调查

网站

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti


Lūkesčiai

Kas yra juokinga ir kodėl?


幽默


Humorą ištirti.


Humoras, tai viltis nežinant.

Humoras - kai suprantama tai, kas turėtų būti nesuprantama.

Tragedija - kai nesuprantama tai, kas turėtų būti suprantama.

Šešios vaidinimėlių rūšys susiję su nesusivedimais?

The Secrets of Comedy Writing by Trish Howell

Įvairios mintys apie juoką. Skaitant Bergmaną.

  • Juokingumą grindžia nejautrumas, jautrumo nebuvimas.
  • Juokas jungia (ir gydo) visuomenę.
  • Komizmas. Į grupę suburti žmonės. Kreipti dėmesį į vieną iš jų.
  • Nugesindami jautrumą ir pasitelkdami vien protą (atitokėjimas?)
  • Kūnas, protas, širdis, valia.
  • Komedija - ydų bendrumas. Tragedija - ydų paskirumas.
  • Nesąmoningas - nesijuokiantis iš savęs?
  • Visuomenė reikalauja tarpusavio prisitaikymo.

Juokas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 16 d., 19:44