调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.MenoTikslas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2017 gruodžio 14 d., 19:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-2 eilutės:
[[Meno tikslas 2]]
2014 kovo 20 d., 23:48 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 209-210 eilutės iš
BŪTI - NEATSIRIBOTI NUO KITŲ ŽIDINIŲ
į:
PRIPAŽINTI SMULKESNIUS ŽIDINIUS

BŪTI - NEATSIRIBOTI NUO KITŲ
ŽIDINIŲ
Pakeistos 229-230 eilutės iš
VEIKTI - TOLYDUS
į:
VEIKTI - TOLYDŽIAI KEISTI (GRADIENTAS) - NEŠOKINĖTI - KAD IŠKILTŲ ŽIDINĖLIAI
Pakeistos 263-264 eilutės iš
MĄSTYTI (PERSAKYTI)
į:
MĄSTYTI (PERSAKYTI) - GRUBUMU (STAMBUMU, MIGLOTUMU, APIBENDRINIMU)
Pakeistos 297-298 eilutės iš
VIENIS
į:
VIENIS - TAISYKLINGAS PAVIDALAS
Pakeistos 316-317 eilutės iš
VISUMA - GERINTI, GYDYTI PASAULĮ
į:
VISUMA - GERINTI, GYDYTI PASAULĮ - IŠKLOTI - VIETINĖS SIMETRIJOS
Pakeistos 342-343 eilutės iš
DAUGIS - ĮKVĖPTI SAVE IR KITUS
į:
DAUGIS - ĮKVĖPTI SAVE IR KITUS - TEIGIAMA ERDVĖ (PAPILDINIAI)
Pakeistos 389-390 eilutės iš
DAIKTAS
į:
DAIKTAS - SUPRIEŠINTI, SUGRETINTI PRIEŠINGYBES
Pakeistos 427-428 eilutės iš
EIGA
į:
EIGA - AIDAI
Pakeista 442 eilutė iš:
ASMUO
į:
ASMUO - SUSIPYNIMAS, DAUGIAPRASMIŠKUMAS
Pakeistos 477-478 eilutės iš
GALIMYBĖ
į:
GALIMYBĖ - TUŠTUMA, ŠALIA GRIOZDO
Pakeistos 507-508 eilutės iš
TIKRUMAS
į:
TIKRUMAS - BANGAVIMAS, PASIKARTOJANTI VEIKLA
Pakeistos 525-526 eilutės iš
BŪTINUMAS
į:
BŪTINUMAS - VIDINĖ RAMYBĖ, PAPRASTUMAS, ATSISAKYTI TO KAS NEREIKALINGA
Pakeista 549 eilutė iš:
People need a sacred narrative. They must have a sense of larger purpose, in one form or another, however intellectualized... (Edward O. Wilson)
į:
People need a sacred narrative. They must have a sense of larger purpose, in one form or another, however intellectualized... (Edward O. Wilson)
2014 kovo 20 d., 23:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 200-206 eilutės:

NUSISTATYTI - RYŠKŪS ŽIDINIAI (STAMBIAUSIAME LYGMENYJE: ENTROPIJOS MAŽINIMAS, TIKSLINGUMO DIDINIMAS)

VYKDYTI - AIŠKIOS RIBOS (SMULKIAUSIAME LYGMENYJE: BANGAVIMAS)

PERMĄSTYTI - MĄSTŲ LYGMENYS (SANTYKIU E)
Pakeistos 209-210 eilutės iš
BŪTI
į:
BŪTI - NEATSIRIBOTI NUO KITŲ ŽIDINIŲ
Pakeistos 227-228 eilutės iš
VEIKTI
į:
VEIKTI - TOLYDUS
Pakeista 547 eilutė iš:
People need a sacred narrative. They must have a sense of larger purpose, in one form or another, however intellectualized... (Edward O. Wilson)
į:
People need a sacred narrative. They must have a sense of larger purpose, in one form or another, however intellectualized... (Edward O. Wilson)
2014 kovo 20 d., 23:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 79-82 eilutės:
'''Asmeninis tikslas suteikiantis prasmę'''

Without intent all painting is meaningless. (Christopher Willard)
Pridėtos 99-102 eilutės:
'''Sėkmės sąlyga'''

A purpose is the eternal condition of success. (Thornton Wilder)
Pakeistos 302-306 eilutės iš
į:
'''Apraminti protą - pristatyti tikslą į kurį suvokimo akis gali įsistebėti'''

Nothing contributes so much to tranquilize the mind as a steady purpose - a point on which the soul may fix its intellectual eye. (Mary Wollstonecraft Shelley)
Pridėtos 329-332 eilutės:
'''Sukurti naudingą erdvę pamąstymui'''

When I make my work, I am making what I hope to be something functional – a space for individual contemplation and reflection. I want my art to be useful. (Bill Viola)
Pakeistos 371-379 eilutės iš
į:
'''Praplėsti laimę'''

The purpose of life is the expansion of happiness. (Maharishi Mahesh Yogi)

'''Pralinksminti, išblaškyti, prajuokinti, paguosti, pakelti nuotaiką'''

One of art's important functions – the function that many would consider the most important – is to entertain and divert us, to make us laugh, give us comfort, lift our spirits. (Max Wyman)
Pridėtos 410-417 eilutės:
'''Pajusti tai, kas už manęs, grožį, gyvybę'''

I know that if there's a purpose for life, it was for me to hear Mozart. Or if I walk in the woods and I see an animal, the purpose of my life was to see that animal. I can recollect it, I can notice it. I'm here to take note of. And that is beyond my ego, beyond anything that belongs to me, an observer, an observer. (Maurice Sendak)

'''Kūrinį (viltį ir kančią) kalbinti, apklausinėti, lydėti'''

I believe in the writer's mission. He receives it from the word, which carries its suffering and its hope within it. He questions the words, which question him. He accompanies the words, which accompany him. The initiative is shared, as if spontaneous. (Edmond Jabes)
Pakeistos 459-467 eilutės iš
į:
'''Mąstymo tikslas: Bręsti, stiprėti, įprasminti nesėkmes'''

To begin to think with purpose, is to enter the ranks of those strong ones who only recognize failure as one of the pathways to attainment. (James Allen)

'''Susisiekti su savyje esančia tyla, suvokti, kad viskas tikslinga'''

Learn to get in touch with the silence within yourself and know that everything in this life has a purpose. (Elisabeth Kubler-Ross)
Pakeistos 540-609 eilutės iš
People need a sacred narrative. They must have a sense of larger purpose, in one form or another, however intellectualized... (Edward O. Wilson)------------------------'''Mąstymo tikslas: Bręsti, stiprėti, įprasminti nesėkmes'''

To begin to think with purpose, is to enter the ranks of those strong ones who only recognize failure as one of the pathways to attainment. (James Allen)

'''Kūrinį (viltį ir kančią) kalbinti, apklausinėti, lydėti'''

I believe in the writer's mission. He receives it from the word, which carries its suffering and its hope within it. He questions the words, which question him. He accompanies the words, which accompany him. The initiative is shared, as if spontaneous. (Edmond Jabes)'''Apraminti protą - pristatyti tikslą į kurį suvokimo akis gali įsistebėti'''

Nothing contributes so much to tranquilize the mind as a steady purpose - a point on which the soul may fix its intellectual eye. (Mary Wollstonecraft Shelley)

'''Pajusti tai, kas už manęs, grožį, gyvybę'''

I know that if there's a purpose for life, it was for me to hear Mozart. Or if I walk in the woods and I see an animal, the purpose of my life was to see that animal. I can recollect it, I can notice it. I'm here to take note of. And that is beyond my ego, beyond anything that belongs to me, an observer, an observer. (Maurice Sendak)'''Sukurti naudingą erdvę pamąstymui'''

When I make my work, I am making what I hope to be something functional – a space for individual contemplation and reflection. I want my art to be useful. (Bill Viola)

'''Sėkmės sąlyga'''

A purpose is the eternal condition of success. (Thornton Wilder)

'''Asmeninis tikslas suteikiantis prasmę'''

Without intent all painting is meaningless. (Christopher Willard)


'''Susisiekti su savyje esančia tyla, suvokti, kad viskas tikslinga'''

Learn to get in touch with the silence within yourself and know that everything in this life has a purpose. (Elisabeth Kubler-Ross)


LAIMĖ

'''Pralinksminti, išblaškyti, prajuokinti, paguosti, pakelti nuotaiką'''

One of art's important functions – the function that many would consider the most important – is to entertain and divert us, to make us laugh, give us comfort, lift our spirits. (Max Wyman)

'''Praplėsti laimę'''

The purpose of life is the expansion of happiness. (Maharishi Mahesh Yogi)

į:
People need a sacred narrative. They must have a sense of larger purpose, in one form or another, however intellectualized... (Edward O. Wilson)
2014 kovo 20 d., 23:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 208-211 eilutės:
'''Išreikšti asmenybės nenutildomą tikslą ir tikriausią valią'''

Art is an articulator of the soul's uncensored purpose and deepest will. (Shaun McNiff)
Pridėtos 222-245 eilutės:
'''Atsikratyti jausmų ir reginių'''

I go for a walk in the forest of Fontainebleau. I get 'green' indigestion. I must get rid of this sensation into a picture. Green rules it. A painter paints to unload himself of feelings and visions. (Pablo Picasso)

'''Tai ką vykdom nepaisant aplinkybių - Tikslas atrandamas, nesirenkamas'''

While goals are chosen, a purpose is discovered. Our purpose is something we have been doing all along, and will continue to do, regardless of circumstances, until the day we die. (Peter McWilliams)

'''Būti darbingu, naudingu, gyvenimu padaryti skirtumą'''

The purpose of life is not to be happy but to matter, to be productive, to be useful, to have it make a difference that you lived at all. (Leo Rosten)

'''Atskleisti meną ir nuslėpti menininką'''

To reveal art and conceal the artist is art's aim. (Oscar Wilde)

'''Neparodyti amato, o pasimesti jame, kad jis tarnautų grožiui, galiai ir jausminiam turiniui'''

My aim is not to exhibit craft, but rather to submerge it, and make it rightfully the handmaiden of beauty, power and emotional content. (Andrew Wyeth)

'''Ne savo tikslo siekti, o leisti menui savo tikslą pasiekti, būti jo įrankiu'''

The artist is not a person endowed with free will who seeks his own ends, but one who allows art to realize its purpose within him. (Carl Gustav Jung)
Pridėtos 272-279 eilutės:
'''Pavidalų savitarpiškumą ištirti ir pristatyti'''

The painter's function, generally speaking, is to explore and demonstrate in his work the interdependency of forms. (Robert McBryde)

'''Išmokti sandarą, kad dieviška meilė galėtų įsilieti ir paversti gyvu grožiu.'''

What is the spiritual purpose of the arts? It is to learn structure. Once an artist creates a true structure, then divine love can pour into it and make it a living thing of beauty. (Harold Klemp)
Pakeistos 286-289 eilutės iš

VISKAS
- GERINTI, GYDYTI PASAULĮ
į:
'''Įkvėpti jausminį krūvį kurį žiūrovas pajustų ir išgyventų'''

The task of an artist is to breathe an emotional charge onto the canvas so it may be perceived and experienced by the spectator. (Konstantin Voinov)

'''Prisiminti'''

The purpose of life is to remember. (Henry Miller)


VISUMA
- GERINTI, GYDYTI PASAULĮ
Pridėtos 313-316 eilutės:
'''Įvaldyti aplinką, spręsti uždavinius, pasiekti siekius'''

We are built to conquer environment, solve problems, achieve goals, and we find no real satisfaction or happiness in life without obstacles to conquer and goals to achieve. (Maxwell Maltz)
Pakeistos 343-355 eilutės iš
į:
'''Dalintis savimi'''

When I chased after money, I never had enough. When I got my life on purpose and focused on giving of myself and everything that arrived into my life, then I was prosperous. (Dr. Wayne Dyer)

'''Priminti žmoniškumą ir kūrybos pažadą'''

The artist has a special task: that of reminding men of their humanity and the promise of their creativity. (Lewis Mumford)

'''Šviesti, praturtinti būtį'''

The sole purpose of human existence is to kindle a light in the darkness of mere being. (Carl Gustav Jung)
Pakeistos 374-385 eilutės iš
'''Atskleisti meną ir nuslėpti menininką'''

To reveal art and conceal the artist is art's aim. (Oscar Wilde)

'''Neparodyti amato, o pasimesti jame, kad jis tarnautų grožiui
, galiai ir jausminiam turiniui'''

My aim is not to exhibit craft, but rather to submerge it
, and make it rightfully the handmaiden of beauty, power and emotional content. (Andrew Wyeth)

'''Ne savo tikslo siekti, o leisti menui savo tikslą pasiekti, būti jo įrankiu'''

The artist is not
a person endowed with free will who seeks his own ends, but one who allows art to realize its purpose within him. (Carl Gustav Jung)
į:
'''Atkreipti dėmesį į tai ką gyvenimas neatkreipia'''

It is the function of the artist to call attention to what life does not. (Tom Robbins)

'''Parodyti pažįstamą šalį
, nepastebėtą. Pristatyti eilinį gyventoją. Pasakoti.'''

Without thinking too much about it in specific terms
, I was showing the America I knew and observed to others who might not have noticed. My fundamental purpose is to interpret the typical American. I am a story teller. (Norman Rockwell)

'''Įspūdį padaryti vaizduotei ir jausmui. Kartais gamtos padirbimas tai pasiekia'''

The great end of all arts is to make an impression on the imagination and the feeling. The imitation of nature frequently does this. Sometimes it fails and something else succeeds. (Sir Joshua Reynolds
)
Pakeistos 396-400 eilutės iš
į:
'''Malonumas'''

The purpose of art is delectation. (Nicolas Poussin)
Pakeistos 415-427 eilutės iš
į:
'''Kaskart priminti žmogiškumą'''

It is the mission of art to remind man from time to time that he is human, and the time is ripe, just now, today, for such a reminder. (Ben Shahn)

'''Jautresne akimi pristatyti kraštovaizdžio esmę, miesto dvasią'''

The artist has still an important task in depicting a landscape and rendering it for us with his much more sensitive eye which can concentrate on essentials and give the atmosphere of a city much better than a mechanical camera could ever do. (Max Stern)

'''Maitinti asmenybę'''

Just as the farmer provides sustenance for the body, the painter provides sustenance for the soul. (Arturo Tello)
Pakeistos 450-451 eilutės iš
į:
'''Siūlyti patrauklesnę tikrovę - kitą būvį, laiką, bendrystę'''

One of the functions of art is to offer a more desirable reality - a model, as it were, of another style of existence with its own pace and its own cultural reference. (Peter Schmidt)

'''Išlaisvinti mintis, protą, išplėsti sąmonę, atsirasti nuostabiame pasaulyje. Sužadinti jėgas, talentus. Atrasti save kaip nuostabų žmogų.'''

When you are inspired by some great purpose, some extraordinary project, all your thoughts break their bonds; your mind transcends limitations, your consciousness expands in every direction, and you find yourself in a new, great and wonderful world. Dormant forces, faculties and talents become alive, and you discover yourself to be a greater person by far than you ever dreamed yourself to be. (Patanjali)
Pridėtos 472-475 eilutės:
'''Žengti į pasaulį ir asmenybę, pastebėti ir išsakyti jos tikroves, susitarimo paslėptas'''

The purpose of art is... to press forward into the whole of the external world and the soul, to see and communicate those objective realities within it which rule and convention have hitherto concealed. (Max Scheler)
Pakeistos 512-513 eilutės iš
'''Dalintis savimi'''
į:
'''Kūrinį (viltį ir kančią) kalbinti, apklausinėti, lydėti'''

I believe in the writer's mission. He receives it from the word, which carries its suffering and its hope within it. He questions the words, which question him. He accompanies the words, which accompany him. The initiative is shared, as if spontaneous. (Edmond Jabes)
Pakeistos 516-521 eilutės iš
When I chased after money, I never had enough. When I got my life on purpose and focused on giving of myself and everything that arrived into my life, then I was prosperous. (Dr. Wayne Dyer)


'''Kūrinį (viltį ir kančią) kalbinti, apklausinėti, lydėti'''

I believe in the writer's mission. He receives it from the word, which carries its suffering and its hope within it. He questions the words, which question him. He accompanies the words, which accompany him. The initiative is shared, as if spontaneous. (Edmond Jabes
)
į:


'''Apraminti protą - pristatyti tikslą į kurį suvokimo akis gali įsistebėti'''

Nothing contributes so much to tranquilize the mind as a steady purpose - a point on which the soul may fix its intellectual eye
. (Mary Wollstonecraft Shelley)
Pakeistos 522-634 eilutės iš
'''Šviesti, praturtinti būtį'''

The sole purpose of human existence is to kindle
a light in the darkness of mere being. (Carl Gustav Jung)
'''Išmokti sandarą, kad dieviška meilė galėtų įsilieti ir paversti gyvu grožiu.'''

What is
the spiritual purpose of the arts? It is to learn structure. Once an artist creates a true structure, then divine love can pour into it and make it a living thing of beauty. (Harold Klemp)

'''Įvaldyti aplinką, spręsti uždavinius
, pasiekti siekius'''

We are built to conquer environment, solve problems, achieve goals, and we find no real satisfaction or happiness in life without obstacles to conquer and goals to achieve. (Maxwell Maltz)

'''Pavidalų savitarpiškumą ištirti ir pristatyti'''

The painter's function, generally speaking, is to explore and demonstrate in his work the interdependency of forms. (Robert McBryde)

'''Išreikšti asmenybės nenutildomą tikslą ir tikriausią valią'''

Art is an articulator of the soul's uncensored purpose and deepest will. (Shaun McNiff)

'''Tai ką vykdom nepaisant aplinkybių - Tikslas atrandamas, nesirenkamas'''

While goals are chosen, a purpose is discovered. Our purpose is something we have been doing all along, and will continue to do, regardless of circumstances, until the day we die. (Peter McWilliams)

'''Prisiminti'''

The purpose of life is to remember. (Henry Miller)

'''Priminti žmoniškumą ir kūrybos pažadą'''

The artist has a special task: that of reminding men of their humanity and the promise of their creativity. (Lewis Mumford)

'''Išlaisvinti mintis, protą, išplėsti sąmonę, atsirasti nuostabiame pasaulyje. Sužadinti jėgas, talentus. Atrasti save kaip nuostabų žmogų.'''

When you are inspired by some great purpose, some extraordinary project, all your thoughts break their bonds; your mind transcends limitations, your consciousness expands in every direction, and you find yourself in a new, great and wonderful world. Dormant forces, faculties and talents become alive, and you discover yourself to be a greater person by far than you ever dreamed yourself to be. (Patanjali)'''Atsikratyti jausmų ir reginių'''

I go for a walk in the forest of Fontainebleau. I get 'green' indigestion. I must get rid of this sensation into a picture. Green rules it. A painter paints to unload himself of feelings and visions. (Pablo Picasso)

'''Malonumas'''

The purpose of art is delectation. (Nicolas Poussin)'''Įspūdį padaryti vaizduotei ir jausmui. Kartais gamtos padirbimas tai pasiekia'''

The great end of all arts is to make an impression on the imagination and the feeling. The imitation of nature frequently does this. Sometimes it fails and something else succeeds. (Sir Joshua Reynolds)

'''Atkreipti dėmesį į tai ką gyvenimas neatkreipia'''

It is the function of the artist to call attention to what life does not. (Tom Robbins)

'''Parodyti pažįstamą šalį, nepastebėtą. Pristatyti eilinį gyventoją. Pasakoti.'''

Without thinking too much about it in specific terms, I was showing the America I knew and observed to others who might not have noticed. My fundamental purpose is to interpret the typical American. I am a story teller. (Norman Rockwell)

'''Apraminti protą - pristatyti tikslą į kurį suvokimo akis gali įsistebėti'''

Nothing contributes so much to tranquilize the mind as a steady purpose - a point on which the soul may fix its intellectual eye. (Mary Wollstonecraft Shelley)

'''Būti darbingu, naudingu, gyvenimu padaryti skirtumą'''

The purpose of life is not to be happy but to matter, to be productive, to be useful, to have it make a difference that you lived at all. (Leo Rosten)

'''Žengti į pasaulį ir asmenybę, pastebėti ir išsakyti jos tikroves, susitarimo paslėptas'''

The purpose of art is... to press forward into the whole of the external world and the soul, to see and communicate those objective realities within it which rule and convention have hitherto concealed. (Max Scheler)'''Siūlyti patrauklesnę tikrovę - kitą būvį, laiką, bendrystę'''

One of the functions of art is to offer a more desirable reality - a model, as it were, of another style of existence with its own pace and its own cultural reference. (Peter Schmidt)

'''Pajusti tai, kas už manęs, grožį, gyvybę'''

I know that if there's a purpose for life, it was for me to hear Mozart. Or if I walk in the woods and I see an animal, the purpose of my life was to see that animal. I can recollect it, I can notice it. I'm here to take note of. And that is beyond my ego, beyond anything that belongs to me, an observer, an observer. (Maurice Sendak)

'''Įkvėpti jausminį krūvį kurį žiūrovas pajustų ir išgyventų'''

The task of an artist is to breathe an emotional charge onto the canvas so it may be perceived and experienced by the spectator. (Konstantin Voinov)

'''Kaskart priminti žmogiškumą'''

It is the mission of art to remind man from time to time that he is human, and the time is ripe, just now, today, for such a reminder. (Ben Shahn)

'''Jautresne akimi pristatyti kraštovaizdžio esmę, miesto dvasią'''

The artist has still an important task in depicting a landscape and rendering it for us with his much more sensitive eye which can concentrate on essentials and give the atmosphere of a city much better than a mechanical camera could ever do. (Max Stern)

'''Maitinti asmenybę'''

Just as the farmer provides sustenance for the body, the painter provides sustenance for the soul. (Arturo Tello)į:'''Pajusti tai, kas už manęs, grožį, gyvybę'''

I know that if there's
a purpose for life, it was for me to hear Mozart. Or if I walk in the woods and I see an animal, the purpose of my life was to see that animal. I can recollect it, I can notice it. I'm here to take note of. And that is beyond my ego, beyond anything that belongs to me, an observer, an observer. (Maurice Sendak)'''Sukurti naudingą erdvę pamąstymui'''

When I make my work, I am making what I hope to be something functional – a space for individual contemplation and reflection. I want my art to be useful. (Bill Viola)
2014 kovo 20 d., 22:53 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 250-251 eilutės iš
VISKAS
į:


VISKAS - GERINTI, GYDYTI PASAULĮ
Pakeistos 258-259 eilutės iš
DAUGIS
į:
'''Praturtinti pasaulį, tuo pačiu ir save'''

You are here to enrich the world, and you impoverish yourself if you forget the errand. (Woodrow Wilson)

'''Pagerinti gyvenimą, parodyti kas taisytina, pakelti nuotaiką'''

The aim behind critical art is to improve life, by pointing out that which is in need of repair or renovation. By the same criteria, landscape and other 'beautiful' art is legitimate, as it also comes to improve the world... by elevating the spirits of those who behold it. (Ron Gang)

'''Pasaulį perkurti savo namais, didinti savo džiaugsmus ir guosti nusiminimus'''

Through the pursuit of beauty we shape the world as a home, and in doing so we both amplify our joys and find consolation for our sorrows. (Roger Scruton)

DAUGIS - ĮKVĖPTI SAVE IR KITUS
Pakeistos 284-288 eilutės iš
'''Susisiekti su savyje esančia tyla, suvokti, kad viskas tikslinga'''

Learn to get in touch with
the silence within yourself and know that everything in this life has a purpose. (Elisabeth Kubler-Ross)
į:
'''Pakelti žmogaus dvasią'''

The purpose of art is nothing less than the upliftment of
the human spirit. (Pope John Paul II)

'''Tikslas teikia viltį'''

Only just now awakening after years of materialism, our soul is still infected with the despair born of unbelief, of lack of purpose and aim. (Wassily Kandinsky)

'''Įkvėpti'''

Art is the perpetual motion of illusion. The highest purpose of art is to inspire. What else can you do? What else can you do for any one but inspire them? (Bob Dylan
)
Pridėtos 315-326 eilutės:
'''Atskleisti meną ir nuslėpti menininką'''

To reveal art and conceal the artist is art's aim. (Oscar Wilde)

'''Neparodyti amato, o pasimesti jame, kad jis tarnautų grožiui, galiai ir jausminiam turiniui'''

My aim is not to exhibit craft, but rather to submerge it, and make it rightfully the handmaiden of beauty, power and emotional content. (Andrew Wyeth)

'''Ne savo tikslo siekti, o leisti menui savo tikslą pasiekti, būti jo įrankiu'''

The artist is not a person endowed with free will who seeks his own ends, but one who allows art to realize its purpose within him. (Carl Gustav Jung)
Pakeistos 352-356 eilutės iš
'''Įkvėpti'''

Art is the perpetual motion of illusion. The highest purpose of art is to inspire. What else can you do? What else can you do for any one but inspire them? (Bob Dylan)
į:
Ištrintos 427-434 eilutės:


Pridėtos 433-435 eilutės:
'''Kūrinį (viltį ir kančią) kalbinti, apklausinėti, lydėti'''

I believe in the writer's mission. He receives it from the word, which carries its suffering and its hope within it. He questions the words, which question him. He accompanies the words, which accompany him. The initiative is shared, as if spontaneous. (Edmond Jabes)
Ištrintos 436-449 eilutės:

'''Tikslas teikia viltį'''

Only just now awakening after years of materialism, our soul is still infected with the despair born of unbelief, of lack of purpose and aim. (Wassily Kandinsky)


'''Kūrinį (viltį ir kančią) kalbinti, apklausinėti, lydėti'''

I believe in the writer's mission. He receives it from the word, which carries its suffering and its hope within it. He questions the words, which question him. He accompanies the words, which accompany him. The initiative is shared, as if spontaneous. (Edmond Jabes)
Pakeistos 441-449 eilutės iš
'''Ne savo tikslo siekti, o leisti menui savo tikslą pasiekti, būti jo įrankiu'''

The artist is not a person endowed with free will who seeks his own ends, but one who allows art to realize its purpose within him. (Carl Gustav Jung)
į:
Pakeistos 480-483 eilutės iš
'''Pakelti žmogaus dvasią'''

The purpose of art is nothing less than the upliftment of the human spirit. (Pope John Paul II)
į:
Pakeistos 522-527 eilutės iš
'''Pasaulį perkurti savo namais, didinti savo džiaugsmus ir guosti nusiminimus'''

Through the pursuit of beauty we shape the world as a home, and in doing so we both amplify our joys and find consolation for our sorrows. (Roger Scruton)
į:
Pridėtos 529-532 eilutės:

'''Įkvėpti jausminį krūvį kurį žiūrovas pajustų ir išgyventų'''

The task of an artist is to breathe an emotional charge onto the canvas so it may be perceived and experienced by the spectator. (Konstantin Voinov)
Pakeistos 557-567 eilutės iš
'''Įkvėpti jausminį krūvį kurį žiūrovas pajustų ir išgyventų'''

The task of an artist is to breathe an emotional charge onto the canvas so it may be perceived and experienced by the spectator. (Konstantin Voinov)

'''Atskleisti meną ir nuslėpti menininką'''

To reveal art and conceal the artist is art's aim. (Oscar Wilde)

'''Neparodyti amato, o pasimesti jame, kad jis tarnautų grožiui, galiai ir jausminiam turiniui'''

My aim is not to exhibit craft, but rather to submerge it, and make it rightfully the handmaiden of beauty, power and emotional content. (Andrew Wyeth)
į:
Pakeistos 571-581 eilutės iš
GERINTI PASAULĮ

'''Praturtinti pasaulį, tuo pačiu ir save
'''

You are here to enrich the world, and you impoverish yourself if you forget the errand. (Woodrow Wilson)

'''Pagerinti gyvenimą, parodyti kas taisytina, pakelti nuotaiką'''

The aim behind critical art is to improve life, by pointing out that which is in need of repair or renovation. By the same criteria, landscape and other 'beautiful' art is legitimate, as it also comes to improve the world... by elevating the spirits of those who behold it. (Ron Gang)

į:'''Susisiekti su savyje esančia tyla, suvokti, kad viskas tikslinga
'''

Learn to get in touch with the silence within yourself and know that everything in this life has a purpose. (Elisabeth Kubler-Ross)
2014 kovo 20 d., 22:43 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 240-243 eilutės:
'''Įsisąmonyti pasąmonės teikiamą turinį'''

Man's task is to become conscious of the contents that press upward from the unconscious. (Carl Gustav Jung)
Pridėtos 337-346 eilutės:
'''Nuvykti toliau nė matom'''

My purpose holds to sail beyond the sunset and the baths of all the Western stars until I die. (Alfred, Lord Tennyson)

'''Atverti kitus matus'''

The purpose of art is to open a door to other dimensions. (Author unknown)

Pridėtos 379-388 eilutės:
'''Neišreikšti asmenybę, o ją įveikti'''

The role of art is not to express the personality but to overcome it. (T. S. Eliot)

'''Šventas paaiškinimas'''

People need a sacred narrative. They must have a sense of larger purpose, in one form or another, however intellectualized... (Edward O. Wilson)

Pakeistos 404-407 eilutės iš
'''Neišreikšti asmenybę, o ją įveikti'''

The role of art is not to express the personality but to overcome it. (T. S. Eliot)
į:
Pakeistos 414-419 eilutės iš
'''Pagerinti gyvenimą, parodyti kas taisytina, pakelti nuotaiką'''

The aim behind critical art is to improve life, by pointing out that which is in need of repair or renovation. By the same criteria, landscape and other 'beautiful' art is legitimate, as it also comes to improve the world... by elevating the spirits of those who behold it. (Ron Gang)
į:
Pakeistos 434-440 eilutės iš
'''Įsisąmonyti pasąmonės teikiamą turinį'''

Man's task is to become conscious of the contents that press upward from the unconscious. (Carl Gustav Jung)
į:
Pakeista 537 eilutė iš:
'''Nuvykti toliau nė matom'''
į:
Pakeistos 539-546 eilutės iš
My purpose holds to sail beyond the sunset and the baths of all the Western stars until I die. (Alfred, Lord Tennyson)
į:

'''Sukurti naudingą erdvę pamąstymui'''

When I make my work, I am making what I hope to be something functional – a space for individual contemplation and reflection. I want my art to be useful. (Bill Viola
)
Ištrintos 547-557 eilutės:'''Atverti kitus matus'''

The purpose of art is to open a door to other dimensions. (Author unknown)

'''Sukurti naudingą erdvę pamąstymui'''

When I make my work, I am making what I hope to be something functional – a space for individual contemplation and reflection. I want my art to be useful. (Bill Viola)
Pridėtos 555-558 eilutės:

'''Neparodyti amato, o pasimesti jame, kad jis tarnautų grožiui, galiai ir jausminiam turiniui'''

My aim is not to exhibit craft, but rather to submerge it, and make it rightfully the handmaiden of beauty, power and emotional content. (Andrew Wyeth)
Pakeistos 568-570 eilutės iš
'''Šventas paaiškinimas'''

People need a sacred narrative. They must have a sense of larger purpose, in one form or another, however intellectualized... (Edward O. Wilson)
į:

GERINTI PASAULĮ
Pridėtos 575-579 eilutės:

'''Pagerinti gyvenimą, parodyti kas taisytina, pakelti nuotaiką'''

The aim behind critical art is to improve life, by pointing out that which is in need of repair or renovation. By the same criteria, landscape and other 'beautiful' art is legitimate, as it also comes to improve the world... by elevating the spirits of those who behold it. (Ron Gang)
Pakeistos 581-584 eilutės iš
'''Neparodyti amato, o pasimesti jame, kad jis tarnautų grožiui, galiai ir jausminiam turiniui'''

My aim is not to exhibit craft, but rather to submerge it, and make it rightfully the handmaiden of beauty, power and emotional content. (Andrew Wyeth)
į:
LAIMĖ
2014 kovo 20 d., 22:31 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 200-207 eilutės:
'''Nuostabos ir ramybės būsenos tvėrimą'''

The purpose of art is the gradual lifelong construction of a state of wonder and serenity. (Glenn Gould)

'''Save gimdyti, tapti asmenybe, savo galimybe'''

Man's main task in life is to give birth to himself, to become what he potentially is. The most important product of his effort is his own personality. (Erich Fromm)
Pakeistos 212-215 eilutės iš
Allow yourself the peace of purpose and the knowledge that to make another attempt with the brush is a noble thing. If you accept the discipline of the truest principles of art, then yours is the reward of an unbroken line of tradition. (Charles Philip Brooks)

MĄSTYTI
į:
Allow yourself the peace of purpose and the knowledge that to make another attempt with the brush is a noble thing. If you accept the discipline of the truest principles of art, then yours is the reward of an unbroken line of tradition. (Charles Philip Brooks)

'''Įsijungti į gyvenimą'''

My art has nothing to do with servicing collectors, it's for living, for turning on with. (David Lee)

MĄSTYTI (PERSAKYTI)
Pridėtos 232-239 eilutės:
'''Daugiausia pasakyti taupiausiom priemonėm'''

An artist's job is to say the most with the least. (Andrew Hamilton)

'''Taurinti fotografiją, atsiduoti poezijai ir grožiui, sujungti tikrą ir menamą, laikytis tiesos'''

My aspirations are to ennoble Photography and to secure for it the character and uses of High Art by combining the Real and Ideal and sacrificing nothing of the Truth by all possible devotion to Poetry and Beauty. (Julia Margaret Cameron)
Pakeistos 248-251 eilutės iš
'''Daugiausia pasakyti taupiausiom priemonėm'''

An artist's job is to say the most with the least. (Andrew Hamilton)
į:
'''Vieningumą, pilnatvę'''

We live in a fractured world. I've always seen it as my role as an artist to attempt to make wholeness. (Anish Kapoor)
Ištrintos 253-256 eilutės:
'''Žavėtis'''

I sit in my garden, gazing upon a beauty that cannot gaze upon itself. And I find sufficient purpose for my day. (Robert Brault)
Pakeistos 258-270 eilutės iš
į:
'''Paguosti kenčiančius ir pakankinti pasiturinčius'''

My job is to comfort the afflicted and afflict the comfortable. (Mark Twain)

'''Versti žmones jaustis nepatogiai'''

The task of the artist is to make the human being uncomfortable. (Lucian Freud)

'''Susisiekti su savyje esančia tyla, suvokti, kad viskas tikslinga'''

Learn to get in touch with the silence within yourself and know that everything in this life has a purpose. (Elisabeth Kubler-Ross)
Pridėtos 285-288 eilutės:
'''Išsakyti teiginį'''

The fundamental purpose of the artist is the same as that of a scientist: to state a fact. (Herbert Read)
Pridėta 299 eilutė:
Pakeistos 310-318 eilutės iš
į:
'''Žavėtis'''

I sit in my garden, gazing upon a beauty that cannot gaze upon itself. And I find sufficient purpose for my day. (Robert Brault)

'''Įkvėpti'''

Art is the perpetual motion of illusion. The highest purpose of art is to inspire. What else can you do? What else can you do for any one but inspire them? (Bob Dylan)
Pridėtos 339-346 eilutės:
'''Vidinę akį patvirtinti išorinio pasaulio reiškinių esmėmis'''

I paint to rest from the phenomena of the external world – to pronounce it – and to make notations of its essences with which to verify the inner eye. (Morris Graves)

'''Iššaukti ir įtvirtinti reikšmes, prasmes'''

We are trying to evoke and reinforce meanings from the spaces we cover and the times we're given. Short or long this becomes our purpose. What we artists do is important stuff. (Robert Genn)
Pridėtos 353-364 eilutės:
'''Pasitikėti Dievu ir nebijoti'''

Having chosen our course, without guile and with pure purpose, let us renew our trust in God, and go forward without fear and with manly hearts. (Abraham Lincoln)

'''Baidomės didingo tikslo'''

I don't think life is absurd. I think we are all here for a huge purpose. I think we shrink from the immensity of the purpose we are here for. (Norman Mailer)

'''Įkvėpti, stiprinti asmenybę - Suvokti tikslą didesnį už žmogų ir visų vertą'''

Only the consciousness of a purpose that is mightier than any man and worthy of all men can fortify and inspirit and compose the souls of men. (Walter Lippmann)
Pridėtos 372-384 eilutės:
'''Neišreikšti asmenybę, o ją įveikti'''

The role of art is not to express the personality but to overcome it. (T. S. Eliot)

'''Dalintis savimi'''
Pakeistos 386-388 eilutės iš
į:
When I chased after money, I never had enough. When I got my life on purpose and focused on giving of myself and everything that arrived into my life, then I was prosperous. (Dr. Wayne Dyer)
Pakeista 390 eilutė iš:
[+Ryšys su didingumu+]
į:
Ištrintos 391-429 eilutės:
'''Pasitikėti Dievu ir nebijoti'''

Having chosen our course, without guile and with pure purpose, let us renew our trust in God, and go forward without fear and with manly hearts. (Abraham Lincoln)

'''Baidomės didingo tikslo'''

I don't think life is absurd. I think we are all here for a huge purpose. I think we shrink from the immensity of the purpose we are here for. (Norman Mailer)

'''Taurinti fotografiją, atsiduoti poezijai ir grožiui, sujungti tikrą ir menamą, laikytis tiesos'''

My aspirations are to ennoble Photography and to secure for it the character and uses of High Art by combining the Real and Ideal and sacrificing nothing of the Truth by all possible devotion to Poetry and Beauty. (Julia Margaret Cameron)


'''Save gimdyti, tapti asmenybe, savo galimybe'''

Man's main task in life is to give birth to himself, to become what he potentially is. The most important product of his effort is his own personality. (Erich Fromm)

'''Neišreikšti asmenybę, o ją įveikti'''

The role of art is not to express the personality but to overcome it. (T. S. Eliot)

'''Dalintis savimi'''

When I chased after money, I never had enough. When I got my life on purpose and focused on giving of myself and everything that arrived into my life, then I was prosperous. (Dr. Wayne Dyer)'''Įkvėpti'''

Art is the perpetual motion of illusion. The highest purpose of art is to inspire. What else can you do? What else can you do for any one but inspire them? (Bob Dylan)

'''Versti žmones jaustis nepatogiai'''

The task of the artist is to make the human being uncomfortable. (Lucian Freud)
Pakeistos 398-400 eilutės iš
'''Iššaukti ir įtvirtinti reikšmes, prasmes'''

We are trying to evoke and reinforce meanings from the spaces we cover and the times we're given. Short or long this becomes our purpose. What we artists do is important stuff. (Robert Genn)
į:
'''Tikslas teikia viltį'''

Only just now awakening after years of materialism, our soul is still infected with the despair born of unbelief, of lack of purpose and aim. (Wassily Kandinsky)


'''Kūrinį (viltį ir kančią) kalbinti, apklausinėti, lydėti'''

I believe in the writer's mission. He receives it from the word, which carries its suffering and its hope within it. He questions the words, which question him. He accompanies the words, which accompany him. The initiative is shared, as if spontaneous. (Edmond Jabes
)
Ištrintos 406-434 eilutės:
'''Nuostabos ir ramybės būsenos tvėrimą'''

The purpose of art is the gradual lifelong construction of a state of wonder and serenity. (Glenn Gould)

'''Vidinę akį patvirtinti išorinio pasaulio reiškinių esmėmis'''

I paint to rest from the phenomena of the external world – to pronounce it – and to make notations of its essences with which to verify the inner eye. (Morris Graves)
'''Tikslas teikia viltį'''

Only just now awakening after years of materialism, our soul is still infected with the despair born of unbelief, of lack of purpose and aim. (Wassily Kandinsky)'''Vieningumą, pilnatvę'''

We live in a fractured world. I've always seen it as my role as an artist to attempt to make wholeness. (Anish Kapoor)

'''Kūrinį (viltį ir kančią) kalbinti, apklausinėti, lydėti'''

I believe in the writer's mission. He receives it from the word, which carries its suffering and its hope within it. He questions the words, which question him. He accompanies the words, which accompany him. The initiative is shared, as if spontaneous. (Edmond Jabes)
Pakeistos 419-421 eilutės iš
'''Susisiekti su savyje esančia tyla, suvokti, kad viskas tikslinga'''

Learn to get in touch with the silence within yourself and know that everything in this life has a purpose. (Elisabeth Kubler-Ross)
į:


'''Išmokti sandarą, kad dieviška meilė galėtų įsilieti ir paversti gyvu grožiu.'''

What is the spiritual purpose of the arts? It is to learn structure. Once an artist creates a true structure, then divine love can pour into it and make it a living thing of beauty. (Harold Klemp)

'''Įvaldyti aplinką, spręsti uždavinius, pasiekti siekius'''

We are built to conquer environment, solve problems, achieve goals, and we find no real satisfaction or happiness in life without obstacles to conquer and goals to achieve. (Maxwell Maltz
)
Pakeistos 430-432 eilutės iš
'''Įsijungti į gyvenimą'''

My art has nothing to do with servicing collectors, it's for living, for turning on with. (David Lee)
į:
'''Pavidalų savitarpiškumą ištirti ir pristatyti'''

The painter's function, generally speaking, is to explore and demonstrate in his work the interdependency of forms. (Robert McBryde)
Pakeistos 434-444 eilutės iš
'''Įkvėpti, stiprinti asmenybę - Suvokti tikslą didesnį už žmogų ir visų vertą'''

Only the consciousness of a purpose that is mightier than any man and worthy of all men can fortify and inspirit and compose the souls of men. (Walter Lippmann)

'''Išmokti sandarą, kad dieviška meilė galėtų įsilieti ir paversti gyvu grožiu.'''

What is the spiritual purpose of the arts? It is to learn structure. Once an artist creates a true structure, then divine love can pour into it and make it a living thing of beauty. (Harold Klemp)

'''Įvaldyti aplinką, spręsti uždavinius, pasiekti siekius'''

We are built to conquer environment, solve problems, achieve goals, and we find no real satisfaction or happiness in life without obstacles to conquer and goals to achieve. (Maxwell Maltz
)
į:
'''Išreikšti asmenybės nenutildomą tikslą ir tikriausią valią'''

Art is an articulator of the soul
's uncensored purpose and deepest will. (Shaun McNiff)
Ištrintos 437-444 eilutės:
'''Pavidalų savitarpiškumą ištirti ir pristatyti'''

The painter's function, generally speaking, is to explore and demonstrate in his work the interdependency of forms. (Robert McBryde)

'''Išreikšti asmenybės nenutildomą tikslą ir tikriausią valią'''

Art is an articulator of the soul's uncensored purpose and deepest will. (Shaun McNiff)
Pakeistos 466-468 eilutės iš
'''Išsakyti teiginį'''

The fundamental purpose of the artist is the same as that of a scientist: to state a fact. (Herbert Read)
į:
Pakeistos 502-505 eilutės iš
'''Eiga, ne pabaiga'''

We don't dance to get to the end of the dance; we don't sing to get to the end of the song. (Author unknown)
į:
Pakeistos 524-526 eilutės iš
'''Paguosti kenčiančius ir kankinti pasiturinčius'''

My job is to comfort the afflicted and afflict the comfortable. (Mark Twain)
į:
2014 kovo 20 d., 22:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 200-205 eilutės iš
į:
VEIKTI

'''Ramybė, jos kilnumas'''

Allow yourself the peace of purpose and the knowledge that to make another attempt with the brush is a noble thing. If you accept the discipline of the truest principles of art, then yours is the reward of an unbroken line of tradition. (Charles Philip Brooks)
Pakeistos 216-225 eilutės iš
į:
'''Vertinti sąmoningumą'''

The defining function of the artist is to cherish consciousness. (Max Eastman)

VIENIS

'''Įsiamžinti'''

You have to understand the purpose of life; the purpose of life is to do something which will live forever. (Yogi Bhajan)
Pakeistos 238-242 eilutės iš
į:
'''Kurti ne tik sau'''

There has probably never been an artist who painted for his or her eyes alone. (Moncy Barbour)
Pridėtos 249-256 eilutės:
'''Puoselėti turinį'''

It's the role of the artist to pursue content. (Anish Kapoor)

'''Pasakoti'''

My paintings are not intended to alter the history of twentieth-century art or change the political climate of our times. I'm simply a story-teller. (Carolyn Hoyle)
Pakeistos 273-277 eilutės iš
į:
'''Sukurti gyvybingus, plazdančius, atvirus paviršius, šviečiančius dvasine šviesa, atitinkančią savo giliausias įžvalgas'''

My aim in painting is to create pulsating, luminous, and open surfaces that emanate a mystic light, in accordance with my deepest insight into the experience of life and nature. (Hans Hofmann)
Pridėtos 284-291 eilutės:
'''Dorovės pagrindas: Koks žmogus nori būti ir kokį gyvenimą gyventi'''

The first principle of ethical power is Purpose... It is the picture you have of yourself - the kind of person you want to be or the kind of life you want to lead. (Kenneth Blanchard)

'''Ryškinti savo gyvybės galimybės dovaną'''

I paint for the sole purpose of magnifying the privilege of being alive. (Robert Henri)
Pakeistos 312-319 eilutės iš
'''Kurti ne tik sau'''

There has probably never been an artist who painted for his or her eyes alone. (Moncy Barbour)


'''Įsiamžinti'''

You have to understand the purpose of life; the purpose of life is to do something which will live forever. (Yogi Bhajan)
į:
Ištrintos 315-322 eilutės:
'''Dorovės pagrindas: Koks žmogus nori būti ir kokį gyvenimą gyventi'''

The first principle of ethical power is Purpose... It is the picture you have of yourself - the kind of person you want to be or the kind of life you want to lead. (Kenneth Blanchard)
Pakeistos 326-331 eilutės iš
'''Ramybė, jos kilnumas'''

Allow yourself the peace of purpose and the knowledge that to make another attempt with the brush is a noble thing. If you accept the discipline of the truest principles of art, then yours is the reward of an unbroken line of tradition. (Charles Philip Brooks)
į:
Ištrintos 334-337 eilutės:


Pakeistos 363-365 eilutės iš
'''Vertinti sąmoningumą'''

The defining function of the artist is
to cherish consciousness. (Max Eastman)
į:
'''Iššaukti ir įtvirtinti reikšmes, prasmes'''

We are trying
to evoke and reinforce meanings from the spaces we cover and the times we're given. Short or long this becomes our purpose. What we artists do is important stuff. (Robert Genn)
Ištrintos 366-372 eilutės:'''Iššaukti ir įtvirtinti reikšmes, prasmes'''

We are trying to evoke and reinforce meanings from the spaces we cover and the times we're given. Short or long this becomes our purpose. What we artists do is important stuff. (Robert Genn)
Pridėtos 376-378 eilutės:

Ištrintos 380-395 eilutės:

'''Ryškinti savo gyvybės galimybės dovaną'''

I paint for the sole purpose of magnifying the privilege of being alive. (Robert Henri)

'''Sukurti gyvybingus, plazdančius, atvirus paviršius, šviečiančius dvasine šviesa, atitinkančią savo giliausias įžvalgas'''

My aim in painting is to create pulsating, luminous, and open surfaces that emanate a mystic light, in accordance with my deepest insight into the experience of life and nature. (Hans Hofmann)

'''Puoselėti turinį'''

It's the role of the artist to pursue content. (Anish Kapoor)

'''Pasakoti'''

My paintings are not intended to alter the history of twentieth-century art or change the political climate of our times. I'm simply a story-teller. (Carolyn Hoyle)
2014 kovo 20 d., 22:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 194-213 eilutės iš
'''Gyvenimui suteikti pavidalą'''

The object of art is to give life a shape. (Jean Anouilh)

'''Vaizduoti raidos galimybę'''

My aim is to show the visible as possibility in a state of perpetual becoming. (Yaacov Agam)

'''Vaizduoti žmogišką nusiteikimą'''

The role of art for me is the visualization of attitude, of the human attitude towards life, towards the world. (Josef Albers)

'''Mąstymo tikslas: Bręsti, stiprėti, įprasminti nesėkmes'''

To begin to think with purpose, is to enter the ranks of those strong ones who only recognize failure as one of the pathways to attainment. (James Allen)

'''Kurti ne tik sau'''

There has probably never been an artist who painted for his or her eyes alone. (Moncy Barbour)
į:
BŪTI
Pakeistos 200-211 eilutės iš
'''Pristatyti mus priešais tikrovę, atmesti įprastas bendrybes, ją gaubiančias'''

Art has no other purpose than to brush aside... the conventional and accepted generalities, in short everything that veils reality from us, in order to bring us face to face with reality itself. (Henri Bergson)

'''Įsiamžinti'''

You have to understand the purpose of life; the purpose of life is to do something which will live forever. (Yogi Bhajan)

'''Dorovės pagrindas: Koks žmogus nori būti ir kokį gyvenimą gyventi'''

The first principle of ethical power is Purpose... It is the picture you have of yourself - the kind of person you want to be or the kind of life you want to lead. (Kenneth Blanchard)
į:
MĄSTYTI
Pridėtos 207-219 eilutės:
'''Jausmą išryškinti mintimi ir įamžinti pavidalu'''

The object of art is to crystalize emotion into thought, and then fix it in form. (Delsarte)


VISKAS

'''Daugiausia pasakyti taupiausiom priemonėm'''

An artist's job is to say the most with the least. (Andrew Hamilton)

DAUGIS
Pridėtos 223-241 eilutės:


DAIKTAS

'''Gyvenimui suteikti pavidalą'''

The object of art is to give life a shape. (Jean Anouilh)

EIGA

'''Pasimesti kūrybos džiaugsme'''

If art takes up much of the artist's time, then it makes sense that she/he be 'lost' in the euphoria of creating. Isn't that one of our ultimate purposes in life? (Harley Brown)

'''Tikslas yra ėjimas, ne atvykimas'''

Science and art, or by the same token, poetry and prose differ from one another like a journey and an excursion. The purpose of the journey is its goal, the purpose of an excursion is the process. (Franz Grillparzer)

ASMUO
Pakeistos 243-272 eilutės iš
[+Ryšys su didingumu+]
į:
'''Vaizduoti žmogišką nusiteikimą'''

The role of art for me is the visualization of attitude, of the human attitude towards life, towards the world. (Josef Albers)


GALIMYBĖ

'''Vaizduoti raidos galimybę'''

My aim is to show the visible as possibility in a state of perpetual becoming. (Yaacov Agam)

TIKRUMAS

'''Pristatyti mus priešais tikrovę, atmesti įprastas bendrybes, ją gaubiančias'''

Art has no other purpose than to brush aside... the conventional and accepted generalities, in short everything that veils reality from us, in order to bring us face to face with reality itself. (Henri Bergson)

BŪTINUMAS

'''Atrasti savo tikslą, įsijausti į savo vaidmenį, tarsi vaidinime'''

When you see what you're here for, the world begins to mirror your purpose in a magical way. It's almost as if you suddenly find yourself on a stage in a play that was written expressly for you. (Betty Sue Flowers)

------------------------'''Mąstymo tikslas: Bręsti, stiprėti, įprasminti nesėkmes'''

To begin to think with purpose, is to enter the ranks of those strong ones who only recognize failure as one of the pathways to attainment. (James Allen)
Pridėtos 274-292 eilutės:
'''Kurti ne tik sau'''

There has probably never been an artist who painted for his or her eyes alone. (Moncy Barbour)


'''Įsiamžinti'''

You have to understand the purpose of life; the purpose of life is to do something which will live forever. (Yogi Bhajan)

'''Dorovės pagrindas: Koks žmogus nori būti ir kokį gyvenimą gyventi'''

The first principle of ethical power is Purpose... It is the picture you have of yourself - the kind of person you want to be or the kind of life you want to lead. (Kenneth Blanchard)

[+Ryšys su didingumu+]
Pakeistos 305-308 eilutės iš
'''Pasimesti kūrybos džiaugsme'''

If art takes up much of the artist's time, then it makes sense that she/he be 'lost' in the euphoria of creating. Isn't that one of our ultimate purposes in life? (Harley Brown)
į:
Pakeistos 311-319 eilutės iš
'''Jausmą išryškinti mintimi ir įamžinti pavidalu'''

The object of art is to crystalize emotion into thought, and then fix it in form. (Delsarte)


'''Atrasti savo tikslą, įsijausti į savo vaidmenį, tarsi vaidinime'''

When you see what you're here for, the world begins to mirror your purpose in a magical way. It's almost as if you suddenly find yourself on a stage in a play that was written expressly for you. (Betty Sue Flowers)
į:

Pakeistos 363-365 eilutės iš
'''Tikslas yra ėjimas, ne atvykimas'''

Science and art, or by the same token, poetry and prose differ from one another like a journey and an excursion. The purpose of the journey is its goal, the purpose of an excursion is the process. (Franz Grillparzer)
į:
Pakeistos 365-367 eilutės iš
'''Daugiausia pasakyti taupiausiom priemonėm'''

An artist's job is to say the most with the least. (Andrew Hamilton)
į:
2014 kovo 20 d., 18:54 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 3-4 eilutės:
---------------
Pridėtos 19-20 eilutės:
---------------
Pridėtos 31-32 eilutės:
---------------
Pridėtos 79-80 eilutės:
---------------
Pridėtos 95-96 eilutės:
---------------
Pakeistos 115-118 eilutės iš
į:
---------------
Pakeistos 151-162 eilutės iš


[++Tikslas yra...++]

'''Gyvenimui suteikti pavidalą'''

The object
of art is to give life a shape. (Jean Anouilh)

'''Vaizduoti raidos galimybę'''

My aim is to show the visible as possibility in a state
of perpetual becoming. (Yaacov Agam)
į:
'''Ne nauda'''

Utility is the great idol
of the age, to which all powers must do service and all talents swear allegiance. In this great balance of utility, the spiritual service of art has no weight, and, deprived of all encouragement, it vanishes from the noisy Vanity Fair of our time. (Johann Friedrich von Schiller)

--------------


[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz
)
Pakeistos 164-170 eilutės iš
'''Vaizduoti žmogišką nusiteikimą'''

The role of art for me is the visualization of attitude, of the human attitude towards life, towards the world. (Josef Albers)

'''Mąstymo tikslas: Bręsti, stiprėti, įprasminti nesėkmes'''

To begin to think with purpose, is to enter the ranks of those strong ones who only recognize failure as one of the pathways to attainment. (James Allen)
į:
'''Atlikti savo vaidmenį...'''

Asked what role he believes art plays in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe, nothing more.' (Georg Baselitz)

'''Tik sau ir kitiems'''

There are only two reasons we create art: for ourselves and for others. (Brenda Behr)
Pridėtos 172-209 eilutės:
'''Neturėti tikslo, tad būti darnoje su gamta'''

The highest purpose is to have no purpose at all. This puts one in accord with nature, in her manner of operation. (John Cage)

'''Svarbu turėti kažkokią veiklą be jokio tikslo'''

It is important to have something to do that has no purpose. (Sister Agatha Fitzgerald)

The best reason to paint is that there is no reason to paint... (Keith Haring)

'''Pamokyti žavesiu - savatikslis'''

-in 1861... The arts teach and moralise by their beauty alone, not by translating a philosophical or social formula. For the truly artistic person, painting has itself as it's purpose, which is quite enough. (Theophile Gautier)

'''Visi dėsniai sudarkomi'''

Almost anything that can be praised or advocated has been put to some disgusting use. There is no principle, however immaculate, that has not had its compromising manipulator. (Wyndham Lewis)

---------------

[++Tikslas yra...++]

'''Gyvenimui suteikti pavidalą'''

The object of art is to give life a shape. (Jean Anouilh)

'''Vaizduoti raidos galimybę'''

My aim is to show the visible as possibility in a state of perpetual becoming. (Yaacov Agam)

'''Vaizduoti žmogišką nusiteikimą'''

The role of art for me is the visualization of attitude, of the human attitude towards life, towards the world. (Josef Albers)

'''Mąstymo tikslas: Bręsti, stiprėti, įprasminti nesėkmes'''

To begin to think with purpose, is to enter the ranks of those strong ones who only recognize failure as one of the pathways to attainment. (James Allen)
Pakeistos 264-267 eilutės iš
'''Dalintis savimi'''

When I chased after money, I never had enough. When I got my life on purpose and focused on giving of myself and everything that arrived into my life, then I was prosperous. (Dr. Wayne Dyer)
į:
Pakeistos 268-272 eilutės iš

'''Versti žmones jaustis nepatogiai'''

The task of the artist is to make the human being uncomfortable. (Lucian Freud)
į:
Ištrintos 272-279 eilutės:
'''Įkvėpti'''

Art is the perpetual motion of illusion. The highest purpose of art is to inspire. What else can you do? What else can you do for any one but inspire them? (Bob Dylan)

'''Vertinti sąmoningumą'''

The defining function of the artist is to cherish consciousness. (Max Eastman)
Pakeistos 277-283 eilutės iš
'''Pagerinti gyvenimą, parodyti kas taisytina, pakelti nuotaiką'''

The aim behind critical art is to improve life, by pointing out that which is in need of repair or renovation. By the same criteria, landscape and other 'beautiful' art is legitimate, as it also comes to improve the world... by elevating the spirits of those who behold it. (Ron Gang)

'''Iššaukti ir įtvirtinti reikšmes, prasmes'''

We are trying to evoke and reinforce meanings from the spaces we cover and the times we're given. Short or long this becomes our purpose. What we artists do is important stuff. (Robert Genn)
į:
'''Dalintis savimi'''
Pakeistos 279-285 eilutės iš
'''Nuostabos ir ramybės būsenos tvėrimą'''

The purpose of art is the gradual lifelong construction of a state of wonder and serenity. (Glenn Gould)

'''Vidinę akį patvirtinti išorinio pasaulio reiškinių esmėmis'''

I paint to rest from the phenomena of the external world – to pronounce it – and to make notations of its essences with which to verify the inner eye. (Morris Graves)
į:
When I chased after money, I never had enough. When I got my life on purpose and focused on giving of myself and everything that arrived into my life, then I was prosperous. (Dr. Wayne Dyer)
Pakeistos 283-285 eilutės iš
'''Tikslas yra ėjimas, ne atvykimas'''

Science and art, or by the same token, poetry and prose differ from one another like a journey and an excursion. The purpose of the journey is its goal, the purpose of an excursion is
the process. (Franz Grillparzer)
į:
'''Įkvėpti'''

Art is the perpetual motion of illusion. The highest purpose of art is to inspire. What else can you do? What else can you do for any one but inspire them? (Bob Dylan)

'''Versti žmones jaustis nepatogiai'''

The task of
the artist is to make the human being uncomfortable. (Lucian Freud)
Pakeistos 291-297 eilutės iš
'''Daugiausia pasakyti taupiausiom priemonėm'''

An artist's job is to say the most with the least. (Andrew Hamilton)

'''Ryškinti savo gyvybės galimybės dovaną'''

I paint for the sole purpose of magnifying
the privilege of being alive. (Robert Henri)
į:
'''Pagerinti gyvenimą, parodyti kas taisytina, pakelti nuotaiką'''

The aim behind critical art is to improve life, by pointing out that which is in need of repair or renovation. By
the same criteria, landscape and other 'beautiful' art is legitimate, as it also comes to improve the world... by elevating the spirits of those who behold it. (Ron Gang)'''Vertinti sąmoningumą'''

The defining function of the artist is to cherish consciousness. (Max Eastman
)
Pakeistos 301-315 eilutės iš
'''Sukurti gyvybingus, plazdančius, atvirus paviršius, šviečiančius dvasine šviesa, atitinkančią savo giliausias įžvalgas'''

My aim in painting is to create pulsating, luminous, and open surfaces that emanate a mystic light, in accordance with my deepest insight into the experience of life and nature. (Hans Hofmann)

'''Pasakoti'''

My paintings are not intended to alter the history of twentieth-century art or change the political climate of our times. I'm simply a story-teller. (Carolyn Hoyle)

'''Tikslas teikia viltį'''

Only just now awakening after years of materialism, our soul is still infected with the despair born of unbelief, of lack of purpose and aim. (Wassily Kandinsky)

'''Puoselėti turinį'''

It's the role of the artist to pursue content. (Anish Kapoor
)
į:


'''Iššaukti ir įtvirtinti reikšmes, prasmes'''

We are trying to evoke and reinforce meanings from the spaces we cover and the times we're given. Short or long this becomes our purpose. What we artists do is important stuff. (Robert Genn)
Pakeistos 308-314 eilutės iš
'''Vieningumą, pilnatvę'''

We live in a fractured world. I've always seen it as my role as an artist to attempt to make wholeness. (Anish Kapoor)

'''Kūrinį (viltį ir kančią) kalbinti, apklausinėti, lydėti'''

I believe in
the writer's mission. He receives it from the word, which carries its suffering and its hope within it. He questions the words, which question him. He accompanies the words, which accompany him. The initiative is shared, as if spontaneous. (Edmond Jabes)
į:
'''Nuostabos ir ramybės būsenos tvėrimą'''

The purpose of art is the gradual lifelong construction of a state of wonder and serenity. (Glenn Gould)

'''Vidinę akį patvirtinti išorinio pasaulio reiškinių esmėmis
'''

I paint to rest from the phenomena of
the external world – to pronounce it – and to make notations of its essences with which to verify the inner eye. (Morris Graves)
Pakeistos 316-320 eilutės iš
'''Šviesti, praturtinti būtį'''

The sole purpose of human existence is to kindle a light in the darkness of mere being. (Carl Gustav Jung)

'''Ne savo tikslo siekti, o leisti menui savo tikslą pasiekti
, būti jo įrankiu'''
į:
'''Tikslas yra ėjimas, ne atvykimas'''

Science and art, or by the same token, poetry and prose differ from one another like a journey and an excursion. The purpose of the journey is its goal, the purpose of an excursion is the process. (Franz Grillparzer)
Pakeistos 320-329 eilutės iš
The artist is not a person endowed with free will who seeks his own ends, but one who allows art to realize its purpose within him. (Carl Gustav Jung)

'''Įsisąmonyti pasąmonės teikiamą turinį'''

Man's task is to become conscious of the contents that press upward from the unconscious. (Carl Gustav Jung)

'''Susiekti su savyje esančia tyla, suvokti, kad viskas tikslinga'''

Learn to get in touch with the silence within yourself and know that everything in this life has a purpose. (Elisabeth Kubler-Ross
)
į:
'''Daugiausia pasakyti taupiausiom priemonėm'''

An artist's job is to say the most with the least. (Andrew Hamilton)

'''Ryškinti savo gyvybės galimybės dovaną'''

I paint for the sole purpose of magnifying the privilege of being alive. (Robert Henri)
Pakeistos 328-330 eilutės iš
'''Įsijungti į gyvenimą'''

My art has nothing to do with servicing collectors, it
's for living, for turning on with. (David Lee)
į:
'''Sukurti gyvybingus, plazdančius, atvirus paviršius, šviečiančius dvasine šviesa, atitinkančią savo giliausias įžvalgas'''

My aim in painting is to create pulsating, luminous, and open surfaces that emanate a mystic light, in accordance with my deepest insight into the experience of life and nature. (Hans Hofmann)

'''Puoselėti turinį'''

It's the role of the artist to pursue content. (Anish Kapoor)

'''Pasakoti'''

My paintings are not intended to alter the history of twentieth-century art or change the political climate of our times. I'm simply a story-teller. (Carolyn Hoyle)

'''Tikslas teikia viltį'''

Only just now awakening after years of materialism, our soul is still infected with the despair born of unbelief, of lack of purpose and aim. (Wassily Kandinsky)
Pakeistos 346-356 eilutės iš
'''Įkvėpti, stiprinti asmenybę - Suvokti tikslą didesnį už žmogų ir visų vertą'''

Only the consciousness of a purpose that is mightier than any man and worthy of all men can fortify and inspirit and compose
the souls of men. (Walter Lippmann)

'''Išmokti sandarą, kad dieviška meilė galėtų įsilieti ir paversti gyvu grožiu
.'''

What is
the spiritual purpose of the arts? It is to learn structure. Once an artist creates a true structure, then divine love can pour into it and make it a living thing of beauty. (Harold Klemp)

'''Įvaldyti aplinką, spręsti uždavinius, pasiekti siekius'''

We are built to conquer environment, solve problems, achieve goals, and we find no real satisfaction or happiness in life without obstacles to conquer and goals to achieve. (Maxwell Maltz
)
į:
'''Vieningumą, pilnatvę'''

We live in a fractured world. I've always seen it as my role as an artist to attempt to make wholeness. (Anish Kapoor)

'''Kūrinį (viltį ir kančią) kalbinti, apklausinėti, lydėti'''

I believe in
the writer's mission. He receives it from the word, which carries its suffering and its hope within it. He questions the words, which question him. He accompanies the words, which accompany him. The initiative is shared, as if spontaneous. (Edmond Jabes)
Pakeistos 354-356 eilutės iš
'''Pavidalų savitarpiškumą ištirti ir pristatyti'''

The painter's function, generally speaking, is to explore and demonstrate in his work the interdependency of forms. (Robert McBryde)
į:
'''Šviesti, praturtinti būtį'''

The sole purpose of human existence is to kindle a light in the darkness of mere being. (Carl Gustav Jung)

'''Ne savo tikslo siekti, o leisti menui savo tikslą pasiekti, būti jo įrankiu'''

The artist is not a person endowed with free will who seeks his own ends, but one who allows art to realize its purpose within him. (Carl Gustav Jung)

'''Įsisąmonyti pasąmonės teikiamą turinį'''

Man's task is to become conscious of the contents that press upward from the unconscious. (Carl Gustav Jung)

'''Susisiekti su savyje esančia tyla, suvokti, kad viskas tikslinga'''

Learn to get in touch with the silence within yourself and know that everything in this life has a purpose. (Elisabeth Kubler-Ross
)
Pakeistos 370-372 eilutės iš
'''Išreikšti asmenybės nenutildomą tikslą ir tikriausią valią'''

Art is an articulator of the soul's uncensored purpose and deepest will. (Shaun McNiff)
į:
'''Įsijungti į gyvenimą'''

My art has nothing to do with servicing collectors, it's for living, for turning on with. (David Lee)
Pridėtos 374-393 eilutės:
'''Įkvėpti, stiprinti asmenybę - Suvokti tikslą didesnį už žmogų ir visų vertą'''

Only the consciousness of a purpose that is mightier than any man and worthy of all men can fortify and inspirit and compose the souls of men. (Walter Lippmann)

'''Išmokti sandarą, kad dieviška meilė galėtų įsilieti ir paversti gyvu grožiu.'''

What is the spiritual purpose of the arts? It is to learn structure. Once an artist creates a true structure, then divine love can pour into it and make it a living thing of beauty. (Harold Klemp)

'''Įvaldyti aplinką, spręsti uždavinius, pasiekti siekius'''

We are built to conquer environment, solve problems, achieve goals, and we find no real satisfaction or happiness in life without obstacles to conquer and goals to achieve. (Maxwell Maltz)

'''Pavidalų savitarpiškumą ištirti ir pristatyti'''

The painter's function, generally speaking, is to explore and demonstrate in his work the interdependency of forms. (Robert McBryde)

'''Išreikšti asmenybės nenutildomą tikslą ir tikriausią valią'''

Art is an articulator of the soul's uncensored purpose and deepest will. (Shaun McNiff)
Pakeistos 450-453 eilutės iš
'''Ne nauda'''

Utility is the great idol of the age, to which all powers must do service and all talents swear allegiance. In this great balance of utility, the spiritual service of art has no weight, and, deprived of all encouragement, it vanishes from the noisy Vanity Fair of our time. (Johann Friedrich von Schiller)
į:
Ištrintos 533-564 eilutės:

[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)

'''Atlikti savo vaidmenį...'''

Asked what role he believes art plays in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe, nothing more.' (Georg Baselitz)

'''Tik sau ir kitiems'''

There are only two reasons we create art: for ourselves and for others. (Brenda Behr)

'''Neturėti tikslo, tad būti darnoje su gamta'''

The highest purpose is to have no purpose at all. This puts one in accord with nature, in her manner of operation. (John Cage)

'''Svarbu turėti kažkokią veiklą be jokio tikslo'''

It is important to have something to do that has no purpose. (Sister Agatha Fitzgerald)

The best reason to paint is that there is no reason to paint... (Keith Haring)

'''Pamokyti žavesiu - savatikslis'''

-in 1861... The arts teach and moralise by their beauty alone, not by translating a philosophical or social formula. For the truly artistic person, painting has itself as it's purpose, which is quite enough. (Theophile Gautier)

'''Visi dėsniai sudarkomi'''

Almost anything that can be praised or advocated has been put to some disgusting use. There is no principle, however immaculate, that has not had its compromising manipulator. (Wyndham Lewis)
2014 kovo 20 d., 18:02 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 3-28 eilutės:
[+Atradimas+]

'''Pirmą apmąstyti tikslą'''

Too often we pat the canvas without purpose while we think about what to do next. It is much better to think first and then paint with purpose. (Chuck Rawle)

'''Įsiklausoma sulėtinant gyvenimą ir išgirstant širdį'''

You can come to understand your purpose in life by slowing down and feeling your heart's desires. (Marcia Wieder)

'''Sunku suvokti tikslą ir išlaikyti'''

It's so hard to retain what your purpose is – or to even realize what it is. (Sinead O'Connor)

[+Tikslas įgimtas+]

'''Tikslas įgimtas'''

You were aimed from birth: you will never be alone... The whole wide world pours down. (William Stafford)

'''Kūdikystėje iškylantis'''

One of the greatest moments of Mother's life came when she found that I, a mere baby, was never so content as with pencil and paper; even before I could speak or walk, I drew. There was no question of my purpose in life. (Dame Laura Knight)

[+Valingumas+]
Pridėtos 33-44 eilutės:
'''Laikytis tikslo'''

The principle of parsimony is valid esthetically in that the artist must not go beyond what is needed for his purpose. (Rudolf Arnheim)

'''Valingai siekti tikslo'''

The first thing to do in life is to do with purpose what one purposes to do. (Pablo Casals)

'''Pastovus tikslas'''

The secret of success is constancy to purpose. (Benjamin Disraeli)
Ištrintos 47-64 eilutės:

'''Tikrasis noras prieštarauja baimei'''

Focus on a specific intention... A goal is often fueled by fear... An intention is fueled by a sense of purpose. (Robert G. Allen)

'''Gerumas vaidmenyje, veikloje, tiksle'''

-Nicomachean Ethics, c. 325 BC... For just as for a flute-player, a sculptor, or an artist, and, in general, for all things that have a function or activity, the good and the well is thought to reside in the function, so would it seem to be for man, if he has a function. (Aristotle)

[+Valingumas+]

'''Laikytis tikslo'''

The principle of parsimony is valid esthetically in that the artist must not go beyond what is needed for his purpose. (Rudolf Arnheim)

'''Valingai siekti tikslo'''

The first thing to do in life is to do with purpose what one purposes to do. (Pablo Casals)
Ištrintos 48-55 eilutės:
'''Pastovus tikslas'''

The secret of success is constancy to purpose. (Benjamin Disraeli)

'''Tikėti, kad yra tikslas'''

I don't think any of us really knows why we're here. But I think we're suppose to believe we're here for a purpose. (Ray Charles)
Ištrintos 52-65 eilutės:


'''Išvystyti tikslą palaikantį įprotį'''

You won't form the habit... unless right at the start you link it with a definite purpose that can be accomplished by keeping it. (Albert Gray)

'''Raginti gyventi galingai'''

Strong lives are motivated by dynamic purposes. (Kenneth Hildebrand)

'''Nepaisyti kitų žmonių nuomonės, eiti link savo tikslo'''

Fortunate is the person who has developed the self-control to steer a straight course toward his objective in life, without being swayed from his purpose by either commendation or condemnation. (Napoleon Hill)
Pakeistos 56-92 eilutės iš'''Pasitikėti Dievu ir nebijoti'''

Having chosen our course, without guile and with pure purpose, let us renew our trust in God, and go forward without fear and with manly hearts. (Abraham Lincoln)

'''Baidomės didingo tikslo'''

I don't think life is absurd. I think we are all here for a huge purpose. I think we shrink from the immensity of the purpose we are here for. (Norman Mailer)'''Sunku suvokti tikslą ir išlaikyti'''

It's so hard to retain what your purpose is – or to even realize what it is. (Sinead O'Connor)

'''Tikslas leidžia išgyventi visas aplinkybes'''

He who has a why to live can bear almost any how. (Friedrich Nietzsche)

'''Pirmą apmąstyti tikslą'''

Too often we pat the canvas without purpose while we think about what to do next. It is much better to think first and then paint with purpose. (Chuck Rawle)

'''Superdidvyriai turi tikslus'''

Every superhero has a mission. (Dr. Robin Rosenberg)

'''Tikslas įgimtas'''

You were aimed from birth: you will never be alone... The whole wide world pours down. (William Stafford)

'''Kūdikystėje iškylantis'''

One of the greatest moments of Mother's life came when she found that I, a mere baby, was never so content as with pencil and paper; even before I could speak or walk, I drew. There was no question of my purpose in life. (Dame Laura Knight)
į:
Pakeista 60 eilutė iš:
į:
Ištrintos 64-69 eilutės:


'''Derinti darbą prie tikslo'''

May your work be in keeping with your purpose and design. (Leonardo da Vinci)
Pridėtos 68-113 eilutės:

'''Derinti darbą prie tikslo'''

May your work be in keeping with your purpose and design. (Leonardo da Vinci)

[+Galingumas+]

'''Raginti gyventi galingai'''

Strong lives are motivated by dynamic purposes. (Kenneth Hildebrand)

'''Tikslas leidžia išgyventi visas aplinkybes'''

He who has a why to live can bear almost any how. (Friedrich Nietzsche)

'''Superdidvyriai turi tikslus'''

Every superhero has a mission. (Dr. Robin Rosenberg)

[+Tikslas: tikslingumas+]

'''Tikėti, kad yra tikslas'''

I don't think any of us really knows why we're here. But I think we're suppose to believe we're here for a purpose. (Ray Charles)

'''Išvystyti tikslą palaikantį įprotį'''

You won't form the habit... unless right at the start you link it with a definite purpose that can be accomplished by keeping it. (Albert Gray)

'''Tikrasis noras prieštarauja baimei'''

Focus on a specific intention... A goal is often fueled by fear... An intention is fueled by a sense of purpose. (Robert G. Allen)

'''Gerumas vaidmenyje, veikloje, tiksle'''

-Nicomachean Ethics, c. 325 BC... For just as for a flute-player, a sculptor, or an artist, and, in general, for all things that have a function or activity, the good and the well is thought to reside in the function, so would it seem to be for man, if he has a function. (Aristotle)

[+Kas ne tikslas...+]

'''Ne savo malonumui'''

I don't know why we are here, but I'm pretty sure that it is not in order to enjoy ourselves. (Ludwig Wittgenstein)
Ištrintos 114-124 eilutės:
'''Įsiklausoma sulėtinant gyvenimą ir išgirstant širdį'''

You can come to understand your purpose in life by slowing down and feeling your heart's desires. (Marcia Wieder)


[+Kas ne tikslas...+]

'''Ne savo malonumui'''

I don't know why we are here, but I'm pretty sure that it is not in order to enjoy ourselves. (Ludwig Wittgenstein)
Pakeistos 139-145 eilutės iš
į:
'''Nepaisyti kitų žmonių nuomonės, eiti link savo tikslo'''

Fortunate is the person who has developed the self-control to steer a straight course toward his objective in life, without being swayed from his purpose by either commendation or condemnation. (Napoleon Hill)


Pridėtos 192-201 eilutės:
[+Ryšys su didingumu+]

'''Pasitikėti Dievu ir nebijoti'''

Having chosen our course, without guile and with pure purpose, let us renew our trust in God, and go forward without fear and with manly hearts. (Abraham Lincoln)

'''Baidomės didingo tikslo'''

I don't think life is absurd. I think we are all here for a huge purpose. I think we shrink from the immensity of the purpose we are here for. (Norman Mailer)
2014 kovo 20 d., 17:55 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
'''Tikslas reikalingas'''
į:
'''Tikslas reikalingas - neplaukti pasroviui'''
Pridėtos 19-20 eilutės:
[+Valingumas+]
Pakeistos 41-43 eilutės iš
'''Priemonės seks tikslą'''

Find purpose, the means will follow. (Mahatma Gandhi)
į:
Pakeistos 59-61 eilutės iš
'''Pastangas ir drąsa reikia papildyti tikslu, kryptingumu'''

Efforts and courage are not enough without purpose and direction. (John F. Kennedy)
į:
Ištrintos 64-67 eilutės:
'''Kūdikystėje iškylantis'''

One of the greatest moments of Mother's life came when she found that I, a mere baby, was never so content as with pencil and paper; even before I could speak or walk, I drew. There was no question of my purpose in life. (Dame Laura Knight)
Pakeistos 69-72 eilutės iš
'''Pergalės akimirka ne verta tikslo'''

The moment of victory is much too short to live for that and nothing else. (Martina Navratilova)
į:
Pakeistos 91-97 eilutės iš
'''Plačiau tuštybės, siekių ar atminimo'''

I affirm my profound concern to achieve a purpose beyond vanity, ambition, or remembrance. (Clyfford Still)

'''Plačiau nė darbingumas'''

It is not enough to be industrious, so are the ants. What are you industrious about? (Henry David Thoreau)
į:
'''Kūdikystėje iškylantis'''

One of the greatest moments of Mother's life came when she found that I, a mere baby, was never so content as with pencil and paper; even before I could speak or walk, I drew. There was no question of my purpose in life. (Dame Laura Knight)
Pakeistos 103-105 eilutės iš
'''Ne pageidavimas'''

Great minds have purposes; little minds have wishes. (Author unknown)
į:
Pridėtos 117-119 eilutės:

[+Kas ne tikslas...+]
Pakeistos 124-146 eilutės iš
į:
'''Ne pageidavimas'''

Great minds have purposes; little minds have wishes. (Author unknown)

'''Plačiau nė darbingumas'''

It is not enough to be industrious, so are the ants. What are you industrious about? (Henry David Thoreau)

'''Plačiau tuštybės, siekių ar atminimo'''

I affirm my profound concern to achieve a purpose beyond vanity, ambition, or remembrance. (Clyfford Still)

'''Pergalės akimirka ne verta tikslo'''

The moment of victory is much too short to live for that and nothing else. (Martina Navratilova)

'''Pastangas ir drąsa reikia papildyti tikslu, kryptingumu'''

Efforts and courage are not enough without purpose and direction. (John F. Kennedy)

'''Priemonės seks tikslą'''

Find purpose, the means will follow. (Mahatma Gandhi)
2014 kovo 20 d., 17:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 130-133 eilutės iš
į:
'''Ne savo malonumui'''

I don't know why we are here, but I'm pretty sure that it is not in order to enjoy ourselves. (Ludwig Wittgenstein)
Pakeistos 408-415 eilutės iš


[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
į:
'''Nuvykti toliau nė matom'''
Pakeistos 410-416 eilutės iš
'''Atlikti savo vaidmenį...'''

Asked what role he believes art plays in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe
, nothing more.' (Georg Baselitz)

'''Tik sau ir kitiems'''

There are only two reasons we create art: for ourselves and for others. (Brenda Behr
)
į:
My purpose holds to sail beyond the sunset and the baths of all the Western stars until I die. (Alfred, Lord Tennyson)
Ištrintos 411-441 eilutės:
'''Neturėti tikslo, tad būti darnoje su gamta'''

The highest purpose is to have no purpose at all. This puts one in accord with nature, in her manner of operation. (John Cage)

'''Svarbu turėti kažkokią veiklą be jokio tikslo'''

It is important to have something to do that has no purpose. (Sister Agatha Fitzgerald)

The best reason to paint is that there is no reason to paint... (Keith Haring)

'''Pamokyti žavesiu - savatikslis'''

-in 1861... The arts teach and moralise by their beauty alone, not by translating a philosophical or social formula. For the truly artistic person, painting has itself as it's purpose, which is quite enough. (Theophile Gautier)

'''Visi dėsniai sudarkomi'''

Almost anything that can be praised or advocated has been put to some disgusting use. There is no principle, however immaculate, that has not had its compromising manipulator. (Wyndham Lewis)

--------------------------
'''Nuvykti toliau nė matom'''

My purpose holds to sail beyond the sunset and the baths of all the Western stars until I die. (Alfred, Lord Tennyson)
Pakeistos 419-420 eilutės iš
į:
Pridėtos 427-430 eilutės:

'''Atskleisti meną ir nuslėpti menininką'''

To reveal art and conceal the artist is art's aim. (Oscar Wilde)
Pakeistos 432-434 eilutės iš
į:
'''Sėkmės sąlyga'''

A purpose is the eternal condition of success. (Thornton Wilder)
Pakeistos 436-437 eilutės iš
To reveal art and conceal the artist is art's aim. (Oscar Wilde)
į:
'''Asmeninis tikslas suteikiantis prasmę'''

Without intent all painting
is meaningless. (Christopher Willard)

'''Šventas paaiškinimas'''

People need a sacred narrative. They must have a sense of larger purpose, in one form or another, however intellectualized... (Edward O. Wilson
)
Pakeistos 444-446 eilutės iš
A purpose is the eternal condition of success. (Thornton Wilder)
Share this quote with a friend · More quotes by Thornton Wilder
į:
'''Praturtinti pasaulį, tuo pačiu ir save'''

You are here to enrich the world, and you impoverish yourself if you forget the errand. (Woodrow Wilson)
Pakeistos 448-450 eilutės iš
Without intent all painting is meaningless. (Christopher Willard)
Share this quote with a friend · More quotes by Christopher Willard
į:
'''Neparodyti amato, o pasimesti jame, kad jis tarnautų grožiui, galiai ir jausminiam turiniui'''

My aim is not to exhibit craft, but rather to submerge it, and make it rightfully the handmaiden of beauty, power and emotional content. (Andrew Wyeth)
Pakeistos 452-454 eilutės iš
People need a sacred narrative. They must have a sense of larger purpose, in one form or another, however intellectualized... (Edward O. Wilson)
Share this quote with a friend · More quotes by Edward O. Wilson
į:
'''Pralinksminti, išblaškyti, prajuokinti, paguosti, pakelti nuotaiką'''

One of art's important functions – the function that many would consider the most important – is to entertain and divert us, to make us laugh, give us comfort, lift our spirits. (Max Wyman)
Pakeistos 456-458 eilutės iš
You are here to enrich the world, and you impoverish yourself if you forget the errand. (Woodrow Wilson)
Share this quote with a friend · More quotes by Woodrow Wilson
į:
'''Praplėsti laimę'''

The purpose of life is
the expansion of happiness. (Maharishi Mahesh Yogi)
[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
Pakeistos 469-471 eilutės iš
I don't know why we are here, but I'm pretty sure that it is not in order to enjoy ourselves. (Ludwig Wittgenstein)
Share this quote with a friend · More quotes by Ludwig Wittgenstein
į:
'''Atlikti savo vaidmenį...'''

Asked what role he believes art plays in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe, nothing more.' (Georg Baselitz)

'''Tik sau ir kitiems'''

There are only two reasons we create art: for ourselves and for others. (Brenda Behr)
Pakeistos 477-486 eilutės iš
My aim is not to exhibit craft, but rather to submerge it, and make it rightfully the handmaiden of beauty, power and emotional content. (Andrew Wyeth)
Share this quote with a friend · More quotes by Andrew Wyeth


One of art's important functions – the function that many would consider the most important –
is to entertain and divert us, to make us laugh, give us comfort, lift our spirits. (Max Wyman)
Share this quote with a friend · More quotes
by Max Wyman


The purpose of life is
the expansion of happiness. (Maharishi Mahesh Yogi)
į:
'''Neturėti tikslo, tad būti darnoje su gamta'''

The highest purpose is
to have no purpose at all. This puts one in accord with nature, in her manner of operation. (John Cage)

'''Svarbu turėti kažkokią veiklą be jokio tikslo'''

It is important to have something to do that has no purpose. (Sister Agatha Fitzgerald)

The best reason to paint
is that there is no reason to paint... (Keith Haring)

'''Pamokyti žavesiu - savatikslis'''

-in 1861
... The arts teach and moralise by their beauty alone, not by translating a philosophical or social formula. For the truly artistic person, painting has itself as it's purpose, which is quite enough. (Theophile Gautier)

'''Visi dėsniai sudarkomi'''

Almost anything that can be praised or advocated has been put to some disgusting use. There is no principle, however immaculate, that has not had its compromising manipulator. (Wyndham Lewis)
2014 kovo 20 d., 17:33 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 122-124 eilutės iš
į:
'''Pergalė'''

Winners are people with definite purpose in life. (Denis Waitley)

'''Įsiklausoma sulėtinant gyvenimą ir išgirstant širdį'''

You can come to understand your purpose in life by slowing down and feeling your heart's desires. (Marcia Wieder)

Pridėtos 456-459 eilutės:

'''Atverti kitus matus'''

The purpose of art is to open a door to other dimensions. (Author unknown)
Pridėtos 462-464 eilutės:
'''Sukurti naudingą erdvę pamąstymui'''

When I make my work, I am making what I hope to be something functional – a space for individual contemplation and reflection. I want my art to be useful. (Bill Viola)
Pakeistos 466-469 eilutės iš
'''Atverti kitus matus'''

The purpose of art is to open a door to other dimensions. (Author unknown)
į:
'''Įkvėpti jausminį krūvį kurį žiūrovas pajustų ir išgyventų'''

The task of an artist is to breathe an emotional charge onto the canvas so it may be perceived and experienced by the spectator. (Konstantin Voinov
)
Pakeistos 473-488 eilutės iš
When I make my work, I am making what I hope to be something functional – a space for individual contemplation and reflection. I want my art to be useful. (Bill Viola)


The task of an artist is to breathe an emotional charge onto the canvas so it may be perceived and experienced by the spectator. (Konstantin Voinov)


Winners are people with definite purpose in life. (Denis Waitley)
Share this quote with a friend · More quotes by Denis Waitley


You can come to understand your purpose in life by slowing down and feeling your heart's desires. (Marcia Wieder)
Share this quote with a friend · More quotes by Marcia Wieder


To reveal art and conceal the artist is art's aim. (Oscar Wilde)
Share this quote with a friend · More quotes by Oscar Wilde
į:
To reveal art and conceal the artist is art's aim. (Oscar Wilde)
2014 kovo 20 d., 17:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 114-116 eilutės iš
į:
'''Ne pageidavimas'''

Great minds have purposes; little minds have wishes. (Author unknown)

'''Derinti darbą prie tikslo'''

May your work be in keeping with your purpose and design. (Leonardo da Vinci)
Pakeistos 444-445 eilutės iš
į:
'''Paguosti kenčiančius ir kankinti pasiturinčius'''

My job is to comfort the afflicted and afflict the comfortable. (Mark Twain)
Ištrinta 448 eilutė:
My job is to comfort the afflicted and afflict the comfortable. (Mark Twain)
Pakeistos 451-452 eilutės iš
Great minds have purposes; little minds have wishes. (Author unknown)
Share this quote with a friend · More quotes by Author unknown
į:
'''Atverti kitus matus'''

The purpose of art is to open a door to other dimensions. (Author unknown)
Ištrintos 455-460 eilutės:
The purpose of art is to open a door to other dimensions. (Author unknown)
May your work be in keeping with your purpose and design. (Leonardo da Vinci)
2014 kovo 20 d., 17:25 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 98-109 eilutės iš


[++Tikslas yra...++]

'''Gyvenimui suteikti pavidalą
'''

The object of art is to give life a shape. (Jean Anouilh)

'''Vaizduoti raidos galimybę'''

My aim is to show the visible as possibility in a state of perpetual becoming. (Yaacov Agam)
į:
'''Plačiau tuštybės, siekių ar atminimo'''

I affirm my profound concern to achieve a purpose beyond vanity, ambition, or remembrance. (Clyfford Still)

'''Plačiau nė darbingumas'''

It is not enough to be industrious, so are the ants. What are you industrious about? (Henry David Thoreau
)
Pakeistos 106-112 eilutės iš
'''Vaizduoti žmogišką nusiteikimą'''

The role of art for me is the visualization of attitude, of the human attitude towards life, towards the world. (Josef Albers)

'''Mąstymo tikslas: Bręsti, stiprėti, įprasminti nesėkmes'''

To begin to think with purpose, is to enter the ranks of those strong ones who only recognize failure as one of the pathways to attainment. (James Allen
)
į:
'''Atsidavimas'''

I devoted myself simply to being a solitary person entrusted with a specific task. (Jacobo Timerman)
Pridėtos 110-134 eilutės:
'''Sėkmės pradžia'''

The establishment of a clear, central purpose or goal in life is the starting point of all success. (Brian Tracy)
[++Tikslas yra...++]

'''Gyvenimui suteikti pavidalą'''

The object of art is to give life a shape. (Jean Anouilh)

'''Vaizduoti raidos galimybę'''

My aim is to show the visible as possibility in a state of perpetual becoming. (Yaacov Agam)

'''Vaizduoti žmogišką nusiteikimą'''

The role of art for me is the visualization of attitude, of the human attitude towards life, towards the world. (Josef Albers)

'''Mąstymo tikslas: Bręsti, stiprėti, įprasminti nesėkmes'''

To begin to think with purpose, is to enter the ranks of those strong ones who only recognize failure as one of the pathways to attainment. (James Allen)
Pakeistos 368-376 eilutės iš[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through
the vehicle of art. (Georg Baselitz)
į:
'''Eiga, ne pabaiga'''

We don't dance to get to the end of the dance; we don't sing to get to
the end of the song. (Author unknown)

'''Pajusti tai, kas už manęs, grožį, gyvybę'''

I know that if there's a purpose for life, it was for me to hear Mozart. Or if I walk in the woods and I see an animal, the purpose of my life was to see that animal. I can recollect it, I can notice it. I'm here to take note of. And that is beyond my ego, beyond anything that belongs to me, an observer, an observer. (Maurice Sendak
)
Pakeistos 376-382 eilutės iš
'''Atlikti savo vaidmenį...'''

Asked what role he believes art plays in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe, nothing more.' (Georg Baselitz)

'''Tik sau ir kitiems'''

There are only two reasons we create art: for ourselves and for others. (Brenda Behr
)
į:
'''Kaskart priminti žmogiškumą'''

It is the mission of art to remind man from time to time that he is human, and the time is ripe, just now, today, for such a reminder. (Ben Shahn)
Pridėtos 380-404 eilutės:
'''Jautresne akimi pristatyti kraštovaizdžio esmę, miesto dvasią'''

The artist has still an important task in depicting a landscape and rendering it for us with his much more sensitive eye which can concentrate on essentials and give the atmosphere of a city much better than a mechanical camera could ever do. (Max Stern)

'''Maitinti asmenybę'''

Just as the farmer provides sustenance for the body, the painter provides sustenance for the soul. (Arturo Tello)
[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)

'''Atlikti savo vaidmenį...'''

Asked what role he believes art plays in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe, nothing more.' (Georg Baselitz)

'''Tik sau ir kitiems'''

There are only two reasons we create art: for ourselves and for others. (Brenda Behr)
Pakeistos 432-435 eilutės iš
'''Pajusti tai, kas už manęs, grožį, gyvybę'''

I know that if there's a purpose for life, it was for me to hear Mozart. Or if I walk in the woods and I see an animal, the purpose of my life was to see that animal. I can recollect it, I can notice it. I'm here to take note of. And that is beyond my ego, beyond anything that belongs to me, an observer, an observer. (Maurice Sendak)
į:
'''Nuvykti toliau nė matom'''
Pakeistos 434-436 eilutės iš
'''Kaskart priminti žmogiškumą'''

It is the mission of art to remind man from time to time that he is human, and the time is ripe, just now, today, for such a reminder. (Ben Shahn
)
į:
My purpose holds to sail beyond the sunset and the baths of all the Western stars until I die. (Alfred, Lord Tennyson)
Pridėta 437 eilutė:
Pakeistos 440-441 eilutės iš
The artist has still an important task in depicting a landscape and rendering it for us with his much more sensitive eye which can concentrate on essentials and give the atmosphere of a city much better than a mechanical camera could ever do. (Max Stern)
Share this quote with a friend · More quotes by Max Stern
į:
My job is to comfort the afflicted and afflict the comfortable. (Mark Twain)
Pakeistos 443-444 eilutės iš
I affirm my profound concern to achieve a purpose beyond vanity, ambition, or remembrance. (Clyfford Still)
Share this quote with a friend · More quotes by Clyfford Still
į:
Great minds have purposes; little minds have wishes. (Author unknown)
Share this quote with a friend · More quotes by Author unknown
Pakeistos 447-448 eilutės iš
Just as the farmer provides sustenance for the body, the painter provides sustenance for the soul. (Arturo Tello)
Share this quote with a friend · More quotes by Arturo Tello
į:
The purpose of art is to open a door to other dimensions. (Author unknown)
Ištrintos 449-450 eilutės:
My purpose holds to sail beyond the sunset and the baths of all the Western stars until I die. (Alfred, Lord Tennyson)
Share this quote with a friend · More quotes by Alfred, Lord Tennyson
Pakeistos 452-453 eilutės iš
It is not enough to be industrious, so are the ants. What are you industrious about? (Henry David Thoreau)
Share this quote with a friend · More quotes by Henry David Thoreau
į:
May your work be in keeping with your purpose and design. (Leonardo da Vinci)
Pakeistos 455-456 eilutės iš
I devoted myself simply to being a solitary person entrusted with a specific task. (Jacobo Timerman)
Share this quote with a friend · More quotes by Jacobo Timerman
į:
When I make my work, I am making what I hope to be something functional – a space for individual contemplation and reflection. I want my art to be useful. (Bill Viola)
Pakeistos 458-487 eilutės iš
The establishment of a clear, central purpose or goal in life is the starting point of all success. (Brian Tracy)
Share this quote with a friend · More quotes by Brian Tracy


My job is to comfort the afflicted and afflict the comfortable. (Mark Twain)
Share this quote with a friend · More quotes by Mark Twain


Great minds have purposes; little minds have wishes. (Author unknown)
Share this quote with a friend · More quotes by Author unknown


The purpose of art is to open a door to other dimensions. (Author unknown)
Share this quote with a friend · More quotes by Author unknown


We don't dance to get to the end of the dance; we don't sing to get to the end of the song. (Author unknown)
Share this quote with a friend · More quotes by Author unknown


May your work be in keeping with your purpose and design. (Leonardo da Vinci)
Share this quote with a friend · More quotes by Leonardo da Vinci


When I make my work, I am making what I hope to be something functional – a space for individual contemplation and reflection. I want my art to be useful. (Bill Viola)
Share this quote with a friend · More quotes by Bill Viola


The task of an artist is to breathe an emotional charge onto the canvas so it may be perceived and experienced by the spectator. (Konstantin Voinov)
Share this quote with a friend · More quotes by Konstantin Voinov
į:
The task of an artist is to breathe an emotional charge onto the canvas so it may be perceived and experienced by the spectator. (Konstantin Voinov)
2014 kovo 20 d., 17:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 94-100 eilutės iš
į:
'''Tikslas įgimtas'''

You were aimed from birth: you will never be alone... The whole wide world pours down. (William Stafford)


Pakeistos 332-339 eilutės iš


[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį
'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
į:
'''Būti darbingu, naudingu, gyvenimu padaryti skirtumą'''

The purpose of life is not to be happy but to matter, to be productive, to be useful, to have it make a difference that you lived at all. (Leo Rosten)

'''Žengti į pasaulį ir asmenybę, pastebėti ir išsakyti jos tikroves, susitarimo paslėptas'''

The purpose of art is... to press forward into the whole of the external world and the soul, to see and communicate those objective realities within it which rule and convention have hitherto concealed. (Max Scheler
)
Pakeistos 340-346 eilutės iš
'''Atlikti savo vaidmenį...'''

Asked what role he believes art plays in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe, nothing more.' (Georg Baselitz)

'''Tik sau ir kitiems'''

There are only two reasons we create art: for ourselves
and for others. (Brenda Behr)
į:
'''Ne nauda'''

Utility is the great idol of the age, to which all powers must do service and all talents swear allegiance. In this great balance of utility, the spiritual service of art has no weight, and, deprived of all encouragement, it vanishes from the noisy Vanity Fair of our time. (Johann Friedrich von Schiller)

'''Siūlyti patrauklesnę tikrovę - kitą būvį, laiką, bendrystę'''

One of the functions of art is to offer a more desirable reality - a model, as it were, of another style of existence with its own pace and its own cultural reference. (Peter Schmidt
)
Pridėtos 348-369 eilutės:
'''Pasaulį perkurti savo namais, didinti savo džiaugsmus ir guosti nusiminimus'''

Through the pursuit of beauty we shape the world as a home, and in doing so we both amplify our joys and find consolation for our sorrows. (Roger Scruton)

[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)

'''Atlikti savo vaidmenį...'''

Asked what role he believes art plays in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe, nothing more.' (Georg Baselitz)

'''Tik sau ir kitiems'''

There are only two reasons we create art: for ourselves and for others. (Brenda Behr)
Pakeistos 395-401 eilutės iš
'''Būti darbingu, naudingu, gyvenimu padaryti skirtumą'''

The purpose of life is not to be happy but to matter, to be productive, to be useful, to have it make a difference that you lived at all. (Leo Rosten)The purpose of art is... to press forward into the whole of the external world and the soul, to see and communicate those objective realities within it which rule and convention have hitherto concealed. (Max Scheler)
į:
Pakeistos 398-400 eilutės iš
Utility is the great idol of the age, to which all powers must do service and all talents swear allegiance. In this great balance of utility, the spiritual service of art has no weight, and, deprived of all encouragement, it vanishes from the noisy Vanity Fair of our time. (Johann Friedrich von Schiller)
į:
'''Pajusti tai, kas už manęs, grožį, gyvybę'''

I know that if there's a purpose for life, it was for me to hear Mozart. Or if I walk in
the woods and I see an animal, the purpose of my life was to see that animal. I can recollect it, I can notice it. I'm here to take note of. And that is beyond my ego, beyond anything that belongs to me, an observer, an observer. (Maurice Sendak)
Pakeistos 402-403 eilutės iš
One of the functions of art is to offer a more desirable reality - a model, as it were, of another style of existence with its own pace and its own cultural reference. (Peter Schmidt)
į:
'''Kaskart priminti žmogiškumą'''

It is the mission of art
to remind man from time to time that he is human, and the time is ripe, just now, today, for such a reminder. (Ben Shahn)
Ištrintos 406-418 eilutės:
Through the pursuit of beauty we shape the world as a home, and in doing so we both amplify our joys and find consolation for our sorrows. (Roger Scruton)


I know that if there's a purpose for life, it was for me to hear Mozart. Or if I walk in the woods and I see an animal, the purpose of my life was to see that animal. I can recollect it, I can notice it. I'm here to take note of. And that is beyond my ego, beyond anything that belongs to me, an observer, an observer. (Maurice Sendak)


It is the mission of art to remind man from time to time that he is human, and the time is ripe, just now, today, for such a reminder. (Ben Shahn)

You were aimed from birth: you will never be alone... The whole wide world pours down. (William Stafford)
2014 kovo 20 d., 17:12 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 74-75 eilutės iš
į:
'''Pergalės akimirka ne verta tikslo'''

The moment of victory is much too short to live for that and nothing else. (Martina Navratilova)

'''Sunku suvokti tikslą ir išlaikyti'''

It's so hard to retain what your purpose is – or to even realize what it is. (Sinead O'Connor)

'''Tikslas leidžia išgyventi visas aplinkybes'''

He who has a why to live can bear almost any how. (Friedrich Nietzsche)

'''Pirmą apmąstyti tikslą'''

Too often we pat the canvas without purpose while we think about what to do next. It is much better to think first and then paint with purpose. (Chuck Rawle)

'''Superdidvyriai turi tikslus'''

Every superhero has a mission. (Dr. Robin Rosenberg)
Pakeistos 286-292 eilutės iš

[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį
'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
į:
'''Priminti žmoniškumą ir kūrybos pažadą'''

The artist has a special task: that of reminding men of their humanity and the promise of their creativity. (Lewis Mumford)
Pakeistos 290-296 eilutės iš
'''Atlikti savo vaidmenį...'''

Asked what role he believes art plays in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe
, nothing more.' (Georg Baselitz)

'''Tik sau ir kitiems'''

There are only two reasons we create art: for ourselves
and for others. (Brenda Behr)
į:
'''Išlaisvinti mintis, protą, išplėsti sąmonę, atsirasti nuostabiame pasaulyje. Sužadinti jėgas, talentus. Atrasti save kaip nuostabų žmogų.'''

When you are inspired by some great purpose, some extraordinary project
, all your thoughts break their bonds; your mind transcends limitations, your consciousness expands in every direction, and you find yourself in a new, great and wonderful world. Dormant forces, faculties and talents become alive, and you discover yourself to be a greater person by far than you ever dreamed yourself to be. (Patanjali)

'''Pakelti žmogaus dvasią'''

The purpose of art is nothing less than the upliftment of the human spirit. (Pope John Paul II)

'''Atsikratyti jausmų ir reginių'''

I go for a walk in the forest of Fontainebleau. I get 'green' indigestion. I must get rid of this sensation into a picture. Green rules it. A painter paints to unload himself of feelings and visions. (Pablo Picasso
)
Pakeistos 302-324 eilutės iš
'''Neturėti tikslo, tad būti darnoje su gamta'''

The highest
purpose is to have no purpose at all. This puts one in accord with nature, in her manner of operation. (John Cage)

'''Svarbu turėti kažkokią veiklą be jokio tikslo'''

It is important to have something to do that has no purpose. (Sister Agatha Fitzgerald)

The best reason to paint is that there is no reason to paint... (Keith Haring)

'''Pamokyti žavesiu - savatikslis'''

-in 1861... The arts teach and moralise by their beauty alone, not by translating a philosophical or social formula. For the truly artistic person, painting has itself as it's purpose, which is quite enough. (Theophile Gautier)

'''Visi dėsniai sudarkomi'''

Almost anything that can be praised or advocated has been put to some disgusting use. There is no principle, however immaculate, that has not had its compromising manipulator. (Wyndham Lewis)

--------------------------


į:
'''Malonumas'''

The purpose of art is delectation. (Nicolas Poussin)

'''Išsakyti teiginį'''

The fundamental
purpose of the artist is the same as that of a scientist: to state a fact. (Herbert Read)
Pakeistos 310-312 eilutės iš
The artist has a special task: that of reminding men of their humanity and the promise of their creativity. (Lewis Mumford)
Share this quote with a friend · More quotes by Lewis Mumford
į:
'''Įspūdį padaryti vaizduotei ir jausmui. Kartais gamtos padirbimas tai pasiekia'''

The great end of all arts is to make an impression on the imagination and the feeling. The imitation of nature frequently does this. Sometimes it fails and something else succeeds. (Sir Joshua Reynolds)
Pakeistos 314-316 eilutės iš
The moment of victory is much too short to live for that and nothing else. (Martina Navratilova)
Share this quote with a friend · More quotes by Martina Navratilova
į:
'''Atkreipti dėmesį į tai ką gyvenimas neatkreipia'''

It is the function of the artist to call attention to what life does not. (Tom Robbins)
Pakeistos 318-320 eilutės iš
He who has a why to live can bear almost any how. (Friedrich Nietzsche)
Share this quote with a friend · More quotes by Friedrich Nietzsche
į:
'''Parodyti pažįstamą šalį, nepastebėtą. Pristatyti eilinį gyventoją. Pasakoti.'''

Without thinking too much about it in specific terms, I was showing the America I knew and observed to others who might not have noticed. My fundamental purpose is to interpret the typical American. I am a story teller. (Norman Rockwell)

'''Apraminti protą - pristatyti tikslą į kurį suvokimo akis gali įsistebėti'''

Nothing contributes so much to tranquilize the mind as a steady purpose - a point on which the soul may fix its intellectual eye. (Mary Wollstonecraft Shelley)
[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
Pakeistos 335-337 eilutės iš
It's so hard to retain what your purpose is – or to even realize what it is. (Sinead O'Connor)
Share this quote with a friend · More quotes by Sinead O
'Connor
į:
'''Atlikti savo vaidmenį...'''

Asked what role he believes art plays in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe, nothing more.' (Georg Baselitz)

'''Tik sau ir kitiems
'''

There are only two reasons we create art: for ourselves and for others. (Brenda Behr)
Pakeistos 343-345 eilutės iš
When you are inspired by some great purpose, some extraordinary project, all your thoughts break their bonds; your mind transcends limitations, your consciousness expands in every direction, and you find yourself in a new, great and wonderful world. Dormant forces, faculties and talents become alive, and you discover yourself to be a greater person by far than you ever dreamed yourself to be. (Patanjali)
Share this quote with a friend · More quotes by Patanjali
į:
'''Neturėti tikslo, tad būti darnoje su gamta'''

The highest
purpose is to have no purpose at all. This puts one in accord with nature, in her manner of operation. (John Cage)

'''Svarbu turėti kažkokią veiklą be jokio tikslo'''

It is important to have something to do that has no purpose. (Sister Agatha Fitzgerald)

The best reason to paint is that there is no reason
to paint... (Keith Haring)

'''Pamokyti žavesiu - savatikslis'''

-in 1861... The arts teach and moralise by their beauty alone, not by translating a philosophical or social formula. For the truly artistic person, painting has itself as it's purpose, which is quite enough. (Theophile Gautier)

'''Visi dėsniai sudarkomi'''

Almost anything that can be praised or advocated has been put to some disgusting use. There is no principle, however immaculate, that has not had its compromising manipulator. (Wyndham Lewis)

--------------------------


Pakeistos 368-369 eilutės iš
The purpose of art is nothing less than the upliftment of the human spirit. (Pope John Paul II)
Share this quote with a friend · More quotes by Pope John Paul II
į:
'''Būti darbingu, naudingu, gyvenimu padaryti skirtumą'''

The purpose of life is not to be happy but to matter, to be productive, to be useful, to have it make a difference that you lived at all. (Leo Rosten)The purpose of art is... to press forward into the whole of the external world and the soul, to see and communicate those objective realities within it which rule and convention have hitherto concealed. (Max Scheler)
Pakeistos 377-378 eilutės iš
I go for a walk in the forest of Fontainebleau. I get 'green' indigestion. I must get rid of this sensation into a picture. Green rules it. A painter paints to unload himself of feelings and visions. (Pablo Picasso)
Share this quote with a friend · More quotes by Pablo Picasso
į:
Utility is the great idol of the age, to which all powers must do service and all talents swear allegiance. In this great balance of utility, the spiritual service of art has no weight, and, deprived of all encouragement, it vanishes from the noisy Vanity Fair of our time. (Johann Friedrich von Schiller)
Pakeistos 380-381 eilutės iš
The purpose of art is delectation. (Nicolas Poussin)
Share this quote with a friend · More quotes by Nicolas Poussin
į:
One of the functions of art is to offer a more desirable reality - a model, as it were, of another style of existence with its own pace and its own cultural reference. (Peter Schmidt)
Pakeistos 383-384 eilutės iš
Too often we pat the canvas without purpose while we think about what to do next. It is much better to think first and then paint with purpose. (Chuck Rawle)
Share this quote with a friend · More quotes by Chuck Rawle
į:
Through the pursuit of beauty we shape the world as a home, and in doing so we both amplify our joys and find consolation for our sorrows. (Roger Scruton)
Pakeistos 386-387 eilutės iš
The fundamental purpose of the artist is the same as that of a scientist: to state a fact. (Herbert Read)
Share this quote with a friend · More quotes by Herbert Read
į:
I know that if there's a purpose for life, it was for me to hear Mozart. Or if I walk in the woods and I see an animal, the purpose of my life was to see that animal. I can recollect it, I can notice it. I'm here to take note of. And that is beyond my ego, beyond anything that belongs to me, an observer, an observer. (Maurice Sendak)
Pakeistos 389-390 eilutės iš
The great end of all arts is to make an impression on the imagination and the feeling. The imitation of nature frequently does this. Sometimes it fails and something else succeeds. (Sir Joshua Reynolds)
Share this quote with a friend · More quotes by Sir Joshua Reynolds
į:
It is the mission of art to remind man from time to time that he is human, and the time is ripe, just now, today, for such a reminder. (Ben Shahn)
Pakeistos 392-393 eilutės iš
It is the function of the artist to call attention to what life does not. (Tom Robbins)
Share this quote with a friend · More quotes by Tom Robbins
į:
Pakeistos 395-436 eilutės iš
Without thinking too much about it in specific terms, I was showing the America I knew and observed to others who might not have noticed. My fundamental purpose is to interpret the typical American. I am a story teller. (Norman Rockwell)
Share this quote with a friend · More quotes by Norman Rockwell


Every superhero has a mission. (Dr. Robin Rosenberg)
Share this quote with a friend · More quotes by Dr. Robin Rosenberg


The purpose of life is not to be happy but to matter, to be productive, to be useful, to have it make a difference that you lived at all. (Leo Rosten)
Share this quote with a friend · More quotes by Leo Rosten


The purpose of art is... to press forward into the whole of the external world and the soul, to see and communicate those objective realities within it which rule and convention have hitherto concealed. (Max Scheler)
Share this quote with a friend · More quotes by Max Scheler


Utility is the great idol of the age, to which all powers must do service and all talents swear allegiance. In this great balance of utility, the spiritual service of art has no weight, and, deprived of all encouragement, it vanishes from the noisy Vanity Fair of our time. (Johann Friedrich von Schiller)
Share this quote with a friend · More quotes by Johann Friedrich von Schiller


One of the functions of art is to offer a more desirable reality - a model, as it were, of another style of existence with its own pace and its own cultural reference. (Peter Schmidt)
Share this quote with a friend · More quotes by Peter Schmidt


Through the pursuit of beauty we shape the world as a home, and in doing so we both amplify our joys and find consolation for our sorrows. (Roger Scruton)
Share this quote with a friend · More quotes by Roger Scruton


I know that if there's a purpose for life, it was for me to hear Mozart. Or if I walk in the woods and I see an animal, the purpose of my life was to see that animal. I can recollect it, I can notice it. I'm here to take note of. And that is beyond my ego, beyond anything that belongs to me, an observer, an observer. (Maurice Sendak)
Share this quote with a friend · More quotes by Maurice Sendak


It is the mission of art to remind man from time to time that he is human, and the time is ripe, just now, today, for such a reminder. (Ben Shahn)
Share this quote with a friend · More quotes by Ben Shahn


Nothing contributes so much to tranquilize the mind as a steady purpose - a point on which the soul may fix its intellectual eye. (Mary Wollstonecraft Shelley)
Share this quote with a friend · More quotes by Mary Wollstonecraft Shelley


You were aimed from birth: you will never be alone... The whole wide world pours down. (William Stafford)
Share this quote with a friend · More quotes by William Stafford
į:
You were aimed from birth: you will never be alone... The whole wide world pours down. (William Stafford)
2014 kovo 20 d., 16:51 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 62-64 eilutės iš
į:
'''Pasitikėti Dievu ir nebijoti'''

Having chosen our course, without guile and with pure purpose, let us renew our trust in God, and go forward without fear and with manly hearts. (Abraham Lincoln)

'''Kūdikystėje iškylantis'''

One of the greatest moments of Mother's life came when she found that I, a mere baby, was never so content as with pencil and paper; even before I could speak or walk, I drew. There was no question of my purpose in life. (Dame Laura Knight)

'''Baidomės didingo tikslo'''

I don't think life is absurd. I think we are all here for a huge purpose. I think we shrink from the immensity of the purpose we are here for. (Norman Mailer)
Pakeistos 231-239 eilutės iš[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį'''

Unlike the expressionists
, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
į:
'''Susiekti su savyje esančia tyla, suvokti, kad viskas tikslinga'''

Learn to get
in touch with the silence within yourself and know that everything in this life has a purpose. (Elisabeth Kubler-Ross)
Pakeistos 235-241 eilutės iš
'''Atlikti savo vaidmenį...'''

Asked what role he believes art plays in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe, nothing more.' (Georg Baselitz)

'''Tik sau ir kitiems'''

There are only two reasons we create art: for ourselves and for others. (Brenda Behr
)
į:
'''Įsijungti į gyvenimą'''

My art has nothing to do with servicing collectors, it's for living, for turning on with. (David Lee)
Pakeistos 239-252 eilutės iš
'''Neturėti tikslo, tad būti darnoje su gamta'''

The highest purpose is to have no purpose at all. This puts one in accord with nature, in her manner
of operation. (John Cage)

'''Svarbu turėti kažkokią veiklą be jokio tikslo'''

It is important to have something to do that has no purpose. (Sister Agatha Fitzgerald)

The best reason to paint is that there
is no reason to paint... (Keith Haring)

'''Pamokyti žavesiu - savatikslis'''

-in 1861... The arts teach and moralise by their beauty alone, not by translating a philosophical or social formula. For the truly artistic person, painting has itself as it's purpose
, which is quite enough. (Theophile Gautier)
į:
'''Įkvėpti, stiprinti asmenybę - Suvokti tikslą didesnį už žmogų ir visų vertą'''

Only the consciousness of a purpose that is mightier than any man and worthy
of all men can fortify and inspirit and compose the souls of men. (Walter Lippmann)

'''Išmokti sandarą, kad dieviška meilė galėtų įsilieti ir paversti gyvu grožiu.'''

What is the spiritual purpose of the arts? It
is to learn structure. Once an artist creates a true structure, then divine love can pour into it and make it a living thing of beauty. (Harold Klemp)

'''Įvaldyti aplinką, spręsti uždavinius, pasiekti siekius'''

We are built to conquer environment
, solve problems, achieve goals, and we find no real satisfaction or happiness in life without obstacles to conquer and goals to achieve. (Maxwell Maltz)
Pakeistos 251-257 eilutės iš
--------------------------

What is the spiritual purpose of the arts? It
is to learn structure. Once an artist creates a true structure, then divine love can pour into it and make it a living thing of beauty. (Harold Klemp)
į:
'''Pavidalų savitarpiškumą ištirti ir pristatyti'''

The painter's function, generally speaking,
is to explore and demonstrate in his work the interdependency of forms. (Robert McBryde)
Pakeistos 255-257 eilutės iš
One of the greatest moments of Mother's life came when she found that I, a mere baby, was never so content as with pencil and paper; even before I could speak or walk, I drew. There was no question of my purpose in life. (Dame Laura Knight)
Share this quote with a friend · More quotes by Dame Laura Knight
į:
'''Išreikšti asmenybės nenutildomą tikslą ir tikriausią valią'''

Art is an articulator of the soul's uncensored purpose and deepest will. (Shaun McNiff)
Pakeistos 259-261 eilutės iš
Learn to get in touch with the silence within yourself and know that everything in this life has a purpose. (Elisabeth Kubler-Ross)
Share this quote with a friend · More quotes by Elisabeth Kubler-Ross
į:
'''Tai ką vykdom nepaisant aplinkybių - Tikslas atrandamas, nesirenkamas'''

While goals are chosen, a purpose is discovered. Our purpose is something we have been doing all along, and will continue to do, regardless of circumstances, until the day we die. (Peter McWilliams)

'''Prisiminti'''

The purpose of life is to remember. (Henry Miller)[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
Pakeistos 275-277 eilutės iš
My art has nothing to do with servicing collectors, it's for living, for turning on with. (David Lee)
Share this quote with a friend · More quotes by David Lee
į:
'''Atlikti savo vaidmenį...'''

Asked what role he believes art plays in society
, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe, nothing more.' (Georg Baselitz)

'''Tik sau ir kitiems'''

There are only two reasons we create art: for ourselves and for others. (Brenda Behr)
Pakeistos 283-298 eilutės iš
į:
'''Neturėti tikslo, tad būti darnoje su gamta'''

The highest purpose is to have no purpose at all. This puts one in accord with nature, in her manner of operation. (John Cage)

'''Svarbu turėti kažkokią veiklą be jokio tikslo'''

It is important to have something to do that has no purpose. (Sister Agatha Fitzgerald)

The best reason to paint is that there is no reason to paint... (Keith Haring)

'''Pamokyti žavesiu - savatikslis'''

-in 1861... The arts teach and moralise by their beauty alone, not by translating a philosophical or social formula. For the truly artistic person, painting has itself as it's purpose, which is quite enough. (Theophile Gautier)

'''Visi dėsniai sudarkomi'''
Pakeistos 300-332 eilutės iš
Share this quote with a friend · More quotes by Wyndham Lewis


Having chosen our course, without guile and with pure purpose, let us renew our trust in God, and go forward without fear and with manly hearts. (Abraham Lincoln)
Share this quote with a friend · More quotes by Abraham Lincoln


Only the consciousness of a purpose that is mightier than any man and worthy of all men can fortify and inspirit and compose the souls of men. (Walter Lippmann)
Share this quote with a friend · More quotes by Walter Lippmann


I don't think life is absurd. I think we are all here for a huge purpose. I think we shrink from the immensity of the purpose we are here for. (Norman Mailer)
Share this quote with a friend · More quotes by Norman Mailer


We are built to conquer environment, solve problems, achieve goals, and we find no real satisfaction or happiness in life without obstacles to conquer and goals to achieve. (Maxwell Maltz)
Share this quote with a friend · More quotes by Maxwell Maltz


The painter's function, generally speaking, is to explore and demonstrate in his work the interdependency of forms. (Robert McBryde)
Share this quote with a friend · More quotes by Robert McBryde


Art is an articulator of the soul's uncensored purpose and deepest will. (Shaun McNiff)
Share this quote with a friend · More quotes by Shaun McNiff


While goals are chosen, a purpose is discovered. Our purpose is something we have been doing all along, and will continue to do, regardless of circumstances, until the day we die. (Peter McWilliams)
Share this quote with a friend · More quotes by Peter McWilliams


The purpose of life is to remember. (Henry Miller)
Share this quote with a friend · More quotes by Henry Miller
į:

--------------------------


2014 kovo 20 d., 16:30 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 54-64 eilutės iš
į:
'''Laimei reikalinga ištikimybė tikslui'''

Many persons have a wrong idea of what constitutes true happiness. It is not attained through self-gratification but through fidelity to a worthy purpose. (Helen Keller)

'''Pastangas ir drąsa reikia papildyti tikslu, kryptingumu'''

Efforts and courage are not enough without purpose and direction. (John F. Kennedy)


Pakeistos 191-199 eilutės iš[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing
the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
į:
'''Tikslas teikia viltį'''

Only just now awakening after years of materialism, our soul is still infected with
the despair born of unbelief, of lack of purpose and aim. (Wassily Kandinsky)

'''Puoselėti turinį'''

It's the role of the artist to pursue content. (Anish Kapoor
)
Pakeistos 199-205 eilutės iš
'''Atlikti savo vaidmenį...'''

Asked what role he believes art plays in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe, nothing more.' (Georg Baselitz)

'''Tik sau ir kitiems
'''

There are only two reasons we create art: for ourselves and for others
. (Brenda Behr)
į:
'''Vieningumą, pilnatvę'''

We live in a fractured world. I've always seen it as my role as an artist to attempt to make wholeness. (Anish Kapoor)

'''Kūrinį (viltį ir kančią) kalbinti, apklausinėti, lydėti'''

I believe in the writer's mission
. He receives it from the word, which carries its suffering and its hope within it. He questions the words, which question him. He accompanies the words, which accompany him. The initiative is shared, as if spontaneous. (Edmond Jabes)
Pakeistos 207-220 eilutės iš
'''Neturėti tikslo, tad būti darnoje su gamta'''

The highest purpose is to have no purpose at all. This puts one in accord with nature, in her manner of operation. (John Cage)

'''Svarbu turėti kažkokią veiklą be jokio tikslo
'''

It is important to have something to do that has no purpose. (Sister Agatha Fitzgerald)

The best reason to paint is that there is no reason to paint... (Keith Haring)

'''Pamokyti žavesiu - savatikslis'''

-in 1861... The arts teach and moralise by their beauty alone, not by translating a philosophical or social formula. For the truly artistic person, painting has itself as it's purpose, which is quite enough. (Theophile Gautier)
į:
'''Šviesti, praturtinti būtį'''

The sole purpose of human existence is to kindle a light in the darkness of mere being. (Carl Gustav Jung)

'''Ne savo tikslo siekti, o leisti menui savo tikslą pasiekti, būti jo įrankiu
'''
Pakeistos 213-226 eilutės iš
---------------------------

I believe in the writer's mission. He receives it from the word, which carries its suffering and its hope within it. He questions the words, which question him. He accompanies the words, which accompany him. The initiative is shared, as if spontaneous. (Edmond Jabes)
Share this quote with a friend · More quotes by Edmond Jabes


The sole purpose of human existence is to kindle a light in the darkness of mere being. (Carl Gustav Jung)
Share this quote with a friend · More quotes by Carl Gustav Jung
į:
Pakeistos 215-217 eilutės iš
Share this quote with a friend · More quotes by Carl Gustav Jung
į:

'''Įsisąmonyti pasąmonės teikiamą turinį'''
Pakeistos 219-228 eilutės iš
Share this quote with a friend · More quotes by Carl Gustav Jung
į:

[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
Pakeistos 230-232 eilutės iš
Only just now awakening after years of materialism, our soul is still infected with the despair born of unbelief, of lack of purpose and aim. (Wassily Kandinsky)
Share this quote with a friend · More quotes by Wassily Kandinsky
į:
'''Atlikti savo vaidmenį...'''

Asked what role he believes art plays in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe, nothing more.' (Georg Baselitz)

'''Tik sau ir kitiems'''

There are only two reasons we create art: for ourselves and for others. (Brenda Behr)
Pakeistos 238-240 eilutės iš
It's the role of the artist to pursue content. (Anish Kapoor)
Share this quote with a friend · More quotes by Anish Kapoor
į:
'''Neturėti tikslo, tad būti darnoje su gamta'''

The highest purpose is to have no purpose at all. This puts one in accord with nature, in her manner of operation. (John Cage)

'''Svarbu turėti kažkokią veiklą be jokio tikslo'''

It is important to have something to do that has no purpose. (Sister Agatha Fitzgerald)

The best reason to paint is that there is no reason to paint... (Keith Haring)

'''Pamokyti žavesiu - savatikslis'''

-in 1861... The arts teach and moralise by their beauty alone, not by translating a philosophical or social formula. For the truly artistic person, painting has itself as it's purpose, which is quite enough. (Theophile Gautier)
Pakeistos 253-267 eilutės iš
We live in a fractured world. I've always seen it as my role as an artist to attempt to make wholeness. (Anish Kapoor)
Share this quote with a friend · More quotes by Anish Kapoor


Many persons have a wrong idea of what constitutes true happiness. It is not attained through self-gratification but through fidelity to a worthy purpose. (Helen Keller)
Share this quote with a friend · More quotes by Helen Keller


Efforts and courage are not enough without purpose and direction. (John F. Kennedy)
Share this quote with a friend · More quotes by John F. Kennedy


What is the spiritual purpose of the arts? It is to learn structure. Once an artist creates a true structure, then divine love can pour into it and make it a living thing of beauty. (Harold Klemp)
Share this quote with a friend · More quotes by Harold Klemp
į:
--------------------------

What is the spiritual purpose of the arts? It is to learn structure. Once
an artist creates a true structure, then divine love can pour into it and make it a living thing of beauty. (Harold Klemp)
2014 kovo 20 d., 16:24 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrinta 38 eilutė:
Pridėtos 42-48 eilutės:
'''Išvystyti tikslą palaikantį įprotį'''

You won't form the habit... unless right at the start you link it with a definite purpose that can be accomplished by keeping it. (Albert Gray)

'''Raginti gyventi galingai'''

Strong lives are motivated by dynamic purposes. (Kenneth Hildebrand)
Pakeistos 50-54 eilutės iš
į:
'''Nepaisyti kitų žmonių nuomonės, eiti link savo tikslo'''

Fortunate is the person who has developed the self-control to steer a straight course toward his objective in life, without being swayed from his purpose by either commendation or condemnation. (Napoleon Hill)
Pakeistos 157-165 eilutės iš[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį
'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
į:
'''Vidinę akį patvirtinti išorinio pasaulio reiškinių esmėmis'''

I paint to rest from the phenomena of the external world – to pronounce it – and to make notations of its essences with which to verify the inner eye. (Morris Graves)
Pakeistos 161-167 eilutės iš
'''Atlikti savo vaidmenį...'''

Asked what role he believes art plays in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe, nothing more.' (Georg Baselitz)

'''Tik sau ir kitiems'''

There are only two reasons we create art: for ourselves and for others
. (Brenda Behr)
į:
'''Tikslas yra ėjimas, ne atvykimas'''

Science and art, or by the same token, poetry and prose differ from one another like a journey and an excursion. The purpose of the journey is its goal, the purpose of an excursion is the process. (Franz Grillparzer)
Pakeistos 165-178 eilutės iš
'''Neturėti tikslo, tad būti darnoje su gamta'''

The highest purpose is to have no purpose at all. This puts one in accord with nature, in her manner of operation. (John Cage)

'''Svarbu turėti kažkokią veiklą be jokio tikslo'''

It is important to have something to do that has no purpose. (Sister Agatha Fitzgerald)

The best reason to paint is that there is no reason to paint... (Keith Haring)

'''Pamokyti žavesiu - savatikslis'''

-in 1861... The arts teach and moralise by their beauty alone, not by translating a philosophical or social formula. For the truly artistic person, painting has itself as it's purpose, which is quite enough. (Theophile Gautier)
į:
'''Daugiausia pasakyti taupiausiom priemonėm'''

An artist's job is to say the most with the least. (Andrew Hamilton)

'''Ryškinti savo gyvybės galimybės dovaną'''

I paint for the sole purpose of magnifying the privilege of being alive. (Robert Henri)
Pakeistos 173-175 eilutės iš
---------------------------
į:
'''Sukurti gyvybingus, plazdančius, atvirus paviršius, šviečiančius dvasine šviesa, atitinkančią savo giliausias įžvalgas'''

My aim in painting is to create pulsating, luminous, and open surfaces that emanate a mystic light, in accordance with my deepest insight into the experience of life and nature. (Hans Hofmann)

'''Pasakoti'''

My paintings are not intended to alter the history of twentieth
-century art or change the political climate of our times. I'm simply a story-teller. (Carolyn Hoyle)

[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
Pakeistos 191-193 eilutės iš
I paint to rest from the phenomena of the external world – to pronounce it – and to make notations of its essences with which to verify the inner eye. (Morris Graves)
Share this quote with a friend · More quotes by Morris Graves
į:
'''Atlikti savo vaidmenį...'''

Asked what role he believes art plays in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe, nothing more.' (Georg Baselitz)

'''Tik sau ir kitiems'''

There are only two reasons we create art: for ourselves and for others. (Brenda Behr)
Pakeistos 199-201 eilutės iš
You won't form the habit... unless right at the start you link it with a definite purpose that can be accomplished by keeping it. (Albert Gray)
Share this quote with a friend · More quotes by Albert Gray
į:
'''Neturėti tikslo, tad būti darnoje su gamta'''

The highest purpose is to have no purpose at all. This puts one in accord with nature, in her manner of operation. (John Cage)

'''Svarbu turėti kažkokią veiklą be jokio tikslo'''

It is important to have something to do that has no purpose. (Sister Agatha Fitzgerald)

The best reason to paint is that there is no reason to paint... (Keith Haring)

'''Pamokyti žavesiu - savatikslis'''

-in 1861... The arts teach and moralise by their beauty alone, not by translating a philosophical or social formula. For the truly artistic person, painting has itself as it's purpose, which is quite enough. (Theophile Gautier)
Pakeistos 214-236 eilutės iš
Science and art, or by the same token, poetry and prose differ from one another like a journey and an excursion. The purpose of the journey is its goal, the purpose of an excursion is the process. (Franz Grillparzer)


An artist's job is to say the most with the least. (Andrew Hamilton)I paint for the sole purpose of magnifying the privilege of being alive. (Robert Henri)


Strong lives are motivated by dynamic purposes. (Kenneth Hildebrand)


Fortunate is the person who has developed the self
-control to steer a straight course toward his objective in life, without being swayed from his purpose by either commendation or condemnation. (Napoleon Hill)


My aim in painting is to create pulsating, luminous, and open surfaces that emanate a mystic light, in accordance with my deepest insight into the experience of life and nature. (Hans Hofmann)
Share this quote with a friend · More quotes by Hans Hofmann


My paintings are not intended to alter the history of twentieth
-century art or change the political climate of our times. I'm simply a story-teller. (Carolyn Hoyle)
Share this quote with a friend · More quotes by Carolyn Hoyle
į:
---------------------------

2014 kovo 20 d., 16:15 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 135-139 eilutės iš
[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį
'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
į:
'''Pagerinti gyvenimą, parodyti kas taisytina, pakelti nuotaiką'''

The aim behind critical art is to improve life, by pointing out that which is in need of repair or renovation. By the same criteria, landscape and other 'beautiful' art is legitimate, as it also comes to improve the world... by elevating the spirits of those who behold it. (Ron Gang)

'''Iššaukti ir įtvirtinti reikšmes, prasmes'''

We are trying to evoke and reinforce meanings from the spaces we cover and the times we're given. Short or long this becomes our purpose. What we artists do is important stuff. (Robert Genn
)
Pridėtos 143-156 eilutės:
'''Nuostabos ir ramybės būsenos tvėrimą'''

The purpose of art is the gradual lifelong construction of a state of wonder and serenity. (Glenn Gould)

[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
Pakeistos 175-176 eilutės iš
į:
'''Pamokyti žavesiu - savatikslis'''

-in 1861... The arts teach and moralise by their beauty alone, not by translating a philosophical or social formula. For the truly artistic person, painting has itself as it's purpose, which is quite enough. (Theophile Gautier)
Pakeistos 180-191 eilutės iš

The aim behind critical art is to improve life, by pointing out that which is in need of repair or renovation. By the same criteria, landscape and other 'beautiful' art is legitimate, as it also comes to improve the world... by elevating the spirits of those who behold it. (Ron Gang)


-in 1861... The arts teach and moralise by their beauty alone, not by translating a philosophical or social formula. For the truly artistic person, painting has itself as it's purpose, which is quite enough. (Theophile Gautier)


We are trying to evoke and reinforce meanings from the spaces we cover and the times we're given. Short or long this becomes our purpose. What we artists do is important stuff. (Robert Genn)


The purpose of art is the gradual lifelong construction of a state of wonder and serenity. (Glenn Gould)
į:
---------------------------
2014 kovo 20 d., 16:01 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 39-44 eilutės:

'''Priemonės seks tikslą'''

Find purpose, the means will follow. (Mahatma Gandhi)
Pakeistos 107-111 eilutės iš
[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
į:
'''Dalintis savimi'''
Pakeistos 109-115 eilutės iš
'''Atlikti savo vaidmenį...'''

Asked what role he believes art plays in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe, nothing more.' (Georg Baselitz)

'''Tik sau ir kitiems'''

There are only two reasons we create art: for ourselves and for others. (Brenda Behr)
į:
When I chased after money, I never had enough. When I got my life on purpose and focused on giving of myself and everything that arrived into my life, then I was prosperous. (Dr. Wayne Dyer)

'''Atrasti savo tikslą, įsijausti į savo vaidmenį, tarsi vaidinime'''

When you see what you're here for, the world begins to mirror your purpose in a magical way. It's almost as if you suddenly find yourself on a stage in a play that was written expressly for you. (Betty Sue Flowers
)
Pakeistos 115-123 eilutės iš
'''Neturėti tikslo, tad būti darnoje su gamta'''

The highest purpose is to have no purpose at all. This puts one in accord with nature, in her manner of operation. (John Cage)
į:
'''Versti žmones jaustis nepatogiai'''

The task of the artist is to make the human being uncomfortable. (Lucian Freud)
Pakeistos 119-123 eilutės iš
When I chased after money, I never had enough. When I got my life on purpose and focused on giving of myself and everything that arrived into my life, then I was prosperous. (Dr. Wayne Dyer)

į:
'''Save gimdyti, tapti asmenybe, savo galimybe'''

Man's main task in life is to give birth to himself, to become what he potentially is. The most important product of his effort is his own personality
. (Erich Fromm)

'''Įkvėpti'''
Pakeistos 126-129 eilutės iš
Share this quote with a friend · More quotes by Bob Dylan
į:

'''Vertinti sąmoningumą'''

The defining function of the artist is to cherish consciousness. (Max Eastman)
Pakeistos 131-135 eilutės iš
The defining function of the artist is to cherish consciousness. (Max Eastman)
Share this quote with a friend · More quotes by Max Eastman
į:
'''Neišreikšti asmenybę, o ją įveikti'''
Pakeistos 134-139 eilutės iš
Share this quote with a friend · More quotes by T. S. Eliot
į:

[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
Pakeistos 141-143 eilutės iš
It is important to have something to do that has no purpose. (Sister Agatha Fitzgerald)
Share this quote with a friend · More quotes by Sister Agatha Fitzgerald
į:
'''Atlikti savo vaidmenį...'''

Asked what role he believes art plays in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe, nothing more.' (Georg Baselitz)

'''Tik sau ir kitiems'''

There are only two reasons we create art: for ourselves and for others. (Brenda Behr)
Pakeistos 149-151 eilutės iš
When you see what you're here for, the world begins to mirror your purpose in a magical way. It's almost as if you suddenly find yourself on a stage in a play that was written expressly for you. (Betty Sue Flowers)
Share this quote with a friend · More quotes by Betty Sue Flowers
į:
'''Neturėti tikslo, tad būti darnoje su gamta'''

The highest purpose is
to have no purpose at all. This puts one in accord with nature, in her manner of operation. (John Cage)

'''Svarbu turėti kažkokią veiklą be jokio tikslo'''

It is important to have something to do that has no purpose. (Sister Agatha Fitzgerald)

The best reason to paint is that there is no reason to paint... (Keith Haring)

Pakeistos 163-164 eilutės iš
The task of the artist is to make the human being uncomfortable. (Lucian Freud)
Share this quote with a friend · More quotes by Lucian Freud
į:

The aim behind critical art is to improve life, by pointing out that which is in need of repair or renovation. By the same criteria, landscape and other 'beautiful' art is legitimate, as it also comes to improve the world... by elevating the spirits of those who behold it. (Ron Gang)
Pakeistos 167-168 eilutės iš
Man's main task in life is to give birth to himself, to become what he potentially is. The most important product of his effort is his own personality. (Erich Fromm)
Share this quote with a friend · More quotes by Erich Fromm
į:
-in 1861... The arts teach and moralise by their beauty alone, not by translating a philosophical or social formula. For the truly artistic person, painting has itself as it's purpose, which is quite enough. (Theophile Gautier)
Pakeistos 170-171 eilutės iš
Find purpose, the means will follow. (Mahatma Gandhi)
Share this quote with a friend · More quotes by Mahatma Gandhi
į:
We are trying to evoke and reinforce meanings from the spaces we cover and the times we're given. Short or long this becomes our purpose. What we artists do is important stuff. (Robert Genn)
Pakeistos 173-174 eilutės iš
The aim behind critical art is to improve life, by pointing out that which is in need of repair or renovation. By the same criteria, landscape and other 'beautiful' art is legitimate, as it also comes to improve the world... by elevating the spirits of those who behold it. (Ron Gang)
Share this quote with a friend · More quotes by Ron Gang
į:
The purpose of art is the gradual lifelong construction of a state of wonder and serenity. (Glenn Gould)
Pakeistos 176-178 eilutės iš
-in 1861...
The arts teach and moralise by their beauty alone, not by translating a philosophical or social formula. For the truly artistic person, painting has itself as it's purpose, which is quite enough. (Theophile Gautier)
Share this quote with a friend · More quotes by Theophile Gautier
į:
I paint to rest from the phenomena of the external world – to pronounce it – and to make notations of its essences with which to verify the inner eye. (Morris Graves)
Share this quote with a friend · More quotes by Morris Graves
Pakeistos 180-181 eilutės iš
We are trying to evoke and reinforce meanings from the spaces we cover and the times we're given. Short or long this becomes our purpose. What we artists do is important stuff. (Robert Genn)
Share this quote with a friend · More quotes by Robert Genn
į:
You won't form the habit... unless right at the start you link it with a definite purpose that can be accomplished by keeping it. (Albert Gray)
Share this quote with a friend · More quotes by Albert Gray
Pakeistos 184-185 eilutės iš
The purpose of art is the gradual lifelong construction of a state of wonder and serenity. (Glenn Gould)
Share this quote with a friend · More quotes by Glenn Gould
į:
Science and art, or by the same token, poetry and prose differ from one another like a journey and an excursion. The purpose of the journey is its goal, the purpose of an excursion is the process. (Franz Grillparzer)
Pakeistos 187-188 eilutės iš
I paint to rest from the phenomena of the external world – to pronounce it – and to make notations of its essences with which to verify the inner eye. (Morris Graves)
Share this quote with a friend · More quotes by Morris Graves
į:
An artist's job is to say the most with the least. (Andrew Hamilton)
Pakeistos 191-192 eilutės iš
You won't form the habit... unless right at the start you link it with a definite purpose that can be accomplished by keeping it. (Albert Gray)
Share this quote with a friend · More quotes by Albert Gray
į:
I paint for the sole purpose of magnifying the privilege of being alive. (Robert Henri)
Pakeistos 194-195 eilutės iš
Science and art, or by the same token, poetry and prose differ from one another like a journey and an excursion. The purpose of the journey is its goal, the purpose of an excursion is the process. (Franz Grillparzer)
Share this quote with a friend · More quotes by Franz Grillparzer
į:
Strong lives are motivated by dynamic purposes. (Kenneth Hildebrand)
Pakeistos 197-214 eilutės iš
An artist's job is to say the most with the least. (Andrew Hamilton)
Share this quote with a friend · More quotes by Andrew Hamilton


The best reason to paint is that there is no reason to paint... (Keith Haring)
Share this quote with a friend · More quotes by Keith Haring


I paint for the sole purpose of magnifying the privilege of being alive. (Robert Henri)
Share this quote with a friend · More quotes by Robert Henri


Strong lives are motivated by dynamic purposes. (Kenneth Hildebrand)
Share this quote with a friend · More quotes by Kenneth Hildebrand


Fortunate is the person who has developed the self-control to steer a straight course toward his objective in life, without being swayed from his purpose by either commendation or condemnation. (Napoleon Hill)
Share this quote with a friend · More quotes by Napoleon Hill
į:
Fortunate is the person who has developed the self-control to steer a straight course toward his objective in life, without being swayed from his purpose by either commendation or condemnation. (Napoleon Hill)
2014 kovo 20 d., 15:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 7-10 eilutės:
'''Naudinga turėti tikslą'''

Reading without purpose is sauntering, not exercise. More is got from one book on which the thought settles for a definite end in knowledge, than from libraries skimmed over by a wandering eye. (Edward G. Bulwer-Lytton)
Pakeistos 23-31 eilutės iš
[++Tikslas yra...++]

'''Gyvenimui suteikti pavidalą'''

The object of art
is to give life a shape. (Jean Anouilh)

'''Vaizduoti raidos galimybę'''

My aim is to show the visible as possibility in a state of perpetual becoming. (Yaacov Agam
)
į:
'''Valingai siekti tikslo'''

The first thing to do in life
is to do with purpose what one purposes to do. (Pablo Casals)
Pakeistos 27-33 eilutės iš
'''Vaizduoti žmogišką nusiteikimą'''

The role of art for me is the visualization of attitude, of the human attitude towards life, towards the world. (Josef Albers)

'''Mąstymo tikslas: Bręsti, stiprėti, įprasminti nesėkmes'''

To begin
to think with purpose, is to enter the ranks of those strong ones who only recognize failure as one of the pathways to attainment. (James Allen)
į:
'''Pastovus tikslas'''

The secret of success is constancy to purpose. (Benjamin Disraeli)

'''Tikėti
, kad yra tikslas'''

I don't think any of us really knows why we
're here. But I think we're suppose to believe we're here for a purpose. (Ray Charles)
Pridėtos 35-56 eilutės:
'''Įgyvendinti tikslą'''

Will power is but the unflinching purpose to carry the task you set for yourself to fulfillment. (George S. Clason)

[++Tikslas yra...++]

'''Gyvenimui suteikti pavidalą'''

The object of art is to give life a shape. (Jean Anouilh)

'''Vaizduoti raidos galimybę'''

My aim is to show the visible as possibility in a state of perpetual becoming. (Yaacov Agam)

'''Vaizduoti žmogišką nusiteikimą'''

The role of art for me is the visualization of attitude, of the human attitude towards life, towards the world. (Josef Albers)

'''Mąstymo tikslas: Bręsti, stiprėti, įprasminti nesėkmes'''

To begin to think with purpose, is to enter the ranks of those strong ones who only recognize failure as one of the pathways to attainment. (James Allen)
Pridėta 60 eilutė:
Pakeistos 81-85 eilutės iš
[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
į:
'''Žavėtis'''

I sit in my garden, gazing upon a beauty that cannot gaze upon itself. And I find sufficient purpose for my day. (Robert Brault)
Pakeistos 85-101 eilutės iš
'''Atlikti savo vaidmenį...'''

Asked what role he believes art plays in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe, nothing more.' (Georg Baselitz)

'''Tik sau ir kitiems'''

There are only two reasons we create art: for ourselves and for others. (Brenda Behr)


I sit in my garden, gazing upon a beauty that cannot gaze upon itself. And I find sufficient purpose for my day. (Robert Brault)
Share this quote with a friend · More quotes by Robert Brault
į:
'''Ramybė, jos kilnumas'''
Pakeistos 88-90 eilutės iš
Share this quote with a friend · More quotes by Charles Philip Brooks
į:

'''Pasimesti kūrybos džiaugsme'''
Pakeistos 92-102 eilutės iš
Share this quote with a friend · More quotes by Harley Brown


Reading without purpose is sauntering, not exercise. More is got from one book on which the thought settles for a definite end in knowledge, than from libraries skimmed over by a wandering eye. (Edward G. Bulwer-Lytton)
Share this quote with a friend · More quotes by Edward G. Bulwer-Lytton


The highest purpose is to have no purpose at all. This puts one in accord with nature, in her manner of operation. (John Cage)
Share this quote with a friend · More quotes by John Cage
į:

'''Taurinti fotografiją, atsiduoti poezijai ir grožiui, sujungti tikrą ir menamą, laikytis tiesos'''
Pakeistos 96-105 eilutės iš
Share this quote with a friend · More quotes by Julia Margaret Cameron
į:

'''Jausmą išryškinti mintimi ir įamžinti pavidalu'''

The object of art is to crystalize emotion into thought, and then fix it in form. (Delsarte)

[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
Pakeistos 107-109 eilutės iš
The first thing to do in life is to do with purpose what one purposes to do. (Pablo Casals)
Share this quote with a friend · More quotes by Pablo Casals
į:
'''Atlikti savo vaidmenį...'''

Asked what role he believes art plays in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe, nothing more.' (Georg Baselitz)

'''Tik sau ir kitiems'''

There are only two reasons we create art: for ourselves and for others. (Brenda Behr)
Pakeistos 115-117 eilutės iš
I don't think any of us really knows why we're here. But I think we're suppose to believe we're here for a purpose. (Ray Charles)
Share this quote with a friend · More quotes by Ray Charles
į:
'''Neturėti tikslo, tad būti darnoje su gamta'''

The highest purpose is to have no purpose at all. This puts one in accord with nature, in her manner of operation. (John Cage)
Pakeistos 126-139 eilutės iš
Will power is but the unflinching purpose to carry the task you set for yourself to fulfillment. (George S. Clason)
Share this quote with a friend · More quotes by George S. Clason


The object of art is to crystalize emotion into thought, and then fix it in form. (Delsarte)
Share this quote with a friend · More quotes by Delsarte


The secret of success is constancy to purpose. (Benjamin Disraeli)
Share this quote with a friend · More quotes by Benjamin Disraeli


When I chased after money, I never had enough. When I got my life on purpose and focused on giving of myself and everything that arrived into my life, then I was prosperous. (Dr. Wayne Dyer)
Share this quote with a friend · More quotes by Dr. Wayne Dyer
į:
When I chased after money, I never had enough. When I got my life on purpose and focused on giving of myself and everything that arrived into my life, then I was prosperous. (Dr. Wayne Dyer)
2014 kovo 20 d., 15:46 atliko Andrius Kulikauskas -
2014 kovo 20 d., 15:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 44-48 eilutės iš
[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį'''

Unlike the expressionists
, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
į:
'''Pristatyti mus priešais tikrovę, atmesti įprastas bendrybes, ją gaubiančias'''

Art has no other purpose than to brush aside...
the conventional and accepted generalities, in short everything that veils reality from us, in order to bring us face to face with reality itself. (Henri Bergson)

'''Įsiamžinti'''

You have to understand the purpose of life; the purpose of life is to do something which will live forever. (Yogi Bhajan
)
Pridėtos 52-65 eilutės:
'''Dorovės pagrindas: Koks žmogus nori būti ir kokį gyvenimą gyventi'''

The first principle of ethical power is Purpose... It is the picture you have of yourself - the kind of person you want to be or the kind of life you want to lead. (Kenneth Blanchard)

'''Nagrinėti vidinį gyvenimą'''

Painting has to get back to its original goal, examining the inner lives of human beings. (Pierre Bonnard)

[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
Pakeistos 69-70 eilutės iš
į:
Pakeistos 75-87 eilutės iš
Art has no other purpose than to brush aside... the conventional and accepted generalities, in short everything that veils reality from us, in order to bring us face to face with reality itself. (Henri Bergson)


You have to understand the purpose of life; the purpose of life is to do something which will live forever. (Yogi Bhajan)
Share this quote with a friend · More quotes by Yogi Bhajan


The first principle of ethical power is Purpose... It is the picture you have of yourself - the kind of person you want to be or the kind of life you want to lead. (Kenneth Blanchard)
Share this quote with a friend · More quotes by Kenneth Blanchard


Painting has to get back to its original goal, examining the inner lives of human beings. (Pierre Bonnard)
Share this quote with a friend · More quotes by Pierre Bonnard
į:
2014 kovo 20 d., 15:01 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 9-10 eilutės iš
Focus on a specific intention... A goal is often fueled by fear... An intention is fueled by a sense of purpose. (Robert G. Allen)
į:
Focus on a specific intention... A goal is often fueled by fear... An intention is fueled by a sense of purpose. (Robert G. Allen)

'''Gerumas vaidmenyje, veikloje, tiksle'''

-Nicomachean Ethics, c. 325 BC... For just as for a flute-player, a sculptor, or an artist, and, in general, for all things that have a function or activity, the good and the well is thought to reside in the function, so would it seem to be for man, if he has a function. (Aristotle)

'''Laikytis tikslo'''

The principle of parsimony is valid esthetically in that the artist must not go beyond what is needed for his purpose. (Rudolf Arnheim
)
Ištrintos 36-46 eilutės:


-Nicomachean Ethics, c. 325 BC...
For just as for a flute-player, a sculptor, or an artist, and, in general, for all things that have a function or activity, the good and the well is thought to reside in the function, so would it seem to be for man, if he has a function. (Aristotle)
Share this quote with a friend · More quotes by Aristotle


'''Laikytis tikslo'''

The principle of parsimony is valid esthetically in that the artist must not go beyond what is needed for his purpose. (Rudolf Arnheim)
Pridėtos 40-48 eilutės:
'''Išspręsti savo buvimo mįslę, būti tikruoju, amžinuoju savimi'''

Our primordial purpose is to respond to the impulsion from within to solve the mystery of our individual existence, to find and be the authentic Self that is, has been and ever shall be. (Dr. Michael Beckwith)

[++Be tikslo++]

'''Neturiu noro atnaujinti pasaulį'''

Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
Pakeistos 50-52 eilutės iš
Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
Share this quote with a friend · More quotes by Georg Baselitz
į:
'''Atlikti savo vaidmenį...'''

Asked what role he believes art plays
in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe, nothing more.' (Georg Baselitz)
Pakeistos 55-57 eilutės iš
-artisticactivism.org...
Asked what role he believes art plays in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe, nothing more.' (Georg Baselitz)
Share this quote with a friend · More quotes by Georg Baselitz
į:
'''Tik sau ir kitiems'''

There are only two reasons we create art: for ourselves and for others. (Brenda Behr)
Pakeistos 60-69 eilutės iš
Our primordial purpose is to respond to the impulsion from within to solve the mystery of our individual existence, to find and be the authentic Self that is, has been and ever shall be. (Dr. Michael Beckwith)
Share this quote with a friend · More quotes by Dr. Michael Beckwith


There are only two reasons we create art: for ourselves and for others. (Brenda Behr)
Share this quote with a friend · More quotes by Brenda Behr


Art has no other purpose than to brush aside... the conventional and accepted generalities, in short everything that veils reality from us, in order to bring us face to face with reality itself. (Henri Bergson)
Share this quote with a friend · More quotes by Henri Bergson
į:
Art has no other purpose than to brush aside... the conventional and accepted generalities, in short everything that veils reality from us, in order to bring us face to face with reality itself. (Henri Bergson)
2014 kovo 20 d., 14:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 7-10 eilutės:
'''Tikrasis noras prieštarauja baimei'''

Focus on a specific intention... A goal is often fueled by fear... An intention is fueled by a sense of purpose. (Robert G. Allen)
Pridėtos 24-27 eilutės:

'''Mąstymo tikslas: Bręsti, stiprėti, įprasminti nesėkmes'''

To begin to think with purpose, is to enter the ranks of those strong ones who only recognize failure as one of the pathways to attainment. (James Allen)
Pakeistos 31-33 eilutės iš
į:
-Nicomachean Ethics, c. 325 BC...
For just as for a flute-player, a sculptor, or an artist, and, in general, for all things that have a function or activity, the good and the well is thought to reside in the function, so would it seem to be for man, if he has a function. (Aristotle)
Share this quote with a friend · More quotes by Aristotle
Pakeistos 36-38 eilutės iš
To begin to think with purpose, is to enter the ranks of those strong ones who only recognize failure as one of the pathways to attainment. (James Allen)
į:
'''Laikytis tikslo'''

The principle of parsimony
is valid esthetically in that the artist must not go beyond what is needed for his purpose. (Rudolf Arnheim)
Pakeistos 40-53 eilutės iš
Focus on a specific intention... A goal is often fueled by fear... An intention is fueled by a sense of purpose. (Robert G. Allen)

-Nicomachean Ethics, c. 325 BC...
For just as for a flute-player, a sculptor, or an artist, and, in general, for all things that have a function or activity, the good and the well is thought to reside in the function, so would it seem to be for man, if he has a function. (Aristotle)
Share this quote with a friend · More quotes by Aristotle


The principle of parsimony is valid esthetically in that the artist must not go beyond what is needed for his purpose. (Rudolf Arnheim)
Share this quote with a friend · More quotes by Rudolf Arnheim


There has probably never been an artist who painted for his or her eyes alone. (Moncy Barbour)
Share this quote with a friend · More quotes by Moncy Barbour
į:
'''Kurti ne tik sau'''

There has probably never been an artist who painted for his or her eyes alone. (Moncy Barbour)
2014 kovo 20 d., 14:05 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-490 eilutės:
[+++Meno tikslas+++]

'''Tikslas reikalingas'''

Until thought is linked with purpose there is no intelligent accomplishment. With the majority the bark of thought is allowed to 'drift' upon the ocean of life. (James Allen)

[++Tikslas yra...++]

'''Gyvenimui suteikti pavidalą'''

The object of art is to give life a shape. (Jean Anouilh)

'''Vaizduoti raidos galimybę'''

My aim is to show the visible as possibility in a state of perpetual becoming. (Yaacov Agam)

'''Vaizduoti žmogišką nusiteikimą'''

The role of art for me is the visualization of attitude, of the human attitude towards life, towards the world. (Josef Albers)


To begin to think with purpose, is to enter the ranks of those strong ones who only recognize failure as one of the pathways to attainment. (James Allen)


Focus on a specific intention... A goal is often fueled by fear... An intention is fueled by a sense of purpose. (Robert G. Allen)

-Nicomachean Ethics, c. 325 BC...
For just as for a flute-player, a sculptor, or an artist, and, in general, for all things that have a function or activity, the good and the well is thought to reside in the function, so would it seem to be for man, if he has a function. (Aristotle)
Share this quote with a friend · More quotes by Aristotle


The principle of parsimony is valid esthetically in that the artist must not go beyond what is needed for his purpose. (Rudolf Arnheim)
Share this quote with a friend · More quotes by Rudolf Arnheim


There has probably never been an artist who painted for his or her eyes alone. (Moncy Barbour)
Share this quote with a friend · More quotes by Moncy Barbour


Unlike the expressionists, I have never been interested in renewing the world through the vehicle of art. (Georg Baselitz)
Share this quote with a friend · More quotes by Georg Baselitz


-artisticactivism.org...
Asked what role he believes art plays in society, Baselitz replied, 'The same role as a good shoe, nothing more.' (Georg Baselitz)
Share this quote with a friend · More quotes by Georg Baselitz


Our primordial purpose is to respond to the impulsion from within to solve the mystery of our individual existence, to find and be the authentic Self that is, has been and ever shall be. (Dr. Michael Beckwith)
Share this quote with a friend · More quotes by Dr. Michael Beckwith


There are only two reasons we create art: for ourselves and for others. (Brenda Behr)
Share this quote with a friend · More quotes by Brenda Behr


Art has no other purpose than to brush aside... the conventional and accepted generalities, in short everything that veils reality from us, in order to bring us face to face with reality itself. (Henri Bergson)
Share this quote with a friend · More quotes by Henri Bergson


You have to understand the purpose of life; the purpose of life is to do something which will live forever. (Yogi Bhajan)
Share this quote with a friend · More quotes by Yogi Bhajan


The first principle of ethical power is Purpose... It is the picture you have of yourself - the kind of person you want to be or the kind of life you want to lead. (Kenneth Blanchard)
Share this quote with a friend · More quotes by Kenneth Blanchard


Painting has to get back to its original goal, examining the inner lives of human beings. (Pierre Bonnard)
Share this quote with a friend · More quotes by Pierre Bonnard


I sit in my garden, gazing upon a beauty that cannot gaze upon itself. And I find sufficient purpose for my day. (Robert Brault)
Share this quote with a friend · More quotes by Robert Brault


Allow yourself the peace of purpose and the knowledge that to make another attempt with the brush is a noble thing. If you accept the discipline of the truest principles of art, then yours is the reward of an unbroken line of tradition. (Charles Philip Brooks)
Share this quote with a friend · More quotes by Charles Philip Brooks


If art takes up much of the artist's time, then it makes sense that she/he be 'lost' in the euphoria of creating. Isn't that one of our ultimate purposes in life? (Harley Brown)
Share this quote with a friend · More quotes by Harley Brown


Reading without purpose is sauntering, not exercise. More is got from one book on which the thought settles for a definite end in knowledge, than from libraries skimmed over by a wandering eye. (Edward G. Bulwer-Lytton)
Share this quote with a friend · More quotes by Edward G. Bulwer-Lytton


The highest purpose is to have no purpose at all. This puts one in accord with nature, in her manner of operation. (John Cage)
Share this quote with a friend · More quotes by John Cage


My aspirations are to ennoble Photography and to secure for it the character and uses of High Art by combining the Real and Ideal and sacrificing nothing of the Truth by all possible devotion to Poetry and Beauty. (Julia Margaret Cameron)
Share this quote with a friend · More quotes by Julia Margaret Cameron


The first thing to do in life is to do with purpose what one purposes to do. (Pablo Casals)
Share this quote with a friend · More quotes by Pablo Casals


I don't think any of us really knows why we're here. But I think we're suppose to believe we're here for a purpose. (Ray Charles)
Share this quote with a friend · More quotes by Ray Charles


Will power is but the unflinching purpose to carry the task you set for yourself to fulfillment. (George S. Clason)
Share this quote with a friend · More quotes by George S. Clason


The object of art is to crystalize emotion into thought, and then fix it in form. (Delsarte)
Share this quote with a friend · More quotes by Delsarte


The secret of success is constancy to purpose. (Benjamin Disraeli)
Share this quote with a friend · More quotes by Benjamin Disraeli


When I chased after money, I never had enough. When I got my life on purpose and focused on giving of myself and everything that arrived into my life, then I was prosperous. (Dr. Wayne Dyer)
Share this quote with a friend · More quotes by Dr. Wayne Dyer


Art is the perpetual motion of illusion. The highest purpose of art is to inspire. What else can you do? What else can you do for any one but inspire them? (Bob Dylan)
Share this quote with a friend · More quotes by Bob Dylan


The defining function of the artist is to cherish consciousness. (Max Eastman)
Share this quote with a friend · More quotes by Max Eastman


The role of art is not to express the personality but to overcome it. (T. S. Eliot)
Share this quote with a friend · More quotes by T. S. Eliot


It is important to have something to do that has no purpose. (Sister Agatha Fitzgerald)
Share this quote with a friend · More quotes by Sister Agatha Fitzgerald


When you see what you're here for, the world begins to mirror your purpose in a magical way. It's almost as if you suddenly find yourself on a stage in a play that was written expressly for you. (Betty Sue Flowers)
Share this quote with a friend · More quotes by Betty Sue Flowers


The task of the artist is to make the human being uncomfortable. (Lucian Freud)
Share this quote with a friend · More quotes by Lucian Freud


Man's main task in life is to give birth to himself, to become what he potentially is. The most important product of his effort is his own personality. (Erich Fromm)
Share this quote with a friend · More quotes by Erich Fromm


Find purpose, the means will follow. (Mahatma Gandhi)
Share this quote with a friend · More quotes by Mahatma Gandhi


The aim behind critical art is to improve life, by pointing out that which is in need of repair or renovation. By the same criteria, landscape and other 'beautiful' art is legitimate, as it also comes to improve the world... by elevating the spirits of those who behold it. (Ron Gang)
Share this quote with a friend · More quotes by Ron Gang


-in 1861...
The arts teach and moralise by their beauty alone, not by translating a philosophical or social formula. For the truly artistic person, painting has itself as it's purpose, which is quite enough. (Theophile Gautier)
Share this quote with a friend · More quotes by Theophile Gautier


We are trying to evoke and reinforce meanings from the spaces we cover and the times we're given. Short or long this becomes our purpose. What we artists do is important stuff. (Robert Genn)
Share this quote with a friend · More quotes by Robert Genn


The purpose of art is the gradual lifelong construction of a state of wonder and serenity. (Glenn Gould)
Share this quote with a friend · More quotes by Glenn Gould


I paint to rest from the phenomena of the external world – to pronounce it – and to make notations of its essences with which to verify the inner eye. (Morris Graves)
Share this quote with a friend · More quotes by Morris Graves


You won't form the habit... unless right at the start you link it with a definite purpose that can be accomplished by keeping it. (Albert Gray)
Share this quote with a friend · More quotes by Albert Gray


Science and art, or by the same token, poetry and prose differ from one another like a journey and an excursion. The purpose of the journey is its goal, the purpose of an excursion is the process. (Franz Grillparzer)
Share this quote with a friend · More quotes by Franz Grillparzer


An artist's job is to say the most with the least. (Andrew Hamilton)
Share this quote with a friend · More quotes by Andrew Hamilton


The best reason to paint is that there is no reason to paint... (Keith Haring)
Share this quote with a friend · More quotes by Keith Haring


I paint for the sole purpose of magnifying the privilege of being alive. (Robert Henri)
Share this quote with a friend · More quotes by Robert Henri


Strong lives are motivated by dynamic purposes. (Kenneth Hildebrand)
Share this quote with a friend · More quotes by Kenneth Hildebrand


Fortunate is the person who has developed the self-control to steer a straight course toward his objective in life, without being swayed from his purpose by either commendation or condemnation. (Napoleon Hill)
Share this quote with a friend · More quotes by Napoleon Hill


My aim in painting is to create pulsating, luminous, and open surfaces that emanate a mystic light, in accordance with my deepest insight into the experience of life and nature. (Hans Hofmann)
Share this quote with a friend · More quotes by Hans Hofmann


My paintings are not intended to alter the history of twentieth-century art or change the political climate of our times. I'm simply a story-teller. (Carolyn Hoyle)
Share this quote with a friend · More quotes by Carolyn Hoyle


I believe in the writer's mission. He receives it from the word, which carries its suffering and its hope within it. He questions the words, which question him. He accompanies the words, which accompany him. The initiative is shared, as if spontaneous. (Edmond Jabes)
Share this quote with a friend · More quotes by Edmond Jabes


The sole purpose of human existence is to kindle a light in the darkness of mere being. (Carl Gustav Jung)
Share this quote with a friend · More quotes by Carl Gustav Jung


The artist is not a person endowed with free will who seeks his own ends, but one who allows art to realize its purpose within him. (Carl Gustav Jung)
Share this quote with a friend · More quotes by Carl Gustav Jung


Man's task is to become conscious of the contents that press upward from the unconscious. (Carl Gustav Jung)
Share this quote with a friend · More quotes by Carl Gustav Jung


Only just now awakening after years of materialism, our soul is still infected with the despair born of unbelief, of lack of purpose and aim. (Wassily Kandinsky)
Share this quote with a friend · More quotes by Wassily Kandinsky


It's the role of the artist to pursue content. (Anish Kapoor)
Share this quote with a friend · More quotes by Anish Kapoor


We live in a fractured world. I've always seen it as my role as an artist to attempt to make wholeness. (Anish Kapoor)
Share this quote with a friend · More quotes by Anish Kapoor


Many persons have a wrong idea of what constitutes true happiness. It is not attained through self-gratification but through fidelity to a worthy purpose. (Helen Keller)
Share this quote with a friend · More quotes by Helen Keller


Efforts and courage are not enough without purpose and direction. (John F. Kennedy)
Share this quote with a friend · More quotes by John F. Kennedy


What is the spiritual purpose of the arts? It is to learn structure. Once an artist creates a true structure, then divine love can pour into it and make it a living thing of beauty. (Harold Klemp)
Share this quote with a friend · More quotes by Harold Klemp


One of the greatest moments of Mother's life came when she found that I, a mere baby, was never so content as with pencil and paper; even before I could speak or walk, I drew. There was no question of my purpose in life. (Dame Laura Knight)
Share this quote with a friend · More quotes by Dame Laura Knight


Learn to get in touch with the silence within yourself and know that everything in this life has a purpose. (Elisabeth Kubler-Ross)
Share this quote with a friend · More quotes by Elisabeth Kubler-Ross


My art has nothing to do with servicing collectors, it's for living, for turning on with. (David Lee)
Share this quote with a friend · More quotes by David Lee


Almost anything that can be praised or advocated has been put to some disgusting use. There is no principle, however immaculate, that has not had its compromising manipulator. (Wyndham Lewis)
Share this quote with a friend · More quotes by Wyndham Lewis


Having chosen our course, without guile and with pure purpose, let us renew our trust in God, and go forward without fear and with manly hearts. (Abraham Lincoln)
Share this quote with a friend · More quotes by Abraham Lincoln


Only the consciousness of a purpose that is mightier than any man and worthy of all men can fortify and inspirit and compose the souls of men. (Walter Lippmann)
Share this quote with a friend · More quotes by Walter Lippmann


I don't think life is absurd. I think we are all here for a huge purpose. I think we shrink from the immensity of the purpose we are here for. (Norman Mailer)
Share this quote with a friend · More quotes by Norman Mailer


We are built to conquer environment, solve problems, achieve goals, and we find no real satisfaction or happiness in life without obstacles to conquer and goals to achieve. (Maxwell Maltz)
Share this quote with a friend · More quotes by Maxwell Maltz


The painter's function, generally speaking, is to explore and demonstrate in his work the interdependency of forms. (Robert McBryde)
Share this quote with a friend · More quotes by Robert McBryde


Art is an articulator of the soul's uncensored purpose and deepest will. (Shaun McNiff)
Share this quote with a friend · More quotes by Shaun McNiff


While goals are chosen, a purpose is discovered. Our purpose is something we have been doing all along, and will continue to do, regardless of circumstances, until the day we die. (Peter McWilliams)
Share this quote with a friend · More quotes by Peter McWilliams


The purpose of life is to remember. (Henry Miller)
Share this quote with a friend · More quotes by Henry Miller


The artist has a special task: that of reminding men of their humanity and the promise of their creativity. (Lewis Mumford)
Share this quote with a friend · More quotes by Lewis Mumford


The moment of victory is much too short to live for that and nothing else. (Martina Navratilova)
Share this quote with a friend · More quotes by Martina Navratilova


He who has a why to live can bear almost any how. (Friedrich Nietzsche)
Share this quote with a friend · More quotes by Friedrich Nietzsche


It's so hard to retain what your purpose is – or to even realize what it is. (Sinead O'Connor)
Share this quote with a friend · More quotes by Sinead O'Connor


When you are inspired by some great purpose, some extraordinary project, all your thoughts break their bonds; your mind transcends limitations, your consciousness expands in every direction, and you find yourself in a new, great and wonderful world. Dormant forces, faculties and talents become alive, and you discover yourself to be a greater person by far than you ever dreamed yourself to be. (Patanjali)
Share this quote with a friend · More quotes by Patanjali


The purpose of art is nothing less than the upliftment of the human spirit. (Pope John Paul II)
Share this quote with a friend · More quotes by Pope John Paul II


I go for a walk in the forest of Fontainebleau. I get 'green' indigestion. I must get rid of this sensation into a picture. Green rules it. A painter paints to unload himself of feelings and visions. (Pablo Picasso)
Share this quote with a friend · More quotes by Pablo Picasso


The purpose of art is delectation. (Nicolas Poussin)
Share this quote with a friend · More quotes by Nicolas Poussin


Too often we pat the canvas without purpose while we think about what to do next. It is much better to think first and then paint with purpose. (Chuck Rawle)
Share this quote with a friend · More quotes by Chuck Rawle


The fundamental purpose of the artist is the same as that of a scientist: to state a fact. (Herbert Read)
Share this quote with a friend · More quotes by Herbert Read


The great end of all arts is to make an impression on the imagination and the feeling. The imitation of nature frequently does this. Sometimes it fails and something else succeeds. (Sir Joshua Reynolds)
Share this quote with a friend · More quotes by Sir Joshua Reynolds


It is the function of the artist to call attention to what life does not. (Tom Robbins)
Share this quote with a friend · More quotes by Tom Robbins


Without thinking too much about it in specific terms, I was showing the America I knew and observed to others who might not have noticed. My fundamental purpose is to interpret the typical American. I am a story teller. (Norman Rockwell)
Share this quote with a friend · More quotes by Norman Rockwell


Every superhero has a mission. (Dr. Robin Rosenberg)
Share this quote with a friend · More quotes by Dr. Robin Rosenberg


The purpose of life is not to be happy but to matter, to be productive, to be useful, to have it make a difference that you lived at all. (Leo Rosten)
Share this quote with a friend · More quotes by Leo Rosten


The purpose of art is... to press forward into the whole of the external world and the soul, to see and communicate those objective realities within it which rule and convention have hitherto concealed. (Max Scheler)
Share this quote with a friend · More quotes by Max Scheler


Utility is the great idol of the age, to which all powers must do service and all talents swear allegiance. In this great balance of utility, the spiritual service of art has no weight, and, deprived of all encouragement, it vanishes from the noisy Vanity Fair of our time. (Johann Friedrich von Schiller)
Share this quote with a friend · More quotes by Johann Friedrich von Schiller


One of the functions of art is to offer a more desirable reality - a model, as it were, of another style of existence with its own pace and its own cultural reference. (Peter Schmidt)
Share this quote with a friend · More quotes by Peter Schmidt


Through the pursuit of beauty we shape the world as a home, and in doing so we both amplify our joys and find consolation for our sorrows. (Roger Scruton)
Share this quote with a friend · More quotes by Roger Scruton


I know that if there's a purpose for life, it was for me to hear Mozart. Or if I walk in the woods and I see an animal, the purpose of my life was to see that animal. I can recollect it, I can notice it. I'm here to take note of. And that is beyond my ego, beyond anything that belongs to me, an observer, an observer. (Maurice Sendak)
Share this quote with a friend · More quotes by Maurice Sendak


It is the mission of art to remind man from time to time that he is human, and the time is ripe, just now, today, for such a reminder. (Ben Shahn)
Share this quote with a friend · More quotes by Ben Shahn


Nothing contributes so much to tranquilize the mind as a steady purpose - a point on which the soul may fix its intellectual eye. (Mary Wollstonecraft Shelley)
Share this quote with a friend · More quotes by Mary Wollstonecraft Shelley


You were aimed from birth: you will never be alone... The whole wide world pours down. (William Stafford)
Share this quote with a friend · More quotes by William Stafford


The artist has still an important task in depicting a landscape and rendering it for us with his much more sensitive eye which can concentrate on essentials and give the atmosphere of a city much better than a mechanical camera could ever do. (Max Stern)
Share this quote with a friend · More quotes by Max Stern


I affirm my profound concern to achieve a purpose beyond vanity, ambition, or remembrance. (Clyfford Still)
Share this quote with a friend · More quotes by Clyfford Still


Just as the farmer provides sustenance for the body, the painter provides sustenance for the soul. (Arturo Tello)
Share this quote with a friend · More quotes by Arturo Tello


My purpose holds to sail beyond the sunset and the baths of all the Western stars until I die. (Alfred, Lord Tennyson)
Share this quote with a friend · More quotes by Alfred, Lord Tennyson


It is not enough to be industrious, so are the ants. What are you industrious about? (Henry David Thoreau)
Share this quote with a friend · More quotes by Henry David Thoreau


I devoted myself simply to being a solitary person entrusted with a specific task. (Jacobo Timerman)
Share this quote with a friend · More quotes by Jacobo Timerman


The establishment of a clear, central purpose or goal in life is the starting point of all success. (Brian Tracy)
Share this quote with a friend · More quotes by Brian Tracy


My job is to comfort the afflicted and afflict the comfortable. (Mark Twain)
Share this quote with a friend · More quotes by Mark Twain


Great minds have purposes; little minds have wishes. (Author unknown)
Share this quote with a friend · More quotes by Author unknown


The purpose of art is to open a door to other dimensions. (Author unknown)
Share this quote with a friend · More quotes by Author unknown


We don't dance to get to the end of the dance; we don't sing to get to the end of the song. (Author unknown)
Share this quote with a friend · More quotes by Author unknown


May your work be in keeping with your purpose and design. (Leonardo da Vinci)
Share this quote with a friend · More quotes by Leonardo da Vinci


When I make my work, I am making what I hope to be something functional – a space for individual contemplation and reflection. I want my art to be useful. (Bill Viola)
Share this quote with a friend · More quotes by Bill Viola


The task of an artist is to breathe an emotional charge onto the canvas so it may be perceived and experienced by the spectator. (Konstantin Voinov)
Share this quote with a friend · More quotes by Konstantin Voinov


Winners are people with definite purpose in life. (Denis Waitley)
Share this quote with a friend · More quotes by Denis Waitley


You can come to understand your purpose in life by slowing down and feeling your heart's desires. (Marcia Wieder)
Share this quote with a friend · More quotes by Marcia Wieder


To reveal art and conceal the artist is art's aim. (Oscar Wilde)
Share this quote with a friend · More quotes by Oscar Wilde


A purpose is the eternal condition of success. (Thornton Wilder)
Share this quote with a friend · More quotes by Thornton Wilder


Without intent all painting is meaningless. (Christopher Willard)
Share this quote with a friend · More quotes by Christopher Willard


People need a sacred narrative. They must have a sense of larger purpose, in one form or another, however intellectualized... (Edward O. Wilson)
Share this quote with a friend · More quotes by Edward O. Wilson


You are here to enrich the world, and you impoverish yourself if you forget the errand. (Woodrow Wilson)
Share this quote with a friend · More quotes by Woodrow Wilson


I don't know why we are here, but I'm pretty sure that it is not in order to enjoy ourselves. (Ludwig Wittgenstein)
Share this quote with a friend · More quotes by Ludwig Wittgenstein


My aim is not to exhibit craft, but rather to submerge it, and make it rightfully the handmaiden of beauty, power and emotional content. (Andrew Wyeth)
Share this quote with a friend · More quotes by Andrew Wyeth


One of art's important functions – the function that many would consider the most important – is to entertain and divert us, to make us laugh, give us comfort, lift our spirits. (Max Wyman)
Share this quote with a friend · More quotes by Max Wyman


The purpose of life is the expansion of happiness. (Maharishi Mahesh Yogi)

MenoTikslas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 gruodžio 14 d., 19:46