神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.IšsiaiškinimųBrėžinys istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2010 lapkričio 05 d., 19:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
http://www.ms.lt/uploads/issiaiskinimai2007.png
į:
http://www.ms.lt/uploads/issiaiskinimai201007.png
2010 lapkričio 05 d., 19:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
http://www.ms.lt/uploads/20100604issiaiskinimaimazas.JPG
į:
http://www.ms.lt/uploads/issiaiskinimai2007.png
2010 lapkričio 05 d., 19:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
http://www.worknets.org/upload/AndriusKulikauskas/20100604issiaiskinimaimazas.JPG
į:
http://www.ms.lt/uploads/20100604issiaiskinimaimazas.JPG
2010 lapkričio 05 d., 19:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-50 eilutės iš
[[Išsiaiškinimų Brėžinių Archyvas]]
į:
[[Išsiaiškinimų brėžinių archyvas]]

[++Brėžinys++]

http://www.worknets.org/upload/AndriusKulikauskas/20100604issiaiskinimaimazas.JPG

Peržiūrėjau išsiaiškinimų brėžinį ir svarbiausiams iš jų pažymėjau, kas jais tampa įdomu. Man atrodo, tai yra kas bendra. Mūsų bendrumo pagrindas yra įdomus, ir įdomumas yra bendrumo pagrindas. Kažką panašaus vadinu vaisingąja prielaida (constructive hypothesis): Norint susikalbėti su kitu, su kuriuo neturim ryšio, galim nors viltis, kad jis panašiai to nori, kas jis į mus panašus, juk kitaip iš viso gali būti neįmanoma susikalbeti. O manytina, siekiant to susikalbėjimo, kad ir vienas ir
kitas atsiremsime į tai, kas mums bendra. O kada neturim ryšio ir vienas
kito nepažįstam, tai kas mums bendra tėra susikalbėjimo forma, bendriausia
prasme, kad ir pavyzdžiui, esame du, viliantys vienas su kitu susikalbėti.
Tad protinga ir vaisinga būtent šį mūsų santykį panaudoti, kaip mūsų
susikalbėjimo formą. Nes ir vienas ir kitas gali tai nutuokti, o kitaip
vargu ar iš viso įmanoma susikalbėti. Žodžiu, pirmiausia, susikalbėjimu
susikalbėkime apie susikalbėjimą, tad pragmatika, sintaksė, semantika
kažkuo sutaps, vienas kitą atkartos. Manau, būtent tokia dvasia, bendrumo
pagrindas yra įdomus, o įdomumas yra bendrumo pagrindas. O bendrumas yra
dorovės pagrindas.

Išsiaiškinimų brėžinys, nėrinys turi tris kampus:
* "Minčių praleidimas" - tai patirtis, ją varžo atvaizdai, minčių filtrai
* "Atmetimas to, kas nereikalinga" - tai požiūris, kas pirm patirties. Jį išsako aplinkos, vaizduotės sąvokynas
* "Sandarų apibrėžimas" - tai patirties ir požiūrio sutapimas, jį išsako visko padalinimai

Brėžinys išplaukia iš dviejų išsiaiškinimų. Jais įdomu:
* Kas nauja. Tai atsakymas kylantis už mūsų, tad atsakymas yra klausimas.
* Kas įdomu. Tai klausimas glūdintis mumyse, tad klausimas yra atsakymas.
Abejais esame atskirti nuo kitų, tad tai bendrumo pati pradžia.


Brėžinys susiveda į sandaros apibrėžimą, kame įdomu, kas sutampa, tai yra, kas tampa bendra, kad ir lygmens atkartojimas metalygmenyje, arba pragmatikos, sintaksės ir semantikos vienas kitame.

Save apibrėžianti sandara yra trejybė. Aštuongubis kelias derina Dievo ir žmogaus trejybes, tad požiūrius.

Kai kurie išsiaiškinimai susiję su sandaros apibrėžimu:
* Kodėl sandara? Tikslo atrinkimas
* Kaip sandara? Sandarų rakinėjimas
* Kokia sandara? Įsijautimas į sandarą

Išsiaiškinimas yra tarsi langynas, tai gali būti vienas langas - be sietų, be rėmų, be griaučių - arba daugelis langų, langai languose.

Išsiaiškinimai mus sieja su anuo:
* pirmiausia su kitu ar su savimi, per bendriausias lygiavertiškumo prielaidas - vieningumas - prileidžiame, jog anas sutampa su mumis, tai yra, sutampa mūsų aplinkybės - esame skirtingi, bet tose pačios aplinkybėse
* toliau su tavimi, pripažįstant jog galim sutapti, bet išgyventi skirtingus požiūrius, ano požiūrį išgyventi, kaip savo - atvaizdai - prileidžiame, jog sutampame, esame tas pats, bet esame skirtingose aplinkybėse
* toliau su savimi (aš), per sandaras ir jų dėsningumus - sandara - prileidžiam jog esame tas pats tose pačiose aplinkybėse
* galiausiai per Dievą už sandaros - dvasia - prileidžiame Dievą už sandarų, kad jis yra pirm manęs, jog esame skirtingi skirtingose aplinkybėse
Tokiu būdu suvokiame, kad Dievas yra pirm mūsų, juk mes esame sąlygose, o Dievas pirm visų sąlygų, betgi tai suvokus, galim su juo sutapti.

Iš vieno išsiaiškinimo išplaukia kiti, gvildenantys naujus klausimus. Kaip tokie išsiaiškinimai susiję? Pavyzdžiui, palyginkime "Ar teisingai suprantu Dievą ir kitus?" ir "Ar esu teisingai suprastas?"

Yra vienas vienintelis klausimas "Kaip gyvenimo reiškinius apibrėžti sandaromis?", kuris vis veda į save, vis tenkina save, visiškai pajungia dėmesį, tai išminties klausimas. Yra du klausimai "Ko yra?" ir "Kas svarbiausia?", kurie yra klausimų šaltiniai, į kuriuos joks klausimas neveda, bet tik pats dėmesys jais veikia.
2010 lapkričio 05 d., 19:27 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 1-6 eilutės:


Rugpjūčio mėn. 30d., 2010 m.

http://www.helproom.org/upload/20100830issiaiskinimai.png
2010 rugpjūčio 30 d., 15:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
http://www.helproom.org/upload/2010030issiaiskinimai.png
į:
http://www.helproom.org/upload/20100830issiaiskinimai.png
2010 rugpjūčio 30 d., 15:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-9 eilutės iš
Rugpjūčio mėn. 27d., 2010 m.

http://www.helproom.org/upload/20100827issiaiskinimai.pngRugpjūčio mėn. 20d., 2010 m.

http://www.helproom.org/upload/20100820issiaiskinimai.png
į:
[[Išsiaiškinimų Brėžinių Archyvas]]


Rugpjūčio mėn
. 30d., 2010 m.

http://www.helproom.org/upload/2010030issiaiskinimai.png
2010 rugpjūčio 28 d., 07:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-6 eilutės:
Rugpjūčio mėn. 27d., 2010 m.

http://www.helproom.org/upload/20100827issiaiskinimai.png

2010 rugpjūčio 20 d., 22:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-3 eilutės:
Rugpjūčio mėn. 20d., 2010 m.

http://www.helproom.org/upload/20100820issiaiskinimai.png

IšsiaiškinimųBrėžinys


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2010 lapkričio 05 d., 19:31