神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.KalbaIrTikrovė istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti kodo pakeitimus

2017 birželio 25 d., 09:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-59 eilutės iš

350 žodžių

Kalba ir tikrovė

Išgyvenimų kalba: Sąmonės išplėtimas pasąmone, šneka ir tikrove

Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip jie turėtų elgtis? Atsakymas į šiuos elgesio ir dorovės klausimus galėtų būti žmogaus išgyvenimų kalba. Kodėl išgyvename tokią vidinę kalbą? Kaip ji mūsų gyvenimuose plėtojasi pasąmonės rūpesčiais, šnekos turiniais ir tikrovės įvykiais?

Įsivaizduokime Dievą tiriantį, ar Jisai būtinas? Jeigu jis pasitrauktų, ar Jisai visgi atsirastų? Kiekvienas žmogus esame tarsi Dievas, visokiausiose sąlygose besusigaudantys, jog visgi iš esmės esame besąlygiški.

Susigaudymas reiškiasi įtampa tarp suvokiančios sąmonės ir suvoktos savasties. Tai įtampa tarp besąlygiškai nežinančios sąmonės ir sąlygiškai žinančios atminties. Mūsų sąmonei lemta gyventi nežinojimu, kokiu keliu eiti, tačiau žinome kada nuklystame. Mums tai pasako širdies lūkesčiai, proto abejonės ir kūno poreikiai. Užtat atitinkamai išgyvename tris kalbas, plėtojame tris atmintis:

 • Pagrindimo kalba širdį praplečiame pasąmonės rūpesčiais;
 • Įvardijimo kalba protą praplečiame šnekos mintimis;
 • Pasakojimo kalba kūną praplečiame tikrovės įvykiais.

Vadinas, tvirtiname, jog mūsų sąmonę išplečia trys atmintys. Sąmonė yra tarsi kirmelytė, o atmintis - jos auginamas kiautas. Pirmoji atmintis yra mūsų smegenų neuronų sąsajos, sakykime, mūsų pasąmonė. Antroji atmintis yra mūsų tautos kalba. O trečioji atmintis yra "tikrovė", visa ko išsidėstymas pasaulyje.

Pristatysime, kaip šias tris kalbas ir tris atmintis tiriame būtent elgesio ir dorovės klausimais. Juk šios atmintys nusako, kaip mes elgiamės. Tačiau joms kaip tokioms visai neprasminga, kaip mes turėtumėm elgtis. Tai jau sprendžia mūsų sąmonė. Būtent jinai gali savo nuostata papildyti ir patikslinti atmintį, kad jinai savo sąlygišku žinojimu geriau atspindėtų sąmonės besąlygišką nežinojimą. Būtent sąmonės valios vertybėmis suvedame tiek širdį, tiek protą, tiek kūną. Esame laisvi amžinai bręsti, savo atmintį - tiesiog "save" - vis ryškiau, vis tiksliau išsakyti. Užtat tuo pačiu esame laisvi dar labiau nuklysti. Sąmone galime tverti atmintį arba jai pasiduoti.

Prasminga gilintis, kaip trys kalbos - pagrindimo, įvardijimo ir pasakojimo - savaip sieja sąmonę ir atmintį. Psichologai Kahneman ir Tversky yra išskyrę lėtą mąstymą ir greitą mąstymą. Manome, juos galime suprasti kaip sąmonę ir pasąmonę.

Mūsų supratimu, pasąmonė visą mūsų žinojimą mums pristato vieninga nuojauta, tuo tarpu sąmone sugebame vienu metu išskirti skirtingus požiūrius. Pristatysime, kaip įsivaizduojame, kad sąmonė trimis kalbomis išgyvena sąlygiškumą, kaip požiūrį į požiūrį į požiūrį.


 • Kalba ir tikrovė kaip ribotos apimties, tačiau vieningos nuojautos - tuo tarpu sąmonė apima viską, tačiau suskaldytai.
 • Užtat "tikrovė" yra apgaulinga sąvoka, nes tai tarsi vienas žodis, betgi ji neapima visko, o iš tikrųjų, teapima nieką

Trys kalbos išskiria tris tikrovės lygmenis - aš, bendruomenė ir pasaulis.

Sąmonė atsiranda tiktai vėliau - tačiau sąmonė

Trys atmintys - kaip vykdome Dievo valią - sąvokos - kalbos - su kuo siejamas viskas - ženklų savybės.

 • Pasąmonė - rūpėjimo - rūpesčiai (atvaizdai) - pagrindimas - betkas - įsimintinumas.
 • Kalba - tikėjimo - žodžiai (aplinkybės) - įvardijimas - kažkas - reikšmingumas.
 • Tikrovė - paklusimo - įvykiai (padalinimai) - pasakojimas - niekas - tikslingumas.

Sąmonė ir pasąmonė

 • Pasąmonė kaupia sąmonės veiklą.
 • Sąmonė skiria, pasąmonė vienija.
 • Ekonomikos Nobelio premijos lauretas, psichologas Kahneman - lėtas mąstymas ir greitas mąstymas.
 • Sąmonė - kaip turėtumėme elgtis, pasąmonė - kaip elgiamės.
 • Sąmonė - širdies tiesa, pasąmonė - pasaulio tiesa.
 • Sąmonė - Kanto protas, pasąmonės sąsajos - Hume'o protas.
 • Sąmonė remiasi nežinojimo, o pasąmonė - sukauptu žinojimu.
 • Atitrūkimai (ir ženklų savybės) išsako skirtumą tarp sąmonės ir atminties

Pasąmonė yra sukaupta savastis, žinojimas atstojantis nežinojimą. Tą žinojimą galima vis tobulinti, kad labiau atitiktų nežinojimo kelią. Tą žinojimą suaro mūsų

Sąmonė gali valdyti, tikslinti, tobulinti pasąmonę, užtat tuo pačiu ji gali pasiduoti pasąmonei, dargi nuklysti. Užtat yra laisvė.

Kalbomis

 • deri skirtingi protai
 • gyvenama sąlygiškume
 • apibrėžiamas požiūris į požiūrį į požiūrį
 • ramus, užtikrintas, savarankiškas Dievas išgyvena vertybes
 • kaip ima rūpėti - padalinimo požiūris ima rūpėti: *požiūris* į (požiūrį į požiūrį)
 • kaip ima reikšti (tikėti) - atvaizdu dalinis požiūris atsitokia - reiškia visuminiam požiūriui - požiūris į (*požiūrį* į požiūrį)
 • kaip įvyksta (paklusti) - aplinkybių įvyksta įsijautimas - perėjimas iš visuminio į dalinį požiūrį - požiūris į (požiūrį į *požiūrį*)
į:
2017 balandžio 05 d., 23:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-15 eilutės iš

Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip jie turėtų elgtis? Atsakymas į šiuos elgesio ir dorovės klausimus galėtų būti žmogaus išgyvenimų kalba. Šiuo pranešimu pasidaliname samprotavimais, kodėl išgyvename tokią vidinę kalbą ir kaip ji mūsų gyvenimuose plėtojasi pasąmonės rūpesčiais, šnekos turiniais ir tikrovės įvykiais.

Įsivaizduokime Dievą tiriantį, ar jisai būtinas? Jeigu jis pasitrauktų, ar jisai visgi atsirastų? Kiekvienas žmogus esame tarsi Dievas, visokiausiose sąlygose besusigaudantys, jog visgi iš esmės esame besąlygiški.

Supratimo apimtys -

Susigaudymas reikalauja

Kalbos esmė yra susigaudyti sąlygiškume, jog esame besąlygiški.

į:

Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip jie turėtų elgtis? Atsakymas į šiuos elgesio ir dorovės klausimus galėtų būti žmogaus išgyvenimų kalba. Kodėl išgyvename tokią vidinę kalbą? Kaip ji mūsų gyvenimuose plėtojasi pasąmonės rūpesčiais, šnekos turiniais ir tikrovės įvykiais?

Įsivaizduokime Dievą tiriantį, ar Jisai būtinas? Jeigu jis pasitrauktų, ar Jisai visgi atsirastų? Kiekvienas žmogus esame tarsi Dievas, visokiausiose sąlygose besusigaudantys, jog visgi iš esmės esame besąlygiški.

Susigaudymas reiškiasi įtampa tarp suvokiančios sąmonės ir suvoktos savasties. Tai įtampa tarp besąlygiškai nežinančios sąmonės ir sąlygiškai žinančios atminties. Mūsų sąmonei lemta gyventi nežinojimu, kokiu keliu eiti, tačiau žinome kada nuklystame. Mums tai pasako širdies lūkesčiai, proto abejonės ir kūno poreikiai. Užtat atitinkamai išgyvename tris kalbas, plėtojame tris atmintis:

 • Pagrindimo kalba širdį praplečiame pasąmonės rūpesčiais;
 • Įvardijimo kalba protą praplečiame šnekos mintimis;
 • Pasakojimo kalba kūną praplečiame tikrovės įvykiais.

Vadinas, tvirtiname, jog mūsų sąmonę išplečia trys atmintys. Sąmonė yra tarsi kirmelytė, o atmintis - jos auginamas kiautas. Pirmoji atmintis yra mūsų smegenų neuronų sąsajos, sakykime, mūsų pasąmonė. Antroji atmintis yra mūsų tautos kalba. O trečioji atmintis yra "tikrovė", visa ko išsidėstymas pasaulyje.

Pristatysime, kaip šias tris kalbas ir tris atmintis tiriame būtent elgesio ir dorovės klausimais. Juk šios atmintys nusako, kaip mes elgiamės. Tačiau joms kaip tokioms visai neprasminga, kaip mes turėtumėm elgtis. Tai jau sprendžia mūsų sąmonė. Būtent jinai gali savo nuostata papildyti ir patikslinti atmintį, kad jinai savo sąlygišku žinojimu geriau atspindėtų sąmonės besąlygišką nežinojimą. Būtent sąmonės valios vertybėmis suvedame tiek širdį, tiek protą, tiek kūną. Esame laisvi amžinai bręsti, savo atmintį - tiesiog "save" - vis ryškiau, vis tiksliau išsakyti. Užtat tuo pačiu esame laisvi dar labiau nuklysti. Sąmone galime tverti atmintį arba jai pasiduoti.

Prasminga gilintis, kaip trys kalbos - pagrindimo, įvardijimo ir pasakojimo - savaip sieja sąmonę ir atmintį. Psichologai Kahneman ir Tversky yra išskyrę lėtą mąstymą ir greitą mąstymą. Manome, juos galime suprasti kaip sąmonę ir pasąmonę.

Mūsų supratimu, pasąmonė visą mūsų žinojimą mums pristato vieninga nuojauta, tuo tarpu sąmone sugebame vienu metu išskirti skirtingus požiūrius. Pristatysime, kaip įsivaizduojame, kad sąmonė trimis kalbomis išgyvena sąlygiškumą, kaip požiūrį į požiūrį į požiūrį.


2017 balandžio 05 d., 22:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:

Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip jie turėtų elgtis? Atsakymas į šiuos elgesio ir dorovės klausimus galėtų būti žmogaus išgyvenimų kalba. Pasidaliname samprotavimais, kodėl išgyvename tokią vidinę kalbą ir kaip ji mūsų gyvenimuose pasireiškia pasąmonės rūpesčiais, šnekos turiniais ir tikrovės įvykiais.

į:

Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip jie turėtų elgtis? Atsakymas į šiuos elgesio ir dorovės klausimus galėtų būti žmogaus išgyvenimų kalba. Šiuo pranešimu pasidaliname samprotavimais, kodėl išgyvename tokią vidinę kalbą ir kaip ji mūsų gyvenimuose plėtojasi pasąmonės rūpesčiais, šnekos turiniais ir tikrovės įvykiais.

2017 balandžio 05 d., 22:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-9 eilutės iš

Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip jie turėtų elgtis? Atsakymas į šiuos elgesio ir dorovės klausimus galėtų būti žmogaus išgyvenimų kalba. Pasidaliname samprotavimais, kodėl išgyvename tokią vidinę kalbą ir kaip ji pasireiškia mūsų gyvenimo rūpesčiais, sąvokomis ir įvykiais.

į:

Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip jie turėtų elgtis? Atsakymas į šiuos elgesio ir dorovės klausimus galėtų būti žmogaus išgyvenimų kalba. Pasidaliname samprotavimais, kodėl išgyvename tokią vidinę kalbą ir kaip ji mūsų gyvenimuose pasireiškia pasąmonės rūpesčiais, šnekos turiniais ir tikrovės įvykiais.

Įsivaizduokime Dievą tiriantį, ar jisai būtinas? Jeigu jis pasitrauktų, ar jisai visgi atsirastų? Kiekvienas žmogus esame tarsi Dievas, visokiausiose sąlygose besusigaudantys, jog visgi iš esmės esame besąlygiški.

2017 balandžio 05 d., 21:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-8 eilutės iš

Sąmonės išplėtimas pasąmone, kalba ir tikrove

Kalbos esmė yra susigaudyti sąlygiškume.

į:

Išgyvenimų kalba: Sąmonės išplėtimas pasąmone, šneka ir tikrove

Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip jie turėtų elgtis? Atsakymas į šiuos elgesio ir dorovės klausimus galėtų būti žmogaus išgyvenimų kalba. Pasidaliname samprotavimais, kodėl išgyvename tokią vidinę kalbą ir kaip ji pasireiškia mūsų gyvenimo rūpesčiais, sąvokomis ir įvykiais.

Supratimo apimtys -

Susigaudymas reikalauja

Kalbos esmė yra susigaudyti sąlygiškume, jog esame besąlygiški.

2017 balandžio 05 d., 21:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-7 eilutės:

Kalbos esmė yra susigaudyti sąlygiškume.

2017 balandžio 05 d., 21:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 30-33 eilutės iš

Pasąmonė yra sukaupta savastis, žinojimas atstojantis nežinojimą

Sąmonė gali valdyti, tikslinti, tobulinti pasąmonę, užtat tuo pačiu ji gali pasiduoti pasąmonei, jai

į:

Pasąmonė yra sukaupta savastis, žinojimas atstojantis nežinojimą. Tą žinojimą galima vis tobulinti, kad labiau atitiktų nežinojimo kelią. Tą žinojimą suaro mūsų

Sąmonė gali valdyti, tikslinti, tobulinti pasąmonę, užtat tuo pačiu ji gali pasiduoti pasąmonei, dargi nuklysti. Užtat yra laisvė.

Pakeistos 40-42 eilutės iš
 • kaip ima rūpėti -
 • kaip ima reikšti -
 • kaip įvyksta -
į:
 • kaip ima rūpėti - padalinimo požiūris ima rūpėti: *požiūris* į (požiūrį į požiūrį)
 • kaip ima reikšti (tikėti) - atvaizdu dalinis požiūris atsitokia - reiškia visuminiam požiūriui - požiūris į (*požiūrį* į požiūrį)
 • kaip įvyksta (paklusti) - aplinkybių įvyksta įsijautimas - perėjimas iš visuminio į dalinį požiūrį - požiūris į (požiūrį į *požiūrį*)
2017 balandžio 05 d., 21:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 39-42 eilutės:
 • kaip ima rūpėti -
 • kaip ima reikšti -
 • kaip įvyksta -
2017 balandžio 05 d., 21:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 30 eilutė iš:

Pasąmonė yra sukaupta savastis, kuri atspindi nežinojimą

į:

Pasąmonė yra sukaupta savastis, žinojimas atstojantis nežinojimą

2017 balandžio 05 d., 21:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 29-32 eilutės:

Pasąmonė yra sukaupta savastis, kuri atspindi nežinojimą

Sąmonė gali valdyti, tikslinti, tobulinti pasąmonę, užtat tuo pačiu ji gali pasiduoti pasąmonei, jai

2017 balandžio 05 d., 21:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-28 eilutės:
 • Sąmonė - Kanto protas, pasąmonės sąsajos - Hume'o protas.
 • Sąmonė remiasi nežinojimo, o pasąmonė - sukauptu žinojimu.
 • Atitrūkimai (ir ženklų savybės) išsako skirtumą tarp sąmonės ir atminties
2017 balandžio 05 d., 21:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 31 eilutė iš:
į:
 • ramus, užtikrintas, savarankiškas Dievas išgyvena vertybes
2017 balandžio 05 d., 21:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 27-30 eilutės iš

Kalbomis deri skirtingi protai

į:

Kalbomis

 • deri skirtingi protai
 • gyvenama sąlygiškume
 • apibrėžiamas požiūris į požiūrį į požiūrį
2017 balandžio 05 d., 20:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 25 eilutė:
 • Sąmonė - širdies tiesa, pasąmonė - pasaulio tiesa.
2017 balandžio 05 d., 20:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-27 eilutės iš
 • Sąmonė - kaip turėtumėme elgtis, pasąmonė - kaip elgiamės.
į:
 • Sąmonė - kaip turėtumėme elgtis, pasąmonė - kaip elgiamės.

Kalbomis deri skirtingi protai

2017 balandžio 05 d., 15:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-18 eilutės iš
 • Pasąmonė - rūpėjimo - rūpesčiai - pagrindimas - betkas - įsimintinumas.
 • Kalba - tikėjimo - žodžiai - įvardijimas - kažkas - reikšmingumas.
 • Tikrovė - paklusimo - įvykiai - pasakojimas - niekas - tikslingumas.
į:
 • Pasąmonė - rūpėjimo - rūpesčiai (atvaizdai) - pagrindimas - betkas - įsimintinumas.
 • Kalba - tikėjimo - žodžiai (aplinkybės) - įvardijimas - kažkas - reikšmingumas.
 • Tikrovė - paklusimo - įvykiai (padalinimai) - pasakojimas - niekas - tikslingumas.
2017 balandžio 05 d., 15:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 11-12 eilutės iš

Trys kalbos išskiria tris tikrovės lygmenis - aš, bendruomenė ir pasaulis.

į:

Trys kalbos išskiria tris tikrovės lygmenis - aš, bendruomenė ir pasaulis.

Sąmonė atsiranda tiktai vėliau - tačiau sąmonė

Pakeistos 23-24 eilutės iš
 • Ekonomikos Nobelio premijos lauretas, psichologas Kahneman - lėtas mąstymas ir greitas mąstymas.
į:
 • Ekonomikos Nobelio premijos lauretas, psichologas Kahneman - lėtas mąstymas ir greitas mąstymas.
 • Sąmonė - kaip turėtumėme elgtis, pasąmonė - kaip elgiamės.
2017 balandžio 05 d., 15:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:

Trys kalbos išskiria tris tikrovės lygmenis - aš, bendruomenė ir pasaulis.

2017 balandžio 05 d., 00:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
 • Psichologas Kahneman - lėtas mąstymas ir greitas mąstymas.
į:
 • Ekonomikos Nobelio premijos lauretas, psichologas Kahneman - lėtas mąstymas ir greitas mąstymas.
2017 balandžio 05 d., 00:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 18-19 eilutės iš
 • Sąmonė skiria, pasąmonė vienija.
į:
 • Sąmonė skiria, pasąmonė vienija.
 • Psichologas Kahneman - lėtas mąstymas ir greitas mąstymas.
2017 balandžio 05 d., 00:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 7 eilutė iš:
 • Pasąmonė kaupia sąmonės veiklą.
į:
Pakeistos 14-18 eilutės iš
 • Tikrovė - paklusimo - įvykiai - pasakojimas - niekas - tikslingumas.
į:
 • Tikrovė - paklusimo - įvykiai - pasakojimas - niekas - tikslingumas.

Sąmonė ir pasąmonė

 • Pasąmonė kaupia sąmonės veiklą.
 • Sąmonė skiria, pasąmonė vienija.
2017 balandžio 05 d., 00:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-14 eilutės iš
 • Užtat "tikrovė" yra apgaulinga sąvoka, nes tai tarsi vienas žodis, betgi ji neapima visko, o iš tikrųjų, teapima nieką.
į:
 • Užtat "tikrovė" yra apgaulinga sąvoka, nes tai tarsi vienas žodis, betgi ji neapima visko, o iš tikrųjų, teapima nieką

Trys atmintys - kaip vykdome Dievo valią - sąvokos - kalbos - su kuo siejamas viskas - ženklų savybės.

 • Pasąmonė - rūpėjimo - rūpesčiai - pagrindimas - betkas - įsimintinumas.
 • Kalba - tikėjimo - žodžiai - įvardijimas - kažkas - reikšmingumas.
 • Tikrovė - paklusimo - įvykiai - pasakojimas - niekas - tikslingumas.
2017 balandžio 02 d., 13:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 7 eilutė:
 • Pasąmonė kaupia sąmonės veiklą.
2017 balandžio 02 d., 13:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-7 eilutės iš

Sąmonės išplėtimas pasąmone

 • Kalba ir tikrovė kaip ribotos apimties, tačiau vieningos nuojautos - tuo tarpu sąmonė apima viską, tačiau suskaldytai.
į:

Sąmonės išplėtimas pasąmone, kalba ir tikrove

 • Kalba ir tikrovė kaip ribotos apimties, tačiau vieningos nuojautos - tuo tarpu sąmonė apima viską, tačiau suskaldytai.
 • Užtat "tikrovė" yra apgaulinga sąvoka, nes tai tarsi vienas žodis, betgi ji neapima visko, o iš tikrųjų, teapima nieką.
2017 balandžio 02 d., 13:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 5-6 eilutės iš
 • Sąmonė ir pasąmonė
į:

Sąmonės išplėtimas pasąmone

2017 balandžio 02 d., 13:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-6 eilutės iš

Kalba ir tikrovė

į:

Kalba ir tikrovė

 • Sąmonė ir pasąmonė
 • Kalba ir tikrovė kaip ribotos apimties, tačiau vieningos nuojautos - tuo tarpu sąmonė apima viską, tačiau suskaldytai.
2017 balandžio 02 d., 13:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-3 eilutės:

350 žodžių

Kalba ir tikrovė

KalbaIrTikrovė


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 birželio 25 d., 09:26