调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.Kickstarter istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2014 liepos 24 d., 22:22 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 0-2 eilutės:
Pavadinti: The Truth, Explained

Tikslas yra surašyti visa ką žinau, visa kas susiję su santrauka. Skatinti žmones klausti klausimus, juos atsakyti.
2014 vasario 26 d., 20:36 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-3 eilutės:
Pavadinti: The Truth, Explained

Tikslas yra surašyti visa ką žinau, visa kas susiję su santrauka. Skatinti žmones klausti klausimus, juos atsakyti.

Kickstarter


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 liepos 24 d., 22:22