神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.KaipGvildenti istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2017 kovo 07 d., 15:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-77 eilutės iš
[[20160819KaipGvildenti]]

Anglų kalba rašysiu Vadovėlį gvildentojams

[++A Handbook for Investigators++]

(Anglų kalba)

'''Santrauka'''

Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus, kuriais filosofinis klausimas įkvėpia technologinį atsakymą. Iškeliu šiuolaikinius išradėjus: architektus Christopher Alexander ir Sarah Susanka, technologą Buckminster Fuller, politologą Robert E. Horn, filosofą Stephen Toulmin, verslo konsultantus Dave Gray, Sunni Brown, James Canufo, valstybinio saugumo analitiką Morgan D. Jones, menininkę Natalie d'Arbeloff, matematikus Bradford Hansen-Smith, George Polya, Paul Zeitz, inžinierių Genrich Altshuller, fiziką-matematiką-programuotoją-verslininką Stephen Wolfram. Juos papildau žymiais filosofais Platonu, Aristoteliu, Kantu, Dekartu, Heidegeriu. Mokau naudotis šių mąstytojų veikalais. Mokinį supažindinu su įvairiais priėjimais - fenomenologiniu, egzistenciniu, struktūralistiniu, metafiziniu, meniniu, estetiniu, pragmatiniu, loginiu, empiriniu, matematiniu, psichologiniu, kognityviniu, eksperimentiniu, hermeneutiniu, teologiniu, epistemologiniu, etiniu, kultūriniu, sociologiniu ir istoriniu. Pratimais skatinu pažinti save, mąstyti išradingai ir atsakingai. Vadovėlis tiks, kaip priemonė platesniam ar siauresniam filosofijos ar jai giminingam mokslo pratyboms. Dėstau tokia tvarka, kad mokinys galėtų savarankiškai mokytis, arba mokytojas galėtų jam užduoti susigalvoti savo klausimą, jį kūrybingai ištirti ir prasmingai atsakyti.

'''Turinys'''

I. Klausimai ir atsakymai.
# Pavyzdinis klausimo gvildenimas. Kaip Christopher Alexander ištyrė, kodėl pastate jaučiamės gyvi ar negyvi? Mokomės įsiklausyti, ką jaučiame, ir pasitikrinti, ar dėl to sutariame.
# Vertybės ir klausimai. Apžvelgiame žmonių atsakymus, kuri vertybė jiems kertinė, visas kitas aprėpianti? Taip pat, į kurį klausimą norėtų rasti atsakymą? Mokomės kaupti tokius pasisakymus ir juos rūšiuoti. Aptariame, kaip susigalvoti savo klausimą, kaip jame slypi, Kas aš esu?
# Minčių žadinimas. Pratinamės užsirašinėti mintis, paišyti sumanymus (Sunni Brown), išsireikšti vaizdine kalba (Robert E. Horn), išjudinti mąstymą žaidimais su kitais, pakaitomis įsijausti ir atsitokėti (Gamestorming).
# Mokslų apžvalga. Aišku, protinga susipažinti su mokslų įvairove, su tuo kas jau atrasta ir kas tikrai dar nežinoma, su gyvenimo mįslėmis, su galimybėmis remtis skirtingais mokslais, į juos naujai pasižiūrėti. Aptariame, kokie atsakymai moksliškai, kokie galėtų tenkinti ir kokie neturėtų tenkinti.
# Apibrėžimas. Susiduriame su žodžių nepakankamumu (Alexander "savybė be pavadinimo"). Mokomės, kaip besąlygiškam požiūriui rasti išeities tašką (kaip antai Dekarto abejojimą), kaip atsakymus išsakyti sandaromis, tai yra, požiūrių tarpusavio santykiais. Mokomės sandarų abėcėlės: dvejybės, trejybės, ketverybės bei jų atvaizdų. Mokomės proto žaismais apibrėžti 12 aplinkybių, kurias palyginame su Kanto kategorijomis.
# Atsakymų surašymas. Alexander išmąstė, jog gyvybingi pastatai statomi gairių kalba. Kiekviena gairė nurodo, kaip vietoje spręsti kurį nors klausimą, sandara palaikyti pasikartojančią veiklą, derinti priešingas jėgas. Mokomės aprašyti tokias gaires bei jas siejančią gairių kalbą.

II. Nuojautos ir sandaros
# Įgūdžių lavinimas. Mokomės reiškinį tirti meniškai, be išankstinių nusistatymų (Natalie d'Arbeloff). Pavyzdys, kaip mąstyti rankomis, tai skritulių lankstymas (Bradford Hansen-Smith). Tokia veikla įžvelgiame, pavyzdžiui, kokių skirtingų priešingybių pasitaiko.
# Grožio paieškos. Grožio svarba matematikoje. Neregimas grožis (simpleksai) ir pilnatvės permainos. Regimas grožis (Mandelbrot aibė) ir penkiolika Alexander gyvybės dėsnių.
# Vaizduotės ribų tyrimas. Bandykime plėtoti mums rūpimus požiūrius - Dievo, šviesos spindulio, viruso, ir t.t.
# Minčių dėliojimas. Šeši minčių santykių pavaizdavimai, jų taikymas samprotavimui (Morgan D. Jones). Pavyzdys programų kūrėjams: Unified Modeling Language. Programinės įrangos panaudojimas minčių dėliojimui, pertvarkymui. Įvairiausių nesusivedimų (paradoksų) apžvalga, jų kildinimas iš minčių pertvarkymo iššūkių.
# Duomenų parinkimas. Aiškiam, našiam, mūsų protą praplėčiam tyrimui praverčia gudriai parinktas duomenų rinkinys. Pasidalinu pavyzdžiu, kaip lietuvių liaudies pasakomis tyriau pasakojimo kalbą, kaip nagrinėjau ne pačius tekstus, o jų interpretacijas.
# Širdies ir pasaulio tiesos. Suvokiame, kaip supainiojame širdies ir pasaulio tiesas, taip kad, kas jaudinasi, klysta. Mokomės atskirti širdies tiesą ir ją įsisavinti.
# Lūkesčiai ir jauduliai. Pajuntame, kaip iš lūkesčių kyla jauduliai, neigiami ir teigiami jausmai, nuotaikos. Aptariame, ko galime iš jų pasimokyti.
# Šventraščių nagrinėjimas. Kaip tikėjimas padrąsina mus gilintis į šventraščius, kaip jie neįprastai lenkia mūsų mąstymą. Priešpastatau Maslow ir Jėzaus požiūrius į poreikius ir jų tenkinimą. Panašiai, prasminga nagrinėti ryškiausių filosofų veikalus. Taip pat išskiriu Jėzaus ir Dievo nesutarimą evangelijose, ar palaikyti gerojo vaiko ar blogojo vaiko pasaulėžiūrą.
# Laisvo mąstymo užtikrinimas. Nuodugniausi atradimai reikalauja visiškai naujo požiūrio. Žinoma, jog pasąmonė itin galinga, užtat ir pavojinga. Pasidalinu patirtimi, kaip mąstymą išlaisvina bendravimas su Dievu, kaip tai įgalina pasvarstyti, jog gyvenimas nebūtinai teisingas, Dievas nebūtinai geras, ką tai galėtų reikšti.
# Širdingas gyvenimas. Pasipasakoju, kaip mokiausi bendrauti su smurtaujančiais, kaip įgytą patirtį pavyko išsakyti dėsniais, o tuos dėsnius išsakyti visapusiška dvejonių sandarą, taip kad pavyko pamokyti kitus juos sėkmingai taikyti Kenijoje malšinti įsiplieskiantį išžudymą.

III. Mokslas ir bendrystė
# Žinojimo rūmai. Apžvelgiu įvairiausius išsiaiškinimo būdus, kaip jie susidėlioja. Palyginu su Dekarto universaliu sprendimo būdu.
# Matematikos išsiaiškinimo būdai. Parodau, kaip nagrinėti matematikos išsiaiškinimo būdus, kokius yra aprašę Polya ir Zeitz, kaip juos visus sudėlioti ir apžvelgti.
# Išmonės. Pristatau Toulmin mintis, kaip kiekviena veikla remiasi savais išvedžiojimais. Tai sieju su Heidegerio pasauliais, Aristotelio išmanymais (techne), Platono sugebėjimais. Taip kad kiekvienam mokslui galima suręsti panašius bet savitus "žinojimo rūmus". Palyginu su TRIZ išradimo sistema.
# Visuomenės turtas. Paaiškinu, kaip svarbu dalintis, atsisakyti autorinių teisių vardan bendradarbiavimo, bendrystės. Tai sieju su dorovės sandara, dešimt Dievo įsakymais.
# Kliūtys. Paaiškinu santykį tarp filosofų ir technologų, kaip vieni nenori atsakymų, o kiti nenori klausimų. Platono uolos vaizdiniu įspėju, kaip sunku sudominti tiesa. Visgi, Sarankai pavyko įveikti kliūtis su kuriomis Alexander susidūrė. Buckminster Fuller ėmėsi poeto-pranašo vaidmens, kalbino visatą, puoselėjo judėjimą.
# Perversmų eiga. Savaip perpasakoju matematiko Terrence Tao paskaitą apie "Astronominių nuotolių kopėčias", kaip mąstytojai nuo Aristotelio laikų rėmėsi vieni kitais, išmąstydami žemės ir mėnulio dydžius, o mūsų laikais, galaktikos ir visatos mąstus. Tai nuoseklaus mąstymo istorija, tuo pačiu, istorijos istorija, ką žmonija sugebėjo.
# Nenumatomi dalykai. Kaip pavyzdį neįprasto mąstymo pristatau Stephen Wolfram tyrimus su ląsteliniais automatais. Peržvelgiu pavyzdžius, kaip žmonijai teko ir dar gali tekti naujai pasižiūreti į visa tai, ką lyg tai žinome.
# Šviesuolių bendrystė. Atsakymus taikyti dažnai tenka įkvėpti judėjimą, diegti kultūrą ar bendrystę. Galima pasimokyti iš tokių judėjimų steigėjų, kaip antai skautų (Lord Baden-Powell), alkoholikų anonimų (Bill Wilson, Bob Smith). Kaip gyventi klausimais, nežinojimu, kada visi pratę gyventi atsakymais, žinojimu?
# Švietėjams. Paaiškinimai, kaip galima šiuo vadovėliu naudotis. Pasidalinu patirtimi, kaip pratybų metu mokinius skatinau ir mokiau gvildenti savo klausimus, kaip tai siejau su Platono Valstybės aptarimu.

'''Šaltiniai'''

* A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. Christopher Alexander. Center for Environmental Structure, 1977.
* The Timeless Way of Building. Christopher Alexander. Oxford University Press, 1979.
* The Nature of Order: An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe, Book 1 - The Phenomenon of Life. Christopher Alexander. Center for Environmental Structure, 2002.
* The Nature of Order: An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe, Book 2 - The Process of Creating Life. Christopher Alexander. Center for Environmental Structure, 2006.
* Designing with Natural Forms. Natalie d'Arbeloff. Batsford Art & Craft Books, 1973.
* The Doodle Revolution: Unlock the Power to Think Differently. Sunni Brown. Portfolio, 2015.
* Gamestorming: A Playbook for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers. Dave Gray, Sunni Brown, James Macanufo. O'Reilly Media, 2010.
* No More Secondhand God: And Other Writings. Buckminster Fuller. Southern Illinois University Press, 1967.
* Visual Language: Global Communication for the 21st Century. Robert E. Horn. MacroVU Press, 1998.
* The Thinker's Toolkit: 14 Powerful Techniques for Problem Solving. Morgan D. Jones. Crown Business, 1998.
* How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. George Polya. Princeton University Press, 1944.
* Unified Architectural Theory: Form, Language, Complexity. Nikos Salingaros. Vajra Books, 2013.
* The Not So Big House: A Blueprint for the Way We Really Live. Sarah Susanka. Taunton Press, 2009.
* The Uses of Argument. Stephen Toulmin. Cambridge University Press, 2003.
* A New Kind of Science. Stephen Wolfram. Wolfram Media, 2002.
* The Art and Craft of Problem Solving. Paul Zeitz. Wiley, 2006.

---------------------


To appreciate technical disciplines as sources of philosophical challenges and approaches, to know a variety of ways of figuring things out, and to learn to formulate and investigate one's own profound questions.


We explore how science (the solving of riddles) links philosophy (the collection of unsolved riddles) and technology (the collection of solved riddles). Students will learn to ask a profound question, design an investigation, get help from others, find practical answers, share results and value subsequent questions. They will be introduced to thinkers from a variety of technical fields who developed practical methodologies in response to philosophical questions. Such thinkers include architects Christopher Alexander, Sarah Susanka and Buckminster Fuller, mathematicians George Polya and Paul Zeitz, philosopher Stephen Toulmin, engineer Genrich Altshuller, artist Natalie d'Arbeloff, scientist Stephen Wolfram, analyst Morgan D. Jones and consultants Dave Gray, Sunni Brown and James Macanufo. Students will be exposed to the practical relevance of many areas of philosophy such as phenomenology, aesthetics, metaphysics, existentialism, epistemology, ethics, logic and social philosophy. They will develop their self-knowledge, creativity and critical thinking.

* The Concepts of Philosophy and Technology
* Phenomenological, Existential and Metaphysical Approaches
* Aesthetic and Pragmatic Approaches
* Logical, Mathematical and Epistemological Approaches
* Ethical, Cultural and Historical Approaches
į:
Žr. [[Book/Handbook]]
2016 spalio 12 d., 13:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 31 eilutė iš:
# Šventraščių nagrinėjimas. Kaip tikėjimas padrąsina mus gilintis į šventraščius, kaip jie neįprastai lenkia mūsų mąstymą. Priešpastatau Maslow ir Jėzaus požiūrius į poreikius ir jų tenkinimą. Panašiai, prasminga nagrinėti ryškiausių filosofų veikalus. Taip pat išskiriu Jėzaus ir Dievo nesutarimą, ar palaikyti gerojo vaiko ar blogojo vaiko pasaulėžiūrą.
į:
# Šventraščių nagrinėjimas. Kaip tikėjimas padrąsina mus gilintis į šventraščius, kaip jie neįprastai lenkia mūsų mąstymą. Priešpastatau Maslow ir Jėzaus požiūrius į poreikius ir jų tenkinimą. Panašiai, prasminga nagrinėti ryškiausių filosofų veikalus. Taip pat išskiriu Jėzaus ir Dievo nesutarimą evangelijose, ar palaikyti gerojo vaiko ar blogojo vaiko pasaulėžiūrą.
2016 spalio 12 d., 13:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus, kuriais filosofinis klausimas įkvėpia technologinį atsakymą. Iškeliu šiuolaikinius išradėjus: architektus Christopher Alexander ir Sarah Susanka, technologą Buckminster Fuller, politologą Robert E. Horn, filosofą Stephen Toulmin, verslo konsultantus Dave Gray, Sunni Brown, James Canufo, valstybinio saugumo analitiką Morgan D. Jones, menininkę Natalie d'Arbeloff, matematikus Bradford Hansen-Smith, George Polya, Paul Zeitz, inžinierių Genrich Altshuller, fiziką-matematiką-programuotoją-verslininką Stephen Wolfram. Juos papildau žymiais filosofais Platonu, Aristoteliu, Kantu, Dekartu, Heidegeriu. Mokau naudotis šių mąstytojų veikalais. Mokinį supažindinu su įvairiais priėjimais - fenomenologiniu, egzistenciniu, struktūralistiniu, metafiziniu, meniniu, estetiniu, pragmatiniu, loginiu, matematiniu, epistemologiniu, etiniu, kultūriniu ir istoriniu. Pratimais skatinu pažinti save, mąstyti išradingai ir atsakingai. Vadovėlis tiks, kaip priemonė platesniam ar siauresniam filosofijos ar jai giminingam mokslo pratyboms. Dėstau tokia tvarka, kad mokinys galėtų savarankiškai mokytis, arba mokytojas galėtų jam užduoti susigalvoti savo klausimą, jį kūrybingai ištirti ir prasmingai atsakyti.
į:
Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus, kuriais filosofinis klausimas įkvėpia technologinį atsakymą. Iškeliu šiuolaikinius išradėjus: architektus Christopher Alexander ir Sarah Susanka, technologą Buckminster Fuller, politologą Robert E. Horn, filosofą Stephen Toulmin, verslo konsultantus Dave Gray, Sunni Brown, James Canufo, valstybinio saugumo analitiką Morgan D. Jones, menininkę Natalie d'Arbeloff, matematikus Bradford Hansen-Smith, George Polya, Paul Zeitz, inžinierių Genrich Altshuller, fiziką-matematiką-programuotoją-verslininką Stephen Wolfram. Juos papildau žymiais filosofais Platonu, Aristoteliu, Kantu, Dekartu, Heidegeriu. Mokau naudotis šių mąstytojų veikalais. Mokinį supažindinu su įvairiais priėjimais - fenomenologiniu, egzistenciniu, struktūralistiniu, metafiziniu, meniniu, estetiniu, pragmatiniu, loginiu, empiriniu, matematiniu, psichologiniu, kognityviniu, eksperimentiniu, hermeneutiniu, teologiniu, epistemologiniu, etiniu, kultūriniu, sociologiniu ir istoriniu. Pratimais skatinu pažinti save, mąstyti išradingai ir atsakingai. Vadovėlis tiks, kaip priemonė platesniam ar siauresniam filosofijos ar jai giminingam mokslo pratyboms. Dėstau tokia tvarka, kad mokinys galėtų savarankiškai mokytis, arba mokytojas galėtų jam užduoti susigalvoti savo klausimą, jį kūrybingai ištirti ir prasmingai atsakyti.
2016 spalio 12 d., 13:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
# Mokslų apžvalga. Aišku, protinga susipažinti su mokslų įvairove, su tuo kas jau atrasta ir kas tikrai dar nežinoma, su gyvenimo mįslėmis, su galimybėmis remtis skirtingais mokslais, į juos naujai pasižiūrėti.
į:
# Mokslų apžvalga. Aišku, protinga susipažinti su mokslų įvairove, su tuo kas jau atrasta ir kas tikrai dar nežinoma, su gyvenimo mįslėmis, su galimybėmis remtis skirtingais mokslais, į juos naujai pasižiūrėti. Aptariame, kokie atsakymai moksliškai, kokie galėtų tenkinti ir kokie neturėtų tenkinti.
2016 spalio 12 d., 11:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus, kuriais filosofinis klausimas įkvėpia technologinį atsakymą. Iškeliu šiuolaikinius išradėjus: architektus Christopher Alexander ir Sarah Susanka, technologą Buckminster Fuller, politologą Robert E. Horn, filosofą Stephen Toulmin, verslo konsultantus Dave Gray, Sunni Brown, James Canufo, valstybinio saugumo analitiką Morgan D. Jones, menininkę Natalie d'Arbeloff, matematikus Bradford Hansen-Smith, George Polya, Paul Zeitz, inžinierių Genrich Altshuller, fiziką-matematiką-programuotoją-verslininką Stephen Wolfram. Juos papildau žymiais filosofais Platonu, Aristoteliu, Kantu, Dekartu, Heidegeriu. Mokau naudotis šių mąstytojų veikalais. Mokinį supažindinu su įvairiais priėjimais - fenomenologiniu, egzistenciniu, struktūralistiniu, metafiziniu, meniniu, estetiniu, pragmatiniu, loginiu, matematiniu, epistemologiniu, etiniu, kultūriniu ir istoriniu. Skatinu pažinti save, mąstyti išradingai ir atsakingai. Vadovėlis tiks, kaip priemonė platesniam ar siauresniam filosofijos ar jai giminingam mokslo pratyboms. Dėstau tokia tvarka, kad mokinys galėtų savarankiškai mokytis, arba mokytojas galėtų jam užduoti susigalvoti savo klausimą, jį kūrybingai ištirti ir prasmingai atsakyti.
į:
Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus, kuriais filosofinis klausimas įkvėpia technologinį atsakymą. Iškeliu šiuolaikinius išradėjus: architektus Christopher Alexander ir Sarah Susanka, technologą Buckminster Fuller, politologą Robert E. Horn, filosofą Stephen Toulmin, verslo konsultantus Dave Gray, Sunni Brown, James Canufo, valstybinio saugumo analitiką Morgan D. Jones, menininkę Natalie d'Arbeloff, matematikus Bradford Hansen-Smith, George Polya, Paul Zeitz, inžinierių Genrich Altshuller, fiziką-matematiką-programuotoją-verslininką Stephen Wolfram. Juos papildau žymiais filosofais Platonu, Aristoteliu, Kantu, Dekartu, Heidegeriu. Mokau naudotis šių mąstytojų veikalais. Mokinį supažindinu su įvairiais priėjimais - fenomenologiniu, egzistenciniu, struktūralistiniu, metafiziniu, meniniu, estetiniu, pragmatiniu, loginiu, matematiniu, epistemologiniu, etiniu, kultūriniu ir istoriniu. Pratimais skatinu pažinti save, mąstyti išradingai ir atsakingai. Vadovėlis tiks, kaip priemonė platesniam ar siauresniam filosofijos ar jai giminingam mokslo pratyboms. Dėstau tokia tvarka, kad mokinys galėtų savarankiškai mokytis, arba mokytojas galėtų jam užduoti susigalvoti savo klausimą, jį kūrybingai ištirti ir prasmingai atsakyti.
2016 spalio 12 d., 11:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 43 eilutė iš:
# Šviesuolių bendrystė. Atsakymų taikyti dažnai tenka įkvėpti judėjimą, diegti kultūrą ar bendrystę. Galima pasimokyti iš tokių judėjimų steigėjų, kaip antai skautų (Lord Baden-Powell), alkoholikų anonimų (Bill Wilson, Bob Smith). Kaip gyventi klausimais, nežinojimu, kada visi pratę gyventi atsakymais, žinojimu?
į:
# Šviesuolių bendrystė. Atsakymus taikyti dažnai tenka įkvėpti judėjimą, diegti kultūrą ar bendrystę. Galima pasimokyti iš tokių judėjimų steigėjų, kaip antai skautų (Lord Baden-Powell), alkoholikų anonimų (Bill Wilson, Bob Smith). Kaip gyventi klausimais, nežinojimu, kada visi pratę gyventi atsakymais, žinojimu?
2016 spalio 12 d., 11:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 18-19 eilutės iš
# Minčių žadinimas. Pratinamės užsirašinėti mintis, paišyti sumanymus (Sunni Brown), išsireikšti vaizdine kalba (Robert E. Horn), išjudinti mąstymą žaidimais su kitais (Gamestorming).
į:
# Minčių žadinimas. Pratinamės užsirašinėti mintis, paišyti sumanymus (Sunni Brown), išsireikšti vaizdine kalba (Robert E. Horn), išjudinti mąstymą žaidimais su kitais, pakaitomis įsijausti ir atsitokėti (Gamestorming).
# Mokslų apžvalga. Aišku, protinga susipažinti su mokslų įvairove, su tuo kas jau atrasta ir kas tikrai dar nežinoma, su gyvenimo mįslėmis, su galimybėmis remtis skirtingais mokslais, į juos naujai pasižiūrėti
.
Pakeista 26 eilutė iš:
# Vaizduotės ribų tyrimas. Bandymas įsivaizduoti požiūrius - Dievo, šviesos spindulio, viruso, ir t.t.
į:
# Vaizduotės ribų tyrimas. Bandykime plėtoti mums rūpimus požiūrius - Dievo, šviesos spindulio, viruso, ir t.t.
Pakeista 28 eilutė iš:
# Duomenų parinkimas. Pasakojimo kalba.
į:
# Duomenų parinkimas. Aiškiam, našiam, mūsų protą praplėčiam tyrimui praverčia gudriai parinktas duomenų rinkinys. Pasidalinu pavyzdžiu, kaip lietuvių liaudies pasakomis tyriau pasakojimo kalbą, kaip nagrinėjau ne pačius tekstus, o jų interpretacijas.
Pakeista 32 eilutė iš:
# Laisvo mąstymo užtikrinimas. Pasąmonės lavinimas. Bendravimas su Dievu. Dievas nebūtinai geras.
į:
# Laisvo mąstymo užtikrinimas. Nuodugniausi atradimai reikalauja visiškai naujo požiūrio. Žinoma, jog pasąmonė itin galinga, užtat ir pavojinga. Pasidalinu patirtimi, kaip mąstymą išlaisvina bendravimas su Dievu, kaip tai įgalina pasvarstyti, jog gyvenimas nebūtinai teisingas, Dievas nebūtinai geras, ką tai galėtų reikšti.
Pakeista 42 eilutė iš:
# Nenumatomi dalykai. Kaip pavyzdį neįprasto mąstymo pristatau Stephen Wolfram tyrimus su ląsteliniais automatais.
į:
# Nenumatomi dalykai. Kaip pavyzdį neįprasto mąstymo pristatau Stephen Wolfram tyrimus su ląsteliniais automatais. Peržvelgiu pavyzdžius, kaip žmonijai teko ir dar gali tekti naujai pasižiūreti į visa tai, ką lyg tai žinome.
2016 spalio 12 d., 11:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 31 eilutė iš:
# Laisvo mąstymo užtikrinimas. Dievas nebūtinai geras.
į:
# Laisvo mąstymo užtikrinimas. Pasąmonės lavinimas. Bendravimas su Dievu. Dievas nebūtinai geras.
2016 spalio 12 d., 10:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 25 eilutė:
# Vaizduotės ribų tyrimas. Bandymas įsivaizduoti požiūrius - Dievo, šviesos spindulio, viruso, ir t.t.
Pridėta 27 eilutė:
# Duomenų parinkimas. Pasakojimo kalba.
Pridėta 31 eilutė:
# Laisvo mąstymo užtikrinimas. Dievas nebūtinai geras.
Pakeista 34 eilutė iš:
III. Išsiaiškinimo mokslas
į:
III. Mokslas ir bendrystė
Ištrintos 43-47 eilutės:

Reikėtų pridėti:
* Vaizduotės ribų tyrimas. Bandymas įsivaizduoti požiūrius - Dievo, šviesos spindulio, viruso, ir t.t.
* Duomenų parinkimas. Pasakojimo kalba.
* Laisvo mąstymo užtikrinimas. Dievas nebūtinai geras.
2016 spalio 12 d., 10:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 41-45 eilutės:

Reikėtų pridėti:
* Vaizduotės ribų tyrimas. Bandymas įsivaizduoti požiūrius - Dievo, šviesos spindulio, viruso, ir t.t.
* Duomenų parinkimas. Pasakojimo kalba.
* Laisvo mąstymo užtikrinimas. Dievas nebūtinai geras.
2016 spalio 12 d., 02:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-12 eilutės iš
Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus, kuriais filosofinis klausimas įkvėpia technologinį atsakymą. Iškeliu šiuolaikinius išradėjus: architektus Christopher Alexander ir Sarah Susanka, technologą Buckminster Fuller, politologą Robert E. Horn, filosofą Stephen Toulmin, verslo konsultantus Dave Gray, Sunni Brown, James Canufo, valstybinio saugumo analitiką Morgan D. Jones, menininkę Natalie d'Arbeloff, matematikus Bradford Hansen-Smith, George Polya, Paul Zeitz, inžinierių Genrich Altshuller, fiziką-matematiką-programuotoją-verslininką Stephen Wolfram. Juos papildau žymiais filosofais Platonu, Aristoteliu, Kantu, Dekartu, Heidegeriu. Mokinį supažindinu su įvairiais priėjimais - fenomenologiniu, egzistenciniu, struktūralistiniu, metafiziniu, meniniu, estetiniu, pragmatiniu, loginiu, matematiniu, epistemologiniu, etiniu, kultūriniu ir istoriniu. Skatinu pažinti save, mąstyti išradingai ir atsakingai. Vadovėlis tiks, kaip priemonė platesniam ar siauresniam filosofijos ar jai giminingam mokslo pratyboms. Dėstau tokia tvarka, kad mokinys galėtų savarankiškai mokytis, arba mokytojas galėtų jam užduoti susigalvoti savo klausimą, jį kūrybingai ištirti ir prasmingai atsakyti.
į:
Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus, kuriais filosofinis klausimas įkvėpia technologinį atsakymą. Iškeliu šiuolaikinius išradėjus: architektus Christopher Alexander ir Sarah Susanka, technologą Buckminster Fuller, politologą Robert E. Horn, filosofą Stephen Toulmin, verslo konsultantus Dave Gray, Sunni Brown, James Canufo, valstybinio saugumo analitiką Morgan D. Jones, menininkę Natalie d'Arbeloff, matematikus Bradford Hansen-Smith, George Polya, Paul Zeitz, inžinierių Genrich Altshuller, fiziką-matematiką-programuotoją-verslininką Stephen Wolfram. Juos papildau žymiais filosofais Platonu, Aristoteliu, Kantu, Dekartu, Heidegeriu. Mokau naudotis šių mąstytojų veikalais. Mokinį supažindinu su įvairiais priėjimais - fenomenologiniu, egzistenciniu, struktūralistiniu, metafiziniu, meniniu, estetiniu, pragmatiniu, loginiu, matematiniu, epistemologiniu, etiniu, kultūriniu ir istoriniu. Skatinu pažinti save, mąstyti išradingai ir atsakingai. Vadovėlis tiks, kaip priemonė platesniam ar siauresniam filosofijos ar jai giminingam mokslo pratyboms. Dėstau tokia tvarka, kad mokinys galėtų savarankiškai mokytis, arba mokytojas galėtų jam užduoti susigalvoti savo klausimą, jį kūrybingai ištirti ir prasmingai atsakyti.
Pakeistos 35-41 eilutės iš
# Ethics: The Algebra of Copyright. Stating more broadly the whole system of ways of figuring things out.
# Context. Plato's Republic: cave
. Obstacles by the system we live in (Alexander, Saranka). Plato's microscope. Buckminster Fuller - poet-prophet. Talking to the Universe.
# Conceptual revolutions: "The Astronomical Distance Ladder by Terrence Tao" (watch together).
# A future revolution? Automata
. Stephen Wolfram.
# A guide for teachers. Using this book with various courses
. Relating to discussion of Plato's Republic.
# Judėjimo užvedimas
.
į:
# Visuomenės turtas. Paaiškinu, kaip svarbu dalintis, atsisakyti autorinių teisių vardan bendradarbiavimo, bendrystės. Tai sieju su dorovės sandara, dešimt Dievo įsakymais.
# Kliūtys. Paaiškinu santykį tarp filosofų ir technologų
, kaip vieni nenori atsakymų, o kiti nenori klausimų. Platono uolos vaizdiniu įspėju, kaip sunku sudominti tiesa. Visgi, Sarankai pavyko įveikti kliūtis su kuriomis Alexander susidūrė. Buckminster Fuller ėmėsi poeto-pranašo vaidmens, kalbino visatą, puoselėjo judėjimą.
# Perversmų eiga. Savaip perpasakoju matematiko Terrence Tao paskaitą apie "Astronominių nuotolių kopėčias", kaip mąstytojai nuo Aristotelio laikų rėmėsi vieni kitais, išmąstydami žemės ir mėnulio dydžius, o mūsų laikais, galaktikos ir visatos mąstus. Tai nuoseklaus mąstymo istorija, tuo pačiu, istorijos istorija, ką žmonija sugebėjo.
# Nenumatomi dalykai. Kaip pavyzdį neįprasto mąstymo pristatau Stephen Wolfram tyrimus su ląsteliniais automatais.
# Šviesuolių bendrystė. Atsakymų taikyti dažnai tenka įkvėpti judėjimą, diegti kultūrą ar bendrystę. Galima pasimokyti iš tokių judėjimų steigėjų, kaip antai skautų (Lord Baden-Powell), alkoholikų anonimų (Bill Wilson, Bob Smith). Kaip gyventi klausimais, nežinojimu, kada visi pratę gyventi atsakymais, žinojimu?
# Švietėjams. Paaiškinimai, kaip galima šiuo vadovėliu naudotis. Pasidalinu patirtimi, kaip pratybų metu mokinius skatinau ir mokiau gvildenti savo klausimus, kaip tai siejau su Platono Valstybės aptarimu.
2016 spalio 12 d., 02:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 31-33 eilutės iš
III. Žinojimo rūmai
# Creativity in Math. The general example of how we figure things out. Overview of a system of the ways of figuring things out. Compare with Descartes' universal problem solving.
# Stephen Toulmin: Uses of Argument. Heidegger's world, Aristotle's techne, Plato's know-how. TRIZ. Other examples of the comprehensive system of figuring things out
.
į:
III. Išsiaiškinimo mokslas
# Žinojimo rūmai. Apžvelgiu įvairiausius išsiaiškinimo būdus, kaip jie susidėlioja. Palyginu su Dekarto universaliu sprendimo būdu.
# Matematikos išsiaiškinimo būdai. Parodau, kaip nagrinėti matematikos išsiaiškinimo būdus, kokius yra aprašę Polya ir Zeitz, kaip juos visus sudėlioti ir apžvelgti.
# Išmonės. Pristatau Toulmin mintis, kaip kiekviena veikla remiasi savais išvedžiojimais. Tai sieju su Heidegerio pasauliais, Aristotelio išmanymais (techne), Platono sugebėjimais
. Taip kad kiekvienam mokslui galima suręsti panašius bet savitus "žinojimo rūmus". Palyginu su TRIZ išradimo sistema.
2016 spalio 12 d., 01:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 28-29 eilutės iš
# Šventraščių nagrinėjimas. Kaip tikėjimas padrąsina mus gilintis į šventraščius, kaip jie neįprastai lenkia mūsų mąstymą. Panašiai, prasminga nagrinėti ryškių filosofų veikalus. Sieju Maslow ir Jėzaus požiūrius į poreikius ir jų tenkinimą.
# Širdingas gyvenimas. Counterquestions. Engaging the violent.
į:
# Šventraščių nagrinėjimas. Kaip tikėjimas padrąsina mus gilintis į šventraščius, kaip jie neįprastai lenkia mūsų mąstymą. Priešpastatau Maslow ir Jėzaus požiūrius į poreikius ir jų tenkinimą. Panašiai, prasminga nagrinėti ryškiausių filosofų veikalus. Taip pat išskiriu Jėzaus ir Dievo nesutarimą, ar palaikyti gerojo vaiko ar blogojo vaiko pasaulėžiūrą.
# Širdingas gyvenimas. Pasipasakoju, kaip mokiausi bendrauti su smurtaujančiais, kaip įgytą patirtį pavyko išsakyti dėsniais, o tuos dėsnius išsakyti visapusiška dvejonių sandarą, taip kad pavyko pamokyti kitus juos sėkmingai taikyti Kenijoje malšinti įsiplieskiantį išžudymą.
2016 spalio 12 d., 01:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 26-29 eilutės iš
# Truths of the heart and truths of the world.
# Jauduliai, lūkesčiai. Nuotaikų nagrinėjimas.
# Šventraščių nagrinėjimas
. Needs, operating principles.
# Counterquestions. Engaging the violent.
į:
# Širdies ir pasaulio tiesos. Suvokiame, kaip supainiojame širdies ir pasaulio tiesas, taip kad, kas jaudinasi, klysta. Mokomės atskirti širdies tiesą ir ją įsisavinti.
# Lūkesčiai ir jauduliai. Pajuntame, kaip iš lūkesčių kyla jauduliai, neigiami ir teigiami jausmai, nuotaikos. Aptariame, ko galime iš jų pasimokyti.
# Šventraščių nagrinėjimas. Kaip tikėjimas padrąsina mus gilintis į šventraščius, kaip jie neįprastai lenkia mūsų mąstymą. Panašiai, prasminga nagrinėti ryškių filosofų veikalus. Sieju Maslow ir Jėzaus požiūrius į poreikius ir jų tenkinimą.
# Širdingas gyvenimas.
Counterquestions. Engaging the violent.
2016 spalio 12 d., 01:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-12 eilutės iš
Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus, kuriais filosofinis klausimas įkvėpia technologinį atsakymą. Iškeliu šiuolaikinius išradėjus: architektus Christopher Alexander ir Sarah Susanka, technologą Buckminster Fuller, politologą Robert E. Horn, filosofą Stephen Toulmin, verslo konsultantus Dave Gray, Sunni Brown, James Canufo, valstybinio saugumo analitiką Morgan D. Jones, menininkę Natalie d'Arbeloff, matematikus Bradford Hansen-Smith, George Polya, Paul Zeitz, inžinierių Genrich Altshuller, fiziką-matematiką-programuotoją-verslininką Stephen Wolfram. Juos papildau žymiais filosofais Platonu, Kantu, Dekartu, Heidegeriu. Mokinį supažindinu su įvairiais priėjimais - fenomenologiniu, egzistenciniu, struktūralistiniu, metafiziniu, estetiniu, pragmatiniu, loginiu, matematiniu, epistemologiniu, etiniu, kultūriniu ir istoriniu. Skatinu pažinti save, mąstyti išradingai ir atsakingai. Vadovėlis tiks, kaip priemonė platesniam ar siauresniam filosofijos ar jai giminingam mokslo pratyboms. Dėstau tokia tvarka, kad mokinys galėtų savarankiškai mokytis, arba mokytojas galėtų jam užduoti susigalvoti savo klausimą, jį kūrybingai ištirti ir prasmingai atsakyti.
į:
Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus, kuriais filosofinis klausimas įkvėpia technologinį atsakymą. Iškeliu šiuolaikinius išradėjus: architektus Christopher Alexander ir Sarah Susanka, technologą Buckminster Fuller, politologą Robert E. Horn, filosofą Stephen Toulmin, verslo konsultantus Dave Gray, Sunni Brown, James Canufo, valstybinio saugumo analitiką Morgan D. Jones, menininkę Natalie d'Arbeloff, matematikus Bradford Hansen-Smith, George Polya, Paul Zeitz, inžinierių Genrich Altshuller, fiziką-matematiką-programuotoją-verslininką Stephen Wolfram. Juos papildau žymiais filosofais Platonu, Aristoteliu, Kantu, Dekartu, Heidegeriu. Mokinį supažindinu su įvairiais priėjimais - fenomenologiniu, egzistenciniu, struktūralistiniu, metafiziniu, meniniu, estetiniu, pragmatiniu, loginiu, matematiniu, epistemologiniu, etiniu, kultūriniu ir istoriniu. Skatinu pažinti save, mąstyti išradingai ir atsakingai. Vadovėlis tiks, kaip priemonė platesniam ar siauresniam filosofijos ar jai giminingam mokslo pratyboms. Dėstau tokia tvarka, kad mokinys galėtų savarankiškai mokytis, arba mokytojas galėtų jam užduoti susigalvoti savo klausimą, jį kūrybingai ištirti ir prasmingai atsakyti.
Pakeistos 26-28 eilutės iš
# Truths of the heart and truths of the world. Emotional responses. Needs, operating principles.
į:
# Truths of the heart and truths of the world.
# Jauduliai, lūkesčiai
. Nuotaikų nagrinėjimas.
# Šventraščių nagrinėjimas. Needs, operating principles.
Pridėta 39 eilutė:
# Judėjimo užvedimas.
2016 spalio 12 d., 01:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-25 eilutės iš
# Grožio paieškos. Grožio svarba matematikoje. Neregimas grožis (simpleksai) ir regimas grožis (Mandelbrot aibė). Penkiolika Alexander gyvybės dėsnių ir Fifteen principles of life. Wholeness transformations.
# Six visualizations:
Morgan D. Jones. Software tools for Thinking. Unified Modeling Language. Paradoxes.
į:
# Grožio paieškos. Grožio svarba matematikoje. Neregimas grožis (simpleksai) ir pilnatvės permainos. Regimas grožis (Mandelbrot aibė) ir penkiolika Alexander gyvybės dėsnių.
# Minčių dėliojimas. Šeši minčių santykių pavaizdavimai, jų taikymas samprotavimui (
Morgan D. Jones). Pavyzdys programų kūrėjams: Unified Modeling Language. Programinės įrangos panaudojimas minčių dėliojimui, pertvarkymui. Įvairiausių nesusivedimų (paradoksų) apžvalga, jų kildinimas iš minčių pertvarkymo iššūkių.
2016 spalio 12 d., 01:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 19-21 eilutės iš
# Apibrėžimas. Susiduriame su žodžių nepakankamumu (Alexander "savybė be pavadinimo"). Mokomės, kaip besąlygiškam požiūriui rasti išeities tašką (kaip antai Dekarto abejojimą), kaip atsakymus išsakyti sandaromis, tai yra, požiūrių tarpusavio santykiais. Mokomės sandarų abėcėlės: dvejybės, trejybės, ketverybės bei jų atvaizdų.
# Atsakymų surašymas. Alexander išmąstė, jog gyvybingi pastatai statomi gairių kalba. Kiekviena gairė nurodo, kaip vietoje spręsti kurį nors klausimą, sandara palaikyti pasikartojančią veiklą, derinti priešingas jėgas. Mokomės tokias gaires aprašyti ir jas sieti gairių kalba.
į:
# Apibrėžimas. Susiduriame su žodžių nepakankamumu (Alexander "savybė be pavadinimo"). Mokomės, kaip besąlygiškam požiūriui rasti išeities tašką (kaip antai Dekarto abejojimą), kaip atsakymus išsakyti sandaromis, tai yra, požiūrių tarpusavio santykiais. Mokomės sandarų abėcėlės: dvejybės, trejybės, ketverybės bei jų atvaizdų. Mokomės proto žaismais apibrėžti 12 aplinkybių, kurias palyginame su Kanto kategorijomis.
# Atsakymų surašymas. Alexander išmąstė, jog gyvybingi pastatai statomi gairių kalba. Kiekviena gairė nurodo, kaip vietoje spręsti kurį nors klausimą, sandara palaikyti pasikartojančią veiklą, derinti priešingas jėgas. Mokomės aprašyti tokias gaires bei jas siejančią gairių kalbą
.
Pakeistos 23-24 eilutės iš
# Natalie d'Arbeloff. Hands-on work. Circle folding. The kinds of opposites.
# Beauty as a guide in mathematics. Mandelbrot set vs. Simplex. Twelve topologies (and Kant's twelve categories)
. Fifteen principles of life. Wholeness transformations.
į:
# Įgūdžių lavinimas. Mokomės reiškinį tirti meniškai, be išankstinių nusistatymų (Natalie d'Arbeloff). Pavyzdys, kaip mąstyti rankomis, tai skritulių lankstymas (Bradford Hansen-Smith). Tokia veikla įžvelgiame, pavyzdžiui, kokių skirtingų priešingybių pasitaiko.
# Grožio paieškos. Grožio svarba matematikoje. Neregimas grožis (simpleksai) ir regimas grožis (Mandelbrot aibė). Penkiolika Alexander gyvybės dėsnių ir
Fifteen principles of life. Wholeness transformations.
Pridėta 52 eilutė:
* Unified Architectural Theory: Form, Language, Complexity. Nikos Salingaros. Vajra Books, 2013.
2016 spalio 12 d., 00:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

(Anglų kalba)
2016 spalio 12 d., 00:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-10 eilutės iš
Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus, kuriais filosofinis klausimas įkvėpia technologinį atsakymą. Iškeliu šiuolaikinius išradėjus: architektus Christopher Alexander ir Sarah Susanka, technologą Buckminster Fuller, politologą Robert E. Horn, filosofą Stephen Toulmin, verslo konsultantus Dave Gray, Sunni Brown, James Canufo, valstybinio saugumo analitiką Morgan D. Jones, menininkę Natalie d'Arbeloff, matematikus Bradford Hansen-Smith, George Polya, Paul Zeitz, inžinierių Genrich Altshuller, fiziką-matematiką-programuotoją-verslininką Stephen Wolfram. Juos papildau žymiais filosofais Platonu, Kantu, Dekartu, Heidegeriu. Mokinį supažindinu su įvairiais priėjimais - fenomenologiniu, egzistenciniu, metafiziniu, estetiniu, pragmatiniu, loginiu, matematiniu, epistemologiniu, etiniu, kultūriniu ir istoriniu. Užtat vadovėlis tiks, kaip priemonė platesniam ar siauresniam filosofijos ar jai giminingam mokslo pratyboms. Visa tai išdėstau tokia tvarka, kad mokinys galėtų savarankiškai mokytis, arba mokytojas galėtų jam užduoti susigalvoti savo klausimą, jį kūrybingai ištirti ir prasmingai atsakyti.
į:
Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus, kuriais filosofinis klausimas įkvėpia technologinį atsakymą. Iškeliu šiuolaikinius išradėjus: architektus Christopher Alexander ir Sarah Susanka, technologą Buckminster Fuller, politologą Robert E. Horn, filosofą Stephen Toulmin, verslo konsultantus Dave Gray, Sunni Brown, James Canufo, valstybinio saugumo analitiką Morgan D. Jones, menininkę Natalie d'Arbeloff, matematikus Bradford Hansen-Smith, George Polya, Paul Zeitz, inžinierių Genrich Altshuller, fiziką-matematiką-programuotoją-verslininką Stephen Wolfram. Juos papildau žymiais filosofais Platonu, Kantu, Dekartu, Heidegeriu. Mokinį supažindinu su įvairiais priėjimais - fenomenologiniu, egzistenciniu, struktūralistiniu, metafiziniu, estetiniu, pragmatiniu, loginiu, matematiniu, epistemologiniu, etiniu, kultūriniu ir istoriniu. Skatinu pažinti save, mąstyti išradingai ir atsakingai. Vadovėlis tiks, kaip priemonė platesniam ar siauresniam filosofijos ar jai giminingam mokslo pratyboms. Dėstau tokia tvarka, kad mokinys galėtų savarankiškai mokytis, arba mokytojas galėtų jam užduoti susigalvoti savo klausimą, jį kūrybingai ištirti ir prasmingai atsakyti.
Pridėta 13 eilutė:
I. Klausimai ir atsakymai.
Pakeistos 17-19 eilutės iš
# Apibrėžimas.
# [[ShortBook4 | Chapter 4]] The quality without a name. Structuralism: how to talk about absolutes. Finding a place to start: (Descartes - doubting). Everything. Divisions of everything: twosome, threesome
, foursome. Many examples, especially the importance of the three-cycle in investigation (I think therefore I am). Representations.
# [[ShortBook5 | Chapter 5]] Patterns: structure/activity/tensions. How to document them. How they come together in a pattern language
.
į:
# Apibrėžimas. Susiduriame su žodžių nepakankamumu (Alexander "savybė be pavadinimo"). Mokomės, kaip besąlygiškam požiūriui rasti išeities tašką (kaip antai Dekarto abejojimą), kaip atsakymus išsakyti sandaromis, tai yra, požiūrių tarpusavio santykiais. Mokomės sandarų abėcėlės: dvejybės, trejybės, ketverybės bei jų atvaizdų.
# Atsakymų surašymas. Alexander išmąstė, jog gyvybingi pastatai statomi gairių kalba. Kiekviena gairė nurodo, kaip vietoje spręsti kurį nors klausimą, sandara palaikyti pasikartojančią veiklą, derinti priešingas jėgas. Mokomės tokias gaires aprašyti ir jas sieti gairių kalba
.

II. Nuojautos ir sandaros
Pridėtos 26-27 eilutės:

III. Žinojimo rūmai
2016 spalio 12 d., 00:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-16 eilutės iš
#
# [[ShortBook3 | Chapter 3]] Robert Horn: Visual language. Gamestorming. Working together
.
į:
# Minčių žadinimas. Pratinamės užsirašinėti mintis, paišyti sumanymus (Sunni Brown), išsireikšti vaizdine kalba (Robert E. Horn), išjudinti mąstymą žaidimais su kitais (Gamestorming).
# Apibrėžimas.
2016 spalio 12 d., 00:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
# Pavyzdinis klausimo gvildenimas. Kaip Christopher Alexander ištyrė, kodėl pastate jaučiamės gyvi ar negyvi? Mokomės įsiklausyti, ką jaučiame, ar dėl to sutariame.
į:
# Pavyzdinis klausimo gvildenimas. Kaip Christopher Alexander ištyrė, kodėl pastate jaučiamės gyvi ar negyvi? Mokomės įsiklausyti, ką jaučiame, ir pasitikrinti, ar dėl to sutariame.
2016 spalio 12 d., 00:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-14 eilutės iš
# [[ShortBook1 | Chapter 1]] Philosophy (unsolved riddles), technology (solved riddles) and science (solutions). Philosophy as the pursuit of wisdom about life. Existentialism as our situation in life. Do we know ourselves: What is our deepest value in life? Are we growing further: What is a question that we will investigate? Will consider ways of figuring out. Start with Christopher Alexander's practical question: What makes a building alive? Phenomenology: Can we agree on what is "alive"? Go through Alexander's examples.
# [[ShortBook2 | Chapter 2]] Buckminster Fuller's question? Deepest values. Investigatory questions. The method of classifying and organizing.
į:
# Pavyzdinis klausimo gvildenimas. Kaip Christopher Alexander ištyrė, kodėl pastate jaučiamės gyvi ar negyvi? Mokomės įsiklausyti, ką jaučiame, ar dėl to sutariame.
# Vertybės ir klausimai. Apžvelgiame žmonių atsakymus, kuri vertybė jiems kertinė, visas kitas aprėpianti? Taip pat, į kurį klausimą norėtų rasti atsakymą? Mokomės kaupti tokius pasisakymus ir juos rūšiuoti. Aptariame, kaip susigalvoti savo klausimą, kaip jame slypi, Kas aš esu?
#
2016 spalio 12 d., 00:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-12 eilutės iš
Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus, kuriais filosofinis klausimas įkvėpia technologinį atsakymą. Iškeliu šiuolaikinius išradėjus: architektus Christopher Alexander ir Sarah Susanka, technologą Buckminster Fuller, politologą Robert E. Horn, filosofą Stephen Toulmin, verslo konsultantus Dave Gray, Sunni Brown, James Canufo, valstybinio saugumo analitiką Morgan D. Jones, menininkę Natalie d'Arbeloff, Mokinį supažindinu su įvairiais priėjimais - fenomenologiniu, egzistenciniu, metafiziniu, estetiniu, pragmatiniu, loginiu, matematiniu, epistemologiniu, etiniu, kultūriniu ir istoriniu. Užtat vadovėlis tiks, kaip priemonė platesniam ar siauresniam filosofijos ar jai giminingam mokslo pratyboms. Visa tai išdėstau tokia tvarka, kad mokinys galėtų savarankiškai mokytis, arba mokytojas galėtų jam užduoti susigalvoti savo klausimą, jį kūrybingai ištirti ir prasmingai atsakyti.

Pradedu
į:
Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus, kuriais filosofinis klausimas įkvėpia technologinį atsakymą. Iškeliu šiuolaikinius išradėjus: architektus Christopher Alexander ir Sarah Susanka, technologą Buckminster Fuller, politologą Robert E. Horn, filosofą Stephen Toulmin, verslo konsultantus Dave Gray, Sunni Brown, James Canufo, valstybinio saugumo analitiką Morgan D. Jones, menininkę Natalie d'Arbeloff, matematikus Bradford Hansen-Smith, George Polya, Paul Zeitz, inžinierių Genrich Altshuller, fiziką-matematiką-programuotoją-verslininką Stephen Wolfram. Juos papildau žymiais filosofais Platonu, Kantu, Dekartu, Heidegeriu. Mokinį supažindinu su įvairiais priėjimais - fenomenologiniu, egzistenciniu, metafiziniu, estetiniu, pragmatiniu, loginiu, matematiniu, epistemologiniu, etiniu, kultūriniu ir istoriniu. Užtat vadovėlis tiks, kaip priemonė platesniam ar siauresniam filosofijos ar jai giminingam mokslo pratyboms. Visa tai išdėstau tokia tvarka, kad mokinys galėtų savarankiškai mokytis, arba mokytojas galėtų jam užduoti susigalvoti savo klausimą, jį kūrybingai ištirti ir prasmingai atsakyti.
2016 spalio 11 d., 23:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus, kuriais filosofinis klausimas įkvėpia technologinį atsakymą. Mokinį supažindinu su įvairiais priėjimais - fenomenologiniu, egzistenciniu, metafiziniu, estetiniu, pragmatiniu, loginiu, matematiniu, epistemologiniu, etiniu, kultūriniu ir istoriniu. Užtat vadovėlis tiks, kaip priemonė platesniam ar siauresniam filosofijos ar jai giminingam mokslo pratyboms. Visa tai išdėstau tokia tvarka, kad mokinys galėtų savarankiškai mokytis, arba mokytojas galėtų jam užduoti susigalvoti savo klausimą, jį kūrybingai ištirti ir išgauti prasmingų išvadų.
į:
Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus, kuriais filosofinis klausimas įkvėpia technologinį atsakymą. Iškeliu šiuolaikinius išradėjus: architektus Christopher Alexander ir Sarah Susanka, technologą Buckminster Fuller, politologą Robert E. Horn, filosofą Stephen Toulmin, verslo konsultantus Dave Gray, Sunni Brown, James Canufo, valstybinio saugumo analitiką Morgan D. Jones, menininkę Natalie d'Arbeloff, Mokinį supažindinu su įvairiais priėjimais - fenomenologiniu, egzistenciniu, metafiziniu, estetiniu, pragmatiniu, loginiu, matematiniu, epistemologiniu, etiniu, kultūriniu ir istoriniu. Užtat vadovėlis tiks, kaip priemonė platesniam ar siauresniam filosofijos ar jai giminingam mokslo pratyboms. Visa tai išdėstau tokia tvarka, kad mokinys galėtų savarankiškai mokytis, arba mokytojas galėtų jam užduoti susigalvoti savo klausimą, jį kūrybingai ištirti ir prasmingai atsakyti.
2016 spalio 11 d., 23:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus, kuriais filosofinis klausimas įkvėpia technologinį atsakymą. Mokinį supažindinu su įvairiais priėjimais - fenomenologiniu, egzistenciniu, metafiziniu, estetiniu, pragmatiniu, loginiu, matematiniu, epistemologiniu, etiniu, kultūriniu ir istoriniu. Užtat vadovėlis tiks, kaip priemonė platesniam ar siauresniam filosofijos ar jai giminingam mokslo pratyboms. Visa tai išdėstau tokia tvarka, kad mokinys galėtų savarankiškai mokytis, arba mokytojas galėtų jam užduoti susigalvoti savo klausimą, jį kūrybingai ištirti ir susilaukti prasmingų išvadų.
į:
Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus, kuriais filosofinis klausimas įkvėpia technologinį atsakymą. Mokinį supažindinu su įvairiais priėjimais - fenomenologiniu, egzistenciniu, metafiziniu, estetiniu, pragmatiniu, loginiu, matematiniu, epistemologiniu, etiniu, kultūriniu ir istoriniu. Užtat vadovėlis tiks, kaip priemonė platesniam ar siauresniam filosofijos ar jai giminingam mokslo pratyboms. Visa tai išdėstau tokia tvarka, kad mokinys galėtų savarankiškai mokytis, arba mokytojas galėtų jam užduoti susigalvoti savo klausimą, jį kūrybingai ištirti ir išgauti prasmingų išvadų.
2016 spalio 11 d., 23:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-11 eilutės iš
Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus. Visa tai išdėstau tokia tvarka, kad mokinys galėtų savarankiškai juo naudotis, arba mokytojas galėtų jam užduoti susigalvoti savo klausimą, jį kūrybingai ištirti ir susilaukti prasmingų išvadų.
į:
Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus, kuriais filosofinis klausimas įkvėpia technologinį atsakymą. Mokinį supažindinu su įvairiais priėjimais - fenomenologiniu, egzistenciniu, metafiziniu, estetiniu, pragmatiniu, loginiu, matematiniu, epistemologiniu, etiniu, kultūriniu ir istoriniu. Užtat vadovėlis tiks, kaip priemonė platesniam ar siauresniam filosofijos ar jai giminingam mokslo pratyboms. Visa tai išdėstau tokia tvarka, kad mokinys galėtų savarankiškai mokytis, arba mokytojas galėtų jam užduoti susigalvoti savo klausimą, jį kūrybingai ištirti ir susilaukti prasmingų išvadų.

Pradedu
2016 spalio 11 d., 23:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus. Visa tai išdėstau, kad
į:
Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus. Visa tai išdėstau tokia tvarka, kad mokinys galėtų savarankiškai juo naudotis, arba mokytojas galėtų jam užduoti susigalvoti savo klausimą, jį kūrybingai ištirti ir susilaukti prasmingų išvadų.
2016 spalio 11 d., 23:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-11 eilutės iš
į:
Štai vadovėlis pasimokyti, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Pasidalinu savo, kaip mąstytojo, keliasdešimt metų patirtimi. Taip pat pristatau kitų išmąstytus išsiaiškinimo būdus. Visa tai išdėstau, kad
Pakeistos 22-23 eilutės iš
# Truths of the heart and truths of the world. Emotional responses. Counterquestions. Needs, operating principles.
į:
# Truths of the heart and truths of the world. Emotional responses. Needs, operating principles.
# Counterquestions. Engaging the violent.
Pridėta 30 eilutė:
# A guide for teachers. Using this book with various courses. Relating to discussion of Plato's Republic.
2016 spalio 11 d., 23:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 31 eilutė:
* A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. Christopher Alexander. Center for Environmental Structure, 1977.
Ištrinta 32 eilutė:
* A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. Christopher Alexander. Center for Environmental Structure, 1977.
Ištrintos 34-35 eilutės:
* The Thinker's Toolkit: 14 Powerful Techniques for Problem Solving. Morgan D. Jones. Crown Business, 1998.
* Gamestorming: A Playbook for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers. Dave Gray, Sunni Brown, James Macanufo. O'Reilly Media, 2010.
Ištrintos 35-36 eilutės:
* How to Solve it: A New Aspect of Mathematical Method. George Polya. Princeton University Press, 1944.
* The Art and Craft of Problem Solving. Paul Zeitz. Wiley, 2006.
Pridėtos 37-38 eilutės:
* Gamestorming: A Playbook for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers. Dave Gray, Sunni Brown, James Macanufo. O'Reilly Media, 2010.
* No More Secondhand God: And Other Writings. Buckminster Fuller. Southern Illinois University Press, 1967.
Pridėtos 40-43 eilutės:
* The Thinker's Toolkit: 14 Powerful Techniques for Problem Solving. Morgan D. Jones. Crown Business, 1998.
* How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. George Polya. Princeton University Press, 1944.
* The Not So Big House: A Blueprint for the Way We Really Live. Sarah Susanka. Taunton Press, 2009.
* The Uses of Argument. Stephen Toulmin. Cambridge University Press, 2003.
Pakeistos 45-48 eilutės iš
* The Uses of Argument. Stephen Toulmin.
* Buckminster Fuller
.
* The Not So Big House: A Blueprint for the Way We Really Live. Sarah Susanka.
į:
* The Art and Craft of Problem Solving. Paul Zeitz. Wiley, 2006.

---------------------
2016 spalio 11 d., 21:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 12-28 eilutės iš
į:
# [[ShortBook1 | Chapter 1]] Philosophy (unsolved riddles), technology (solved riddles) and science (solutions). Philosophy as the pursuit of wisdom about life. Existentialism as our situation in life. Do we know ourselves: What is our deepest value in life? Are we growing further: What is a question that we will investigate? Will consider ways of figuring out. Start with Christopher Alexander's practical question: What makes a building alive? Phenomenology: Can we agree on what is "alive"? Go through Alexander's examples.
# [[ShortBook2 | Chapter 2]] Buckminster Fuller's question? Deepest values. Investigatory questions. The method of classifying and organizing.
# [[ShortBook3 | Chapter 3]] Robert Horn: Visual language. Gamestorming. Working together.
# [[ShortBook4 | Chapter 4]] The quality without a name. Structuralism: how to talk about absolutes. Finding a place to start: (Descartes - doubting). Everything. Divisions of everything: twosome, threesome, foursome. Many examples, especially the importance of the three-cycle in investigation (I think therefore I am). Representations.
# [[ShortBook5 | Chapter 5]] Patterns: structure/activity/tensions. How to document them. How they come together in a pattern language.
# Natalie d'Arbeloff. Hands-on work. Circle folding. The kinds of opposites.
# Beauty as a guide in mathematics. Mandelbrot set vs. Simplex. Twelve topologies (and Kant's twelve categories). Fifteen principles of life. Wholeness transformations.
# Six visualizations: Morgan D. Jones. Software tools for Thinking. Unified Modeling Language. Paradoxes.
# Truths of the heart and truths of the world. Emotional responses. Counterquestions. Needs, operating principles.
# Creativity in Math. The general example of how we figure things out. Overview of a system of the ways of figuring things out. Compare with Descartes' universal problem solving.
# Stephen Toulmin: Uses of Argument. Heidegger's world, Aristotle's techne, Plato's know-how. TRIZ. Other examples of the comprehensive system of figuring things out.
# Ethics: The Algebra of Copyright. Stating more broadly the whole system of ways of figuring things out.
# Context. Plato's Republic: cave. Obstacles by the system we live in (Alexander, Saranka). Plato's microscope. Buckminster Fuller - poet-prophet. Talking to the Universe.
# Conceptual revolutions: "The Astronomical Distance Ladder by Terrence Tao" (watch together).
# A future revolution? Automata. Stephen Wolfram.
Pakeistos 31-32 eilutės iš
* The Timeless Way of Building. Christopher Alexander.
* A Pattern Language. Christopher Alexander.
į:
* The Timeless Way of Building. Christopher Alexander. Oxford University Press, 1979.
* A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. Christopher Alexander. Center for Environmental Structure, 1977
.
Pakeistos 35-43 eilutės iš
* The Thinker's Toolkit: 14 Powerful Techniques for Problem Solving. Morgan Jones.
* Gamestorming: A Playbook for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers. Dave Gray
* Designing with Natural Forms. Natalie d'Arbeloff. Batsford Art & Craft Books
.
* How to Solve it: A New Aspect of Mathematical Method. George Polya. Penguin Science.
* The Art and Craft
of Problem Solving. Paul Zeitz.
* The Doodle Revolution: Unlock the Power to Think Differently. Sunni Brown.
* Visual Language: Global Communication for the 21st Century. Robert E. Horn.
* A New Kind of Science
. Stephen Wolfram.
į:
* The Thinker's Toolkit: 14 Powerful Techniques for Problem Solving. Morgan D. Jones. Crown Business, 1998.
* Gamestorming: A Playbook for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers. Dave Gray, Sunni Brown, James Macanufo. O'Reilly Media, 2010
.
* Designing with Natural Forms. Natalie d'Arbeloff. Batsford Art & Craft Books, 1973.
* How to Solve it: A New Aspect of Mathematical Method. George Polya. Princeton University Press, 1944.
* The Art and Craft of Problem Solving
. Paul Zeitz. Wiley, 2006.
* The Doodle Revolution: Unlock the Power to Think Differently. Sunni Brown. Portfolio, 2015
.
* Visual Language: Global Communication for the 21st Century. Robert E. Horn. MacroVU Press, 1998.
* A New Kind of Science. Stephen Wolfram. Wolfram Media, 2002.
* The Uses of Argument. Stephen Toulmin.
* Buckminster Fuller.
* The Not So Big House: A Blueprint for the Way We Really Live. Sarah Susanka.
2016 spalio 11 d., 21:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 17-18 eilutės iš
* The Nature of Order. Christopher Alexander.
į:
* The Nature of Order: An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe, Book 1 - The Phenomenon of Life. Christopher Alexander. Center for Environmental Structure, 2002.
* The Nature of Order: An Essay on the Art of Building and the Nature of the Universe, Book 2 - The Process of Creating Life. Christopher Alexander. Center for Environmental Structure, 2006
.
Pakeista 23 eilutė iš:
* Paul Zeitz.
į:
* The Art and Craft of Problem Solving. Paul Zeitz.
Pridėtos 25-26 eilutės:
* Visual Language: Global Communication for the 21st Century. Robert E. Horn.
* A New Kind of Science. Stephen Wolfram.
2016 spalio 11 d., 21:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 23 eilutė:
* The Doodle Revolution: Unlock the Power to Think Differently. Sunni Brown.
2016 spalio 11 d., 21:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 17 eilutė:
* The Nature of Order. Christopher Alexander.
Pridėtos 21-22 eilutės:
* How to Solve it: A New Aspect of Mathematical Method. George Polya. Penguin Science.
* Paul Zeitz.
2016 spalio 11 d., 21:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 14-19 eilutės:

* The Timeless Way of Building. Christopher Alexander.
* A Pattern Language. Christopher Alexander.
* The Thinker's Toolkit: 14 Powerful Techniques for Problem Solving. Morgan Jones.
* Gamestorming: A Playbook for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers. Dave Gray
* Designing with Natural Forms. Natalie d'Arbeloff. Batsford Art & Craft Books.
2016 spalio 11 d., 21:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-27 eilutės iš
'''Šaltiniai'''
į:
'''Šaltiniai'''
To appreciate technical disciplines as sources of philosophical challenges and approaches, to know a variety of ways of figuring things out, and to learn to formulate and investigate one's own profound questions.


We explore how science (the solving of riddles) links philosophy (the collection of unsolved riddles) and technology (the collection of solved riddles). Students will learn to ask a profound question, design an investigation, get help from others, find practical answers, share results and value subsequent questions. They will be introduced to thinkers from a variety of technical fields who developed practical methodologies in response to philosophical questions. Such thinkers include architects Christopher Alexander, Sarah Susanka and Buckminster Fuller, mathematicians George Polya and Paul Zeitz, philosopher Stephen Toulmin, engineer Genrich Altshuller, artist Natalie d'Arbeloff, scientist Stephen Wolfram, analyst Morgan D. Jones and consultants Dave Gray, Sunni Brown and James Macanufo. Students will be exposed to the practical relevance of many areas of philosophy such as phenomenology, aesthetics, metaphysics, existentialism, epistemology, ethics, logic and social philosophy. They will develop their self-knowledge, creativity and critical thinking.

* The Concepts of Philosophy and Technology
* Phenomenological, Existential and Metaphysical Approaches
* Aesthetic and Pragmatic Approaches
* Logical, Mathematical and Epistemological Approaches
* Ethical, Cultural and Historical Approaches
2016 spalio 11 d., 19:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-13 eilutės iš
[++A Handbook for Investigators++]
į:
[++A Handbook for Investigators++]

'''Santrauka'''


'''Turinys'''


'''Šaltiniai'''
2016 spalio 11 d., 19:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
[+A Handbook for Investigators+]
į:
[++A Handbook for Investigators++]
2016 spalio 11 d., 19:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-5 eilutės iš
[[20160819KaipGvildenti]]
į:
[[20160819KaipGvildenti]]

Anglų kalba rašysiu Vadovėlį gvildentojams

[+A Handbook for Investigators+
]
2016 spalio 11 d., 19:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-144 eilutės iš
Parengti vieną lapelį su klausimais ir vieną atmintinę.
---------------------

Vesiu pamoką:

[++Kaip gvildenti savo kiečiausią klausimą?++]

Andrius Kulikauskas, www.ms.lt, ms@ms.lt, +370 607 27 665.

[+Koks mano klausimas?+
]

Kurį klausimą gvildenate ar norėtumėte gvildenti? Tai yra, kuriam norėtumėte rasti atsakymą, kurio kol kas nežinote?

Kuris klausimas jums tuo tarpu svarbiausias ar rimčiausias? Rimtumą galima sverti pirštais. Kiek jų paaukotumėte už atsakymą į savo klausimą?

Kas nesugalvoja klausimo, gali pamąstyti: Kuri vertybė jums kertinė, visas kitas aprėpianti? Prasminga pažinti save. Kada pažįstame save, išdrįstame pripažinti, ko nežinome, domėtis kitais, gyventi klausimais ir amžinai bręsti, lavintis, gyventi.

[+Klausimų pavyzdžiai+]

Christopher Alexander: Kodėl mūsų laikų profesionalų architektų sumanyti pastatai mus mirtinai slegia, tuo tarpu nuo seno "mėgėjų" pastatytos bakužės visai jaukios, mus gaivina? Iš šito buitinio klausimo pasipila filosofiniai klausimai:
* Likimo (egzistencializmo): Kaip mus veikia mūsų aplinka ir kaip mes ją valdome? Kas nuo mūsų priklauso?
* Patirties (fenomenologijos): Kokį aplinkos poveikį jaučiame?
* Pažinimo (epistemologijos): Ar galime sutarti dėl to, ką jaučiame?
* Sandaros (metafizikos): Kokiais dėsniais tas poveikis reiškiasi?
* Gyvenimiškumo (pragmatizmo): Kaip mums sustatyti savo aplinką, kad ji mus teigiamai veiktų?
* Dievo (teologijos): Iš kur kyla tas poveikis?
* Dorovės (etikos): Kodėl atmetame teigiamą poveikį ir vystome neigiamą poveikį?
* Praeities (istorijos): Ar praeityje buvo kitaip? Ir kodėl?
* Visuomenės (politikos): Kaip ir kodėl mūsų santvarka esamą tvarką palaiko?

Sėkmingai gvildenau:
* Kaip viską žinoti?
* Kaip tą žinojimą gražiai taikyti?
* Kaip žinoti ir apibrėžti besąlygiškai?
* Kaip kas įvyksta?
* Kaip bendrauti su Dievu?
* Kaip gyventi širdies tiesa?
* Kaip burti šviesuolius?
* Kaip viską suvesti?
* Kaip išsiaiškiname?
* Kaip suveikia maldos?
* Kaip įsivaizduoti Dievo požiūrį?
* Kaip įmanoma elgtis?
* Kaip grįsti dorovę?

Apžvelgsime dalyvių klausimus.

[+Išryškink savo klausimą+]

Įsiklausyk į savo klausimą. Kuo jisai svarbus? Kodėl jis parūpėjo? Koks jo tikslas? Kokia jo prasmė? Kur jisai veda? Gal yra svarbesnis klausimas? Kaip jisai tave brandina? Kaip tave brandintų atsakymas?

Išsakyk dalykiškai: Kaip? Gyvenimiškai: Kam to reikia? Visuomeniškai: Kokį panašų klausimą kiti klausia? Kodėl niekas kol kas nerado atsakymo? Kodėl neieško ten, kur rastų?

Išsakyk ko drąsiau, aiškiau, nuoširdžiau, asmeniškiau, paprasčiau, svariau, plačiau, gražiau, nuodugniau.

Kada pagausite savo klausimo besąlygiškumą, tada paaiškės, kaip jisai tampa vis labiau sąlygiškas. O tas jo sąlygiškėjimas ir yra jo atsakymas. Lavink įžvalgą, kas sąlygiška ir kas nesąlygiška. Teisingai išsakytas jūsų klausimas pats atsakys save. Jisai išsivynios visa eile klausimų, kuriais atsilups jo esmė.

O kada jūsų klausimas labai didelis ir neaišku, kaip jį aprėpti, tarp susijusių klausimų, rinkitės tą, kuris kartu paprasčiausias ir turiningiausias. Laikykitės savo klausimo ir atmeskite visa, kas nesusiję, kad jisai išryškėtų.

[+Nusiteik išspręsti+]

Jei širdingai gyvensi savo klausimu, tavo pasąmonė ims jį spręsti.

Įsivaizduok, per kiek laiko ketini rasti atsakymą. Savaitę, pusę metų ar dešimt metų?

Kasdien savo klausimui skirk tą valandėlę kada tavo protas pajėgiausias. Pasistengk kasdien išspausti nors vieną naują reikšmingą įžvalgą. Ją užsirašyk!

Grįžk prie savo klausimo kada tik neturi ką svarbesnio mąstyti, laukdamas eilėje, vairuodamas, sportuodamas, valgydamas, gulėdamas lovoje. Kalbėk apie tai su savo draugais ir su Dievu. Visas įdomesnes mintis bandyk susieti su savo klausimu.

Brangink savo laiką ir protą. Atsisakyk visų tuščių veiklų ir kratykis nereikalingų nuomonių. Nedalyvauk nuomonių turguje. Rūpinkis žinių tikslingumu, reikalingumu ir pagrįstumu. Vertink pačias reikšmingiausias įžvalgas, jas įsidėmėk ir vis naujai tikrink. Jomis grįsk visas kitas žinias. Išlaisvink protą nuo menkaverčių žinių ir tuščių minčių.

Tapk priimtuvu. Mokykis visko, iš savęs ir visų. Vertink netikėtas įžvalgas, išgirsk pasąmonę ar netgi Dievą.

[+Mokykis+]

Gal kas išmano atsakymą? Kaip iš jų pasimokyti? Koks jų žinojimo pagrindas? Kaip pačiam pasitikrinti?

Kokių sričių žinovu reikėtų tapti? Kokiuose reiškiniuose galėtų slypėti atsakymas? Į kokius duomenis būtų prasminga gilintis?

[+Apžvelk tikrovę+]

Turiningas atsakymas praplečia mūsų sąmonę. Žodžiu, joje, kaip tokioje, neišsitenka. Jis apima daugybę kampų, kurių mes vienu ypu neaprėpiame. Mes patys turime žvelgti iš tų daugybės kampų. Tad reikia prieš save pastatyti turiningus duomenis ir juos įvairiai apžvelgti.

Užtikrintas būdas yra kaupti, rinkti ir rūšiuoti gyvenimiškus pavyzdžius. Kokie reiškiniai susiję su jūsų pavyzdžiu? Juos reikia rinkti ir kaupti. Pavyzdžiui:
* Tirdamas, kaip kas įvyksta, nagrinėjau Basanavičiaus surinktas lietuvių liaudies pasakas.
* Kaip apsisaugoti nuo smegenų plovimo? Rinkau pavyzdžius, kaip abejones išplėsdavau dvejonėmis.
* Kaip aprėpti matematiką? Rinkau matematikos išsiaiškinimo būdus.
* Rinkau atvejus, kaip meldžiausi dviese trise su kitais ir kas iš to gavosi.
Rinkau šviesuolių vertybes, klausimus, užmojus. Rinkau paradoksus (nesusivedimus), duomenų vaizdavimo būdus, išsiaiškinimo būdus, savo išgyvenimus ir ką iš jų pasimokiau, dėsnius, kuriais gyvenime vadovavausi.

Dažnai užtenka 20 ar 30 pavyzdžių juos prasmingai rūšiuoti. Tas rūšis galima įvardinti ir išryškinti jų tarpusavius santykius. Dažnai iškyla septyni požiūriai ir juos papildantis aštuntas požiūris. O, kiek patyriau, mūsų protas gali vienu metu apžvelgti tiktai šešis požiūrius. Tad užtenka vieno kito požiūrio, kad pasijustumėme tarsi namuose, kuriuose atpažįstame visus kambarius, bet neįstengiame jų visų vienu metu įsivaizduoti. Užtat tokia santvarka gali išreikšti mūsų nuojautą. Ir taip pat gali padėti tirti kartu su vienu kitu žmogumi, jei tai padeda mąstyti visapusiškiau.

Pavyzdžiui, apžvelgiau savo patirtį įgytą bendraujant su gaujomis Čikagoje. Gavosi pagrindinis dėsnis:
* Visakame žiūrėk pirmiausia iš jų pusės.
Toliau, septyni dalykiški dėsniai:
* Būk atviras.
* Veik pažingsniui.
* Būk pažeidžiamas.
* Leisk jiems laimėti.
* Leisk jiems mus mokyti.
* Laikykis savo vertybių.
* Prisidėk prie bendro džiaugsmo.
Šiuos dėsnius paskui sėkmingai taikėme gelbėdami Kenijos gyventojus nuo išsižudymo, žr. www.pyramidofpeace.net

Dalyvauk tikrovėje. Gyvenk joje, arčiau jos, pasirink ją. Kaip įsivaizduoji gyvenimo mokyklą? Universitetą?

[+Stebėk save+]

Vesk užrašų knygą. Paišyk piešinėlius, dėliok brėžinius, juos papildyk paaiškinimais ir pasamprotavimais. (Robert Horn vystė tokią vaizdinę kalbą). Rašyk tris knygas sau, kaip siūlė Kęstas Augustis:
* Metraštį eilės tvarka (blogą)
* Sąvokyną medžio tvarka
* Enciklopediją tinklo tvarka (vikipediją)
Domėkis tiek savo sąmone, tiek pasąmone.

Tirk kartu su bendraminčiais. Yra gausybė pratimų bendrom jėgom lavinti kūrybinį mąstymą. Žr. gamestorming.com Manau, toksai pratimas būna itin sėkmingas kada pakaitomis paskiri dalyviai įsijaučia ir atsitokia. Tokiu būdu kartais įsijaučiame į vieną požiūrį, ir kartais galime stebėti iš šalies, kaip deri visi požiūriai. Tokiais atvejais netgi pasijunta šventosios Dvasios plazdenimas, liudijimo šokinėjimas nuo vieno žmogaus prie kito. :)

Stebėk savo mąstymą. Sulėtink savo mąstymą ir stebėk kryptis, kuriomis protas mąsto toliau. Įsidėmėk savo proto ribotumą. Bandyk įvardinti savo proto ribas.

[+Atpažink sandarų abėcėlę+]

Patys rimčiausi atsakymai turi būti apibrėžti ir sustatyti besąlygiškiausiomis sandaromis. Užtat tenka visur atpažinti ir remtis, manau, visų sandarų sandara, tai yra, sąvoka "viskas" ir jos padalinimais, kuriais derina požiūrius. Viskas, tai labai savotiška sąvoka:
* Viskas neturi išorinių rėmų, apima visa ką: žiogą, akinius, saulę, eilėraštį, mane, tave ir patį Dievą.
* Viskas neturi vidinės sandaros. Jis gali būti ir tvarkingas, ir jovalas. Jam visvien. Užtat visi teiginiai apie viską yra teisingi.
* Viskas neturi sieto, jisai paprasčiausia taisyklė, algoritmas priimantis ką tik besugalvotumėme.
* Viskas neturi sąlygų, yra privaloma sąvoka. Ją visi turime, jos negalime atsisakyti, nė jos pasimokyti, nes mūsų pažįstamas pasaulis ribotas, tad jam neturi atitkmens. Jis tad būtinai glūdi mumyse.

Viską galime padalinti į dalis. Gaunasi vis to pačios sandaros. Paprasčiausios, tai:
* Dvejybė (iškyla apmąstant būtį). Vienu požiūriu gretinamos dvi priešingybės (galim svarstyti, laisva valia: kėdė galėtų būti arba nebūti), tačiau paskui, kitu požiūriu, viskas visvien (likimas: kaip yra, taip yra).
* Trejybė (iškyla apmąstant dalyvavimą). Nusistatome, vykdome ir permąstome, vis naujai. Šis ratas, tai visų mokslų pagrindas.
* Ketverybė (iškyla pamąstant žinojimą). Ar? Koks? Kaip? Kodėl?

Šiuos padalinimus galime mintyse įvairiai vaizduoti. Pavyzdžiui, idealistui rūpi pažinovo požiūris, tad jis klausia Kodėl? Kaip? Koks? bet nepripažįsta Ar? O materialistui rūpi daikto požiūris, tad jam rūpi atsakymai Ar! Koks! Kaip! bet ne Kodėl!

Šie padalinimai, tai paprasčiausios sandaros, iš kurių susidaro sudėtingesnės. Tad svarbu jas puikiai išmanyti.

[+Išvesk visapusišką sandarą+]

Išbaigtas atsakymas turėtų būti visapusiškas.

Attach:dvejones.png

[+Nagrinėk ką išgyveni+]

Jeigu reiškinys labai sudėtingas, jį skaldyk į vienetus, kuriais jį išgyveni.
į:
[[20160819KaipGvildenti]]
2016 rugpjūčio 19 d., 18:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 142-144 eilutės iš
[+Nagrinėk ką išgyveni+]
į:
[+Nagrinėk ką išgyveni+]

Jeigu reiškinys labai sudėtingas, jį skaldyk į vienetus, kuriais jį išgyveni.
2016 rugpjūčio 19 d., 18:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 142 eilutė iš:
[+
į:
[+Nagrinėk ką išgyveni+]
2016 rugpjūčio 19 d., 18:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 56-57 eilutės iš
Kada pagausite savo klausimo besąlygiškumą, tada paaiškės, kaip jisai tampa vis labiau sąlygiškas. O tas jo sąlygiškėjimas ir yra jo atsakymas. Žodžiu, teisingai išsakytas, jūsų klausimas pats atsakys save. Bet tenka lavinti įžvalgą, kas sąlygiška ir kas nesąlygiška.
į:
Kada pagausite savo klausimo besąlygiškumą, tada paaiškės, kaip jisai tampa vis labiau sąlygiškas. O tas jo sąlygiškėjimas ir yra jo atsakymas. Lavink įžvalgą, kas sąlygiška ir kas nesąlygiška. Teisingai išsakytas jūsų klausimas pats atsakys save. Jisai išsivynios visa eile klausimų, kuriais atsilups jo esmė.

O kada jūsų klausimas labai didelis ir neaišku, kaip jį aprėpti, tarp susijusių klausimų, rinkitės tą, kuris kartu paprasčiausias ir turiningiausias. Laikykitės savo klausimo ir atmeskite visa, kas nesusiję, kad jisai išryškėtų
.
Pridėtos 140-142 eilutės:
Attach:dvejones.png

[+
2016 rugpjūčio 19 d., 17:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 56 eilutė iš:
Kada pagausite savo klausimo besąlygiškumą, tada paaiškės, kaip jisai tampa vis labiau sąlygiškas. O tas jo sąlygiškėjimas ir yra jo atsakymas. Žodžiu, teisingai išsakytas, jūsų klausimas pats atsakys save.
į:
Kada pagausite savo klausimo besąlygiškumą, tada paaiškės, kaip jisai tampa vis labiau sąlygiškas. O tas jo sąlygiškėjimas ir yra jo atsakymas. Žodžiu, teisingai išsakytas, jūsų klausimas pats atsakys save. Bet tenka lavinti įžvalgą, kas sąlygiška ir kas nesąlygiška.
2016 rugpjūčio 19 d., 17:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 55-56 eilutės:

Kada pagausite savo klausimo besąlygiškumą, tada paaiškės, kaip jisai tampa vis labiau sąlygiškas. O tas jo sąlygiškėjimas ir yra jo atsakymas. Žodžiu, teisingai išsakytas, jūsų klausimas pats atsakys save.
2016 rugpjūčio 19 d., 17:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 8-9 eilutės iš
Andrius Kulikauskas, ms@ms.lt
į:
Andrius Kulikauskas, www.ms.lt, ms@ms.lt, +370 607 27 665.
Pridėtos 131-134 eilutės:

[+Išvesk visapusišką sandarą+]

Išbaigtas atsakymas turėtų būti visapusiškas.
2016 rugpjūčio 19 d., 17:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 76 eilutė iš:
[+Apžvelgk tikrovę+]
į:
[+Apžvelk tikrovę+]
2016 rugpjūčio 19 d., 16:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:
Andrius Kulikauskas, ms@ms.lt
Pakeistos 124-131 eilutės iš
* Dvejybė. Vienu požiūriu
į:
* Dvejybė (iškyla apmąstant būtį). Vienu požiūriu gretinamos dvi priešingybės (galim svarstyti, laisva valia: kėdė galėtų būti arba nebūti), tačiau paskui, kitu požiūriu, viskas visvien (likimas: kaip yra, taip yra).
* Trejybė (iškyla apmąstant dalyvavimą). Nusistatome, vykdome ir permąstome, vis naujai. Šis ratas, tai visų mokslų pagrindas.
* Ketverybė (iškyla pamąstant žinojimą). Ar? Koks? Kaip? Kodėl?

Šiuos padalinimus galime mintyse įvairiai vaizduoti. Pavyzdžiui, idealistui rūpi pažinovo požiūris, tad jis klausia Kodėl? Kaip? Koks? bet nepripažįsta Ar? O materialistui rūpi daikto požiūris, tad jam rūpi atsakymai Ar! Koks! Kaip! bet ne Kodėl!

Šie padalinimai, tai paprasčiausios sandaros, iš kurių susidaro sudėtingesnės. Tad svarbu jas puikiai išmanyti.
2016 rugpjūčio 19 d., 16:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 115-122 eilutės iš
į:
Patys rimčiausi atsakymai turi būti apibrėžti ir sustatyti besąlygiškiausiomis sandaromis. Užtat tenka visur atpažinti ir remtis, manau, visų sandarų sandara, tai yra, sąvoka "viskas" ir jos padalinimais, kuriais derina požiūrius. Viskas, tai labai savotiška sąvoka:
* Viskas neturi išorinių rėmų, apima visa ką: žiogą, akinius, saulę, eilėraštį, mane, tave ir patį Dievą.
* Viskas neturi vidinės sandaros. Jis gali būti ir tvarkingas, ir jovalas. Jam visvien. Užtat visi teiginiai apie viską yra teisingi.
* Viskas neturi sieto, jisai paprasčiausia taisyklė, algoritmas priimantis ką tik besugalvotumėme.
* Viskas neturi sąlygų, yra privaloma sąvoka. Ją visi turime, jos negalime atsisakyti, nė jos pasimokyti, nes mūsų pažįstamas pasaulis ribotas, tad jam neturi atitkmens. Jis tad būtinai glūdi mumyse.

Viską galime padalinti į dalis. Gaunasi vis to pačios sandaros. Paprasčiausios, tai:
* Dvejybė. Vienu požiūriu
2016 rugpjūčio 19 d., 15:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 112-113 eilutės:

[+Atpažink sandarų abėcėlę+]
2016 rugpjūčio 19 d., 15:05 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 102-103 eilutės:
Stebėk savo mąstymą. Sulėtink savo mąstymą ir stebėk kryptis, kuriomis protas mąsto toliau. Įsidėmėk savo proto ribotumą. Bandyk įvardinti savo proto ribas.
Pakeistos 109-111 eilutės iš
Tirk kartu su bendraminčiais. Yra gausybė pratimų bendrom jėgom lavinti kūrybinį mąstymą. Žr. gamestorming.com

Gamestorming - step-in, step-out - kiniečių biblijos pamokos - šventosios Dvasios plazdenimas
į:
Tirk kartu su bendraminčiais. Yra gausybė pratimų bendrom jėgom lavinti kūrybinį mąstymą. Žr. gamestorming.com Manau, toksai pratimas būna itin sėkmingas kada pakaitomis paskiri dalyviai įsijaučia ir atsitokia. Tokiu būdu kartais įsijaučiame į vieną požiūrį, ir kartais galime stebėti iš šalies, kaip deri visi požiūriai. Tokiais atvejais netgi pasijunta šventosios Dvasios plazdenimas, liudijimo šokinėjimas nuo vieno žmogaus prie kito. :)

Stebėk savo mąstymą. Sulėtink savo mąstymą ir stebėk kryptis, kuriomis protas mąsto toliau. Įsidėmėk savo proto ribotumą. Bandyk įvardinti savo proto ribas.
2016 rugpjūčio 19 d., 15:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 98-99 eilutės:

Dalyvauk tikrovėje. Gyvenk joje, arčiau jos, pasirink ją. Kaip įsivaizduoji gyvenimo mokyklą? Universitetą?
2016 rugpjūčio 19 d., 14:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 48 eilutė iš:
Įsiklausyti į klausimą. Kuo jisai svarbus? Iš kur jisai kyla? Koks jo tikslas? Kokia jo prasmė? Kur jisai veda? Kaip jisai tave brandina? Kaip tave brandintų atsakymas?
į:
Įsiklausyk į savo klausimą. Kuo jisai svarbus? Kodėl jis parūpėjo? Koks jo tikslas? Kokia jo prasmė? Kur jisai veda? Gal yra svarbesnis klausimas? Kaip jisai tave brandina? Kaip tave brandintų atsakymas?
2016 rugpjūčio 19 d., 14:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 103 eilutė iš:
Vesk užrašų knygą. Paišyk piešinėlius, dėliok brėžinius, juos papildyk paaiškinimais ir pasamprotavimais. Rašyk tris knygas sau, kaip siūlė Kęstas Augustis:
į:
Vesk užrašų knygą. Paišyk piešinėlius, dėliok brėžinius, juos papildyk paaiškinimais ir pasamprotavimais. (Robert Horn vystė tokią vaizdinę kalbą). Rašyk tris knygas sau, kaip siūlė Kęstas Augustis:
Pridėtos 107-109 eilutės:
Domėkis tiek savo sąmone, tiek pasąmone.

Tirk kartu su bendraminčiais. Yra gausybė pratimų bendrom jėgom lavinti kūrybinį mąstymą. Žr. gamestorming.com
2016 rugpjūčio 19 d., 14:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 91 eilutė iš:
* Veik pažingsniui, nuodugniai, dėsningai, nuspėjamai.
į:
* Veik pažingsniui.
Pakeistos 95-97 eilutės iš
*
į:
* Laikykis savo vertybių.
* Prisidėk prie bendro džiaugsmo.
Šiuos dėsnius paskui sėkmingai taikėme gelbėdami Kenijos gyventojus nuo išsižudymo, žr. www.pyramidofpeace.net
2016 rugpjūčio 19 d., 14:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 89-95 eilutės:
Toliau, septyni dalykiški dėsniai:
* Būk atviras.
* Veik pažingsniui, nuodugniai, dėsningai, nuspėjamai.
* Būk pažeidžiamas.
* Leisk jiems laimėti.
* Leisk jiems mus mokyti.
*
2016 rugpjūčio 19 d., 14:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 80 eilutė iš:
* Kaip apsisaugoti nuo smegenų plovimo? Rinkau pavyzdžius, kaip į abejones atsakiau dvejonėmis.
į:
* Kaip apsisaugoti nuo smegenų plovimo? Rinkau pavyzdžius, kaip abejones išplėsdavau dvejonėmis.
Pakeistos 83-84 eilutės iš
Rinkau šviesuolių vertybes, klausimus, užmojus. Rinkau paradoksus (nesusivedimus), išsiaiškinimo būdus, savo išgyvenimus ir ką iš jų pasimokiau,
į:
Rinkau šviesuolių vertybes, klausimus, užmojus. Rinkau paradoksus (nesusivedimus), duomenų vaizdavimo būdus, išsiaiškinimo būdus, savo išgyvenimus ir ką iš jų pasimokiau, dėsnius, kuriais gyvenime vadovavausi.

Dažnai užtenka 20 ar 30 pavyzdžių juos prasmingai rūšiuoti. Tas rūšis galima įvardinti ir išryškinti jų tarpusavius santykius. Dažnai iškyla septyni požiūriai ir juos papildantis aštuntas požiūris. O, kiek patyriau, mūsų protas gali vienu metu apžvelgti tiktai šešis požiūrius. Tad užtenka vieno kito požiūrio, kad pasijustumėme tarsi namuose, kuriuose atpažįstame visus kambarius, bet neįstengiame jų visų vienu metu įsivaizduoti. Užtat tokia santvarka gali išreikšti mūsų nuojautą. Ir taip pat gali padėti tirti kartu su vienu kitu žmogumi, jei tai padeda mąstyti visapusiškiau.

Pavyzdžiui, apžvelgiau savo patirtį įgytą bendraujant su gaujomis Čikagoje. Gavosi pagrindinis dėsnis:
* Visakame žiūrėk pirmiausia iš jų pusės.
2016 rugpjūčio 19 d., 14:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 80-81 eilutės iš
*
*
į:
* Kaip apsisaugoti nuo smegenų plovimo? Rinkau pavyzdžius, kaip į abejones atsakiau dvejonėmis.
* Kaip aprėpti matematiką? Rinkau matematikos išsiaiškinimo būdus.
* Rinkau atvejus, kaip meldžiausi dviese trise su kitais ir kas iš to gavosi.
Rinkau šviesuolių vertybes, klausimus, užmojus. Rinkau paradoksus (nesusivedimus), išsiaiškinimo būdus, savo išgyvenimus ir ką iš jų pasimokiau,
2016 rugpjūčio 19 d., 14:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 76-81 eilutės iš
į:
Turiningas atsakymas praplečia mūsų sąmonę. Žodžiu, joje, kaip tokioje, neišsitenka. Jis apima daugybę kampų, kurių mes vienu ypu neaprėpiame. Mes patys turime žvelgti iš tų daugybės kampų. Tad reikia prieš save pastatyti turiningus duomenis ir juos įvairiai apžvelgti.

Užtikrintas būdas yra kaupti, rinkti ir rūšiuoti gyvenimiškus pavyzdžius. Kokie reiškiniai susiję su jūsų pavyzdžiu? Juos reikia rinkti ir kaupti. Pavyzdžiui:
* Tirdamas, kaip kas įvyksta, nagrinėjau Basanavičiaus surinktas lietuvių liaudies pasakas.
*
*
2016 rugpjūčio 19 d., 13:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 66 eilutė iš:
Tapk priimtuvu. Vertink netikėtas įžvalgas, išgirsk pasąmonę ar netgi Dievą.
į:
Tapk priimtuvu. Mokykis visko, iš savęs ir visų. Vertink netikėtas įžvalgas, išgirsk pasąmonę ar netgi Dievą.
2016 rugpjūčio 19 d., 13:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 66 eilutė iš:
Vertink netikėtas įžvalgas, išgirsk pasąmonę ar netgi Dievą.
į:
Tapk priimtuvu. Vertink netikėtas įžvalgas, išgirsk pasąmonę ar netgi Dievą.
2016 rugpjūčio 19 d., 13:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 52 eilutė iš:
Išsakyk ko drąsiau, aiškiau, nuoširdžiau, asmeniškiau, paprasčiau, svariau, plačiau, nuodugniau.
į:
Išsakyk ko drąsiau, aiškiau, nuoširdžiau, asmeniškiau, paprasčiau, svariau, plačiau, gražiau, nuodugniau.
2016 rugpjūčio 19 d., 13:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 52 eilutė iš:
Išsakyk ko drąsiau, aiškiau, nuoširdžiau, asmeniškiau, paprasčiau, plačiau, nuodugniau.
į:
Išsakyk ko drąsiau, aiškiau, nuoširdžiau, asmeniškiau, paprasčiau, svariau, plačiau, nuodugniau.
2016 rugpjūčio 19 d., 13:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 68-73 eilutės:
[+Mokykis+]

Gal kas išmano atsakymą? Kaip iš jų pasimokyti? Koks jų žinojimo pagrindas? Kaip pačiam pasitikrinti?

Kokių sričių žinovu reikėtų tapti? Kokiuose reiškiniuose galėtų slypėti atsakymas? Į kokius duomenis būtų prasminga gilintis?
Pridėtos 75-77 eilutės:

2016 rugpjūčio 19 d., 13:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 48 eilutė iš:
Įsiklausyti į klausimą. Kuo jisai svarbus? Iš kur jisai kyla? Koks jo tikslas? Kokia jo prasmė? Kur jisai veda?
į:
Įsiklausyti į klausimą. Kuo jisai svarbus? Iš kur jisai kyla? Koks jo tikslas? Kokia jo prasmė? Kur jisai veda? Kaip jisai tave brandina? Kaip tave brandintų atsakymas?
2016 rugpjūčio 19 d., 13:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 64 eilutė iš:
Brangink savo laiką ir protą. Atsisakyk visų tuščių veiklų ir kratykis nereikalingų nuomonių. Nedalyvauk nuomonių turguje. Vertink pačias reikšmingiausias įžvalgas, jas įsidėmėk ir vis naujai tikrink. Jomis grįsk visas kitas žinias. Išlaisvink protą nuo menkaverčių žinių ir tuščių minčių.
į:
Brangink savo laiką ir protą. Atsisakyk visų tuščių veiklų ir kratykis nereikalingų nuomonių. Nedalyvauk nuomonių turguje. Rūpinkis žinių tikslingumu, reikalingumu ir pagrįstumu. Vertink pačias reikšmingiausias įžvalgas, jas įsidėmėk ir vis naujai tikrink. Jomis grįsk visas kitas žinias. Išlaisvink protą nuo menkaverčių žinių ir tuščių minčių.
2016 rugpjūčio 19 d., 13:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 64 eilutė iš:
Brangink savo laiką ir protą. Atsisakyk visų tuščių veiklų ir kratykis nereikalingų nuomonių. Vertink pačias reikšmingiausias įžvalgas, jas įsidėmėk ir vis naujai tikrink. Jomis grįsk visas kitas žinias. Išlaisvink protą nuo menkaverčių žinių ir tuščių minčių.
į:
Brangink savo laiką ir protą. Atsisakyk visų tuščių veiklų ir kratykis nereikalingų nuomonių. Nedalyvauk nuomonių turguje. Vertink pačias reikšmingiausias įžvalgas, jas įsidėmėk ir vis naujai tikrink. Jomis grįsk visas kitas žinias. Išlaisvink protą nuo menkaverčių žinių ir tuščių minčių.
2016 rugpjūčio 19 d., 13:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 62-63 eilutės iš
Grįžk prie savo klausimo kada tik neturi ką svarbesnio mąstyti, laukdamas eilėje, vairuodamas, sportuodamas, valgydamas, gulėdamas lovoje. Kalbėk apie tai su savo draugais. Visas įdomesnes mintis bandyk susieti su savo klausimu.
į:
Grįžk prie savo klausimo kada tik neturi ką svarbesnio mąstyti, laukdamas eilėje, vairuodamas, sportuodamas, valgydamas, gulėdamas lovoje. Kalbėk apie tai su savo draugais ir su Dievu. Visas įdomesnes mintis bandyk susieti su savo klausimu.
Pridėtos 65-66 eilutės:

Vertink netikėtas įžvalgas, išgirsk pasąmonę ar netgi Dievą.
2016 rugpjūčio 19 d., 13:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 14-15 eilutės iš
Kas nesugalvoja klausimo, gali pagalvoti: Kuri vertybė jums kertinė, visas kitas aprėpianti? Prasminga pažinti save. Kada pažįstame save, išdrįstame pripažinti, ko nežinome, domėtis kitais, gyventi klausimais ir amžinai bręsti, lavintis, gyventi.
į:
Kas nesugalvoja klausimo, gali pamąstyti: Kuri vertybė jums kertinė, visas kitas aprėpianti? Prasminga pažinti save. Kada pažįstame save, išdrįstame pripažinti, ko nežinome, domėtis kitais, gyventi klausimais ir amžinai bręsti, lavintis, gyventi.
Pridėtos 52-53 eilutės:
Išsakyk ko drąsiau, aiškiau, nuoširdžiau, asmeniškiau, paprasčiau, plačiau, nuodugniau.
Pridėtos 56-57 eilutės:
Jei širdingai gyvensi savo klausimu, tavo pasąmonė ims jį spręsti.
Pakeistos 60-64 eilutės iš
Kasdien savo klausimui skirk tą valandėlę kada tavo protas pajėgiausias.
į:
Kasdien savo klausimui skirk tą valandėlę kada tavo protas pajėgiausias. Pasistengk kasdien išspausti nors vieną naują reikšmingą įžvalgą. Ją užsirašyk!

Grįžk prie savo klausimo kada tik neturi ką svarbesnio mąstyti, laukdamas eilėje, vairuodamas, sportuodamas, valgydamas, gulėdamas lovoje. Kalbėk apie tai su savo draugais. Visas įdomesnes mintis bandyk susieti su savo klausimu.

Brangink savo laiką ir protą. Atsisakyk visų tuščių veiklų ir kratykis nereikalingų nuomonių. Vertink pačias reikšmingiausias įžvalgas, jas įsidėmėk ir vis naujai tikrink. Jomis grįsk visas kitas žinias. Išlaisvink protą nuo menkaverčių žinių ir tuščių minčių.
2016 rugpjūčio 19 d., 13:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 50-51 eilutės iš
į:
Išsakyk dalykiškai: Kaip? Gyvenimiškai: Kam to reikia? Visuomeniškai: Kokį panašų klausimą kiti klausia? Kodėl niekas kol kas nerado atsakymo? Kodėl neieško ten, kur rastų?
2016 rugpjūčio 19 d., 13:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
Christopher Alexander: Kodėl mūsų laikų profesionalų architektų sumanyti pastatai mus mirtinai slegia, tuo tarpu nuo seno "mėgėjų" pastatytos bakužės visai jaukios, mus gaivina? Šiuo buitiniu klausimu pasipila filosofiniai klausimai:
į:
Christopher Alexander: Kodėl mūsų laikų profesionalų architektų sumanyti pastatai mus mirtinai slegia, tuo tarpu nuo seno "mėgėjų" pastatytos bakužės visai jaukios, mus gaivina? Iš šito buitinio klausimo pasipila filosofiniai klausimai:
2016 rugpjūčio 19 d., 13:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
* Christopher Alexander: Kodėl mūsų laikų profesionalų architektų sumanyti pastatai mus mirtinai slegia, tuo tarpu nuo seno "mėgėjų" pastatytos bakužės visai jaukios, mus gaivina? Šiuo buitiniu klausimu pasipila filosofiniai klausimai:
į:
Christopher Alexander: Kodėl mūsų laikų profesionalų architektų sumanyti pastatai mus mirtinai slegia, tuo tarpu nuo seno "mėgėjų" pastatytos bakužės visai jaukios, mus gaivina? Šiuo buitiniu klausimu pasipila filosofiniai klausimai:
2016 rugpjūčio 19 d., 13:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 22 eilutė iš:
* Sandaros (metafizikos): Kokiais dėsniais
į:
* Sandaros (metafizikos): Kokiais dėsniais tas poveikis reiškiasi?
Pridėta 26 eilutė:
* Praeities (istorijos): Ar praeityje buvo kitaip? Ir kodėl?
2016 rugpjūčio 19 d., 13:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 25-27 eilutės iš
į:
* Dorovės (etikos): Kodėl atmetame teigiamą poveikį ir vystome neigiamą poveikį?
* Visuomenės (politikos): Kaip ir kodėl mūsų santvarka esamą tvarką palaiko?
Pridėtos 48-56 eilutės:
[+Nusiteik išspręsti+]

Įsivaizduok, per kiek laiko ketini rasti atsakymą. Savaitę, pusę metų ar dešimt metų?

Kasdien savo klausimui skirk tą valandėlę kada tavo protas pajėgiausias.
2016 rugpjūčio 19 d., 12:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 26 eilutė iš:
Apžvelgsiu savo klausimus. Sėkmingai gvildenau:
į:
Sėkmingai gvildenau:
Pakeistos 51-53 eilutės iš
Stebėk savo mąstymą. Sulėtink savo mąstymą ir stebėk kryptis, kuriomis protas mąsto toliau. Įsidėmėk savo proto ribotumą.

Vesk užrašų knygą. Regzk sąsajas tarpPaišyk piešinėlius, dėliok brėžinius
, Rašyk tris knygas sau, kaip siūlė Kęstas Augustis:
į:
Stebėk savo mąstymą. Sulėtink savo mąstymą ir stebėk kryptis, kuriomis protas mąsto toliau. Įsidėmėk savo proto ribotumą. Bandyk įvardinti savo proto ribas.

Vesk užrašų knygą. Paišyk piešinėlius
, dėliok brėžinius, juos papildyk paaiškinimais ir pasamprotavimais. Rašyk tris knygas sau, kaip siūlė Kęstas Augustis:
Pakeista 58 eilutė iš:
į:
Gamestorming - step-in, step-out - kiniečių biblijos pamokos - šventosios Dvasios plazdenimas
2016 rugpjūčio 19 d., 12:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-3 eilutės:
Parengti vieną lapelį su klausimais ir vieną atmintinę.
---------------------
Ištrintos 6-7 eilutės:

Parengti vieną lapelį su klausimais ir vieną atmintinę.
2016 rugpjūčio 19 d., 11:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 37-38 eilutės iš
* Koks žmogaus elgesys
į:
* Kaip įmanoma elgtis?
* Kaip grįsti dorovę?
2016 rugpjūčio 19 d., 11:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 49-51 eilutės iš
Stebėk savo mąstymą. Vesk užrašų knygą. Paišyk piešinėlius, dėliok brėžinius, Kaupk internetinius puslapius, kuriuos rašai sau, pavyzdžiui, blogą arba wiki. Rašyk tris knygas, kaip siūlė Kęstas Augustis:
į:
Stebėk savo mąstymą. Sulėtink savo mąstymą ir stebėk kryptis, kuriomis protas mąsto toliau. Įsidėmėk savo proto ribotumą.

Vesk užrašų knygą
. Regzk sąsajas tarpPaišyk piešinėlius, dėliok brėžinius, Rašyk tris knygas sau, kaip siūlė Kęstas Augustis:
2016 rugpjūčio 19 d., 11:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 13-14 eilutės iš
Kas nesugalvoja klausimo, gali pagalvoti: Kuri vertybė jums kertinė, visas kitas aprėpianti? Prasminga pažinti save.
į:
Kas nesugalvoja klausimo, gali pagalvoti: Kuri vertybė jums kertinė, visas kitas aprėpianti? Prasminga pažinti save. Kada pažįstame save, išdrįstame pripažinti, ko nežinome, domėtis kitais, gyventi klausimais ir amžinai bręsti, lavintis, gyventi.
Pakeistos 19-22 eilutės iš
* Patirties (fenomenologijos): Kokį aplinkos poveikį jaučiame? Ar
Kaip mums sustatyti savo aplinką, kad ji mus teigiamai veiktų
?

Apžveglsiu savo klausimus. Man rūpėjo
:
į:
* Patirties (fenomenologijos): Kokį aplinkos poveikį jaučiame?
* Pažinimo (epistemologijos): Ar galime sutarti dėl to, ką jaučiame
?
* Sandaros (metafizikos): Kokiais dėsniais
* Gyvenimiškumo (pragmatizmo): Kaip mums sustatyti savo aplinką, kad ji mus teigiamai veiktų?
* Dievo (teologijos): Iš kur kyla tas poveikis?

Apžvelgsiu savo klausimus. Sėkmingai gvildenau
:
Pakeistos 28-29 eilutės iš
* Kaip žinoti besąlygiškai?
* Kaip
į:
* Kaip žinoti ir apibrėžti besąlygiškai?
* Kaip kas įvyksta?
* Kaip bendrauti su Dievu?
* Kaip gyventi širdies tiesa?
* Kaip burti šviesuolius?
* Kaip viską suvesti?
Pakeista 35 eilutė iš:
* Kaip viską suvesti?
į:
* Kaip suveikia maldos?
Pakeistos 37-38 eilutės iš
į:
* Koks žmogaus elgesys
Pridėtos 48-52 eilutės:

Stebėk savo mąstymą. Vesk užrašų knygą. Paišyk piešinėlius, dėliok brėžinius, Kaupk internetinius puslapius, kuriuos rašai sau, pavyzdžiui, blogą arba wiki. Rašyk tris knygas, kaip siūlė Kęstas Augustis:
* Metraštį eilės tvarka (blogą)
* Sąvokyną medžio tvarka
* Enciklopediją tinklo tvarka (vikipediją)
2016 rugpjūčio 19 d., 10:48 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 37-39 eilutės iš
Pasižiūrėti į tikrovę

Pasižiūrėti į save
į:
[+Apžvelgk tikrovę+]

[+Stebėk save+]
2016 rugpjūčio 19 d., 10:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
[+Kaip gvildenti savo kiečiausią klausimą?+]
į:
[++Kaip gvildenti savo kiečiausią klausimą?++]
Pakeistos 7-9 eilutės iš
Iš dalyvių rinksiu klausimus, kuriuos jie gvildena ar norėtų gvildenti, kuriam norėtų rasti atsakymą, kurio kol kas nežino.

Kas nesugalvoja klausimo, gali pagalvoti: Kuri vertybė
jums kertinė, visas kitas aprėpianti?
į:
[+Koks mano klausimas?+]

Kurį klausimą gvildenate ar norėtumėte
gvildenti? Tai yra, kuriam norėtumėte rasti atsakymą, kurio kol kas nežinote?

Kuris klausimas
jums tuo tarpu svarbiausias ar rimčiausias? Rimtumą galima sverti pirštais. Kiek jų paaukotumėte už atsakymą į savo klausimą?

Kas nesugalvoja klausimo, gali pagalvoti: Kuri vertybė jums kertinė, visas kitas aprėpianti? Prasminga pažinti save.

[+Klausimų pavyzdžiai+]

* Christopher Alexander: Kodėl mūsų laikų profesionalų architektų sumanyti pastatai mus mirtinai slegia, tuo tarpu nuo seno "mėgėjų" pastatytos bakužės visai jaukios, mus gaivina? Šiuo buitiniu klausimu pasipila filosofiniai klausimai:
* Likimo (egzistencializmo): Kaip mus veikia mūsų aplinka ir kaip mes ją valdome? Kas nuo mūsų priklauso?
* Patirties (fenomenologijos): Kokį aplinkos poveikį jaučiame? Ar
Kaip mums sustatyti savo aplinką, kad ji mus teigiamai veiktų?

Apžveglsiu savo klausimus. Man rūpėjo:
* Kaip viską žinoti?
* Kaip tą žinojimą gražiai taikyti?
* Kaip žinoti besąlygiškai?
* Kaip
* Kaip išsiaiškiname?
* Kaip viską suvesti?
* Kaip įsivaizduoti Dievo požiūrį?

Apžvelgsime dalyvių klausimus.

[+Išryškink savo klausimą+]

Įsiklausyti į klausimą. Kuo jisai svarbus? Iš kur jisai kyla? Koks jo tikslas? Kokia jo prasmė? Kur jisai veda?

Pasižiūrėti į tikrovę

Pasižiūrėti į save
2016 rugpjūčio 19 d., 10:13 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-11 eilutės:

Parengti vieną lapelį su klausimais ir vieną atmintinę.

Iš dalyvių rinksiu klausimus, kuriuos jie gvildena ar norėtų gvildenti, kuriam norėtų rasti atsakymą, kurio kol kas nežino.

Kas nesugalvoja klausimo, gali pagalvoti: Kuri vertybė jums kertinė, visas kitas aprėpianti?
2016 rugpjūčio 19 d., 10:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
[+Kaip gvildenti savo kiečiausią klausimą?+]]
į:
[+Kaip gvildenti savo kiečiausią klausimą?+]
2016 rugpjūčio 19 d., 10:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-3 eilutės:
Vesiu pamoką:

[+Kaip gvildenti savo kiečiausią klausimą?+]]

KaipGvildenti


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 kovo 07 d., 15:14