神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.DievoPožiūris istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2022 rugsėjo 08 d., 21:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 135-138 eilutės:

'''Užrašai'''

* Dievo požiūris yra joks požiūris.
2022 gegužės 19 d., 12:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 83-85 eilutės:

Sandarų pagrindas
* Sandaros išsivysto iš Dievo požiūrio. Dievas yra pirm visko. Jo požiūriu atsiveria sandarų galimybė.
2022 gegužės 05 d., 16:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
[[Požiūriai]], [[Dievas]], [[Viską žinoti]]
į:
[[Požiūriai]], [[Dievas]], [[Viską žinoti]], [[Prasmė]]
Ištrintos 87-94 eilutės:

'''Kas Dievui rūpi?'''

* Dievui rūpi ištirti, ar jisai būtinas? Ar jisai būtų, net jei jo nebūtų? Užtat jis pasišalina.
* Dievui rūpi amžinas gyvenimas, mūsų branda, kad amžinai augtumėme, bręstumėme, mokytumėmės ir gyventumėme. O man rūpi, kad tai vyktų jau čia ir dabar.
* Dievui rūpi jo valia, kad vykdytumėme ją.
* Dievui, bet ypač Jėzui Kristui rūpi, kad būtumėme viena.
* Dievui rūpi mūsų kasdienis gyvenimas, kaip mes bendraujame su kitais, su artimaisiais, su nustumtaisiais.
2022 gegužės 05 d., 15:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 95 eilutė:
* Dievui rūpi mūsų kasdienis gyvenimas, kaip mes bendraujame su kitais, su artimaisiais, su nustumtaisiais.
2022 gegužės 05 d., 15:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 38 eilutė iš:
|| ||Dievas išeina už savęs.||Dievas pasitraukia.||Dievas kuria.||
į:
|| ||Dievas išeina už savęs į save.||Dievas pasitraukia.||Dievas kuria.||
Pridėtos 43-45 eilutės:
* Dievo požiūris yra visko nežinojimas, o Dievas jį išgyvena savo žvilgsniu, visko žinojimu.

Dievui sutampa, žmogui išsiskiria
Pakeista 48 eilutė iš:
* Dievo požiūris yra visko žinojimas, o Dievas jį išgyvena savo žvilgsniu, visko nežinojimu.
į:
2022 gegužės 05 d., 15:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 33-39 eilutės iš
||'''Dievo žvilgsnis'''||'''Dievo požiūris'''||'''Dievo valia'''||
||Išmintis.||Gera valia.||Dievo valia.||
||Dievas įsijaučia į viską
.||Dievas atsiplėšia nuo visko.||Dievas įsisąmonija viską.||
||
Dievas atsako.||Dievas klausia.||Dievas tiria.||
||Dievo žinojimas visko.||Dievo nežinojimas visko.|| ||
||
Dievas išeina už savęs.||Dievas pasitraukia.||Dievas kuria.||
||Trejybės susivedimas.||Trejybės išskyrimas - suvokimas.|| ||
į:
||'''Dievas'''||'''Dievo žvilgsnis'''||'''Dievo požiūris'''||'''Dievo valia'''||
||Amžinas gyvenimas.||Išmintis.||Gera valia.||Dievo valia.||
||
||Dievas įsijaučia į viską.||Dievas atsiplėšia nuo visko.||Dievas įsisąmonija viską.||
|| ||Dievas atsako.||Dievas klausia.||Dievas tiria.||
||
||Dievo žinojimas visko.||Dievo nežinojimas visko.|| ||
|| ||Dievas išeina už savęs.||Dievas pasitraukia.||Dievas kuria.||
||
||Trejybės susivedimas.||Trejybės išskyrimas - suvokimas.|| ||
2022 sausio 14 d., 20:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 118-135 eilutės:

'''Įsivaizduoju Dievo požiūrį'''

Ar įmanoma viską, viską suvesti?

Drįstu manyti, iš esmės man jau gal tai pavyko!

Viską, viską suvesti tai reikštų mąstyti tokiu požiūriu, iš kurio viskas išplauktų ir į kurį viskas vėl įvairiausiai susivestų. Toks turėtų būti Dievo požiūris.

Įsivaizduoju, Dievas klausia savęs, ar jisai būtinas?

Ar Dievo būtų net jeigu jo nebūtų? Jeigu jis tikrai rimtai Dievas, tai jis turėtų būtų visakame reikalingas. Dievas turėtų iškilti net ir nepalankiausiose aplinkybėse. Kiek įsivaizduoju, tai Dievui pats rimčiausias, įdomiausias klausimas.

Kiek tyriau, jam sau uždavus šį klausimą, iškyla visos sandaros, ir būtent tos sandaros, kurias esu aptikęs. Širdingai svarstydamas savo būtinumą, Dievas virsta Manimi, toliau Tavimi, galiausiai Kitu, ir tuomi iššaukia mus apsakančias sandaras. Su Kitu atsiskleidžia visapusiškai išbaigta santvarka - Dievo įsakymas, kurioje Kitas yra tobulai laisvas, taip kad pats Dievas yra nebūtinas. O visgi, Kitas išlieka laisvas tiktai jam širdingai įsisavinant tą įsakymą. Teigiu, jog įsakymą įsisaviname tiktai įsivaizduodami ir vykdydami ne savo, o įsakymo leidėjo valią, tai yra, Dievo valią, paklusdami Dievui ar tikėdami Dievą ar rūpindamiesi tuo, kas Dievui rūpi. Vadinas, mums neužtenka įsakymo, o mums reikia įsakymą įprasminančio Dievo. Kada kiekvienas tai pagrįstai liudysime, tai mūsų liudijimais, Dievas bus būtinas, ar tiesiog, jais jau yra būtinas. Tačiau mūsų liudijimas neišbaigtas, o gal ir neišsibaigs, tad ir Dievo būtinumas galutinai neišsipildo, o vis skleidžiasi. Tai ir yra amžinas gyvenimas.

Tokia, kaip suprantu, yra visako esmė, išeities taškas iš kurio viskas atsiskleidžia ir į kurį viskas susiveda. Tai išsakysiu daugybe smulkmenų, dalį kurių kaip ir žinau, ir dalį kurių dar reik išaiškinti. Visgi, jaučiu, kad suprantu bendrus bruožus, prie kurių vis grįšiu, kuriuos vis naujai permąstysiu. Dievas klausia savęs, ar jisai būtinas? Tokiam svarstymui sudaro atitinkamas sąlygas. Iš pačių sąlygų paaiškėja, jog Dievas nebūtinas. Tačiau mes, tų sąlygų išgyventojai kiekvienas atsakome, jog Dievas būtinas. Taip bent įsivaizduoju ir taip mane skatina manyti tai, kaip visos sandaros susideda.

Patyrėme, kaip sandaros vienas kitą papildo, ir netgi išreiškia, kaip jas mąstome, kaip mūsų mąstymas jųjų susistato. Pavyzdžiui, dvejybę suvokiame vienu iš keturių atvaizdų (viskas, betkas, kažkas, niekas), sudarančių ketverybę (kodėl, kaip, koks, ar), kurią suvokiame vienu iš dviejų atvaizdų (didėjantis, mažėjantis laisvėjimas), sudarančių dvejybę... Tai teikia vilčių jog visos visos sandaros apskritai į kažką susiveda. Taigi, į ką?
2021 rugpjūčio 10 d., 15:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 103 eilutė iš:
* Dorovės tyrimas
į:
* Dorovės tyrimo septynios pakopos
2021 gegužės 26 d., 12:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 112-117 eilutės:

Asmenys išgyvena Dievo požiūrį
* 4 x 2 amžinojo gyvenimo požiūriai: gėrio kryptys
* 6 (4+2) gyvenimo požiūriai: pasirinkimai (susiveda į valią) laipsnynas?
* 2 Žmogaus požiūriai: didėjantis ir mažėjantis laisvumas (sutapimai)
* 4 Dievo požiūriai: asmenys (troškimai) nieko, kažko, betko, visko.
2021 gegužės 26 d., 12:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-22 eilutės:

Ką Dievo požiūriu reiškia
* svarbiausios, prasmingiausios sąvokos: Meilė, Dievas Sūnus - mylėti Dievą ir mylėti artimą, Dievo Trejybė, Amžinas gyvenimas.
* svarbiausios sandaros: Trejybė, Viskas, Laisvumas, Betkas, sąvokų sutapimas ir atskyrimas, žvelgimas Pirmyn ir Atgal
* kitos svarbios sandaros: Kūrėjas, Žmogus, Atjauta, Požiūris.
2021 vasario 15 d., 23:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 108 eilutė iš:
>>bgcolor=##EFCFE1<<
į:
>>bgcolor=#EFCFE1<<
2021 vasario 15 d., 22:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 29 eilutė:
||Išmintis.||Gera valia.||Dievo valia.||
2021 vasario 15 d., 22:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 17-18 eilutės iš
į:
* Kaip Dievo žvilgsnis, Dievo požiūris, Dievo valia išreiškia Dievo lygmenis septyniose maldų rūšyse?
Pridėtos 28-34 eilutės:
||'''Dievo žvilgsnis'''||'''Dievo požiūris'''||'''Dievo valia'''||
||Dievas įsijaučia į viską.||Dievas atsiplėšia nuo visko.||Dievas įsisąmonija viską.||
||Dievas atsako.||Dievas klausia.||Dievas tiria.||
||Dievo žinojimas visko.||Dievo nežinojimas visko.|| ||
||Dievas išeina už savęs.||Dievas pasitraukia.||Dievas kuria.||
||Trejybės susivedimas.||Trejybės išskyrimas - suvokimas.|| ||
Pridėta 36 eilutė:
* Dievas savo žvilgsniu įsijaučia į viską, o savo požiūriu atsiplėšia nuo visko.
Pakeista 39 eilutė iš:
* Dievo požiūris yra žinojimas, o Dievo žvilgsnis yra nežinojimas.
į:
* Dievo požiūris yra visko žinojimas, o Dievas jį išgyvena savo žvilgsniu, visko nežinojimu.
Pridėta 43 eilutė:
Pridėta 46 eilutė:
Pridėta 49 eilutė:
Pakeistos 53-54 eilutės iš
[[Viską žinoti | Visko žinojimas]]
* Dievo požiūris yra visko žinojimas, o Dievas jį išgyvena savo žvilgsniu, visko nežinojimu.
į:
Pridėta 60 eilutė:
Pridėta 63 eilutė:
Pridėta 66 eilutė:
2021 vasario 15 d., 22:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 92-94 eilutės:

>>bgcolor=##EFCFE1<<
---------------------
2021 sausio 16 d., 14:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 10 eilutė:
** Koks yra Dievo požiūris?
Pridėta 14 eilutė:
* Kaip priimame Dievo požiūrį?
2021 sausio 15 d., 02:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 90-91 eilutės:

Rick Warren. [[http://rickwarren.org/devotional/english/develop-god's-perspective-on-life | Develop God's perspective on life]].
2021 sausio 15 d., 00:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 2 eilutė:
----------------
2021 sausio 15 d., 00:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 12 eilutė:
* Kaip iš Dievo sąmoningumo išsiskiria Dievo nežinojimas ir Dievo žinojimas?
2021 sausio 14 d., 10:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Požiūriai]], [[Dievas]], [[Viską žinoti]]
į:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
[[Požiūriai]], [[Dievas]], [[Viską žinoti]]

'''Kokia reikšmė Dievo požiūrio?'''

----------------
Ištrinta 7 eilutė:
----------------
2019 gruodžio 13 d., 18:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 49-51 eilutės:
Dievo tikslai grindžia Dievo protą
* Ieškoti Dievo tikslų - pasimokyti iš siaubingų įvykių.
* Dievo tikslai grindžia Dievo protą ir į jį susiveda.
Pridėta 53 eilutė:
2019 gruodžio 13 d., 18:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 48-53 eilutės:

* Ar Dievas turi protą? Jo protas išplaukia iš požiūrio, kaip ir mūsų protas, kartu ir visko padalinimai. Užtat Dievas turi širdį ir valią. Bet Dievas neturi kūno, nes jisai yra dvasia.
Dievo požiūrių grandinė
* Trimis požiūriais besąlygiška būklė tampa sąlygiška būkle. Pirmu požiūriu žvelgia už savęs į sąlygas; antru požiūriu atsigręžia; trečiu požiūriu apsiriboja savimi, sąlygomis.
* Požiūris-2 (už mūsų) iššaukia sau tolygų Požiūrį-0 (mūsų gelmėse) anapus Požiūrio-1 (mūsų savasties). Požiūris-3 sulygina požiūrį-2 ir požiūrį-0 ir tuomi sutampa su požiūriu-0. (Sutrumpinimai: Požiūris-2 = požiūris į požiūrį, Požiūris-3=požiūris į požiūrį į požiūrį, Požiūris-1=požiūris, Požiūris-0=joks požiūris.) Kaip čia apibrėžti: Nėra ar yra? Amžinas gyvenimas ar šiaip gyvenimas?
* Dievo šokis remiasi jokiu požiūriu. Kaip Dievo šokiu atsiranda požiūris? ir kartu grynasis sąmoningumas? Sąmoningumas apibrėžia požiūrį, kas tai yra, tai pasąmonės ir sąmonės derinimas, taip kad viena kryptimi, įsijaučiant, veikia pasąmonė, o kita kryptimi, atsitokėjant, veikia sąmonė. Užtat išgyvenimo apytaka yra Dievo šokis naujai išgyventas požiūriu, sąmoningumu. Ir kiekvieną požiūrį grindžia Sūnaus aštuonerybė, išsakanti požiūrio galimybes, tiek viena, tiek kita kryptimi. O tos galimybės nusako padalinimų ratą. Pasąmonę suprantame, kaip požiūrių atėmimą iš laisvumo, tai yra nuslėptos prielaidos. Sūnus visa tai atspindi ir grindžia nes jis visapusiškai ieško Dievo, tiek už savęs, sąmone, tiek savo gelmėse, pasąmone. Tad jo kampu, pirma yra sąmonė, o paskui gali būti pasąmonė, užtat Tėvo kampu, pirma yra pasąmonė, o paskui gali būti sąmonė. Būtent sąmoningumas sutvarko padalinimų ratą tai suderinti.
2019 lapkričio 08 d., 13:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-8 eilutės iš
* Kaip susiję Dievo požiūris ir joks požiūris?
* Kaip suprasti Dievo požiūrį, koks jo santykis su savastimi?
* Viską suvokti "požiūriais" ir būtent "Dievo požiūriu" bei jų "bendryste".
* Koks skirtumas tarp
Dievo požiūrio ir Dievo žvilgsnio?
į:
* Ką reiškia Dievo požiūris?
** Kaip susiję Dievo požiūris ir joks požiūris?
** Kaip susiję Dievo požiūris ir Dievo savastis, viskas?
** Koks skirtumas tarp Dievo požiūrio ir
Dievo žvilgsnio?
* Viską suvokti "požiūriais" ir būtent "Dievo požiūriu" bei požiūrių "bendryste".
2019 rugpjūčio 14 d., 14:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 49 eilutė iš:
* Dievui rūpi, ar jisai būtinas? Ar jisai būtų, net jei jo nebūtų? Užtat jis pasišalina.
į:
* Dievui rūpi ištirti, ar jisai būtinas? Ar jisai būtų, net jei jo nebūtų? Užtat jis pasišalina.
2019 rugpjūčio 14 d., 14:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 49-50 eilutės iš
* Dievui rūpi mūsų branda.
į:
* Dievui rūpi, ar jisai būtinas? Ar jisai būtų, net jei jo nebūtų? Užtat jis pasišalina.
* Dievui rūpi amžinas gyvenimas, mūsų branda, kad amžinai augtumėme, bręstumėme, mokytumėmės ir gyventumėme. O man rūpi, kad tai vyktų jau čia ir dabar
.
Ištrinta 51 eilutė:
* Dievui rūpi amžinas gyvenimas, kad amžinai augtumėme, bręstumėme, mokytumėmės ir gyventumėme. O man rūpi, kad tai vyktų jau čia ir dabar.
Ištrinta 52 eilutė:
* Dievui rūpi, ar jisai būtinas? Ar jisai būtų, net jei jo nebūtų? Užtat jis pasišalina.
2019 vasario 19 d., 11:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 76 eilutė iš:
į:
--------------
Pakeista 80 eilutė iš:
į:
--------------
2019 vasario 19 d., 11:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 5 eilutė:
* Kaip susiję Dievo požiūris ir joks požiūris?
2019 sausio 22 d., 21:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 43-44 eilutės:
Atsiplėšimas nuo visko
* Įsivaizduodami Dievo požiūrį mes atsiplėšiame nuo visko, nuo žinojimo, mes galime nežinoti, galime priimti požiūrį už visko iš kurio viskas išsivysto.
2019 sausio 21 d., 12:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 41-42 eilutės:
Neužstotas, atviras, laisvas
* Dievo požiūris teisingas, išmintingas, tad neužtvertas.
2019 sausio 19 d., 22:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 67-68 eilutės iš
* We are humans within a world, which is to say, within a system. The point is for us to recognize our nature as God and to not attach ourselves to our {{Self}} within this system, but rather to our {{View}} which may coincide with that which is beyond this system. The nature of God is to [BeingOneWith be one with]. We are one with God by allowing for God and coinciding with his view. We thereby live within this system as an extension of God beyond any system.
į:
* Dievo žvilgsniui nebūtinas požiūris, tuo tarpu žmogaus žvilgsniui būtinas požiūris, pirmiausiai Dievo požiūris.
* Mes esame žmonės pasaulyje, santvarkoje. The point is for us to recognize our nature as God and to not attach ourselves to our Self within this system, but rather to our View which may coincide with that which is beyond this system. The nature of God is to be one with. We are one with God by allowing for God and coinciding with his view. We thereby live within this system as an extension of God beyond any system.
2019 sausio 19 d., 22:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
į:
----------------
Pakeista 8 eilutė iš:
į:
-------------
2018 gruodžio 22 d., 16:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
[++Dievo požiūris++]
į:
[+++Dievo požiūris 神的透视+++]
2018 lapkričio 01 d., 10:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 31-32 eilutės:
[[Viską žinoti | Visko žinojimas]]
* Dievo požiūris yra visko žinojimas, o Dievas jį išgyvena savo žvilgsniu, visko nežinojimu.
2018 rugsėjo 27 d., 13:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 50-53 eilutės iš
Priimame Dievo požiūrį suvokdami, jog mūsų sąlygiškas požiūris išplaukia iš jo besąlygiško požiūrio, tad mums reikia teikti jam pirmenybę.
į:
Priimame Dievo požiūrį
* mylėdami.
* suvokdami, jog mūsų sąlygiškas požiūris išplaukia iš jo besąlygiško
požiūrio, tad mums reikia teikti pirmenybę besąlygiškam požiūriui. Būtent tokiu suvokimu sąlygiškasis prilygsta besąlygiškajam, taip kad jų santykis apsiverčia, ir besąlygiškasis sąlygiškajam teikia pirmenybę.
* kaip pasiklydęs vaikas, kuris neieško savo tėvų, bet eina ten, kur jo tėvai jo ieškotų. Tad mums tenka panašiai elgtis. Tai ir yra Dievo valios vykdymas. Vykdome paklusdami, tikėdami ir mums berūpint
.
2018 rugsėjo 19 d., 12:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
* Dievo žvilgsnis (žinojimas) ir Dievo požiūris (nežinojimas) sutampa. Žmogui visada išsiskiria požiūrio priėmimas ir atsiplėšimas nuo jo. O Dievui tokio skirtumo nebūna. Užtat išsiskiria Dievo ir žmogaus požiūriai, jų požiūrių grandinė ir atitinkami suvokimai ir sąmoningėjimas, [[sąmoningumas]]. Žmoguje būtinas požiūris nes yra laisvė priimti Dievo (širdies) požiūrį ar jo nepriimti. Įmanomi požiūriai į požiūrius.
į:
* Pirmapradžio Dievo žvilgsnis (žinojimas) ir Dievo požiūris (nežinojimas) sutampa. Žmogui visada išsiskiria požiūrio priėmimas ir atsiplėšimas nuo jo. O Dievui tokio skirtumo nebūna. Užtat išsiskiria Dievo ir žmogaus požiūriai, jų požiūrių grandinė ir atitinkami suvokimai ir sąmoningėjimas, [[sąmoningumas]]. Žmoguje būtinas požiūris nes yra laisvė priimti Dievo (širdies) požiūrį ar jo nepriimti. Įmanomi požiūriai į požiūrius.
2018 rugsėjo 19 d., 12:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
* Dievo žvilgsnis ir Dievo požiūris sutampa. Žmogui visada išsiskiria požiūrio priėmimas ir atsiplėšimas nuo jo. O Dievui tokio skirtumo nebūna. Užtat išsiskiria Dievo ir žmogaus požiūriai, jų požiūrių grandinė ir atitinkami suvokimai ir sąmoningėjimas, [[sąmoningumas]]. Žmoguje būtinas požiūris nes yra laisvė priimti Dievo (širdies) požiūrį ar jo nepriimti. Įmanomi požiūriai į požiūrius.
į:
* Dievo žvilgsnis (žinojimas) ir Dievo požiūris (nežinojimas) sutampa. Žmogui visada išsiskiria požiūrio priėmimas ir atsiplėšimas nuo jo. O Dievui tokio skirtumo nebūna. Užtat išsiskiria Dievo ir žmogaus požiūriai, jų požiūrių grandinė ir atitinkami suvokimai ir sąmoningėjimas, [[sąmoningumas]]. Žmoguje būtinas požiūris nes yra laisvė priimti Dievo (širdies) požiūrį ar jo nepriimti. Įmanomi požiūriai į požiūrius.
2018 rugsėjo 19 d., 11:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 17 eilutė:
Dievo žvilgsnis ir Dievo požiūris
Ištrinta 18 eilutė:
* Dievo požiūris yra jo klausimas, Ar Dievas būtinas?
Ištrintos 19-24 eilutės:
* Dievo požiūris yra padalinimų visuma, o mūsų požiūris yra padalinimo paskiri požiūriai.
* Buvimas viena.
** Noriu suvokti, kame žmogus yra viena ir neviena.
* Išėjimas už savęs
* Išėjimu už savęs plėtojame savastį. O buvimu viena įveikiame savastį. Ir būtent įveikiame susikalbėjimu su Dievu, kuomet sutampame su juo netgi būdami skirtingose savasties pusėse.
** To be one with is to not be restricted by one's self. God creates human and system by going beyond himself. God's self (his structure - everything) arises with his first act of going beyond himself, his first act of creation, for thereby he creates that which was beyond him that he goes into, which is his self, as he goes from the unbounded into the bounded. His self is everything, and it's division into one perspective. This self seems prior to him, yet arises from him, as he goes beyond himself. Then he goes beyond himself again, into his self, and thus opens up an additional perspective, an opposition between human and system, where human is God who arises where there is no God. Through the operation +1 he continues into his self, so that it recedes and becomes explicit as structure.
Pridėtos 21-32 eilutės:
Dievo tyrimas
* Dievo požiūris yra jo klausimas, Ar Dievas būtinas?
* Dievo požiūris yra jo klausimas, kurį kiekvienas gali užklausti. Ir jo klausimą, Ar Dievas būtinas? galime taikyti jam arba sau. Tad jo klausimas yra mums dviprasmiškas ir mums atveria tokią laisvę.
Dievo išėjimas už savęs
* Dievo požiūris yra jo išėjimas už savęs. Tai santykis tarp Dievo klausimo (sąmoningo nežinojimo Dievo) ir Dievo atsakymo (nesąmoningo žinojimo Dievo). Nežinojimo Dievą išplėtoja žinojimo Dievas. Nežinojimo Dievo ryškėjantis sąmoningumas grindžia nesąmoningo žinojimo Dievo plėtrą. Juos vienija meilė, sąmoninga (besąlygiška meilė priešui) ir nesąmoninga (sąlygiška meilė draugui).
Dievo pasitraukimas
* Dievo nebuvimas, tai tuo pačiu, nevieningumas.
Dievo savastis - viskas
* God creates human and system by going beyond himself. God's self (his structure - everything) arises with his first act of going beyond himself, his first act of creation, for thereby he creates that which was beyond him that he goes into, which is his self, as he goes from the unbounded into the bounded. His self is everything, and it's division into one perspective. This self seems prior to him, yet arises from him, as he goes beyond himself. Then he goes beyond himself again, into his self, and thus opens up an additional perspective, an opposition between human and system, where human is God who arises where there is no God. Through the operation +1 he continues into his self, so that it recedes and becomes explicit as structure.
* Dievo požiūris yra padalinimų visuma, o mūsų požiūris yra padalinimo paskiri požiūriai.
Žvelgimas pirmyn - suvokimas
* Dievo požiūris yra žvelgimas pirmyn.
Pakeistos 34-36 eilutės iš
* Dievo požiūris yra žvelgimas pirmyn.

God's view ends in the trinity of understanding
.
į:
* Dievo požiūris skiria tai, kas besąlygiška, už santvarkos, ir tai kas sąlygiška, santvarkoje. Tad Dievo požiūris yra amžino gyvenimo pagrindas.
Buvimas viena - savasties nesiribojimu
* Išėjimu už savęs plėtojame savastį. O buvimu viena įveikiame savastį. Ir būtent įveikiame susikalbėjimu su Dievu, kuomet sutampame su juo netgi būdami skirtingose savasties pusėse.
Dievo žvilgsnis
* Dievo žvilgsnis baigiasi suvokimo trejybe.
2018 rugsėjo 18 d., 10:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 58 eilutė iš:
2018.09.18 A: Kaip [[Dievo požiūris | tavo požiūris]] skiriasi nuo žmogaus [[požiūris | požiūrio]]?
į:
2018.09.18 A: Kaip [[Dievo požiūris | tavo požiūris]] skiriasi nuo žmogaus [[požiūriai | požiūrio]]?
2018 rugsėjo 18 d., 10:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 54-62 eilutės iš
* We are humans within a world, which is to say, within a system. The point is for us to recognize our nature as God and to not attach ourselves to our {{Self}} within this system, but rather to our {{View}} which may coincide with that which is beyond this system. The nature of God is to [BeingOneWith be one with]. We are one with God by allowing for God and coinciding with his view. We thereby live within this system as an extension of God beyond any system.
į:
* We are humans within a world, which is to say, within a system. The point is for us to recognize our nature as God and to not attach ourselves to our {{Self}} within this system, but rather to our {{View}} which may coincide with that which is beyond this system. The nature of God is to [BeingOneWith be one with]. We are one with God by allowing for God and coinciding with his view. We thereby live within this system as an extension of God beyond any system.

>>bgcolor=#FFECC0<<

2018.09.18 A: Kaip [[Dievo požiūris | tavo požiūris]] skiriasi nuo žmogaus [[požiūris | požiūrio]]?

D: Aš išeinu už savęs į save ir jūs taipogi. Mano savastis yra pirminė, pirmojo laipsnio, tai pirmojo veiksmo įsijautimas, kuriuo prisideda vienas požiūris, o žmogaus požiūris yra antrinis, antrojo laipsnio, kuriuo atsitokėjate. Jisai yra veiksmas +2, kuriuo prisideda du požiūriai, kuriais išeinate už savęs į mane. Tad mylėkite mane palaikydami įsijautimą, atjausdami, ir mylėkite vienas kitą palaikydami atsitokėjimą, rodydami vienas kitam gerą valią.

>><<
2018 rugsėjo 17 d., 18:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 17 eilutė:
* Dievo žvilgsnis ir Dievo požiūris sutampa. Žmogui visada išsiskiria požiūrio priėmimas ir atsiplėšimas nuo jo. O Dievui tokio skirtumo nebūna. Užtat išsiskiria Dievo ir žmogaus požiūriai, jų požiūrių grandinė ir atitinkami suvokimai ir sąmoningėjimas, [[sąmoningumas]]. Žmoguje būtinas požiūris nes yra laisvė priimti Dievo (širdies) požiūrį ar jo nepriimti. Įmanomi požiūriai į požiūrius.
2018 rugsėjo 13 d., 12:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 17 eilutė:
* Dievo požiūris yra jo klausimas, Ar Dievas būtinas?
2018 rugsėjo 12 d., 11:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 25-26 eilutės:
* Dievo požiūris yra suvokimas, būtent gyvenimo lygtį grindžiantis suvokimas, kuriuomi amžinas gyvenimas yra suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras.
* Dievo požiūris yra žvelgimas pirmyn.
2018 rugsėjo 08 d., 14:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Požiūriai]], [[Dievas]]
į:
Žr. [[Požiūriai]], [[Dievas]], [[Viską žinoti]]
Pakeista 13 eilutė iš:
Trokštu viską žinoti. Tad man rūpi priimti Dievo požiūrį. Koks yra Dievo požiūris? Ir kaip jį priimame?
į:
Trokštu [[viską žinoti]]. Tad man rūpi priimti Dievo požiūrį. Koks yra Dievo požiūris? Ir kaip jį priimame?
2018 rugsėjo 07 d., 15:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 24 eilutė:
* Dievo požiūris yra žinojimas, o Dievo žvilgsnis yra nežinojimas.
2018 gegužės 31 d., 13:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 18 eilutė:
* Dievo požiūris yra padalinimų visuma, o mūsų požiūris yra padalinimo paskiri požiūriai.
2018 gegužės 31 d., 12:59 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 17-19 eilutės:
* Dievui rūpi amžinas gyvenimas, kad amžinai augtumėme, bręstumėme, mokytumėmės ir gyventumėme. O man rūpi, kad tai vyktų jau čia ir dabar.
* Dievui, bet ypač Jėzui Kristui rūpi, kad būtumėme viena.
* Dievui rūpi, ar jisai būtinas? Ar jisai būtų, net jei jo nebūtų? Užtat jis pasišalina.
Pridėtos 29-32 eilutės:
* Dievui rūpi jo valia, kad vykdytumėme ją.
* Dievui rūpi amžinas gyvenimas, kad amžinai augtumėme, bręstumėme, mokytumėmės ir gyventumėme. O man rūpi, kad tai vyktų jau čia ir dabar.
* Dievui, bet ypač Jėzui Kristui rūpi, kad būtumėme viena.
* Dievui rūpi, ar jisai būtinas? Ar jisai būtų, net jei jo nebūtų? Užtat jis pasišalina.
2018 gegužės 31 d., 12:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 6 eilutė:
* Viską suvokti "požiūriais" ir būtent "Dievo požiūriu" bei jų "bendryste".
Ištrintos 42-43 eilutės:

Viską aprėpus, noriu "požiūriais" ir būtent "Dievo požiūriu" bei jų "bendryste" naujai suvokti, apžvelgti ir išplėsti visus savo ankstyvesnius atradimus.
2018 gegužės 31 d., 12:56 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 41-44 eilutės:

Kaip požiūris skiria ir sieja žvilgnį ir aplinkybes?

Noriu susipažinti su matematikos kategorijų teorija ir išmąstyti požiūrių algebrą, kaip požiūriai sutampa ir išsiskiria.
2018 gegužės 31 d., 12:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-6 eilutės iš
* Kaip suprasti, kad požiūriai sutampa? Kaip apibrėžti sutapimą (equivalence)?
į:
* Kaip suprasti Dievo požiūrį, koks jo santykis su savastimi?
* Koks skirtumas tarp Dievo požiūrio ir Dievo žvilgsnio?
2018 gegužės 31 d., 12:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-8 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

* Kaip suprasti, kad požiūriai sutampa? Kaip apibrėžti sutapimą (equivalence)?

>><<
Pakeistos 42-46 eilutės iš
Kaip priimame Dievo požiūrį? Sandaromis bandau tai išsakyti. Permąstau savo atradimus. Kas yra požiūris? Kaip jisai skiria ir sieja žvilgnį ir aplinkybes? Koks yra Dievo požiūris? Dievui sutampa mąstymas, veikimas, buvimas. Jam taip pat sutampa kūryba ir meilė. O mums visa tai išsiskiria. Užtat mes "suvokiam", mes galim mąstyti žemiškai ar dangiškai, suvokimu galim atskirti dvasią santvarkoje (visuomenėje, pasaulyje) ir už jos. Noriu suvokti, kame žmogus yra viena ir neviena. Noriu suvokti sąvokų kalbas: pagrindimu, kuriuo mums ima rūpėti; įvardijimu, kuriuo ima reikšti, vadinasi, įtikime; ir pasakojimu, kuriuo įvyksta, bene paklūstame. Galvoju susipažinti su matematikos kategorijų teorija ir išmąstyti požiūrių algebra, kaip požiūriai sutampa ir išsiskiria. Viską aprėpus, noriu "požiūriais" ir būtent "Dievo požiūriu" bei jų "bendryste" naujai suvokti, apžvelgti ir išplėsti visus savo ankstyvesnius atradimus.
į:
Kaip požiūris skiria ir sieja žvilgnį ir aplinkybes?

Noriu susipažinti su matematikos kategorijų teorija ir išmąstyti požiūrių algebrą, kaip požiūriai sutampa
ir išsiskiria.

Viską
aprėpus, noriu "požiūriais" ir būtent "Dievo požiūriu" bei jų "bendryste" naujai suvokti, apžvelgti ir išplėsti visus savo ankstyvesnius atradimus.
2018 gegužės 31 d., 12:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
** Noriu suvokti, kame žmogus yra viena ir neviena.
Ištrintos 17-18 eilutės:

Noriu suvokti, kame žmogus yra viena ir neviena.
2018 gegužės 31 d., 12:44 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 19-20 eilutės:
Noriu suvokti [[Kalbos | sąvokų kalbas]]: pagrindimu, kuriuo mums ima rūpėti; įvardijimu, kuriuo ima reikšti, vadinasi, įtikime; ir pasakojimu, kuriuo įvyksta, bene paklūstame.
Pridėta 35 eilutė:
** Noriu suvokti [[Kalbos | sąvokų kalbas]]: pagrindimu, kuriuo mums ima rūpėti; įvardijimu, kuriuo ima reikšti, vadinasi, įtikime; ir pasakojimu, kuriuo įvyksta, bene paklūstame.
2018 gegužės 31 d., 12:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-17 eilutės iš
į:
* Buvimas viena.
* Išėjimas už savęs
* Išėjimu už savęs plėtojame savastį. O buvimu viena įveikiame savastį. Ir būtent įveikiame susikalbėjimu su Dievu, kuomet sutampame su juo netgi būdami skirtingose savasties pusėse.
** To be one with is to not be restricted by one's self. God creates human and system by going beyond himself. God's self (his structure - everything) arises with his first act of going beyond himself, his first act of creation, for thereby he creates that which was beyond him that he goes into, which is his self, as he goes from the unbounded into the bounded. His self is everything, and it's division into one perspective. This self seems prior to him, yet arises from him, as he goes beyond himself. Then he goes beyond himself again, into his self, and thus opens up an additional perspective, an opposition between human and system, where human is God who arises where there is no God. Through the operation +1 he continues into his self, so that it recedes and becomes explicit as structure.
Pakeistos 26-28 eilutės iš
Dievo požiūris: Buvimas viena, išėjimas už savęs

To be one with is to not be restricted by one's self. {{God}} creates human and system by [GoingBeyondOneself going beyond himself]. God's self (his structure - everything) arises with his first act of going beyond himself, his first act of creation, for thereby he creates that which was beyond him that he goes into, which is his self, as he goes from the unbounded into the bounded. His self is everything, and it's division into one perspective. This self seems prior to him, yet arises from him, as he goes beyond himself. Then he goes beyond himself again, into his self, and thus opens up an additional perspective, an opposition between human and system, where human is God who arises where there is no God. Through the operation [AddOne +1] he continues into his self, so that it recedes and becomes explicit as structure
.
į:
* Dievui rūpi mūsų branda.
2018 gegužės 30 d., 09:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-10 eilutės iš
[+++Koks yra Dievo požiūris?+++]

[+++ Kaip priimame Dievo požiūrį? +++]
į:
[+Koks yra Dievo požiūris?+]

* Dievui sutampa mąstymas, veikimas, buvimas. Jam taip pat sutampa kūryba ir meilė. O mums visa tai išsiskiria. Užtat mes "suvokiam", mes galim mąstyti žemiškai ar dangiškai, suvokimu galim atskirti dvasią santvarkoje (visuomenėje, pasaulyje) ir už jos.
* Dievui rūpi amžinas gyvenimas, kad amžinai augtumėme, bręstumėme, mokytumėmės ir gyventumėme. O man rūpi, kad tai vyktų jau čia ir dabar.
* Dievui, bet ypač Jėzui Kristui rūpi, kad būtumėme viena.
* Dievui rūpi, ar jisai būtinas? Ar jisai būtų, net jei jo nebūtų? Užtat jis pasišalina.

Noriu suvokti, kame žmogus yra viena ir neviena.

Noriu suvokti [[Kalbos | sąvokų kalbas]]: pagrindimu, kuriuo mums ima rūpėti; įvardijimu, kuriuo ima reikšti, vadinasi, įtikime; ir pasakojimu, kuriuo įvyksta, bene paklūstame.

God's view ends in the trinity of understanding.

'''Kas Dievui rūpi?'''

Dievo požiūris: Buvimas viena, išėjimas už savęs

To be one with is to not be restricted by one's self. {{God}} creates human and system by [GoingBeyondOneself going beyond himself]. God's self (his structure - everything) arises with his first act of going beyond himself, his first act of creation, for thereby he creates that which was beyond him that he goes into, which is his self, as he goes from the unbounded into the bounded. His self is everything, and it's division into one perspective. This self seems prior to him, yet arises from him, as he goes beyond himself. Then he goes beyond himself again, into his self, and thus opens up an additional perspective, an opposition between human and system, where human is God who arises where there is no God. Through the operation [AddOne +1] he continues into his self, so that it recedes and becomes explicit as structure.

[+ Kaip priimame Dievo požiūrį?
+]
Pakeistos 30-31 eilutės iš
---------------
į:
Susijusios sąvokos
* Požiūrių grandinė
* Suvokimo lygmenys
* Dorovės tyrimas
* Dievo valios vykdamas: paklusti, tikėti, rūpėti
Pakeistos 38-85 eilutės iš
[+++Kas Dievui rūpi?+++]

''Peržvelgsiu savo užrašus, ką jis man kalba
.''

I will write here about God's outlook. I'm interested in his {{Rapport}} with human.

See also: {{God}}, {{Welcome}}

Andrius: I try to listen to God, ask God questions and listen to
God's point of view. Almost every day I listen to God, what God might tell me, especially regarding this philosophy. On this page I will present some of God's thoughts, as I understand them. I invite you likewise to share what you know of God's thoughts.

See [AddOne +1], {{View}}, LevelsOfUnderstanding, humansView, GoingBeyondOneself
----

God's view of God's view... is the operation [AddOne +1]
.

===God's view===

'''BeingOneWith''', '''GoingBeyondOneself'''

To be one with is to not be restricted by one's self. {{God}} creates human and system by [GoingBeyondOneself going beyond himself]. God's self (his structure - everything) arises with his first act of going beyond himself, his first act of creation, for thereby he creates that which was beyond him that he goes into, which is his self, as he goes from the unbounded into the bounded. His self is everything, and it's division into one perspective. This self seems prior to him, yet arises from him, as he goes beyond himself. Then he goes beyond himself again, into his self, and thus opens up an additional perspective, an opposition between human and system, where human is God who arises where there is no God. Through the operation [AddOne +1] he continues into his self, so that it recedes and becomes explicit as structure.

'''{{God}}''', '''{{Human}}''', '''{{System}}'''

At the heart of my wishes is the relationship between God and human.
* {{Human}} is {{God}} within a {{System}}.
* {{God}} is {{Human}} beyond any {{System}}.
We are humans within a world, which is to say, within a system. The point is for us to recognize our nature as God and to not attach ourselves to our {{Self}} within this system, but rather to our {{View}} which may coincide with that which is beyond this system. The nature of God is to [BeingOneWith be one with]. We are one with God by allowing for God and coinciding with his view. We thereby live within this system as an extension of God beyond any system.

God's view ends in the trinity of understanding.[+++ Koks yra Dievo požiūris? +++]

''Kaip pats įsivaizduoju''

Dievui sutampa mąstymas, veikimas, buvimas. Jam taip pat sutampa kūryba ir meilė. O mums visa tai išsiskiria. Užtat mes "suvokiam", mes galim mąstyti žemiškai ar dangiškai, suvokimu galim atskirti dvasią santvarkoje (visuomenėje, pasaulyje) ir už jos.

Dievui rūpi amžinas gyvenimas, kad amžinai augtumėme, bręstumėme, mokytumėmės ir gyventumėme. O man rūpi, kad tai vyktų jau čia ir dabar.

Dievui, bet ypač Jėzui Kristui rūpi, kad būtumėme viena.

Dievui rūpi, ar jisai būtinas? Ar jisai būtų, net jei jo nebūtų? Užtat jis pasišalina.

Noriu suvokti, kame žmogus yra viena ir neviena.

Noriu suvokti [[Kalbos | sąvokų kalbas]]: pagrindimu, kuriuo mums ima rūpėti; įvardijimu, kuriuo ima reikšti, vadinasi, įtikime; ir pasakojimu, kuriuo įvyksta, bene paklūstame.
į:
Dievo ir žmogaus santykis
* Žmogus yra Dievas santvarkoje
.
* Dievas yra žmogus už santvarkos
* We are humans within a world, which is to say, within a system. The point is for us to recognize our nature as
God and to not attach ourselves to our {{Self}} within this system, but rather to our {{View}} which may coincide with that which is beyond this system. The nature of God is to [BeingOneWith be one with]. We are one with God by allowing for God and coinciding with his view. We thereby live within this system as an extension of God beyond any system.
2018 gegužės 30 d., 09:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
[+Koks yra Dievo požiūris?+]
į:
[+++Koks yra Dievo požiūris?+++]
2018 gegužės 30 d., 09:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 5-14 eilutės:
Trokštu viską žinoti. Tad man rūpi priimti Dievo požiūrį. Koks yra Dievo požiūris? Ir kaip jį priimame?

[+Koks yra Dievo požiūris?+]

[+++ Kaip priimame Dievo požiūrį? +++]

Priimame Dievo požiūrį suvokdami, jog mūsų sąlygiškas požiūris išplaukia iš jo besąlygiško požiūrio, tad mums reikia teikti jam pirmenybę.

---------------
Ištrintos 64-66 eilutės:
[+++ Kaip priimame Dievo požiūrį? +++]

Sandaromis bandau tai išsakyti. Permąstau savo atradimus.
2018 gegužės 30 d., 08:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Požiūris]], [[Dievas]]
į:
Žr. [[Požiūriai]], [[Dievas]]
2014 birželio 01 d., 11:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 16-36 eilutės:

See [AddOne +1], {{View}}, LevelsOfUnderstanding, humansView, GoingBeyondOneself
----

God's view of God's view... is the operation [AddOne +1].

===God's view===

'''BeingOneWith''', '''GoingBeyondOneself'''

To be one with is to not be restricted by one's self. {{God}} creates human and system by [GoingBeyondOneself going beyond himself]. God's self (his structure - everything) arises with his first act of going beyond himself, his first act of creation, for thereby he creates that which was beyond him that he goes into, which is his self, as he goes from the unbounded into the bounded. His self is everything, and it's division into one perspective. This self seems prior to him, yet arises from him, as he goes beyond himself. Then he goes beyond himself again, into his self, and thus opens up an additional perspective, an opposition between human and system, where human is God who arises where there is no God. Through the operation [AddOne +1] he continues into his self, so that it recedes and becomes explicit as structure.

'''{{God}}''', '''{{Human}}''', '''{{System}}'''

At the heart of my wishes is the relationship between God and human.
* {{Human}} is {{God}} within a {{System}}.
* {{God}} is {{Human}} beyond any {{System}}.
We are humans within a world, which is to say, within a system. The point is for us to recognize our nature as God and to not attach ourselves to our {{Self}} within this system, but rather to our {{View}} which may coincide with that which is beyond this system. The nature of God is to [BeingOneWith be one with]. We are one with God by allowing for God and coinciding with his view. We thereby live within this system as an extension of God beyond any system.

God's view ends in the trinity of understanding.
2014 birželio 01 d., 11:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 12-15 eilutės:

See also: {{God}}, {{Welcome}}

Andrius: I try to listen to God, ask God questions and listen to God's point of view. Almost every day I listen to God, what God might tell me, especially regarding this philosophy. On this page I will present some of God's thoughts, as I understand them. I invite you likewise to share what you know of God's thoughts.
2014 birželio 01 d., 11:28 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:

I will write here about God's outlook. I'm interested in his {{Rapport}} with human.
2012 rugsėjo 27 d., 00:46 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 2-5 eilutės:

[++Dievo požiūris++]

Kaip priimame Dievo požiūrį? Sandaromis bandau tai išsakyti. Permąstau savo atradimus. Kas yra požiūris? Kaip jisai skiria ir sieja žvilgnį ir aplinkybes? Koks yra Dievo požiūris? Dievui sutampa mąstymas, veikimas, buvimas. Jam taip pat sutampa kūryba ir meilė. O mums visa tai išsiskiria. Užtat mes "suvokiam", mes galim mąstyti žemiškai ar dangiškai, suvokimu galim atskirti dvasią santvarkoje (visuomenėje, pasaulyje) ir už jos. Noriu suvokti, kame žmogus yra viena ir neviena. Noriu suvokti sąvokų kalbas: pagrindimu, kuriuo mums ima rūpėti; įvardijimu, kuriuo ima reikšti, vadinasi, įtikime; ir pasakojimu, kuriuo įvyksta, bene paklūstame. Galvoju susipažinti su matematikos kategorijų teorija ir išmąstyti požiūrių algebra, kaip požiūriai sutampa ir išsiskiria. Viską aprėpus, noriu "požiūriais" ir būtent "Dievo požiūriu" bei jų "bendryste" naujai suvokti, apžvelgti ir išplėsti visus savo ankstyvesnius atradimus.

DievoPožiūris


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 rugsėjo 08 d., 21:50