神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.NoreikaPristatymas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2019 vasario 13 d., 21:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Holokaustas]], [[Noreika santrauka]], [[Noreika iškraipymai]], [[Noreika gauja]], [[Noreika eiga]], [[Noreika šaltiniai]]
į:
Žr. [[Holokaustas]], [[Noreika santrauka]], [[Noreika iškraipymai]], [[Noreika gauja]], [[Noreika eiga]], [[Noreika šaltiniai]], [[Noreika užklausos]]
2019 sausio 14 d., 14:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:
* [[Noreika pristatymas jų tyrimas]]
* [[Noreika pristatymas mūsų tyrimas]]
2019 sausio 13 d., 19:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-8 eilutės iš
* [[Noreika pristatymas išvados]]
į:
* [[Noreika pristatymas išvados]]
* [[Noreika pristatymas kiti klausimai
]]
2019 sausio 12 d., 18:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Holokaustas]], [[Noreika santrauka]], [[Noreika iškraipymai]], [[Noreika gauja]], [[Noreika eiga], [[Noreika šaltiniai]]
į:
Žr. [[Holokaustas]], [[Noreika santrauka]], [[Noreika iškraipymai]], [[Noreika gauja]], [[Noreika eiga]], [[Noreika šaltiniai]]
2019 sausio 12 d., 12:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-179 eilutės iš
* [[Noreika pristatymas išvados]]

[+Reikia mokėti nematyti+]

3 pagrindiniai įvykiai

kaip pavadinsi nepagadinsi


'''Įvadas'''

Skaudina, kad Lietuvos valstybė aukština Lietuvos žydų skriaudėjus.

Tokiais supranta Joną Noreiką, Kazį Škirpą, ...

Jonas Noreika pagerbtas Vyčio kryžiaus ordinu, MAB lenta, mokyklos pavadinimu, gatvių pavadinimais, lentomis Šiauliuose, Mardosų kaime, ...

Tai žeidžia Gochiną nes jo visa giminė išžudyta Lietuvoje, o didelė dalis - Šiaulių krašte, kur Noreika buvo apskrities viršininkas. Ir žeidžia tiesiog visus Lietuvos žydus ir juos užjaučiančius. Tai mūsų visuomenę peršianti žaizda.

tikslas yra susikalbėti - Lietuvos himno paskutiniai žodžiai: vienybė težydi - Lietuvos šalininkai gali visi vienas kitą suprasti, atjausti

Visi susikalbėtų jeigu žinotų mūsų tyrimo išvadas: kad Telšiai LAF vado Jono Noreikos vadovaujama nusikaltėlių gauja 1941 m. liepos mėn. išžudė 3,000 žydų ir 300 lietuvių. Tuomet visi sutartumėme, kad Lietuvos politinis veikėjas Jonas Noreika yra mūsų visų vienareikšmiškai smerktinas, kaip ir Hitleris bei Stalinas.

Grant Gochinas pateikė Genocido centrui užklausą, kad jinai pakeistų savo istorinę pažymą. Genocido centras atmetė šią užklausą. Tad jisai paskundė šį sprendimą, o Genocido centras atsiliepė.

Aš jums pristatysiu šios užklausos esmę. Tada išdėstysiu kaip įvairiai Genocido centras savo tikslams iškraipo Jono Noreikos istoriją. Toliau išsamiau pristatysiu Jono Noreikos nusikaltimus, būtent kad jisai kaip politinis veikėjas vadovavo nusikaltėlių gaujai. Apžvelgsiu bene dešimt jam pavaldžių grupuočių, apimančias devynis žudynių rengėjus ir dar kokia dvidešimt nusikaltėlių prieš žmoniją. Galiausiai išdėstysiu įvykių chronologiją, iš kurios matysite jo veiklą Telšių apskrityje, kuomet per vieną mėnesį lietuviai įvykdė bent 15 masinių žudynių.

'''Užklausa'''

kliūtys vienybei - nevienareikšmiškas vertinimas, tai esminis tiesos iškraipymas, palaikantis kryptingai ydingą istorijos politiką
* bandant susigaudyti, kas plačiau vyksta, galima pamanyti, jog tos politikos tikslas yra Lietuvos žmones rūšiuoti į geriečius ir blogiečius, į rezistentus ir koloborantus, kuriuos dabar galima pažinti iš savo didvyrių - mes pažįstame savo didvyrius - ir ko labiau abejotinas tas didvyris, to labiau

juk gyvenimiškai, gaunasi labai vienareikšmiškai - visos įstaigos ne pačios sprendžia, o remiasi Genocido centru - tad niekas nesikeičia - demokratijoje labai svarbu gerbti mažumas ir įsidėmėti jų skaudulius, juo labiau, kad žydai išžudyti ir dėl to negali deramai rūpintis savo paveldu - jeigu Vilniuje kaip kadaise gyventų 40% žydų, tai manau nebūt jokios kalbos dėl Noreikos lentos

Genocido centras galėjo ir tebegali spręsti įvairiai. Ar jinai kompetentinga pasisakyti
* ar Lietuvos valstybei tinka Noreiką atminti ar aukštinti
* ar Noreika nusikalto prieš žmoniją
* kokie lietuvių nusikaltimai prieš žmoniją
Tuomet kiekviena įstaiga galėtų pati spręsti, ar dera jį atminti.

Tuo tarpu jos pozicija tokia:
* lietuviai nėra nusikalto prieš žmoniją
* Noreika nenusikalto prieš žmoniją
* Lietuvos valstybė gali nesivaržydama aukštinti NoreikąGochino geranoriškumas - kreipėsi į mane, kad aš jam padėčiau - nes mes susikalbėjome 2012 m. -

jisai susikalbėjo su Silvia Foti

šie klausimai plėtojami visame pasaulyje - Vokietijoje iškilo būtent 1968 metais, kartų nesutarimas - Austrijoje - Lietuvos pogrindyje su Venclovos straipsniu - JAV ir išeivijoje

Noreika iš tų, kurie paaukojo save, savo gyvybę - Burauskaitė tokia - kiekvienas žydų gelbetojas toksai

--------------------

0) We are going to present a detailed chronology of Jonas Noreika's criminal activity in Telšiai and Šiauliai districts, the network of Lithuanian authorities who he led in these crimes, and the Genocide Center's disturbing attempts to pretend that Lithuanians never committed crimes against humanity.

1) The issue is whether the Republic of Lithuania should honor Noreika as a hero as it does at the nearby Library of Academy of Sciences.

2) You approached the Genocide Center with good will by assembling vast evidence of his leadership of Lithuanian activists in Telšiai in July, 1941 during the mass murder of about 3,000 Jews and 300 Lithuanians, and his subsequent voluntary tenure as Šiauliai District Chief, understanding full well his role in the Holocaust.

3) The Genocide Center dismissed all of the evidence, old and new, that you presented and all the more resolutely defended Jonas Noreika. Thus you will show where the Genocide Center's point of view leads if we accept Noreika as a hero.

4) The most heroic aspect of Noreika is that he gave up his life for Lithuania. The Soviet court had sentenced him to death, and yet the Soviet Union banned the death penalty before he was executed. Noreika refused to write an appeal because the Soviet Union was an occupier. He gave up his life on this matter of principle.

5) Thus Noreika was certainly an extaordinary person who had the power to give up his life, or simply risk his life, on a matter of principle.

6) But the crucial point is whether we choose to accept Noreika's gift of his life, or whether we choose to reject it. It is a matter of his principles and our principles.

7) His principles are especially important to consider because Noreika also was willing to sacrifice the lives of other people. His military strategy after the war was based on Death Squads, young Lithuanians ready to give up there lives.

8) We will show that time and time again he declined to give up his life when it truly mattered, when thousands of Jews and hundreds of Lithuanians were being killed by his own subordinates. We will show that his behavior is counter to our basic principles.

9) Let us start by comparing him with his colleagues who likewise risked their lives to save Jews. In Šiauliai, three Lithuanian leaders (Jasaitis, ...) dared to approach Gewecke that the Siauliai ghetto Jews not be killed. He rebuked them the first time, but at the urging of the Jews, they went a second time and he agreed.

10) In September, the most notorious Hamann came to Gewecke to declare that the following day he was organizing the killing of the Šiauliai ghetto's Jews. Gewecke told him that if Hamann did that then he would have his police kill Hamann and his men on the next day. Hamann backed down.

11) Also, in Raseiniai, as they were getting ready for the mass murder there, two Lithuanian policemen approached Hamann to explain that he should not kill their fellow Jew, who was a veteran who had fought the Bolsheviks. Hamann agreed to let the man go and they killed all the rest. Note that these two instances make plain what the leading historians say, which is that in these first few months there was no order from Hitler to kill all of the Jews

12) So the question is, where did Noreika risk his life to save Jews and Lithuanians? Of course, the answer is obvious that he did not, but rather he led Lithuanians in crimes against humanity. Indeed, these were not Nazi or Soviet crimes, but distinctly Lithuanian crimes against humanity, in the name of the Republic of Lithuania.

13) In your query, you showed that even a single document - a single issue of the rebels' newspaper - suffices to show that. Indeed, if we accept the Genocide Center's statements about the Lithuanians responsible for mass murder in Plungė and Telšiai, then Blynas's diary shows that Noreika included these two mass murderers in his delegation to support LIthuania's Provisional Government. Thus he raised genocide to a political level. The Genocide Center itself cites both documents as sources. The Genocide Center could have acknowledged at least some problems with Noreika and at least some merits in your query.

14) The Genocide Center refused to consider these deep problems with Noreika's resume. It rejected your query outright. It becomes a challenge how to present the truth to those who refuse to see it. This is especially problematic because the President and other authorities rely completely on the Genocide Center.

15) PRESENTATION We overview the various ways by which the Genocide Center distorts the truth. In particular, the Genocide Center pretends that multiple realities can coexist, including a stainless 1941 rebellion and a tragic Nazi Holocaust. Multiple realities make the Holocaust unreal.

16) PRESENTATION We show in what sense Noreika was the leader of a criminal gang that abused the name of the Republic of Lithuania, etc. We go through the diagram of the 10 groups of activists that he led in Telšiai District, including at least 9 organizers of mass murder and 26 other criminals against humanity.

17) PRESENTATION We then go through the chronology of the crimes, showing the documents that pinpoint Noreika's activity, and describing how the crimes unfolded day by day. As we do this, we point out the absurdity of the Genocide Center's counterarguments. And we note time and time again how Noreika could have intervened but how instead he united the community in crime. We note the absurdity of claiming his ignorance of what was going on. We show that he was appointed as Šiauliai District Chief precisely because of his experience in the Holocaust. We go through his activity up until the Žagarė killings.

18) We conclude by reviewing his principles, in his words and deeds, to show that they are completely counter to our principles. We show that he abused the name of the Republic of Lithuania, and the name of a general, which he self-proclaimed himself. His principles harm Lithuania.

19) The Republic of Lithuania must reject his sacrifice of his life, as having absolutely no relation to the Lithuania we know, support and love.

20) The Genocide Center must disqualify Noreika from all public honors because of his crimes against humanity.

---------------

[[http://genocid.lt/centras/lt/824/c/ | Genocido centro nuostatos]]

[[https://silviafoticom.files.wordpress.com/2018/12/skundasdelistorinesisvadospakeitimogg-v-lggrc-20180810.pdf | Gochino skundas]]

%green% Pareiškėjas kreipėsi į seimo kontrolierių įstaigą, nurodydamas, kad Centras pažeidžia skaidraus administravimo ir objektyvumo principus, nurodė, kad Centras savo išvadose advokatauja Jonui Noreikai ir pateikdamas subjektyvias ir nepagrįstas nuomones iškraipo istorinius įvykius, o teisindamas Noreikos asmenybę neigia jo prisidėjimą prie Holokausto Žemaitijoje ir Šiauliuose.

%green% Noreikos veiksmai yra vertinami ne pagal taisykles nustatytas Niurnbergo tribunolo statute ir JT Genocido Konvencijoje.

%green% Centras iš esmės neatsakė į pareiškėjo klausimus, nurodė, kad “Centras pagal savo kompetenciją negalėjo nustatyti ar J Noreika tikrai pasirašė šį raštą (dėl Žagarės geto sudarymo) ir ar jis žinojo ar turėjo žinoti apie vykdytojo tikslą sunaikinti dalį grupės”, Centras negalėjo teigti, kad Noreika dalyvavo Holokauste, atsižvelgdamas į nekaltumo prezumpciją ir turimus duomenis”.

%green% Centro 2015 m. išvadose pateikta informacija iš esmės nesiskiria nuo tos, kuri buvo pateikta Vyriausiam policijos komisariatui 2014-03-27 raštu. Nors Centras spalio mėn. išvadoje nurodo, kad atliko papildomus tyrimus, tačiau visuomenei nebuvo pateikta daugiau informacijos nei Centras turėjo 2014 m.

%green% Nuo to laiko centro pozicija nesikeitė, Centro vadovė Teresė Burauskaitė aktyviai gynė Joną Noreiką, nepagrįstai atmesdama visus metamus kaltinimus. Lietuvos teisėsaugai ir visuomenei centro pateikta informacija neatskleidžia Jono Noreikos nusikaltimų prieš žmonija, tuo išvengiant teisinio šio asmens įvertinimo ir apgaunant Lietuvos žmones.

%green% 2018 m. pareiškėjas inicijavo nepriklausomą archyvinių dokumentų tyrimą, Lietuvos centriniame ir Ypatingame archyvuose.

%green% Tyrimo metu atrasti dokumentai ir istorikų sąsajos su jau žinomais ir publikuotais dokumentais (įskaitant Lietuvių nacionalistų partijos sekretoriaus Z.Blyno 2010 m. išspausdintą išsamų įvykių dienoraštį) liudija, kad Centras nuo 2015 m. aktyviai dezinformavo ir klaidino visuomenę bei valdžios žmones dėl Jono Noreikos sąsajų su Holokaustu Žemaitijoje ir Šiauliuose.

%green% Atrasti dokumentai liudija, kad Jonas Noreika vadovavo LAF Telšiai - organizuotai grupuotei, kuri 1941 m. vasarą buvo aukščiausia valdžia Žemaitijoje. LAT Telšiai nariai užėmė svarbiausias vietas teisėsaugos ir civilinėse įstaigose, taip pat organizavo ir vadovavo savarankiškiems savisaugos padaliniams (Tautinio Darbo Apsauga, TDA, LAF, “baltaraiščiai”) kurie vykdė Plungės ir Telšių žydų žudynes. Dokumentai patvirtina, kad LAF Telšiai vadavietė buvo įsikūrusi tame pačiame pastate kaip ir Lietuvių komendatūra, kad LAF Telšiai vadas išduodavo ir tvirtindavo leidimus ginklams (LAF ir TDA nariams), rengė karo lauko teismus, nagrinėjo malonės prašymus ir vykdė egzekucijas. LAF Telšiai leido oficialų laikraštį Žemaičių žemė, kuriame yra atvirai skelbiami antisemitiniai pareiškimai ir skatinamas susidorojimas su žydais. Spauda, leidžiančioji ir vykdančioji valdžia buvo sukoncentruota vienos organizuotos žmonių grupės LAF Telšiai rankose. Šiai grupuotei vadovavo Jonas Noreika.

%green% 1941 m. vasaros dokumentai ir spauda apie vokiečius Žemaitijoje nekalba, tik Zenonas Blynas užsimena apie keletą nuo fronto užsilikusių vokiečių kurie dalyvavo egzekucijose ir save įvardino kaip sadizmo turistai.

%green% Šio tyrimo pasekoje pareiškėjas kreipėsi į Genocido centrą su užklausa įvertinti argumentus ir
pateikiamus dokumentus ir atitinkamai pakeisti oficialią istorinę išvadą (Priedas Nr 20).

%green% Centras 2018-07-19 savo tinklapyje paskelbė atsakymą į pareiškėjo užklausą, taip pat paviešino pareiškėjo istorinį tyrimą menkinantį atsišaukimą. Skundžiamame atsakyme centras atsisakė pakeisti istorinę išvadą.

%green% Pažymėtina, kad atsakyme nėra nė žodžio užsimenama apie pareiškėjo pateiktus dokumentus (Priedas Nr 21), liudijančius Noreikos dalyvavimą karo nusikaltimuose.

%green% Pareiškėjo nuomone atsisakymas yra neteisėtas, nepagrįstas ir nemotyvuotas.

%green% Naujai atrasti istoriniai dokumentai, o taip pat užklausos argumentai ir šiame skunde išdėstyti argumentai sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą atsisakymą ir įpareigoti Genocido centrą atlikti objektyvų tyrimą ir paviešinti nešališkas išvadas.

%green% Centras teigia, kad naujesnėse knygos versijose yra daugiau detalių, todėl knyga negali būti laikoma moksliškai patikima. TAI YRA NEMOTYVUOTAS, VIENINTELIO TIKRO LIUDININKO VERSIJOS ATMETIMAS.

%green% Pažymėtina, kad centras, žydų naikinimą Telšiuose, Plungėje, Žagarėje vertina kaip nacių darbą. Tokia pozicija grindžiama argumentu, kad Lietuvos savisaugos bataljonai ir komendatūros buvo griežtai pavaldžios nacių SD ir SS. Centras visiškai nevertina LAF įtakos, jos narių ir asmeninio jos vado Žemaitijai vaidmens sprendžiant žydų likimą. Centras nevertina ir išvadose nepasisako dėl dokumentų liudijančių LAF savarankiškumą ir savivaldą Žemaitijoje 1941 m. vasarą - rudenį. Pasisakydamas, kad Noreika negalėjo įsakyti sušaudyti Plungės miesto žydus, centras visiškai ignoruoja tą aplinkybę, kad Noreika vadovavo jo paties organizuotai ginkluotų asmenų grupuotei, taip pat ignoruoja jo asmenines ir antisemitines LAF pažiūras.

%green% Pažymėtina, kad centras atmesdamas pareiškėjo prašymą dėl istorinės išvados pakeitimo, savo 2018 m. atsakyme (skundžiamame rašte) neaptaria nė vieno iš pateiktų svarbių istorinių dokumentų. Centras selektyviai pasirinko atsakymo temas, išvengdamas pagrindinės temos - Jono Noreikos ir LAF vaidmens Žemaitijos žydų žudynėse.

%green% Atkreiptinas dėmesys, kad tokio turinio pranešimais yra siekiama suformuoti visuomenei klaidingą nuomonę apie Joną Noreiką, o tuo pačiu ir sumenkinti pareiškėjo reputaciją.

%green% Užklausoje nėra metami kaltinimai nei Brazaičiui, nei Ašmenskui, nei Telšių kunigams. Tyrime nėra menkinami lietuviai kalėję Štuthofe. Nurodytu pranešimu, pateikiant tikrovės neatitinkamą informaciją ir metant kaltinimus pareiškėjui yra bandoma apginti savo nepagrįstas, Joną Noreiką šlovinančias išvadas.

%green% Centro vadovė 2015 m. lapkričio 16 d., socialinio tinklapio “Facebook” Genocido tyrimo centro paskyroje paskelbė žinutę: “Lietuvos patriotų niekinimą organizuoja kaimynai iš Rytų. Jiems talkina ne tik kai kurie žydai, bet ir pakankamai daug lietuvių: jų pavardės surašytos po prašymais atimti ordiną, nuimti lentą, šmeižikiškais straipsniais spaudoje... Vieni tai daro sąmoningai, kiti – iš kvailumo.”

%green% Aukščiau pateiktų pranešimų turinys, aplinkybė, kad bendravimas su centru tapo įmanomas tik su pakartotiniu Seimo kontrolieriaus įsikišimu, Jono Noreikos išvadų turinys suponuoja, kad Centras vengia geranoriškai keisti istorinę išvadą, joje įtraukiant naujai paaiškėjusius faktus apie Jono Noreikos dalyvavimą Holokauste.

%green% Centras, turimomis priemonėmis aršiai gina šį asmenį, savo išvadas grindžia subjektyvia nuomone, neparemta įrodymais.

%green% Jono Noreikos veiklos analizė yra paremta atsietai nuo to fakto, kad jis buvo ginkluoto pasipriešinimo būrio vadas, kad LAF Žemaitijoje turėjo didelę įtaką ir galią. Centras Jono Noreikos asmenybės paveikslą piešia remdamasis jo LAF bendražygių liudijimais, prisiminimais iš Štuthofo kalėjimo, jo būrio narių liudijimais SSSR saugumui. Tai nėra objektyvūs įrodymai. Centras tokiais sąmoningais veiksmai kryptingai klaidina visuomenę ir valdžios žmones.

%green% Norėtume pabrėžti, kad centras yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla nagrinėjamu atveju pažeidžia žmogaus teises ir laisves viešojo administravimo srityje, o tiksliau Viešojo administravimo įstatyme (3 str ) nustatytą:

%green% Objektyvumo principą, kuris reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs. Genocido ir rezistencijos tyrimų centro pateikiamas istorinių aplinkybių interpretavimas ir aiškinimas, yra neobjektyvus. Centro pateikiamas genocido nusikaltimo dalyvių elgesio vertinimas yra neobjektyvus ir teisiškai ydingas.

%green% Išsamumo principą, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.\

%green% Centras išvadose nepasisako dėl įrodymų liudijančių kaltę, nutyli svarbias aplinkybes supusias vieną ar kitą įvykį (pvz. nesivadovauja išleistu Lietuvos Nacionalistų Partijos sekretoriaus Zenono Blyno dienoraščiu, detaliai aprašančiu 1941 m. Žemaitijos įvykius). Centras įvykius ir Jono Noreikos veiklą vertina fragmentiškai, atmesdamas ir visiškai nepasisakydamas dėl susijusių aplinkybių, asmeninių ryšių t.y. vertinime neatsispindi bendra aplinkybių visuma, nepasisakoma dėl Jono Noreikos ryšių su kitais LAF nariais (pvz, kad Plungėje LAF biuras (verbuojantis žmones į savisaugos dalinius) buvo tame pačiame pastate kaip ir P. Alimo vadovaujama komendatūra).

%green% Nepiktnaudžiavimo valdžia principą, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų.

%green% Pažymėtina, kad vienas iš Genocido centro įstatyminių uždavinių (Įstatymo 4 str.) yra okupacinių režimų 1939-1990 metais vykdyto Lietuvos gyventojų fizinio bei dvasinio genocido tyrimas, istorinės tiesos ir teisingumo atkūrimas. Centras neteisėtai ir nepagrįstai gindamas Joną Noreiką iš esmės nevykdo savo uždavinių, kadangi dėl asmeninių centro vadovės ar kitų asmenų interesų veikia priešiškai įstatymo nustatytiems tikslams.

%green% 1. Panaikinti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2018-07-18 raštą Nr. 14R-52 ir įpareigoti atlikti administracinę procedūrą pagal G.A.Gochin pateiktą 2018-06-15 užklausą ir jos prieduose esančius dokumentus, t.y. atlikti tyrimą pagal teisės aktų reikalavimus, įvertinti užklausos argumentus ir archyvinius dokumentus, pakeisti istorinę išvadą dėl Jono Noreikos veiklos antrojo pasaulinio karo metais, pakeistoje išvadoje aptariant visus archyvinius dokumentus pateiktus užklausos prieduose, akcentuojant šiuos dokumentus ir su jais susijusias aplinkybes:

Anušauskas dėl Laikinosios vyriausybės

Alfredas Rukšėnas: Tačiau galima sutikti su tuo, kad Laikinoji vyriausybė, nors ir dirbo neilgai, tik šešias savaites, ir galų gale dėl pačių vokiečių sprendimų vis tiek buvo priversta nutraukti darbą, vis dėlto galėjo parodyti didesnį principingumą tiek žydų, tiek ir kai kuriais kitais klausimais. http://m.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/istorikas-birzelio-23-iosios-sukilimo-neimanoma-vertinti
į:
* [[Noreika pristatymas išvados]]
2019 sausio 12 d., 12:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 177-178 eilutės iš
Alfredas Rukšėnas: Tačiau galima sutikti su tuo, kad Laikinoji vyriausybė, nors ir dirbo neilgai, tik šešias savaites, ir galų gale dėl pačių vokiečių sprendimų vis tiek buvo priversta nutraukti darbą, vis dėlto galėjo parodyti didesnį principingumą tiek žydų, tiek ir kai kuriais kitais klausimais. http://m.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/istorikas-birzelio-23-iosios-sukilimo-neimanoma-vertinti
į:
Anušauskas dėl Laikinosios vyriausybės

Alfredas Rukšėnas: Tačiau galima sutikti su tuo, kad Laikinoji vyriausybė, nors ir dirbo neilgai, tik šešias savaites, ir galų gale dėl pačių vokiečių sprendimų vis tiek buvo priversta nutraukti darbą, vis dėlto galėjo parodyti didesnį principingumą tiek žydų, tiek ir kai kuriais kitais klausimais. http://m.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/istorikas-birzelio-23-iosios-sukilimo-neimanoma-vertinti
2019 sausio 12 d., 12:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 176-178 eilutės:


Alfredas Rukšėnas: Tačiau galima sutikti su tuo, kad Laikinoji vyriausybė, nors ir dirbo neilgai, tik šešias savaites, ir galų gale dėl pačių vokiečių sprendimų vis tiek buvo priversta nutraukti darbą, vis dėlto galėjo parodyti didesnį principingumą tiek žydų, tiek ir kai kuriais kitais klausimais. http://m.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/istorikas-birzelio-23-iosios-sukilimo-neimanoma-vertinti
2019 sausio 12 d., 11:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-7 eilutės iš
Žr. [[Holokaustas]]

*
[[Noreika santrauka]]
* [[Noreika iškraipymai]]
* [[Noreika gauja]]
* [[Noreika eiga]]
*
[[Noreika šaltiniai]]
į:
Žr. [[Holokaustas]], [[Noreika santrauka]], [[Noreika iškraipymai]], [[Noreika gauja]], [[Noreika eiga], [[Noreika šaltiniai]]

* [[Noreika pristatymas įvadas]]
* [[Noreika pristatymas iškraipymai]]
* [[Noreika pristatymas gauja]]
* [[Noreika pristatymas eiga]]
* [[Noreika pristatymas išvados
]]
2019 sausio 11 d., 00:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-13 eilutės:

[+Reikia mokėti nematyti+]

3 pagrindiniai įvykiai

kaip pavadinsi nepagadinsi
2019 sausio 10 d., 17:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 143-144 eilutės iš
%green% Pažymėtina, kad centras atmesdamas pareiškėjo prašymą dėl istorinės išvados pakeitimo, savo 2018
m. atsakyme (skundžiamame rašte) neaptaria nė vieno iš pateiktų svarbių istorinių dokumentų. Centras selektyviai pasirinko atsakymo temas, išvengdamas pagrindinės temos - Jono Noreikos ir LAF vaidmens Žemaitijos žydų žudynėse.
į:
%green% Pažymėtina, kad centras atmesdamas pareiškėjo prašymą dėl istorinės išvados pakeitimo, savo 2018 m. atsakyme (skundžiamame rašte) neaptaria nė vieno iš pateiktų svarbių istorinių dokumentų. Centras selektyviai pasirinko atsakymo temas, išvengdamas pagrindinės temos - Jono Noreikos ir LAF vaidmens Žemaitijos žydų žudynėse.
2019 sausio 10 d., 17:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 112-157 eilutės:
%green% Noreikos veiksmai yra vertinami ne pagal taisykles nustatytas Niurnbergo tribunolo statute ir JT Genocido Konvencijoje.

%green% Centras iš esmės neatsakė į pareiškėjo klausimus, nurodė, kad “Centras pagal savo kompetenciją negalėjo nustatyti ar J Noreika tikrai pasirašė šį raštą (dėl Žagarės geto sudarymo) ir ar jis žinojo ar turėjo žinoti apie vykdytojo tikslą sunaikinti dalį grupės”, Centras negalėjo teigti, kad Noreika dalyvavo Holokauste, atsižvelgdamas į nekaltumo prezumpciją ir turimus duomenis”.

%green% Centro 2015 m. išvadose pateikta informacija iš esmės nesiskiria nuo tos, kuri buvo pateikta Vyriausiam policijos komisariatui 2014-03-27 raštu. Nors Centras spalio mėn. išvadoje nurodo, kad atliko papildomus tyrimus, tačiau visuomenei nebuvo pateikta daugiau informacijos nei Centras turėjo 2014 m.

%green% Nuo to laiko centro pozicija nesikeitė, Centro vadovė Teresė Burauskaitė aktyviai gynė Joną Noreiką, nepagrįstai atmesdama visus metamus kaltinimus. Lietuvos teisėsaugai ir visuomenei centro pateikta informacija neatskleidžia Jono Noreikos nusikaltimų prieš žmonija, tuo išvengiant teisinio šio asmens įvertinimo ir apgaunant Lietuvos žmones.

%green% 2018 m. pareiškėjas inicijavo nepriklausomą archyvinių dokumentų tyrimą, Lietuvos centriniame ir Ypatingame archyvuose.

%green% Tyrimo metu atrasti dokumentai ir istorikų sąsajos su jau žinomais ir publikuotais dokumentais (įskaitant Lietuvių nacionalistų partijos sekretoriaus Z.Blyno 2010 m. išspausdintą išsamų įvykių dienoraštį) liudija, kad Centras nuo 2015 m. aktyviai dezinformavo ir klaidino visuomenę bei valdžios žmones dėl Jono Noreikos sąsajų su Holokaustu Žemaitijoje ir Šiauliuose.

%green% Atrasti dokumentai liudija, kad Jonas Noreika vadovavo LAF Telšiai - organizuotai grupuotei, kuri 1941 m. vasarą buvo aukščiausia valdžia Žemaitijoje. LAT Telšiai nariai užėmė svarbiausias vietas teisėsaugos ir civilinėse įstaigose, taip pat organizavo ir vadovavo savarankiškiems savisaugos padaliniams (Tautinio Darbo Apsauga, TDA, LAF, “baltaraiščiai”) kurie vykdė Plungės ir Telšių žydų žudynes. Dokumentai patvirtina, kad LAF Telšiai vadavietė buvo įsikūrusi tame pačiame pastate kaip ir Lietuvių komendatūra, kad LAF Telšiai vadas išduodavo ir tvirtindavo leidimus ginklams (LAF ir TDA nariams), rengė karo lauko teismus, nagrinėjo malonės prašymus ir vykdė egzekucijas. LAF Telšiai leido oficialų laikraštį Žemaičių žemė, kuriame yra atvirai skelbiami antisemitiniai pareiškimai ir skatinamas susidorojimas su žydais. Spauda, leidžiančioji ir vykdančioji valdžia buvo sukoncentruota vienos organizuotos žmonių grupės LAF Telšiai rankose. Šiai grupuotei vadovavo Jonas Noreika.

%green% 1941 m. vasaros dokumentai ir spauda apie vokiečius Žemaitijoje nekalba, tik Zenonas Blynas užsimena apie keletą nuo fronto užsilikusių vokiečių kurie dalyvavo egzekucijose ir save įvardino kaip sadizmo turistai.

%green% Šio tyrimo pasekoje pareiškėjas kreipėsi į Genocido centrą su užklausa įvertinti argumentus ir
pateikiamus dokumentus ir atitinkamai pakeisti oficialią istorinę išvadą (Priedas Nr 20).

%green% Centras 2018-07-19 savo tinklapyje paskelbė atsakymą į pareiškėjo užklausą, taip pat paviešino pareiškėjo istorinį tyrimą menkinantį atsišaukimą. Skundžiamame atsakyme centras atsisakė pakeisti istorinę išvadą.

%green% Pažymėtina, kad atsakyme nėra nė žodžio užsimenama apie pareiškėjo pateiktus dokumentus (Priedas Nr 21), liudijančius Noreikos dalyvavimą karo nusikaltimuose.

%green% Pareiškėjo nuomone atsisakymas yra neteisėtas, nepagrįstas ir nemotyvuotas.

%green% Naujai atrasti istoriniai dokumentai, o taip pat užklausos argumentai ir šiame skunde išdėstyti argumentai sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą atsisakymą ir įpareigoti Genocido centrą atlikti objektyvų tyrimą ir paviešinti nešališkas išvadas.

%green% Centras teigia, kad naujesnėse knygos versijose yra daugiau detalių, todėl knyga negali būti laikoma moksliškai patikima. TAI YRA NEMOTYVUOTAS, VIENINTELIO TIKRO LIUDININKO VERSIJOS ATMETIMAS.

%green% Pažymėtina, kad centras, žydų naikinimą Telšiuose, Plungėje, Žagarėje vertina kaip nacių darbą. Tokia pozicija grindžiama argumentu, kad Lietuvos savisaugos bataljonai ir komendatūros buvo griežtai pavaldžios nacių SD ir SS. Centras visiškai nevertina LAF įtakos, jos narių ir asmeninio jos vado Žemaitijai vaidmens sprendžiant žydų likimą. Centras nevertina ir išvadose nepasisako dėl dokumentų liudijančių LAF savarankiškumą ir savivaldą Žemaitijoje 1941 m. vasarą - rudenį. Pasisakydamas, kad Noreika negalėjo įsakyti sušaudyti Plungės miesto žydus, centras visiškai ignoruoja tą aplinkybę, kad Noreika vadovavo jo paties organizuotai ginkluotų asmenų grupuotei, taip pat ignoruoja jo asmenines ir antisemitines LAF pažiūras.

%green% Pažymėtina, kad centras atmesdamas pareiškėjo prašymą dėl istorinės išvados pakeitimo, savo 2018
m. atsakyme (skundžiamame rašte) neaptaria nė vieno iš pateiktų svarbių istorinių dokumentų. Centras selektyviai pasirinko atsakymo temas, išvengdamas pagrindinės temos - Jono Noreikos ir LAF vaidmens Žemaitijos žydų žudynėse.

%green% Atkreiptinas dėmesys, kad tokio turinio pranešimais yra siekiama suformuoti visuomenei klaidingą nuomonę apie Joną Noreiką, o tuo pačiu ir sumenkinti pareiškėjo reputaciją.

%green% Užklausoje nėra metami kaltinimai nei Brazaičiui, nei Ašmenskui, nei Telšių kunigams. Tyrime nėra menkinami lietuviai kalėję Štuthofe. Nurodytu pranešimu, pateikiant tikrovės neatitinkamą informaciją ir metant kaltinimus pareiškėjui yra bandoma apginti savo nepagrįstas, Joną Noreiką šlovinančias išvadas.

%green% Centro vadovė 2015 m. lapkričio 16 d., socialinio tinklapio “Facebook” Genocido tyrimo centro paskyroje paskelbė žinutę: “Lietuvos patriotų niekinimą organizuoja kaimynai iš Rytų. Jiems talkina ne tik kai kurie žydai, bet ir pakankamai daug lietuvių: jų pavardės surašytos po prašymais atimti ordiną, nuimti lentą, šmeižikiškais straipsniais spaudoje... Vieni tai daro sąmoningai, kiti – iš kvailumo.”

%green% Aukščiau pateiktų pranešimų turinys, aplinkybė, kad bendravimas su centru tapo įmanomas tik su pakartotiniu Seimo kontrolieriaus įsikišimu, Jono Noreikos išvadų turinys suponuoja, kad Centras vengia geranoriškai keisti istorinę išvadą, joje įtraukiant naujai paaiškėjusius faktus apie Jono Noreikos dalyvavimą Holokauste.

%green% Centras, turimomis priemonėmis aršiai gina šį asmenį, savo išvadas grindžia subjektyvia nuomone, neparemta įrodymais.

%green% Jono Noreikos veiklos analizė yra paremta atsietai nuo to fakto, kad jis buvo ginkluoto pasipriešinimo būrio vadas, kad LAF Žemaitijoje turėjo didelę įtaką ir galią. Centras Jono Noreikos asmenybės paveikslą piešia remdamasis jo LAF bendražygių liudijimais, prisiminimais iš Štuthofo kalėjimo, jo būrio narių liudijimais SSSR saugumui. Tai nėra objektyvūs įrodymai. Centras tokiais sąmoningais veiksmai kryptingai klaidina visuomenę ir valdžios žmones.
Pakeistos 168-170 eilutės iš
%green% Pažymėtina, kad vienas iš Genocido centro įstatyminių uždavinių (Įstatymo 4 str.) yra okupacinių režimų 1939-1990 metais vykdyto Lietuvos gyventojų fizinio bei dvasinio genocido tyrimas, istorinės tiesos ir teisingumo atkūrimas. Centras neteisėtai ir nepagrįstai gindamas Joną Noreiką iš esmės nevykdo savo uždavinių, kadangi dėl asmeninių centro vadovės ar kitų asmenų interesų veikia priešiškai įstatymo nustatytiems tikslams.
į:
%green% Pažymėtina, kad vienas iš Genocido centro įstatyminių uždavinių (Įstatymo 4 str.) yra okupacinių režimų 1939-1990 metais vykdyto Lietuvos gyventojų fizinio bei dvasinio genocido tyrimas, istorinės tiesos ir teisingumo atkūrimas. Centras neteisėtai ir nepagrįstai gindamas Joną Noreiką iš esmės nevykdo savo uždavinių, kadangi dėl asmeninių centro vadovės ar kitų asmenų interesų veikia priešiškai įstatymo nustatytiems tikslams.

%green% 1. Panaikinti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2018-07-18 raštą Nr. 14R-52 ir įpareigoti atlikti administracinę procedūrą pagal G.A.Gochin pateiktą 2018-06-15 užklausą ir jos prieduose esančius dokumentus, t.y. atlikti tyrimą pagal teisės aktų reikalavimus, įvertinti užklausos argumentus ir archyvinius dokumentus, pakeisti istorinę išvadą dėl Jono Noreikos veiklos antrojo pasaulinio karo metais, pakeistoje išvadoje aptariant visus archyvinius dokumentus pateiktus užklausos prieduose, akcentuojant šiuos dokumentus ir su jais susijusias aplinkybes:
2019 sausio 10 d., 17:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 109-110 eilutės:

%green% Pareiškėjas kreipėsi į seimo kontrolierių įstaigą, nurodydamas, kad Centras pažeidžia skaidraus administravimo ir objektyvumo principus, nurodė, kad Centras savo išvadose advokatauja Jonui Noreikai ir pateikdamas subjektyvias ir nepagrįstas nuomones iškraipo istorinius įvykius, o teisindamas Noreikos asmenybę neigia jo prisidėjimą prie Holokausto Žemaitijoje ir Šiauliuose.
2019 sausio 08 d., 13:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 105-106 eilutės:

[[http://genocid.lt/centras/lt/824/c/ | Genocido centro nuostatos]]
2019 sausio 08 d., 13:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 108-111 eilutės:
%green% Norėtume pabrėžti, kad centras yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla nagrinėjamu atveju pažeidžia žmogaus teises ir laisves viešojo administravimo srityje, o tiksliau Viešojo administravimo įstatyme (3 str ) nustatytą:

%green% Objektyvumo principą, kuris reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs. Genocido ir rezistencijos tyrimų centro pateikiamas istorinių aplinkybių interpretavimas ir aiškinimas, yra neobjektyvus. Centro pateikiamas genocido nusikaltimo dalyvių elgesio vertinimas yra neobjektyvus ir teisiškai ydingas.
Pakeistos 118-121 eilutės iš
%green% Pažymėtina, kad vienas iš Genocido centro įstatyminių uždavinių (Įstatymo 4 str.) yra okupacinių režimų 1939-1990 metais vykdyto Lietuvos gyventojų fizinio bei dvasinio genocido tyrimas, istorinės tiesos ir teisingumo atkūrimas. Centras neteisėtai ir nepagrįstai gindamas Joną Noreiką iš esmės nevykdo savo uždavinių, kadangi dėl asmeninių centro vadovės ar kitų asmenų interesų veikia priešiškai įstatymo nustatytiems tikslams.

į:
%green% Pažymėtina, kad vienas iš Genocido centro įstatyminių uždavinių (Įstatymo 4 str.) yra okupacinių režimų 1939-1990 metais vykdyto Lietuvos gyventojų fizinio bei dvasinio genocido tyrimas, istorinės tiesos ir teisingumo atkūrimas. Centras neteisėtai ir nepagrįstai gindamas Joną Noreiką iš esmės nevykdo savo uždavinių, kadangi dėl asmeninių centro vadovės ar kitų asmenų interesų veikia priešiškai įstatymo nustatytiems tikslams.
2019 sausio 08 d., 13:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 103-117 eilutės:

---------------

[[https://silviafoticom.files.wordpress.com/2018/12/skundasdelistorinesisvadospakeitimogg-v-lggrc-20180810.pdf | Gochino skundas]]

%green% Išsamumo principą, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.\

%green% Centras išvadose nepasisako dėl įrodymų liudijančių kaltę, nutyli svarbias aplinkybes supusias vieną ar kitą įvykį (pvz. nesivadovauja išleistu Lietuvos Nacionalistų Partijos sekretoriaus Zenono Blyno dienoraščiu, detaliai aprašančiu 1941 m. Žemaitijos įvykius). Centras įvykius ir Jono Noreikos veiklą vertina fragmentiškai, atmesdamas ir visiškai nepasisakydamas dėl susijusių aplinkybių, asmeninių ryšių t.y. vertinime neatsispindi bendra aplinkybių visuma, nepasisakoma dėl Jono Noreikos ryšių su kitais LAF nariais (pvz, kad Plungėje LAF biuras (verbuojantis žmones į savisaugos dalinius) buvo tame pačiame pastate kaip ir P. Alimo vadovaujama komendatūra).

%green% Nepiktnaudžiavimo valdžia principą, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų.

%green% Pažymėtina, kad vienas iš Genocido centro įstatyminių uždavinių (Įstatymo 4 str.) yra okupacinių režimų 1939-1990 metais vykdyto Lietuvos gyventojų fizinio bei dvasinio genocido tyrimas, istorinės tiesos ir teisingumo atkūrimas. Centras neteisėtai ir nepagrįstai gindamas Joną Noreiką iš esmės nevykdo savo uždavinių, kadangi dėl asmeninių centro vadovės ar kitų asmenų interesų veikia priešiškai įstatymo nustatytiems tikslams.

2019 sausio 08 d., 12:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 60-102 eilutės:
--------------------

0) We are going to present a detailed chronology of Jonas Noreika's criminal activity in Telšiai and Šiauliai districts, the network of Lithuanian authorities who he led in these crimes, and the Genocide Center's disturbing attempts to pretend that Lithuanians never committed crimes against humanity.

1) The issue is whether the Republic of Lithuania should honor Noreika as a hero as it does at the nearby Library of Academy of Sciences.

2) You approached the Genocide Center with good will by assembling vast evidence of his leadership of Lithuanian activists in Telšiai in July, 1941 during the mass murder of about 3,000 Jews and 300 Lithuanians, and his subsequent voluntary tenure as Šiauliai District Chief, understanding full well his role in the Holocaust.

3) The Genocide Center dismissed all of the evidence, old and new, that you presented and all the more resolutely defended Jonas Noreika. Thus you will show where the Genocide Center's point of view leads if we accept Noreika as a hero.

4) The most heroic aspect of Noreika is that he gave up his life for Lithuania. The Soviet court had sentenced him to death, and yet the Soviet Union banned the death penalty before he was executed. Noreika refused to write an appeal because the Soviet Union was an occupier. He gave up his life on this matter of principle.

5) Thus Noreika was certainly an extaordinary person who had the power to give up his life, or simply risk his life, on a matter of principle.

6) But the crucial point is whether we choose to accept Noreika's gift of his life, or whether we choose to reject it. It is a matter of his principles and our principles.

7) His principles are especially important to consider because Noreika also was willing to sacrifice the lives of other people. His military strategy after the war was based on Death Squads, young Lithuanians ready to give up there lives.

8) We will show that time and time again he declined to give up his life when it truly mattered, when thousands of Jews and hundreds of Lithuanians were being killed by his own subordinates. We will show that his behavior is counter to our basic principles.

9) Let us start by comparing him with his colleagues who likewise risked their lives to save Jews. In Šiauliai, three Lithuanian leaders (Jasaitis, ...) dared to approach Gewecke that the Siauliai ghetto Jews not be killed. He rebuked them the first time, but at the urging of the Jews, they went a second time and he agreed.

10) In September, the most notorious Hamann came to Gewecke to declare that the following day he was organizing the killing of the Šiauliai ghetto's Jews. Gewecke told him that if Hamann did that then he would have his police kill Hamann and his men on the next day. Hamann backed down.

11) Also, in Raseiniai, as they were getting ready for the mass murder there, two Lithuanian policemen approached Hamann to explain that he should not kill their fellow Jew, who was a veteran who had fought the Bolsheviks. Hamann agreed to let the man go and they killed all the rest. Note that these two instances make plain what the leading historians say, which is that in these first few months there was no order from Hitler to kill all of the Jews

12) So the question is, where did Noreika risk his life to save Jews and Lithuanians? Of course, the answer is obvious that he did not, but rather he led Lithuanians in crimes against humanity. Indeed, these were not Nazi or Soviet crimes, but distinctly Lithuanian crimes against humanity, in the name of the Republic of Lithuania.

13) In your query, you showed that even a single document - a single issue of the rebels' newspaper - suffices to show that. Indeed, if we accept the Genocide Center's statements about the Lithuanians responsible for mass murder in Plungė and Telšiai, then Blynas's diary shows that Noreika included these two mass murderers in his delegation to support LIthuania's Provisional Government. Thus he raised genocide to a political level. The Genocide Center itself cites both documents as sources. The Genocide Center could have acknowledged at least some problems with Noreika and at least some merits in your query.

14) The Genocide Center refused to consider these deep problems with Noreika's resume. It rejected your query outright. It becomes a challenge how to present the truth to those who refuse to see it. This is especially problematic because the President and other authorities rely completely on the Genocide Center.

15) PRESENTATION We overview the various ways by which the Genocide Center distorts the truth. In particular, the Genocide Center pretends that multiple realities can coexist, including a stainless 1941 rebellion and a tragic Nazi Holocaust. Multiple realities make the Holocaust unreal.

16) PRESENTATION We show in what sense Noreika was the leader of a criminal gang that abused the name of the Republic of Lithuania, etc. We go through the diagram of the 10 groups of activists that he led in Telšiai District, including at least 9 organizers of mass murder and 26 other criminals against humanity.

17) PRESENTATION We then go through the chronology of the crimes, showing the documents that pinpoint Noreika's activity, and describing how the crimes unfolded day by day. As we do this, we point out the absurdity of the Genocide Center's counterarguments. And we note time and time again how Noreika could have intervened but how instead he united the community in crime. We note the absurdity of claiming his ignorance of what was going on. We show that he was appointed as Šiauliai District Chief precisely because of his experience in the Holocaust. We go through his activity up until the Žagarė killings.

18) We conclude by reviewing his principles, in his words and deeds, to show that they are completely counter to our principles. We show that he abused the name of the Republic of Lithuania, and the name of a general, which he self-proclaimed himself. His principles harm Lithuania.

19) The Republic of Lithuania must reject his sacrifice of his life, as having absolutely no relation to the Lithuania we know, support and love.

20) The Genocide Center must disqualify Noreika from all public honors because of his crimes against humanity.
2019 sausio 07 d., 22:59 atliko AndriusKulikauskas -
2019 sausio 07 d., 22:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
Tai žeidžia Gochiną nes jo visa giminė išžudyta Lietuvoje, o didelė dalis - Šiaulių krašte, kur jisai buvo apskrities viršininkas. Ir žeidžia tiesiog visus Lietuvos žydus ir juos užjaučiančius. Tai mūsų visuomenę peršianti žaizda.
į:
Tai žeidžia Gochiną nes jo visa giminė išžudyta Lietuvoje, o didelė dalis - Šiaulių krašte, kur Noreika buvo apskrities viršininkas. Ir žeidžia tiesiog visus Lietuvos žydus ir juos užjaučiančius. Tai mūsų visuomenę peršianti žaizda.
2019 sausio 07 d., 22:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-28 eilutės:

Grant Gochinas pateikė Genocido centrui užklausą, kad jinai pakeistų savo istorinę pažymą. Genocido centras atmetė šią užklausą. Tad jisai paskundė šį sprendimą, o Genocido centras atsiliepė.

Aš jums pristatysiu šios užklausos esmę. Tada išdėstysiu kaip įvairiai Genocido centras savo tikslams iškraipo Jono Noreikos istoriją. Toliau išsamiau pristatysiu Jono Noreikos nusikaltimus, būtent kad jisai kaip politinis veikėjas vadovavo nusikaltėlių gaujai. Apžvelgsiu bene dešimt jam pavaldžių grupuočių, apimančias devynis žudynių rengėjus ir dar kokia dvidešimt nusikaltėlių prieš žmoniją. Galiausiai išdėstysiu įvykių chronologiją, iš kurios matysite jo veiklą Telšių apskrityje, kuomet per vieną mėnesį lietuviai įvykdė bent 15 masinių žudynių.

'''Užklausa'''
2019 sausio 07 d., 22:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-23 eilutės iš
Visi susikalbėtų jeigu žinotų mūsų tyrimo išvadas: kad Telšiai LAF vado Jono Noreikos telkiami lietuviai 1941 m. liepos mėn. išžudė 3,000 žydų ir 300 lietuvių.
į:
Visi susikalbėtų jeigu žinotų mūsų tyrimo išvadas: kad Telšiai LAF vado Jono Noreikos vadovaujama nusikaltėlių gauja 1941 m. liepos mėn. išžudė 3,000 žydų ir 300 lietuvių. Tuomet visi sutartumėme, kad Lietuvos politinis veikėjas Jonas Noreika yra mūsų visų vienareikšmiškai smerktinas, kaip ir Hitleris bei Stalinas.
Pridėta 25 eilutė:
* bandant susigaudyti, kas plačiau vyksta, galima pamanyti, jog tos politikos tikslas yra Lietuvos žmones rūšiuoti į geriečius ir blogiečius, į rezistentus ir koloborantus, kuriuos dabar galima pažinti iš savo didvyrių - mes pažįstame savo didvyrius - ir ko labiau abejotinas tas didvyris, to labiau
2019 sausio 07 d., 22:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 24 eilutė iš:
kliūtys vienybei - nevienareikšmiškas vertinimas, tiesos iškraipymas, kryptinga istorinė politika
į:
kliūtys vienybei - nevienareikšmiškas vertinimas, tai esminis tiesos iškraipymas, palaikantis kryptingai ydingą istorijos politiką
2019 sausio 07 d., 22:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 24 eilutė iš:
kliūtys vienybei - nevienareikšmiškas vertinimas, tiesos iškraipymas
į:
kliūtys vienybei - nevienareikšmiškas vertinimas, tiesos iškraipymas, kryptinga istorinė politika
2019 sausio 07 d., 22:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-24 eilutės iš
kliūtis vienybei - nevienareikšmiškas vertinimas
į:
Visi susikalbėtų jeigu žinotų mūsų tyrimo išvadas: kad Telšiai LAF vado Jono Noreikos telkiami lietuviai 1941 m. liepos mėn. išžudė 3,000 žydų ir 300 lietuvių.

kliūtys vienybei - nevienareikšmiškas vertinimas, tiesos iškraipymas
2019 sausio 07 d., 22:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 32-35 eilutės iš
į:
Tuo tarpu jos pozicija tokia:
* lietuviai nėra nusikalto prieš žmoniją
* Noreika nenusikalto prieš žmoniją
* Lietuvos valstybė gali nesivaržydama aukštinti Noreiką
2019 sausio 07 d., 22:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-19 eilutės:
Tai žeidžia Gochiną nes jo visa giminė išžudyta Lietuvoje, o didelė dalis - Šiaulių krašte, kur jisai buvo apskrities viršininkas. Ir žeidžia tiesiog visus Lietuvos žydus ir juos užjaučiančius. Tai mūsų visuomenę peršianti žaizda.
Pakeistos 24-38 eilutės iš
o gyvenimiškai, gaunasi labai vienareikšmiškai - visos įstaigos ne pačios sprendžia, o remiasi Genocido centru - tad niekas nesikeičia
į:
juk gyvenimiškai, gaunasi labai vienareikšmiškai - visos įstaigos ne pačios sprendžia, o remiasi Genocido centru - tad niekas nesikeičia - demokratijoje labai svarbu gerbti mažumas ir įsidėmėti jų skaudulius, juo labiau, kad žydai išžudyti ir dėl to negali deramai rūpintis savo paveldu - jeigu Vilniuje kaip kadaise gyventų 40% žydų, tai manau nebūt jokios kalbos dėl Noreikos lentos

Genocido centras galėjo ir tebegali spręsti įvairiai. Ar jinai kompetentinga pasisakyti
* ar Lietuvos valstybei tinka Noreiką atminti ar aukštinti
* ar Noreika nusikalto prieš žmoniją
* kokie lietuvių nusikaltimai prieš žmoniją
Tuomet kiekviena įstaiga galėtų pati spręsti, ar dera jį atminti.


2019 sausio 07 d., 21:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 20-23 eilutės:
kliūtis vienybei - nevienareikšmiškas vertinimas

o gyvenimiškai, gaunasi labai vienareikšmiškai - visos įstaigos ne pačios sprendžia, o remiasi Genocido centru - tad niekas nesikeičia
Ištrintos 28-29 eilutės:
2019 sausio 07 d., 21:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-29 eilutės iš
* [[Noreika šaltiniai]]
į:
* [[Noreika šaltiniai]]


'''Įvadas'''

Skaudina, kad Lietuvos valstybė aukština Lietuvos žydų skriaudėjus.

Tokiais supranta Joną Noreiką, Kazį Škirpą, ...

Jonas Noreika pagerbtas Vyčio kryžiaus ordinu, MAB lenta, mokyklos pavadinimu, gatvių pavadinimais, lentomis Šiauliuose, Mardosų kaime, ...

tikslas yra susikalbėti - Lietuvos himno paskutiniai žodžiai: vienybė težydi - Lietuvos šalininkai gali visi vienas kitą suprasti, atjausti

Gochino geranoriškumas - kreipėsi į mane, kad aš jam padėčiau - nes mes susikalbėjome 2012 m. -

jisai susikalbėjo su Silvia Foti

šie klausimai plėtojami visame pasaulyje - Vokietijoje iškilo būtent 1968 metais, kartų nesutarimas - Austrijoje - Lietuvos pogrindyje su Venclovos straipsniu - JAV ir išeivijojeNoreika iš tų, kurie paaukojo save, savo gyvybę - Burauskaitė tokia - kiekvienas žydų gelbetojas toksai
2019 sausio 03 d., 19:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-7 eilutės:
Žr. [[Holokaustas]]

* [[Noreika santrauka]]
* [[Noreika iškraipymai]]
* [[Noreika gauja]]
* [[Noreika eiga]]
* [[Noreika šaltiniai]]

NoreikaPristatymas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 vasario 13 d., 21:24