神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.JonasNoreikaUžklausosMetmenys istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 balandžio 13 d., 20:50 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 8 eilutė:
Pakeistos 79-80 eilutės iš
Tarp Ramanausko raštų yra vienas vienintelis, kurį pasirašė Jonas Noreika '''[[[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-f1075-a2-b6-l35-NoreikosIsakymasLAFTelsiai-19410725.jpg | vienas vienintelis Noreikos pasirašytas raštas]]''' (LCVA f.1075, a.2, b.6). Liepos mėn. 25 d. Noreika pasirašė pirmuoju, kaip L.Aktyvistų Fronto Telšių Štabo Vadas, o Ramanauskas antruoju, kaip Telšių apskr. Viršininkas.  
į:
Tarp Ramanausko raštų yra vienas vienintelis, kurį pasirašė Jonas Noreika '''[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-f1075-a2-b6-l35-NoreikosIsakymasLAFTelsiai-19410725.jpg | vienas vienintelis Noreikos pasirašytas raštas]]''' (LCVA f.1075, a.2, b.6). Liepos mėn. 25 d. Noreika pasirašė pirmuoju, kaip L.Aktyvistų Fronto Telšių Štabo Vadas, o Ramanauskas antruoju, kaip Telšių apskr. Viršininkas.  
Ištrintos 383-385 eilutės:

2018 balandžio 06 d., 23:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr.[[Jonas Noreika]], [[Jonas Noreika užklausa]], [[Jonas Noreika užklausai mintys]]
į:
Žr.[[Jonas Noreika]], [[Jonas Noreika santrauka]], [[Jonas Noreika užklausa]], [[Jonas Noreika užklausai mintys]]
2018 balandžio 06 d., 21:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 184 eilutė iš:
'''Jono Noreikos pavaldiniai kankino žydus'''
į:
'''Jonai Noreikai pavaldūs karininkai, LAF vado pavaduotojas Bronius Juodikis, LAF Plungės vadas Povilas Alimas, kapitonas Stasys Lipčius ir kapitonas Kazimieras Venclauskis, visi rengė žydų žudynes'''
2018 balandžio 05 d., 14:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 181-187 eilutės:

-----------

'''Jono Noreikos pavaldiniai kankino žydus'''

* Žydaičių pakrikštijimas, išprievartavimas ir sušaudymas.
* Vokiečių karių vaidmuo - patyčios ir kankinimai.
2018 balandžio 05 d., 13:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 125 eilutė:
Pridėtos 128-132 eilutės:
'''Jonas Noreika, kaip Žemaitijos sukilėlių vadas, atsako už neteisėtų teroristinių veiksmų rengimą prieš komunistus pareigūnus'''

Dominykas Riauka tvirtina, jog Jonas Noreika ''1940 metų rudenį įkūrė visos Žemaitijos sukilimo prieš sovietinius okupantus centrą.''
Pakeistos 139-147 eilutės iš
-----------

'''Jonas Noreika, kaip Žemaitijos sukilėlių vadas, atsako už neteisėtų teroristinių veiksmų rengimą prieš komunistus pareigūnus'''

Dominykas Riauka tvirtina, jog Jonas Noreika ''1940 metų rudenį įkūrė visos Žemaitijos sukilimo prieš sovietinius okupantus centrą.''


į:
Pridėtos 266-285 eilutės:

----------


'''Jonas Noreika laimėjo visų pritarimą žydų išžudymui'''


Liepos 12 d. vyskupas Staugaitis savo ganytojiškame laiške bolševikų laikmetį apibudino taip:

''Visa tai matydami, žmonės traukė pečiais ir sakydavo: "Iš tikro jau atėjo Antikristaus laikai!"''

Vyskupas žydų ir komunistų likimus patikėjo "tam tikriems viešosios valdžios organams":

''Taip pat nepamirškime, kad kiekvienas žmogus, ar savasis ar svetimas, prietelius ar neprietlius, yra to paties Dievo vaikas, vadinasi mūsų brolis. Jei jis kenčia, mūsų pareiga, kuo galime, jam padėti.''

''Suprantamas dalykas, kad pasaulis negali būti tvarkomas viena meile; reikia ir teisingumo. Jei kas daro ir yra daręs pikta, turi būti sutrukdytas ir nubaustas. Bet tai padarys tam tikri viešosios valdžios organai. Dieve, jus saugok nuo keršto ir sauvaliavimo!''

Vyskupas savo žodžiais palaikė pasaulio tvarką. Jisai teskatino vykdyti pareigą, padėti "kuo galime", ir Dievui paliko ganyti niekadėjus. Kaip arkivyskupas Skvireckas rašė savo dienoraštyje, po vangių ir nesėkmingų pastangų užtarti Kauno žydus, "..." Tuo tarpu, kaip daugelis teisuolių vis naujai įrodo, žmoniškumas prasideda būtent ten, kur pareiga pasibaigia.

Po savaitės, liepos 20 d., žydus išžudžius, komunistus sušaudžius, po šventų mišių iškilminga eisena išsirikiavo vienas iš tų žydus ir komunistus skriaudžiančių valdžios organų: tautinė darbo apsauga, "Lietuvos kariuomenė".
2018 balandžio 04 d., 23:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
** mini Alimą kaip sukilėlį, ne kaip žudynių rengėją
į:
** mini Alimą kaip sukilėlį, ne kaip žudynių rengėją, taip pat mini Juodikį
2018 balandžio 04 d., 23:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 12 eilutė:
** mini Alimą kaip sukilėlį, ne kaip žudynių rengėją
2018 balandžio 04 d., 23:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 9-12 eilutės:

Taip pat Genocido centro leidiniais:
* Rukšėno straipsniu: [[http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2010~1367170929223/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content | 1941 m. birželio sukilimas Kretingos, Mažeikių ir Telšių apskrityse]]
* Bubnio knyga apie sukilimą
2018 balandžio 04 d., 13:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 212-214 eilutės:
* Tėviškė tolstanti : (sesers laiškai). 1998.
Kaune
* Tebesidžiaugiu gyvenimo šviesa. 1996.
2018 balandžio 04 d., 12:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 209-212 eilutės iš

Knygose
* Gyvenimo pakelės
Archyvas
į:
Plungės bibliotekoje ieškoti:
* Amžiui besibaigiant įmintos mano pėdos. 2000
* Kas buvo likę nepasakyta. 1992
Nežinia kas turi:
* Metai praeityj. 1976. Išleido dr. St. Jankus. Chicago, 1976. 296 psl. Prasideda pradžios mokyklos metais, baigiasi pabėgėlio gyvenimu Vokietijoje.
Archyvas - dienoraščiai.
2018 balandžio 04 d., 11:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 204 eilutė:
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/Pakalniskis-GyvenimoPakeles-KaroMetaiPlungeje.pdf | Gyvenimo pakelės. Karo metai Plungėje.]] 1979. psl.121.
2018 balandžio 04 d., 11:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 202-203 eilutės iš
Pakalniškio prisiminimai, spaudoje:
į:
Pakalniškio prisiminimai:
Pakeista 205 eilutė iš:
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/Pakalniskis-SeptintojiVasara-SiaubingojiVasara.pdf | Septintoji knyga. Siaubingoji vasara.]] 1982. psl.62-72.
į:
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/Pakalniskis-SeptintojiKnyga-SiaubingojiVasara.pdf | Septintoji knyga. Siaubingoji vasara.]] 1982. psl.62-72.
Pridėtos 207-208 eilutės:
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/Pakalniskis-PerDvidesimtajiAmziu-GaisruiPrasidejus.pdf | Per dvidešimtąjį amžių. Gaisrui prasidėjus.]] 1995. psl.119
Ištrintos 209-211 eilutės:
* Per dvidešimtąjį amžių
* Plungė
* Septintoji knyga
2018 balandžio 04 d., 10:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 203-204 eilutės:
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/PakalniskisPlunge.pdf | Plungė]] 1980. psl.45-49.
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/Pakalniskis-SeptintojiVasara-SiaubingojiVasara.pdf | Septintoji knyga. Siaubingoji vasara.]] 1982. psl.62-72.
2018 balandžio 02 d., 22:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 39 eilutė iš:
2) Genocido centras tvirtina jog Povilas Alimas vadovavo Plungės žydų išžudymai.  Pasižiūrėkime į Lietuvių nacionalistų partijos generalinio sekretoriaus '''Zenono Blyno dienoraštį''', kuriuo Rukšėnas irgi remiasi.  Pats Rukšėnas dėsto, kaip toje manifestacijoje palaimintoje Žemaičių žemės delegacijoje, kuriai vadovavo LAF vadas Telšių apskričiai Jonas Noreika, iš viso dalyvavo septyni žmonės.  Tarp jų, kaip pats Rukšėnas rašo, yra LAF Plungės vadas Povilas Alimas!  Taip pat yra Telšių LAF vado Noreikos pavaduotojas, Telšių apskr. policijos vadas Bronius Juodikis, kuris kaltinamas, kaip vienas iš Telšių žydų išžudymo vadovų.  Kaip suprasti?  Suprantame taip - siaubingiau nei vadovauti išžudymams yra vadovauti išžudytojų vadovams, juos įtraukti į delegaciją, kaip tautos atstovus, ir reikalauti vienybės su jais.
į:
2) Genocido centras tvirtina jog Povilas Alimas vadovavo Plungės žydų išžudymai.  Pasižiūrėkime į Lietuvių nacionalistų partijos generalinio sekretoriaus '''Zenono Blyno dienoraštį''', kuriuo Rukšėnas irgi remiasi.  Pats Rukšėnas dėsto, kaip toje manifestacijoje palaimintoje Žemaičių žemės delegacijoje, kuriai vadovavo LAF vadas Telšių apskričiai Jonas Noreika, iš viso dalyvavo septyni žmonės.  Tarp jų, kaip pats Rukšėnas rašo, yra LAF Plungės vadas Povilas Alimas!  Taip pat yra Telšių LAF vado Noreikos pavaduotojas, Telšių apskr. policijos vadas Bronius Juodikis, kuris kaltinamas, kaip vienas iš Telšių žydų išžudymo vadovų.  Kaip suprasti?  Suprantame taip - siaubingiau nei vadovauti išžudymams yra vadovauti išžudytojų vadovams, juos priimti į delegaciją, kaip tautos atstovus, ir reikalauti vienybės su jais.
2018 balandžio 02 d., 20:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 85 eilutė iš:
'''Jonas Noreika, kaip Telšių LAF vadovas, atsako už Rainių aukų išnaudojimą kurstyti nusikaltimus prieš lietuvius ir žydus'''
į:
'''Jonas Noreika, kaip Telšių LAF vadovas, atsako už Rainių aukų išnaudojimą kurstyti nusikaltimus prieš žydus ir lietuvius'''
2018 balandžio 02 d., 20:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 124 eilutė iš:
Ona Algminienė, Telšių apskrities saugumo policininko žmona, savo romane "Raudonasis Amaras" rašo:
į:
Ona Algminienė, Telšių apskrities saugumo policininko žmona, savo romane "Raudonasis Amaras" prisimena:
2018 balandžio 02 d., 20:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 85-86 eilutės iš
'''Jonas Noreika leido sušaudyti nekaltą žmogų, kalinių gelbėtoją, Rainių žudynių aplinkybių liudytoją'''
į:
'''Jonas Noreika, kaip Telšių LAF vadovas, atsako už Rainių aukų išnaudojimą kurstyti nusikaltimus prieš lietuvius ir žydus'''
Pakeistos 122-123 eilutės iš
'''Jonas Noreika, kaip Žemaitijos LAF vadovas, atsisakė teisėtų karo veiksmų gelbėti tremtinius, tačiau atsakė už neteisėtus terorizmo veiksmus prieš beginklius komunistus'''
į:
'''Jonas Noreika, kaip Telšių LAF vadovas, atsako už teisėtų karo veiksmų nepanaudojimo gelbėti tremtinius'''

Ona Algminienė
, Telšių apskrities saugumo policininko žmona, savo romane "Raudonasis Amaras" rašo:-----------

'''Jonas Noreika, kaip Žemaitijos sukilėlių vadas, atsako už neteisėtų teroristinių veiksmų rengimą prieš komunistus pareigūnus
'''
Pakeista 134 eilutė iš:
Ona Algminienė, Telšių apskrities saugumo policininko žmona, savo romane "Raudonasis
į:
2018 balandžio 02 d., 20:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 43 eilutė iš:
'''Jonas Noreika artimai ir ištisai bendradarbiavo su Povilu Alimu prieš ir po žudynes'''
į:
'''Jonas Noreika artimai ir ištisai bendradarbiavo su išžudytoju Povilu Alimu prieš ir po žudynes'''
2018 balandžio 02 d., 20:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 273 eilutė iš:
Būtent Noreika savo rašinyje taip pariebino tekstą. Būtent šių rašinių mintis išsako "Žemaičių žemės" 1941 m. liepos 25 d. vedamasis "Mūsų kelias".
į:
Būtent Noreika savo rašinyje taip pariebino tekstą. Būtent šių dviejų rašinių mintis išsako "Žemaičių žemės" 1941 m. liepos 25 d. vedamasis "Mūsų kelias".
2018 balandžio 02 d., 19:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 81-82 eilutės:
O šešių metų berniukas Liutavaras L. Algminas įsidėmėjo, kaip jo tėvas, Klaipėdos krašte tarnavęs pasienio policininku, buvo vienas iš , jam po Rainių žudynių pasakojo apie kaltininkus: ''Nebūtų gerai, jei jie būtų surasti šiuo metu, nes žmonės imtų patys viską į savo rankas. Kai, arba jei, viskas grįš į normalias vagas, žmonės bus teisiami, ir mums reikia, kad būtų nuteisti teisingai. To dabar negalime padaryti.'' (Samogitia mea Patria, ps.25) buvo vienas iš saugumo karininkų, prisiėmusių vietinės policijos atsakomybę už tvarką vokiečių okupuotoje Lietuvoje. Skirtingai nuo sovietų, naciai suteikė Lietuvai tam tikrą autonomiją. ... Atskiros apskritys formavo savo vietines valdžias, o saugumas buvo patikėtas policijos atstovams profesionalams. (27) ...
Pridėtos 121-129 eilutės:

'''Jonas Noreika, kaip Žemaitijos LAF vadovas, atsisakė teisėtų karo veiksmų gelbėti tremtinius, tačiau atsakė už neteisėtus terorizmo veiksmus prieš beginklius komunistus'''

Dominykas Riauka tvirtina, jog Jonas Noreika ''1940 metų rudenį įkūrė visos Žemaitijos sukilimo prieš sovietinius okupantus centrą.''

Ona Algminienė, Telšių apskrities saugumo policininko žmona, savo romane "Raudonasis


-----------------------
2018 balandžio 02 d., 17:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 96 eilutė iš:
* Algirdas Žūtautas - davė parodymus - kalėjimo buhalteris, peržiūrėjo bylas, sudarė sąrašą, parodė rūsį, netinkantį sušaudymui
į:
* Algirdas Žūtautas - davė parodymus - kalėjimo buhalteris, peržiūrėjo bylas, sudarė sąrašą, parodė rūsį, netinkantį sušaudymui - mirties bausmė pakeista kalėjimu iki gyvos galvos
Pakeistos 100-104 eilutės iš
* Vladas Bauža - kalėjimo tarnautojas
* Aleksas Pilibaitis - davė parodymus - pasiųstas į Rainių miškelį duobes kasti, kasė duobes

* Pranas Jakavičius
* Kostas Budginas - prižiūrėtojas
į:
* Vladas Bauža - kalėjimo tarnautojas, tuo tarpu A.Bauža, tai partijos apskrities sekretorius, priklausė evakuacijos grupei, atrinkinėjo saugumo dokumentus.
* Aleksas Pilibaitis - davė parodymus - pasiųstas į Rainių miškelį duobes kasti, kasė duobes - įlipo į sunkvežimį kartu su Heimanu, Vaitkumi ir kaliniais - liudija, kad atsisakė eiti su jais

* Pranas Jakavičius -
* Kostas Budginas - prižiūrėtojas - metė drabužių ryšulius
2018 balandžio 02 d., 16:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 96 eilutė iš:
* Algirdas Žūtautas - davė parodymus - peržiūrėjo bylas, sudarė sąrašą
į:
* Algirdas Žūtautas - davė parodymus - kalėjimo buhalteris, peržiūrėjo bylas, sudarė sąrašą, parodė rūsį, netinkantį sušaudymui
Pakeista 98 eilutė iš:
* Pranas Songaila - prižiūrėtojas
į:
* Pranas Songaila - prižiūrėtojas, sakoma, lankėsi rusų štabe, aprodė rūsiusn
2018 balandžio 02 d., 16:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 108-111 eilutės iš
Taip pat parodymus davė kaliniai J.Tiškienė, M.Radzevičienė, J.Bertašius
*
į:
Taip pat parodymus davė kaliniai J.Tiškienė, M.Radzevičienė, J.Bertašius.

Niekas kankinimų miške neliudijo.

Kūnai aptikti tiktai birželio 28 d.

1942 m. "Kaip ėjo kankinimas, kol kas žinių nėra."
Pakeistos 362-382 eilutės iš
į:
Knygos pasirodymas 1 buvo tarsi logiðkas konferencijos tæ-
sinys, kuris neturëtø nutrûkti tol, kol komunizmo ðmëkla kla-
jos po Lietuvà ir kol komunizmo nusikaltimai Lietuvoje bus
objektyviai teisiðkai ávertinti. Kol to nebus padaryta, kruvinas
komunizmo ðeðëlis tarsi Damoklo kardas virð mûsø galvø ka-
bës deðimtmeèius, kaip kraujuojanti þaizda neduos ramybës
ne tik mûsø, bet ir ateities kartoms.[...]
Apie Rainius jokiuose NKVD dokumentuose net neuþsi-
menama. Tik po egzekucijø Telðiø kalëjime iðlikæ gyvi kaliniai
ir civiliai gyventojai atskleidë ðá ðiurpø NKVD ir rusø kariuo-
menës nusikaltimà ir þudikø þvëriðkumà.

Knygos sutiktuvėse Vilniuje dalyvavæs monsinjoras Alfon-
sas Svarinskas reikalavo, kad bûtø paskelbtos visø prokurorø,
dalyvavusiø Rainiø tragedijos bylos tyrime ir jos tyèiniame vil-
kinime, pavardës (jos knygoje, kaip ir ðiame straipsnyje, yra
pateiktos – O.V.) Jo nuomone, ðie teisininkai turi bûti tautos
pasmerkti, suabejota jø profesine kvalifikacija ir jø lojalumu
nepriklausomai Lietuvos valstybei, jø tinkamumu uþimti gar-
bingas nepriklausomos Lietuvos valstybës prokurorø pareigas 1 .
Lietuvos aidas, 2006 08 08, Nr.176
2018 balandžio 02 d., 16:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 96 eilutė iš:
* Algirdas Žūtautas - peržiūrėjo bylas, sudarė sąrašą
į:
* Algirdas Žūtautas - davė parodymus - peržiūrėjo bylas, sudarė sąrašą
Pakeistos 98-102 eilutės iš
* Pranas Songaila -
* Aleksandras Stonys
* Vladas Bauža
* Aleksas Pilibaitis
- pasiųstas į Rainių miškelį duobes kasti
į:
* Pranas Songaila - prižiūrėtojas
* Aleksandras Stonys - prižiūrėtojas, gelbėtojas -
* Vladas Bauža - kalėjimo tarnautojas
* Aleksas Pilibaitis - davė parodymus - pasiųstas į Rainių miškelį duobes
kasti, kasė duobes
Pakeistos 104-105 eilutės iš
* Kostas Budginas
* Jonas Adomaitis - kalėjimo virėjas parodymus davęs
į:
* Kostas Budginas - prižiūrėtojas
* Jonas Adomaitis - davė
parodymus - prižiūrėtojas - kalėjimo virėjas
Pakeistos 108-111 eilutės iš
į:
Taip pat parodymus davė kaliniai J.Tiškienė, M.Radzevičienė, J.Bertašius
*
Pakeista 337 eilutė iš:
* [[http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/SAVB/C150000142713 | Žemaičių kankiniai. 1942 Pirma laida]]
į:
* [[http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/SAVB/C150000142713 | Žemaičių kankiniai. 1942 Pirma laida]] [[http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/SAVB/C150000142713?exId=218219&seqNr=24 | Pasmerktųjų testamentas]]
2018 balandžio 02 d., 15:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 334 eilutė iš:
* 1942 Pirma laida
į:
* [[http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/SAVB/C150000142713 | Žemaičių kankiniai. 1942 Pirma laida]]
2018 balandžio 02 d., 15:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 341 eilutė:
* [[http://lituapedija.net/Puslapis:LE01.djvu/342 | LE]] Okupacijų metais nuo 1940 A. iš karto įsijungė į aktyvią rezistenciją. „Tos idėjos miršta, dėl kurių niekas nemiršta” , Rainių miškelyje nukankinto Telšių A. kuopos pirmininko H. žvirzdino žodžiai išreiškė A. nusistatymą šiuo metu.
2018 balandžio 02 d., 15:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 340-341 eilutės:
* [[https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154271256102025.1073741849.203765822024&type=3 | 2017 m. Moksleivių ateitininkų sąjungos pirmininkų kursai]] "Tos idėjos miršta dėl kurių niekas nemiršta"
2018 balandžio 02 d., 15:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 338-339 eilutės iš
* 2016 m. [[http://www.kulturossostine2016.lt/75-osios-rainiu-zudyniu-metines-te-angelas-saugo-ju-sirdi | 2016 m. 75 – ųjų Rainių tragedijos metinių minėjimas]] ''R. Šaltenytė papasakojo apie vienoje iš Telšių kalėjimo kamerų lentynų rastą dubenėlį, kurio pakraščiuose parašyti žodžiai apie viltį gyventi: „[…]šiandieną, 1941 m. birželio mėn. 23 d., nušvito mūsų veidai ir širdys ugnimi suliepsnojo, pamačius vokiečių bombonešius, sprogdinant Telšių bolševikų karinius objektus. […] gražus saulėtas rytas; pro plieno lango grotus matosi spindintis mėlynas Masčio ežeras. Mes pakeltom nuotaikom laukiame bolševikų žlugimo galo“.''
į:
* [[http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/zvilgsniai/20110708/index.html | 2011 m. Kitokios Joninės]] ''Jurgita Paulauskaitė. Ukrinų ateitininkai su Židikų parapijos jaunimu Jonines šventė kitaip. Birželio 23 dieną paminėjome Rainių tragedijos 70-metį. Malda, dalyvaudami simboliniame gyvame vėrinyje nuo buvusio Telšių kalėjimo iki Rainių miškelio (apie 4,2 km), pagerbėme nužudytus 76 kankinius. Mąstant apie dorą pilietį, meilę ir pasiaukojimą Tėvynei, ypač gyvai kreipiasi į mus, gyvenančius laisvoje Tėvynėje, užrašas ant kalėjimo kameros metalinio dubenėlio: „Tos idėjos miršta, dėl kurių niekas nemiršta.“ Šį priesaką paliko Herminegildas Žvirdzinas, Telšių gimnazijos moksleivis, ateitininkų kuopos pirmininkas, nužudytas Rainiuose. Mąstant apie nemirtingų idėjų vertę, ir gyvajame vėrinyje paleisti raudoni balionai – kaip kraujo lašai – taip lengvai nunešti vėjo, įgauna svorį ir jungia praeitį, dabartį ir ateitį.''
*
[[http://www.kulturossostine2016.lt/75-osios-rainiu-zudyniu-metines-te-angelas-saugo-ju-sirdi | 2016 m. 75 – ųjų Rainių tragedijos metinių minėjimas]] ''R. Šaltenytė papasakojo apie vienoje iš Telšių kalėjimo kamerų lentynų rastą dubenėlį, kurio pakraščiuose parašyti žodžiai apie viltį gyventi: „[…]šiandieną, 1941 m. birželio mėn. 23 d., nušvito mūsų veidai ir širdys ugnimi suliepsnojo, pamačius vokiečių bombonešius, sprogdinant Telšių bolševikų karinius objektus. […] gražus saulėtas rytas; pro plieno lango grotus matosi spindintis mėlynas Masčio ežeras. Mes pakeltom nuotaikom laukiame bolševikų žlugimo galo“.''
2018 balandžio 02 d., 15:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 338 eilutė:
* 2016 m. [[http://www.kulturossostine2016.lt/75-osios-rainiu-zudyniu-metines-te-angelas-saugo-ju-sirdi | 2016 m. 75 – ųjų Rainių tragedijos metinių minėjimas]] ''R. Šaltenytė papasakojo apie vienoje iš Telšių kalėjimo kamerų lentynų rastą dubenėlį, kurio pakraščiuose parašyti žodžiai apie viltį gyventi: „[…]šiandieną, 1941 m. birželio mėn. 23 d., nušvito mūsų veidai ir širdys ugnimi suliepsnojo, pamačius vokiečių bombonešius, sprogdinant Telšių bolševikų karinius objektus. […] gražus saulėtas rytas; pro plieno lango grotus matosi spindintis mėlynas Masčio ežeras. Mes pakeltom nuotaikom laukiame bolševikų žlugimo galo“.''
2018 balandžio 02 d., 14:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 90-107 eilutės:

Taigi nei Raslano, nei Galkino, nei Vaitkaus, nei Pocevi-
èiaus kalëjime kankinimo valandomis nebuvo. Juk kaþkam ið
vietiniø, esanèiø þmoniø likvidavimo komisijoje, reikëjo bûti
egzekucijos vietoje ir ásitikinti, kad sprendimas ávykdytas. /...

* Algirdas Žūtautas - peržiūrėjo bylas, sudarė sąrašą
* Vincas Selenis - kalėjimo viršininko pareigas einantis vietoj išvykusio Reinikovo - peržiūrėjo bylas, sudarė sąrašą
* Pranas Songaila -
* Aleksandras Stonys
* Vladas Bauža
* Aleksas Pilibaitis - pasiųstas į Rainių miškelį duobes kasti

* Pranas Jakavičius
* Kostas Budginas
* Jonas Adomaitis - kalėjimo virėjas parodymus davęs
* Petras Kosteckis
2018 balandžio 02 d., 13:57 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 66-67 eilutės:
Vlado Baužos byloje parašyta, ''įrodymo daiktus palikti byloje, išskyrus metalinę lėkštę su įrašais, kurią perduoti muziejui.'' Aišku, eina kalba apie Telšių kalėjimo kameroje rastą, išgarsėjusį dubenėlį. Vadinas, Noreika leido sušaudyti Rainių žudynių liudytojus.
Pridėtos 80-91 eilutės:

-----------

'''Jonas Noreika leido sušaudyti nekaltą žmogų, kalinių gelbėtoją, Rainių žudynių aplinkybių liudytoją'''

Liepos 19 d. mirtimi nuteisti Telšių kalėjimo prižiūrėtojai:

''Kalėjimo virėjas J.Adomaitis išvardija visus tuos, kurie birželio dvidešimt penktosios rytą, pasiuntę kraupiai mirčiai žmones, traukėsi į Tryškių mišką. Jis mini Stonį, Selenį, Balvočių, Rocių, Žalimą, Raibužį, Želvį, Balniškaitę, Baužą, Kabailą.''

1988.10.26, Jonušauskienės Julijos parodymai: ''Tai buvo 24 d. rytą ar apie pietus, kai atbėgo mano pusbrolis Juozas Petkevičius (paskui pasitraukė į Ameriką ir ten mirė). Jis [mano motinai] pasakė: „Teta, man reikia vyrų. Jeigu mes iki saulėlydžio neišlaisvinam kalinių, kaliniai visi žūna, nes Rainiuose jau viskas paruošta“ (jis prieš 1940-uosius metus dirbo kalëjime). Mes iš vidaus turim dar du prižiūrėtojus (vienas lygtai Stonys). Mums reikia nuginkluoti lauko prižiūrėtojus. Viską reikia padaryti iki saulėlydžio". Po pusdienio kalėjimą apstatė tankais, paleido baisų burzgesį tų mašinų. Ta gatve nieko nepraleido. Paskui, kai užėjo vokiečiai, atėjo tas pats prižiūrėtojas, ir jis sakė: „Nors mus nuėmė, nuėmė, kiek man leido galimybės, mačiau – Rocius juos žabojo, kaliniai šaukė „Jėzus Marija, kur mumis veža“. Kalinius žabojo“. Kito prižiūrėtojo nežinau, o Stonį vokiečių laikais nužudė (nekaltai).''

Vlado Baužos byloje parašyta, ''įrodymo daiktus palikti byloje, išskyrus metalinę lėkštę su įrašais, kurią perduoti muziejui.'' Aišku, eina kalba apie Telšių kalėjimo kameroje rastą, išgarsėjusį dubenėlį. Vadinas, Noreika leido sušaudyti Rainių žudynių liudytojus.
2018 balandžio 02 d., 13:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 305-312 eilutės iš
į:
Rainių "Pasmerktųjų testamentas"
* 1942 Pirma laida
* 1977 Antra laida
* [[http://lkbkronika.lt/index.php/ausra-nr-27 | Aušra, Nr.27, 1981 m. birželis]] [[http://lkbkronika.lt/index.php/ausra-nr-27/2937-knygos-zemaiciu-kankiniai-santrauka | Knygos "Žemaičių kankiniai" santrauka]].
* 2007 Landsbergio et al knygoje ištrauka

Pakeistos 317-322 eilutės iš
Sovietų tremties suvestinė (Gladkovo, birželio 19 d.): Telšių apskrityje: tariamai "antitarybinio, socialiai pavojingų" žmonių - 368 ištremti ir 82 areštuoti
į:
Sovietų tremties suvestinė (Gladkovo, birželio 19 d.): Telšių apskrityje: tariamai "antitarybinio, socialiai pavojingų" žmonių - 368 ištremti ir 82 areštuoti


------------------------------
2018 balandžio 02 d., 12:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 147-156 eilutės:

Pakalniškio prisiminimai, spaudoje:
* Apie žudynes Plungėje. Pokalbis. Akiračiai, 1984 m. liepos mėn., Nr.7. [[http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003640252?exId=195379&seqNr=12 | psl.12]], [[http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003640252?exId=195379&seqNr=13 | psl.13]]
Knygose
* Per dvidešimtąjį amžių
* Plungė
* Septintoji knyga
* Gyvenimo pakelės
Archyvas
* [[http://www.lkma.org/pdf_files/pakalniskis_archyvas.pdf | Pakalniškio archyvas]]
2018 balandžio 02 d., 12:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 217-218 eilutės iš
Būtent Noreika savo rašinyje taip pariebino tekstą.
į:
Būtent Noreika savo rašinyje taip pariebino tekstą. Būtent šių rašinių mintis išsako "Žemaičių žemės" 1941 m. liepos 25 d. vedamasis "Mūsų kelias".
2018 balandžio 02 d., 12:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 213-214 eilutės iš
* '''''Tebūna pasmerktas kiekvienas, kurs drįstų ardyt tautos vienybę! Kurs dabar drįstų šaukt į partinį susismulkinimą! Tebūna apšauktas parsidavėliu žydams tas, kurs rankas sudėjęs žiūrėtų į naują, vieningą lietuvių tautos misiją!''''' (Noreikos pariebinta.)
* ''Savo neapsukrumu mes keliame kitų
gobšumą! Nuo pat pasaulio pradžios viešpatauja įstatymas: '''stipresnis užmuša silpnesnį'''''. (Noreikos pariebinta.)
į:
* '''''Tebūna pasmerktas kiekvienas, kurs drįstų ardyt tautos vienybę! Kurs dabar drįstų šaukt į partinį susismulkinimą! Tebūna apšauktas parsidavėliu žydams tas, kurs rankas sudėjęs žiūrėtų į naują, vieningą lietuvių tautos misiją!'''''
* ''Savo neapsukrumu mes keliame kitų gobšumą! Nuo pat pasaulio pradžios viešpatauja įstatymas: '''stipresnis užmuša silpnesnį'''''.
Pridėtos 216-217 eilutės:

Būtent Noreika savo rašinyje taip pariebino tekstą.
2018 balandžio 02 d., 12:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 213 eilutė iš:
* '''''Tebūna pasmerktas kiekvienas, kurs drįstų ardyt tautos vienybę! Kurs dabar drįstų šaukt į partinį susismulkinimą! Tebūna apšauktas parsidavėliu žydams tas, kurs rankas sudėjęs žiūrėtų į naują, vieningą lietuvių tautos misiją!''' (Noreikos pariebinta.)
į:
* '''''Tebūna pasmerktas kiekvienas, kurs drįstų ardyt tautos vienybę! Kurs dabar drįstų šaukt į partinį susismulkinimą! Tebūna apšauktas parsidavėliu žydams tas, kurs rankas sudėjęs žiūrėtų į naują, vieningą lietuvių tautos misiją!''''' (Noreikos pariebinta.)
2018 balandžio 02 d., 12:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 213 eilutė:
* '''''Tebūna pasmerktas kiekvienas, kurs drįstų ardyt tautos vienybę! Kurs dabar drįstų šaukt į partinį susismulkinimą! Tebūna apšauktas parsidavėliu žydams tas, kurs rankas sudėjęs žiūrėtų į naują, vieningą lietuvių tautos misiją!''' (Noreikos pariebinta.)
2018 balandžio 02 d., 12:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 228 eilutė:
* Palyginti: Lietuviai ėjo pas Gewecke...
Pakeistos 230-232 eilutės iš
* Žydų geltona žvaigždė,
* Noreika skubino žydų
* Palyginti: Lietuviai ėjo pas Gewecke
...
į:
* Žydų geltona žvaigždė
* J. Noreikos susirašinėjimas su Šiaulių apygardos teismo prokuroru dėl Kuršėnų policijos viršininkui Vidugiriui, Chaleckui ir Stankui iškeltos bylos už žydų turto grobstymą. Tame susirašinėjime J. Noreika gina Žydų turto grobstytojus ir reikalauja bylą prieš juos nutraukti. Tai yra jis aktyviai gina smurtą ir savivalę žydų atžvilgiu.
* Jei peržiūrėt To meto Joniškio ir Žagarės burmistrų parodymus duotus po karo sovietų teisėsaugos organams – jie teigia, kad J. Noreika vadovavo ne tik turto, bet visiems su žydais susijusiems reikalams.
* Žudynių Žagarės aikštėje data 1941.10. 02 leidžia abejoti ar Žagarės getas buvo perduotas Jagerio žinion. Žudynių organizavino aplinkybės – žudė ne Hamano skrajojantis būrys o vietoje dislokuotos vokiečių ir lietuvių pajėgos irgi sako, kad tų žudynių iniciatoriai ir organizatoriai tuo metu buvo Šiaulių apskrityje.
* jo 1941.09.26 dienos raštas leidžiantis iki poros mėnesių palikti dantų techniką Joniškio mieste ( rašytas jau išžudžius to miesto žydus vyrus) ir perkeliant moteris ir vaikus į žagarę. Reiškia kad jis tuo metu galėjo ir spręndė kam gyventi. Jau minėtas Raštas dėl Tryškių žydų kelia klausimų nes perkėlimo vieta Gruzdžiai yra kur kas arčiau Šiaulių žydų žudynių vietos – Luponių miško nei Žagarės. Ar iš tikro tai buvo nurodymas perkelti žydus? J. Noreikos susirašinėjimas dėl sunkiųjų darbų stovyklos Skaisgiryje steigimo. Rodo, kad J. Noreika bandė savarankiškai planuoti represijas ir darbo jėgos telkimą. Krinta į akis, kad Žagarės žydų geto kaip galimo darbo jėgos išteklio J. Noreikos planuose 1941.08.23 jau nebuvo.
* yra išlikę raštų kur Šiaulių apskrities viršininkai ir net jų padėjėjai duoda nurodymus žydų klausimu policijos pareigūnams. Sakysim viršininko padėjėjo Kutkos 1941. 07. 21 dienos raštas Šaukėnų policijos nuovados viršininkui nurodymas atidėti žydų iškeldinimą į Kelmę
2018 balandžio 02 d., 12:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 199 eilutė iš:
''Demokratijoms bankrutuojant, sparčiai tvirtėja autoritarinio režimo kraštai. Ryškiausių to stiprėjimo pavyzdžių, be abejo, rasime Vokietijoje ir Italijoje. Hitlerio vedama tauta per kelerius metus neatsikvėpdama dirbo viena kryptimi ir jos atsiektais vaisiais šiandien daugelis turi stebėtis. Palaidos italų masės Mussolini'o rankose su įžūliu atkaklumu vykdė aiškiai nustatytą programą ir gali jau didžiuotis pasiektai rezultatais. Keletas bruožų iš autoritarinių režimų gal padės realiau suprasti jo pasisekimų priežastis arba kitaip - šios politikos vaisingumą. ...''
į:
''Demokratijoms bankrutuojant, sparčiai tvirtėja autoritarinio režimo kraštai. Ryškiausių to stiprėjimo pavyzdžių, be abejo, rasime Vokietijoje ir Italijoje. Hitlerio vedama tauta per kelerius metus neatsikvėpdama dirbo viena kryptimi ir jos atsiektais vaisiais šiandien daugelis turi stebėtis. Palaidos italų masės Mussolini'o rankose su įžūliu atkaklumu vykdė aiškiai nustatytą programą ir gali jau didžiuotis pasiektais rezultatais. Keletas bruožų iš autoritarinių režimų gal padės realiau suprasti jo pasisekimų priežastis arba kitaip - šios politikos vaisingumą. ...''
2018 balandžio 02 d., 11:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 205 eilutė iš:
Betgi 2016 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos kario akademija naujai išleido šį ir kitus Noreikos rašinius su vieninteliu paaiškinimu:
į:
Tiesiog nesuprantama, kaip 2016 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos kario akademija naujai išleido šį ir kitus Noreikos rašinius su vieninteliu paaiškinimu:
2018 balandžio 02 d., 11:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 197 eilutė iš:
Kraupu, mūsų karininkų žurnalas "Kardas" leido Jonui Noreikai liaupsinti Adolfą Hitlerį ir nacizmą būtent 1939 m. pradžioje, kelis mėnesius po Kristallnacht siaubo.
į:
Kraupu, kad mūsų karininkų žurnalas "Kardas" leido Jonui Noreikai liaupsinti Adolfą Hitlerį ir nacizmą būtent 1939 m. pradžioje, kelis mėnesius po Kristallnacht siaubo.
2018 balandžio 02 d., 11:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 224-225 eilutės iš
'''Žydų getas'''
į:
'''Noreika paskubino žydų naikinimą Šiaulių apskrityje'''
Pakeistos 228-230 eilutės iš
* Žydų geltona žvaigždė, Gruzdžiai ir kiti
į:
* Gruzdžiai - ankstyva data, rugpjūčio 9 d., o Gewecke tiktai rugpjūčio 14 d. išleido įsakymą dėl Žagarės
* Žydų geltona žvaigždė,
* Noreika skubino žydų
2018 balandžio 02 d., 11:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 77 eilutė iš:
Tarp Ramanausko raštų yra vienas vienintelis, kurį pasirašė Jonas Noreika '''[[[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-f1075-a2-b6-l35-NoreikosIsakymasLAFTelsiai-19410725.jpg | vienas vienintelis Noreikos pasirašytas raštas]]''' (LCVA f.1075, a.2, b.6). Liepos 25 d. Noreika pasirašė pirmuoju, kaip L.Aktyvistų Fronto Telšių Štabo Vadas, o Ramanauskas antruoju, kaip Telšių apskr. Viršininkas.  
į:
Tarp Ramanausko raštų yra vienas vienintelis, kurį pasirašė Jonas Noreika '''[[[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-f1075-a2-b6-l35-NoreikosIsakymasLAFTelsiai-19410725.jpg | vienas vienintelis Noreikos pasirašytas raštas]]''' (LCVA f.1075, a.2, b.6). Liepos mėn. 25 d. Noreika pasirašė pirmuoju, kaip L.Aktyvistų Fronto Telšių Štabo Vadas, o Ramanauskas antruoju, kaip Telšių apskr. Viršininkas.  
2018 balandžio 02 d., 11:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 77 eilutė iš:
Tarp Ramanausko raštų yra '''[[[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-f1075-a2-b6-l35-NoreikosIsakymasLAFTelsiai-19410725.jpg | vienas vienintelis Noreikos pasirašytas raštas]]''' (LCVA f.1075, a.2, b.6). Liepos 25 d. jisai pasirašė pirmuoju, kaip L.Aktyvistų Fronto Telšių Štabo Vadas, o antruoju Ramanauskas, kaip Telšių apskr. Viršininkas.  
į:
Tarp Ramanausko raštų yra vienas vienintelis, kurį pasirašė Jonas Noreika '''[[[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-f1075-a2-b6-l35-NoreikosIsakymasLAFTelsiai-19410725.jpg | vienas vienintelis Noreikos pasirašytas raštas]]''' (LCVA f.1075, a.2, b.6). Liepos 25 d. Noreika pasirašė pirmuoju, kaip L.Aktyvistų Fronto Telšių Štabo Vadas, o Ramanauskas antruoju, kaip Telšių apskr. Viršininkas.  
2018 balandžio 02 d., 11:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 213 eilutė iš:
* ''Savo neapsukrumu mes keliame kitų gobšumą! Nuo pat pasaulio pradžios viešpatauja įstatymas: '''stipresnis užmuša silpnesnį'''. (Noreikos pariebinta.)
į:
* ''Savo neapsukrumu mes keliame kitų gobšumą! Nuo pat pasaulio pradžios viešpatauja įstatymas: '''stipresnis užmuša silpnesnį'''''. (Noreikos pariebinta.)
2018 balandžio 02 d., 11:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 205-207 eilutės iš
Betgi 2016 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos kario akademija naujai išleido šį ir kitus Noreikos rašinius su vieninteliu paaiškinimu, kad ''publikuojami knygoje rašiniai pirmiausia skirti Lietuvos karo akademijos kariūnams, Lietuvos kariuomenės šauktiniams kariams, šalies bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų, licėjų vyresniųjų klasių mokiniams ir kadetams, jauniesiems šauliams, visiems tiems, kurie svajoja rinktis Lietuvos karininko kelią, domisi Lietuvos kariuomenės istorija, kario tarnyba ir kasdieniu gyvenimu. (Jonas Noreika, Brydė ryto šerkšne, 2016)
į:
Betgi 2016 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos kario akademija naujai išleido šį ir kitus Noreikos rašinius su vieninteliu paaiškinimu:

''Tarpukario Lietuvos karo mokyklos karininko, žurnalo "Kariūno" redaktoriaus, prozininko, novelisto ir publicisto, žymaus Lietuvos ginkluotųjų pajėgų organizatoriaus ir vado kpt.Jono Noreikos - Generolo Vėtros (1910-1947) publikuojami knygoje rašiniai pirmiausia skirti Lietuvos karo akademijos kariūnams,
Lietuvos kariuomenės šauktiniams kariams, šalies bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų, licėjų vyresniųjų klasių mokiniams ir kadetams, jauniesiems šauliams, visiems tiems, kurie svajoja rinktis Lietuvos karininko kelią, domisi Lietuvos kariuomenės istorija, kario tarnyba ir kasdieniu gyvenimu.'' (Jonas Noreika, Brydė ryto šerkšne, 2016)

Mūsų kariuomenė platindama Jono Noreikos 1933 metų publicistiką "Pakelk galvą, lietuvi!!!" nuteikia mūsų kariūnus, šauktinius ir gimnazistus nesugyventi su nelietuviais ir linkėti, kad jų nebūtų:

* ''Parduodamas žydui ar pirkdamas iš jo tu padidini žydų giminę!''
* ''Visa tauta turi suprast, kad mes savo tėvynėj trokštame lietuvių gerovės, o ne žydų!''
* ''Savo neapsukrumu mes keliame kitų gobšumą! Nuo pat pasaulio pradžios viešpatauja įstatymas: '''stipresnis užmuša silpnesnį'''. (Noreikos pariebinta.)
* ''Šiuo laiku kariuomenė yra didžiausia tautos mokykla! Visi jaunieji karininkai yra išimtinai mūsų ūkininkų vaikai! Jie jaučia kaimo apsnūdimą ir skurdą. Jie vaikščioja dantis sukandę ir pikti, kad svetimtaučiai šeimininkauja prekyboje ir visokiais būdais skriaudžia brolius ir seseris!''
2018 balandžio 02 d., 11:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 197-198 eilutės iš
Kraupu, kaip Jonas Noreika mūsų karininkų žurnale "Kardas" liaupsino Adolfą Hitlerį ir nacizmą būtent 1939 m. pradžioje, kelis mėnesius po Kristallnacht siaubo.
į:
Kraupu, mūsų karininkų žurnalas "Kardas" leido Jonui Noreikai liaupsinti Adolfą Hitlerį ir nacizmą būtent 1939 m. pradžioje, kelis mėnesius po Kristallnacht siaubo.
Pakeistos 205-206 eilutės iš
2016 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos kario akademija naujai išleido Noreikos rašinius
į:
Betgi 2016 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos kario akademija naujai išleido šį ir kitus Noreikos rašinius su vieninteliu paaiškinimu, kad ''publikuojami knygoje rašiniai pirmiausia skirti Lietuvos karo akademijos kariūnams, Lietuvos kariuomenės šauktiniams kariams, šalies bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų, licėjų vyresniųjų klasių mokiniams ir kadetams, jauniesiems šauliams, visiems tiems, kurie svajoja rinktis Lietuvos karininko kelią, domisi Lietuvos kariuomenės istorija, kario tarnyba ir kasdieniu gyvenimu. (Jonas Noreika, Brydė ryto šerkšne, 2016)
2018 balandžio 02 d., 11:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 108-112 eilutės iš
Brunius savo parodymuose aptaria pora šimtų veikėjų.  Telšių apskrityje pirmiausia įvardija Noreiką, o paskui būtent tuos kurie, matyt, tą mėnesį jam labiausiai padėjo, kaip antai "Žemaičių žemės" redaktorius Kazimieras Mockus, tas prokuroras Bronius Antanėlis ir organizatorius Stasys Bagdonas.  Taigi, nors Noreika kaip konspiratorius ir nevietinis tų laikų dokumentuose beveik ir nepasirodo, bet jisai to daugiausia numanančio žmogaus, Bruniaus, įvardintas pirmuoju.  Ir jie visi įvardinti kaip būtent LNP dalyviai!  Nors LNP tik vėliau išėjo į viešumą.  Ką tai reiškia?

Reikia skirti LAF Kaunas (studentėliai kurie netikėtai paskelbė nepriklausomybę), LAF Berlynas (kuriam vadovavo Kazys Škirpa) ir "LAF Karaliaučius" (Škirpos ryšiai su Vokietijos kariuomenės vadovybe (OKW) ir žvalgyba (Abveru)).  Visi ryšiai su Lietuva ėjo per "LAF Karaliaučių", kur vyriausi buvo Škirpos paskirti voldemarininkai Klemensas Brunius ir Stasys Puodžius.  Pastarasis verbavo lietuvius į žvalgybos mokyklą, kurioje iš Prano Giedraičio parodymų žinome, kad jie jau kovo mėnesį buvo mokomi Lietuvoje rasti sąmokslininkus pasiruošusius organizuoti visų žydų išžudymą.  Akivaizdu iš Kaune dalinamo leidimo nešioti ginklus, kuriame užrašyti LNP, Siecherheistdienst (SD) ir Wehrmacht (kariuomenė), kad voldemarininkai išdavė ir išdūrė Škirpą, nes jisai norėjo skelbti Lietuvos nepriklausomybę, nors vokiečiai buvo nusistatę prieš.  Užtat voldemarininkai nustebo, kai studentėliai Kaune sugebėjo paskelbti Lietuvos nepriklausomybę.

Noreika keliavo pirmyn ir atgal į Vokietiją, tad turėjo turėti ryšį su LAF Karaliaučiumi.  Jis taip pat turėjo ryšį su LAF Kaunu.  Ir jis naudojosi Škirpos terminais "LAF", "TDA" ir jo spauda, kurią platino toliau.  Tačiau ką jam ir kitiems reiškė LAF?
į:
Brunius savo parodymuose aptaria pora šimtų veikėjų.  Telšių apskrityje pirmiausia įvardija Noreiką, o paskui būtent tuos kurie, matyt, tą mėnesį jam labiausiai padėjo, kaip antai "Žemaičių žemės" redaktorius Kazimieras Mockus, tas prokuroras Bronius Antanėlis ir organizatorius Stasys Bagdonas.  Taigi, nors Noreika kaip konspiratorius ir nevietinis tų laikų dokumentuose beveik ir nepasirodo, bet jisai to daugiausia numanančio žmogaus, Bruniaus, įvardintas pirmuoju.  Ir jie visi įvardinti kaip būtent LNP dalyviai!  Nors LNP tik vėliau įsisteigė.  Ką tai reiškia?

Reikia skirti LAF Kauną (studentėlius kurie netikėtai paskelbė nepriklausomybę), LAF Berlyną (kuriam vadovavo Kazys Škirpa) ir "LAF Karaliaučius" (Škirpos ryšiai su Vokietijos kariuomenės vadovybe (OKW) ir žvalgyba (Abveru)).  Visi ryšiai su Lietuva ėjo per "LAF Karaliaučių", tai yra, per Škirpos paskirtus voldemarininkus Klemensą Brunių ir Stasį Puodžių.  Pastarasis verbavo lietuvius į žvalgybos mokyklą, kurioje iš Prano Giedraičio parodymų žinome, kad jie jau kovo mėnesį buvo mokomi Lietuvoje rasti sąmokslininkus pasiruošusius organizuoti visų žydų išžudymą.  Akivaizdu iš Kaune dalinamo leidimo nešioti ginklus, kuriame užrašyti LNP, Sicherheitsdienst (SD) ir Wehrmacht (kariuomenė), kad voldemarininkai išdavė ir išdūrė Škirpą, nes jisai norėjo skelbti Lietuvos nepriklausomybę, nors vokiečiai buvo nusistatę prieš.  Užtat voldemarininkai nustebo, kai studentėliai Kaune vis dėl to sugebėjo paskelbti Lietuvos nepriklausomybę.

Noreika keliavo pirmyn ir atgal į Vokietiją, ir jis naudojosi Škirpos terminais "LAF", "TDA" ir jo spauda, kurią platino toliau. Tad jis turėjo turėti ryšį su LAF Karaliaučiumi. Jis taip pat turėjo ryšį su LAF Kaunu. Tačiau ką jam ir kitiems reiškė LAF?
2018 balandžio 02 d., 10:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 105 eilutė iš:
'''Jonas Noreika glaudžiausiai bendradarbiavo su genocidine Lietuvių nacionalistų partija'''
į:
'''Jono Noreikos bendradarbių tinklą geriausiai išmanė genocidinės Lietuvių nacionalistų partijos vadas Klemensas Brunius'''
2018 balandžio 02 d., 10:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 67 eilutė iš:
PRIDĖTI: Dubenėlis, Rainių liudytojus sušaudė...
į:
Vlado Baužos byloje parašyta, ''įrodymo daiktus palikti byloje, išskyrus metalinę lėkštę su įrašais, kurią perduoti muziejui.'' Aišku, eina kalba apie Telšių kalėjimo kameroje rastą, išgarsėjusį dubenėlį. Vadinas, Noreika leido sušaudyti Rainių žudynių liudytojus.
2018 balandžio 02 d., 10:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 167 eilutė iš:
Jisai mini Noreiką visai įtikinančiai, ne kaip žydų išžudymų vadovą, o kaip aukštesnį vadą, išžudymą įsakiusį. Savo vaidmeniu, jisai prilygo būtent vokiečių komendantu. Komendantu jį vadino Stanislava Pociene, ir leidimai ginklus nešioti taip pat pasirašomi Telšių apskrities komendantu.
į:
Jisai mini Noreiką visai įtikinančiai, ne kaip žydų išžudymų vadovą, o kaip aukštesnį vadą, išžudymą įsakiusį. Savo galia, jisai atstojo vokiečių komendantą. Komendantu jį vadino Stanislava Pociene, ir leidimai ginklus nešioti taip pat pasirašomi Telšių apskrities lietuvių komendanto.
2018 balandžio 02 d., 10:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 89 eilutė iš:
Liudijimas išspausdinta lietuvių ir vokiečių kalbom: ''Telšiai, 1941 m." Pasirašo "Lietuvių apskrities komendantas''.
į:
Liudijimas išspausdintas lietuvių ir vokiečių kalbom: ''Telšiai, 1941 m." Pasirašo "Lietuvių apskrities komendantas''.
2018 balandžio 02 d., 10:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 135 eilutė iš:
''Kraujas liejosi dar ir po to, beveik visą liepos mėnesį. Buvo šaudomi "komunistai". Bandžiau gelbėti draugą, Dotnuvos akademijos studentą. Rūsyje po parapijos sale kartu su kitais uždarytas buvo ir egzekucijos laukė. Į komjaunuolius įsirašęs Dotnuvoje, ir kolegų rūstybę užsitraukęs, kad draudęs girtuokliauti. Ilgas kaltinimo aktas surašytas buvo policijoje, kito Dotnuvos studento ir vieno mediko pairašytas. Pats didžiausias nusikaltimas esąs, kad sulaužė karininko priesaiką. Labai didelis kaltinimas, padėti negalėsiu - pasakė nuovados viršininko pavaduotojas. Beišgelbėjo vokiečiai, įsakę sustabdyti žudynes ir paleisti suimtuosius.'' (Gyvenimo pakelės, ps.121)
į:
''Kraujas liejosi dar ir po to, beveik visą liepos mėnesį. Buvo šaudomi "komunistai". Bandžiau gelbėti draugą, Dotnuvos akademijos studentą. Rūsyje po parapijos sale kartu su kitais uždarytas buvo ir egzekucijos laukė. Į komjaunuolius įsirašęs Dotnuvoje, ir kolegų rūstybę užsitraukęs, kad draudęs girtuokliauti. Ilgas kaltinimo aktas surašytas buvo policijoje, kito Dotnuvos studento ir vieno mediko pasirašytas. Pats didžiausias nusikaltimas esąs, kad sulaužė karininko priesaiką. Labai didelis kaltinimas, padėti negalėsiu - pasakė nuovados viršininko pavaduotojas. Beišgelbėjo vokiečiai, įsakę sustabdyti žudynes ir paleisti suimtuosius.'' (Gyvenimo pakelės, ps.121)
2018 balandžio 02 d., 10:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 61 eilutė iš:
'''Jonas Noreika mirties bausmės klausimais buvo aukščiausia valdžia Telšių apksrityje'''
į:
'''Jonas Noreika mirties bausmės klausimais buvo aukščiausia valdžia Telšių apskrityje'''
2018 balandžio 02 d., 10:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 55 eilutė iš:
Susisiekiau su JAV gyvenančia '''Noreikos anūke Silvia Foti'''.  Jinai patvirtino, kad Jonas Noreika gyveno Plungėje ir jos manymu jisai Plungėje nusikalto prieš žydus. Jinai prieš kelis metus buvo Plungėje, bendravo su plungiškiais, taip pat buvo atvykusi Silvios teta, kuri pasakojo, kaip jinai paauglė būtent tame name tuo metu lankydavo Silvios mamytę, mažą mergaitę, su ja pažaisti.   Taip pat yra gražus šachmatams stalas, kilęs iš tų namų, netgi su jidiš įrašu kitoje pusėje.  Silvia sutiko parašyti laišką patvirtinantį svarbiausius tvirtinimus.  Gal pavyks ir gauti nuotrauką to stalo.
į:
Susisiekiau su JAV gyvenančia '''Noreikos anūke Silvia Foti'''.  Jinai patvirtino, kad Jonas Noreika gyveno Plungėje ir jos manymu jisai Plungėje nusikalto prieš žydus. Jinai prieš kelis metus buvo Plungėje, bendravo su plungiškiais, taip pat buvo atvykusi Silvios teta, kuri pasakojo, kaip jinai būdama paauglė gyveno Plungėje ir būtent tame name 1941 m. liepos mėnesį lankydavo mažą mergaitę, Silvios mamytę Danutę, su ja pažaisti.  Taip pat Šiauliuose yra gražus šachmatams stalas, kilęs iš tų namų, netgi su jidiš įrašu kitoje pusėje.  Silvia sutiko parašyti laišką patvirtinantį svarbiausius tvirtinimus.  Gal pavyks ir gauti nuotrauką to stalo.
2018 balandžio 02 d., 10:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 55 eilutė iš:
Susisiekiau su JAV gyvenančia '''Noreikos anūke Silvia Foti'''.  Jinai patvirtino, kad Jonas Noreika gyveno Plungėje ir jos manymu nusikalto prieš žydus. Jinai prieš kelis metus buvo Plungėje, bendravo su plungiškiais, taip pat buvo Silvios teta, kuri pasakojo, kaip jinai paauglė būtent tame name tuo metu lankydavo Silvios mamytę, mažą mergaitę, su ja pažaisti.   Taip pat yra gražus šachmatams stalas, kilęs iš tų namų, netgi su jidiš įrašu kitoje pusėje.  Silvia sutiko parašyti laišką patvirtinantį svarbiausius tvirtinimus.  Gal pavyks ir gauti nuotrauką to stalo.
į:
Susisiekiau su JAV gyvenančia '''Noreikos anūke Silvia Foti'''.  Jinai patvirtino, kad Jonas Noreika gyveno Plungėje ir jos manymu jisai Plungėje nusikalto prieš žydus. Jinai prieš kelis metus buvo Plungėje, bendravo su plungiškiais, taip pat buvo atvykusi Silvios teta, kuri pasakojo, kaip jinai paauglė būtent tame name tuo metu lankydavo Silvios mamytę, mažą mergaitę, su ja pažaisti.   Taip pat yra gražus šachmatams stalas, kilęs iš tų namų, netgi su jidiš įrašu kitoje pusėje.  Silvia sutiko parašyti laišką patvirtinantį svarbiausius tvirtinimus.  Gal pavyks ir gauti nuotrauką to stalo.
2018 balandžio 02 d., 10:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 51 eilutė iš:
4) Genocido centras neigia, kad Noreika gyveno Plungėje.  Tuo tarpu žinome iš jos plungiškių, kad jisai gyveno Plungėje ir būtent turtingų žydų name Vaižganto 3, netoli sinagogos, Vaižganto 7a, kur buvo laikomi žydai.  Paskui kai kuriuos baldus išsivežė į Šiaulius.
į:
4) Genocido centras neigia, kad Noreika gyveno Plungėje.  Tuo tarpu žinome iš plungiškių, kad jisai gyveno Plungėje ir būtent turtingų žydų name Vaižganto 3, netoli sinagogos, Vaižganto 7a, kur buvo laikomi žydai.  Paskui kai kuriuos baldus išsivežė į Šiaulius.
2018 balandžio 02 d., 10:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 49 eilutė iš:
'''Kada žydai buvo laikomi ir kankinami Plungės sinagogos, Jonas Noreika su šeima gyveno visai ten pat, turtingų žydų name'''
į:
'''Kada žydai buvo laikomi ir kankinami Plungės sinagogoje, Jonas Noreika su šeima gyveno visai ten pat, turtingų žydų name'''
2018 balandžio 02 d., 10:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 39 eilutė iš:
2) Genocido centras tvirtina jog Povilas Alimas vadovavo Plungės žydų išžudymai.  Pasižiūrėkime į Lietuvių nacionalistų partijos generalinio sekretoriaus '''Zenono Blyno dienoraštį''', kuriuo Rukšėnas irgi remiasi.  Pats Rukšėnas dėsto, kaip toje manifestacijoje palaimintoje Žemaičių žemės delegacijoje, kuriai vadovavo LAF vadas Telšių apskričiai Jonas Noreika, iš viso dalyvavo septyni žmonės.  Tarp jų, kaip pats Rukšėnas rašo, yra LAF Plungės vadas Povilas Alimas!  Taip pat yra Telšių LAF vado Noreikos pavaduotojas, Telšių apskr. policijos vadas Bronius Juodikis, kuris kaltinamas, kaip vienas iš Telšių žydų išžudymo vadovų.  Kaip suprasti?  Suprantame taip - siaubingiau nei vadovauti išžudymams yra vadovauti išžudytojų vadovams ir juos įtraukti į delegaciją, kaip tautos atstovus.
į:
2) Genocido centras tvirtina jog Povilas Alimas vadovavo Plungės žydų išžudymai.  Pasižiūrėkime į Lietuvių nacionalistų partijos generalinio sekretoriaus '''Zenono Blyno dienoraštį''', kuriuo Rukšėnas irgi remiasi.  Pats Rukšėnas dėsto, kaip toje manifestacijoje palaimintoje Žemaičių žemės delegacijoje, kuriai vadovavo LAF vadas Telšių apskričiai Jonas Noreika, iš viso dalyvavo septyni žmonės.  Tarp jų, kaip pats Rukšėnas rašo, yra LAF Plungės vadas Povilas Alimas!  Taip pat yra Telšių LAF vado Noreikos pavaduotojas, Telšių apskr. policijos vadas Bronius Juodikis, kuris kaltinamas, kaip vienas iš Telšių žydų išžudymo vadovų.  Kaip suprasti?  Suprantame taip - siaubingiau nei vadovauti išžudymams yra vadovauti išžudytojų vadovams, juos įtraukti į delegaciją, kaip tautos atstovus, ir reikalauti vienybės su jais.
2018 balandžio 02 d., 10:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 197-198 eilutės:
Kraupu, kaip Jonas Noreika mūsų karininkų žurnale "Kardas" liaupsino Adolfą Hitlerį ir nacizmą būtent 1939 m. pradžioje, kelis mėnesius po Kristallnacht siaubo.
Pridėtos 204-205 eilutės:

2016 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos kario akademija naujai išleido Noreikos rašinius
2018 balandžio 02 d., 09:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 198 eilutė iš:
* ''Vado idealizmas ir jo autoritetas. ...''
į:
* ''Vado idealizmas ir jo autoritetas. Prieš iškylant į valstybės valdžios viršūnę, gyvenimas kiekvienam tos valdžios siekiančiam asmeniui stato būtiną sąlygą - įgyti autoritetą. Tas autoritetas įgyjamas atkakliu vykdymu tam tikros nustatytos programos. Šitos programos sudarymas turi nepaprastos svarbos. Ne kiekvienos politinės deklaracijos įgyvendinimui atsiras įsitikinusių ir viską pasiryžusių aukoti pionierių. Ši programa turi atitikti stipriausiojo valstybės elemento interesus. O stipriausias elementas yra tauta - nacija. Fašistų pagrindinis dėsnis įsakmiai ir kategoriškai skelbia, kad fašistų partijai italų tauta yra viskas. Nacionalsocializmo programa - platesnė. Joje įvedamas dar rasės grynumo momentas.''
Pakeistos 201-202 eilutės iš
* ''Gyvenimo praktika. ...'' ("Autoritarinės politikos vaisingumas", "Kardas", 1939 m., nr.1, p.1113)
į:
* ''Gyvenimo praktika. ... Vado idealizmas - užkrečiantis ir žavintis, jo autoritetas, politinės programos aiškumas bei pastovumas ir viso tautos gyvenimo dinamizmas - štai svarbiausieji veiksniai, kurie apvaisina nacionalsocialistinių-autoritarinių arba moderniai diktatūrinių kraštų politiką. Tos politikos vaisingumą ryškiai matome gyvenimo praktikoje. ...'' ("Autoritarinės politikos vaisingumas", "Kardas", 1939 m., nr.1, p.1113)
2018 balandžio 02 d., 09:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 193-195 eilutės iš
į:
---------

'''Jonas Noreika buvo demokratijos priešas ir Hitlerio bei nacizmo šalininkas'''

''Demokratijoms bankrutuojant, sparčiai tvirtėja autoritarinio režimo kraštai. Ryškiausių to stiprėjimo pavyzdžių, be abejo, rasime Vokietijoje ir Italijoje. Hitlerio vedama tauta per kelerius metus neatsikvėpdama dirbo viena kryptimi ir jos atsiektais vaisiais šiandien daugelis turi stebėtis. Palaidos italų masės Mussolini'o rankose su įžūliu atkaklumu vykdė aiškiai nustatytą programą ir gali jau didžiuotis pasiektai rezultatais. Keletas bruožų iš autoritarinių režimų gal padės realiau suprasti jo pasisekimų priežastis arba kitaip - šios politikos vaisingumą. ...''
* ''Vado idealizmas ir jo autoritetas. ...''
* ''Politinis aiškumas. ...''
* ''Dinamizmas. ...''
* ''Gyvenimo praktika. ...'' ("Autoritarinės politikos vaisingumas", "Kardas", 1939 m., nr.1, p.1113)
2018 balandžio 02 d., 01:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 173-174 eilutės:

* Būtent Germantas siuntė Pakalniškį atgal į Plungę: ''Sausio mėnesio 15-tą dieną [1942 m.] apie pusę penkių po pietų buvau priimtas generalinio tarėjo Germanto. Jis man pasakė: "Važiuok į Plungę ir organizuok".'' (Per dvidešimtąjį amžių, 128)
2018 balandžio 02 d., 01:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 179-182 eilutės:


* ''Tos vaišės viršaičio ūkyje. ... Trobos lūžo nuo svečių, visi kambariai buvo stalų pristatyti ir apsėsti. Visa Plungė ten dalyvavo. Ne liaudis Plungės, o jos aristokratija. Gydytojai, advokatai, direktoriai, mokyktojai, punktų vedėjai, Plungės valdininkija.'' (Per dvidešimtąjį amžių, ps.152)
* ''Kitas panašus balius buvo pavasarį Dundulių ūkyje. Dar didesnis balius. Šalia Plungės visos ponijos dalyvavo ten ir kaimiečiai, Dundulių kaimynai. Prelatas Pukys buvo garbingiausias asmuo ir kartu šeimininkas. Juk jo nupirktas buvo tas ūkis, seseriai padovanotas.'' (Per dvidešimtąjį amžių, ps.152)
2018 balandžio 02 d., 01:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 165 eilutė iš:
Pakalniškis atsisveikino su Plungę netrukus po 1941 m. rugpjūčio 11 d. Jo santykiai su Zene buvo nekokie iš kart jam atvykus į Plungę, o prieš tai buvo numatę tuoktis liepos 20 d.
į:
Pakalniškis atsisveikino su Plungę netrukus po 1941 m. rugpjūčio 11 d. Jo santykiai su Zene buvo nekokie iš kart jam atvykus į Plungę, o prieš tai buvo numatę tuoktis liepos 20 d. Jisai buvo išvykęs kuriam laikui iš Plungės prasidėjus žudynėms. Tad reikia manyti, kad jisai "užsidirbo" tą butelį bedirbdamas komendantūroje.
2018 balandžio 02 d., 01:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 160-161 eilutės iš
*
į:
* ''Žydai, visokie Špicai ir Ickės, sėdėjo ten ir Lietuvos užgrobikams žmones apiplėšti padėjo. Niršo žmonės tai matydami ir keikė žydus. Tai šitaip jie atsilygina Lietuvai už priglaudimą ir maitinimą per šimtmečius. Žydai! Viso blogio kaltininkai!'' (Plungė, 46)
* ''O kai ateis vokiečiai, tada ir žydams bus atkeršyta. "Vokiečiai tik pajudės per rubežių, mes jau tą pačią dieną Plungėje po žydų kraują braidysime", pasakė kartą vienas plungiškis ūkininkas.'' (Plungė, 46)
2018 balandžio 02 d., 01:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 159 eilutė:
* Jam pačiam kilo tokia mintis: ''Kita didelė vokiečių viešpatavimo Lietuvoje nauda būtų ta, kad galutinai ir radikaliai būtų apvalytas mūsų kraštas nuo žydų. Niekas negali nuneigti, kad žydų problema Lietuvoje egzistuoja. Žydai yra skaudulys Lietuvos kūne. Tautininkų valdžia bandė šitą skaudulį gydytis vaistais, švelniu būdu, per "Verslą" ir verslininkus. Vokiečiai tą ligą gydo pačiu tikriausiu būdu - operacija. Jie išpiauna tą skaudulį, pašalina jį. Belieka užgydyti likusią žaizdą.'' (Per dvidešimtąjį amžių, ps.114)
Pakeistos 161-165 eilutės iš
*


*
Per išleistuves [sausio 1942 m.] pasistengiau užbaigti tą midaus butelį, kuris buvo laikomas mano vestuvėms su Zene. Į jį žiūrėjau kaip į savo nelaimių simbolį. Ne be reikalo iš žydų rūsio jis buvo. Kai įsigijau, tuojau pat mano gyvenimo vėžė krypti pradėjo. Juk tuo pačiu laiku Zenė Plungėje pradėjo vedžiotis su kitais, pasidarė nebeištikima man. Atrodė, kad nuo visų sielvartų galutinai atsikratysiu tuokart, kai tas butelis bus tuščias.
Pakalniškis atsisveikino su Plungę netrukus po 1941 m. rugpjūčio 11 d. Jo santykiai su Zene buvo
į:

* ''Per išleistuves [sausio 1942 m.] pasistengiau užbaigti tą midaus butelį, kuris buvo laikomas mano vestuvėms su Zene. Į jį žiūrėjau kaip į savo nelaimių simbolį. Ne be reikalo iš žydų rūsio jis buvo. Kai įsigijau, tuojau pat mano gyvenimo vėžė krypti pradėjo. Juk tuo pačiu laiku Zenė Plungėje pradėjo vedžiotis su kitais, pasidarė nebeištikima man. Atrodė, kad nuo visų sielvartų galutinai atsikratysiu tuokart, kai tas butelis bus tuščias.'' (Per dvidešimtąjį amžių, ps.
Pakalniškis atsisveikino su Plungę netrukus po 1941 m. rugpjūčio 11 d. Jo santykiai su Zene buvo nekokie iš kart jam atvykus į Plungę, o prieš tai buvo numatę tuoktis liepos 20 d.
2018 balandžio 02 d., 01:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 176-177 eilutės:

* Kun.Pukys: ''Plungėje tada buvo atsiradę ir apsigyvenę iš Kaušėnų piliečių (sušaudyti Plungės žydai buvo Kaušėnuose palaidoti - A.P.) nemažai. Šitiems aš nepatikau, kai nuvažiuodavau, kai jie mane pamatydavo.'' (Plungė, ps.123)
2018 balandžio 02 d., 00:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 171 eilutė:
* ''Plungė tada buvo ypatingoje padėtyje, nes turėjo Germantą. Nors nuoširdžiai rūpinosi jis visos Lietuvos reikalais, tačiau, savaime suprantama, kaipo plungiškis daugiau dėmesio skyrė Plungei. 1942 m. rudenį atvažiavęs sukvietė į kleboniją valdžios ir švietimo pareigūnus ir ragino organizuoti Plungėje viską, kas tik įmanoma. Pinigų iš Švietimo Ministerijos būsią gauta kiek reikėsią. Po to mes plungiškiai pradėjome susirinkti pasitarimams. Susirinkdavome klebonijoje, pas prelatą Pukį. Dalyvaudavo viršaitis, burmistras, gimnazijos direktorius, prekybos ir amatų mokyklų direktorius, žemės ūkio mokyklos vedėjas, Plungės fabriko savininkas, kultūrtechnikas Katilius ir keletas kitų. Taip atsirado kultūrinio veikimo branduolys, kultūrinio Plungės gyvenimo judintojas. Pats pirmasis konkretus tokių pasitarimų rezultatas buvo nuolatinis dramos teatras Plungėje.'' (Plungė, 77)
2018 balandžio 02 d., 00:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 178 eilutė iš:
'''Žemaičiai buvo labiau linkę susidoroti su komunistais, bet Noreika jų tulžį nukreipė prieš nekaltus žydus'''
į:
'''Žemaičiai buvo labiau linkę susidoroti su komunistais, bet Noreika jų tulžį nukreipė prieš niekaip nekaltus žydus'''
2018 balandžio 02 d., 00:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 158-165 eilutės:
Jisai gerai suvokia lietuvių sukilėlių pasaulėžiūrą žydų atžvilgiu:
*
*


* Per išleistuves [sausio 1942 m.] pasistengiau užbaigti tą midaus butelį, kuris buvo laikomas mano vestuvėms su Zene. Į jį žiūrėjau kaip į savo nelaimių simbolį. Ne be reikalo iš žydų rūsio jis buvo. Kai įsigijau, tuojau pat mano gyvenimo vėžė krypti pradėjo. Juk tuo pačiu laiku Zenė Plungėje pradėjo vedžiotis su kitais, pasidarė nebeištikima man. Atrodė, kad nuo visų sielvartų galutinai atsikratysiu tuokart, kai tas butelis bus tuščias.
Pakalniškis atsisveikino su Plungę netrukus po 1941 m. rugpjūčio 11 d. Jo santykiai su Zene buvo
Pridėtos 177-186 eilutės:

'''Žemaičiai buvo labiau linkę susidoroti su komunistais, bet Noreika jų tulžį nukreipė prieš nekaltus žydus'''

''Kad ir kaip įsiutę buvo žemaičiai ant žydų, privačia iniciatyva nė vienas nieko jiems nedarė. Priešingai - kiek buvo įmanoma, padėjo žydams slapstytis. Bet buvo organizuota iniciatyva. Vokiečiams užėjus, atsirado Plungėje keli lietuviai karininkai ir per kaimų seniūnus paskelbė Plungės valsčiuje atsarginių mobilizaciją. Kelias dešimtis vyrų surinko, pusiau kareiviškai aprengė ir gana gerai apginklavo. Ginklų gavo rusų paliktuose sandėliuose. Taip atsirado Plungėje kariuomenė. Tuojau buvo įsakyta visiems žydamas palikti savo namus ir persikelti į sinagogą. Sinagogoje buvo jie užrakinti, o prie durų buvo pastatyta ginkluota sargyba.'' (Plungė, 46-47)

---------
2018 balandžio 02 d., 00:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 148-149 eilutės:
Pakalniškis tvirtina:
Pridėtos 151-158 eilutės:
* ''Iki tų skerdynių kelias dienas aš dirbau Plungės komendatūros raštinėje.''
* ''Naktį iš liepos 12-tos į 13tą buvo išžudyti Plungės žydai, neišskiriant nė moterų, nė mažų vaikų. Prieš tai jie jau buvo uždaryti savo maldos namuose, iš kur kiekvieną vakarą buvo vedami grupelėmis į miškus ir šaudomi.
* ''Kai pamačiau pirmąjį žydų būrį varomą mirčiai pro dar teberūkstančią gaisravietę, tiek persigandau ir susijaudinau, kad griebęs dviratį bėgau iš Plungės.''

Akivaizdu, jog Pakalniškis sutiko dirbti Plungės komendatūroje jau po to, kaip žydai buvo skriaudžiami, uždaryti į sinagogą. Toliau, jisai kartoja netiesą, nors ir turėjo žinoti, kad tai netiesą:
* ''Liepos 12tą keli iš uždarymo pabėgę trijose vietose padegė miestą.''

Jisai mini Noreiką visai įtikinančiai, ne kaip žydų išžudymų vadovą, o kaip aukštesnį vadą, išžudymą įsakiusį. Savo vaidmeniu, jisai prilygo būtent vokiečių komendantu. Komendantu jį vadino Stanislava Pociene, ir leidimai ginklus nešioti taip pat pasirašomi Telšių apskrities komendantu.
2018 balandžio 02 d., 00:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 153-154 eilutės:

* Apie savo brolį Aloyzą: ''Prie komunistų penkeris metus išbuvęs gimnazijos mokytoju Plungėje. Dėstęs anglų kalbą. Pirmąjį rudenį vaikščiojęs į pamokas iš Kėkštų, paskui gavęs butą Pabrėžos namuose ant kalno, netoli kapų.'' (Gyvenimo pakelės, ps.381)
2018 balandžio 01 d., 23:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 202-203 eilutės:

* Palyginti: LAF Lietuvos apskrityse - kokio pobūdžio?
2018 balandžio 01 d., 23:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 66-67 eilutės:

PRIDĖTI: Dubenėlis, Rainių liudytojus sušaudė...
2018 balandžio 01 d., 23:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 131-134 eilutės:
Aleksandaras Pakalniškis panašiai prisimena, kad galiausiai būtent vokiečiai įsiterpė:

''Kraujas liejosi dar ir po to, beveik visą liepos mėnesį. Buvo šaudomi "komunistai". Bandžiau gelbėti draugą, Dotnuvos akademijos studentą. Rūsyje po parapijos sale kartu su kitais uždarytas buvo ir egzekucijos laukė. Į komjaunuolius įsirašęs Dotnuvoje, ir kolegų rūstybę užsitraukęs, kad draudęs girtuokliauti. Ilgas kaltinimo aktas surašytas buvo policijoje, kito Dotnuvos studento ir vieno mediko pairašytas. Pats didžiausias nusikaltimas esąs, kad sulaužė karininko priesaiką. Labai didelis kaltinimas, padėti negalėsiu - pasakė nuovados viršininko pavaduotojas. Beišgelbėjo vokiečiai, įsakę sustabdyti žudynes ir paleisti suimtuosius.'' (Gyvenimo pakelės, ps.121)
Pridėtos 145-152 eilutės:

* ''1941 metų liepos pradžioje grįžau į Plungę. ... Žydus radau uždarytus jų pačių maldos namuose. Visus žydus, kurie apie pusę Plungės gyventojų sudarė. Mačiau, kaip varinėjo juos, tarytum didžiausius nusikaltėlius, kaip turėjo ant kelių atsiklaupę gatvės grindinį su žąsies sparnu šluoti.''

* ''Be darbo po miestą bevaikščiojąs buvęs karininkas Alimas. Pašnekinau, ir jis sutiko būti mano mokykloje kūno kultūros mokytoju.'' (Gyvenimo pakelės, ps.123)
* ''Yra tekę lošti proferansą ir klebonijoje. Prelatas Pukys labai jį mėgo. Kažkoks posėdis buvo, pasitarimas kultūriniais reikalais, ir po jo prelatas pasiūlė sėsti prie pulkos. Pabedinskis, Ievinskis, prelatas ir aš. Visi aukšti asmenys tada Plungėje. Prelatas Pukys buvo didžiausias Plungės autoritetas, Pabedinskas - vienintelio Plungėje fabriko savininkas, Ievinski - gydytojas, istoriko Ievinskio brolis, Plungėje garsios šeimos sūnus. Ir charakteriai visų skirtingi. Ievinskis - natūralistas, šiurkštus, per garsiai šnekąs; Pabedinskas - jautrus, mandagus; prelatas - praktiškas, tiesus, nuoširdus.'' (Gyvenimo pakelės, ps.127)
* ''Prelato statytoji salė buvo Plungei tais vokiečių okupacijos metais tas pats, kas vėliau, gal tiems patiems žmonėms, jau Amerikoje atsidūrusiems, buvo Jaunimo Centras Čikagoje. Į ją rinkdavosi visomis progomis. Ten buvo kinas, ten vykdavo šokių vakarai, ten būdavo rengiami koncertai ir vaidinimai, ten būdavo susirinkimai, paskaitos ir viešos iškilmės.'' (Gyvenimo pakelės, ps.127)

Ką Pakalniškis nutyli.
2018 balandžio 01 d., 23:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
1)  Rukšėnas tvirtina, kad Noreika vadovavo Telšių Lietuvių aktyvistų frontui nuo 1941 m. birželio 28 d. iki rugpjūčio 2 d.  Savo straipsnyje cituoja Žemaičių Lietuvių aktyvistų fronto Telšiuose leidžiamą laikraštį "Žemaičio žemė". Jonui Noreika vadovaujant Telšių LAF išėjo šeši "Žemaičių žemės" numeriai. Jau pats pirmas numeris liepos 9 d. skelbia, jog LAF atšaukia svetingumą žydams.  Ir visi numeriai kursto etninį valymą. 
į:
1)  Rukšėnas tvirtina, kad Noreika vadovavo Telšių Lietuvių aktyvistų frontui nuo 1941 m. birželio 28 d. iki rugpjūčio 2 d.  Savo straipsnyje cituoja Žemaičių Lietuvių aktyvistų fronto Telšiuose leidžiamą laikraštį "Žemaičio žemė". Jonui Noreikai vadovaujant Telšių LAF išėjo šeši "Žemaičių žemės" numeriai. Jau pats pirmas numeris liepos 9 d. skelbia, jog LAF atšaukia svetingumą žydams.  Ir visi numeriai kursto etninį valymą. 
2018 balandžio 01 d., 23:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 16 eilutė iš:
Užtektų perskaityti '''[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/ZemaiciuZeme1941Nr5.pdf | Žemaičių žemė Nr.5]]''' jį įvardina, kaip Telšių LAF vadovą, liepos 20 d. daugiatūkstantinėje žmonių manifestacijoje pasakęs ugningą kalbą. Vadinas, būtent jis kaip "Žemaičių žemės" leidėjas, atsako už vedamąjį, skelbiantį: ''Tad šalin žydus - nuo senio iki mažiausio vaiko - šalin žydus iš Lietuvos!''
į:
Užtektų perskaityti '''[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/ZemaiciuZeme1941Nr5.pdf | Žemaičių žemė Nr.5]]''', įvardijantį kapitoną Joną Noreiką, kaip Telšių LAF vadovą, liepos 20 d. daugiatūkstantinėje žmonių manifestacijoje pasakiusį ugningą kalbą. Vadinas, būtent jis kaip "Žemaičių žemės" leidėjas, atsako už vedamąjį, skelbiantį: ''Tad šalin žydus - nuo senio iki mažiausio vaiko - šalin žydus iš Lietuvos!''
2018 balandžio 01 d., 23:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 24 eilutė iš:
* ''Pirmutinė klaida, atvedusi į Lietuvą žydiškai suazijatintą raudonąją armiją buvo ta, kd visa mūsų pramonė ir prekyba, visi miestai, miesteliai ir stambieji kapitalai buvo žydų rankose. Tad šalin žydus...''
į:
* ''Pirmutinė klaida, atvedusi į Lietuvą žydiškai suazijatintą raudonąją armiją buvo ta, kad visa mūsų pramonė ir prekyba, visi miestai, miesteliai ir stambieji kapitalai buvo žydų rankose. Tad šalin žydus...''
2018 balandžio 01 d., 23:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 33 eilutė iš:
Juk Noreika tai "pirmutinei klaidai" skyrė savo 1933 m. anti-semitinį veikalą, "Pakelk galvą, lietuvi!" O Telšių manifestacijoje, savo ugningoje kalboje jisai ''kvietė visus lietuvius į vienybę, į darbą kvietė remti L.Aktyvistų frontą, kuris stengiasi suburti visus lietuvius į bendrą darbą savo tautos ir valstybės gerovei Naujoji Lietuva nepripažins jokio suskaldymo.'' Panašiai, šis jo vadovaujamas "susirinkimas" nutarė visos Žemaitijos vardu prašyti įsipareigoti Lietuvos laikinąją vyriausybę vesti Lietuvą į nepriklausomybę, sąjungoje su Hitlerio Vokietija, ir kas grėsminga, prašyti Lietuvių Aktyvistų Fronto, kad jis toliau kovotų su tariamais tautos vidaus priešais, ''kovotų su visokiais jos priešais ir kenkėjais ir vienytų tautą visiškon vienybėn, kad neliktų jokios skylės, kurion bet koks, kad ir landžiausias priešas negalėtų įsibrauti.'' Ir būtent Noreika galėjo tokiems darbams tikėtis Aukščiausiojo palaimos.
į:
Juk Noreika tai "pirmutinei klaidai" skyrė savo 1933 m. anti-semitinį veikalą, "Pakelk galvą, lietuvi!" O Telšių manifestacijoje, savo ugningoje kalboje jisai ''kvietė visus lietuvius į vienybę, į darbą kvietė remti L.Aktyvistų frontą, kuris stengiasi suburti visus lietuvius į bendrą darbą savo tautos ir valstybės gerovei Naujoji Lietuva nepripažins jokio suskaldymo.'' Panašiai, šis jo vadovaujamas "susirinkimas" nutarė visos Žemaitijos vardu prašyti įsipareigoti Lietuvos laikinąją vyriausybę vesti Lietuvą į nepriklausomybę, sąjungoje su Hitlerio Vokietija, ir kas grėsminga, prašyti Lietuvių Aktyvistų Fronto, kad sukilimui pasibaigus, jis toliau kovotų su tariamais tautos vidaus priešais, ''kovotų su visokiais jos priešais ir kenkėjais ir vienytų tautą visiškon vienybėn, kad neliktų jokios skylės, kurion bet koks, kad ir landžiausias priešas negalėtų įsibrauti.'' Ir būtent Noreika galėjo tokiems darbams tikėtis Aukščiausiojo palaimos.
2018 balandžio 01 d., 23:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 33 eilutė iš:
Juk Noreika tai "pirmutinei klaidai" skyrė savo 1933 m. anti-semitinį veikalą, "Pakelk galvą, lietuvi!" O Telšių manifestacijoje, savo ugningoje kalboje jisai ''kvietė visus lietuvius į vienybę, į darbą kvietė remti L.Aktyvistų frontą, kuris stengiasi suburti visus lietuvius į bendrą darbą savo tautos ir valstybės gerovei Naujoji Lietuva nepripažins jokio suskaldymo.'' Panašiai, šis jo vadovaujamas "susirinkimas" nutarė visos Žemaitijos vardu prašyti įsipareigoti Lietuvos laikinąją vyriausybę vesti Lietuvą į nepriklausomybę, sąjungoje su Hitlerio Vokietija, ir kas grėsminga, prašyti Lietuvių Aktyvistų Fronto, kad jis toliau kovotų su tariamais tautos vidaus priešais, ''kovotų su visokiais jos priešais ir kenkėjais ir vienytų tautą visiškon vienybėn, kad neliktų jokios skylės, kurion bet koks, kad ir landžiausias priešas negalėtų įsibrauti.'' Ir būtent Noreika galėjo tokiems darbams prašyti Aukščiausiojo palaimos.
į:
Juk Noreika tai "pirmutinei klaidai" skyrė savo 1933 m. anti-semitinį veikalą, "Pakelk galvą, lietuvi!" O Telšių manifestacijoje, savo ugningoje kalboje jisai ''kvietė visus lietuvius į vienybę, į darbą kvietė remti L.Aktyvistų frontą, kuris stengiasi suburti visus lietuvius į bendrą darbą savo tautos ir valstybės gerovei Naujoji Lietuva nepripažins jokio suskaldymo.'' Panašiai, šis jo vadovaujamas "susirinkimas" nutarė visos Žemaitijos vardu prašyti įsipareigoti Lietuvos laikinąją vyriausybę vesti Lietuvą į nepriklausomybę, sąjungoje su Hitlerio Vokietija, ir kas grėsminga, prašyti Lietuvių Aktyvistų Fronto, kad jis toliau kovotų su tariamais tautos vidaus priešais, ''kovotų su visokiais jos priešais ir kenkėjais ir vienytų tautą visiškon vienybėn, kad neliktų jokios skylės, kurion bet koks, kad ir landžiausias priešas negalėtų įsibrauti.'' Ir būtent Noreika galėjo tokiems darbams tikėtis Aukščiausiojo palaimos.
2018 balandžio 01 d., 23:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 29 eilutė iš:
* ''Draugiškiausi - nuoširdžiausi santykiai su Didžiaja nacionalsocialistine Vokietija.
į:
* ''Draugiškiausi - nuoširdžiausi santykiai su Didžiaja nacionalsocialistine Vokietija.''
2018 balandžio 01 d., 23:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 49 eilutė iš:
'''Kada žydai buvo laikomi ir kankinami Plungės sinagogos, Jonas Noreika su šeima gyveno visai ten pat, turtingo žydo name'''
į:
'''Kada žydai buvo laikomi ir kankinami Plungės sinagogos, Jonas Noreika su šeima gyveno visai ten pat, turtingų žydų name'''
2018 balandžio 01 d., 23:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 140-141 eilutės iš
'''Pakalniškio prisiminimai'''
į:
'''Pakalniškio prisiminimai - visi kalti'''
Pakeista 144 eilutė iš:
'''Priverčiamojo darbo įstaiga - vergvaldystė'''
į:
'''Šiauliuose - Priverčiamojo darbo įstaiga - vergvaldystė'''
2018 balandžio 01 d., 23:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 33 eilutė iš:
Juk Noreika tai "pirmutinei klaidai" skyrė savo 1933 m. anti-semitinį veikalą, "Pakelk galvą, lietuvi!" O Telšių manifestacijoje, savo ugningoje kalboje jisai ''kvietė visus lietuvius į vienybę, į darbą kvietė remti L.Aktyvistų frontą, kuris stengiasi suburti visus lietuvius į bendrą darbą savo tautos ir valstybės gerovei Naujoji Lietuva nepripažins jokio suskaldymo.'' Panašiai, šis jo vadovaujamas "susirinkimas" nutarė visos Žemaitijos vardu prašyti įsipareigoti Lietuvos laikinąją vyriausybę vesti Lietuvą į nepriklausomybę, sąjungoje su Hitlerio Vokietija, ir kas grėsminga, prašyti Lietuvių Aktyvistų Fronto, kad jis toliau kovotų su tautos vidaus priešais, ''kovotų su visokiais jos priešais ir kenkėjais ir vienytų tautą visiškon vienybėn, kad neliktų jokios skylės, kurion bet koks, kad ir landžiausias priešas negalėtų įsibrauti.'' Ir būtent Noreika galėjo tokiems darbams prašyti Aukščiausiojo palaimos.
į:
Juk Noreika tai "pirmutinei klaidai" skyrė savo 1933 m. anti-semitinį veikalą, "Pakelk galvą, lietuvi!" O Telšių manifestacijoje, savo ugningoje kalboje jisai ''kvietė visus lietuvius į vienybę, į darbą kvietė remti L.Aktyvistų frontą, kuris stengiasi suburti visus lietuvius į bendrą darbą savo tautos ir valstybės gerovei Naujoji Lietuva nepripažins jokio suskaldymo.'' Panašiai, šis jo vadovaujamas "susirinkimas" nutarė visos Žemaitijos vardu prašyti įsipareigoti Lietuvos laikinąją vyriausybę vesti Lietuvą į nepriklausomybę, sąjungoje su Hitlerio Vokietija, ir kas grėsminga, prašyti Lietuvių Aktyvistų Fronto, kad jis toliau kovotų su tariamais tautos vidaus priešais, ''kovotų su visokiais jos priešais ir kenkėjais ir vienytų tautą visiškon vienybėn, kad neliktų jokios skylės, kurion bet koks, kad ir landžiausias priešas negalėtų įsibrauti.'' Ir būtent Noreika galėjo tokiems darbams prašyti Aukščiausiojo palaimos.
2018 balandžio 01 d., 23:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 33-34 eilutės iš
Juk Noreika tai "pirmutinei klaidai" skyrė savo 1933 m. anti-semitinį veikalą, "Pakelk galvą, lietuvi!" O Telšių manifestacijoje, savo ugningoje kalboje jisai ''kvietė visus lietuvius į vienybę, į darbą kvietė remti L.Aktyvistų frontą, kuris stengiasi suburti visus lietuvius į bendrą darbą savo tautos ir valstybės gerovei Naujoji Lietuva nepripažins jokio suskaldymo.'' Panašiai, šis jo vadovaujamas "susirinkimas" nutarė visos Žemaitijos vardu prašyti įsipareigoti Lietuvos laikinąją vyriausybę vesti Lietuvą į nepriklausomybę, sąjungoje su Hitlerio Vokietija, ir kas grėsminga, prašyti Lietuvių Aktyvistų Fronto, kad jis toliau kovotų su vidaus priešais, ''kovotų su visokiais jos priešais ir kenkėjais ir vienytų tautą visiškon vienybėn, kad neliktų jokios skylės, kurion bet koks, kad ir landžiausias priešas negalėtų įsibrauti.'' Ir būtent Noreika galėjo tokiems darbams prašyti Aukščiausiojo palaimos.
į:
Juk Noreika tai "pirmutinei klaidai" skyrė savo 1933 m. anti-semitinį veikalą, "Pakelk galvą, lietuvi!" O Telšių manifestacijoje, savo ugningoje kalboje jisai ''kvietė visus lietuvius į vienybę, į darbą kvietė remti L.Aktyvistų frontą, kuris stengiasi suburti visus lietuvius į bendrą darbą savo tautos ir valstybės gerovei Naujoji Lietuva nepripažins jokio suskaldymo.'' Panašiai, šis jo vadovaujamas "susirinkimas" nutarė visos Žemaitijos vardu prašyti įsipareigoti Lietuvos laikinąją vyriausybę vesti Lietuvą į nepriklausomybę, sąjungoje su Hitlerio Vokietija, ir kas grėsminga, prašyti Lietuvių Aktyvistų Fronto, kad jis toliau kovotų su tautos vidaus priešais, ''kovotų su visokiais jos priešais ir kenkėjais ir vienytų tautą visiškon vienybėn, kad neliktų jokios skylės, kurion bet koks, kad ir landžiausias priešas negalėtų įsibrauti.'' Ir būtent Noreika galėjo tokiems darbams prašyti Aukščiausiojo palaimos.
Pakeista 39 eilutė iš:
2) Genocido centras tvirtina jog Povilas Alimas vadovavo Plungės žydų išžudymai.  Pasižiūrėkime į Lietuvių nacionalistų partijos generalinio sekretoriaus '''Zenono Blyno dienoraštį''', kuriuo Rukšėnas irgi remiasi.  Pats Rukšėnas dėsto, kaip toje manifestacijoje palaimintoje Žemaičių žemės delegacijoje, kuriai vadovavo LAF vadas Telšių apskričiai Jonas Noreika, iš viso dalyvavo septyni žmonės.  Tarp jų, kaip pats Rukšėnas rašo, yra LAF Plungės vadas Povilas Alimas!  Taip pat yra Telšių LAF vado Noreikos pavaduotojas, Telšių apskr. policijos vadas Bronius Juodikis, kuris kaltinamas, kaip vienas iš Telšių žydų išžudymo vadovų.  Kaip suprasti?  Suprantame taip - siaubingiau nei vadovauti išžudymams yra vadovauti tokių sau pavaldžių išžudytojų politinei delegacijai. 
į:
2) Genocido centras tvirtina jog Povilas Alimas vadovavo Plungės žydų išžudymai.  Pasižiūrėkime į Lietuvių nacionalistų partijos generalinio sekretoriaus '''Zenono Blyno dienoraštį''', kuriuo Rukšėnas irgi remiasi.  Pats Rukšėnas dėsto, kaip toje manifestacijoje palaimintoje Žemaičių žemės delegacijoje, kuriai vadovavo LAF vadas Telšių apskričiai Jonas Noreika, iš viso dalyvavo septyni žmonės.  Tarp jų, kaip pats Rukšėnas rašo, yra LAF Plungės vadas Povilas Alimas!  Taip pat yra Telšių LAF vado Noreikos pavaduotojas, Telšių apskr. policijos vadas Bronius Juodikis, kuris kaltinamas, kaip vienas iš Telšių žydų išžudymo vadovų.  Kaip suprasti?  Suprantame taip - siaubingiau nei vadovauti išžudymams yra vadovauti išžudytojų vadovams ir juos įtraukti į delegaciją, kaip tautos atstovus.
2018 balandžio 01 d., 22:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 33 eilutė iš:
Juk tai "pirmutinei klaidai" jisai skyrė savo 1933 m. anti-semitinį veikalą, "Pakelk galvą, lietuvi!" O Telšių manifestacijoje, savo ugningoje kalboje jisai ''kvietė visus lietuvius į vienybę, į darbą kvietė remti L.Aktyvistų frontą, kuris stengiasi suburti visus lietuvius į bendrą darbą savo tautos ir valstybės gerovei Naujoji Lietuva nepripažins jokio suskaldymo.'' Panašiai, šis jo vadovaujamas "susirinkimas" nutarė visos Žemaitijos vardu prašyti įsipareigoti Lietuvos laikinąją vyriausybę vesti Lietuvą į nepriklausomybę, sąjungoje su Hitlerio Vokietija, ir kas grėsminga, prašyti Lietuvių Aktyvistų Fronto, kad jis toliau kovotų su vidaus priešais, "kovotų su visokiais jos priešais ir kenkėjais ir vienytų tautą visiškon vienybėn, kad neliktų jokios skylės, kurion bet koks, kad ir landžiausias priešas negalėtų įsibrauti." Ir būtent Noreika galėjo tokiems darbams prašyti Aukščiausiojo palaimos.
į:
Juk Noreika tai "pirmutinei klaidai" skyrė savo 1933 m. anti-semitinį veikalą, "Pakelk galvą, lietuvi!" O Telšių manifestacijoje, savo ugningoje kalboje jisai ''kvietė visus lietuvius į vienybę, į darbą kvietė remti L.Aktyvistų frontą, kuris stengiasi suburti visus lietuvius į bendrą darbą savo tautos ir valstybės gerovei Naujoji Lietuva nepripažins jokio suskaldymo.'' Panašiai, šis jo vadovaujamas "susirinkimas" nutarė visos Žemaitijos vardu prašyti įsipareigoti Lietuvos laikinąją vyriausybę vesti Lietuvą į nepriklausomybę, sąjungoje su Hitlerio Vokietija, ir kas grėsminga, prašyti Lietuvių Aktyvistų Fronto, kad jis toliau kovotų su vidaus priešais, ''kovotų su visokiais jos priešais ir kenkėjais ir vienytų tautą visiškon vienybėn, kad neliktų jokios skylės, kurion bet koks, kad ir landžiausias priešas negalėtų įsibrauti.'' Ir būtent Noreika galėjo tokiems darbams prašyti Aukščiausiojo palaimos.
2018 balandžio 01 d., 22:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
Jonas Noreika atsako kaip "Žemaičių žemės" leidėjas. Tačiau manytina, kad būtent jis parašė tą vedamąjį "Mūsų kelias":
į:
Jonas Noreika atsako kaip "Žemaičių žemės" leidėjas. Juo labiau, tas vedamasis "Mūsų kelias" persunktas būtent jo mintimis, ir manytina, kad būtent jis pats jį parašė:
2018 balandžio 01 d., 22:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 33 eilutė iš:
Juk tai "pirmutinei klaidai" jisai skyrė savo 1933 m. anti-semitinį veikalą, "Pakelk galvą, lietuvi!" Savo ugningoje kalboje jisai ''kvietė visus lietuvius į vienybę, į darbą kvietė remti L.Aktyvistų frontą, kuris stengiasi suburti visus lietuvius į bendrą darbą savo tautos ir valstybės gerovei Naujoji Lietuva nepripažins jokio suskaldymo.'' Panašiai, jo vadovaujamas "susirinkimas" nutarė visos Žemaitijos vardu prašyti įsipareigoti Lietuvos laikinąją vyriausybę vesti Lietuvą į nepriklausomybę, sąjungoje su Hitlerio Vokietija, ir kas grėsminga, prašyti Lietuvių Aktyvistų Fronto, kad jis toliau kovotų su vidaus priešais, "kovotų su visokiais jos priešais ir kenkėjais ir vienytų tautą visiškon vienybėn, kad neliktų jokios skylės, kurion bet koks, kad ir landžiausias priešas negalėtų įsibrauti." Ir būtent Noreika galėjo tokiems darbams prašyti Aukščiausiojo palaimos.
į:
Juk tai "pirmutinei klaidai" jisai skyrė savo 1933 m. anti-semitinį veikalą, "Pakelk galvą, lietuvi!" O Telšių manifestacijoje, savo ugningoje kalboje jisai ''kvietė visus lietuvius į vienybę, į darbą kvietė remti L.Aktyvistų frontą, kuris stengiasi suburti visus lietuvius į bendrą darbą savo tautos ir valstybės gerovei Naujoji Lietuva nepripažins jokio suskaldymo.'' Panašiai, šis jo vadovaujamas "susirinkimas" nutarė visos Žemaitijos vardu prašyti įsipareigoti Lietuvos laikinąją vyriausybę vesti Lietuvą į nepriklausomybę, sąjungoje su Hitlerio Vokietija, ir kas grėsminga, prašyti Lietuvių Aktyvistų Fronto, kad jis toliau kovotų su vidaus priešais, "kovotų su visokiais jos priešais ir kenkėjais ir vienytų tautą visiškon vienybėn, kad neliktų jokios skylės, kurion bet koks, kad ir landžiausias priešas negalėtų įsibrauti." Ir būtent Noreika galėjo tokiems darbams prašyti Aukščiausiojo palaimos.
2018 balandžio 01 d., 22:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 23-30 eilutės iš
* Pirmutinė klaida, atvedusi į Lietuvą žydiškai suazijatintą raudonąją armiją buvo ta, kd visa mūsų pramonė ir prekyba, visi miestai, miesteliai ir stambieji kapitalai buvo žydų rankose. Tad šalin žydus...
* Antra klaida yra tai, kad buvę mūsų valstybės vairuotojai nesugebėjo rasti bendros kalbos su Didžiuoju kaimynu vakaruose... Nuo šiol - Lietuva eis koja į koją su nacionalsocialistine Vokietija.
* Pagaliau stoka vienybės...
Tad štai mūsų kelio gairės:
* Šalin visus žydus.
* Draugiškiausi - nuoširdžiausi santykiai su Didžiaja nacionalsocialistine Vokietija.
* Vienybė! Susiklausymas! Organizuotumas ir visų susitelkimas į vieną - Lietuvių Aktyvistų Frontą!
Tas mūsų pastangas tegu lydi toks darbas, kad prakaitas lietųsi upeliais per kaktas ir nugaras, o Aukščiausiojo ranka palaimins Lietuvą.
į:
* ''Pirmutinė klaida, atvedusi į Lietuvą žydiškai suazijatintą raudonąją armiją buvo ta, kd visa mūsų pramonė ir prekyba, visi miestai, miesteliai ir stambieji kapitalai buvo žydų rankose. Tad šalin žydus...''
* ''Antra klaida yra tai, kad buvę mūsų valstybės vairuotojai nesugebėjo rasti bendros kalbos su Didžiuoju kaimynu vakaruose... Nuo šiol - Lietuva eis koja į koją su nacionalsocialistine Vokietija.''
* ''Pagaliau stoka vienybės...''
''
Tad štai mūsų kelio gairės:''
* ''Šalin visus žydus.''
* ''Draugiškiausi - nuoširdžiausi santykiai su Didžiaja nacionalsocialistine Vokietija.
* ''Vienybė! Susiklausymas! Organizuotumas ir visų susitelkimas į vieną - Lietuvių Aktyvistų Frontą!''
''
Tas mūsų pastangas tegu lydi toks darbas, kad prakaitas lietųsi upeliais per kaktas ir nugaras, o Aukščiausiojo ranka palaimins Lietuvą.''
2018 balandžio 01 d., 22:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-17 eilutės iš
Užtektų perskaityti '''[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/ZemaiciuZeme1941Nr5.pdf | Žemaičių žemė Nr.5]]''' ir turėtų būti aišku jog Jonas Noreika yra nusikaltęs prieš žmoniją. Jisai jame įvardintas, kaip Telšių LAF vadovas, liepos 20 d. daugiatūkstantinėje žmonių manifestacijoje pasakęs ugningą kalbą, kad ''kvietė visus lietuvius į vienybę, į darbą kvietė remti L.Aktyvistų frontą, kuris stengiasi suburti visus lietuvius į bendrą darbą savo tautos ir valstybės gerovei Naujoji Lietuva nepripažins jokio suskaldymo.''  Ogi to paties laikraščio, už kurį jis atsako, vedamasis skelbia: ''Tad šalin žydus - nuo senio iki mažiausio vaiko - šalin žydus iš Lietuvos!''
į:
Užtektų perskaityti '''[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/ZemaiciuZeme1941Nr5.pdf | Žemaičių žemė Nr.5]]''' jį įvardina, kaip Telšių LAF vadovą, liepos 20 d. daugiatūkstantinėje žmonių manifestacijoje pasakęs ugningą kalbą. Vadinas, būtent jis kaip "Žemaičių žemės" leidėjas, atsako už vedamąjį, skelbiantį: ''Tad šalin žydus - nuo senio iki mažiausio vaiko - šalin žydus iš Lietuvos!''

Iš šito vieno laikraščio yra aišku, kad Jonas Noreika yra nusikaltęs prieš žmoniją
.
Pakeistos 22-23 eilutės iš
Jonas Noreika atsako kaip "Žemaičių žemės" leidėjas. Tačiau palyginus su jo ankstyvesniu 1933 m. anti-semitinio veikalu, "Pakelk galvą, lietuvi!", manytina, kad būtent jis parašė tą vedamąjį:
*
''
į:
Jonas Noreika atsako kaip "Žemaičių žemės" leidėjas. Tačiau manytina, kad būtent jis parašė tą vedamąjį "Mūsų kelias":
* Pirmutinė klaida, atvedusi į Lietuvą žydiškai suazijatintą raudonąją armiją buvo ta, kd visa mūsų pramonė ir prekyba, visi miestai, miesteliai ir stambieji kapitalai buvo žydų rankose. Tad šalin žydus...
* Antra klaida yra tai, kad buvę mūsų valstybės vairuotojai nesugebėjo rasti bendros kalbos su Didžiuoju kaimynu vakaruose... Nuo šiol - Lietuva eis koja į koją su nacionalsocialistine Vokietija.
* Pagaliau stoka vienybės...
Tad štai mūsų kelio gairės:
* Šalin visus žydus.
* Draugiškiausi - nuoširdžiausi santykiai su Didžiaja nacionalsocialistine Vokietija.
* Vienybė! Susiklausymas! Organizuotumas ir visų susitelkimas į vieną - Lietuvių Aktyvistų Frontą!
Tas mūsų pastangas tegu lydi toks darbas, kad prakaitas lietųsi upeliais per kaktas ir nugaras, o Aukščiausiojo ranka palaimins Lietuvą.

Juk tai "pirmutinei klaidai" jisai skyrė savo 1933 m. anti-semitinį veikalą, "Pakelk galvą, lietuvi!" Savo ugningoje kalboje jisai
''kvietė visus lietuvius į vienybę, į darbą kvietė remti L.Aktyvistų frontą, kuris stengiasi suburti visus lietuvius į bendrą darbą savo tautos ir valstybės gerovei Naujoji Lietuva nepripažins jokio suskaldymo.'' Panašiai, jo vadovaujamas "susirinkimas" nutarė visos Žemaitijos vardu prašyti įsipareigoti Lietuvos laikinąją vyriausybę vesti Lietuvą į nepriklausomybę, sąjungoje su Hitlerio Vokietija, ir kas grėsminga, prašyti Lietuvių Aktyvistų Fronto, kad jis toliau kovotų su vidaus priešais, "kovotų su visokiais jos priešais ir kenkėjais ir vienytų tautą visiškon vienybėn, kad neliktų jokios skylės, kurion bet koks, kad ir landžiausias priešas negalėtų įsibrauti." Ir būtent Noreika galėjo tokiems darbams prašyti Aukščiausiojo palaimos.
2018 balandžio 01 d., 22:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 107-109 eilutės:


* Karo lauko teisme irgi išlenda "nacionalsocialistų santvarka"
2018 balandžio 01 d., 22:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 110-111 eilutės:
'''Vokiečiai tris mėnesius leido LAF ir LNP šeimininkauti Telšių apskrityje'''
Pridėta 117 eilutė:
* karo lauko teismuose - kada atsiranda vokiečių komendantas?
2018 balandžio 01 d., 22:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 49-50 eilutės:
'''Jonas Noreika mirties bausmės klausimais buvo aukščiausia valdžia Telšių apksrityje'''
Pridėtos 71-72 eilutės:
'''Jonas Noreika vadovavo Telšių apskrityje nacių Vokietijos malone ir Lietuvos nacionalsocialistų vardu'''
Pridėtos 90-91 eilutės:

'''Jonas Noreika glaudžiausiai bendradarbiavo su genocidine Lietuvių nacionalistų partija'''
2018 balandžio 01 d., 22:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-21 eilutės:

Jonas Noreika atsako kaip "Žemaičių žemės" leidėjas. Tačiau palyginus su jo ankstyvesniu 1933 m. anti-semitinio veikalu, "Pakelk galvą, lietuvi!", manytina, kad būtent jis parašė tą vedamąjį:
* ''
2018 balandžio 01 d., 22:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 12-13 eilutės:
'''Holokausto metu Jonas Noreika teisino ir ragino visų Lietuvos žydų išžudymą'''
Pridėtos 22-23 eilutės:
'''Holokausto metu Jonas Noreika vadovavo Plungės žydų išžudymo vadovui Povilui Alimui'''
Pridėtos 28-29 eilutės:
'''Jonas Noreika artimai ir ištisai bendradarbiavo su Povilu Alimu prieš ir po žudynes'''
Pridėtos 33-34 eilutės:

'''Kada žydai buvo laikomi ir kankinami Plungės sinagogos, Jonas Noreika su šeima gyveno visai ten pat, turtingo žydo name'''
2018 balandžio 01 d., 22:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 27 eilutė iš:
 
į:
Pakeistos 50-51 eilutės iš
Tarp Ramanausko raštų yra '''[[[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-f1075-a2-b6-l35-NoreikosIsakymasLAFTelsiai-19410725.jpg | vienas vienintelis Noreikos pasirašytas raštas]]'''. Liepos 25 d. jisai pasirašė pirmuoju, kaip L.Aktyvistų Fronto Telšių Štabo Vadas, o antruoju Ramanauskas, kaip Telšių apskr. Viršininkas.  
į:
Tarp Ramanausko raštų yra '''[[[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-f1075-a2-b6-l35-NoreikosIsakymasLAFTelsiai-19410725.jpg | vienas vienintelis Noreikos pasirašytas raštas]]''' (LCVA f.1075, a.2, b.6). Liepos 25 d. jisai pasirašė pirmuoju, kaip L.Aktyvistų Fronto Telšių Štabo Vadas, o antruoju Ramanauskas, kaip Telšių apskr. Viršininkas.  
Pakeistos 58-59 eilutės iš
6) Genocido centras remiasi gimnazisto partizano Dominyko Riaukos prisiminimais.  O jis prisimena kaip sukilimo metu vokiečių žvalgai susirado Noreiką kaime, jį išsivežė į Klaipėdą pasitarti, ir jisai grižo su leidimais nešioti ginklus.  Taigi, tokį leidimą radome archyve, o jie nesimėto.  Matyt, jų buvo daug, nes rasti egzemplioriai buvo 1942 m. naudojami kaip atliekamas popierius.  Jie galėjo būti spausdinami tiktai Vokietijoje. 
į:
6) Genocido centras remiasi gimnazisto sukilėlio '''Dominyko Riaukos prisiminimais'''.  O jis prisimena kaip sukilimo metu vokiečių žvalgai susirado Noreiką kaime, jį išsivežė į Klaipėdą pasitarti, ir jisai grižo su leidimais nešioti ginklus.  Taigi, tokį leidimą radome archyve, o jie nesimėto.  Matyt, jų buvo daug, nes rasti egzemplioriai buvo 1942 m. naudojami kaip atliekamas popierius. (LCVA f.1075 a.2 b.19 l.3R)  Jie galėjo būti spausdinami tiktai Vokietijoje. 
Pridėtos 97-101 eilutės:
Apie vokiečių nebuvimą Telšių apskrityje galima skaityti:
* Leono Vilučio gyvenimo aprašymas
* Zenono Ivinskio Pro Memoria - kur vokiečiai?
* Algmino vaikystės prisiminimai
Pakeistos 109-110 eilutės iš
'''Priverčiamojo darbo įstaiga'''
į:
'''Priverčiamojo darbo įstaiga - vergvaldystė'''

* "Nepageidaujamas elementas" - Noreikos ryšys su Požėla
Pakeistos 118-119 eilutės iš
palyginti su Ignu Urbaičiu
į:
* palyginti su Ignu Urbaičiu
* Bruniaus parodymais Ignas Urbaitis dalyvavo Vlike
* Žydų geltona žvaigždė, Gruzdžiai ir kiti
* Palyginti: Lietuviai ėjo pas Gewecke...
Pakeistos 154-155 eilutės iš
'''Blyno dienoraštis'''
į:
* Mokyklą pavadinti Krygerio vardu? Leono Taunio? Igno Urbaičio?

Blyno dienoraštis
Ištrinta 161 eilutė:
* Leonas Taunys nedirbo vokiečiams - pavadinti mokyklą jo vardu?
Pakeistos 166-178 eilutės iš
'''Vokiečių nebuvimas'''
* Leono Vilučio gyvenimo aprašymas'''[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-f1075-a2-b6-NoreikosIsakymasLAFTelsiai-19410725.jpg | LCVA f.1075, a.2, b.6 Draudimas skirti mirties bausmę]]'''


'''Zenono Ivinskio Pro Memoria - kur vokiečiai?''''''[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-f1075-a2-b19-l3R-TeiseNesiotiGinkla.jpg | LCVA f.1075 a.2 b.19 l.3R Leidimas nešioti ginklą]]'''
į:
Ištrintos 172-191 eilutės:'''Krygerio sudraudimas'''
* Mokyklą pavadinti Krygerio vardu?


'''Priverčiajomojo darbo įstaigos sumanymas ir jo atmetimas'''
* Igno Urbaičio pasitraukimas - mokyklą pavadinti Urbaičio vardu?
* Bruniaus parodymais Ignas Urbaitis dalyvavo Vlike


'''Žydų geltona žvaigždė, Gruzdžiai ir kiti'''
* Palyginti: Lietuviai ėjo pas Gewecke...


* Noreikos ryšys su Požėla

'''Karo belaisvių laikymas vergais'''
2018 balandžio 01 d., 22:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 87-93 eilutės iš
Arūnas Bubnys irgi skiria Stasį Puodžių nuo Kauno LAF.

''Abveras
ir juolab pats S.Puodžius žinojo, kad Kaune ir Vilniuje yra LAF vadovaujantys centrai. Tačiau S.Puodžius stengėsi užmegzti ryšius su žmonėmis, nesusijusiais su tais centrais, suburti savą antisovietinio pasipriešinimo ir žvalgybos organizaciją. Aiškiai orientuotasi į aukštesnio laipsnio karininkus, turinčius platesnius ryšius ir galbūt įtaką žemesnio laipsnio karininkams. Panašu, kad ypač nepasitikėta LAF Kauno vadovaujančio centro vadovybė, kurioje vyravo gana jauno amžiaus civiliai, inteligentai, o iš kariškių - atsargos leitenantai. Abvero požiūriu informacijos gavimo ir visuomeninių ar tarnybinių ryšių prasme tikriausiai ne ką patikimesnis atrodė ir LAF Vilniaus vadovaujantis centras, kurio vadovybę sudarė vėlgi civiliai ir neaukšto rango karininkai (aukščiausias tebuvo majoro laipsnis).''


'''Bruniaus parodymai'''
* Bubnys
ps.136-137 apie Puodžiaus atskirą tinklą - ir su Kalakausku (redaktoriumi? ryšys su Mockumi?)
į:
Arūnas Bubnys irgi skiria Stasį Puodžių nuo Kauno LAF.

''Abveras
ir juolab pats S.Puodžius žinojo, kad Kaune ir Vilniuje yra LAF vadovaujantys centrai. Tačiau S.Puodžius stengėsi užmegzti ryšius su žmonėmis, nesusijusiais su tais centrais, suburti savą antisovietinio pasipriešinimo ir žvalgybos organizaciją. Aiškiai orientuotasi į aukštesnio laipsnio karininkus, turinčius platesnius ryšius ir galbūt įtaką žemesnio laipsnio karininkams. Panašu, kad ypač nepasitikėta LAF Kauno vadovaujančio centro vadovybė, kurioje vyravo gana jauno amžiaus civiliai, inteligentai, o iš kariškių - atsargos leitenantai. Abvero požiūriu informacijos gavimo ir visuomeninių ar tarnybinių ryšių prasme tikriausiai ne ką patikimesnis atrodė ir LAF Vilniaus vadovaujantis centras, kurio vadovybę sudarė vėlgi civiliai ir neaukšto rango karininkai (aukščiausias tebuvo majoro laipsnis).'' (Lietuvių tautos sukilimas, ps.136-137)
2018 balandžio 01 d., 22:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 94-95 eilutės iš
* Leono Vilučio "Likimo mozaika"
į:
Pridėtos 96-101 eilutės:

Iš [[http://www.partizanai.org/failai/html/likimo-mozaika.htm | Leono Vilučio prisiminimų]] matosi, kad vokiečiai suvaržė lietuvių veiklą Telšių apskrityje tiktai 1941 m. rugsėjo 28 d., kada Šiaulių apygardos komisaras atvykęs į Telšius paskelbė amnestiją. Jonas Noreika tuomet jau dirbo Šiauliuose.

''Telšių kalėjimo partizanai (šauliai) laikė sugautų per šimtą komunistų veikėjų, sunkiai nusikaltusių prieš Lietuvos žmones. Teisingumo organai jų bylas tyrė, nusikaltę buvo teisiami. Vokiečių komisaras Gevekė, atstovaujantis apygardai, nebaigtas nagrinėti bylas nutraukė, ir komunistus, neatsižvelgdamas į jų nusikaltimus, paleido, sušaukęs turgavietėje žmones ir paskelbęs amnestiją. Mat jis turėjo tikslą pasėti lietuvių neapykantą, patraukti į savo pusę nusikaltėlius, išprovokuoti judus, kurie išdavinėtų žmones, atvedusius juos į kalėjimą. Vieni iš paleistųjų parėjo į namus ir stengėsi talkininkauti naujam okupantui, kiti įlindo į mišką, būrė raudonuosius partizanus, tęsė savo išdavikiškus darbus, žudydavo ne tik savisaugos pareigūnus, bet kartais ir pačius vokiečius.''

--------------------
2018 balandžio 01 d., 21:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 83-85 eilutės iš
Leonas Vilutis Likimo mozaikoje" smulkiai aprašo Telšių sukilėlių istoriją, nors visiškai nemini Noreikos, nė žydų žudynių.  Tačiau jisai aprašo savotišką dalyką, kaip LAF persivadino LNP.  Jisai rašo, kad nieko daug nepasikeitė, nes Stasys Puodžius vadovavo LAF, tad viskas liko kaip ir ankščiau.  Betgi Stasys Puodžius nieko bendro neturėjo su Kauno LAF!  Jisai ir Brunius vadovavo jų priešininkams, LNP! 

Tai parodo, kad nors Noreika vadinosi "LAF" vadu, betgi iš esmės jisai ir visi jo žmonės dalyvavo būtent "LNP" veikloje.  O LNP veikla pirmoje vietoje buvo žydų išžudymas, ne sukilimas.
į:
Leonas Vilutis [[http://www.partizanai.org/failai/html/likimo-mozaika.htm | Likimo mozaikoje]] smulkiai aprašo Telšių sukilėlių istoriją, nors visiškai nemini Noreikos, nė žydų žudynių.  Tačiau jisai aprašo savotišką dalyką, kaip LAF persivadino LNP.  Jisai rašo, kad nieko daug nepasikeitė, nes Stasys Puodžius vadovavo LAF, tad viskas liko kaip ir ankščiau.  Betgi Stasys Puodžius nieko bendro neturėjo su Kauno LAF!  Jisai ir Brunius vadovavo jų priešininkams, LNP! 

Tai parodo, kad Vilutis neįžvelgė skirtumo tarp Kauno LAF ir Karaliaučiaus LAF, tai yra, LNP. Nors Noreika vadinosi "LAF" vadu, betgi iš esmės jisai ir visi jo žmonės dalyvavo būtent "LNP" veikloje.  O LNP veikla pirmoje vietoje buvo žydų išžudymas, ne sukilimas.
2018 balandžio 01 d., 21:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 38 eilutė iš:
5) Genocido centras mini vieną karo lauko teismo nuosprendį, pakankamai švelnų, kuriame dalyvavo Noreika.  Ta byla paskelbta Rukšėno tėvo sovietmečiu paskelbtame rinkyje Masinės žudynės Lietuvoje.  Tačiau tame apraše tokių bylų yra gal pora šimtų.  Karo lauko teismui "Lietuvos Respublikos vardu" vadovavo prokuroras Bronius Antanėlis.  Liepos mėn. 19 d. teismas nusprendė šešis lietuvius nubausti mirties bausme sušaudant, septintą perduoti sunkiųjų darbų kalėjimui, o kitus tris perduoti Telšių apskrities karo komendantui, kaip belaisvius. [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1441-2-10-VladasBauza.pdf | Vlado Baužos byloje]] skaitome, ''Malonės prašymuose paduotuose Lietuvos aktyvistų Štabui Telšiuose padėta šios rezoliucijos: Selenio Vinco, Songailos Prano, Stonios Aleksandro, Baužos Vlado, ir Pilbaičio Vlado - atmesti, o Žūtauto Algirdo - mirties bausmę pakeisti sunkiųjų darbų kalėjimu iki gyvos galvos.'' 
į:
5) Genocido centras mini vieną karo lauko teismo nuosprendį, pakankamai švelnų, kuriame dalyvavo Noreika.  Ta byla paskelbta Rukšėno tėvo sovietmečiu paskelbtame rinkyje Masinės žudynės Lietuvoje.  Tačiau tame apraše tokių bylų yra gal pora šimtų.  Karo lauko teismui "Lietuvos Respublikos vardu" vadovavo prokuroras Bronius Antanėlis.  Liepos mėn. 19 d. teismas nusprendė šešis lietuvius nubausti mirties bausme sušaudant, septintą perduoti sunkiųjų darbų kalėjimui, o kitus tris perduoti Telšių apskrities karo komendantui, kaip belaisvius. '''[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1441-2-10-VladasBauza.pdf | Vlado Baužos byloje]]''' skaitome, ''Malonės prašymuose paduotuose Lietuvos aktyvistų Štabui Telšiuose padėta šios rezoliucijos: Selenio Vinco, Songailos Prano, Stonios Aleksandro, Baužos Vlado, ir Pilbaičio Vlado - atmesti, o Žūtauto Algirdo - mirties bausmę pakeisti sunkiųjų darbų kalėjimu iki gyvos galvos.'' 
Ištrintos 55-56 eilutės:
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1441-2-10-VladasBauza.pdf | Vlado Baužos byla]]
Pakeistos 79-80 eilutės iš
Reikia skirti LAF Kaunas (studentėliai kurie netikėtai paskelbė nepriklausomybę), LAF Berlynas (kuriam vadovavo Kazys Škirpa) ir "LAF Karaliaučius" (Škirpos ryšiai su Vokietijos kariuomenės vadovybe (OKW) ir žvalgyba (Abveru).  Visi ryšiai su Lietuva ėjo per "LAF Karaliaučių", kur vyriausi buvo voldemarininkai Klemensas Brunius ir Stasys Puodžius.  Pastarasis verbavo lietuvius į žvalgybos mokyklas, kur iš Prano Giedraičio parodymų žinome, kad jie jau kovo mėnesį buvo mokomi Lietuvoje rasti sąmokslininkus pasiruošusius organizuoti visų žydų išžudymą.  Akivaizdu iš Kaune dalinamu leidimo nešioti ginklus, kuriame užrašyti LNP, Siecherheistdienst (SD) ir Wehrmacht (kariuomenė), kad visi išdavė ir išdūrė Škirpą, nes jisai norėjo skelbti Lietuvos nepriklausomybę, nors vokiečiai buvo nusistatę prieš.  Užtat voldemarininkai nustebo, kai studentėliai sugebėjo paskelbti.
į:
Reikia skirti LAF Kaunas (studentėliai kurie netikėtai paskelbė nepriklausomybę), LAF Berlynas (kuriam vadovavo Kazys Škirpa) ir "LAF Karaliaučius" (Škirpos ryšiai su Vokietijos kariuomenės vadovybe (OKW) ir žvalgyba (Abveru)).  Visi ryšiai su Lietuva ėjo per "LAF Karaliaučių", kur vyriausi buvo Škirpos paskirti voldemarininkai Klemensas Brunius ir Stasys Puodžius.  Pastarasis verbavo lietuvius į žvalgybos mokyklą, kurioje iš Prano Giedraičio parodymų žinome, kad jie jau kovo mėnesį buvo mokomi Lietuvoje rasti sąmokslininkus pasiruošusius organizuoti visų žydų išžudymą.  Akivaizdu iš Kaune dalinamo leidimo nešioti ginklus, kuriame užrašyti LNP, Siecherheistdienst (SD) ir Wehrmacht (kariuomenė), kad voldemarininkai išdavė ir išdūrė Škirpą, nes jisai norėjo skelbti Lietuvos nepriklausomybę, nors vokiečiai buvo nusistatę prieš.  Užtat voldemarininkai nustebo, kai studentėliai Kaune sugebėjo paskelbti Lietuvos nepriklausomybę.
Pakeistos 82-83 eilutės iš
Leonas Vilutis smulkiai aprašo Telšių sukilėlių istoriją, nors visiškai nemini Noreikos, nė žydų žudynių.  Tačiau jisai aprašo savotišką dalyką, kaip LAF persivadino LNP.  Jisai rašo, kad nieko daug nepasikeitė, nes Stasys Puodžius vadovavo LAF, tad viskas liko kaip ir ankščiau.  Betgi Stasys Puodžius nieko bendro neturėjo su Kauno LAF!  Jisai ir Brunius vadovavo jų priešininkams, LNP! 
į:

Leonas Vilutis Likimo mozaikoje" smulkiai aprašo Telšių sukilėlių istoriją, nors visiškai nemini Noreikos, nė žydų žudynių.  Tačiau jisai aprašo savotišką dalyką, kaip LAF persivadino LNP.  Jisai rašo, kad nieko daug nepasikeitė, nes Stasys Puodžius vadovavo LAF, tad viskas liko kaip ir ankščiau.  Betgi Stasys Puodžius nieko bendro neturėjo su Kauno LAF!  Jisai ir Brunius vadovavo jų priešininkams, LNP! 
Pridėtos 87-95 eilutės:
Arūnas Bubnys irgi skiria Stasį Puodžių nuo Kauno LAF.

''Abveras ir juolab pats S.Puodžius žinojo, kad Kaune ir Vilniuje yra LAF vadovaujantys centrai. Tačiau S.Puodžius stengėsi užmegzti ryšius su žmonėmis, nesusijusiais su tais centrais, suburti savą antisovietinio pasipriešinimo ir žvalgybos organizaciją. Aiškiai orientuotasi į aukštesnio laipsnio karininkus, turinčius platesnius ryšius ir galbūt įtaką žemesnio laipsnio karininkams. Panašu, kad ypač nepasitikėta LAF Kauno vadovaujančio centro vadovybė, kurioje vyravo gana jauno amžiaus civiliai, inteligentai, o iš kariškių - atsargos leitenantai. Abvero požiūriu informacijos gavimo ir visuomeninių ar tarnybinių ryšių prasme tikriausiai ne ką patikimesnis atrodė ir LAF Vilniaus vadovaujantis centras, kurio vadovybę sudarė vėlgi civiliai ir neaukšto rango karininkai (aukščiausias tebuvo majoro laipsnis).''


'''Bruniaus parodymai'''
* Bubnys ps.136-137 apie Puodžiaus atskirą tinklą - ir su Kalakausku (redaktoriumi? ryšys su Mockumi?)
* Leono Vilučio "Likimo mozaika"
Pakeistos 154-157 eilutės iš
'''Bruniaus parodymai'''
* Bubnys ps.136-137 apie Puodžiaus atskirą tinklą - ir su Kalakausku (redaktoriumi? ryšys su Mockumi?)
* Leono Vilučio "Likimo mozaika"
į:
'''Vokiečių nebuvimas'''
2018 balandžio 01 d., 21:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 38 eilutė iš:
5) Genocido centras mini vieną karo lauko teismo nuosprendį, pakankamai švelnų, kuriame dalyvavo Noreika.  Ta byla paskelbta Rukšėno tėvo sovietmečiu paskelbtame rinkyje Masinės žudynės Lietuvoje.  Tačiau tame apraše tokių bylų yra gal pora šimtų.  Karo lauko teismui "Lietuvos Respublikos vardu" vadovavo prokuroras Bronius Antanėlis.  Liepos mėn. 19 d. teismas nusprendė šešis lietuvius nubausti mirties bausme sušaudant, septintą perduoti sunkiųjų darbų kalėjimui, o kitus tris perduoti Telšių apskrities karo komendantui, kaip belaisvius.  ''Malonės prašymuose paduotuose Lietuvos aktyvistų Štabui Telšiuose padėta šios rezoliucijos: Selenio Vinco, Songailos Prano, Stonios Aleksandro, Baužos Vlado, ir Pilbaičio Vlado - atmesti, o Žūtauto Algirdo - mirties bausmę pakeisti sunkiųjų darbų kalėjimu iki gyvos galvos.'' 
į:
5) Genocido centras mini vieną karo lauko teismo nuosprendį, pakankamai švelnų, kuriame dalyvavo Noreika.  Ta byla paskelbta Rukšėno tėvo sovietmečiu paskelbtame rinkyje Masinės žudynės Lietuvoje.  Tačiau tame apraše tokių bylų yra gal pora šimtų.  Karo lauko teismui "Lietuvos Respublikos vardu" vadovavo prokuroras Bronius Antanėlis.  Liepos mėn. 19 d. teismas nusprendė šešis lietuvius nubausti mirties bausme sušaudant, septintą perduoti sunkiųjų darbų kalėjimui, o kitus tris perduoti Telšių apskrities karo komendantui, kaip belaisvius. [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1441-2-10-VladasBauza.pdf | Vlado Baužos byloje]] skaitome, ''Malonės prašymuose paduotuose Lietuvos aktyvistų Štabui Telšiuose padėta šios rezoliucijos: Selenio Vinco, Songailos Prano, Stonios Aleksandro, Baužos Vlado, ir Pilbaičio Vlado - atmesti, o Žūtauto Algirdo - mirties bausmę pakeisti sunkiųjų darbų kalėjimu iki gyvos galvos.'' 
Pakeistos 42-43 eilutės iš
Telšių lietuvių komunistų ir "komunistuojančių" buvo tiek sušaudyta, kad žymus advokatas Matas Krygeris važiavo iš Šiaulių į Telšius išsiaiškinti ir įsiterpti.  Savo prisiminimuose rašo:
į:
Telšių lietuvių komunistų ir "komunistuojančių" buvo tiek sušaudyta, kad žymus advokatas Matas Krygeris važiavo iš Šiaulių į Telšius išsiaiškinti ir įsiterpti.  [[[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/MatasKrygerisApieNoreika.jpg | Savo prisiminimuose]] rašo:
Pakeistos 50-51 eilutės iš
Tarp Ramanausko raštų yra vienas vienintelis raštas, kurį liepos 25 d. pirmuoju pasirašė Noreika, kaip L.Aktyvistų Fronto Telšių Štabo Vadas, o antruoju Ramanauskas, kaip Telšių apskr. Viršininkas.  
į:
Tarp Ramanausko raštų yra '''[[[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-f1075-a2-b6-l35-NoreikosIsakymasLAFTelsiai-19410725.jpg | vienas vienintelis Noreikos pasirašytas raštas]]'''. Liepos 25 d. jisai pasirašė pirmuoju, kaip L.Aktyvistų Fronto Telšių Štabo Vadas, o antruoju Ramanauskas, kaip Telšių apskr. Viršininkas.  
Pridėtos 56-57 eilutės:
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1441-2-10-VladasBauza.pdf | Vlado Baužos byla]]
Pakeistos 111-112 eilutės iš
į:
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/19940713-Zemaitis-Riauka-KapitonasKazysKaukas.pdf | Damijonas Riauka. "Antinacinės rezistencijos vadas".]] Žemaitis, 1994 m. liepos 13 d.
** ''Man, kaip sukilimo dalyviui, [Plungės burmistras] kpt.K.Kaukas patikėjo ryšininko pareigas. Pradžioje, tai yra nuo 1941 m. iki 1943 m., aš mokiausi Plungės gimnazijoje, o nuo 1943 m. rugsėjo 1 d. dirbau Plungės miesto butų ūkio valdyboje kasininku-buhalteriu. Dažnai (kas mėnesį būtinai) man tekdavo važiuoti į Telšių apskrities butų ūkio valdybą, o čia faktiškai buvo Telšių apskrities antinacinės rezistencinės kovos aukštesnė mūsų grupuotės instancija. Ne kartą kpt.K.Kaukas man pavesdavo ypatingą užduotį - pervežti geležinkeliu iš Kretingos į Plungę, o vėliau į Telšius ir Šiaulius rankinius ginklus.''
*** [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1075-2-4-3-ButuBiuroSastatas.jpg | Telšių butu biuro sąstatas.]] Kalifornietis Vaclovas Mikuckis 1914-2005 buvo Telšių butų biuro sekretorius laikinai einantis areigas. Ar jisai Vilučio minimas sukilimo ginklavimosi viršininkas? Ir ar jisai tas (iš saugumo) kuris dalyvavo Rainių žydų žudynėse su Juodviršiu, Siurbaliu? Biuro vedėjas Ciprijonas Mališauskas (Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, buvęs Telšių apskrities medžioklės draugijos pirmininkas iš Bostono).
*** [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1075-2-4-2-LNP-masineles-ButuBiurui.jpg | Telšių buto biuras mašinėlę]] pasiėmė iš uždarytos LNP.
*** [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1075-2-4-6-ButuBiuras-ZyduNamai.jpg | Dokumentas dėl žydų turto dalinimo.]]
*** [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1075-2-4-12-ButuBiurasBlankai.jpg | Kitas dokumentas dėl blankų.]]
*** Berods blankų pavyzdys.
Ištrintos 124-126 eilutės:

Ištrinta 125 eilutė:
Pakeistos 128-131 eilutės iš

* [[http://www.partizanai.org/laisves-kovu-archyvas-25-t-1999/3711-plunges-gimnazistai-laisves-kovoje | Plungės gimnazistai laisvės kovoje Antanas Baužys]]: Noreikos ryšys su Povilu Alimu ir su Vokietija. Ryšys su Rainiais

'''Damijono Riaukos prisiminimai'''
į:
Patikrinti: Damijono Riaukos prisiminimus
Ištrintos 132-158 eilutės:
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/19940713-Zemaitis-Riauka-KapitonasKazysKaukas.pdf | Damijonas Riauka. "Antinacinės rezistencijos vadas".]] Žemaitis, 1994 m. liepos 13 d.
** ''Man, kaip sukilimo dalyviui, [Plungės burmistras] kpt.K.Kaukas patikėjo ryšininko pareigas. Pradžioje, tai yra nuo 1941 m. iki 1943 m., aš mokiausi Plungės gimnazijoje, o nuo 1943 m. rugsėjo 1 d. dirbau Plungės miesto butų ūkio valdyboje kasininku-buhalteriu. Dažnai (kas mėnesį būtinai) man tekdavo važiuoti į Telšių apskrities butų ūkio valdybą, o čia faktiškai buvo Telšių apskrities antinacinės rezistencinės kovos aukštesnė mūsų grupuotės instancija. Ne kartą kpt.K.Kaukas man pavesdavo ypatingą užduotį - pervežti geležinkeliu iš Kretingos į Plungę, o vėliau į Telšius ir Šiaulius rankinius ginklus.''
*** [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1075-2-4-3-ButuBiuroSastatas.jpg | Telšių butu biuro sąstatas.]] Kalifornietis Vaclovas Mikuckis 1914-2005 buvo Telšių butų biuro sekretorius laikinai einantis areigas. Ar jisai Vilučio minimas sukilimo ginklavimosi viršininkas? Ir ar jisai tas (iš saugumo) kuris dalyvavo Rainių žydų žudynėse su Juodviršiu, Siurbaliu? Biuro vedėjas Ciprijonas Mališauskas (Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, buvęs Telšių apskrities medžioklės draugijos pirmininkas iš Bostono).
*** [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1075-2-4-2-LNP-masineles-ButuBiurui.jpg | Telšių buto biuras mašinėlę]] pasiėmė iš uždarytos LNP.
*** [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1075-2-4-6-ButuBiuras-ZyduNamai.jpg | Dokumentas dėl žydų turto dalinimo.]]
*** [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1075-2-4-12-ButuBiurasBlankai.jpg | Kitas dokumentas dėl blankų.]]
*** Berods blankų pavyzdys.

'''Karo lauko teismas'''

* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1441-2-10-VladasBauza.pdf | Vlado Baužos byla]]
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/MatasKrygerisApieNoreika.jpg | Matas Krygeris apie Telšių LAF]]
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-f1075-a2-b6-l35-NoreikosIsakymasLAFTelsiai-19410725.jpg | Noreikos įsakymas]]

'''Gimnazistų prisiminimai - pažinojo Alimą'''
'''Gyveno Plungėje'''
'''Pakalniškio prisiminimai'''
2018 balandžio 01 d., 21:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:
-----------
Pridėtos 18-19 eilutės:
-----------
Pakeistos 22-26 eilutės iš
3) Jonas Noreika artimai pažinojo Povilą Alimą ne tik po žudynių.  Iš gimnazisto partizano '''Antano Baužio prisiminimų''' žinome, kad Noreikų ir Alimų šeimos bendravo sukilimo rengimo metu.
į:
-----------

3) Jonas Noreika artimai pažinojo Povilą Alimą ne tik po žudynių.  Iš gimnazisto sukilėlio '''[[http://www.partizanai.org/laisves-kovu-archyvas-25-t-1999/3711-plunges-gimnazistai-laisves-kovoje | Antano Baužio prisiminimų]]''' žinome, kad Noreikų ir Alimų šeimos bendravo sukilimo rengimo metu.

-----------
Pakeistos 30-31 eilutės iš
'''1971 m. Stanislava Pocienė''', 1907 m. gimimo, pasakė savo sūnui, studentui Bronislavui Pociui, kad 1941 m. Jonas Noreika vadovavo Plungės žydų žudynėms, kaip Plungės komendantas. Jis turėjo 20 pakalikų (lietuvių policininkų baltaraiščių, kurie ant rankos nešiojo baltus raiščius). Ji tai girdėjo iš žmonių. Ji 1941 m. Plungės fabrike dirbo verpėja. Bronislavas Pocius sutiko, kad tai rašyčiau.
į:
'''1971 m. Stanislava Pocienė''', 1907 m. gimimo, pasakė savo sūnui, studentui Bronislavui Pociui, kad 1941 m. Jonas Noreika vadovavo Plungės žydų žudynėms, kaip Plungės komendantas. Jis turėjo 20 pakalikų (lietuvių policininkų baltaraiščių, kurie ant rankos nešiojo baltus raiščius). Ji tai girdėjo iš žmonių. Ji 1941 m. Plungės fabrike dirbo verpėja. Bronislavas Pocius sutiko, kad tai paskelbtumėme.
Pridėtos 36-37 eilutės:
-----------
Pridėtos 56-57 eilutės:
-----------
Pridėtos 74-75 eilutės:
-----------
Pakeistos 86-113 eilutės iš
į:
-----------


'''Pakalniškio prisiminimai'''

-----------

'''Priverčiamojo darbo įstaiga'''

-----------

'''Žydų getas'''

palyginti su Ignu Urbaičiu

-----------

'''Karo belaisviai'''

-----------

[+Jų šaltiniai+]-----------
Pakeistos 124-127 eilutės iš
'''Plungėje'''
* 1971 m. Stanislava Pocienė, 1907 m. gimimo, pasakė savo sūnui, kad 1941 m. Jonas Noreika vadovavo Plungės žydų žudynėms, kaip Plungės komendantas. Jis turėjo 20 pakalikų (lietuvių policininkų baltaraiščių, kurie ant rankos nešiojo baltus raiščius). Ji tai girdėjo iš žmonių. Ji 1941 m. Plungės fabrike dirbo verpėja.

'''
į:
2018 balandžio 01 d., 21:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
3) Jonas Noreika artimai pažinojo Povilą Alimą ne tik po žudynių.  Iš gimnazisto partizano ''Antano Baužio prisiminimų''' žinome, kad Noreikų ir Alimų šeimos bendravo sukilimo rengimo metu.
į:
3) Jonas Noreika artimai pažinojo Povilą Alimą ne tik po žudynių.  Iš gimnazisto partizano '''Antano Baužio prisiminimų''' žinome, kad Noreikų ir Alimų šeimos bendravo sukilimo rengimo metu.
Pakeista 34 eilutė iš:
["LAF'o Telšių štabas viename barake ir Telšių kalėjime laikė daug suimtųjų. Pasiūliau juos paleisti, kol gestapas nesuspėjo perimti savo žinion. Prieštaraujančių nebuvo. Augustinas Ramanauskas, vėliau tapęs žemės ūkio reikalų generaliniu tarėju, pridūrė: "Aš sakiau, kad negerai darome." Taip pavyko išlaisvinti ir šiuos suimtuosius."]]
į:
''LAF'o Telšių štabas viename barake ir Telšių kalėjime laikė daug suimtųjų. Pasiūliau juos paleisti, kol gestapas nesuspėjo perimti savo žinion. Prieštaraujančių nebuvo. Augustinas Ramanauskas, vėliau tapęs žemės ūkio reikalų generaliniu tarėju, pridūrė: "Aš sakiau, kad negerai darome." Taip pavyko išlaisvinti ir šiuos suimtuosius.''
2018 balandžio 01 d., 21:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 34 eilutė iš:
''LAF'o Telšių štabas viename barake ir Telšių kalėjime laikė daug suimtųjų. Pasiūliau juos paleisti, kol gestapas nesuspėjo perimti savo žinion. Prieštaraujančių nebuvo. Augustinas Ramanauskas, vėliau tapęs žemės ūkio reikalų generaliniu tarėju, pridūrė: "Aš sakiau, kad negerai darome." Taip pavyko išlaisvinti ir šiuos suimtuosius.''
į:
["LAF'o Telšių štabas viename barake ir Telšių kalėjime laikė daug suimtųjų. Pasiūliau juos paleisti, kol gestapas nesuspėjo perimti savo žinion. Prieštaraujančių nebuvo. Augustinas Ramanauskas, vėliau tapęs žemės ūkio reikalų generaliniu tarėju, pridūrė: "Aš sakiau, kad negerai darome." Taip pavyko išlaisvinti ir šiuos suimtuosius."]]
2018 balandžio 01 d., 21:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 12-13 eilutės iš
Užtektų perskaityti "Žemaičių žemę" Nr.5 ir turėtų būti aišku jog Jonas Noreika yra nusikaltęs prieš žmoniją. Jisai jame įvardintas, kaip Telšių LAF vadovas, liepos 20 d. daugiatūkstantinėje žmonių manifestacijoje pasakęs ugningą kalbą, kad "kvietė visus lietuvius į vienybę, į darbą kvietė remti L.Aktyvistų frontą, kuris stengiasi suburti visus lietuvius į bendrą darbą savo tautos ir valstybės gerovei Naujoji Lietuva nepripažins jokio suskaldymo."  Ogi to paties laikraščio, už kurį jis atsako, vedamasis skelbia: "Tad šalin žydus - nuo senio iki mažiausio vaiko - šalin žydus iš Lietuvos!"
į:
Užtektų perskaityti '''[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/ZemaiciuZeme1941Nr5.pdf | Žemaičių žemė Nr.5]]''' ir turėtų būti aišku jog Jonas Noreika yra nusikaltęs prieš žmoniją. Jisai jame įvardintas, kaip Telšių LAF vadovas, liepos 20 d. daugiatūkstantinėje žmonių manifestacijoje pasakęs ugningą kalbą, kad ''kvietė visus lietuvius į vienybę, į darbą kvietė remti L.Aktyvistų frontą, kuris stengiasi suburti visus lietuvius į bendrą darbą savo tautos ir valstybės gerovei Naujoji Lietuva nepripažins jokio suskaldymo.''  Ogi to paties laikraščio, už kurį jis atsako, vedamasis skelbia: ''Tad šalin žydus - nuo senio iki mažiausio vaiko - šalin žydus iš Lietuvos!''
Pakeistos 16-18 eilutės iš
2) Genocido centras tvirtina jog Povilas Alimas vadovavo Plungės žydų išžudymai.  Pasižiūrėkime į Lietuvių nacionalistų partijos generalinio sekretoriaus Zenono Blyno dienoraštį, kuriuo Rukšėnas irgi remiasi.  Pats Rukšėnas dėsto, kaip toje manifestacijoje palaimintoje Žemaičių žemės delegacijoje, kuriai vadovavo LAF vadas Telšių apskričiai Jonas Noreika, iš viso dalyvavo septyni žmonės.  Tarp jų, kaip pats Rukšėnas rašo, yra LAF Plungės vadas Povilas Alimas!  Taip pat yra Telšių LAF vado Noreikos pavaduotojas, Telšių apskr. policijos vadas Bronius Juodikis, kuris kaltinamas, kaip vienas iš Telšių žydų išžudymo vadovų.  Kaip suprasti?  Suprantame taip - siaubingiau nei vadovauti išžudymams yra vadovauti tokių sau pavaldžių išžudytojų politinei delegacijai. 

3) Jonas Noreika artimai pažinojo Povilą Alimą ne tik po žudynių.  Iš gimnazisto partizano Antano Baužio prisiminimų žinome, kad Noreikų ir Alimų šeimos bendravo sukilimo rengimo metu.
į:
2) Genocido centras tvirtina jog Povilas Alimas vadovavo Plungės žydų išžudymai.  Pasižiūrėkime į Lietuvių nacionalistų partijos generalinio sekretoriaus '''Zenono Blyno dienoraštį''', kuriuo Rukšėnas irgi remiasi.  Pats Rukšėnas dėsto, kaip toje manifestacijoje palaimintoje Žemaičių žemės delegacijoje, kuriai vadovavo LAF vadas Telšių apskričiai Jonas Noreika, iš viso dalyvavo septyni žmonės.  Tarp jų, kaip pats Rukšėnas rašo, yra LAF Plungės vadas Povilas Alimas!  Taip pat yra Telšių LAF vado Noreikos pavaduotojas, Telšių apskr. policijos vadas Bronius Juodikis, kuris kaltinamas, kaip vienas iš Telšių žydų išžudymo vadovų.  Kaip suprasti?  Suprantame taip - siaubingiau nei vadovauti išžudymams yra vadovauti tokių sau pavaldžių išžudytojų politinei delegacijai. 

3) Jonas Noreika artimai pažinojo Povilą Alimą ne tik po žudynių.  Iš gimnazisto partizano ''Antano Baužio prisiminimų''' žinome, kad Noreikų ir Alimų šeimos bendravo sukilimo rengimo metu.
Pakeistos 22-25 eilutės iš
1971 m. Stanislava Pocienė, 1907 m. gimimo, pasakė savo sūnui, studentui Bronislavui Pociui, kad 1941 m. Jonas Noreika vadovavo Plungės žydų žudynėms, kaip Plungės komendantas. Jis turėjo 20 pakalikų (lietuvių policininkų baltaraiščių, kurie ant rankos nešiojo baltus raiščius). Ji tai girdėjo iš žmonių. Ji 1941 m. Plungės fabrike dirbo verpėja. Bronislavas Pocius sutiko, kad tai rašyčiau.

Susisiekiau su JAV gyvenančia Noreikos anūke Silvia Foti.  Jinai visas žinias ir mūsų atradimus patvirtino, kad jinai prieš kelis metus buvo Plungėje, bendravo su plungiškiais, taip pat buvo Silvios teta, kuri pasakojo, kaip jinai paauglė būtent tame name tuo metu lankydavo Silvios mamytę, mažą mergaitę, su ja pažaisti.   Taip pat yra gražus šachmatams stalas, kilęs iš tų namų, netgi su jidiš įrašu kitoje pusėje.  Silvia sutiko parašyti laišką patvirtinantį svarbiausius tvirtinimus.  Gal pavyks ir gauti nuotrauką to stalo.
į:
'''1971 m. Stanislava Pocienė''', 1907 m. gimimo, pasakė savo sūnui, studentui Bronislavui Pociui, kad 1941 m. Jonas Noreika vadovavo Plungės žydų žudynėms, kaip Plungės komendantas. Jis turėjo 20 pakalikų (lietuvių policininkų baltaraiščių, kurie ant rankos nešiojo baltus raiščius). Ji tai girdėjo iš žmonių. Ji 1941 m. Plungės fabrike dirbo verpėja. Bronislavas Pocius sutiko, kad tai rašyčiau.

Susisiekiau su JAV gyvenančia '''Noreikos anūke Silvia Foti'''.  Jinai patvirtino, kad Jonas Noreika gyveno Plungėje ir jos manymu nusikalto prieš žydus. Jinai prieš kelis metus buvo Plungėje, bendravo su plungiškiais, taip pat buvo Silvios teta, kuri pasakojo, kaip jinai paauglė būtent tame name tuo metu lankydavo Silvios mamytę, mažą mergaitę, su ja pažaisti.   Taip pat yra gražus šachmatams stalas, kilęs iš tų namų, netgi su jidiš įrašu kitoje pusėje.  Silvia sutiko parašyti laišką patvirtinantį svarbiausius tvirtinimus.  Gal pavyks ir gauti nuotrauką to stalo.
Pakeistos 73-75 eilutės iš
'''[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/ZemaiciuZeme1941Nr5.pdf | Žemaičių žemė Nr.5]]'''
* Ar šito vieno dokumento neužtenka
?
į:
[+Klausimai+]

* Ar neužtenka šio vieno dokumento - Žemaičių žemė
Nr.5 - suvokti, jog Jonas Noreika yra nusikaltęs prieš žmoniją?

2018 balandžio 01 d., 21:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-12 eilutės iš
Genocido centro dokumentai apie Joną Noreiką
* Pažyma - parodyti visas versijas.
* [[http://www
.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/201601RuksenasApieNoreika.pdf | Alfredas Rukšėnas]].
* [[http://www
.partizanai.org/failai/pdf/generolas_vetra.pdf | Viktoras Ašmenskas. Generolas Vėtra]] 1997 m.

Klaidos
, iškraipymai ir klausimai

LAF Telšiai
: Už ką Jonas Noreika atsako?
į:
Remsimės jų tvirtinimais:
* Genocide centro 2015 m. pažymomis apie Joną Noreiką (jų yra netgi kelios versijos)
.
* Jų akademiniame žurnale, "Genocidas ir rezistencija", 2016 m
., Nr.1, ps.39-64, Alfredo Rukšėno paskelbtame straipsnyje, [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/201601RuksenasApieNoreika.pdf | Jono Noreikos-Generolo Vėtros biografijos kontroversijos]].
* Jų 1997 m. išleistoje, Viktoro Ašmensko parašytoje knygos [[http://www.partizanai.org/failai/pdf/generolas_vetra.pdf | Generolas Vėtra]].

1)  Rukšėnas tvirtina, kad Noreika vadovavo Telšių Lietuvių aktyvistų frontui nuo 1941 m. birželio 28 d. iki rugpjūčio 2 d.  Savo straipsnyje cituoja Žemaičių Lietuvių aktyvistų fronto Telšiuose leidžiamą laikraštį "Žemaičio žemė". Jonui Noreika vadovaujant Telšių LAF išėjo šeši "Žemaičių žemės" numeriai. Jau pats pirmas numeris liepos 9 d. skelbia, jog LAF atšaukia svetingumą žydams.  Ir visi numeriai kursto etninį valymą. 

Užtektų perskaityti "Žemaičių žemę" Nr.5 ir turėtų būti aišku jog Jonas Noreika yra nusikaltęs prieš žmoniją. Jisai jame įvardintas, kaip Telšių LAF vadovas, liepos 20 d. daugiatūkstantinėje žmonių manifestacijoje pasakęs ugningą kalbą, kad "kvietė visus lietuvius į vienybę, į darbą kvietė remti L.Aktyvistų frontą, kuris stengiasi suburti visus lietuvius į bendrą darbą savo tautos ir valstybės gerovei Naujoji Lietuva nepripažins jokio suskaldymo."  Ogi to paties laikraščio, už kurį jis
atsako, vedamasis skelbia: "Tad šalin žydus - nuo senio iki mažiausio vaiko - šalin žydus iš Lietuvos!"

Betgi supraskime aplinkybes.  Plungės 1,800 žydų išžudymas vyko liepos 12-16 d.  Vadinas, neina kalba apie Lietuvos žydų išprašymą ar net išvarymą, o tik išžudymą.  "Žemaičių žemės" Nr.5 išleistas jau PO ŽUDYNIŲ.  Vadinas, Jonas Noreika TEISINO ir RAGINO visų žydų išžudymą!

2) Genocido centras tvirtina jog Povilas Alimas vadovavo Plungės žydų išžudymai.  Pasižiūrėkime į Lietuvių nacionalistų partijos generalinio sekretoriaus Zenono Blyno dienoraštį, kuriuo Rukšėnas irgi remiasi.  Pats Rukšėnas dėsto, kaip toje manifestacijoje palaimintoje Žemaičių žemės delegacijoje, kuriai vadovavo LAF vadas Telšių apskričiai Jonas Noreika, iš viso dalyvavo septyni žmonės.  Tarp jų, kaip pats Rukšėnas rašo, yra LAF Plungės vadas Povilas Alimas!  Taip pat yra Telšių LAF vado Noreikos pavaduotojas, Telšių apskr. policijos vadas Bronius Juodikis, kuris kaltinamas, kaip vienas iš Telšių žydų išžudymo vadovų.  Kaip suprasti
?  Suprantame taip - siaubingiau nei vadovauti išžudymams yra vadovauti tokių sau pavaldžių išžudytojų politinei delegacijai. 

3) Jonas Noreika artimai pažinojo Povilą Alimą ne tik po žudynių.  Iš gimnazisto partizano Antano Baužio prisiminimų žinome, kad Noreikų ir Alimų šeimos bendravo sukilimo rengimo metu.
 
4) Genocido centras neigia, kad Noreika gyveno Plungėje.  Tuo tarpu žinome iš jos plungiškių, kad jisai gyveno Plungėje ir būtent turtingų žydų name Vaižganto 3, netoli sinagogos, Vaižganto 7a, kur buvo laikomi žydai.  Paskui kai kuriuos baldus išsivežė į Šiaulius.

1971 m. Stanislava Pocienė, 1907 m. gimimo, pasakė savo sūnui, studentui Bronislavui Pociui, kad 1941 m. Jonas Noreika vadovavo Plungės žydų žudynėms, kaip Plungės komendantas. Jis turėjo 20 pakalikų (lietuvių policininkų baltaraiščių, kurie ant rankos nešiojo baltus raiščius). Ji tai girdėjo iš žmonių. Ji 1941 m. Plungės fabrike dirbo verpėja. Bronislavas Pocius sutiko, kad tai rašyčiau.

Susisiekiau su JAV gyvenančia Noreikos anūke Silvia Foti.  Jinai visas žinias ir mūsų atradimus patvirtino, kad jinai prieš kelis metus buvo Plungėje, bendravo su plungiškiais, taip pat buvo Silvios teta, kuri pasakojo, kaip jinai paauglė būtent tame name tuo metu lankydavo Silvios mamytę, mažą mergaitę, su ja pažaisti.   Taip pat yra gražus šachmatams stalas, kilęs iš tų namų, netgi su jidiš įrašu kitoje pusėje.  Silvia sutiko parašyti laišką patvirtinantį svarbiausius tvirtinimus.  Gal pavyks ir gauti nuotrauką to stalo.

Vadinas, Alimas buvo Noreikos pavaldinys.  Noreika artimai bendravo su Alimu prieš sukilimą, kartu su juo delegacijoje, ir turėjo vienas kitą kas dieną matyt Plungėje žudynių metu.

5) Genocido centras mini vieną karo lauko teismo nuosprendį, pakankamai švelnų, kuriame dalyvavo Noreika.  Ta byla paskelbta Rukšėno tėvo sovietmečiu paskelbtame rinkyje Masinės žudynės Lietuvoje.  Tačiau tame apraše tokių bylų yra gal pora šimtų.  Karo lauko teismui "Lietuvos Respublikos vardu" vadovavo prokuroras Bronius Antanėlis.  Liepos mėn. 19 d. teismas nusprendė šešis lietuvius nubausti mirties bausme sušaudant, septintą perduoti sunkiųjų darbų kalėjimui, o kitus tris perduoti Telšių apskrities karo komendantui, kaip belaisvius.  ''Malonės prašymuose paduotuose Lietuvos aktyvistų Štabui Telšiuose padėta šios rezoliucijos: Selenio Vinco, Songailos Prano, Stonios Aleksandro, Baužos Vlado, ir Pilbaičio Vlado - atmesti, o Žūtauto Algirdo - mirties bausmę pakeisti sunkiųjų darbų kalėjimu iki gyvos galvos.'' 

Vadinas, Noreika - LAF vadas Telšiuose, turėjo aukštesnę galią Telšiuose nė visa Lietuvos valdžia.  O kur vokiečiai?  Manytina, kad svarbiausias ryšys su vokiečiais ėjo per Noreiką ir jis turėjo jų didelį pasitikėjimą.

Telšių lietuvių komunistų ir "komunistuojančių" buvo tiek sušaudyta, kad žymus advokatas Matas Krygeris važiavo iš Šiaulių į Telšius išsiaiškinti ir įsiterpti.  Savo prisiminimuose rašo:

''LAF'o Telšių štabas viename barake ir Telšių kalėjime laikė daug suimtųjų. Pasiūliau juos paleisti, kol gestapas nesuspėjo perimti savo žinion. Prieštaraujančių nebuvo. Augustinas Ramanauskas, vėliau tapęs žemės ūkio reikalų generaliniu tarėju, pridūrė: "Aš sakiau, kad negerai darome." Taip pavyko išlaisvinti ir šiuos suimtuosius.''

''Prisimindamas neeilinius LAF'o veikėjus, dalyvavusius šiame pasitarime pagalvoju, kodėl jie, patyrę žvėrišką Stalino tironiją ir lietuvių tautos naikinimą, susitepė rankas lietuvių krauju. Argi tai ne iškreiptai suprastas patriotizmas?''

Ramanauskas buvo Telšių apskrities viršininkas, aukščiausia valdžia.  Vienintelis už jį aukštesnis Telšiuose galėjo būti "neeilinis LAF veikėjas" Jonas Noreika.

Tarp Ramanausko raštų yra vienas vienintelis raštas, kurį liepos 25 d. pirmuoju pasirašė Noreika, kaip L.Aktyvistų Fronto Telšių Štabo Vadas, o antruoju Ramanauskas, kaip Telšių apskr. Viršininkas.  

''Telšių apkr. Policijos nuovadų Viršininkams ir Aktyvistų štabams...   Vietos iniciatyva daryti mirties sprendimus ir juos vykdyti griežtai draudžiama.'' 

Liepiama viską daryti per policiją centralizuotą Telšiuose.  Vadinas, čia neina kalba apie karo lauko teismą.  Eina kalba apie kokių 300 lietuvių aktyvistų saviveiklą, kuriai vadovavo Noreika.  Vėlgi, kur vokiečiai?

6) Genocido centras remiasi gimnazisto partizano Dominyko Riaukos prisiminimais.  O jis prisimena kaip sukilimo metu vokiečių žvalgai susirado Noreiką kaime, jį išsivežė į Klaipėdą pasitarti, ir jisai grižo su leidimais nešioti ginklus.  Taigi, tokį leidimą radome archyve, o jie nesimėto.  Matyt, jų buvo daug, nes rasti egzemplioriai buvo 1942 m. naudojami kaip atliekamas popierius.  Jie galėjo būti spausdinami tiktai Vokietijoje. 

Liudijimas išspausdinta lietuvių ir vokiečių kalbom: ''Telšiai, 1941 m." Pasirašo "Lietuvių apskrities komendantas''.

''Šis liudijimo savininkas ___________ yra Lietuvos nacionalzocialistinės policijos narys ir kaipo toks turi teisę naudoti ginklą.''

Įsidėkime žodį ''nacionalzocialistinės''. Rašybos klaida ''z'' patvirtina vokišką kilmę.  Bet svarbiausia yra tai, kad vokiečiai bendrai draudė voldemarininkams vadintis nacionalsocialistais.  Jiems tenko vadintis "Lietuvių nacionalistų partija".  Lietuviais nacionalsocialistais galėjo vadintis tiktai geštapininkas Pranas Germantas-Meškauskas ir neskaitlingi jo sekėjai.  Meškauskas buvo plungiškis ir galėjo net būti giminė tų Meškauskų dalyvavusių Noreikos sukilėlių kuopoje Mardosų kaime. 

Kaip bebūtų, žinome iš plungiškio žydo Olšvango, kuris kartu lankė gimnaziją su Pranu Meškausku, kad anas norėjo išžudyti visus Lietuvos žydus.  Kun.Yla jį apibudino kaip tikrą nacį.  Ir esu išsiaiškinęs, kad būtent jisai 1939 m. nacių siaubūnui Heydrichui tarsi voldemarininkų vardu siūlė Lietuvoje rengti pogromus (panašius į Kristalnacht) ir versti vyriausybę (įstatydinti Voldemarą).

Kur vokiečiai?  Kaune esantis SS vadas visai Lietuvai, Karl Jėgeris, savo smulkioje žydų išžudymo ataskaitoje neįvardina Plungės nė Telšių žudynių.  Iš tiesų, po liepos 4-6 d. Kauno VII forto žudynių, karo komendanto Bobelio dėka, visos stambios žudynės buvo sustabdytos iki liepos 23 d., kada voldemarininkai jį perversmu pašalino.  Nacių partinė policija SD per Tilžės geštapą vadovavo žydų išžudymui Prūsijos paribyje, 25 km. ruože, pačioje karo pradžioje, Palangoje, Kretingoje, Jurbarke ir t.t. bet ne Telšių apskrityje.  Tad kas atsako už Telšių apskrities žydų išžudymą?

Plungiškis, žymus istorikas Zenonas Ivinskis paliko raštą, kaip jį vokietis prokuroras 1968 m. rugsėjo 23 d. pasikvietė duoti parodymus, ką žinojo apie Plungės žudynes.  Vokiečiai patys jo klausė, kas iš vokiečių vadovavo?  Ir matyt, kad jie patys nežinojo.

Paprasčiausia manyti, jog šiuo atveju vokiečiai davė plungiškiui Pranui Germantui-Meškauskui pačiam pasirūpinti savo kraštu.  O Jonas Noreika buvo tas žmogus, kuriam buvo duota pasireikšti tai įgyvendinti.  Abu buvo žymūs Lietuvos anti-semitai.  Genocido centras remiasi Kazio Šilgalio gyvenimo aprašymu, iš kurio žinome, kad Noreika, berengdamas sukilimą, kelis kartus keliavo į Vokietiją.  Taip pat aišku, kad vokiečių kariuomenei savo karui nereikėjo, kad vietiniai partizanai prisidėtų.  Žinome, kad sovietai pasitraukė, vokiečiai pradžioje iš vis nepasirodė Telšiuose ir paskui ilgą laiką tik pravažiuodavo.  Tik žudynėms, tarsi kviesti svečiai, pasirodydavo kankintojai, bet ne valdininkai.  Tad aišku, kad leidimai nešioti ginklus buvo reikalingi tik tam, kad šimtai lietuvių aktyvistų galėtų tvarkingai patys susidoroti su komunistais ir žydais.  Paprasčiausia manyti, kad buvo taip ir tam vadovavo Noreika.

7) Rukšėnas neprasitaria, kad Lietuvių nacionalistų partija ir visi jos vadovai buvo kiaurai genocidiniai.  Jų faktinis vadovas Klemensas Brunius buvo žymiausias Lietuvos organizatorius.  Jisai organizavo pučą prieš Smetoną, buvo LAF Berlyno organizacinės komisijos vadovas, LNP faktinis vadovas, vienas iš LLKS ir paskui VLIKo vadovų, paskui grįžęs į Lietuvą buvo ištremtas, sovietų lageryje vadovavo inžinieriams ir po to, Mačiuika sako, vadovavo Kryžių kalnui. 
Brunius savo parodymuose aptaria pora šimtų veikėjų.  Telšių apskrityje pirmiausia įvardija Noreiką, o paskui būtent tuos kurie, matyt, tą mėnesį jam labiausiai padėjo, kaip antai "Žemaičių žemės" redaktorius Kazimieras Mockus, tas prokuroras Bronius Antanėlis ir organizatorius Stasys Bagdonas.  Taigi, nors Noreika kaip konspiratorius ir nevietinis tų laikų dokumentuose beveik ir nepasirodo, bet jisai to daugiausia numanančio žmogaus, Bruniaus, įvardintas pirmuoju.  Ir jie visi įvardinti kaip būtent LNP dalyviai!  Nors LNP tik vėliau išėjo į viešumą.  Ką tai reiškia?

Reikia skirti LAF Kaunas (studentėliai kurie netikėtai paskelbė nepriklausomybę), LAF Berlynas (kuriam vadovavo Kazys Škirpa) ir "LAF Karaliaučius" (Škirpos ryšiai su Vokietijos kariuomenės vadovybe (OKW) ir žvalgyba (Abveru).  Visi ryšiai su Lietuva ėjo per "LAF Karaliaučių", kur vyriausi buvo voldemarininkai Klemensas Brunius ir Stasys Puodžius.  Pastarasis verbavo lietuvius į žvalgybos mokyklas, kur iš Prano Giedraičio parodymų žinome, kad jie jau kovo mėnesį buvo mokomi Lietuvoje rasti sąmokslininkus pasiruošusius organizuoti visų žydų išžudymą.  Akivaizdu iš Kaune dalinamu leidimo nešioti ginklus, kuriame užrašyti LNP, Siecherheistdienst (SD) ir Wehrmacht (kariuomenė), kad visi išdavė ir išdūrė Škirpą, nes jisai norėjo skelbti Lietuvos nepriklausomybę, nors vokiečiai buvo nusistatę prieš.  Užtat voldemarininkai nustebo, kai studentėliai sugebėjo paskelbti.

Noreika keliavo pirmyn ir atgal į Vokietiją, tad turėjo turėti ryšį su LAF Karaliaučiumi.  Jis taip pat turėjo ryšį su LAF Kaunu.  Ir jis naudojosi Škirpos terminais "LAF", "TDA" ir jo spauda, kurią platino toliau.  Tačiau ką jam ir kitiems reiškė LAF?
Leonas Vilutis smulkiai aprašo Telšių sukilėlių istoriją, nors visiškai nemini Noreikos, nė žydų žudynių.  Tačiau jisai aprašo savotišką dalyką, kaip LAF persivadino LNP.  Jisai rašo, kad nieko daug nepasikeitė, nes Stasys Puodžius vadovavo LAF, tad viskas liko kaip ir ankščiau.  Betgi Stasys Puodžius nieko bendro neturėjo su Kauno LAF!  Jisai ir Brunius vadovavo jų priešininkams, LNP! 

Tai parodo, kad nors Noreika vadinosi "LAF" vadu, betgi iš esmės jisai ir visi jo žmonės dalyvavo būtent "LNP" veikloje.  O LNP veikla pirmoje vietoje buvo žydų išžudymas, ne sukilimas.
2018 kovo 30 d., 16:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 44 eilutė:
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-f1075-a2-b6-l35-NoreikosIsakymasLAFTelsiai-19410725.jpg | Noreikos įsakymas]]
2018 kovo 30 d., 16:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 42-43 eilutės iš
[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1441-2-10-VladasBauza.pdf | Vlado Baužos byla]]
į:
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1441-2-10-VladasBauza.pdf | Vlado Baužos byla]]
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/MatasKrygerisApieNoreika.jpg | Matas Krygeris apie Telšių LAF
]]
2018 kovo 30 d., 16:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 39-42 eilutės:

'''Karo lauko teismas'''

[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1441-2-10-VladasBauza.pdf | Vlado Baužos byla]]
2018 kovo 30 d., 16:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 20-22 eilutės:

'''Plungėje'''
* 1971 m. Stanislava Pocienė, 1907 m. gimimo, pasakė savo sūnui, kad 1941 m. Jonas Noreika vadovavo Plungės žydų žudynėms, kaip Plungės komendantas. Jis turėjo 20 pakalikų (lietuvių policininkų baltaraiščių, kurie ant rankos nešiojo baltus raiščius). Ji tai girdėjo iš žmonių. Ji 1941 m. Plungės fabrike dirbo verpėja.
2018 kovo 30 d., 15:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 20-22 eilutės:

'''
* [[http://www.partizanai.org/laisves-kovu-archyvas-25-t-1999/3711-plunges-gimnazistai-laisves-kovoje | Plungės gimnazistai laisvės kovoje Antanas Baužys]]: Noreikos ryšys su Povilu Alimu ir su Vokietija. Ryšys su Rainiais
2018 kovo 30 d., 14:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
* Alfredas Rukšėnas.
į:
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/201601RuksenasApieNoreika.pdf | Alfredas Rukšėnas]].
2018 kovo 30 d., 14:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-8 eilutės iš
* Rukšėno straipsnis.
* Ašmensko knyga.
į:
* Alfredas Rukšėnas.
* [[http://www.partizanai.org/failai/pdf/generolas_vetra.pdf | Viktoras Ašmenskas. Generolas Vėtra]] 1997 m.
2018 kovo 29 d., 23:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 28-31 eilutės iš
*** Telšių butu biuro sąstatas. Kalifornietis Vaclovas Mikuckis 1914-2005 buvo Telšių butų biuro sekretorius laikinai einantis areigas. Ar jisai Vilučio minimas sukilimo ginklavimosi viršininkas? Ir ar jisai tas (iš saugumo) kuris dalyvavo Rainių žydų žudynėse su Juodviršiu, Siurbaliu? Biuro vedėjas Ciprijonas Mališauskas (Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, buvęs Telšių apskrities medžioklės draugijos pirmininkas iš Bostono).
*** Telšių buto biuras mašinėlę pasiėmė iš uždarytos LNP.
*** Dokumentas dėl žydų turto dalinimo
.
*** Kitas dokumentas dėl blankų.
į:
*** [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1075-2-4-3-ButuBiuroSastatas.jpg | Telšių butu biuro sąstatas.]] Kalifornietis Vaclovas Mikuckis 1914-2005 buvo Telšių butų biuro sekretorius laikinai einantis areigas. Ar jisai Vilučio minimas sukilimo ginklavimosi viršininkas? Ir ar jisai tas (iš saugumo) kuris dalyvavo Rainių žydų žudynėse su Juodviršiu, Siurbaliu? Biuro vedėjas Ciprijonas Mališauskas (Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, buvęs Telšių apskrities medžioklės draugijos pirmininkas iš Bostono).
*** [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1075-2-4-2-LNP-masineles-ButuBiurui.jpg | Telšių buto biuras mašinėlę]] pasiėmė iš uždarytos LNP.
*** [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1075-2-4-6-ButuBiuras-ZyduNamai.jpg | Dokumentas dėl žydų turto dalinimo.]]
*** [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-R1075-2-4-12-ButuBiurasBlankai.jpg | Kitas dokumentas dėl blankų.]]
2018 kovo 29 d., 23:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 28 eilutė iš:
*** Kalifornietis Vaclovas Mikuckis 1914-2005 buvo Telšių butų biuro sekretorius. Ar jisai sukilimo ginklavimosi viršininkas? Ir ar jisai tas (iš saugumo) kuris dalyvavo Rainių žydų žudynėse su Juodviršiu, Siurbaliu? Biuro vedėjas Ciprijonas Mališauskas (Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, buvęs Telšių apskrities medžioklės draugijos pirmininkas iš Bostono).
į:
*** Telšių butu biuro sąstatas. Kalifornietis Vaclovas Mikuckis 1914-2005 buvo Telšių butų biuro sekretorius laikinai einantis areigas. Ar jisai Vilučio minimas sukilimo ginklavimosi viršininkas? Ir ar jisai tas (iš saugumo) kuris dalyvavo Rainių žydų žudynėse su Juodviršiu, Siurbaliu? Biuro vedėjas Ciprijonas Mališauskas (Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, buvęs Telšių apskrities medžioklės draugijos pirmininkas iš Bostono).
2018 kovo 29 d., 23:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 28 eilutė iš:
*** Vaclovas Mikuckis 1914-2005 buvo Telšių butų biuro sekretorius. Ar jisai sukilimo ginklavimosi viršininkas? Ir ar jisai tas (iš saugumo) kuris dalyvavo Rainių žydų žudynėse su Juodviršiu, Siurbaliu? Biuro vedėjas Ciprijonas Mališauskas (Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, buvęs Telšių apskrities medžioklės draugijos pirmininkas iš Bostono).
į:
*** Kalifornietis Vaclovas Mikuckis 1914-2005 buvo Telšių butų biuro sekretorius. Ar jisai sukilimo ginklavimosi viršininkas? Ir ar jisai tas (iš saugumo) kuris dalyvavo Rainių žydų žudynėse su Juodviršiu, Siurbaliu? Biuro vedėjas Ciprijonas Mališauskas (Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, buvęs Telšių apskrities medžioklės draugijos pirmininkas iš Bostono).
2018 kovo 29 d., 23:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 28 eilutė iš:
*** Vaclovas Mikuckis 1914-2005 buvo Telšių butų biuro sekretorius. Ar jisai sukilimo ginklavimosi viršininkas? Ir ar jisai tas (iš saugumo) kuris dalyvavo Rainių žydų žudynėse su Juodviršiu, Siurbaliu? Biuro vedėjas Ciprijonas Mališauskas (buvęs Telšių apskrities medžioklės draugijos pirmininkas iš Bostono).
į:
*** Vaclovas Mikuckis 1914-2005 buvo Telšių butų biuro sekretorius. Ar jisai sukilimo ginklavimosi viršininkas? Ir ar jisai tas (iš saugumo) kuris dalyvavo Rainių žydų žudynėse su Juodviršiu, Siurbaliu? Biuro vedėjas Ciprijonas Mališauskas (Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, buvęs Telšių apskrities medžioklės draugijos pirmininkas iš Bostono).
2018 kovo 29 d., 23:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 28 eilutė iš:
*** Vaclovas Mikuckis 1914-2005 buvo Telšių butų biuro sekretorius. Ar jisai sukilimo ginklavimosi viršininkas? Ir ar jisai tas (iš saugumo) kuris dalyvavo Rainių žydų žudynėse su Juodviršiu, Siurbaliu? Biuro vedėjas Ciprijonas Mališauskas.
į:
*** Vaclovas Mikuckis 1914-2005 buvo Telšių butų biuro sekretorius. Ar jisai sukilimo ginklavimosi viršininkas? Ir ar jisai tas (iš saugumo) kuris dalyvavo Rainių žydų žudynėse su Juodviršiu, Siurbaliu? Biuro vedėjas Ciprijonas Mališauskas (buvęs Telšių apskrities medžioklės draugijos pirmininkas iš Bostono).
2018 kovo 29 d., 23:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 28-32 eilutės iš
*** Vaclovas Mikuckis 1914-2005 buvo Telšių butų biuro sekretorius. Ar jisai sukilimo ginklavimosi viršininkas? Ir ar jisai tas (iš saugumo) kuris dalyvavo Rainių žydų žudynėse su Juodviršiu, Siurbaliu?
į:
*** Vaclovas Mikuckis 1914-2005 buvo Telšių butų biuro sekretorius. Ar jisai sukilimo ginklavimosi viršininkas? Ir ar jisai tas (iš saugumo) kuris dalyvavo Rainių žydų žudynėse su Juodviršiu, Siurbaliu? Biuro vedėjas Ciprijonas Mališauskas.
*** Telšių buto biuras mašinėlę pasiėmė iš uždarytos LNP.
*** Dokumentas dėl žydų turto dalinimo.
*** Kitas dokumentas dėl blankų.
*** Berods blankų pavyzdys.
2018 kovo 29 d., 23:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 28 eilutė iš:
*** M
į:
*** Vaclovas Mikuckis 1914-2005 buvo Telšių butų biuro sekretorius. Ar jisai sukilimo ginklavimosi viršininkas? Ir ar jisai tas (iš saugumo) kuris dalyvavo Rainių žydų žudynėse su Juodviršiu, Siurbaliu?
2018 kovo 29 d., 22:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 26 eilutė iš:
* Riauka, "Antinacinės rezistencijos vadas", Žemaitis, 1994 m. liepos 13 d.
į:
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/19940713-Zemaitis-Riauka-KapitonasKazysKaukas.pdf | Damijonas Riauka. "Antinacinės rezistencijos vadas".]] Žemaitis, 1994 m. liepos 13 d.
2018 kovo 29 d., 22:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 26 eilutė iš:
* Žemaitis
į:
* Riauka, "Antinacinės rezistencijos vadas", Žemaitis, 1994 m. liepos 13 d.
Pridėta 28 eilutė:
*** M
2018 kovo 29 d., 22:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-27 eilutės:
* Žemaitis
** ''Man, kaip sukilimo dalyviui, [Plungės burmistras] kpt.K.Kaukas patikėjo ryšininko pareigas. Pradžioje, tai yra nuo 1941 m. iki 1943 m., aš mokiausi Plungės gimnazijoje, o nuo 1943 m. rugsėjo 1 d. dirbau Plungės miesto butų ūkio valdyboje kasininku-buhalteriu. Dažnai (kas mėnesį būtinai) man tekdavo važiuoti į Telšių apskrities butų ūkio valdybą, o čia faktiškai buvo Telšių apskrities antinacinės rezistencinės kovos aukštesnė mūsų grupuotės instancija. Ne kartą kpt.K.Kaukas man pavesdavo ypatingą užduotį - pervežti geležinkeliu iš Kretingos į Plungę, o vėliau į Telšius ir Šiaulius rankinius ginklus.''
2018 kovo 29 d., 21:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 48 eilutė:
* Leonas Taunys nedirbo vokiečiams - pavadinti mokyklą jo vardu?
2018 kovo 29 d., 21:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 83 eilutė:
* Bruniaus parodymais Ignas Urbaitis dalyvavo Vlike
2018 kovo 29 d., 20:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 25 eilutė:
** ''1943 m. vasario mėn. 23 d. vokiečių geštapas jį areštavo ir įgrūdo į Šiaulių kalėjimą Mardosų pogrindis išpirko iš kalėjimo.''
2018 kovo 29 d., 20:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-24 eilutės iš
* Damijonas Riauka. "Branginkime laisvę". Trimite, 1996 m. kovo mėn., Lietuvos šaulių sąjungos leidinyje.
** "1941 m. liepą kartu su kitais 10 Žemaitijos inteligentų reikalavo vokiečių vadovybę uždrausti genocidą prieš lietuvių ir žydų tautybių žmones ir suteikti Lietuvai savivaldą."
**
į:
* [[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/199603-Trimitas-DamijonasRiauka-BranginkimeLaisve.jpg | Damijonas Riauka. "Branginkime laisvę".]] Trimite, 1996 m. kovo mėn., Lietuvos šaulių sąjungos leidinyje.
** ''1941 m. liepą kartu su kitais 10 Žemaitijos inteligentų reikalavo vokiečių vadovybę uždrausti genocidą prieš lietuvių
ir žydų tautybių žmones ir suteikti Lietuvai savivaldą.''
** ''1941 m. liepos mėn. kapt. J.Noreika kartu su kitais penkiais Lietuvos kariuomenės karininkais (dalyvaujant šių eilučių autoriui, kaip Mardosų kuopos ryšininku) savo bute įsteigė "Žemaičių legioną".''
2018 kovo 29 d., 19:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
* Pažyma.
į:
* Pažyma - parodyti visas versijas.
2018 kovo 29 d., 19:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 6-9 eilutės iš
*
*
*
į:
* Pažyma.
* Rukšėno straipsnis.
* Ašmensko knyga.
Pridėtos 11-12 eilutės:

LAF Telšiai: Už ką Jonas Noreika atsako?
2018 kovo 29 d., 19:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 17-21 eilutės iš
'''Gimnazistų prisiminimai - pažinojo Alimą'''
į:
* Ar jis parašė tą vedamąjį? Palyginti su Riaukos išleista "Pakelk galvą, lietuvi!!!"
Pakeistos 20-27 eilutės iš
* Trimite
į:
* Damijonas Riauka. "Branginkime laisvę". Trimite, 1996 m. kovo mėn., Lietuvos šaulių sąjungos leidinyje.
** "1941 m. liepą kartu su kitais 10 Žemaitijos inteligentų reikalavo vokiečių vadovybę uždrausti genocidą prieš lietuvių ir žydų tautybių žmones ir suteikti Lietuvai savivaldą."
**

'''Gimnazistų prisiminimai - pažinojo Alimą'''

2018 kovo 29 d., 19:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-24 eilutės:
'''Damijono Riaukos prisiminimai'''
* Trimite
Pridėta 26 eilutė:
2018 kovo 29 d., 19:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 32-36 eilutės iš
į:
* Ar LLV išreiškė lietuvių tautos valią ir Lietuvos respubliką?
* Ar LAF norėjo susidėti su LNP?
* Ryšiai su Kauno LAF.
* Ar jisai išdavė?
* LNP genocidininkai
* Šepetys laikomas įkaitu - ar galioja jo įsakymas?
Ištrinta 81 eilutė:
Algminienė apie aktyvistų susilaikymą
2018 kovo 29 d., 19:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 18-23 eilutės iš
'''Blyno dienoraštis - pažinojo Alimą'''


'''
į:
'''Gimnazistų prisiminimai - pažinojo Alimą''''''Gyveno Plungėje'''
Pridėtos 29-43 eilutės:


'''Blyno dienoraštis'''

'''Bruniaus parodymai'''
* Bubnys ps.136-137 apie Puodžiaus atskirą tinklą - ir su Kalakausku (redaktoriumi? ryšys su Mockumi?)
* Leono Vilučio "Likimo mozaika"
* Leono Vilučio gyvenimo aprašymas

Pakeistos 47-56 eilutės iš
Zenono Ivinskio Pro Memoria

* Leono Vilučio "Likimo mozaika"
* Leono Vilučio gyvenimo aprašymas
į:
'''Zenono Ivinskio Pro Memoria - kur vokiečiai?'''
Ištrintos 64-65 eilutės:
Pridėtos 67-73 eilutės:


'''Žydų geltona žvaigždė, Gruzdžiai ir kiti'''
* Palyginti: Lietuviai ėjo pas Gewecke...


* Noreikos ryšys su Požėla
2018 kovo 29 d., 19:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 14-24 eilutės iš

'''Blyno dienoraštis'''


Pakalniškio prisiminimai


[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-f1075-a2-b6-NoreikosIsakymasLAFTelsiai-19410725.jpg | LCVA f.1075, a.2, b.6 Draudimas skirti mirties
bausmę]]
į:
* Ar šito vieno dokumento neužtenka?
* Ar paskelbė vyskupo Staugaičio ganytojišką laišką? ar ką nors panašaus?


'''Blyno dienoraštis - pažinojo Alimą'''


'''


'''Pakalniškio prisiminimai'''


'''[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-f1075-a2-b6-NoreikosIsakymasLAFTelsiai-19410725.jpg | LCVA f.1075, a.2, b.6 Draudimas skirti mirties
bausmę]]'''
Pakeistos 48-49 eilutės iš
'''Bruniaus parodymai'''
į:
Pakeistos 59-60 eilutės iš
Karo belaisvių laikymas vergais
į:
'''Karo belaisvių laikymas vergais'''
Pakeista 63 eilutė iš:
Bubnys ps.136-137 apie Puodžiaus atskirą tinklą - ir su Kalakausku (redaktoriumi? ryšys su Mockumi?)
į:
2018 kovo 29 d., 19:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-16 eilutės iš
[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/ZemaiciuZeme1941Nr5.pdf | Žemaičių žemė Nr.5]]


Blyno dienoraštis
į:
'''[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/ZemaiciuZeme1941Nr5.pdf | Žemaičių žemė Nr.5]]'''


'''
Blyno dienoraštis'''
2018 kovo 29 d., 19:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-24 eilutės iš
Draudimas skirti mirties bausmę
į:
[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-f1075-a2-b6-NoreikosIsakymasLAFTelsiai-19410725.jpg | LCVA f.1075, a.2, b.6 Draudimas skirti mirties bausmę]]
Pakeistos 28-46 eilutės iš
Olšvango tvirtinimai apie Meškauską

Partizanų gimnazistų prisiminimai

Leono Vilučio "Likimo mozaika"


Krygerio sudraudimas


Leidimas ginklus nešioti


Bruniaus parodymai


Priverčiajomojo darbo įstaigos sumanymas ir jo atmetimas

Igno Urbaičio pasitraukimas
į:* Leono Vilučio "Likimo mozaika"
*
Leono Vilučio gyvenimo aprašymas


'''[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/LCVA-f1075-a2-b19-l3R-TeiseNesiotiGinkla.jpg | LCVA f.1075 a.2 b.19 l.3R Leidimas nešioti ginklą]]'''
* partizano gimnazisto pasakojimas apie leidimus
* Olšvango tvirtinimai apie Meškauską
* Yla apie Meškauską
* 1939 voldemarininkų pasiūlymai
* 1939 pogromų planai Žemaitijoje
* 1939

'''Bruniaus parodymai'''

'''Krygerio sudraudimas'''
* Mokyklą pavadinti Krygerio vardu?
'''Priverčiajomojo darbo įstaigos sumanymas ir jo atmetimas'''
* Igno Urbaičio pasitraukimas - mokyklą pavadinti Urbaičio vardu?
2018 kovo 29 d., 15:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 51-52 eilutės:

Bubnys ps.136-137 apie Puodžiaus atskirą tinklą - ir su Kalakausku (redaktoriumi? ryšys su Mockumi?)
2018 kovo 29 d., 14:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 49-52 eilutės:

Algminienė apie aktyvistų susilaikymą

'''Kiti šaltiniai'''
2018 kovo 29 d., 14:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 50-52 eilutės iš
Žemaičių žemė Nr.1, liepos 9 d. - Lietuvių aktyvistų fronto veiklos metmenys
į:
Žemaičių žemė Nr.1, liepos 9 d. - Lietuvių aktyvistų fronto veiklos metmenys

Sovietų tremties suvestinė (Gladkovo, birželio 19 d.): Telšių apskrityje: tariamai "antitarybinio, socialiai pavojingų" žmonių - 368 ištremti ir 82 areštuoti
2018 kovo 29 d., 14:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 48-50 eilutės iš
Karo belaisvių laikymas vergais
į:
Karo belaisvių laikymas vergais

Žemaičių žemė Nr.1, liepos 9 d. - Lietuvių aktyvistų fronto veiklos metmenys
2018 kovo 29 d., 14:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
Žemaičių žemė Nr.5
į:
[[http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Noreika/ZemaiciuZeme1941Nr5.pdf | Žemaičių žemė Nr.5]]
2018 kovo 29 d., 13:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
Klaidos, iškreipimai ir klausimai
į:
Klaidos, iškraipymai ir klausimai
2018 kovo 29 d., 13:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 9-10 eilutės:

Klaidos, iškreipimai ir klausimai
2018 kovo 29 d., 13:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-10 eilutės iš
į:
Genocido centro dokumentai apie Joną Noreiką
*
*
*
Pridėtos 27-30 eilutės:

Partizanų gimnazistų prisiminimai

Leono Vilučio "Likimo mozaika"
2018 kovo 29 d., 13:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 15-26 eilutės:
Draudimas skirti mirties bausmę


Zenono Ivinskio Pro Memoria


Olšvango tvirtinimai apie Meškauską


Krygerio sudraudimas
Pakeistos 30-37 eilutės iš
Bruniaus parodymai
į:
Bruniaus parodymai


Priverčiajomojo darbo įstaigos sumanymas ir jo atmetimas

Igno Urbaičio pasitraukimas

Karo belaisvių laikymas vergais
2018 kovo 29 d., 13:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-18 eilutės iš
Žr.[[Jonas Noreika]], [[Jonas Noreika užklausa]], [[Jonas Noreika užklausai mintys]]
į:
Žr.[[Jonas Noreika]], [[Jonas Noreika užklausa]], [[Jonas Noreika užklausai mintys]]

[+Svarbiausios mintys ir pagrindiniai šaltiniai+]


Žemaičių žemė Nr.5


Blyno dienoraštis


Pakalniškio prisiminimai


Leidimas ginklus nešioti


Bruniaus parodymai
2018 kovo 28 d., 19:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr.[[Jonas Noreika]], [[Jonas Noreika užklausa]]
į:
Žr.[[Jonas Noreika]], [[Jonas Noreika užklausa]], [[Jonas Noreika užklausai mintys]]
2018 kovo 28 d., 19:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 1 eilutė:
Žr.[[Jonas Noreika]], [[Jonas Noreika užklausa]]

JonasNoreikaUžklausosMetmenys


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 balandžio 13 d., 20:50