Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.Gvildenimai istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 kovo 17 d., 11:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-3 eilutės iš
Žr. [[Gvildenu]]

Attach:questions.jpg
į:
Žr. [[Klausimai]], [[Gvildenu]]
2014 lapkričio 10 d., 20:53 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-3 eilutės iš
Žr. [[Gvildenu]], [[Kaip esame viena]]

Attach:klausimai.png
į:
Žr. [[Gvildenu]]
2013 gruodžio 28 d., 22:07 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

Attach:questions.jpg
2013 gruodžio 28 d., 21:03 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Gvildenu]]
į:
Žr. [[Gvildenu]], [[Kaip esame viena]]

Attach:klausimai.png
2012 gegužės 02 d., 18:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-113 eilutės iš
Žr. [[Gvildenu]], [[Klausimai]]

Apžvelgiu, ką gvildenu.

'''Kaip bendryste esame viena?'''

Kodėl viena?
* Kaip priimti Dievo požiūrį?
* Koks yra Dievo požiūris?
* Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
* Kaip Dievą įžvelgti visakame?

Kaip viena?
* Kaip mums būti viena?
* Kas mums trukdo būti viena?
* Kaip ugdytis? Kaip ugdyti?
* Kaip Kristus įvairiai suvokė Dievą ir meilę?

Kame viena?
* Kaip esame viena Šventąja Dvasia, bendrai suvokta išmintimi?
* Ko verta mokytis?
* Kas ir kam yra bendrystė?
* Kokia mūsų bendrystės kalba?
* Kaip išreikšti žaidimais?

Ar viena?
* Kuo skiriasi Dievas, Jėzus, aš ir kiti?
* Kaip bet kokia sritis, bet koks mokslas išsireiškia žinojimo rūmais?
* Kaip išsiskiriam vertybėm, klausimais? Kaip sutampame?

[++Ankstyvesni klausimai++]

Tyriau išsiaiškinimus. Mąsčiau:
* Kurie išsiaiškinimai yra svarbiausi? užtat labiausiai tirtini. Galiu dabar ''atrinkti labiausiai tirtinus išsiaiškinimus'', juos plačiau aprašyti, ką jais išsiaiškinau, ir kokios sandaros jais iškyla, kaip Dievas sudalyvauja?
* Kaip rinkti iš žmonių pavyzdžius, kaip ką yra išsiaiškinę? Kaip rinkti vidumiestyje ir išreikšti [[Menas | menais]]? Ką išsiaiškinome "Minčių sodu"?
* Kaip bendradarbiauti su Dievu pristatant išsiaiškinimus meniškai, kūrybingai, Gospel Math veikla ir jais skatinti savišvietą? amžiną gyvenimą, brandą čia ir dabar?
* Kokio pobūdžio [[tikėjimas]] (ir pašnekovas) glūdi įvairiuose išsiaiškinimuose? ''Kaip siejasi tikėjimo apimtys?''
* Koks išsiaiškinimų ryšys su trejybe, užtat ir su išsiaiškinimų trejybe, aštuongubiu keliu ir kitų išsiaiškinimų raida? Kurie išsiaiškinimai vyksta tvarkingai, brėžinio numatyta tvarka, ir kurie laisvai įsiterpia ir kaip? Ir kaip tai siejasi su tikėjimu?
* Koks yra kiekvieno išsiaiškinimo ''tikslas, ir atitinkamai, tikėjimo apimtis? Kaip tikslai susiję?''
* Kaip iš požiūrių iškyla sandaros ir jų kalba?
* Kaip išsakyti išsiaiškinimų [[PašnekovųRaida | raidą]]?
* Kokia išsiaiškinimų vidinė eiga?
* Kurie išsiaiškinimai būdingi [[Dievas | Dievui]]? Strimagalvystė. Koks suvokimo vaidmuo? Peržiūrėti rodą ''Trokštu išmanyti''. Nagrinėti Šventąjį Raštą, ieškoti pavyzdžių, kaip jis ir Kristus išsiaiškina. Kaip Jėzaus pasisakymai sutampa su išsiaiškinimais?
* ''Ko reikėtų atsisakyti išsiaiškinimo išvadų, jas paneigti? Ar taip galima apibrėžti tikėjimo apimtį?''
* ''Kaip kiekvieną išsiaiškinimą išsiaiškinome? Kokia jų kilmė? Gaunasi išsiaiškinimų medis.''
* Kurie išsiaiškinimai susiaurina sprendžiamo klausimo (ir tikėjimo) apimtį?
* Kaip perėjau iš vieno klausimo į kitą(?)

------

[+[[Bendrystė | Šviesuolių bendrystė]]+]

* Kaip Jėzus suvokė [[Karalystė | Dangaus karalystę]]?
* Kaip žmonės bręsta? Kaip brendo [[Minčių sodas | Minčių sodo]] veikloje? Apmąstyti pavyzdžius. Aptarti su dalyviais.
* Kas yra šviesuolių bendrystė? Ką moko Minčių sodo patirtis? Kokie yra pagrindiniai bendrystės dėsniai? Kokia yra bendrystės derinių kalba?
* Kaip dvylika klausimų išsako šviesuolių bendrystę? Kaip jie susiję su išsiaiškinimais?

[+[[Išsiaiškinimai]]: Kaip šviesuolių bendrystė išgyvenama ir išsakoma?+]

''Išsiaiškinimų pavyzdžiai''

* Kaip kas ką esame išsiaiškinę? Rinkti pavyzdžius iš kitų žmonių. Rinkti pavyzdžius iš knygų.
* Kaip savišvieta susijusi su išsiaiškinimais? Kaip matematikos ar rašymo pratimai sudomina žmogų, kuria ir atleidžia įtampą, veda iš vieno klausimo į kitą?
* Kodėl meilė neiškyla mano išsiaiškinimų svarboje? Kodėl man nerūpi mylėti?
* Ką sužinome ne iš klausimų? o priešingai, kitaip? Pavyzdžiui, Dievo klausausi, gyvenimas pamoko.

''Paskirų pavyzdžių nagrinėjimas''

Išnagrinėti kiekvieną išsiaiškinimą. Suvokti:
* Kas jame įdomu?
* Kaip klausimas kelia įtampą?
* Kaip atsakymas įtampą nuslopina?
* Kurią sandarą prileidžiame?
* Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu?
* Kaip sandarą savimi papildome?
* Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
* Kaip naujai iškyla įtampa?

''Paskiro išsiaiškinimo sandara''

* Kaip suvokti išsiaiškinimą, kaip kalbos vienetą?
* Kokia yra išsiaškinimo eiga?
* Kaip kas tampa įdomu? Gal įdomu tada, kada pasikeičia įdomumo vienetas?
* Kaip išauga sandara ir kaip ji save apibrėžia?
* Kaip bendravimo prielaidomis sutampa atsakymai ir klausimai? Kaip bręsta mūsų suvokimas Dievo?
* Kaip iš jų kyla dėmesio vienetai kalboms, kaip toliau tie vienetai tampa sudėtingesni, brandesni?
* Ar tie vienetai žymi visumą, užtat yra įdomūs?
* Ar pirminiai vienetai yra atvaizdai, aplinkos, padalinimai?

''Išsiaiškinimų kalba''

* Kaip išsiaiškinimai yra susiję vienas su kitu?
* Kaip išsiaiškinimai vienas kitą palaiko?
* Kaip klausimas veda į atsakymą, o atsakymas į naujus klausimus?
* Kaip mūsų mintys seka viena po kitos? Kaip jos išauga?
* Kaip tai susiję su tuo, kas Dievui rūpi, reiškia, įvyksta? O jam rūpi mūsų branda.
* Kaip išsiaiškinimai susiję su kalbomis: pagrindimu, įvardijimu, pasakojimu? Ką bendro turi klausimai: kaip kas ima rūpėti? reikšti? įvykti?
* Gal trys gyvenimo kalbos ir apskritai švietimas išplaukia iš to, kaip mums kas tampa įdomu?
* Kaip išsiaiškinimai susiję su visaregiu?
* Kaip išsiaiškinimai susiję su geros valios pratimais?
* Koks gradacijos vaidmuo? Kokie įtampos balsai?

''[[Tikėjimas]]''

* '''Kokio pobūdžio tikėjimas reiškiasi kiekviename išsiaiškinime?'''
* '''Kaip su tikėjimu susieti visas su išsiaiškinimais susijusias sąvokas bei matmenis?'''
* Kaip su tikėjimu siejasi išsiaškinimo veikla - klausti, atsakyti, bendrauti, sudurti - nusistatyti, vykdyti, permąstyti - ir t.t. ?
* Kaip su tikėjimu siejasi išsiaiškinimo daugialypis požiūris?


'''[[Savišvieta]]'''

* Kaip matematiką ir literatūrą išreikšti sąlygų ir besąlygiškumo santykiais?
į:
Žr. [[Gvildenu]]
2012 gegužės 01 d., 18:54 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Gvildenu]]
į:
Žr. [[Gvildenu]], [[Klausimai]]
2011 rugsėjo 13 d., 20:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-33 eilutės iš
Mąstau,
į:
'''Kaip bendryste esame viena?'''

Kodėl viena?
* Kaip priimti Dievo požiūrį?
* Koks yra Dievo požiūris?
* Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
* Kaip Dievą įžvelgti visakame?

Kaip viena?
* Kaip mums būti viena?
* Kas mums trukdo būti viena?
* Kaip ugdytis? Kaip ugdyti?
* Kaip Kristus įvairiai suvokė Dievą ir meilę?

Kame viena?
* Kaip esame viena Šventąja Dvasia, bendrai suvokta išmintimi?
* Ko verta mokytis?
* Kas ir kam yra bendrystė?
* Kokia mūsų bendrystės kalba?
* Kaip išreikšti žaidimais?

Ar viena?
* Kuo skiriasi Dievas, Jėzus, aš ir kiti?
* Kaip bet kokia sritis, bet koks mokslas išsireiškia žinojimo rūmais?
* Kaip išsiskiriam vertybėm, klausimais? Kaip sutampame?

[++Ankstyvesni klausimai++]

Tyriau išsiaiškinimus. Mąsčiau:
2011 rugsėjo 13 d., 20:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
Žr. [[Gvildenu]]
2011 sausio 28 d., 02:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:
* Kurie išsiaiškinimai susiaurina sprendžiamo klausimo (ir tikėjimo) apimtį?
* Kaip perėjau iš vieno klausimo į kitą(?)
2010 gruodžio 15 d., 18:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
* Kurie išsiaiškinimai būdingi [[Dievas | Dievui]]? Strimagalvystė. Koks suvokimo vaidmuo? Peržiūrėti rodą ''Trokštu išmanyti''. Nagrinėti Šventąjį Raštą, ieškoti pavyzdžių, kaip jis ir Kristus išsiaiškina.
į:
* Kurie išsiaiškinimai būdingi [[Dievas | Dievui]]? Strimagalvystė. Koks suvokimo vaidmuo? Peržiūrėti rodą ''Trokštu išmanyti''. Nagrinėti Šventąjį Raštą, ieškoti pavyzdžių, kaip jis ir Kristus išsiaiškina. Kaip Jėzaus pasisakymai sutampa su išsiaiškinimais?
2010 gruodžio 15 d., 18:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
* Kurie išsiaiškinimai būdingi [[Dievas | Dievui]]? Strimagalvystė. Koks suvokimo vaidmuo? Peržiūrėti rodą ''Trokštu išmanyti''.
į:
* Kurie išsiaiškinimai būdingi [[Dievas | Dievui]]? Strimagalvystė. Koks suvokimo vaidmuo? Peržiūrėti rodą ''Trokštu išmanyti''. Nagrinėti Šventąjį Raštą, ieškoti pavyzdžių, kaip jis ir Kristus išsiaiškina.
2010 gruodžio 09 d., 18:37 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 15-26 eilutės:

----

2010.11.12 Toliau naujai pereisiu visus išsiaiškinimus ir įtrauksiu į brėžinį. Brėžinį suskaldysiu į dalis, atrinksiu svarbiausius išsiaiškinimus ir juos pavaizduosiu ir siesiu.
* Papildžiau išsiaiškinimus pašnekovų rūšimis. Grynąjį ''Pašnekovą'' (gryninti esmę, gretinti požiūrius) stačiau brėžinio viduryje. Įtraukiau neįtrauktas pašnekovų rūšis. Išryškinau pašnekovų rūšių išdėstymą.
* Kiekvienai rūšiai atrinksiu svarbiausius išsiaiškinimus.
* Poruosiu pašnekovų rūšis.
* Stebėsiu raidos matmenis - sandarų išryškėjimą, Dievo įsijungimą, savęs atsiskleidimą, klausimų ir atsakymų ryšį - ką jos reiškia visumoje ir kiekvienam išsiaiškinimui atskirai
* Stebėsiu, kaip tikėjimas vystosi.
* Ieškosiu pašnekovo apibrėžtumo laipsnių, vienumo laipsnių.
* Mąstysiu, kaip meniškai pavaizduoti.
* Patikslinsiu sąsajas.
2010 gruodžio 06 d., 21:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
* Kurie išsiaiškinimai yra svarbiausi? užtat labiausiai tirtini. Galiu dabar atrinkti labiausiai tirtinus išsiaiškinimus, juos plačiau aprašyti, ką jais išsiaiškinau, ir kokios sandaros jais iškyla, kaip Dievas sudalyvauja?
į:
* Kurie išsiaiškinimai yra svarbiausi? užtat labiausiai tirtini. Galiu dabar ''atrinkti labiausiai tirtinus išsiaiškinimus'', juos plačiau aprašyti, ką jais išsiaiškinau, ir kokios sandaros jais iškyla, kaip Dievas sudalyvauja?
Pakeistos 14-16 eilutės iš
* Kaip kiekvieną išsiaiškinimą išsiaiškinome? Kokia jų kilmė?
* Ko reikėtų atsisakyti išsiaiškinimo išvadų, jas paneigti
? Ar taip galima apibrėžti išsiaiškinimo apimtį?
* Kaip išsiaiškinau kiekvieną išsiaiškinimą? Gaunasi išsiaiškinimų medis.
į:
* ''Ko reikėtų atsisakyti išsiaiškinimo išvadų, jas paneigti? Ar taip galima apibrėžti tikėjimo apimtį?''
* ''Kaip kiekvieną išsiaiškinimą išsiaiškinome? Kokia jų kilmė
? Gaunasi išsiaiškinimų medis.''
2010 gruodžio 06 d., 21:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
* Kurie išsiaiškinimai būdingi [[Dievas | Dievui]]? Strimagalvystė. Peržiūrėti rodą ''Trokštu išmanyti''.
į:
* Kurie išsiaiškinimai būdingi [[Dievas | Dievui]]? Strimagalvystė. Koks suvokimo vaidmuo? Peržiūrėti rodą ''Trokštu išmanyti''.
2010 gruodžio 06 d., 21:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
* Kurie išsiaiškinimai būdingi [[Dievas | Dievui]]? Peržiūrėti rodą ''Trokštu išmanyti''.
į:
* Kurie išsiaiškinimai būdingi [[Dievas | Dievui]]? Strimagalvystė. Peržiūrėti rodą ''Trokštu išmanyti''.
2010 gruodžio 06 d., 21:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
* Kokia vidinė eiga?
į:
* Kokia išsiaiškinimų vidinė eiga?
2010 gruodžio 06 d., 21:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
* Kaip iš požiūrių iškyla sandaros?
į:
* Kaip iš požiūrių iškyla sandaros ir jų kalba?
2010 gruodžio 06 d., 21:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 8 eilutė iš:
* Kaip siejasi išsiaiškinimų trejybė - aštuongubis kelias su kitų išsiaiškinimų raida? Kurie išsiaiškinimai vyksta tvarkingai, brėžinio numatyta tvarka, ir kurie laisvai įsiterpia ir kaip? Ir kaip tai siejasi su tikėjimu?
į:
* Koks išsiaiškinimų ryšys su trejybe, užtat ir su išsiaiškinimų trejybe, aštuongubiu keliu ir kitų išsiaiškinimų raida? Kurie išsiaiškinimai vyksta tvarkingai, brėžinio numatyta tvarka, ir kurie laisvai įsiterpia ir kaip? Ir kaip tai siejasi su tikėjimu?
2010 gruodžio 06 d., 21:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
* Kokio pobūdžio [[tikėjimas]] (ir pašnekovas) glūdi įvairiuose išsiaiškinimuose?
į:
* Kokio pobūdžio [[tikėjimas]] (ir pašnekovas) glūdi įvairiuose išsiaiškinimuose? ''Kaip siejasi tikėjimo apimtys?''
Pakeista 9 eilutė iš:
* Koks yra kiekvieno išsiaiškinimo tikslas, ir atitinkamai, tikėjimo apimtis? Kaip tikslai susiję?
į:
* Koks yra kiekvieno išsiaiškinimo ''tikslas, ir atitinkamai, tikėjimo apimtis? Kaip tikslai susiję?''
2010 gruodžio 06 d., 21:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
* Kaip rinkti iš žmonių pavyzdžius, kaip ką yra išsiaiškinę? Kaip rinkti vidumiestyje ir išreikšti menais? Ką išsiaiškinome "Minčių sodu"?
į:
* Kaip rinkti iš žmonių pavyzdžius, kaip ką yra išsiaiškinę? Kaip rinkti vidumiestyje ir išreikšti [[Menas | menais]]? Ką išsiaiškinome "Minčių sodu"?
2010 gruodžio 06 d., 21:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* Kaip bendradarbiauti su Dievu pristatant išsiaiškinimus meniškai, kūrybingai, Gospel Math veikla ir jais skatinti savišvietą? amžiną gyvenimą?
į:
* Kaip bendradarbiauti su Dievu pristatant išsiaiškinimus meniškai, kūrybingai, Gospel Math veikla ir jais skatinti savišvietą? amžiną gyvenimą, brandą čia ir dabar?
2010 gruodžio 06 d., 21:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* Kaip įvairius išsiaiškinimus pristatyti meniškai, kūrybingai, Gospel Math veikla ir jais skatinti savišvietą?
į:
* Kaip bendradarbiauti su Dievu pristatant išsiaiškinimus meniškai, kūrybingai, Gospel Math veikla ir jais skatinti savišvietą? amžiną gyvenimą?
2010 gruodžio 06 d., 20:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-94 eilutės iš
http://www.buycheaphomeinsurance.com/ cheap home insurance vdvgjn http://www.aplus-insurance.net/ auto insurance quotes 8[[[ http://www.slotsguidance.com/ slots 276317
į:
Apžvelgiu, ką gvildenu.

Mąstau,
* Kurie išsiaiškinimai yra svarbiausi? užtat labiausiai tirtini
. Galiu dabar atrinkti labiausiai tirtinus išsiaiškinimus, juos plačiau aprašyti, ką jais išsiaiškinau, ir kokios sandaros jais iškyla, kaip Dievas sudalyvauja?
* Kaip rinkti iš žmonių pavyzdžius, kaip ką yra išsiaiškinę? Kaip rinkti vidumiestyje ir išreikšti menais? Ką išsiaiškinome "Minčių sodu"?
* Kaip įvairius išsiaiškinimus pristatyti meniškai, kūrybingai, Gospel Math veikla ir jais skatinti savišvietą?
* Kokio pobūdžio [[tikėjimas]] (ir pašnekovas) glūdi įvairiuose išsiaiškinimuose?
* Kaip siejasi išsiaiškinimų trejybė - aštuongubis kelias su kitų išsiaiškinimų raida? Kurie išsiaiškinimai vyksta tvarkingai, brėžinio numatyta tvarka, ir kurie laisvai įsiterpia ir kaip? Ir kaip tai siejasi su tikėjimu?
* Koks yra kiekvieno išsiaiškinimo tikslas, ir atitinkamai, tikėjimo apimtis? Kaip tikslai susiję?
* Kaip iš požiūrių iškyla sandaros?
* Kaip išsakyti išsiaiškinimų [[PašnekovųRaida | raidą]]?
* Kokia jų vidinė eiga?
* Kurie išsiaiškinimai būdingi [[Dievas | Dievui]]? Peržiūrėti rodą ''Trokštu išmanyti''.
* Kaip kiekvieną išsiaiškinimą išsiaiškinome? Kokia jų kilmė?
* Ko reikėtų atsisakyti išsiaiškinimo išvadų, jas paneigti? Ar taip galima apibrėžti išsiaiškinimo apimtį?
* Kaip išsiaiškinau kiekvieną išsiaiškinimą? Gaunasi išsiaiškinimų medis.

----

2010.11.12 Toliau naujai pereisiu visus išsiaiškinimus ir įtrauksiu į brėžinį. Brėžinį suskaldysiu į dalis, atrinksiu svarbiausius išsiaiškinimus ir juos pavaizduosiu ir siesiu.
* Papildžiau išsiaiškinimus pašnekovų rūšimis. Grynąjį ''Pašnekovą'' (gryninti esmę, gretinti požiūrius) stačiau brėžinio viduryje. Įtraukiau neįtrauktas pašnekovų rūšis. Išryškinau pašnekovų rūšių išdėstymą.
* Kiekvienai rūšiai atrinksiu svarbiausius išsiaiškinimus.
* Poruosiu pašnekovų rūšis.
* Stebėsiu raidos matmenis - sandarų išryškėjimą, Dievo įsijungimą, savęs atsiskleidimą, klausimų ir atsakymų ryšį - ką jos reiškia visumoje ir kiekvienam išsiaiškinimui atskirai
* Stebėsiu, kaip tikėjimas vystosi.
* Ieškosiu pašnekovo apibrėžtumo laipsnių, vienumo laipsnių.
* Mąstysiu, kaip meniškai pavaizduoti.
* Patikslinsiu sąsajas.

------

[+[[Bendrystė | Šviesuolių bendrystė]]+]

* Kaip Jėzus suvokė [[Karalystė | Dangaus karalystę]]?
* Kaip žmonės bręsta? Kaip brendo [[Minčių sodas | Minčių sodo]] veikloje? Apmąstyti pavyzdžius. Aptarti su dalyviais.
* Kas yra šviesuolių bendrystė? Ką moko Minčių sodo patirtis? Kokie yra pagrindiniai bendrystės dėsniai? Kokia yra bendrystės derinių kalba?
* Kaip dvylika klausimų išsako šviesuolių bendrystę? Kaip jie susiję su išsiaiškinimais?

[+[[Išsiaiškinimai]]: Kaip šviesuolių bendrystė išgyvenama ir išsakoma?+]

''Išsiaiškinimų pavyzdžiai''

* Kaip kas ką esame išsiaiškinę? Rinkti pavyzdžius iš kitų žmonių. Rinkti pavyzdžius iš knygų.
* Kaip savišvieta susijusi su išsiaiškinimais? Kaip matematikos ar rašymo pratimai sudomina žmogų, kuria ir atleidžia įtampą, veda iš vieno klausimo į kitą?
* Kodėl meilė neiškyla mano išsiaiškinimų svarboje? Kodėl man nerūpi mylėti?
* Ką sužinome ne iš klausimų? o priešingai, kitaip? Pavyzdžiui, Dievo klausausi, gyvenimas pamoko.

''Paskirų pavyzdžių nagrinėjimas''

Išnagrinėti kiekvieną išsiaiškinimą. Suvokti:
* Kas jame įdomu?
* Kaip klausimas kelia įtampą?
* Kaip atsakymas įtampą nuslopina?
* Kurią sandarą prileidžiame?
* Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu?
* Kaip sandarą savimi papildome?
* Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
* Kaip naujai iškyla įtampa?

''Paskiro išsiaiškinimo sandara''

* Kaip suvokti išsiaiškinimą, kaip kalbos vienetą?
* Kokia yra išsiaškinimo eiga?
* Kaip kas tampa įdomu? Gal įdomu tada, kada pasikeičia įdomumo vienetas?
* Kaip išauga sandara ir kaip ji save apibrėžia?
* Kaip bendravimo prielaidomis sutampa atsakymai ir klausimai? Kaip bręsta mūsų suvokimas Dievo?
* Kaip iš jų kyla dėmesio vienetai kalboms, kaip toliau tie vienetai tampa sudėtingesni, brandesni?
* Ar tie vienetai žymi visumą, užtat yra įdomūs?
* Ar pirminiai vienetai yra atvaizdai, aplinkos, padalinimai?

''Išsiaiškinimų kalba''

* Kaip išsiaiškinimai yra susiję vienas su kitu?
* Kaip išsiaiškinimai vienas kitą palaiko?
* Kaip klausimas veda į atsakymą, o atsakymas į naujus klausimus?
* Kaip mūsų mintys seka viena po kitos? Kaip jos išauga?
* Kaip tai susiję su tuo, kas Dievui rūpi, reiškia, įvyksta? O jam rūpi mūsų branda.
* Kaip išsiaiškinimai susiję su kalbomis: pagrindimu, įvardijimu, pasakojimu? Ką bendro turi klausimai: kaip kas ima rūpėti? reikšti? įvykti?
* Gal trys gyvenimo kalbos ir apskritai švietimas išplaukia iš to, kaip mums kas tampa įdomu?
* Kaip išsiaiškinimai susiję su visaregiu?
* Kaip išsiaiškinimai susiję su geros valios pratimais?
* Koks gradacijos vaidmuo? Kokie įtampos balsai?

''[[Tikėjimas]]''

* '''Kokio pobūdžio tikėjimas reiškiasi kiekviename išsiaiškinime?'''
* '''Kaip su tikėjimu susieti visas su išsiaiškinimais susijusias sąvokas bei matmenis?'''
* Kaip su tikėjimu siejasi išsiaškinimo veikla - klausti, atsakyti, bendrauti, sudurti - nusistatyti, vykdyti, permąstyti - ir t.t. ?
* Kaip su tikėjimu siejasi išsiaiškinimo daugialypis požiūris?


'''[[Savišvieta]]'''

* Kaip matematiką ir literatūrą išreikšti sąlygų ir besąlygiškumo santykiais?
2010 gruodžio 04 d., 04:05 atliko vergfox - oKfLqgpKyWOorxDUmyc
Pakeista 1 eilutė iš:
xUvgH2 <a href="http://lmbbupypboob.com/">lmbbupypboob</a>, [url=http://klqihlxgnwxk.com/]klqihlxgnwxk[/url], [link=http://cfkvakhjzzpe.com/]cfkvakhjzzpe[/link], http://sregbvzhfply.com/
į:
http://www.buycheaphomeinsurance.com/ cheap home insurance vdvgjn http://www.aplus-insurance.net/ auto insurance quotes 8[[[ http://www.slotsguidance.com/ slots 276317
2010 gruodžio 03 d., 06:43 atliko iwncqwrhpyb - RanlfVoZmkhyOsEEFFF
Pakeistos 1-94 eilutės iš
Apžvelgiu, ką gvildenu.

Mąstau,
* Kurie išsiaiškinimai yra svarbiausi? užtat labiausiai tirtini
. Galiu dabar atrinkti labiausiai tirtinus išsiaiškinimus, juos plačiau aprašyti, ką jais išsiaiškinau, ir kokios sandaros jais iškyla, kaip Dievas sudalyvauja?
* Kaip rinkti iš žmonių pavyzdžius, kaip ką yra išsiaiškinę? Kaip rinkti vidumiestyje ir išreikšti menais? Ką išsiaiškinome "Minčių sodu"?
* Kaip įvairius išsiaiškinimus pristatyti meniškai, kūrybingai, Gospel Math veikla ir jais skatinti savišvietą?
* Kokio pobūdžio [[tikėjimas]] (ir pašnekovas) glūdi įvairiuose išsiaiškinimuose?
* Kaip siejasi išsiaiškinimų trejybė - aštuongubis kelias su kitų išsiaiškinimų raida? Kurie išsiaiškinimai vyksta tvarkingai, brėžinio numatyta tvarka, ir kurie laisvai įsiterpia ir kaip? Ir kaip tai siejasi su tikėjimu?
* Koks yra kiekvieno išsiaiškinimo tikslas, ir atitinkamai, tikėjimo apimtis? Kaip tikslai susiję?
* Kaip iš požiūrių iškyla sandaros?
* Kaip išsakyti išsiaiškinimų [[PašnekovųRaida | raidą]]?
* Kokia jų vidinė eiga?
* Kurie išsiaiškinimai būdingi [[Dievas | Dievui]]? Peržiūrėti rodą ''Trokštu išmanyti''
.
* Kaip kiekvieną išsiaiškinimą išsiaiškinome? Kokia jų kilmė?
* Ko reikėtų atsisakyti išsiaiškinimo išvadų, jas paneigti? Ar taip galima apibrėžti išsiaiškinimo apimtį?
* Kaip išsiaiškinau kiekvieną išsiaiškinimą? Gaunasi išsiaiškinimų medis.

----

2010.11.12 Toliau naujai pereisiu visus išsiaiškinimus ir įtrauksiu į brėžinį. Brėžinį suskaldysiu į dalis, atrinksiu svarbiausius išsiaiškinimus ir juos pavaizduosiu ir siesiu.
* Papildžiau išsiaiškinimus pašnekovų rūšimis. Grynąjį ''Pašnekovą'' (gryninti esmę, gretinti požiūrius) stačiau brėžinio viduryje. Įtraukiau neįtrauktas pašnekovų rūšis. Išryškinau pašnekovų rūšių išdėstymą.
* Kiekvienai rūšiai atrinksiu svarbiausius išsiaiškinimus.
* Poruosiu pašnekovų rūšis.
* Stebėsiu raidos matmenis - sandarų išryškėjimą, Dievo įsijungimą, savęs atsiskleidimą, klausimų ir atsakymų ryšį - ką jos reiškia visumoje ir kiekvienam išsiaiškinimui atskirai
* Stebėsiu, kaip tikėjimas vystosi.
* Ieškosiu pašnekovo apibrėžtumo laipsnių, vienumo laipsnių.
* Mąstysiu, kaip meniškai pavaizduoti.
* Patikslinsiu sąsajas.

------

[+[[Bendrystė | Šviesuolių bendrystė]]+]

* Kaip Jėzus suvokė [[Karalystė | Dangaus karalystę]]?
* Kaip žmonės bręsta? Kaip brendo [[Minčių sodas | Minčių sodo]] veikloje? Apmąstyti pavyzdžius. Aptarti su dalyviais.
* Kas yra šviesuolių bendrystė? Ką moko Minčių sodo patirtis? Kokie yra pagrindiniai bendrystės dėsniai? Kokia yra bendrystės derinių kalba?
* Kaip dvylika klausimų išsako šviesuolių bendrystę? Kaip jie susiję su išsiaiškinimais?

[+[[Išsiaiškinimai]]: Kaip šviesuolių bendrystė išgyvenama ir išsakoma?+]

''Išsiaiškinimų pavyzdžiai''

* Kaip kas ką esame išsiaiškinę? Rinkti pavyzdžius iš kitų žmonių. Rinkti pavyzdžius iš knygų.
* Kaip savišvieta susijusi su išsiaiškinimais? Kaip matematikos ar rašymo pratimai sudomina žmogų, kuria ir atleidžia įtampą, veda iš vieno klausimo į kitą?
* Kodėl meilė neiškyla mano išsiaiškinimų svarboje? Kodėl man nerūpi mylėti?
* Ką sužinome ne iš klausimų? o priešingai, kitaip? Pavyzdžiui, Dievo klausausi, gyvenimas pamoko.

''Paskirų pavyzdžių nagrinėjimas''

Išnagrinėti kiekvieną išsiaiškinimą. Suvokti:
* Kas jame įdomu?
* Kaip klausimas kelia įtampą?
* Kaip atsakymas įtampą nuslopina?
* Kurią sandarą prileidžiame?
* Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu?
* Kaip sandarą savimi papildome?
* Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
* Kaip naujai iškyla įtampa?

''Paskiro išsiaiškinimo sandara''

* Kaip suvokti išsiaiškinimą, kaip kalbos vienetą?
* Kokia yra išsiaškinimo eiga?
* Kaip kas tampa įdomu? Gal įdomu tada, kada pasikeičia įdomumo vienetas?
* Kaip išauga sandara ir kaip ji save apibrėžia?
* Kaip bendravimo prielaidomis sutampa atsakymai ir klausimai? Kaip bręsta mūsų suvokimas Dievo?
* Kaip iš jų kyla dėmesio vienetai kalboms, kaip toliau tie vienetai tampa sudėtingesni, brandesni?
* Ar tie vienetai žymi visumą, užtat yra įdomūs?
* Ar pirminiai vienetai yra atvaizdai, aplinkos, padalinimai?

''Išsiaiškinimų kalba''

* Kaip išsiaiškinimai yra susiję vienas su kitu?
* Kaip išsiaiškinimai vienas kitą palaiko?
* Kaip klausimas veda į atsakymą, o atsakymas į naujus klausimus?
* Kaip mūsų mintys seka viena po kitos? Kaip jos išauga?
* Kaip tai susiję su tuo, kas Dievui rūpi, reiškia, įvyksta? O jam rūpi mūsų branda.
* Kaip išsiaiškinimai susiję su kalbomis: pagrindimu, įvardijimu, pasakojimu? Ką bendro turi klausimai: kaip kas ima rūpėti? reikšti? įvykti?
* Gal trys gyvenimo kalbos ir apskritai švietimas išplaukia iš to, kaip mums kas tampa įdomu?
* Kaip išsiaiškinimai susiję su visaregiu?
* Kaip išsiaiškinimai susiję su geros valios pratimais?
* Koks gradacijos vaidmuo? Kokie įtampos balsai?

''[[Tikėjimas]]''

* '''Kokio pobūdžio tikėjimas reiškiasi kiekviename išsiaiškinime?'''
* '''Kaip su tikėjimu susieti visas su išsiaiškinimais susijusias sąvokas bei matmenis?'''
* Kaip su tikėjimu siejasi išsiaškinimo veikla - klausti, atsakyti, bendrauti, sudurti - nusistatyti, vykdyti, permąstyti - ir t.t. ?
* Kaip su tikėjimu siejasi išsiaiškinimo daugialypis požiūris?


'''[[Savišvieta]]'''

* Kaip matematiką ir literatūrą išreikšti sąlygų ir besąlygiškumo santykiais?
į:
xUvgH2 <a href="http://lmbbupypboob.com/">lmbbupypboob</a>, [url=http://klqihlxgnwxk.com/]klqihlxgnwxk[/url], [link=http://cfkvakhjzzpe.com/]cfkvakhjzzpe[/link], http://sregbvzhfply.com/
2010 lapkričio 30 d., 18:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
* Kaip išsiaiškinau kiekvieną išsiaiškinimą?
į:
* Kaip išsiaiškinau kiekvieną išsiaiškinimą? Gaunasi išsiaiškinimų medis.
2010 lapkričio 30 d., 18:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 16 eilutė:
* Kaip išsiaiškinau kiekvieną išsiaiškinimą?
2010 lapkričio 29 d., 21:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 14-15 eilutės iš
* Kaip kiekvieną išsiaiškinimą išsiaiškinome? Kokia jų kilmė?
į:
* Kaip kiekvieną išsiaiškinimą išsiaiškinome? Kokia jų kilmė?
* Ko reikėtų atsisakyti išsiaiškinimo išvadų, jas paneigti? Ar taip galima apibrėžti išsiaiškinimo apimtį?
2010 lapkričio 29 d., 20:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 9 eilutė:
* Koks yra kiekvieno išsiaiškinimo tikslas, ir atitinkamai, tikėjimo apimtis? Kaip tikslai susiję?
2010 lapkričio 29 d., 20:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 13 eilutė:
* Kaip kiekvieną išsiaiškinimą išsiaiškinome? Kokia jų kilmė?
2010 lapkričio 29 d., 19:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 4-8 eilutės iš
* Kurie išsiaiškinimai yra svarbiausi? užtat labiausiai tirtini.
* Kaip jais išryškiname savo [[Tikėjimas | tikėjimą]]?
* Kaip išsakyti jų [[PašnekovųRaida | raidą]]?
* Kokia jų vidinė eiga
?
* Kaip [[Dievas | Dievui]] būdingi išsiaiškinimai? Peržiūrėti rodą ''Trokštu išmanyti''.
į:
* Kurie išsiaiškinimai yra svarbiausi? užtat labiausiai tirtini. Galiu dabar atrinkti labiausiai tirtinus išsiaiškinimus, juos plačiau aprašyti, ką jais išsiaiškinau, ir kokios sandaros jais iškyla, kaip Dievas sudalyvauja?
* Kaip rinkti iš žmonių pavyzdžius, kaip ką yra išsiaiškinę? Kaip rinkti vidumiestyje ir išreikšti menais? Ką išsiaiškinome "Minčių sodu"?
* Kaip įvairius išsiaiškinimus pristatyti meniškai, kūrybingai, Gospel Math veikla ir jais skatinti savišvietą?
* Kokio pobūdžio [[tikėjimas]] (ir pašnekovas) glūdi įvairiuose išsiaiškinimuose?
Pakeistos 10-13 eilutės iš
* Galiu dabar atrinkti labiausiai tirtinus išsiaiškinimus, juos plačiau aprašyti, ką jais išsiaiškinau, ir kokios sandaros jais iškyla, kaip Dievas sudalyvauja?
* Ką išsiaiškinau "Minčių sodu"?
* Kaip įvairius išsiaiškinimus pristatyti meniškai, kūrybingai, Gospel Math veikla ir jais skatinti savišvietą?
į:
* Kaip išsakyti išsiaiškinimų [[PašnekovųRaida | raidą]]?
* Kokia jų vidinė eiga?
* Kurie išsiaiškinimai būdingi [[Dievas | Dievui]]? Peržiūrėti rodą ''Trokštu išmanyti''.
Pakeistos 18-21 eilutės iš
* Papildysiu išsiaiškinimus pašnekovų rūšimis.
* Grynąjį ''Pašnekovą'' (gryninti esmę, gretinti požiūrius) statysiu brėžinio viduryje.
* Įtrauksiu neįtrauktas pašnekovų rūšis.
* Išryškinsiu pašnekovų rūšių išdėstymą.
į:
* Papildžiau išsiaiškinimus pašnekovų rūšimis. Grynąjį ''Pašnekovą'' (gryninti esmę, gretinti požiūrius) stačiau brėžinio viduryje. Įtraukiau neįtrauktas pašnekovų rūšis. Išryškinau pašnekovų rūšių išdėstymą.
2010 lapkričio 26 d., 22:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-13 eilutės:
* Ką išsiaiškinau "Minčių sodu"?
* Kaip įvairius išsiaiškinimus pristatyti meniškai, kūrybingai, Gospel Math veikla ir jais skatinti savišvietą?
2010 lapkričio 26 d., 22:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-11 eilutės iš
* Kaip siejasi išsiaiškinimų trejybė - aštuongubis kelias su kitų išsiaiškinimų raida?
į:
* Kaip siejasi išsiaiškinimų trejybė - aštuongubis kelias su kitų išsiaiškinimų raida? Kurie išsiaiškinimai vyksta tvarkingai, brėžinio numatyta tvarka, ir kurie laisvai įsiterpia ir kaip? Ir kaip tai siejasi su tikėjimu?
* Kaip iš požiūrių iškyla sandaros?
* Galiu dabar atrinkti labiausiai tirtinus išsiaiškinimus, juos plačiau aprašyti, ką jais išsiaiškinau, ir kokios sandaros jais iškyla, kaip Dievas sudalyvauja
?
2010 lapkričio 25 d., 20:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 9 eilutė:
* Kaip siejasi išsiaiškinimų trejybė - aštuongubis kelias su kitų išsiaiškinimų raida?
2010 lapkričio 25 d., 18:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* Kaip išsakyti jų raidą?
į:
* Kaip išsakyti jų [[PašnekovųRaida | raidą]]?
2010 lapkričio 25 d., 18:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-8 eilutės iš
Mąstau, kurie išsiaiškinimai yra svarbiausi? užtat labiausiai tirtini. Kaip jais išryškiname savo [[Tikėjimas | tikėjimą]]? Kaip juos išsakyti, kokia vidinė eiga? Kaip [[Dievas | Dievui]] būdingi išsiaiškinimai?
į:
Mąstau,
* Kurie
išsiaiškinimai yra svarbiausi? užtat labiausiai tirtini.
*
Kaip jais išryškiname savo [[Tikėjimas | tikėjimą]]?
*
Kaip išsakyti jų raidą?
* Kokia jų vidinė eiga?
* Kaip [[Dievas | Dievui]] būdingi
išsiaiškinimai? Peržiūrėti rodą ''Trokštu išmanyti''.
2010 lapkričio 25 d., 18:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Mąstau, kurie išsiaiškinimai yra svarbiausi? užtat labiausiai tirtini. Kaip jais išryškiname savo [[Tikėjimas | tikėjimą]]? Kaip juos išsakyti, kokia jų vidinė eiga?
į:
Mąstau, kurie išsiaiškinimai yra svarbiausi? užtat labiausiai tirtini. Kaip jais išryškiname savo [[Tikėjimas | tikėjimą]]? Kaip juos išsakyti, kokia jų vidinė eiga? Kaip [[Dievas | Dievui]] būdingi išsiaiškinimai?
2010 lapkričio 15 d., 23:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
* Ieškosiu pašnekovo apibrėžtumo laipsnių.
į:
* Ieškosiu pašnekovo apibrėžtumo laipsnių, vienumo laipsnių.
2010 lapkričio 15 d., 23:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 16 eilutė:
* Ieškosiu pašnekovo apibrėžtumo laipsnių.
2010 lapkričio 15 d., 23:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 5-6 eilutės:
----
Pridėtos 8-17 eilutės:
* Papildysiu išsiaiškinimus pašnekovų rūšimis.
* Grynąjį ''Pašnekovą'' (gryninti esmę, gretinti požiūrius) statysiu brėžinio viduryje.
* Įtrauksiu neįtrauktas pašnekovų rūšis.
* Išryškinsiu pašnekovų rūšių išdėstymą.
* Kiekvienai rūšiai atrinksiu svarbiausius išsiaiškinimus.
* Poruosiu pašnekovų rūšis.
* Stebėsiu raidos matmenis - sandarų išryškėjimą, Dievo įsijungimą, savęs atsiskleidimą, klausimų ir atsakymų ryšį - ką jos reiškia visumoje ir kiekvienam išsiaiškinimui atskirai
* Stebėsiu, kaip tikėjimas vystosi.
* Mąstysiu, kaip meniškai pavaizduoti.
* Patikslinsiu sąsajas.
2010 lapkričio 15 d., 18:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 65-66 eilutės:
* Kaip su tikėjimu siejasi išsiaškinimo veikla - klausti, atsakyti, bendrauti, sudurti - nusistatyti, vykdyti, permąstyti - ir t.t. ?
* Kaip su tikėjimu siejasi išsiaiškinimo daugialypis požiūris?
2010 lapkričio 12 d., 23:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

2010.11.12 Toliau naujai pereisiu visus išsiaiškinimus ir įtrauksiu į brėžinį. Brėžinį suskaldysiu į dalis, atrinksiu svarbiausius išsiaiškinimus ir juos pavaizduosiu ir siesiu.
2010 lapkričio 12 d., 18:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Mąstau, kurie išsiaiškinimai yra svarbiausi? užtat labiausiai tirtini. Kaip jais išryškiname savo tikėjimą? Kaip juos išsakyti, kokia jų vidinė eiga?
į:
Mąstau, kurie išsiaiškinimai yra svarbiausi? užtat labiausiai tirtini. Kaip jais išryškiname savo [[Tikėjimas | tikėjimą]]? Kaip juos išsakyti, kokia jų vidinė eiga?
2010 lapkričio 12 d., 18:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-5 eilutės:

Mąstau, kurie išsiaiškinimai yra svarbiausi? užtat labiausiai tirtini. Kaip jais išryškiname savo tikėjimą? Kaip juos išsakyti, kokia jų vidinė eiga?

------
2010 lapkričio 08 d., 19:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 44 eilutė iš:
* Kaip išsiaiškinimi yra susiję vienas su kitu?
į:
* Kaip išsiaiškinimai yra susiję vienas su kitu?
2010 lapkričio 08 d., 19:21 atliko AndriusKulikauskas -
2010 lapkričio 05 d., 19:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 63 eilutė iš:
į:
* Kaip matematiką ir literatūrą išreikšti sąlygų ir besąlygiškumo santykiais?
2010 lapkričio 05 d., 19:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 53 eilutė iš:
* Koks gradacijos vaidmuo? Kokie įtampos balsai?
į:
* Koks gradacijos vaidmuo? Kokie įtampos balsai?
2010 lapkričio 04 d., 22:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 57-58 eilutės iš
* Kokio pobūdžio tikėjimas reiškiasi kiekviename išsiaiškinime?
į:
* '''Kokio pobūdžio tikėjimas reiškiasi kiekviename išsiaiškinime?'''
* '''Kaip su tikėjimu susieti visas su išsiaiškinimais susijusias sąvokas bei matmenis?'''
2010 lapkričio 04 d., 21:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
+[[Bendrystė | Šviesuolių bendrystė]]+
į:
[+[[Bendrystė | Šviesuolių bendrystė]]+]
Pakeista 10 eilutė iš:
+[[Išsiaiškinimai]]: Kaip šviesuolių bendrystė išgyvenama ir išsakoma?+
į:
[+[[Išsiaiškinimai]]: Kaip šviesuolių bendrystė išgyvenama ir išsakoma?+]
2010 lapkričio 04 d., 21:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
'''[[Bendrystė | Šviesuolių bendrystė]]'''
į:
+[[Bendrystė | Šviesuolių bendrystė]]+
Pakeistos 10-11 eilutės iš
'''[[Išsiaiškinimai]]: Kaip šviesuolių bendrystė išgyvenama ir išsakoma?'''
į:
+[[Išsiaiškinimai]]: Kaip šviesuolių bendrystė išgyvenama ir išsakoma?+
Pridėtos 54-57 eilutės:

''[[Tikėjimas]]''

* Kokio pobūdžio tikėjimas reiškiasi kiekviename išsiaiškinime?
2010 lapkričio 04 d., 18:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 44-45 eilutės iš
* Kaip išsiaiškinimi yra susiję vienas su kitu? Kaip vienas kitą palaiko? Kaip klausimas veda į atsakymą, o atsakymas į naujus klausimus?
* Įdomu, kaip mūsų mintys seka viena po kitos? Kaip jos išauga?
į:
* Kaip išsiaiškinimi yra susiję vienas su kitu?
*
Kaip išsiaiškinimai vienas kitą palaiko?
*
Kaip klausimas veda į atsakymą, o atsakymas į naujus klausimus?
* Kaip mūsų mintys seka viena po kitos? Kaip jos išauga?
Pridėta 50 eilutė:
* Gal trys gyvenimo kalbos ir apskritai švietimas išplaukia iš to, kaip mums kas tampa įdomu?
Ištrinta 53 eilutė:
* Gal trys gyvenimo kalbos ir apskritai švietimas išplaukia iš to, kaip mums kas tampa įdomu?
2010 lapkričio 04 d., 18:04 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 35 eilutė:
* Kaip bendravimo prielaidomis sutampa atsakymai ir klausimai, kaip bręsta mūsų suvokimas Dievo?
Pakeista 37 eilutė iš:
* Ar pirminiai vienetai yra atvaizdai, aplinkos, padalinimai?
į:
* Kaip bendravimo prielaidomis sutampa atsakymai ir klausimai? Kaip bręsta mūsų suvokimas Dievo?
Pridėta 40 eilutė:
* Ar pirminiai vienetai yra atvaizdai, aplinkos, padalinimai?
2010 lapkričio 04 d., 17:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-22 eilutės iš
''Paskiri išsiaiškinimai''

Išsiaškinimą galime suvokti, kaip kalbos vienetą.
į:
''Paskirų pavyzdžių nagrinėjimas''

Išnagrinėti kiekvieną išsiaiškinimą. Suvokti:
* Kas jame įdomu?
* Kaip klausimas kelia įtampą?
* Kaip atsakymas įtampą nuslopina?
* Kurią sandarą prileidžiame?
* Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu?
* Kaip sandarą savimi papildome?
* Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
* Kaip naujai iškyla įtampa?

''Paskiro išsiaiškinimo sandara''

* Kaip suvokti išsiaiškinimą, kaip kalbos
vienetą?
Pakeistos 35-48 eilutės iš
* '''Išnagrinėti kiekvieną išsiaiškinimą. Suvokti:'''
** Kas jame įdomu?
** Kaip klausimas kelia įtampą?
** Kaip atsakymas įtampą nuslopina?
** Kurią sandarą prileidžiame?
** Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu?
** Kaip sandarą savimi papildome?
** Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
** Kaip naujai iškyla įtampa?

* Kaip kas tampa įdomu?
** Gal trys gyvenimo kalbos ir apskritai švietimas išplaukia iš to, kaip mums kas tampa įdomu?
**
Gal įdomu tada, kada pasikeičia įdomumo vienetas?
į:
* Kaip kas tampa įdomu? Gal įdomu tada, kada pasikeičia įdomumo vienetas?
Pridėta 51 eilutė:
* Gal trys gyvenimo kalbos ir apskritai švietimas išplaukia iš to, kaip mums kas tampa įdomu?
2010 lapkričio 04 d., 17:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-18 eilutės:
* Kaip kas ką esame išsiaiškinę? Rinkti pavyzdžius iš kitų žmonių. Rinkti pavyzdžius iš knygų.
* Kaip savišvieta susijusi su išsiaiškinimais? Kaip matematikos ar rašymo pratimai sudomina žmogų, kuria ir atleidžia įtampą, veda iš vieno klausimo į kitą?
* Kodėl meilė neiškyla mano išsiaiškinimų svarboje? Kodėl man nerūpi mylėti?
* Ką sužinome ne iš klausimų? o priešingai, kitaip? Pavyzdžiui, Dievo klausausi, gyvenimas pamoko.
Pakeistos 34-43 eilutės iš
* '''Kaip išsiaiškinimai susiję su geros valios pratimais?'''

''Išsiaiškinimų kalba''

* Kaip išsiaiškinimai susiję su kalbomis: pagrindimu, įvardijimu, pasakojimu?
* Kaip išsiaiškinimai susiję su visaregiu?


* Kaip kas ką esame išsiaiškinę? Rinkti pavyzdžius iš kitų žmonių. Rinkti pavyzdžius iš knygų.
į:
Pakeistos 38-40 eilutės iš
* Kaip bendravimo prielaidomis sutampa atsakymai ir klausimai, kaip bręsta mūsų suvokimas Dievo, kaip klausimas veda į atsakymą, o atsakymas į naujus klausimus?
* Įdomu, kaip mūsų mintys seka viena po kitos? Kaip jos išauga?
į:
* Kaip bendravimo prielaidomis sutampa atsakymai ir klausimai, kaip bręsta mūsų suvokimas Dievo?
Ištrintos 39-41 eilutės:

* Kaip tai susiję su tuo, kas Dievui rūpi, reiškia, įvyksta? O jam rūpi mūsų branda.
Pridėtos 44-51 eilutės:
''Išsiaiškinimų kalba''

* Kaip išsiaiškinimi yra susiję vienas su kitu? Kaip vienas kitą palaiko? Kaip klausimas veda į atsakymą, o atsakymas į naujus klausimus?
* Įdomu, kaip mūsų mintys seka viena po kitos? Kaip jos išauga?
* Kaip tai susiję su tuo, kas Dievui rūpi, reiškia, įvyksta? O jam rūpi mūsų branda.
* Kaip išsiaiškinimai susiję su kalbomis: pagrindimu, įvardijimu, pasakojimu? Ką bendro turi klausimai: kaip kas ima rūpėti? reikšti? įvykti?
* Kaip išsiaiškinimai susiję su visaregiu?
* Kaip išsiaiškinimai susiję su geros valios pratimais?
Ištrintos 52-58 eilutės:

* Kaip savišvieta susijusi su išsiaiškinimais? Kaip matematikos ar rašymo pratimai sudomina žmogų, kuria ir atleidžia įtampą, veda iš vieno klausimo į kitą?

* '''Ką sužinome ne iš klausimų?''' o priešingai, kitaip? Pavyzdžiui, Dievo klausausi, gyvenimas pamoko.

* Kodėl meilė neiškyla mano išsiaiškinimų svarboje? Kodėl man nerūpi mylėti?
2010 lapkričio 04 d., 17:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 11-12 eilutės:

''Išsiaiškinimų pavyzdžiai''
2010 lapkričio 04 d., 17:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
'''[[Išsiaiškinimai]]'''
į:
'''[[Išsiaiškinimai]]: Kaip šviesuolių bendrystė išgyvenama ir išsakoma?'''
2010 lapkričio 04 d., 17:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-8 eilutės iš
į:
* Kas yra šviesuolių bendrystė? Ką moko Minčių sodo patirtis? Kokie yra pagrindiniai bendrystės dėsniai? Kokia yra bendrystės derinių kalba?
* Kaip dvylika klausimų išsako šviesuolių bendrystę? Kaip jie susiję su išsiaiškinimais?
Pridėtos 12-17 eilutės:
''Paskiri išsiaiškinimai''

Išsiaškinimą galime suvokti, kaip kalbos vienetą.

* Kokia yra išsiaškinimo eiga?
Pakeistos 29-31 eilutės iš
* Kas yra šviesuolių tarpa?

* Kaip kas ką esame išsiaiškinę
?
į:
''Išsiaiškinimų kalba''

* Kaip išsiaiškinimai susiję su kalbomis: pagrindimu, įvardijimu, pasakojimu
?
* Kaip išsiaiškinimai susiję su visaregiu?


* Kaip kas ką esame išsiaiškinę? Rinkti pavyzdžius iš kitų žmonių. Rinkti pavyzdžius iš knygų.
2010 lapkričio 04 d., 15:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-46 eilutės:

* '''Išnagrinėti kiekvieną išsiaiškinimą. Suvokti:'''
** Kas jame įdomu?
** Kaip klausimas kelia įtampą?
** Kaip atsakymas įtampą nuslopina?
** Kurią sandarą prileidžiame?
** Kaip sandarą suvokiame bendriau, savimi ir kitu?
** Kaip sandarą savimi papildome?
** Kaip nauja sandara išreiškia Dievą jo požiūriu?
** Kaip naujai iškyla įtampa?
* '''Kaip išsiaiškinimai susiję su geros valios pratimais?'''

* Kas yra šviesuolių tarpa?

* Kaip kas ką esame išsiaiškinę?
* Kaip kas tampa įdomu?
** Gal trys gyvenimo kalbos ir apskritai švietimas išplaukia iš to, kaip mums kas tampa įdomu?
** Gal įdomu tada, kada pasikeičia įdomumo vienetas?

* Kaip bendravimo prielaidomis sutampa atsakymai ir klausimai, kaip bręsta mūsų suvokimas Dievo, kaip klausimas veda į atsakymą, o atsakymas į naujus klausimus?
* Įdomu, kaip mūsų mintys seka viena po kitos? Kaip jos išauga?
* Kaip išauga sandara ir kaip ji save apibrėžia?

* Kaip tai susiję su tuo, kas Dievui rūpi, reiškia, įvyksta? O jam rūpi mūsų branda.

* Ar pirminiai vienetai yra atvaizdai, aplinkos, padalinimai?
* Kaip iš jų kyla dėmesio vienetai kalboms, kaip toliau tie vienetai tampa sudėtingesni, brandesni?
* Ar tie vienetai žymi visumą, užtat yra įdomūs?

* Koks gradacijos vaidmuo? Kokie įtampos balsai?

* Kaip savišvieta susijusi su išsiaiškinimais? Kaip matematikos ar rašymo pratimai sudomina žmogų, kuria ir atleidžia įtampą, veda iš vieno klausimo į kitą?

* '''Ką sužinome ne iš klausimų?''' o priešingai, kitaip? Pavyzdžiui, Dievo klausausi, gyvenimas pamoko.

* Kodėl meilė neiškyla mano išsiaiškinimų svarboje? Kodėl man nerūpi mylėti?
2010 lapkričio 03 d., 21:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* Kaip žmonės bręsta? Kaip brendo "Minčių sodo" veikloje? Apmąstyti pavyzdžius. Aptarti su dalyviais.
į:
* Kaip žmonės bręsta? Kaip brendo [[Minčių sodas | Minčių sodo]] veikloje? Apmąstyti pavyzdžius. Aptarti su dalyviais.
2010 lapkričio 03 d., 21:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 5 eilutė:
* Kaip Jėzus suvokė [[Karalystė | Dangaus karalystę]]?
2010 lapkričio 03 d., 21:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

* Kaip žmonės bręsta? Kaip brendo "Minčių sodo" veikloje? Apmąstyti pavyzdžius. Aptarti su dalyviais.
2010 lapkričio 03 d., 21:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-9 eilutės iš
'''Šviesuolių bendrystė'''


'''Išsiaiškinimai'''


'''Savišvieta'''
į:
'''[[Bendrystė | Šviesuolių bendrystė]]'''


'''[[Išsiaiškinimai]]'''


'''[[Savišvieta]]'''
2010 lapkričio 03 d., 21:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-11 eilutės:
Apžvelgiu, ką gvildenu.

'''Šviesuolių bendrystė'''


'''Išsiaiškinimai'''


'''Savišvieta'''

Gvildenimai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 kovo 17 d., 11:23