调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Trejybė, Išsiaiškinimai

Moksliškumas

Galima suabejoti gyvybe, kaip reiškiniu, juk kol kas neįmanoma tai apibrėžti. Panašiai buvo suabejota psichologija. O ypač gyvulių jausmais, bet Jaak Panksepp parodė, kad tikrai manytina, jog jausmus išgyvena. William James tvirtina dvasinio pasaulio buvimą ir jo sąlytį su mūsų pasauliu. Antropologė Tanya Marie Luhrmann mūsų laikais tyrė bendravimą su Dievu. Kaip suvokti tų maldų poveikio dėsningumus?

Kiek mažai suvokiame. Tai rodo atradimai. Grybas - kilometrinis. Bakterijų ekosistemos skrandyje. Lastelių simbiozė. Debesys ir bacilos. Smegenys. Gyvūnijos medis.

Mokslas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 vasario 04 d., 13:46