调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.KaipGyventiDievu istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2018 kovo 13 d., 19:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-5 eilutės:
Žr. [[Gyventi Dievu]], [[Knyga]]

Kaip gyventi Dievu?

Manau, reikia rašyti apie gyvenimą sąmone ir pasąmone. Gyvenu Dievu sąmone - bandau gyventi taip, kaip jisai gyventų manimi. Ir taip pat puoselėju pasąmonę, kad jinai irgi dieviškai gyventų, taip kaip Dievas norėtų. Tad galiu aprašyti savo patirtį.

KaipGyventiDievu


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 kovo 13 d., 19:56