau eiti drįstu nebent susitelkdamas į blogio klausimą.
2022 balandžio 15 d., 09:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
Ar galima meilę priešui taikyti valstybei ir jos vadovams? 50,000 išeivijos litvakų pasirašė peticija, kad Vilniaus kongresų rūmų neįrengtų Vilniaus sporto rūmuose, nes jie stovi seniausiose Vilniaus žydų kapinėse. Lietuvos valstybė nekreipė dėmesio nes ją palaikė Lietuvos žydų bendruomenė. Dešimt litvakų ir lietuvių disidentų tarpusavyje susikalbėjo, išvystė supratimą, ką reikia daryti, ir sėkmingai pravedė tris laiškų vajus biudžeto tvirtinimo metu. Taip kad galiausiai Lietuvos premjerė tyliai išbraukė sumanymą iš sąmatos. Lietuvos iždas sutaupė bent 64 milijonus eurų.
į:
Ar galima meilę priešui taikyti valstybei ir jos vadovams? 50,000 išeivijos litvakų pasirašė peticiją, kad Vilniaus kongresų rūmų neįrengtų Vilniaus sporto rūmuose, nes jie stovi seniausiose Vilniaus žydų kapinėse. Lietuvos valstybė nekreipė dėmesio nes ją palaikė Lietuvos žydų bendruomenė. Dešimt litvakų ir lietuvių disidentų tarpusavyje susikalbėjo, išvystė supratimą, ką reikia daryti, ir sėkmingai pravedė tris laiškų vajus biudžeto tvirtinimo metu. Taip kad galiausiai Lietuvos premjerė tyliai išbraukė sumanymą iš sąmatos. Lietuvos iždas sutaupė bent 64 milijonus eurų.
2022 balandžio 15 d., 09:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 78-79 eilutės iš
Daugiašališka dorovė supranta blogį kaip priešą, kuris meluoja, žudo, vagia, užtat yra gera tokį priešą apgauti, nukauti, jo turtą nusavinti. Ji kalba ne visų vardu, ne savo vardu, o "mūsų" vardu, savo miglotos kultūros vardu, tokiu būdu skaldydami žmoniją.
į:
Daugiašališka dorovė supranta blogį kaip priešą, kuris meluoja, žudo, vagia, užtat yra gera tokį priešą apgauti, nukauti, jo turtą nusavinti. Ji kalba ne visų vardu, ne savo vardu, o "mūsų" vardu, skaldo žmoniją.
Pakeistos 82-85 eilutės iš
Aš ir Jėzus laikomės vienašališkos laisvos valios dorovės, o jie laikosi daugiašališkos neišvengiamumo dorovės. Aš net nesuprantu, koks aš esu visiškas blogis, vis dėl to aš galiu bandyti su anais susikalbėti, ieškoti kur mūsų dorovės susikerta ir kur susiderina, nagrinėti dviprasmybes ir prieštaravimus, iš kurių ir išplaukia laisvumas.

Kai jie ištisai meluoja, kai jie dedasi baubais, galiu priimti kaip vaidinimą, galiu melstis ir širdingai tikėti, kad
jie kaip žmonės nusiims kaukes. Kai jie teisinasi, kad įvykiai neišvengiami, tai kaip tik dera leisti jiems valdyti kažką daugiau, ir tuo parodyti, kad jie iš tikrųjų laisvi.
į:
Aš ir Jėzus laikomės vienašališkos laisvos valios dorovės, o jie laikosi daugiašališkos neišvengiamumo dorovės. Kai jie ištisai meluoja, galiu kantriai laukti, kada jie kaip žmonės nusiims kaukes. Kai jie teisinasi, kad įvykiai neišvengiami, tai kaip tik dera leisti jiems valdyti kažką daugiau, ir tuo parodyti, kad jie iš tikrųjų laisvi.
Pakeistos 100-106 eilutės iš
Skatinkime bendravimą per tas šalis, kurios nesusidėjo su Vakarais, pavyzdžiui, kurios nebalsavo sustabdyti Rusijos federacijos narystės Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryboje. Iš dešimt skaitingliausių valstybių, tiktai viena, JAV, balsavo sustabdyti. Iš penkiasdešimt skaitingliausių, tiktai septyniolika balsavo sustabdyti.

Palaiminkime bendravimą su Vakarų miestelių ir kaimų gyventojais, kurie gyvena toliau nuo palaidžiųjų didmiesčių, nuo vienašališkos žiniasklaidos židinių. Lai Rusija įkvėpia visą pasaulio paribį!

Tegul Baltijos valstybės būna taikdarystės laboratorijos. Puoselėkime praeities, dabarties
, ateities klausimus, kuriais išmoktumėme susikalbėti. Išmokime su priešais visapusiškai aptarti Rusijos prezidentui rūpimus dalykus, demilitarizmą, denacifikaciją, lyčių išsigimimą, tautų tikrumą. Pristatykime savo kultūrų tiesas, pasitikrinkime ar nepavyks mums jų suderinti besąlygiška tiesa, o jeigu nepavyks, tai juk irgi gali būti besąlygiška tiesa, kurios pagrindu galim vis naujai pasistengti.

Bendrom jėgom atskleiskime, kas yra daugiašalio pasaulio priešai, kad galėtumėme juos mylėti. Ar tai Davoso forumas ir Džordžos Sorosas? Susikalbėkimė su jais. Rūpinkimės, kad visi kažką laimėtų.
į:
Skatinkime bendravimą per tas šalis, kurios nesusidėjo su Vakarais. Palaiminkime bendravimą su Vakarų miestelių ir kaimų gyventojais, kurie gyvena toliau nuo palaidžiųjų didmiesčių, nuo vienašališkos žiniasklaidos židinių. Lai Rusija įkvėpia visą pasaulio paribį!

Tegul Baltijos valstybės būna taikdarystės laboratorijos
. Puoselėkime praeities, dabarties, ateities klausimus, kuriais išmoktumėme susikalbėti. Išmokime su priešais visapusiškai aptarti Rusijos prezidentui rūpimus dalykus, demilitarizmą, denacifikaciją, lyčių išsigimimą, tautų tikrumą.

Bendrom jėgom atskleiskime, kas yra daugiašalio pasaulio priešai
, kad galėtumėme juos mylėti.
2022 balandžio 15 d., 09:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 76 eilutė iš:
O visgi Europos parlamento rezoliucija siekia nešališkos tiesos: "Kadangi istorikai sutinka, kad istorinių faktų neįmanoma interpretuoti visiškai objektyviai ir kad visiškai objektyvaus istorinio jų perteikimo nėra; kadangi nepaisant to profesionalūs istorikai, remdamiesi mokslinėmis priemonėmis, studijuoja istoriją ir stengiasi būti kuo nešališkesni"
į:
O visgi ta Europos parlamento rezoliucija siekia nešališkos tiesos: "Kadangi istorikai sutinka, kad istorinių faktų neįmanoma interpretuoti visiškai objektyviai ir kad visiškai objektyvaus istorinio jų perteikimo nėra; kadangi nepaisant to profesionalūs istorikai, remdamiesi mokslinėmis priemonėmis, studijuoja istoriją ir stengiasi būti kuo nešališkesni"
2022 balandžio 15 d., 09:46 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 56-61 eilutės:

Mano dvasią pagrūdintų pasikalbėjimas su Duginu teologijos klausimais. Jis pranašauja, "Jeigu teisingai išskaitytumėme logiką kuria Būtis išsiskleidžia, mąstanti žmonija galėtų išsigelbėti žaibo greičiu būtent didžiausio pavojaus akimirka." Tokiuose jo pasisakymuose įžvelgiu dviprasmiškumą tarp mūsų laisvės, kurią skelbia Jėzus, ir likimo neišvengiamumo, kurį skelbia blogis.

Kaip aš suprantu tą Heidegerišką išsiskleidimą? Dievas išsiskleidžia kuomet tampa kažkieno Dievu. Žmogus užtat yra laisvas atsiduoti Dievui, atsiduoti dvasiai už savęs, betgi tuo pačiu jis gali atsiduoti tuščiai, bedvasiai santvarkai, blogiui, kuris jį atkerta nuo visų, kad jame įsisuktų, užsiveistų, įnirštų pikta dvasia. Blogis neigia Dievo galimybę, tad pasireiškia nepagarba Dievo galimybei, visomis nuodėmėmis - žudymu, vagyste, svetimavimu, melu, geiduliais - nes jos tvirtina, kad nėra Dievo, kuriam toksai savivaliavimas rūpėtų.

O Duginas supranta Dievą kaip tradicines vertybes, o jo priešprieša yra lytinės mažumos. Galėtumėme visi sueiti pasvarstyti, kokios yra mūsų nuodėmės, kaip mums eiti doru keliu, kas mums trukdo, kokia santvarka mus ugdytų? Dažnai atrodo, kad būtent apie tai sukasi mūsų laikų nesusikalbėjimai.
2022 balandžio 15 d., 09:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 50-53 eilutės iš
Man sunkiausia matyti ir pripažinti tą blogį, kuris yra manyje. Esu taip įklimpęs į vakarietišką vienašališką santvarką, kad mane tenkina tiktai besąlygiška tiesa ir visuotinė dorovė. Mane žavi Jėzaus pamokslas nuo kalno. Bepigu man, tokia dorove terorizuoju visą pasaulį, grindžiu dorovinę luomų santvarką, kurioje kiekvienas pasižiūri į labiau nuodėmingus, ir save pateisina, kad jis ne toks.

Kraštutiniška dorove atsirandu vos ne viršūnėje, atsiremiu į Jėzų, pačioje viršūnėje, kaip į tobulą pavyzdį, mums visiems bendrą žmogų, kuris daro tą gerą, kurį kiekvienas galėtų padaryti. Jisai smerkia blogį, bet tuo pačiu,
leidžia blogiui veikti. Jis leidžia piktžolėms paaugti, kad būtų lengviau jas išskirti nuo javų. Jis leido piktoms dvasioms sulįsti į kiaulių bandą. Jis leido Gundytojui valdyti visą pasaulį, bet atsisakė jam nusilenkti, atkakliai laikėsi vienašališkumo, "Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!" Ir tuomet velnias nuo jo atsitraukė.
į:
Man sunkiausia matyti ir pripažinti tą blogį, kuris yra manyje. Esu taip įklimpęs į vakarietišką vienašališką santvarką, kad mane tenkina tiktai besąlygiška tiesa ir visuotinė dorovė. Mane žavi Jėzaus pamokslas nuo kalno. Jo dorove terorizuoju visą pasaulį.

Jėzus smerkia blogį
, bet leidžia blogiui veikti. Jis leidžia piktžolėms paaugti, kad būtų lengviau jas išskirti nuo javų. Jis leido piktoms dvasioms sulįsti į kiaulių bandą. Jis leido Gundytojui valdyti visą pasaulį, bet atsisakė jam nusilenkti, atkakliai laikėsi vienašališkumo, "Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!" Ir tuomet velnias nuo jo atsitraukė.
Pakeistos 56-60 eilutės iš
Galiu iš tariamų blogiečių suprasti, kad pats esu jiems blogis, kaip kad jiems man atrodo blogis. Ne jie mano priešas, o aš jųjų priešas. Ne man juos brandinti, o jiems mane brandinti. Jų pagalba galiu vis naujai pasitikrinti, pasitobulinti. Jeigu myliu tikriausią ir baisiausią priešą, jeigu žengiu link pačio įžūliausio blogio, tai manau, belieka su juo susidraugauti. Tai ne mano jėgom, bet Jėzumi viskas įmanoma.

Mano dvasią pagrūdintų pasikalbėjimas su Duginu teologijos klausimais. "Ketvirtoje politikos teorijoje" jisai tvirtina, kad Dievo mirtis iššaukė tris teorijas - liberalizmą, komunizmą, fašizmą - o ketvirtoji teorija grįžta prie tradicinio, beprotiško Dievo.

Duginas
pranašauja, "Jeigu teisingai išskaitytumėme logiką kuria Būtis išsiskleidžia, mąstanti žmonija galėtų išsigelbėti žaibo greičiu būtent didžiausio pavojaus akimirka." Tokiuose jo pasisakymuose įžvelgiu dviprasmiškumą tarp mūsų laisvės, kurią skelbia Jėzus, ir likimo neišvengiamumo, kurį skelbia blogis.
į:
Pamąstau, aš savo priešams esu blogis. Ne jie mano priešas, o aš jųjų priešas. Ne man juos brandinti, o jiems mane brandinti. Jų pagalba galiu vis naujai pasitikrinti, pasitobulinti. Jeigu myliu tikriausią ir baisiausią priešą, jeigu žengiu link pačio įžūliausio blogio, tai manau, belieka su juo susidraugauti.

Mano dvasią pagrūdintų pasikalbėjimas
su Duginu teologijos klausimais. Jis pranašauja, "Jeigu teisingai išskaitytumėme logiką kuria Būtis išsiskleidžia, mąstanti žmonija galėtų išsigelbėti žaibo greičiu būtent didžiausio pavojaus akimirka." Tokiuose jo pasisakymuose įžvelgiu dviprasmiškumą tarp mūsų laisvės, kurią skelbia Jėzus, ir likimo neišvengiamumo, kurį skelbia blogis.
2022 balandžio 15 d., 09:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Kartą Čikagoje bėgiodamas po parką išgirdau jauną moterį šaukiančią, "Lauk iš mano mašinos!" Šalia jos sėdėjo vaikinas. Priėjau, jisai atvėrė langą. Ar viskas gerai? Jisai palinksėjo. Pačiupau jo saulės akinius, jisai bėgo iš paskos, o moteris laimingai išvažiavo. Supratau, kad jam akiniai svarbesni nei moteris. Taigi, viską suvokiau iš jo pusės, o smurto panaudojau ko mažiau.
į:
Kartą Čikagoje parke išgirdau jauną moterį šaukiančią, "Lauk iš mano mašinos!" Šalia jos sėdėjo vaikinas. Priėjau, jisai atvėrė langą. Ar viskas gerai? Jisai palinksėjo. Pačiupau jo saulės akinius, jisai bėgo iš paskos, o moteris laimingai išvažiavo. Supratau, kad jam akiniai svarbesni nei moteris. Taigi, viską suvokiau iš jo pusės, o smurto panaudojau ko mažiau.
2022 balandžio 15 d., 09:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
Pasamprotausiu, kodėl tiek Ukrainai, tiek Rusijai, tiek Vakarams derėtų laikytis Jėzaus įsakymo, "Mylėk priešą". Man tai reiškia "viską suvok iš savo priešo pusės". Vadinas: "Būk atviras; veik pažingsniui; būk pažeidžiamas; leisk jiems laimėti; leisk jiems pamokyti; laikykis savo nuostatų; kažkuo dalinkis."
į:
Pasamprotausiu, kodėl Ukrainai, Rusijai ir Vakarams derėtų laikytis Jėzaus įsakymo, "Mylėk priešą". Man tai reiškia "viską suvok iš savo priešo pusės". Vadinas: "Būk atviras; veik pažingsniui; būk pažeidžiamas; leisk jiems laimėti; leisk jiems pamokyti; laikykis savo nuostatų; kažkuo dalinkis."
2022 balandžio 15 d., 09:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
Pradžiai, meldžiu Dievą, kad mano žodžiai nežeistų, o gydytų ukrainiečius ir rusus.
į:
Meldžiu Dievą, kad mano žodžiai nežeistų, o gydytų ukrainiečius ir rusus.
2022 balandžio 15 d., 09:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 42-44 eilutės iš
Išmąsčiau, kad dvejonės kyla pastačius požiūrį į padėtį. Bendro asmens požiūriu vertinu paskiros asmenybės padėtį klausimu "Koks skirtumas?"

Pamoksle nuo kalno Jėzus moko mus šių dvejonių, tai jo antitezės
.
į:
Pamoksle nuo kalno Jėzus moko mus šių dvejonių.
2022 balandžio 15 d., 09:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 29-31 eilutės iš
Anot Dugino, liberalizmas yra besąlygiškas blogis, išrautinas su visom šaknim, nes jis neigia valdžių nepriklausomybę. Mano amerikietiškas auklėjimas, vakarietiškas požiūris, prolietuviški, antinacistiniai, antisovietiniai nusistatymai yra iš manęs pasigaminę įrankį vyraujančios, vienašališkos, laisvūniškos, viešpataujančios Antikristo karalystės. Kaip beįstengčiau pranokti savo nusistatymus? Gal pats esu Antikristas?

Paauglystėje įvairiai suabejodavau savimi. Ar esu robotas? Iš karto tenka suabejoti visais reiškiniais, ką matau, ką jaučiu, ką mąstau, nes visa tai gali būti apgavystė. Atsipeikėjau į abejonę atsakydamas dvejone, O koks skirtumas? Jūs pasakykite, kas tas robotas, ar jisai kraujuoja, ar jisai atjaučia, ar jisai laisvas, o tada pasitikrinsime, gal aš esu, gal aš nesu.
į:
Anot Dugino, liberalizmas yra besąlygiškas blogis, išrautinas su visom šaknim, nes jis neigia valdžių nepriklausomybę. Savo amerikietišku auklėjimu, vakarietišku požiūriu, prolietuviškais, antinacistiniais, antisovietiniais nusistatymais esu įrankis vyraujančios, vienašališkos, laisvūniškos, viešpataujančios Antikristo karalystės. Kaip beįstengčiau pranokti savo nusistatymus? Gal pats esu Antikristas?

Paauglystėje įvairiai suabejodavau savimi. Ar esu robotas? Iš karto tenka suabejoti visais reiškiniais, ką matau, ką jaučiu, ką mąstau, nes visa tai gali būti apgavystė. Atsipeikėju į abejonę atsakydamas dvejone, O koks skirtumas? Jūs pasakykite, kas tas robotas, ar jisai kraujuoja, ar jisai atjaučia, ar jisai laisvas, o tada pasitikrinsime, gal aš esu, gal aš nesu.
2022 balandžio 15 d., 09:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
Kaip taikdarys, skaitau pranešimą, kuriuo asmeniškai pasitikrinu, ar įstengiu tą patį teigti dviem auditorijom skirtingai suprantančiom dabartinius įvykius. Jį skaitau čia ir taipogi pasiūlysiu paskelbti Aleksandro Dugino "Ketvirtąją politikos teoriją" pristatančioje interneto svetainėje.
į:
Kaip taikdarys, skaitau pranešimą, kuriuo asmeniškai pasitikrinu, ar įstengiu tą patį teigti dviem auditorijom skirtingai suprantančiom dabartinius įvykius. Jį pasiūlysiu paskelbti Aleksandro Dugino "Ketvirtąją politikos teoriją" pristatančioje interneto svetainėje.
2022 balandžio 15 d., 09:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
Kaip taikdarys, skaitau pranešimą, kuriuo asmeniškai pasitikrinu, ar įstengiu tą patį teigti dviem skirtingom auditorijom su priešingais požiūriais į dabartinius įvykius. Jį skaitau čia ir taipogi pasiūlysiu paskelbti Aleksandro Dugino "Ketvirtąją politikos teoriją" pristatančioje interneto svetainėje.
į:
Kaip taikdarys, skaitau pranešimą, kuriuo asmeniškai pasitikrinu, ar įstengiu tą patį teigti dviem auditorijom skirtingai suprantančiom dabartinius įvykius. Jį skaitau čia ir taipogi pasiūlysiu paskelbti Aleksandro Dugino "Ketvirtąją politikos teoriją" pristatančioje interneto svetainėje.
2022 balandžio 15 d., 09:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
Kaip taikdarys, skaitau pranešimą, kuriuo asmeniškai pasitikrinu, ar įstengiu tą patį teigti dviem skirtingom auditorijom su priešingomis nuomonėmis apie dabartinius įvykius. Jį skaitau čia ir taipogi pasiūlysiu paskelbti Aleksandro Dugino "Ketvirtąją politikos teoriją" pristatančioje interneto svetainėje.
į:
Kaip taikdarys, skaitau pranešimą, kuriuo asmeniškai pasitikrinu, ar įstengiu tą patį teigti dviem skirtingom auditorijom su priešingais požiūriais į dabartinius įvykius. Jį skaitau čia ir taipogi pasiūlysiu paskelbti Aleksandro Dugino "Ketvirtąją politikos teoriją" pristatančioje interneto svetainėje.
2022 balandžio 15 d., 08:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Kartą Čikagoje bėgiodamas po parką išgirdau jauną moterį šaukiančią, "Lauk iš mano mašinos!" Šalia jos sėdėjo vaikinas. Priėjau, jisai atvėrė langą. Ar viskas gerai? Jisai palinksėjo. Pačiupau jo saulės akinius, jisai bėgo iš paskos, o moteris laimingai išvažiavo. Supratau, kad jam akiniai svarbesni nei moteris. Taigi, viską suvokiau iš jo pusės. Tokiu būdu smurto panaudojau ko mažiau.
į:
Kartą Čikagoje bėgiodamas po parką išgirdau jauną moterį šaukiančią, "Lauk iš mano mašinos!" Šalia jos sėdėjo vaikinas. Priėjau, jisai atvėrė langą. Ar viskas gerai? Jisai palinksėjo. Pačiupau jo saulės akinius, jisai bėgo iš paskos, o moteris laimingai išvažiavo. Supratau, kad jam akiniai svarbesni nei moteris. Taigi, viską suvokiau iš jo pusės, o smurto panaudojau ko mažiau.
2022 balandžio 15 d., 08:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-9 eilutės iš
Pradžiai, meldžiu Dievą, kad mano žodžiai nežeistų, o gydytų Ukrainos aukas, didvyrius ir piktadarius. Man rūpi, kad abi pusės mane išgirstų, bet ypatingai, priešiškoji pusė.

Pasamprotausiu, kodėl tiek Ukrainai, tiek Rusijai, tiek Vakarams derėtų mylėti savo priešą, tad papasakosiu, kaip pats laikausi
Jėzaus įsakymo, "Mylėk priešą". Man tai reiškia "viską suvok iš savo priešo pusės". Vadinas: "Būk atviras; veik pažingsniui; būk pažeidžiamas; leisk jiems laimėti; leisk jiems pamokyti; laikykis savo nuostatų; kažkuo dalinkis."
į:
Pradžiai, meldžiu Dievą, kad mano žodžiai nežeistų, o gydytų ukrainiečius ir rusus.

Pasamprotausiu, kodėl tiek Ukrainai
, tiek Rusijai, tiek Vakarams derėtų laikytis Jėzaus įsakymo, "Mylėk priešą". Man tai reiškia "viską suvok iš savo priešo pusės". Vadinas: "Būk atviras; veik pažingsniui; būk pažeidžiamas; leisk jiems laimėti; leisk jiems pamokyti; laikykis savo nuostatų; kažkuo dalinkis."
2022 balandžio 15 d., 08:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
Kaip taikdarys, skaitau pranešimą, kuriuo asmeniškai pasitikrinu, ar įstengiu tą patį teigti dviem skirtingom auditorijom su priešingomis nuomonėmis apie dabartinius įvykius. Jį skaityčiau Lietuvos kultūros tyrimo instituto konferencijoje "Civilizacinė vaizduotė ir šiuolaikinės geopolitikos slinktys". Jį taipogi pasiūlyčiau paskelbti interneto svetainėje, kaip antai, Geopolitica.Ru, kurią redaguoja Leonidas Savinas, pristatančioje euroazijanizmą ir kartu Aleksandro Dugino "Ketvirtąją politikos teoriją".
į:
Kaip taikdarys, skaitau pranešimą, kuriuo asmeniškai pasitikrinu, ar įstengiu tą patį teigti dviem skirtingom auditorijom su priešingomis nuomonėmis apie dabartinius įvykius. Jį skaitau čia ir taipogi pasiūlysiu paskelbti Aleksandro Dugino "Ketvirtąją politikos teoriją" pristatančioje interneto svetainėje.
2022 balandžio 15 d., 08:54 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 8-13 eilutės:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
-----------------------
[+Mylėti priešą+]
-----------------------
>><<
Ištrintos 28-33 eilutės:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
-----------------------
[+Atpažinti blogį+]
-----------------------
>><<
Ištrintos 30-31 eilutės:
[Vaizdas: dvejonės]
Ištrintos 51-56 eilutės:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
-----------------------
[+Vienašališka dorovė ir daugiašališka dorovė+]
-----------------------
>><<
Ištrintos 100-105 eilutės:

>>bgcolor=#E9F5FC<<
-----------------------
[+Prašau duginistų pagalbos mylėti Rusiją+]
-----------------------
>><<
2022 balandžio 15 d., 08:53 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 13-14 eilutės:

[Vaizdas: kaip bendrauti su smurtingaisiais]
2022 balandžio 15 d., 08:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 64-89 eilutės iš
Mylėti priešą reiškia, kad asmeniškai turiu pagrindą nekęsti jo, visgi galiu vadovautis aukštesniu požiūriu, paklusti Dievo įsakymui mylėti jį.

'''Susitapatinti su blogiu'''

Šiaip neprotinga man svarstyti
, ar esu blogis, bet vardan smurto nutraukimo, pamanykime, kad aš asmeniškai esu visiškas blogis. Atskleisiu savo asmeninį, laisvūnišką, kraštutinišką ištvirkimą, visai kaip Raskolnikovas romane "Nusikaltimas ir bausmė".

Gal aš esu iškrypėlis, kaip mano šachmatų mokytojas? Jisai rezgė savo voratinklius, jisai ieškojo ir rado aukų, bet šalia viso to jis buvo žmoniškas, kaip mes visi. Jam viskas baigėsi kalėjimu ligi gyvos galvos. Nepasakyčiau
, kad jisai buvo blogis. Nuo jo nukentėjo jaunuoliai, nes jisai pats nesusilaikė, bet liko įspūdis, kad jisai visuomenėje neturėjo kaip susitvarkyti su savimi. Jisai žinojo, ko nori, ir tuo apsiribojo. Tuo tarpu nesuprantu, ko Duginas nori.

'''Kaip suprantu blogį'''

Kaip aš, iškrypėlis
, suprantu blogį?

Blogio bruožai
* Blogis klampina žmones
** I had already known about evil from my stays in Soviet-occupied Lithuania. The Soviet dissident Jadvyga Bieliauskienė explained how the KGB would include people - about 5% of our nation - by exploiting their pride and vanity. Those invited to the headquarters thought they could outsmart the KGB as to what they'd do or say. But then the KGB would blackmail them, you must now do this because otherwise
* Blogį lengva matyti kitoje kultūroje
* Derėjantis su blogiu, nenuolaidžiauti, neiti į kompromisus

Velnių pavyzdžiai
* segregacija Marquette parke - fizinė įtampa
* priklausomybė (susuka lizdą)
* korporacijos (visas žmogaus teises, neturi sąžinės)
Angelų pavyzdžiai
* Kiekviename žmoguje glūdi jo asmenybės pagrindas, jo kertinė vertybė - angelas sargas sieja kertinę vertybę su Dievu.

Duginas tvirtina, kad Dievas ir žmogus pasitraukia nuo politikos, ją užvaldo kova tarp angelų. Galėtumėme bandyti tuos angelus įžvelgti
.
į:
Disidentė Jadvyga Bieliauskienė man pasakojo, kaip kagebistai įklampindavo savo aukas. Jos galvodavo, iš puikybės, kad atsirinks, kaip sudalyvauti. Tačiau jas šantažuodavo, turim nuotraukų, kaip pas mus lankaisi, parodysim tam ir tam. Palenkdavo atlikti vis bjauresnių darbų. Supratau, bjauri santvarka parodo, kad pasaulyje yra blogis. Ir nustebau, kad tris kartus kalėjusi disidentė nenutuokė, kad visgi jinai gyvenime rinkosi vienaip, o vadinamos aukos rinkosi kitaip. Supratau, kad blogį lengva įžvelgti tik ne savo kultūroje. Taip pat patyriau, kad su blogiu - su KGB - tenka derėtis, tik jokiu būdu negalima daryti nuolaidų, negalima eiti į kompromisus.

Čikagoje įžvelgiau tris pavyzdžius velnių. Jausdavau velnišką fizinę įtampą pereidamas segregacijos liniją, Western gatvę, kuri skyrė baltuosius
ir juoduosius. Supratau, kaip priklausomybė svaigalams apsėda žmogų. Velnias jame susisuka lizdą, jį atkerta nuo kitų. Užtat Kristus įsakydavo, "Lauk!" Atkreipiau dėmesį, kad korporacija turi visas žmogaus teises, bet jos nesaisto dorovė.
2022 balandžio 15 d., 08:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 43-45 eilutės iš
'''Kas yra blogis? Atsipeikėti dvejonėmis.'''

Ar blogį nors kiek pažįstu?
Anot Dugino, liberalizmas yra besąlygiškas blogis, išrautinas su visom šaknim, nes jis neigia valdžių nepriklausomybę. Mano amerikietiškas auklėjimas, vakarietiškas požiūris, prolietuviški, antinacistiniai, antisovietiniai nusistatymai yra iš manęs pasigaminę įrankį vyraujančios, vienašališkos, laisvūniškos, viešpataujančios Antikristo karalystės. Kaip aš beįstengčiau pranokti savo nusistatymus? Gal aš pats esu Antikristas?
į:
Anot Dugino, liberalizmas yra besąlygiškas blogis, išrautinas su visom šaknim, nes jis neigia valdžių nepriklausomybę. Mano amerikietiškas auklėjimas, vakarietiškas požiūris, prolietuviški, antinacistiniai, antisovietiniai nusistatymai yra iš manęs pasigaminę įrankį vyraujančios, vienašališkos, laisvūniškos, viešpataujančios Antikristo karalystės. Kaip aš beįstengčiau pranokti savo nusistatymus? Gal aš pats esu Antikristas?
2022 balandžio 15 d., 08:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 25-79 eilutės iš
Įsivaizduokime, popiežius Pranciškus paskelbtų, Labai norėčiau atsukti laikrodį, kad Rusija pasitrauktų iš Ukrainos, o aš savo ruožtu Vatikaną pervadinčiau Vladimiru. Juk Rusijos prezidentas Vladimiras, Ukrainos prezidentas Volodimiras, šv.Vladimiras krikštijo Ukrainą ir Rusiją, ir labai norėčiau išgydyti Rytų ir Vakarų Bažnyčių skilimą.

O gal prezidentas Joe Bidenas pasiūlytų Vašingtoną pervadinti Tolstojumi. Nes vergvaldžio pavardė netinka laisvojo pasaulio židiniui. Tolstojus kaip taikdarys įkvėpė Mahatmą Gandhį ir Martiną Liuterį Kingą jaunesnyjį.

Prezidentas Vladimiras Putinas


* Išmušti iš vėžių
* Padeda jautrumas, humoras
, menai, netgi muzika.
* Linkolno pavyzdys, "Dixie".

'''Ratelio susikalbėjimas'''

* peteliškės dėsnis:
* Tikslas - rasti tašką iš kurio būtų galima viską nukreipti taikia linkme. Archimedo dėsnis, peteliškės dėsnis.

Ar gali maža grupė
žmonių įtakoti?
* Sporto rūmų pavyzdys - suprasti ko priešas siekia
, ką jisai vertina

* Maža draugija skirtingai mąstančių, susikalbančių žmonių prieis prie tinkamo sprendimo.

'''Lynas tarp priešų'''

Mylėk artimą kaip save patį - artimo pagrindu tiesti lyną -
* šachmatininkai
* Reikia nutęsti taikdarių lyną per asmenines pažintis tarp dviejų priešų, kad galėtų vienas kitą įtakoti, siekti taikdarių grandinės siejančios Vladimirą Putiną, jo politikos šalininkus, Rusijos opoziciją.
* Reikėtų atsiremti į nuošalyje esančias šalis.
* Reikėtų aiškinti ir elgtis taip, kad Rusija pajustų, kad toks lynas būtų abipusis. Jai galėtų pavykti vakarus paveikti gal netgi labiau nė vakarai ją.
* Nereikėtų gėdyti Rusijos šalininkų, o verčiau juos išklausyti ir su jais nuoširdžiai susikalbėti.
* jeigu prie jo prieičiau, jam pačiam pasiūlyti parodyti geranoriškumą - Putinas - šv.Vladimiro pasiuntiniai

Galėtumėme visi kartu dabar talkininkauti skatinant tokį pasaulinį susikalbėjimą. Pirmiausia, mums reikia kreiptis į savo Užsienio reikalų ministerijas, kad jos mus viešai įrašytų į savo priešus mylinčių patriotiškų piliečių sąrašus. Toliau, jiems davus sutikimą, galėtumėme kartu gilintis į blogio klasikus, atspindinčius Pirmąją, Antrąją, Trečiąją ir Ketvirtąją politikos teorijas, tokius mąstytojus kaip antai Jėzus, Linkolnas, Tolstojus, Leninas, Hitleris, Duginas ir Kulikauskas. Galiausiai, galėtumėme siūlyti aibę kūrybingų sprendimų, kaip taikdariai galėtų būti tikrasis blogis, visuotine prasme, kaip žemės druska, Dievo vaikai. Tuom aš baigiu savo vaizduotės tyrimą.

** susikalbėjimui tarp priešų nutiesti požiūrių tiltą. (Pakeisti nuotaikas Rusijoje ir pasaulyje.)
*** Rusijos žiniasklaida tvirtina, kad žmonės vakaruose nekenčia rusų ir Rusijos, visgi gerai pajusti, kad tai netiesa.

pakeisti liaudies nuotaikas - įtakoti vadovus - ir atvirkščiai

'''Įveikti prarają, rasti ir plėtoti priešams priimtiną veiklą'''

Rusijos valdžios priešininikai nusiminę, jos šalininkai bijo bendrauti.

Puoselėti priešui priimtiną veiklą.

registras
* užsienio reikalų ministerijos, ambasados, jungtinės tautos, Vatikanas ir kiti tikėjimai, kažkas panašaus į Raudonąjį Kryžių

Vieninteliai, tai duginiečiai, sutiktų gal paskelbti mano kai kurias mintis. Jei priimtinai išsireikščiau, gal įtakočiau patį Duginą, kaip sako, Putino smegenis. Įsigilinus į jų minčių raizgalynę, aš nematau jokios gyvos dvasios, jokios asmeninės naudos, tik aibę dvasinių spąstų.

* Tiesos paneigimas
* Žmonijos skaldymas į "mus"
* Tikrovės paneigimas - niekšingų santvarkų pervertinimas
* Pasaulinės santvarkos pasmerkimas absoliutu blogiu

Man tai
atrodo grynas blogis. Viską žiūrėti iš jų pusės turėčiau susitapatinti su blogiu. Toliau eiti drįstu nebent susitelkdamas į blogio klausimą.
į:
Įsivaizduokime, popiežius Pranciškus paskelbtų, Labai norėčiau atsukti laikrodį, kad Rusija pasitrauktų iš Ukrainos, o aš savo ruožtu Vatikaną pervadinčiau Vladimiru. Juk Rusijos prezidentas Vladimiras, Ukrainos prezidentas Volodimiras, šv.Vladimiras krikštijo Ukrainą ir Rusiją. Labai norėčiau išgydyti Rytų ir Vakarų Bažnyčių skilimą.

O gal prezidentas Joe Bidenas pasiūlytų Vašingtoną pervadinti Tolstojumi. Nes vergvaldžio pavardė netinka laisvojo pasaulio sostinei. Tolstojus kaip taikdarys įkvėpė Mahatmą Gandhį ir Martiną Liuterį Kingą jaunesnyjį.

Prezidentas Vladimiras Putinas galėtų leisti savanoriams rusams taikdariams vadintis šv.Vladimiro pasiuntiniais, megzti ryšius su Rusijais draugais ir priešais vardan daugiašališkumo, domėtis įvairiausių civilizacijų vertybėmis.

Visi tokie polėkiai leistų naujai siekti taikos.

O ką galėtų visuomeninkai? Reikėtų nutiesti lyną tarp priešų, grandinę įvairiai prijaučiančių
žmonių. Šachmatų pasaulyje yra aukštų Rusijos valdininkų, yra valdžios šalininkų, taip pat valdžiai prieštaraujančių, yra ir ukrainiečių. Deja, rusai bijo bendrauti su priešais, kad valdžia jų nepalaikytų išdavikais.

Man atsivėrė nebent galimybė sudalyvauti duginistų portale. O jų mintys man
atrodo grynas blogis. Viską žiūrėti iš jų pusės turėčiau susitapatinti su blogiu. Toliau eiti drįstu nebent susitelkdamas į blogio klausimą.
2022 balandžio 15 d., 08:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 25-42 eilutės iš
Palaikiau žydus Lietuvoje.

Žmonės siekia sau naudos nepaisant ar jie sveiko proto, apsvaigę
, įpykę, protingi, iškrypę. Viską išmąsčius iš jų pusės galima juos nukreipti.

Kartais supratus jų kėslus užtenka tiesiog ryžtingai juos paneigti. Išbariau savo šachmatų mokytoją kai jisai atsisėdo šalia manęs, penkiolikmečio, kad pamatytų lentą iš mano pusės, ir jisai nuo manęs atstojo.

'''Karo nusikaltėliai'''

Bet
kaip su karo nusikaltėliais? Kalifornijoje, lietuvių išeivijoje augau tarp jų nieko nenutuokdamas. Kartą paprieštaravau senukui, Antanui Audroniui, kai jisai leptelėjo, kad žydai valdo pasaulį. Mama sudraudė mane, nesiginčyti su tuo keistu žmogumi. Būtent jo genocidine kalba prasideda vaidinimas "Getas" Kauno dramos teatre. Lietuvių aktyvistų fronto propagandistas Bronys Raila sakydavo kalbas minėjimuose, o ryšininkas Mykolas Naujokaitis buvo skautų didvyris. Jie visi buvo idealistai. Manau, negalvojo, kad buvo kažką blogo padarę.

Didžiausias niekšybes puoselėja atsidavę žmonės, kurie tobulinasi vardan tikslo, vis naujai aukojasi, įtraukia kitus, pateisina veiksmus. Idealistus paveikti galima jų tikslą rimtai priimant, jį kitaip pasukant.

'''Valstybės vadovas'''

Asmeniškai supratau Rusijos prezidentą kaip savo priešą. Mąsčiau, kaip jį mylėti, kad jisai garbingai pasitrauktų iš Ukrainos, pasijutęs nugalėtoju? Įsivaizduoju,

* Vatikanas - Vladimiras
* Vašingtonas - Tolstojus
į:
Įsivaizduokime, popiežius Pranciškus paskelbtų, Labai norėčiau atsukti laikrodį, kad Rusija pasitrauktų iš Ukrainos, o aš savo ruožtu Vatikaną pervadinčiau Vladimiru. Juk Rusijos prezidentas Vladimiras, Ukrainos prezidentas Volodimiras, šv.Vladimiras krikštijo Ukrainą ir Rusiją, ir labai norėčiau išgydyti Rytų ir Vakarų Bažnyčių skilimą.

O gal prezidentas Joe Bidenas pasiūlytų Vašingtoną pervadinti Tolstojumi. Nes vergvaldžio pavardė netinka laisvojo pasaulio židiniui. Tolstojus
kaip taikdarys įkvėpė Mahatmą Gandhį ir Martiną Liuterį Kingą jaunesnyjį.

Prezidentas Vladimiras Putinas
2022 balandžio 15 d., 08:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 23 eilutė iš:
Ar galima meilę priešui taikyti valstybei ir jos vadovams? 50,000 išeivijos litvakų pasirašė peticija, kad Vilniaus kongresų rūmų neįrengtų Vilniaus sporto rūmuose, nes jie stovi seniausiose Vilniaus žydų kapinėse. Lietuvos valstybė nekreipė dėmesio nes ją palaikė Lietuvos žydų bendruomenė. Dešimt litvakų ir lietuvių disidentų susikalbėjo
į:
Ar galima meilę priešui taikyti valstybei ir jos vadovams? 50,000 išeivijos litvakų pasirašė peticija, kad Vilniaus kongresų rūmų neįrengtų Vilniaus sporto rūmuose, nes jie stovi seniausiose Vilniaus žydų kapinėse. Lietuvos valstybė nekreipė dėmesio nes ją palaikė Lietuvos žydų bendruomenė. Dešimt litvakų ir lietuvių disidentų tarpusavyje susikalbėjo, išvystė supratimą, ką reikia daryti, ir sėkmingai pravedė tris laiškų vajus biudžeto tvirtinimo metu. Taip kad galiausiai Lietuvos premjerė tyliai išbraukė sumanymą iš sąmatos. Lietuvos iždas sutaupė bent 64 milijonus eurų.
2022 balandžio 15 d., 07:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-26 eilutės iš
'''Mano patirtis su smurtingaisiais'''

* paskiras žmogus - saulės akiniai - ko mažiau smurto
* gaujos - sėsti į automobilį
, žaisti krepšinį, Chuck E Cheese piceriją
* Palestina
* Kenija

Kalbinau gaujas Čikagoje. Mokiau palestiniečius taikiai kovoti. Organizavau Kenijos taikdarius.
Palaikiau žydus Lietuvoje.
į:
Kartą Čikagoje bėgiodamas po parką išgirdau jauną moterį šaukiančią, "Lauk iš mano mašinos!" Šalia jos sėdėjo vaikinas. Priėjau, jisai atvėrė langą. Ar viskas gerai? Jisai palinksėjo. Pačiupau jo saulės akinius, jisai bėgo iš paskos, o moteris laimingai išvažiavo. Supratau, kad jam akiniai svarbesni nei moteris. Taigi, viską suvokiau iš jo pusės. Tokiu būdu smurto panaudojau ko mažiau.

Patirtį, kaip mylėti savo priešą, puoselėjau kalbindamas gaujas. Mokiau palestiniečius taikiai kovoti. Organizavau Kenijos taikdarius slopinti žudynes. Rachel Wambui Kungu pasidžiaugė kaip jos komanda išlaisvino kelią nuo mačetėmis apsiginklavusių jaunuolių. Privažiavo ne automobiliu, o motoroleriais, nes buvau pamokęs, "Būkite pažeidžiami." Pusvalandį išklausė jaunuolius. Jaunuoliai pasakė, jūs galite mums atstovauti, o mes savaitę pasitrauksime. Pavyko išlaisvinti plentą tarp Nairobio ir Navaros, ko neįstengė nė kariuomenė, nė policija. Keliavo maistas, vaistai, pabėgėliai, išvengtas badas.

Ar galima meilę priešui taikyti valstybei ir jos vadovams? 50,000 išeivijos litvakų pasirašė peticija, kad Vilniaus kongresų rūmų neįrengtų Vilniaus sporto rūmuose, nes jie stovi seniausiose Vilniaus žydų kapinėse. Lietuvos valstybė nekreipė dėmesio nes ją palaikė Lietuvos žydų bendruomenė. Dešimt litvakų ir lietuvių disidentų susikalbėjo

Palaikiau žydus Lietuvoje.
2022 balandžio 15 d., 07:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 216 eilutė iš:
Jeigu taikos metu svarbu rengtis karui, tai juo labiau, karo metu svarbu rengtis taikai, kaip juos bepavadintumėme.
į:
Jeigu taikos metu svarbu rengtis karui, tai juo labiau, karo metu svarbu rengtis taikai.
2022 balandžio 15 d., 07:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 190-195 eilutės iš
Europos parlamento rezoliucija išreiškia, kaip nepaisant sunkumų mokslu einame link nešališkos tiesos: "Kadangi istorikai sutinka, kad istorinių faktų neįmanoma interpretuoti visiškai objektyviai ir kad visiškai objektyvaus istorinio jų perteikimo nėra; kadangi nepaisant to profesionalūs istorikai, remdamiesi mokslinėmis priemonėmis, studijuoja istoriją ir stengiasi būti kuo nešališkesni"

Jie supranta blogį kaip priešą, kuris meluoja, žudo, vagia, užtat yra gera priešą apgauti, nukauti, jo turtą nusavinti.

Jie
kalba ne visų vardu, ne savo vardu, o "mūsų" vardu, savo kultūros vardu, kalba miglotai, tokiu būdu skaldydami žmoniją.
į:
O visgi Europos parlamento rezoliucija siekia nešališkos tiesos: "Kadangi istorikai sutinka, kad istorinių faktų neįmanoma interpretuoti visiškai objektyviai ir kad visiškai objektyvaus istorinio jų perteikimo nėra; kadangi nepaisant to profesionalūs istorikai, remdamiesi mokslinėmis priemonėmis, studijuoja istoriją ir stengiasi būti kuo nešališkesni"

Daugiašališka dorovė supranta blogį kaip priešą, kuris meluoja, žudo, vagia, užtat yra gera tokį priešą apgauti, nukauti, jo turtą nusavinti. Ji kalba ne visų vardu, ne savo vardu, o "mūsų" vardu, savo miglotos kultūros vardu, tokiu būdu skaldydami žmoniją.
Pakeista 196 eilutė iš:
Vadinas, aš ir Jėzus laikomės vienašališkos laisvos valios dorovės, o jie laikosi daugiašališkos neišvengiamumo dorovės. Aš net nesuprantu, koks aš esu visiškas blogis, vis dėl to aš galiu bandyti su anais susikalbėti, ieškoti kur mūsų dorovės susikerta ir kur susiderina, nagrinėti dviprasmybes ir prieštaravimus, iš kurių ir išplaukia laisvumas.
į:
ir Jėzus laikomės vienašališkos laisvos valios dorovės, o jie laikosi daugiašališkos neišvengiamumo dorovės. Aš net nesuprantu, koks aš esu visiškas blogis, vis dėl to aš galiu bandyti su anais susikalbėti, ieškoti kur mūsų dorovės susikerta ir kur susiderina, nagrinėti dviprasmybes ir prieštaravimus, iš kurių ir išplaukia laisvumas.
2022 balandžio 15 d., 07:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 156-163 eilutės iš
Ar dorove norime pasitikrinti ar pasiteisinti?

Gundytojas dykumoje išbandė Jėzų
. Apsikeitė Šventojo Rašto ištraukomis. Panašiai, dvasią pagrūdintų pasikalbėjimas su Duginu teologijos klausimais. "Ketvirtoje politikos teorijoje" jisai tvirtina, kad Dievo mirtis iššaukė tris teorijas - liberalizmą, komunizmą, fašizmą.

Duginas pranašauja, "Jeigu teisingai išskaitytumėme logiką kuria Būtis išsiskleidžia
, mąstanti žmonija galėtų išsigelbėti žaibo greičiu būtent didžiausio pavojaus akimirka."

Kaip aš suprantu tą
išsiskleidimą? Dievas išsiskleidžia kuomet tampa kažkieno Dievu. Žmogus užtat yra laisvas atsiduoti Dievui, atsiduoti dvasiai už savęs, betgi tuo pačiu jis gali atsiduoti tuščiai, bedvasiai santvarkai, blogiui, kuris jį atkerta nuo visų, kad jame įsisuktų, užsiveistų, įnirštų pikta dvasia. Blogis neigia Dievo galimybę, tad pasireiškia nepagarba Dievo galimybei, visomis nuodėmėmis - žudymu, vagyste, svetimavimu, melu, geiduliais - nes jos tvirtina, kad nėra Dievo, kuriam toksai savivaliavimas rūpėtų.
į:
Man sunkiausia matyti ir pripažinti tą blogį, kuris yra manyje. Esu taip įklimpęs į vakarietišką vienašališką santvarką, kad mane tenkina tiktai besąlygiška tiesa ir visuotinė dorovė. Mane žavi Jėzaus pamokslas nuo kalno. Bepigu man, tokia dorove terorizuoju visą pasaulį, grindžiu dorovinę luomų santvarką, kurioje kiekvienas pasižiūri į labiau nuodėmingus, ir save pateisina, kad jis ne toks.

Kraštutiniška dorove atsirandu vos ne viršūnėje, atsiremiu į Jėzų, pačioje viršūnėje, kaip į tobulą pavyzdį, mums visiems bendrą žmogų, kuris daro tą gerą, kurį kiekvienas galėtų padaryti. Jisai smerkia blogį, bet tuo pačiu, leidžia blogiui veikti. Jis leidžia piktžolėms paaugti, kad būtų lengviau jas išskirti nuo javų. Jis leido piktoms dvasioms sulįsti į kiaulių bandą. Jis leido Gundytojui valdyti visą pasaulį, bet atsisakė jam nusilenkti, atkakliai laikėsi vienašališkumo, "Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!" Ir tuomet velnias nuo jo atsitraukė.

Blogis, kurį įžvelgiu kitame, juo labiau gali būti manyje. Kam tas blogis reikalingas? Jisai man primena druską, kuris naikina blogį ir palaiko gerumą, kuris tyrai apvalo amžina ugnimi. Tegul sunaikina visa, kas tik bloga manyje.

Galiu iš tariamų blogiečių suprasti, kad pats esu jiems blogis, kaip kad jiems man atrodo blogis. Ne jie mano priešas, o aš jųjų priešas. Ne man juos brandinti, o jiems mane brandinti. Jų pagalba galiu vis naujai pasitikrinti, pasitobulinti. Jeigu myliu tikriausią ir baisiausią priešą, jeigu žengiu link pačio įžūliausio blogio, tai manau, belieka su juo susidraugauti. Tai ne mano jėgom, bet Jėzumi viskas įmanoma.

Mano dvasią pagrūdintų pasikalbėjimas su Duginu teologijos klausimais. "Ketvirtoje politikos teorijoje" jisai tvirtina, kad Dievo mirtis iššaukė tris teorijas - liberalizmą, komunizmą, fašizmą - o ketvirtoji teorija grįžta prie tradicinio, beprotiško Dievo.

Duginas pranašauja, "Jeigu teisingai išskaitytumėme logiką kuria Būtis išsiskleidžia, mąstanti žmonija galėtų išsigelbėti žaibo greičiu būtent didžiausio pavojaus akimirka." Tokiuose jo pasisakymuose įžvelgiu dviprasmiškumą tarp mūsų laisvės, kurią skelbia Jėzus, ir likimo neišvengiamumo, kurį skelbia blogis.

Kaip aš suprantu tą Heidegerišką
išsiskleidimą? Dievas išsiskleidžia kuomet tampa kažkieno Dievu. Žmogus užtat yra laisvas atsiduoti Dievui, atsiduoti dvasiai už savęs, betgi tuo pačiu jis gali atsiduoti tuščiai, bedvasiai santvarkai, blogiui, kuris jį atkerta nuo visų, kad jame įsisuktų, užsiveistų, įnirštų pikta dvasia. Blogis neigia Dievo galimybę, tad pasireiškia nepagarba Dievo galimybei, visomis nuodėmėmis - žudymu, vagyste, svetimavimu, melu, geiduliais - nes jos tvirtina, kad nėra Dievo, kuriam toksai savivaliavimas rūpėtų.
Ištrintos 185-186 eilutės:
'''Santvarkų kova'''
Pakeistos 198-241 eilutės iš
Yra dvi dorovės
* Supriešinimo (blogojo vaiko - apsirikimo) ir sutaikymo (gerojo vaiko - šviesuolių bendrystės)
.
* Laisvos valios ir likimo, tarp asmeninio pasirinkimo ir neišvengiamumo.
* Kova tarp neišvengiamumo ir laisvumo.

Koholetas apie neišvengiamumą
* Viskam yra metas - metas žudyti
, metas gydyti, metas karui, metas taikai. Bet ar verčiau žudyčiau ar būčiau žudomas? Ar sutaikyčiau ar būčiau sutaikytas?

'''Suprasti jų tikslus
ir savo tikslus'''

Ar aš būdamas blogis galiu juos suprasti?

Ar aš galiu išversti šiuos kaltinimus? Kad pats nepaneigčiau tiesos, neskaldyčiau žmonių...

Jų tikslas yra suskaldyti visus
, kad kiekvienas už save atsakytų.

Mūsų tikslas yra susieti visus, kad dvasia būtų prieinama, kad kiekvienas galėtų laisvai rinktis, teisingai liudyti.

Jie išbando Ukrainą, kas jinai yra. O mūsų tikslas yra, kad Ukraina turėtų pasirinkimą.

'''Iš jų pusės suprasti, kad ne jie mano priešas, o aš jųjų priešas.'''

Žiūrėti iš jų pusės
, tai reiškia suprasti, kad pats esu jiems blogis, kaip kad jiems man atrodo blogis.

Save suprasdamas kaip jų priešas, sutampu su jais, neskiriu savęs nuo jų
, įžvelgiu prarają, elgiuosi besąlygiškai.

'''Ne mano tikslas juos tobulinti, brandinti, o jų tikslas mane tobulinti, brandinti
, grūdinti.'''

Ne mūsų tikslas kitus gryninti, o jų tikslas mus gryninti.

Kai mes kitus gryniname, mes esame blogis. Kai kiti mus grynina, tai yra gėris.

Žmogus gyvas ne vien
tik duona, jis gyvas kiekvienu Šventojo Rašto žodžiui, jisai gyvas druska - naikina blogį, išsaugo gerumą - ir druska, jei būtų prėska, būtų nieko neverta.

Blogis yra žemės druska. Jisai naikina blogį ir išsaugojo gėrį.

Blogis nenori matyti savo darbų, tad juos daro tamsoje. Bet mes norime matyt trejybės ratu.

Aš jiems kažkuo trukdau, tad netrukdysiu, o palaikysiu ir savaip nukreipsiu. Jei vers mane nueiti vieną mylią, nueisiu su juo dvi.

Tokiu būdu susidraugauju su blogiu.

Verčia mane, kaip Rusijos priešą, pamąstyti, ko iš tikrųjų trokštu, ko noriu iš Rusijos? Ar kad pasitrauktų iš Ukrainos, o gal tiesiog, kad susitaikytų su Ukraina, kad bendrautų, kad Rusija mylėtų priešą, kad Rusija nepasijustų nustumta, kad nebūtų laikoma blogiu
?
į:
Vadinas, aš ir Jėzus laikomės vienašališkos laisvos valios dorovės, o jie laikosi daugiašališkos neišvengiamumo dorovės. Aš net nesuprantu, koks aš esu visiškas blogis, vis dėl to aš galiu bandyti su anais susikalbėti, ieškoti kur mūsų dorovės susikerta ir kur susiderina, nagrinėti dviprasmybes ir prieštaravimus, iš kurių ir išplaukia laisvumas.

Kai jie ištisai meluoja, kai jie dedasi baubais, galiu priimti kaip vaidinimą, galiu melstis
ir širdingai tikėti, kad jie kaip žmonės nusiims kaukes. Kai jie teisinasi, kad įvykiai neišvengiami, tai kaip tik dera leisti jiems valdyti kažką daugiau, ir tuo parodyti, kad jie iš tikrųjų laisvi.

Nevarydami savo priešų į kampą, o leisdami jiems garbingai išsinarplioti, padėdami jiems išmąstyti, ko jie iš tikrųjų nori, suteikdami jiems laisvę ir leisdami jiems rinktis ateitį, išmoktumėme taikiai kovoti kitą dieną, išvengtumėme smurtingų aklaviečių.

Viskam yra metas - metas žudyti, metas gydyti, metas karui
, metas taikai. Bet ar verčiau žudyčiau ar būčiau žudomas? Ar sutaikyčiau ar būčiau sutaikytas? Mes juk laisvi! Susikalbėkime!

Tokia galimybė verčia mane, kaip Rusijos priešą
, pamąstyti, ko iš tikrųjų trokštu, ko noriu iš Rusijos? Ar kad pasitrauktų iš Ukrainos, o gal tiesiog, kad susitaikytų su Ukraina, kad Rusija mylėtų priešą, kad Rusija nepasijustų nustumta, kad bendrautų su manimi ir kitais, kad nebūtų laikoma blogiu, o kaip tik sužibėtų, ne mažiau kaip Ukraina?
Pakeista 210 eilutė iš:
[+Leisti valdovams valdyti padėtį+]
į:
[+Prašau duginistų pagalbos mylėti Rusiją+]
Pakeistos 214-310 eilutės iš
'''Tikėti, kad jie žmonės, kad jų blogis yra tik kaukė'''

Už santvarkos slypi žmonės, pažeisti žmonės.

Blogis meluoja. Galima įsiklausyti, ką jisai bando savo melais pasakyti, ką pasiekti?

Blogis patiki savo melu.

Blogiui lengva susipainioti.

Palaikyti jų sąmoningumą, jų vidinę laisvę, jų savivaldą - pakaitomis įsijausti ir atsitokėti - kai jie įsijaučia, atsitokėti - kai jie atsitokėja, įsijausti - taip kad Dvasia gali plazdenti tarp mūsų - taip kad jie būtų laisvi pasirinkti, ar įsijausti, ar atsitokėti.

Jisai naikina visa tai, kas yra tuščia. Klausyto yra vargas, tačiau turim reikalą. Mes galim ištraukti tai kas yra sveika.

Kodėl blogiui sunku? Nes jisai tarnauja sau bet iš tikrųjų tarnauja Dievui?

Jo tikslas yra įklampinti žmogų į spąstus, kuriuose žmogus pamanytų, kad nėra Dievo. Blogiui reikia, kad žmogus pripažintų tik pasaulį.

Užtat tenka vis naujai grįžti prie Dievo.

Tačiau žmogui labai nedaug tereikia, nes mažiausia skylutę prakerta blogio kiautą. Užtat blogiui reikia, kad žmogus pamanytų, kad jam reikia labai daug.

Nes jo tikslas yra atkirsti žmogų, tačiau priešiškumas atveria meilės galimybę.

Blogio tikslas yra, kad žmogus pasijustų nelaisvas. Tuo tarpu žmogus visada turi vidinę laisvę, kurią gali įprasminti, kad ir mažiausiais darbeliais.

'''Įtampą atpažinti ir nuleisti'''

Išryškinti jų priešą.

Priešiškumas sukelia velnišką įtampą. Žmogus, bijodamas tos įtampos, atsikirs nuo kitų. Tačiau įveikdamas baimę jisai gali pereiti pas priešą ir nuleisti įtampą.

Mylėdamas priešą suprask jo priešiškumo šaltinį ir įžvelk jame Dievo paties susipriešinimą, Dievo dvasios pradą, kurį Dievas įveikia atsiskleisdamas tiesa ir meile mums, mūsų laisvei. Širdingai puoselėkime priešo laisvę ir jį laimėsime.

* Skaldymas sukelia įtampą
* Valdymui - pripažinti, išlaikyti ir pajungti tą įtampą.
* Padėti vienas kitam mylėti savo priešą, kovoti taikiai.
* Parodyti kaip tą įtampą nuleisti, nukelti nuo žmonių - išlaisvinti žmones nuo tos įtampos.
* Įtampa - malūnai - elektra
* Susitelkti, įsiklausyti į dvasinį lygį, perkelti kovą į dvasinį lygį - į ženklų lygį - rodyti gerą valią - taikiai kovoti.

'''Padėkime priešui išsinarplioti'''

Susidraugauti su blogiu, tai reiškia, pripažinti jo vaidmenį ir padėti jam išsinarplioti.

Siūlau, kad susidraugaudami su blogiu, nevarydami savo priešų į kampą, o leisdami jiems garbingai išsinarplioti, padėdami jiems išmąstyti, ko jie iš tikrųjų nori, suteikdami jiems laisvę ir leisdami jiems rinktis ateitį, išmoktumėme taikiai kovoti kitą dieną, išvengtumėme smurtingų aklaviečių.

Visada rodykime gerą valią, visaip atverkime laisvę.

Geras žodis liudija, geras žmogus dirba gerą darbą. Gera savybė parodo, kad geras Dievas dovanoja gerą dovaną. Gera naujiena tvirtina, kad tai tas pats gerumas. Visa tai yra gera valia, atverianti kelią gerai širdžiai.

Nuginkluojame grynąjį priešą - neišvengiamumo santvarką - išlaisviname joje įkalintą žmogų, "Lauk!"

'''Patys neįsinarpliokime'''

Jėzus nenusilenkė savo Gundytojui, o verčiau leido jam valdyti visą pasaulį. ''Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!'' Ir tuomet velnias nuo jo atsitraukė.

'''Leisk jam kažką valdyti, kažką laimėti.'''

Priešas gyvena neišvengiamumu. Gaunasi, kad pasaulis nevaldomas. Tad pirmiausiai reikia leisti jam sėdėti prie vairo. Tegul jisai atsako ir tegul jisai užleidžia.

Prisimenu Jėzų, kuris leido piktoms dvasioms įeiti į kiaulių bandą, kuris leido piktžolėms bręsti tarp javų, kuris pasikeisdavo mintimis iš Šventojo rašto su savo Gundytoju.

Palaikyti duginiečius, kad jie valdytų savo šalį, kuris šiuo metu nevaldomas. Juk Putino žodžiais, tai kas vyksta yra neišvengiama. Tai reiškia, kad pasaulis nevaldomas žmonių, nė jokių laisvų būtybių.

Kartu su jais plėtoti šviesuolių bendrystę, kurioje kiekvienas save valdo.

'''Išmokti jų kalbą'''

Duginas kviečia mus paprieštarauti liberalizmui. Aš savo ruožtu kviečiu jo šalininkus į pokalbį.

Smurtas kaip kalba, buka kalba
* nuoširdumas
* dukart trenkiau fašistams

Duginiečiai šiuo metu yra tie kurie Rusijoje jaučiasi laisvi. Dugino kalbą išmokti, plėtoti, padėti jai prisiliesti prie tikrovės.

Dugino mintys savo ištakas randa tame, kad vienašališkumo ir daugiašališkumo prieštaravimų esmė glūdi pačiame Dieve.

Panašiai, išmokti Pasaulio ekonomikos forumo, prezidento Zelenskio, Azovo bataliono kalbą, gilintis į Ukrainos nacionalistų organizacijos pasaulėžiūrą.

'''Parodyti jų santvarkų prasmę'''

Žmonės kaip Duginas yra prisirišę prie savo santvarkų, kurios gali būti bedvasios, spąstai.

Galim žmonėms parodyti jų santvarkų prasmę, o taip pat parodyti, kad jie yra kažkas daugiau nė jų mintys, nė jų santvarkos.

Iššaukti demonus, tai išlaisvinti žmones, tai atskirti žmones ir santvarką.

>>bgcolor=#E9F5FC<<
-----------------------
[+Prašau duginistų pagalbos mylėti Rusiją+]
-----------------------
>><<

Prašau duginistų
kreiptis į Rusijos valdžią, kad jinai sudarytų sąlygas Rusijos šalininkams bendrauti su manimi ir kitais Rusijos politikos priešais. Rusijos užsienio reikalų ministerija ir ambasados galėtų vesti sąrašą patriotiškų Rusijos taikdarių, kad jie nesivaržytų bendraudami su geranoriškais Rusijos priešais, mokytųsi su jais taikiai kovoti, ir nebūtų laikomi Rusijos išdavikais.
į:
Duginistai šiuo metu yra tie kurie Rusijoje jaučiasi laisvi. Prašau jų kreiptis į Rusijos valdžią, kad jinai sudarytų sąlygas Rusijos šalininkams bendrauti su manimi ir kitais Rusijos politikos priešais. Rusijos užsienio reikalų ministerija ir ambasados galėtų vesti sąrašą patriotiškų Rusijos taikdarių, kad jie nesivaržytų bendraudami su geranoriškais Rusijos priešais, mokytųsi su jais taikiai kovoti, ir nebūtų laikomi Rusijos išdavikais.
Pakeista 230 eilutė iš:
Bendrom jėgom atskleiskime, kas yra daugiašalio pasaulio priešai, kad galėtumėme juos mylėti. Rūpinkimės, kad visi kažką laimėtų.
į:
Bendrom jėgom atskleiskime, kas yra daugiašalio pasaulio priešai, kad galėtumėme juos mylėti. Ar tai Davoso forumas ir Džordžos Sorosas? Susikalbėkimė su jais. Rūpinkimės, kad visi kažką laimėtų.
2022 balandžio 15 d., 05:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 156 eilutė iš:
į:
Ar dorove norime pasitikrinti ar pasiteisinti?
2022 balandžio 15 d., 05:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 152 eilutė iš:
[+Suprasti santvarką+]
į:
[+Vienašališka dorovė ir daugiašališka dorovė+]
Pridėtos 156-157 eilutės:
Pakeistos 162-171 eilutės iš
Mano supratimu, Dievas pasireiškia tapdamas kažkieno Dievu. Žmogus yra laisvas atsiduoti dvasiai už savęs, Dievui, užtat tuo pačiu gali atsiduoti bedvasiai santvarkai, blogiui, jį atkerčiančiam nuo visko, kad jame įsisuktų, įnirštų pikta dvasia. Blogis neigia Dievo galimybę, tad pasireiškia nepagarba Dievui, visomis nuodėmėmis - žudymu, vagyste, svetimavimu, melu, geiduliais.

Duginas supranta Dievą kaip tradicines vertybes
, o jo priešprieša yra lytinės mažumos. Galėtumėme visi sueiti pasvarstyti, kokios yra mūsų nuodėmės, kaip mums eiti doru keliu? Dažnai atrodo, kad būtent apie tai sukasi mūsų laikų nesusikalbėjimai.

'''Žmogus ir blogis. Ar valstybė elgiasi kaip žmogus?'''

Žmogus įsikūnija santvarka
, joje išreiškia savo laisvę, jai atiduoda savo laisvę. Žmonija kuria santvarkas, ir tos santvarkos kuria žmoniją.

Adolfas Hitleris "Mein Kampfe" išsakė dėsnį, kuriuo jisai puoselėjo luominę santvarką. Kiekvienas žmogus turi siekti siauresnio ratelio aukščiau, ir vengti platesnio ratelio žemiau
.
į:
Kaip aš suprantu tą išsiskleidimą? Dievas išsiskleidžia kuomet tampa kažkieno Dievu. Žmogus užtat yra laisvas atsiduoti Dievui, atsiduoti dvasiai už savęs, betgi tuo pačiu jis gali atsiduoti tuščiai, bedvasiai santvarkai, blogiui, kuris jį atkerta nuo visų, kad jame įsisuktų, užsiveistų, įnirštų pikta dvasia. Blogis neigia Dievo galimybę, tad pasireiškia nepagarba Dievo galimybei, visomis nuodėmėmis - žudymu, vagyste, svetimavimu, melu, geiduliais - nes jos tvirtina, kad nėra Dievo, kuriam toksai savivaliavimas rūpėtų.

O Duginas supranta Dievą kaip tradicines vertybes, o jo priešprieša yra lytinės mažumos
. Galėtumėme visi sueiti pasvarstyti, kokios yra mūsų nuodėmės, kaip mums eiti doru keliu, kas mums trukdo, kokia santvarka mus ugdytų? Dažnai atrodo, kad būtent apie tai sukasi mūsų laikų nesusikalbėjimai.

Ar atsakome už save? Ar už mus atsako santvarka? Žmogus įsijungia į santvarką, joje išreiškia savo laisvę, jai atiduoda savo laisvę. Žmonės kuria santvarkas, o tos santvarkos gali žmones ugdyti bet ir žlugdyti.

Adolfas Hitleris "Mein Kampfe" išsakė dėsnį, kuriuo jisai puoselėjo luominę santvarką. Kiekvienas žmogus turi siekti siauresnio ratelio aukščiau, ir vengti platesnio ratelio žemiau. Taip jisai valdė žmones
.
Ištrintos 170-171 eilutės:

'''Kaip santvarka paima viršų'''
2022 balandžio 15 d., 04:59 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 155-156 eilutės:
'''Blogio šaknys'''
Pakeistos 158-166 eilutės iš
"Jeigu teisingai išskaitytumėme logiką kuria Būtis išsiskleidžia, mąstanti žmonija galėtų išsigelbėti žaibo greičiu būtent didžiausio pavojaus akimirka."

Mano supratimu, Dievas pasireiškia tapdamas kažkieno Dievu. Žmogus yra laisvas atsiduoti dvasiai už savęs, užtat tuo pačiu gali atsiduoti bedvasiai santvarkai, jį atkerčiančiai nuo visko, kad jame įnirštų pikta dvasia.

Dievas tiria ar Dievas būtinas
, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų? Kaip jisai, Neapibrėžtumas, pasitraukia, kad būtų Apibrėžtumas, kuris kuria pasaulį per Vaizduojamumą, kuris pripažįsta Dievą kaip Neįsivaizduojamumą. Dievas nebūtinai geras - gyvenimas yra Dievo gerumas, bet amžina branda yra suvokimas, kad Dievas nebūtinai geras, kad būtent mes, o ne jis, privalome būti gerais, kad neteisingas gyvenimas iššaukia mūsų brandą.

Mes pripažįstame Dievo galimybę, tad suprantame, kad reikia gerbti jį kaip tokį, tad susilaikyti nuo nuodėmių, nes jos paneigia Dievo galimybę. O blogis neigia Dievo galimybę, tad pasireiškia nepagarba Dievui, visomis nuodėmėmis - žudymu, vagyste, svetimavimu, melu, geiduliais.

Duginas supranta Dievą kaip tradicines vertybes, o jo priešprieša yra lytinės mažumos. Duginistus supažindinčiau su tokiais žmonėmis pasvarstyti, ką jiems daryti
? Dažnai atrodo, kad būtent apie tai sukasi mūsų laikų nesusikalbėjimai.
į:
Duginas pranašauja, "Jeigu teisingai išskaitytumėme logiką kuria Būtis išsiskleidžia, mąstanti žmonija galėtų išsigelbėti žaibo greičiu būtent didžiausio pavojaus akimirka."

Mano supratimu, Dievas pasireiškia tapdamas kažkieno Dievu. Žmogus yra laisvas atsiduoti dvasiai už savęs, Dievui, užtat tuo pačiu gali atsiduoti bedvasiai santvarkai, blogiui, atkerčiančiam nuo visko, kad jame įsisuktų, įnirštų pikta dvasia. Blogis neigia Dievo galimybę, tad pasireiškia nepagarba Dievui, visomis nuodėmėmis - žudymu, vagyste, svetimavimu, melu, geiduliais.

Duginas supranta Dievą kaip tradicines vertybes
, o jo priešprieša yra lytinės mažumos. Galėtumėme visi sueiti pasvarstyti, kokios yra mūsų nuodėmės, kaip mums eiti doru keliu? Dažnai atrodo, kad būtent apie tai sukasi mūsų laikų nesusikalbėjimai.
2022 balandžio 15 d., 04:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 353 eilutė iš:
Derybininkai galėtų ūmai sustatyti naujus Rusijos ir Ukrainos santykius. Didžiausi kliūtis yra liaudis, tiek vienoje, tiek kitoje pusėje, jos įsisiūbavęs kraugeriškumas, trokštant sutriuškinti savo priešą. Betgi Rusija ir Ukraina yra broliškos šalys, ir reikia šiuo metu pasėti geros valios sėklų, kad ateityje gražiai sugyventų, kai tik Ukraina nusivils Vakarais, kas yra tikėtina, švytuoklei parsupus.
į:
Derybininkai galėtų ūmai sustatyti naujus Rusijos ir Ukrainos santykius. Didžiausi kliūtis yra liaudis, tiek vienoje, tiek kitoje pusėje, jos įsisiūbavęs kraugeriškumas sutriuškinti savo priešą. Betgi Rusija ir Ukraina yra broliškos šalys, ir reikia šiuo metu pasėti geros valios sėklų, kad ateityje gražiai sugyventų, kai tik Ukraina nusivils Vakarais, kas yra tikėtina, švytuoklei parsupus.
2022 balandžio 15 d., 04:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 363 eilutė iš:
Bendrom jėgom atskleiskime, kas yra daugiašalio pasaulio priešai, kad galėtumėme juos mylėti.
į:
Bendrom jėgom atskleiskime, kas yra daugiašalio pasaulio priešai, kad galėtumėme juos mylėti. Rūpinkimės, kad visi kažką laimėtų.
2022 balandžio 15 d., 04:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 359-450 eilutės iš
Palaiminkime bendravimą su Vakarų miestelių ir kaimų gyventojais, kurie gyvena toliau nuo liberaliųjų didmiesčių, nuo vienašališkos žiniasklaidos židinių.

Tegul Baltijos valstybės būna taikdarystės laboratorija. Puoselėkime praeities, dabarties, ateities klausimus, kuriais išmoktumėme susikalbėti
. Išmokime su priešais visapusiškai aptarti Rusijos prezidentui rūpimus dalykus, demilitarizmą, denacifikaciją, lyčių išsigimimą, tautų tikrumą. Pristatykime savo kultūrų tiesas, pasitikrinkime ar nepavyks mums jų suderinti besąlygiška tiesa, o jeigu nepavyks, tai juk irgi gali būti besąlygiška tiesa, kurios pagrindu galim vis naujai pasistengti.


Temos

A) Past: Learning Lessons from History
* 1) Comparing and contrasting Baltic and Russian cultures.
* 2) Studying the impact of the Baltic and Finnish-Ugric peoples on the Russian world and vice versa
.
* 3) Studying the impact of the Grand Duchy of Lithuania on Ukraine and Russia and vice versa.
* 4) Discussing
, what could it mean to denazify Eastern Europe? but also what "denazification" could mean in other parts of the world, including Russia itself?
* 5) Studying the moral problems that arise in conventional war and also guerilla war, with examples from the Baltics and Russia but also from around the world.
* 6
) Studying the moral dilemmas of the Holocaust, with examples from the Baltics, Russia and other countries.
* 7) Discussing solutions how sensitivity could be shown when individuals are regarded as heroes in ways that are hurtful to others.
* 8) Learning about and showing respect in the Baltics to Soviet partisans who fought against Nazi Germany.
* 9) Showing respect in Russia to the memory of Ukrainians worthy of esteem.

B) Present: Trust-building for Peacemaking
* 1) Showing concern and providing support, however symbolic, for Ukrainian refugees in Baltic countries.
* 2) Sharing and studying best practices in peacemaking.
* 3) Developing mathematics models for peacemaking.
* 4) Using the arts to think outside the box, suspend social norms, change the rules, bring and hold people together, create wealth as relationships, give meaning to symbols.
* 5) Studying and portraying President Vladimir Putin's life and thoughts.
* 6) Discussing the Fourth Political Theory and readings that represent the First, Second, Third political theories.
* 7) Clarifying the differing moral perspectives on what is or is not contrary to human nature, degraded, degenerate, unacceptable.
* 8) Exploring, what could it mean to demilitarize Eastern Europe, including Finland, St.Petersburg, Baltic Republics, Kaliningrad, Belarus, Ukraine, Bulgaria, Romania...?
* 9) Organizing online chess events, such as "Friends of Russia and Ukraine", "Friends of Russia Vs. Friends of Ukraine", "Friends of the West Vs. Friends of Russia Vs. Friends of the Rest".
* 10) Praying for peace, love, understanding, friendship.

C) Future: Transcending National Identities
* 1) Addressing climate change, global warming.
* 2) Addressing ecological concerns, especially where ecological regions transcend national boundaries, as with the Neman river between Kaliningrad and Lithuania.
* 3) Advancing space exploration and pursuing space sciences.
* 4) Developing health sciences, especially as they benefit the world's poor.
* 5) Fostering global villages, establishing video links between small rural communities.
* 6) Encouraging artist neighborhoods to create their own imaginative "constitutions", as has the "Republic of Užupis"


Ieškokime bendrų priešų, kovoti su savižudybėmis
* Pasaulyje kasmet nusižudo (16) 800,000 žmonių, Rusijoje (12) 18,000 žmonių, Ukrainoje nusižudo (20) 9,000 žmonių. Prezidento Putino valdymo metu trigubai sumažėjo savižudybių skaičius. Manoma dėl to, kad degtinę keičia alus ir vynas. Bet kaip tada su tradicinėm vertybėm?


'''Supraskime Rusijos ir Ukrainos siekius'''

Supraskime Putino siekius
* demilitarizmą
* denacifikavimmą

Suprasti Rusijos siekius - kuria prasme esame jų priešai

Valdyti ar bent įtakoti ko daugiau pasaulio,
* Plėtoti savo pasaulio viziją - vadovauti - daugiašaliam pasauliui prieš vienašalį pasaulį
* Išsiaiškinti tikrąjį priešą - kas Vakaruose nori, kad karas tęstųsi, kad Rusija silpnėtų?
* Kariaudama jinai rizikuoja pralaimėti ar tiesiog dar labiau sužlugdyti savo kariuomenės reputaciją.

'''Palaikykime Ukrainos, Rusijos, Vakarų, Putino ir Dugino siekius, leiskime jiems valdyti, parodykime kaip jų galėtų siekti, padėkime jiems jų siekti'''

* draugauti su vakariečiais
** išsiaiškinti - koks Rusijos tikrasis priešas? Ar tai, kaip Duginas tvirtina, plutokratija, Davoso Forumas ir Džordžas Sorosas?
** atskleisti, kas Vakaruose nori besitęsiančio, nesibaigiančio karo? žiauriaus sąstingio?
** leisti jiems susipriešinti, susiskaldyti

* draugauti su ukrainiečiais
** tai paprasčiausias būdas atskirti piktžoles nuo javų - vieni priims geruoju, kiti bloguoju
** atskirti nacius nuo nenacių
** naudoti ko mažiau smurto (pačiupau akinius)(terorizmas vs. genocidas)
** jiems artimesnis yra rusų pasaulis, tiek popkultūroje, kine, popmuzikoje, internete - įsivaizduokime, kad rusai jame puoselėtų taikos judėjimą
** švytuoklės dėsnis - pasėti gražų elgesį
** Pripažindama Ukrainos kovingumą, ji laimėtų ukrainiečius.
** Parodyti, kad Rusija ne šiaip didelė tauta, o civilizacija, sutelkianti įvairovę, šviečianti daugybei tautų.
** juos vis tiek Vakarai atstums
** pasėti geros valios sėklų, kurios vėliau išdygs
** gerbti ukrainiečių kovingumą - pripažinti juos ir pasisavinti - kaip broliuką
*** Lenin: “You probe with bayonets: if you find mush, you push. If you find steel, you withdraw.”
** pasisavinti jų simbolius Šlovė Ukrainai
** gerbti norus

* draugauti su kitom šalim
** patraukti daugiašalį pasaulį, pasaulio Paribį
** Mes nežinome, kas iš tikrųjų valdo vienašališkąjį pasaulį, tačiau visas pasaulis mato Rusijos Federacijos vadovavimą atskleidžiant prieštaravimus vardan daugiašališko pasaulio. Šio susikirtimo užbaigimas su meile išjudintų pasaulio Paribį daugiašališkam pokalbiui apie dorovinių luomų Santvarkos dorovinį atrankumą, kuriuo vienašališkas pasaulio Židinys save laiko doresniu už daugiašališką Paribį.

* draugauti su rusais
** tik 1% rusų kovoja, 99% nekovoja, reikia, kad taikiai kovotų
** rusai yra vieningi, drausmingi
** Stalinas Didžiosios Tėvynės karo metu apjungė visus rusus
** Putino pulko dėsnis - mikliai atsiliepti besikeičiančioms aplinkybėms, išlaikyti vieningumą, valdyti savo liaudį, kad laikytųsi Putino dėsnio greitai persimesti - savo šalies žaidimo taisykles
** Parodyti, kad Rusijos žmonės gali vieningai siekti geopolitinių tikslų.
** įtraukti Rusijos įtakos zoną
** Rusija kaip tikra civilizacija, ne tik didelė tauta, kad ją gerbtų pasaulis

Atsiprašau, kad neįstengiu suvokti savo blogio, tad prašau jūsų pagalbos.
į:
Palaiminkime bendravimą su Vakarų miestelių ir kaimų gyventojais, kurie gyvena toliau nuo palaidžiųjų didmiesčių, nuo vienašališkos žiniasklaidos židinių. Lai Rusija įkvėpia visą pasaulio paribį!

Tegul Baltijos valstybės būna taikdarystės laboratorijos
. Puoselėkime praeities, dabarties, ateities klausimus, kuriais išmoktumėme susikalbėti. Išmokime su priešais visapusiškai aptarti Rusijos prezidentui rūpimus dalykus, demilitarizmą, denacifikaciją, lyčių išsigimimą, tautų tikrumą. Pristatykime savo kultūrų tiesas, pasitikrinkime ar nepavyks mums jų suderinti besąlygiška tiesa, o jeigu nepavyks, tai juk irgi gali būti besąlygiška tiesa, kurios pagrindu galim vis naujai pasistengti.

Bendrom jėgom atskleiskime, kas yra daugiašalio pasaulio priešai, kad galėtumėme juos mylėti.

Visi priešai susijunkime ir ieškokime bendrų žmonijos priešų
. Galėtumėme kovoti su ateiviais, su dirbtinu intelektu, su klimato kaita, arba pradžiai, su savižudžiais. Pasaulyje kasmet nusižudo 800,000 žmonių, Rusijoje nusižudo 18,000 žmonių, Ukrainoje nusižudo 9,000 žmonių. Prezidento Putino valdymo metu trigubai sumažėjo savižudybių skaičius. Manoma dėl to, kad degtinę keičia alus ir vynas. Bet kaip tada su tradicinėm vertybėm? Išgerkime:
* За здоровье! (za zda-ró-vye), sveikatai!
* За нашу дружбу! (za ná-shoo dróo-zhboo), draugystei!
* За любовь! (za lyoo-bóf
), meilei!
* За врагов! (za vrá-gov), priešams!
2022 balandžio 15 d., 03:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 353-354 eilutės iš
Derybininkai galėtų ūmai sustatyti naujus Rusijos ir Ukrainos santykius. Didžiausi kliūtis yra liaudis, tiek vienoje, tiek kitoje pusėje, jos įsisiūbavęs kraugeriškumas, trokštant sutriuškinti savo priešą. Betgi Rusija ir Ukraina yra broliškos šalys, ir reikia šiuo metu pasėti geros valios sėklų, kad ateityje gražiai sugyventų, kai tik Ukraina nusivils Vakarais, kas yra tikėtina.
į:
Derybininkai galėtų ūmai sustatyti naujus Rusijos ir Ukrainos santykius. Didžiausi kliūtis yra liaudis, tiek vienoje, tiek kitoje pusėje, jos įsisiūbavęs kraugeriškumas, trokštant sutriuškinti savo priešą. Betgi Rusija ir Ukraina yra broliškos šalys, ir reikia šiuo metu pasėti geros valios sėklų, kad ateityje gražiai sugyventų, kai tik Ukraina nusivils Vakarais, kas yra tikėtina, švytuoklei parsupus.
Pakeistos 357-362 eilutės iš


'''Rašau pasiūlymą registrui'''

Registro tikslas
į:
Skatinkime bendravimą per tas šalis, kurios nesusidėjo su Vakarais, pavyzdžiui, kurios nebalsavo sustabdyti Rusijos federacijos narystės Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryboje. Iš dešimt skaitingliausių valstybių, tiktai viena, JAV, balsavo sustabdyti. Iš penkiasdešimt skaitingliausių, tiktai septyniolika balsavo sustabdyti.

Palaiminkime bendravimą su Vakarų miestelių ir kaimų gyventojais, kurie gyvena toliau nuo liberaliųjų didmiesčių, nuo vienašališkos žiniasklaidos židinių.

Tegul Baltijos valstybės būna taikdarystės laboratorija. Puoselėkime praeities, dabarties, ateities klausimus, kuriais išmoktumėme susikalbėti. Išmokime su priešais visapusiškai aptarti Rusijos prezidentui rūpimus dalykus, demilitarizmą, denacifikaciją, lyčių išsigimimą, tautų tikrumą. Pristatykime savo kultūrų tiesas, pasitikrinkime ar nepavyks mums jų suderinti besąlygiška tiesa, o jeigu nepavyks, tai juk irgi gali būti besąlygiška tiesa, kurios pagrindu galim vis naujai pasistengti.
Ištrintos 400-412 eilutės:
'''Palaikydami jų siekius, padėkime jiems mylėti savo priešą, taikiai kovoti.'''

Palaikykime jų vaidinimą.

Kliūtys derybininkams
* Didžiausia problema derėtojams, kraugeriškumas
* įveikti kraugeriškumo nelankstumą
* Ukrainian polls show that they think they can win, they want to see blood
* Михайло Подоляк 🇷🇺 propagandists are as responsible for atrocities in 🇺🇦 as the army. For years, they’ve nurtured hatred for 🇺🇦 in media. Now the 🇷🇺 viewer wants 🇺🇦 blood and doesn’t accept excuses
* Valdyti: taikos metu ruoštis karui, karo metu ruoštis taikai
* Vadovams svarbi liaudies pagarba, liaudis juos įtakoja, mes galim įtakoti liaudies nuotaikas.

Susitelksiu į Rusiją, kodėl jai siekti taikos? Kaip parodyti, kad taika palaikytų jos siekius?
2022 balandžio 15 d., 03:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 353-357 eilutės iš
Derybininkai galėtų ūmai sustatyti naujus Rusijos ir Ukrainos santykius. Didžiausi kliūtis yra liaudis, tiek vienoje, tiek kitoje pusėje, jos įsisiūbavęs kraugeriškumas, trokštant sutriuškinti savo priešą.
į:
Derybininkai galėtų ūmai sustatyti naujus Rusijos ir Ukrainos santykius. Didžiausi kliūtis yra liaudis, tiek vienoje, tiek kitoje pusėje, jos įsisiūbavęs kraugeriškumas, trokštant sutriuškinti savo priešą. Betgi Rusija ir Ukraina yra broliškos šalys, ir reikia šiuo metu pasėti geros valios sėklų, kad ateityje gražiai sugyventų, kai tik Ukraina nusivils Vakarais, kas yra tikėtina.

Rusijos liaudis yra stebėtinai vieninga, nepaisant, kad Rusijoje yra žymiai daugiau laisvės ir žinių negu sovietų laikais. Rusijos gyventojai supranta, ko jų valdžia tikisi iš jų. Jiems tikrai būtų galima patikėti reikalą bendrauti su viso pasaulio gyventojais taip, kad anie suprastų vienašališko pasaulio neteisingumą juoba daugiašališko pasaulio patrauklumą.
2022 balandžio 15 d., 02:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 351 eilutė iš:
Taikos metu svarbu rengtis karui, o karo metu svarbu rengtis taikai, kaip juos bepavadintumėme.
į:
Jeigu taikos metu svarbu rengtis karui, tai juo labiau, karo metu svarbu rengtis taikai, kaip juos bepavadintumėme.
2022 balandžio 15 d., 02:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 347 eilutė iš:
Prašau duginistų kreiptis į Rusijos valdžią, kad jinai sudarytų sąlygas Rusijos šalininkams bendrauti su manimi ir kitais Rusijos politikos priešais. Rusijos užsienio reikalų ministerija ir ambasados galėtų vesti sąrašą patriotiškų Rusijos taikdarių, kad jie nesivaržytų bendraudami su Rusijos priešais, ir nebūtų laikomi Rusijos išdavikais.
į:
Prašau duginistų kreiptis į Rusijos valdžią, kad jinai sudarytų sąlygas Rusijos šalininkams bendrauti su manimi ir kitais Rusijos politikos priešais. Rusijos užsienio reikalų ministerija ir ambasados galėtų vesti sąrašą patriotiškų Rusijos taikdarių, kad jie nesivaržytų bendraudami su geranoriškais Rusijos priešais, mokytųsi su jais taikiai kovoti, ir nebūtų laikomi Rusijos išdavikais.
2022 balandžio 15 d., 01:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 347-353 eilutės iš
Prašau duginistų kreiptis į Rusijos valdžią, kad jinai sudarytų sąlygas Rusijos šalininkams bendrauti su manimi ir kitais Rusijos politikos priešais.
į:
Prašau duginistų kreiptis į Rusijos valdžią, kad jinai sudarytų sąlygas Rusijos šalininkams bendrauti su manimi ir kitais Rusijos politikos priešais. Rusijos užsienio reikalų ministerija ir ambasados galėtų vesti sąrašą patriotiškų Rusijos taikdarių, kad jie nesivaržytų bendraudami su Rusijos priešais, ir nebūtų laikomi Rusijos išdavikais.

Juk Rusijos prezidento žodžiais, Rusijos likimas priklauso nuo jos piliečių sugebėjimo staigiai prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių ir išlaikyti vieningumą.

Taikos metu svarbu rengtis karui, o karo metu svarbu rengtis taikai, kaip juos bepavadintumėme.

Derybininkai galėtų ūmai sustatyti naujus Rusijos ir Ukrainos santykius. Didžiausi kliūtis yra liaudis, tiek vienoje, tiek kitoje pusėje, jos įsisiūbavęs kraugeriškumas, trokštant sutriuškinti savo priešą
.
2022 balandžio 15 d., 01:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 343 eilutė iš:
[+Supraskime ir palaikykime priešų siekius+]
į:
[+Prašau duginistų pagalbos mylėti Rusiją+]
Pridėtos 346-347 eilutės:

Prašau duginistų kreiptis į Rusijos valdžią, kad jinai sudarytų sąlygas Rusijos šalininkams bendrauti su manimi ir kitais Rusijos politikos priešais.
2022 balandžio 14 d., 23:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 347-387 eilutės:
'''Rašau pasiūlymą registrui'''

Registro tikslas

Temos

A) Past: Learning Lessons from History
* 1) Comparing and contrasting Baltic and Russian cultures.
* 2) Studying the impact of the Baltic and Finnish-Ugric peoples on the Russian world and vice versa.
* 3) Studying the impact of the Grand Duchy of Lithuania on Ukraine and Russia and vice versa.
* 4) Discussing, what could it mean to denazify Eastern Europe? but also what "denazification" could mean in other parts of the world, including Russia itself?
* 5) Studying the moral problems that arise in conventional war and also guerilla war, with examples from the Baltics and Russia but also from around the world.
* 6) Studying the moral dilemmas of the Holocaust, with examples from the Baltics, Russia and other countries.
* 7) Discussing solutions how sensitivity could be shown when individuals are regarded as heroes in ways that are hurtful to others.
* 8) Learning about and showing respect in the Baltics to Soviet partisans who fought against Nazi Germany.
* 9) Showing respect in Russia to the memory of Ukrainians worthy of esteem.

B) Present: Trust-building for Peacemaking
* 1) Showing concern and providing support, however symbolic, for Ukrainian refugees in Baltic countries.
* 2) Sharing and studying best practices in peacemaking.
* 3) Developing mathematics models for peacemaking.
* 4) Using the arts to think outside the box, suspend social norms, change the rules, bring and hold people together, create wealth as relationships, give meaning to symbols.
* 5) Studying and portraying President Vladimir Putin's life and thoughts.
* 6) Discussing the Fourth Political Theory and readings that represent the First, Second, Third political theories.
* 7) Clarifying the differing moral perspectives on what is or is not contrary to human nature, degraded, degenerate, unacceptable.
* 8) Exploring, what could it mean to demilitarize Eastern Europe, including Finland, St.Petersburg, Baltic Republics, Kaliningrad, Belarus, Ukraine, Bulgaria, Romania...?
* 9) Organizing online chess events, such as "Friends of Russia and Ukraine", "Friends of Russia Vs. Friends of Ukraine", "Friends of the West Vs. Friends of Russia Vs. Friends of the Rest".
* 10) Praying for peace, love, understanding, friendship.

C) Future: Transcending National Identities
* 1) Addressing climate change, global warming.
* 2) Addressing ecological concerns, especially where ecological regions transcend national boundaries, as with the Neman river between Kaliningrad and Lithuania.
* 3) Advancing space exploration and pursuing space sciences.
* 4) Developing health sciences, especially as they benefit the world's poor.
* 5) Fostering global villages, establishing video links between small rural communities.
* 6) Encouraging artist neighborhoods to create their own imaginative "constitutions", as has the "Republic of Užupis"


Ieškokime bendrų priešų, kovoti su savižudybėmis
* Pasaulyje kasmet nusižudo (16) 800,000 žmonių, Rusijoje (12) 18,000 žmonių, Ukrainoje nusižudo (20) 9,000 žmonių. Prezidento Putino valdymo metu trigubai sumažėjo savižudybių skaičius. Manoma dėl to, kad degtinę keičia alus ir vynas. Bet kaip tada su tradicinėm vertybėm?
Ištrintos 399-401 eilutės:
Interesai
* Abiejų šalių derybininkai numano daugybę sprendimų, pavyzdžiais gali būti Suomija ir Austrija, taip pat Šiaurės Korėja ir Pietų Korėja. Ukrainai siūlau pamąstyti, kaip mylėti savo priešą, ir Vakarai juo labiau galėtų jai pasiūlyti, nes Ukrainos įstojimas į Europos Sąjungą ir NATO labiausiai priklauso nuo jos sugebėjimo sugyventi su Rusija ir atsisakyti nereikalingų žemių bei nereikalingų didvyrių, kurie vargu ar apibūdina, kas ta Ukraina, o verčiau ją varžo. Nejaugi Ukrainai trūksta žemių ar didvyrių? Lietuva džiaugiasi atgavusi Vilnių ir Klaipėdą, bet nekovoja dėl Suvalko, Gardino, Lydos ir Ašmenos, kuriuos jai Leninas pripažino. Jeigu Ukraina nori kariauti dėl Krymo, Donbaso ir Stepano Banderos, čia jos reikalas, bet nebūtinai jos draugų. Verčiau leistų Rusijai visa tai laimėti. Manau, beprasmiška kovoti dėl tarptautinės teisės ten, kur jos nebėra.
Ištrintos 421-423 eilutės:
* draugauti su Zelenskiu
** paaiškinti jam: Zelenskis: "Rusai nekenčia mūsų, ir aš nesuprantu kodėl“
Pakeistos 435-436 eilutės iš
** gerbti norus -
į:
** gerbti norus
Pakeistos 439-440 eilutės iš
į:
** Mes nežinome, kas iš tikrųjų valdo vienašališkąjį pasaulį, tačiau visas pasaulis mato Rusijos Federacijos vadovavimą atskleidžiant prieštaravimus vardan daugiašališko pasaulio. Šio susikirtimo užbaigimas su meile išjudintų pasaulio Paribį daugiašališkam pokalbiui apie dorovinių luomų Santvarkos dorovinį atrankumą, kuriuo vienašališkas pasaulio Židinys save laiko doresniu už daugiašališką Paribį.
Ištrintos 448-454 eilutės:

'''Kalbėkimės'''

Mes nežinome, kas iš tikrųjų valdo vienašališkąjį pasaulį, tačiau visas pasaulis mato Rusijos Federacijos vadovavimą atskleidžiant prieštaravimus vardan daugiašališko pasaulio. Šio susikirtimo užbaigimas su meile išjudintų pasaulio Paribį daugiašališkam pokalbiui apie dorovinių luomų Santvarkos dorovinį atrankumą, kuriuo vienašališkas pasaulio Židinys save laiko doresniu už daugiašališką Paribį.

Ieškokime bendrų priešų, kovoti su savižudybėmis
* Pasaulyje kasmet nusižudo (16) 800,000 žmonių, Rusijoje (12) 18,000 žmonių, Ukrainoje nusižudo (20) 9,000 žmonių. Prezidento Putino valdymo metu trigubai sumažėjo savižudybių skaičius. Manoma dėl to, kad degtinę keičia alus ir vynas. Bet kaip tada su tradicinėm vertybėm?
2022 balandžio 14 d., 23:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 254-255 eilutės iš
Už santvarkos slypi žmonės.
į:
Už santvarkos slypi žmonės, pažeisti žmonės.
Pridėtos 348-349 eilutės:

Palaikykime jų vaidinimą.
2022 balandžio 14 d., 23:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 252-253 eilutės iš
'''Blogiui lengva susipainioti'''
į:
'''Tikėti, kad jie žmonės, kad jų blogis yra tik kaukė'''

Už santvarkos slypi žmonės.
Pridėtos 258-263 eilutės:
Blogis patiki savo melu.

Blogiui lengva susipainioti.

Palaikyti jų sąmoningumą, jų vidinę laisvę, jų savivaldą - pakaitomis įsijausti ir atsitokėti - kai jie įsijaučia, atsitokėti - kai jie atsitokėja, įsijausti - taip kad Dvasia gali plazdenti tarp mūsų - taip kad jie būtų laisvi pasirinkti, ar įsijausti, ar atsitokėti.
Pridėtos 279-280 eilutės:

Išryškinti jų priešą.
2022 balandžio 14 d., 23:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 85-86 eilutės iš
Vieninteliai, tai duginiečiai, sutiktų gal paskelbti mano kai kurias mintis. Jei priimtinai išsireikščiau, gal įtakočiau patį Duginą, kaip sako, Putino smegenis. Įsigilinus į jų minčių raizgalynę, aš nematau jokios gyvos dvasios, jokios asmeninės naudos, tik aibę dvasinių spąstų. Man tai atrodo grynas blogis. Viską žiūrėti iš jų pusės turėčiau susitapatinti su blogiu. Toliau eiti drįstu nebent susitelkdamas į blogio klausimą.
į:
Vieninteliai, tai duginiečiai, sutiktų gal paskelbti mano kai kurias mintis. Jei priimtinai išsireikščiau, gal įtakočiau patį Duginą, kaip sako, Putino smegenis. Įsigilinus į jų minčių raizgalynę, aš nematau jokios gyvos dvasios, jokios asmeninės naudos, tik aibę dvasinių spąstų.

* Tiesos paneigimas
* Žmonijos skaldymas į "mus"
* Tikrovės paneigimas - niekšingų santvarkų pervertinimas
* Pasaulinės santvarkos pasmerkimas absoliutu blogiu

Man tai atrodo grynas blogis. Viską žiūrėti iš jų pusės turėčiau susitapatinti su blogiu. Toliau eiti drįstu nebent susitelkdamas į blogio klausimą.
Ištrintos 210-215 eilutės:

Jos blogis
* Tiesos paneigimas
* Žmonijos skaldymas į "mus"
* Tikrovės paneigimas - niekšingų santvarkų pervertinimas
* Pasaulinės santvarkos pasmerkimas absoliutu blogiu
2022 balandžio 14 d., 23:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-407 eilutės:
[[Civilizacinė vaizduotė]]

[++Taikdario kelias: Atsipeikėk, mylėk priešą, susidraugauk su blogiu++]

Kaip taikdarys, skaitau pranešimą, kuriuo asmeniškai pasitikrinu, ar įstengiu tą patį teigti dviem skirtingom auditorijom su priešingomis nuomonėmis apie dabartinius įvykius. Jį skaityčiau Lietuvos kultūros tyrimo instituto konferencijoje "Civilizacinė vaizduotė ir šiuolaikinės geopolitikos slinktys". Jį taipogi pasiūlyčiau paskelbti interneto svetainėje, kaip antai, Geopolitica.Ru, kurią redaguoja Leonidas Savinas, pristatančioje euroazijanizmą ir kartu Aleksandro Dugino "Ketvirtąją politikos teoriją".

Pradžiai, meldžiu Dievą, kad mano žodžiai nežeistų, o gydytų Ukrainos aukas, didvyrius ir piktadarius. Man rūpi, kad abi pusės mane išgirstų, bet ypatingai, priešiškoji pusė.

>>bgcolor=#E9F5FC<<
-----------------------
[+Mylėti priešą+]
-----------------------
>><<

[Vaizdas: kaip bendrauti su smurtingaisiais]

Pasamprotausiu, kodėl tiek Ukrainai, tiek Rusijai, tiek Vakarams derėtų mylėti savo priešą, tad papasakosiu, kaip pats laikausi Jėzaus įsakymo, "Mylėk priešą". Man tai reiškia "viską suvok iš savo priešo pusės". Vadinas: "Būk atviras; veik pažingsniui; būk pažeidžiamas; leisk jiems laimėti; leisk jiems pamokyti; laikykis savo nuostatų; kažkuo dalinkis."

'''Mano patirtis su smurtingaisiais'''

* paskiras žmogus - saulės akiniai - ko mažiau smurto
* gaujos - sėsti į automobilį, žaisti krepšinį, Chuck E Cheese piceriją
* Palestina
* Kenija

Kalbinau gaujas Čikagoje. Mokiau palestiniečius taikiai kovoti. Organizavau Kenijos taikdarius. Palaikiau žydus Lietuvoje.

Žmonės siekia sau naudos nepaisant ar jie sveiko proto, apsvaigę, įpykę, protingi, iškrypę. Viską išmąsčius iš jų pusės galima juos nukreipti.

Kartais supratus jų kėslus užtenka tiesiog ryžtingai juos paneigti. Išbariau savo šachmatų mokytoją kai jisai atsisėdo šalia manęs, penkiolikmečio, kad pamatytų lentą iš mano pusės, ir jisai nuo manęs atstojo.

'''Karo nusikaltėliai'''

Bet kaip su karo nusikaltėliais? Kalifornijoje, lietuvių išeivijoje augau tarp jų nieko nenutuokdamas. Kartą paprieštaravau senukui, Antanui Audroniui, kai jisai leptelėjo, kad žydai valdo pasaulį. Mama sudraudė mane, nesiginčyti su tuo keistu žmogumi. Būtent jo genocidine kalba prasideda vaidinimas "Getas" Kauno dramos teatre. Lietuvių aktyvistų fronto propagandistas Bronys Raila sakydavo kalbas minėjimuose, o ryšininkas Mykolas Naujokaitis buvo skautų didvyris. Jie visi buvo idealistai. Manau, negalvojo, kad buvo kažką blogo padarę.

Didžiausias niekšybes puoselėja atsidavę žmonės, kurie tobulinasi vardan tikslo, vis naujai aukojasi, įtraukia kitus, pateisina veiksmus. Idealistus paveikti galima jų tikslą rimtai priimant, jį kitaip pasukant.

'''Valstybės vadovas'''

Asmeniškai supratau Rusijos prezidentą kaip savo priešą. Mąsčiau, kaip jį mylėti, kad jisai garbingai pasitrauktų iš Ukrainos, pasijutęs nugalėtoju? Įsivaizduoju,

* Vatikanas - Vladimiras
* Vašingtonas - Tolstojus

* Išmušti iš vėžių
* Padeda jautrumas, humoras, menai, netgi muzika.
* Linkolno pavyzdys, "Dixie".

'''Ratelio susikalbėjimas'''

* peteliškės dėsnis:
* Tikslas - rasti tašką iš kurio būtų galima viską nukreipti taikia linkme. Archimedo dėsnis, peteliškės dėsnis.

Ar gali maža grupė žmonių įtakoti?
* Sporto rūmų pavyzdys - suprasti ko priešas siekia, ką jisai vertina

* Maža draugija skirtingai mąstančių, susikalbančių žmonių prieis prie tinkamo sprendimo.

'''Lynas tarp priešų'''

Mylėk artimą kaip save patį - artimo pagrindu tiesti lyną -
* šachmatininkai
* Reikia nutęsti taikdarių lyną per asmenines pažintis tarp dviejų priešų, kad galėtų vienas kitą įtakoti, siekti taikdarių grandinės siejančios Vladimirą Putiną, jo politikos šalininkus, Rusijos opoziciją.
* Reikėtų atsiremti į nuošalyje esančias šalis.
* Reikėtų aiškinti ir elgtis taip, kad Rusija pajustų, kad toks lynas būtų abipusis. Jai galėtų pavykti vakarus paveikti gal netgi labiau nė vakarai ją.
* Nereikėtų gėdyti Rusijos šalininkų, o verčiau juos išklausyti ir su jais nuoširdžiai susikalbėti.
* jeigu prie jo prieičiau, jam pačiam pasiūlyti parodyti geranoriškumą - Putinas - šv.Vladimiro pasiuntiniai

Galėtumėme visi kartu dabar talkininkauti skatinant tokį pasaulinį susikalbėjimą. Pirmiausia, mums reikia kreiptis į savo Užsienio reikalų ministerijas, kad jos mus viešai įrašytų į savo priešus mylinčių patriotiškų piliečių sąrašus. Toliau, jiems davus sutikimą, galėtumėme kartu gilintis į blogio klasikus, atspindinčius Pirmąją, Antrąją, Trečiąją ir Ketvirtąją politikos teorijas, tokius mąstytojus kaip antai Jėzus, Linkolnas, Tolstojus, Leninas, Hitleris, Duginas ir Kulikauskas. Galiausiai, galėtumėme siūlyti aibę kūrybingų sprendimų, kaip taikdariai galėtų būti tikrasis blogis, visuotine prasme, kaip žemės druska, Dievo vaikai. Tuom aš baigiu savo vaizduotės tyrimą.

** susikalbėjimui tarp priešų nutiesti požiūrių tiltą. (Pakeisti nuotaikas Rusijoje ir pasaulyje.)
*** Rusijos žiniasklaida tvirtina, kad žmonės vakaruose nekenčia rusų ir Rusijos, visgi gerai pajusti, kad tai netiesa.

pakeisti liaudies nuotaikas - įtakoti vadovus - ir atvirkščiai

'''Įveikti prarają, rasti ir plėtoti priešams priimtiną veiklą'''

Rusijos valdžios priešininikai nusiminę, jos šalininkai bijo bendrauti.

Puoselėti priešui priimtiną veiklą.

registras
* užsienio reikalų ministerijos, ambasados, jungtinės tautos, Vatikanas ir kiti tikėjimai, kažkas panašaus į Raudonąjį Kryžių

Vieninteliai, tai duginiečiai, sutiktų gal paskelbti mano kai kurias mintis. Jei priimtinai išsireikščiau, gal įtakočiau patį Duginą, kaip sako, Putino smegenis. Įsigilinus į jų minčių raizgalynę, aš nematau jokios gyvos dvasios, jokios asmeninės naudos, tik aibę dvasinių spąstų. Man tai atrodo grynas blogis. Viską žiūrėti iš jų pusės turėčiau susitapatinti su blogiu. Toliau eiti drįstu nebent susitelkdamas į blogio klausimą.

>>bgcolor=#E9F5FC<<
-----------------------
[+Atpažinti blogį+]
-----------------------
>><<

'''Kas yra blogis? Atsipeikėti dvejonėmis.'''

Ar blogį nors kiek pažįstu? Anot Dugino, liberalizmas yra besąlygiškas blogis, išrautinas su visom šaknim, nes jis neigia valdžių nepriklausomybę. Mano amerikietiškas auklėjimas, vakarietiškas požiūris, prolietuviški, antinacistiniai, antisovietiniai nusistatymai yra iš manęs pasigaminę įrankį vyraujančios, vienašališkos, laisvūniškos, viešpataujančios Antikristo karalystės. Kaip aš beįstengčiau pranokti savo nusistatymus? Gal aš pats esu Antikristas?

[Vaizdas: dvejonės]

Paauglystėje įvairiai suabejodavau savimi. Ar esu robotas? Iš karto tenka suabejoti visais reiškiniais, ką matau, ką jaučiu, ką mąstau, nes visa tai gali būti apgavystė. Atsipeikėjau į abejonę atsakydamas dvejone, O koks skirtumas? Jūs pasakykite, kas tas robotas, ar jisai kraujuoja, ar jisai atjaučia, ar jisai laisvas, o tada pasitikrinsime, gal aš esu, gal aš nesu.

Abejones atremiu dvejonėmis:
* Ar patinka? Kaip man atrodo?
* Ar reikia? Kaip kitaip man elgtis?
* Ar tikra? Koks skirtumas?
* Ar keblu? Kas nuo manęs priklauso?
* Ar protinga? Ar įstengiu svarstyti klausimą?
* Ar teisinga? Ar taip turėtų būti?
O kai aš pasimetęs, kaip kad dėl Rusijos ir Ukrainos, susimąstau, Ką darau jų atžvilgiu? Kai nieko neabejoju, pasitikrinu, Ko iš tikrųjų trokštu?

Išmąsčiau, kad dvejonės kyla pastačius požiūrį į padėtį. Bendro asmens požiūriu vertinu paskiros asmenybės padėtį klausimu "Koks skirtumas?"

Pamoksle nuo kalno Jėzus moko mus šių dvejonių, tai jo antitezės.

''Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai?! jeigu sveikinate tiktai savo brolius, tai kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys?!''

Mylėti priešą reiškia, kad asmeniškai turiu pagrindą nekęsti jo, visgi galiu vadovautis aukštesniu požiūriu, paklusti Dievo įsakymui mylėti jį.

'''Susitapatinti su blogiu'''

Šiaip neprotinga man svarstyti, ar esu blogis, bet vardan smurto nutraukimo, pamanykime, kad aš asmeniškai esu visiškas blogis. Atskleisiu savo asmeninį, laisvūnišką, kraštutinišką ištvirkimą, visai kaip Raskolnikovas romane "Nusikaltimas ir bausmė".

Gal aš esu iškrypėlis, kaip mano šachmatų mokytojas? Jisai rezgė savo voratinklius, jisai ieškojo ir rado aukų, bet šalia viso to jis buvo žmoniškas, kaip mes visi. Jam viskas baigėsi kalėjimu ligi gyvos galvos. Nepasakyčiau, kad jisai buvo blogis. Nuo jo nukentėjo jaunuoliai, nes jisai pats nesusilaikė, bet liko įspūdis, kad jisai visuomenėje neturėjo kaip susitvarkyti su savimi. Jisai žinojo, ko nori, ir tuo apsiribojo. Tuo tarpu nesuprantu, ko Duginas nori.

'''Kaip suprantu blogį'''

Kaip aš, iškrypėlis, suprantu blogį?

Blogio bruožai
* Blogis klampina žmones
** I had already known about evil from my stays in Soviet-occupied Lithuania. The Soviet dissident Jadvyga Bieliauskienė explained how the KGB would include people - about 5% of our nation - by exploiting their pride and vanity. Those invited to the headquarters thought they could outsmart the KGB as to what they'd do or say. But then the KGB would blackmail them, you must now do this because otherwise
* Blogį lengva matyti kitoje kultūroje
* Derėjantis su blogiu, nenuolaidžiauti, neiti į kompromisus

Velnių pavyzdžiai
* segregacija Marquette parke - fizinė įtampa
* priklausomybė (susuka lizdą)
* korporacijos (visas žmogaus teises, neturi sąžinės)
Angelų pavyzdžiai
* Kiekviename žmoguje glūdi jo asmenybės pagrindas, jo kertinė vertybė - angelas sargas sieja kertinę vertybę su Dievu.

Duginas tvirtina, kad Dievas ir žmogus pasitraukia nuo politikos, ją užvaldo kova tarp angelų. Galėtumėme bandyti tuos angelus įžvelgti.

>>bgcolor=#E9F5FC<<
-----------------------
[+Suprasti santvarką+]
-----------------------
>><<

'''Blogio šaknys'''

Gundytojas dykumoje išbandė Jėzų. Apsikeitė Šventojo Rašto ištraukomis. Panašiai, dvasią pagrūdintų pasikalbėjimas su Duginu teologijos klausimais. "Ketvirtoje politikos teorijoje" jisai tvirtina, kad Dievo mirtis iššaukė tris teorijas - liberalizmą, komunizmą, fašizmą.

"Jeigu teisingai išskaitytumėme logiką kuria Būtis išsiskleidžia, mąstanti žmonija galėtų išsigelbėti žaibo greičiu būtent didžiausio pavojaus akimirka."

Mano supratimu, Dievas pasireiškia tapdamas kažkieno Dievu. Žmogus yra laisvas atsiduoti dvasiai už savęs, užtat tuo pačiu gali atsiduoti bedvasiai santvarkai, jį atkerčiančiai nuo visko, kad jame įnirštų pikta dvasia.

Dievas tiria ar Dievas būtinas, ar jisai būtų jeigu jo nebūtų? Kaip jisai, Neapibrėžtumas, pasitraukia, kad būtų Apibrėžtumas, kuris kuria pasaulį per Vaizduojamumą, kuris pripažįsta Dievą kaip Neįsivaizduojamumą. Dievas nebūtinai geras - gyvenimas yra Dievo gerumas, bet amžina branda yra suvokimas, kad Dievas nebūtinai geras, kad būtent mes, o ne jis, privalome būti gerais, kad neteisingas gyvenimas iššaukia mūsų brandą.

Mes pripažįstame Dievo galimybę, tad suprantame, kad reikia gerbti jį kaip tokį, tad susilaikyti nuo nuodėmių, nes jos paneigia Dievo galimybę. O blogis neigia Dievo galimybę, tad pasireiškia nepagarba Dievui, visomis nuodėmėmis - žudymu, vagyste, svetimavimu, melu, geiduliais.

Duginas supranta Dievą kaip tradicines vertybes, o jo priešprieša yra lytinės mažumos. Duginistus supažindinčiau su tokiais žmonėmis pasvarstyti, ką jiems daryti? Dažnai atrodo, kad būtent apie tai sukasi mūsų laikų nesusikalbėjimai.

'''Žmogus ir blogis. Ar valstybė elgiasi kaip žmogus?'''

Žmogus įsikūnija santvarka, joje išreiškia savo laisvę, jai atiduoda savo laisvę. Žmonija kuria santvarkas, ir tos santvarkos kuria žmoniją.

Adolfas Hitleris "Mein Kampfe" išsakė dėsnį, kuriuo jisai puoselėjo luominę santvarką. Kiekvienas žmogus turi siekti siauresnio ratelio aukščiau, ir vengti platesnio ratelio žemiau.

Panašiai, Dugino raštuose atpažįstu Vakarų dorovinę luomų santvarką, kurioje išsirikiuoja visos šalys, nuo Amerikos, pasaulio židinio, kuri save laiko dora, iki nustumčiausio pasaulio paribio, kuris savaime blogas.

'''Kaip santvarka paima viršų'''

Jei kalbėti apie Hitlerio asmeninius tikslus, tai jo tikslams buvo nenaudinga žydus išžudyti, o verčiau juos laikyti getuose kaip merdintį luomą. Tačiau Hitleris sumūrijo blogio traukos kaminą, kuris paskui jau valdė jį.

Lietuvoje žydų išžudymą paskubino savanoriai, kaip antai Jonas Pyragius, Ričardas Šveiceris, Vytautas Reivytis, Pranas Germantas, Jonas Noreika.

Ką daryti su dokumentais nušviečiančiais lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimus žmonijai? Šito paklausiau istoriko Arvydo Anušausko, kuris man tėviškai nusišypsojo, "Reikia mokėti nematyti." Šiuo metu jisai yra Krašto apsaugos ministras. Kitas Noreikos gynėjas, Laurynas Kasčiūnas, yra Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas.

Jie norėtų, kad pasipiktintumėme išskirtiniais Putino nusikaltimais. O aš vis prisimenu kaip per penkias savaites Noreikos sukilėliai Telšių apskrityje savanoriškai sušaudė tris šimtus lietuvių, išžudė keturis tūkstančius žydų, tarp jų visus Plungės vaikus, moteris ir senukus, o po viso to Noreika nusivedė žudynių rengėjus į Kauną sveikinti Laikinąją vyriausybę.

'''Santvarkų kova'''

Genocido centro darbuotojas Egidijus Dalius Stancikas gynėsi taip: Įžvalgioje Europos parlamento rezoliucijoje „Dėl Europos sąžinės ir totalitarizmo” perspėjama: istorinių faktų neįmanoma interpretuoti visiškai objektyviai ir niekas negali teigti, kad jis – vienintelis objektyvusis žinovas.

Duginas panašiai tvirtina, "Kiekviena tariama tiesa yra tikėjimo reikalas. Žodžiu, tikime ką darome, tikime ką sakome. Ir tai vienintelis būdas apibrėžti tiesą. Žodžiu, turime savo ypatingą rusišką tiesą, kurią jūs privalote priimti, kuri gali nebūti jūsų tiesa."

Europos parlamento rezoliucija išreiškia, kaip nepaisant sunkumų mokslu einame link nešališkos tiesos: "Kadangi istorikai sutinka, kad istorinių faktų neįmanoma interpretuoti visiškai objektyviai ir kad visiškai objektyvaus istorinio jų perteikimo nėra; kadangi nepaisant to profesionalūs istorikai, remdamiesi mokslinėmis priemonėmis, studijuoja istoriją ir stengiasi būti kuo nešališkesni"

Jie supranta blogį kaip priešą, kuris meluoja, žudo, vagia, užtat yra gera priešą apgauti, nukauti, jo turtą nusavinti.

Jie kalba ne visų vardu, ne savo vardu, o "mūsų" vardu, savo kultūros vardu, kalba miglotai, tokiu būdu skaldydami žmoniją.

Jėzus mokino elgtis su visais vienodai: Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas.

Yra dvi dorovės
* Supriešinimo (blogojo vaiko - apsirikimo) ir sutaikymo (gerojo vaiko - šviesuolių bendrystės).
* Laisvos valios ir likimo, tarp asmeninio pasirinkimo ir neišvengiamumo.
* Kova tarp neišvengiamumo ir laisvumo.

Koholetas apie neišvengiamumą
* Viskam yra metas - metas žudyti, metas gydyti, metas karui, metas taikai. Bet ar verčiau žudyčiau ar būčiau žudomas? Ar sutaikyčiau ar būčiau sutaikytas?

'''Suprasti jų tikslus ir savo tikslus'''

Jos blogis
* Tiesos paneigimas
* Žmonijos skaldymas į "mus"
* Tikrovės paneigimas - niekšingų santvarkų pervertinimas
* Pasaulinės santvarkos pasmerkimas absoliutu blogiu

Ar aš būdamas blogis galiu juos suprasti?

Ar aš galiu išversti šiuos kaltinimus? Kad pats nepaneigčiau tiesos, neskaldyčiau žmonių...

Jų tikslas yra suskaldyti visus, kad kiekvienas už save atsakytų.

Mūsų tikslas yra susieti visus, kad dvasia būtų prieinama, kad kiekvienas galėtų laisvai rinktis, teisingai liudyti.

Jie išbando Ukrainą, kas jinai yra. O mūsų tikslas yra, kad Ukraina turėtų pasirinkimą.

'''Iš jų pusės suprasti, kad ne jie mano priešas, o aš jųjų priešas.'''

Žiūrėti iš jų pusės, tai reiškia suprasti, kad pats esu jiems blogis, kaip kad jiems man atrodo blogis.

Save suprasdamas kaip jų priešas, sutampu su jais, neskiriu savęs nuo jų, įžvelgiu prarają, elgiuosi besąlygiškai.

'''Ne mano tikslas juos tobulinti, brandinti, o jų tikslas mane tobulinti, brandinti, grūdinti.'''

Ne mūsų tikslas kitus gryninti, o jų tikslas mus gryninti.

Kai mes kitus gryniname, mes esame blogis. Kai kiti mus grynina, tai yra gėris.

Žmogus gyvas ne vien tik duona, jis gyvas kiekvienu Šventojo Rašto žodžiui, jisai gyvas druska - naikina blogį, išsaugo gerumą - ir druska, jei būtų prėska, būtų nieko neverta.

Blogis yra žemės druska. Jisai naikina blogį ir išsaugojo gėrį.

Blogis nenori matyti savo darbų, tad juos daro tamsoje. Bet mes norime matyt trejybės ratu.

Aš jiems kažkuo trukdau, tad netrukdysiu, o palaikysiu ir savaip nukreipsiu. Jei vers mane nueiti vieną mylią, nueisiu su juo dvi.

Tokiu būdu susidraugauju su blogiu.

Verčia mane, kaip Rusijos priešą, pamąstyti, ko iš tikrųjų trokštu, ko noriu iš Rusijos? Ar kad pasitrauktų iš Ukrainos, o gal tiesiog, kad susitaikytų su Ukraina, kad bendrautų, kad Rusija mylėtų priešą, kad Rusija nepasijustų nustumta, kad nebūtų laikoma blogiu?

>>bgcolor=#E9F5FC<<
-----------------------
[+Leisti valdovams valdyti padėtį+]
-----------------------
>><<

'''Blogiui lengva susipainioti'''

Blogis meluoja. Galima įsiklausyti, ką jisai bando savo melais pasakyti, ką pasiekti?

Jisai naikina visa tai, kas yra tuščia. Klausyto yra vargas, tačiau turim reikalą. Mes galim ištraukti tai kas yra sveika.

Kodėl blogiui sunku? Nes jisai tarnauja sau bet iš tikrųjų tarnauja Dievui?

Jo tikslas yra įklampinti žmogų į spąstus, kuriuose žmogus pamanytų, kad nėra Dievo. Blogiui reikia, kad žmogus pripažintų tik pasaulį.

Užtat tenka vis naujai grįžti prie Dievo.

Tačiau žmogui labai nedaug tereikia, nes mažiausia skylutę prakerta blogio kiautą. Užtat blogiui reikia, kad žmogus pamanytų, kad jam reikia labai daug.

Nes jo tikslas yra atkirsti žmogų, tačiau priešiškumas atveria meilės galimybę.

Blogio tikslas yra, kad žmogus pasijustų nelaisvas. Tuo tarpu žmogus visada turi vidinę laisvę, kurią gali įprasminti, kad ir mažiausiais darbeliais.

'''Įtampą atpažinti ir nuleisti'''

Priešiškumas sukelia velnišką įtampą. Žmogus, bijodamas tos įtampos, atsikirs nuo kitų. Tačiau įveikdamas baimę jisai gali pereiti pas priešą ir nuleisti įtampą.

Mylėdamas priešą suprask jo priešiškumo šaltinį ir įžvelk jame Dievo paties susipriešinimą, Dievo dvasios pradą, kurį Dievas įveikia atsiskleisdamas tiesa ir meile mums, mūsų laisvei. Širdingai puoselėkime priešo laisvę ir jį laimėsime.

* Skaldymas sukelia įtampą
* Valdymui - pripažinti, išlaikyti ir pajungti tą įtampą.
* Padėti vienas kitam mylėti savo priešą, kovoti taikiai.
* Parodyti kaip tą įtampą nuleisti, nukelti nuo žmonių - išlaisvinti žmones nuo tos įtampos.
* Įtampa - malūnai - elektra
* Susitelkti, įsiklausyti į dvasinį lygį, perkelti kovą į dvasinį lygį - į ženklų lygį - rodyti gerą valią - taikiai kovoti.

'''Padėkime priešui išsinarplioti'''

Susidraugauti su blogiu, tai reiškia, pripažinti jo vaidmenį ir padėti jam išsinarplioti.

Siūlau, kad susidraugaudami su blogiu, nevarydami savo priešų į kampą, o leisdami jiems garbingai išsinarplioti, padėdami jiems išmąstyti, ko jie iš tikrųjų nori, suteikdami jiems laisvę ir leisdami jiems rinktis ateitį, išmoktumėme taikiai kovoti kitą dieną, išvengtumėme smurtingų aklaviečių.

Visada rodykime gerą valią, visaip atverkime laisvę.

Geras žodis liudija, geras žmogus dirba gerą darbą. Gera savybė parodo, kad geras Dievas dovanoja gerą dovaną. Gera naujiena tvirtina, kad tai tas pats gerumas. Visa tai yra gera valia, atverianti kelią gerai širdžiai.

Nuginkluojame grynąjį priešą - neišvengiamumo santvarką - išlaisviname joje įkalintą žmogų, "Lauk!"

'''Patys neįsinarpliokime'''

Jėzus nenusilenkė savo Gundytojui, o verčiau leido jam valdyti visą pasaulį. ''Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!'' Ir tuomet velnias nuo jo atsitraukė.

'''Leisk jam kažką valdyti, kažką laimėti.'''

Priešas gyvena neišvengiamumu. Gaunasi, kad pasaulis nevaldomas. Tad pirmiausiai reikia leisti jam sėdėti prie vairo. Tegul jisai atsako ir tegul jisai užleidžia.

Prisimenu Jėzų, kuris leido piktoms dvasioms įeiti į kiaulių bandą, kuris leido piktžolėms bręsti tarp javų, kuris pasikeisdavo mintimis iš Šventojo rašto su savo Gundytoju.

Palaikyti duginiečius, kad jie valdytų savo šalį, kuris šiuo metu nevaldomas. Juk Putino žodžiais, tai kas vyksta yra neišvengiama. Tai reiškia, kad pasaulis nevaldomas žmonių, nė jokių laisvų būtybių.

Kartu su jais plėtoti šviesuolių bendrystę, kurioje kiekvienas save valdo.

'''Išmokti jų kalbą'''

Duginas kviečia mus paprieštarauti liberalizmui. Aš savo ruožtu kviečiu jo šalininkus į pokalbį.

Smurtas kaip kalba, buka kalba
* nuoširdumas
* dukart trenkiau fašistams

Duginiečiai šiuo metu yra tie kurie Rusijoje jaučiasi laisvi. Dugino kalbą išmokti, plėtoti, padėti jai prisiliesti prie tikrovės.

Dugino mintys savo ištakas randa tame, kad vienašališkumo ir daugiašališkumo prieštaravimų esmė glūdi pačiame Dieve.

Panašiai, išmokti Pasaulio ekonomikos forumo, prezidento Zelenskio, Azovo bataliono kalbą, gilintis į Ukrainos nacionalistų organizacijos pasaulėžiūrą.

'''Parodyti jų santvarkų prasmę'''

Žmonės kaip Duginas yra prisirišę prie savo santvarkų, kurios gali būti bedvasios, spąstai.

Galim žmonėms parodyti jų santvarkų prasmę, o taip pat parodyti, kad jie yra kažkas daugiau nė jų mintys, nė jų santvarkos.

Iššaukti demonus, tai išlaisvinti žmones, tai atskirti žmones ir santvarką.

>>bgcolor=#E9F5FC<<
-----------------------
[+Supraskime ir palaikykime priešų siekius+]
-----------------------
>><<

'''Palaikydami jų siekius, padėkime jiems mylėti savo priešą, taikiai kovoti.'''

Kliūtys derybininkams
* Didžiausia problema derėtojams, kraugeriškumas
* įveikti kraugeriškumo nelankstumą
* Ukrainian polls show that they think they can win, they want to see blood
* Михайло Подоляк 🇷🇺 propagandists are as responsible for atrocities in 🇺🇦 as the army. For years, they’ve nurtured hatred for 🇺🇦 in media. Now the 🇷🇺 viewer wants 🇺🇦 blood and doesn’t accept excuses
* Valdyti: taikos metu ruoštis karui, karo metu ruoštis taikai
* Vadovams svarbi liaudies pagarba, liaudis juos įtakoja, mes galim įtakoti liaudies nuotaikas.

Interesai
* Abiejų šalių derybininkai numano daugybę sprendimų, pavyzdžiais gali būti Suomija ir Austrija, taip pat Šiaurės Korėja ir Pietų Korėja. Ukrainai siūlau pamąstyti, kaip mylėti savo priešą, ir Vakarai juo labiau galėtų jai pasiūlyti, nes Ukrainos įstojimas į Europos Sąjungą ir NATO labiausiai priklauso nuo jos sugebėjimo sugyventi su Rusija ir atsisakyti nereikalingų žemių bei nereikalingų didvyrių, kurie vargu ar apibūdina, kas ta Ukraina, o verčiau ją varžo. Nejaugi Ukrainai trūksta žemių ar didvyrių? Lietuva džiaugiasi atgavusi Vilnių ir Klaipėdą, bet nekovoja dėl Suvalko, Gardino, Lydos ir Ašmenos, kuriuos jai Leninas pripažino. Jeigu Ukraina nori kariauti dėl Krymo, Donbaso ir Stepano Banderos, čia jos reikalas, bet nebūtinai jos draugų. Verčiau leistų Rusijai visa tai laimėti. Manau, beprasmiška kovoti dėl tarptautinės teisės ten, kur jos nebėra.

Susitelksiu į Rusiją, kodėl jai siekti taikos? Kaip parodyti, kad taika palaikytų jos siekius?

'''Supraskime Rusijos ir Ukrainos siekius'''

Supraskime Putino siekius
* demilitarizmą
* denacifikavimmą

Suprasti Rusijos siekius - kuria prasme esame jų priešai

Valdyti ar bent įtakoti ko daugiau pasaulio,
* Plėtoti savo pasaulio viziją - vadovauti - daugiašaliam pasauliui prieš vienašalį pasaulį
* Išsiaiškinti tikrąjį priešą - kas Vakaruose nori, kad karas tęstųsi, kad Rusija silpnėtų?
* Kariaudama jinai rizikuoja pralaimėti ar tiesiog dar labiau sužlugdyti savo kariuomenės reputaciją.

'''Palaikykime Ukrainos, Rusijos, Vakarų, Putino ir Dugino siekius, leiskime jiems valdyti, parodykime kaip jų galėtų siekti, padėkime jiems jų siekti'''

* draugauti su vakariečiais
** išsiaiškinti - koks Rusijos tikrasis priešas? Ar tai, kaip Duginas tvirtina, plutokratija, Davoso Forumas ir Džordžas Sorosas?
** atskleisti, kas Vakaruose nori besitęsiančio, nesibaigiančio karo? žiauriaus sąstingio?
** leisti jiems susipriešinti, susiskaldyti

* draugauti su Zelenskiu
** paaiškinti jam: Zelenskis: "Rusai nekenčia mūsų, ir aš nesuprantu kodėl“

* draugauti su ukrainiečiais
** tai paprasčiausias būdas atskirti piktžoles nuo javų - vieni priims geruoju, kiti bloguoju
** atskirti nacius nuo nenacių
** naudoti ko mažiau smurto (pačiupau akinius)(terorizmas vs. genocidas)
** jiems artimesnis yra rusų pasaulis, tiek popkultūroje, kine, popmuzikoje, internete - įsivaizduokime, kad rusai jame puoselėtų taikos judėjimą
** švytuoklės dėsnis - pasėti gražų elgesį
** Pripažindama Ukrainos kovingumą, ji laimėtų ukrainiečius.
** Parodyti, kad Rusija ne šiaip didelė tauta, o civilizacija, sutelkianti įvairovę, šviečianti daugybei tautų.
** juos vis tiek Vakarai atstums
** pasėti geros valios sėklų, kurios vėliau išdygs
** gerbti ukrainiečių kovingumą - pripažinti juos ir pasisavinti - kaip broliuką
*** Lenin: “You probe with bayonets: if you find mush, you push. If you find steel, you withdraw.”
** pasisavinti jų simbolius Šlovė Ukrainai
** gerbti norus -
* draugauti su kitom šalim
** patraukti daugiašalį pasaulį, pasaulio Paribį

* draugauti su rusais
** tik 1% rusų kovoja, 99% nekovoja, reikia, kad taikiai kovotų
** rusai yra vieningi, drausmingi
** Stalinas Didžiosios Tėvynės karo metu apjungė visus rusus
** Putino pulko dėsnis - mikliai atsiliepti besikeičiančioms aplinkybėms, išlaikyti vieningumą, valdyti savo liaudį, kad laikytųsi Putino dėsnio greitai persimesti - savo šalies žaidimo taisykles
** Parodyti, kad Rusijos žmonės gali vieningai siekti geopolitinių tikslų.
** įtraukti Rusijos įtakos zoną
** Rusija kaip tikra civilizacija, ne tik didelė tauta, kad ją gerbtų pasaulis

'''Kalbėkimės'''

Mes nežinome, kas iš tikrųjų valdo vienašališkąjį pasaulį, tačiau visas pasaulis mato Rusijos Federacijos vadovavimą atskleidžiant prieštaravimus vardan daugiašališko pasaulio. Šio susikirtimo užbaigimas su meile išjudintų pasaulio Paribį daugiašališkam pokalbiui apie dorovinių luomų Santvarkos dorovinį atrankumą, kuriuo vienašališkas pasaulio Židinys save laiko doresniu už daugiašališką Paribį.

Ieškokime bendrų priešų, kovoti su savižudybėmis
* Pasaulyje kasmet nusižudo (16) 800,000 žmonių, Rusijoje (12) 18,000 žmonių, Ukrainoje nusižudo (20) 9,000 žmonių. Prezidento Putino valdymo metu trigubai sumažėjo savižudybių skaičius. Manoma dėl to, kad degtinę keičia alus ir vynas. Bet kaip tada su tradicinėm vertybėm?

Atsiprašau, kad neįstengiu suvokti savo blogio, tad prašau jūsų pagalbos.

20220415TaikdarioKelias


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 balandžio 23 d., 12:41