调查

网站

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti


Meilės mokslas, Aplinkybės, Vertybės ir klausimai, Mano prielaidos

Kaip dvylika klausimų iškyla ir grindžia šviesuolių bendrystę?


十二个问题


 • Galėčiau rinkti savo ir kitų dėsnius.
 • Galėčiau rinkti savo ir kitų svajones.

Tai dvylika klausimų, kuriais šviesuoliai bręsta.

Žmogų pakeičia jo siekis, jo rūpestis, jo vertinimai, jo neabejingumas.

Dvylika klausimų atitinka aplinkybes:

 • Kas man rūpi?
 • Ar man rūpi pamąstyti?
 • Ką vertinu?
 • Ką klausiu?
 • Ar sutinku mąstyti atvirai?
 • Kur ir kaip geriausiai mąstau?
 • Ko siekiu?
 • Ką svajoju?
 • Kaip mums vienas kitam padėti?
 • Apie ką išmanau?
 • Ką pamokyčiau?
 • Ką išmanau apie Dievą?

Jos išsako brandą, būtent Dievo brandą, tad baigiasi Dievo savęs aptarimu.


Prilygimas parodo, jog klausimų esmė yra rūpėjimas, kaip Dievo valios vykdymas. O rūpėjimu iškyla ženklas. Rūpėjimas pakeičia pasaulį, aplinką, rūpimais daiktais ir dalykais. Jie tampa jo ženklais.

 • Vertybė - ženklas
 • Klausimas - rūpėjimo eiga
 • Rūpesčiai - atstoja viską
 • Mąstymas - susiploja lygmenys

Kaip prilygsta klausimams:

 • Ar ?
 • Koks ?
 • Kaip ?
 • Kodėl ?
 • Ko trokštu?
 • Kaip man atrodo?
 • Kaip kitaip pasielgti?
 • Koks skirtumas?
 • Kas nuo manęs priklauso?
 • Ar pamąstau?
 • Kaip turėtų būti?
 • Ar ką darau?

Dvyliktas klausimas turėtų būti: What would you teach God?

Palyginti 12 klausimų ir kūrybos tikslus bei meno taisykles.

DvylikaKlausimų


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 14 d., 23:54