我的调查

调查

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Meilės mokslas, Aplinkybės, Vertybės ir klausimai, Mano prielaidos, Gyvybės dėsniai

Kaip dvylika klausimų iškyla ir grindžia šviesuolių bendrystę?


十二个问题


Patikslinti

 • Kaip susiję su klausimais Ar? Koks? Kaip? Kodėl? ir jų porommis?
 • Ar dvyliktas klausimas turėtų būti: Ko pamokyčiau Dievo?

Sandaros

 • Kaip 12 klausimų ir jų atsakymai išsako apytakų trejybės atvaizdus?
 • Kaip už 12 klausimų glūdi trejybės ratas?

Palyginti 12 klausimų ir

 • 15 gyvybės dėsnių
 • aplinkybes
 • kūrybos tikslus bei meno taisykles
 • 8 dvejones.

Rinkti duomenis

 • Galėčiau rinkti savo ir kitų dėsnius.
 • Galėčiau rinkti savo ir kitų svajones.

Šviesuolių bendrystės veiklą grindžia dvylika klausimų, kuriais šviesuoliai bręsta.

Atpažinti save:

 • Rūpi veikti: Kas man rūpi?
 • Rūpi mąstyti: Kaip rūpinuosi savo mąstymu?
 • Rūpi būti: Kurią vertybę labiausiai vertinu?

Atpažinti savo kryptį:

 • Rūpi vienis: Kokie mano klausimai?
 • Rūpi visybė: Ką sutinku mąstyti atvirai?
 • Rūpi daugis: Kur ir kaip geriausiai mąstau?

Atpažinti savo draugus:

 • Rūpi daiktas: Ko siekiu?
 • Rūpi eiga: Kokia mano svajonė?
 • Rūpi asmuo: Kaip mums vienas kitam padėti?

Atpažinti savo Dievą:

 • Rūpi būtinumas: Apie ką išmanau?
 • Rūpi tikrumas: Ko pamokyčiau?
 • Rūpi galimumas: Ką išmanau apie Dievą, už mane daugiau išmanantį?

Pastabos

 • Dvylika klausimų išsako brandą, būtent Dievo brandą, tad baigiasi Dievo savęs aptarimu.
 • Žmogų pakeičia jo siekis, jo rūpestis, jo vertinimai, jo neabejingumas.

Atpažinti save:

 • Kas man rūpi? Kertinė vertybė susijusi su visomis vertybėmis. Tapk ir būk kuo tikrai esi. Židinių neatsiek. Rūpestis apibrėžia laisvumą siauriausiame taške.
 • Kaip rūpinuosi savo mąstymu? Savarankiškai mąstyti, paįvairinti požiūrį, rasti kraštutinumą. Rūpestis yra gradientas. Gyvenk meno įrankiu. Keisk kryptingai.
 • Kurią vertybę labiausiai vertinu? Išsakyti sąvokomis, apibendrinti. Įvaldyk sąvokų kalbą. Kurk grubiai.

Atpažinti savo kryptį:

 • Kokie mano klausimai? Klausimą tegul atspindi jo aplinka. Įamžink kūrinyje. Sustatyk taisyklingą pavidalą.
 • Ką sutinku mąstyti atvirai? Atverk ir pasėk kūrybos galimybes. Pasaulį perkurk. Klok simetrišką dugną.
 • Kur ir kaip geriausiai mąstau? Klausimas apibrėžia laisvą erdvę atsakymui. Įkvėpk kurti. Erdvę dalink sveikai.

Atpažinti savo draugus:

 • Ko siekiu? Iškelk kas nepastebėta. Priešpastatyk.
 • Kokia mano svajonė? Pasimesk kūrybos džiaugsme. Aidėk.
 • Kaip mums vienas kitam padėti? Lavink jautrumą nuotaikoms. Pink daugiaprasmybę.

Atpažinti savo Dievą:

 • Apie ką išmanau? Įsijausk į savo vaidmenį. Supaprastink - nurimk.
 • Ką pamokyčiau? Pristatyk tikrovę. Išlaisvink priėjimą.
 • Ką išmanau apie Dievą, už mane daugiau išmanantį? Atverk galimybes. Kaitaliok - išvagok.

Prilygimas parodo, jog klausimų esmė yra rūpėjimas, kaip Dievo valios vykdymas. O rūpėjimu iškyla ženklas. Rūpėjimas pakeičia pasaulį, aplinką, rūpimais daiktais ir dalykais. Jie tampa jo ženklais.

 • Vertybė - ženklas
 • Klausimas - rūpėjimo eiga
 • Rūpesčiai - atstoja viską
 • Mąstymas - susiploja lygmenys

Panašu, kad keturios grupės prilygsta atsakymo lygmenims:

 • Apibrėžus Ar rūpi, mums toliau rūpi Kas? Kaip? Kodėl? mums rūpi.
 • Apibrėžus Koks klausimas, mes toliau klausinėjame Ar? Kaip? Kodėl? klausinėjame.
 • Apibrėžus Kaip bendradarbiaujame, mes toliau bendradarbiaujame Ar? Koks? Kodėl?
 • Apibrėžus Kodėl numanome, mes toliau numanome Ar? Koks? Kaip? numanome.

Rūpėjimo, tikėjimo, paklusimo pagrindai

 • Pasąmonės rūpėjimo pagrindas: Kas man rūpi?
 • Sąmonės tikėjimo pagrindas: Kaip rūpinuosi savo mąstymu?
 • Sąmoningumo paklusimo pagrindas: Kurią vertybę labiausiai vertinu?

DvylikaKlausimų


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugsėjo 16 d., 13:09