神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.DievoAtsakymai istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti kodo pakeitimus

2021 sausio 19 d., 20:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-17 eilutės iš
į:

Apie ką pasikalbu su Dievu

Pakeista 98 eilutė iš:

Dievas

į:

Dievas apie Dievą

2021 sausio 19 d., 20:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 10-11 eilutės iš
į:
 • Peržiūrėti viską ką Dievas mane moko, perkelti į atitinkamus puslapius.
 • Palyginti Dievo klausimus ir mano atsakymus.
Ištrintos 15-17 eilutės:

Nagrinėju Dievo atsakymus.

Dievo atsakymus lyginu su savo klausimais.

2021 sausio 19 d., 20:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-6 eilutės iš

Kas per Dievas man atsiskleidžia?

į:

Ką sužinau būtent iš Dievo?

Pridėtos 8-12 eilutės:

2018 rugsėjo 01 d., 15:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-8 eilutės iš
į:

Klausimai Dievui

Kas per Dievas man atsiskleidžia?


2017 kovo 23 d., 17:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 23-24 eilutės iš
į:

Ir paskaičiavau, kiek Dievas man kalbėjo įvairiomis temomis:

5 Rūpėjimas

4 Dievo ir žmogaus santykio branda 4 Nežinojimas žinojimas 4 Šešerybė

3 Matematika ir geometrijos 3 Šešerybės atvaizdai

2 Dievo ir žmogaus santykis 2 išsiskiriame nuo Dievo 2 gyventi širdimi, Dievu 2 Dievas gyvena mumis 2 Dievo šokis 2 Dievo meilė 2 Amžinas gyvenimas 2 Meilė 2 Širdis ir pasaulis 2 Klausimas 2 Laisvė 2 Troškimai ir netroškimai 2 Vertybės 2 Kalbos

1 Kur Dievas slypi 1 kaip Dievas atsiskleidžia 1 Dievo būtinumas 1 Malonė ir teisingumas 1 Savastis 1 Asmuo 1 Ženklų savybės 1 Pertvarkymai 1 Kintamieji 1 Aštuongubas kelias 1 Laipsnynas 1 Aplinkybės 1 Nuotaikos 1 Juokavimas 1 Sūnaus linkėjimai tėvui

 • 0,5 Išėjimas už savęs, Gerumas, Dievo ryšys su savimi, Dvasial, Vienumas, Visuma, Nuklydimas, Nemeilė, Būtis ir nebūtis, Atsakomybė, Išminties perdavimas, Nulybės atvaizdai, Jauduliai, Lygtys ir veiksmai

0,5 Gėrio kryptys 0,5 Kalbos vienetas 0,5 Veiklos 0,5 Pagrindimas 0,5 Įtampa 0,5 Padalinimai 0,5 Atvaizdai 0,5 Trejybė 0,5 Gyvybės dėsniai 0,5 Sąvoka 0,5 Požiūrio atsiradimas 0,5 Atsitokėjimas 0,5 Permainos 0,5 Prieštaravimai

2017 kovo 23 d., 16:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:
2017 kovo 23 d., 14:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-29 eilutės:

Žr. Klausimai Dievui

Nagrinėju Dievo atsakymus.

Dievo atsakymus lyginu su savo klausimais.

Nuo 2016 m. liepos 22 d. iki 2017 m. kovo 23 d. klausiau Dievo 171 klausimą. Surūšiavau. Skaitlingiausios rūšys:

 • 19 kartų: Kalbos
 • 14 kartų: Pagrindimas, Matematika
 • 12 kartų: Elgesys
 • 9 Rūpesčiai
 • 8 Dievo šokis, Bendradarbiavimas su Dievu, Visuomenė, Nuotaikos
 • 7 Dorovė
 • 6
 • 5 Dievo įsakymas, Kintamieji
 • 4 Įvardijimas, Meilė, Kinų eilėraščiai
 • 3 Gyventi Dievu, Žinojimas, Požiūriai, Vertybės
 • 2 Lūkesčiai, Gvildenimai, Vienumas, Dorovės rėmai, Kiti, Veiksmai, Penkerybė
 • 1 Pertvarkymai, Pasakojimas, Svaigalai, Antrinės sandaros, Atvaizdai, Aplinkybės, Požiūrių permainos, Nuostatos, Sąvoka, Dievo požiūris, Asmenys, Gyvybė, Valia, Amžina branda, Dėmesys, Pasirinkimų malūnas

2016 lapkričio 26 d., 21:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 20-27 eilutės:

Pavyzdžiai pagrindimo, kaip mums ima rūpėti.

Derinys yra geometrijos patikslinimas, gyvybės dėsniai įvairiomis kryptimis augančių įtampų, dėmesio tikslingas derinimas.

Dievo kūryba išplaukia iš vienumos, o mūsų rūpesčiai priešingai, iš skirtingų įtampų derinimo.

2016 lapkričio 26 d., 20:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-6 eilutės:

Dievo ir žmogaus santykio branda

Santykiu su Dievu suvokiame, jog mes vaikai, jisai tėvas, jo požiūris platesnis, jisai atveria mūsų širdis, o mes laisvi tam pirtarti, vykdyti jo valią paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu, amžinai bręsti, sutapti meile, būti viena, mylėti kitus kaip ir mes esame mylimi, tai yra dorovė, apsiversti, tikrasis teisingumas, malone atliepti malonę.

Pakeistos 19-22 eilutės iš

Dievas iškyla kai mes mylime, kada sugebame pakęsti neteisybę, mąstyti plačiau, nes patys esame mylimi, tad galime vykdyti Dievo valią, paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu, mylėti save, vienas kitą ir Dievu, tad ir Dievą.

į:

Dievas iškyla kai mes mylime, kada sugebame pakęsti neteisybę, mąstyti plačiau, nes patys esame mylimi, tad galime vykdyti Dievo valią, paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu, mylėti save, vienas kitą ir Dievu, tad ir Dievą.

2016 lapkričio 26 d., 19:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-4 eilutės:

Dievas

Dievas gyvena mumis

2016 lapkričio 26 d., 19:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-11 eilutės:

Kaip Sūnus mumyse gyvens. Domėkis Sūnaus pavyzdžiu.

Turime siekti ryšio su Dievu netiesiogiai ir galiausiai tiesiogiai. Visiems su visais būti vienų viena.

Šviesuolių ir tamsuolių bendrystė trijomis kalbomis įkūnija Dievo Dvasią, išpildo Sūnaus dievybę, tad reikia remtis Sūnumi ir už tarpą esančiu Tėvu.

Geometrijos patikslinimai, požiūrių permainos, matematikos įrodymo būdai išreiškia kaip išplėsti Dievo meilę ja mylėti kitą, gyventi jam laidu su Dievu, kada mūsų platesnis požiūris, kaip ir Dievo požiūris platesnis už mūsų (o malonės-širdies požiūris platesnis už teisingumo-pasaulio).

Dievas iškyla kai pereiname iš savo laisvės į Dievo laisvę, tikrai bręstame, ne šiaip gyvename ar elgiamės, bet dorove pripažįstame savo laisvę ir ją įtvirtiname meile, suvokiame jo meilė tai plyšys pasaulyje, atitinkantis laisvės plyšį mumyse, laisvumo šaltinio pripažinimą.

Dievas iškyla kai mes mylime, kada sugebame pakęsti neteisybę, mąstyti plačiau, nes patys esame mylimi, tad galime vykdyti Dievo valią, paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu, mylėti save, vienas kitą ir Dievu, tad ir Dievą.

DievoAtsakymai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 19 d., 20:37