我的调查

调查

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Padalinimai, Išgyvenimo apytaka, Veiksmai, Ir vienas, Ir du, Ir trys

Kaip padalinimų ratas grindžia žmogaus išgyvenimo galimybes?


分裂之轮


 • Kaip veikia padalinimų rato veiksmai?
 • Visko padalinimus išsakyti aštuonerybės (semiotinio kvadrato) požiūriais.
 • Kaip Sūnaus aštuonerybė ir padalinimų ratas prilygsta septynerybei-aštuonerybei?
 • Išmąstyti, kaip padalinimų rato veiksmais +1, +2, +3 išgyvename įvairių lygių sąmoningumą.
 • Kaip padalinimų rato išgyvenimas grindžia tris kalbas, pavyzdžiui, sąvokų kūrimą, pasąmonės plėtojimą?
 • Kaip padalinimai sąmone kuria, puoselėja pasąmonę? palyginti šešerybę ir dorybių įamžinimą.
 • Distinction between one-time activities and recurring activities? And their ambiguity as the two options? (3+2=5?)
 • How is the coherence of the representations of the threesome by way of the representations of the nullsome meaningful?
 • Suprasti kaip padalinimų rato aštuongubas periodiškumas susijęs su Dievo ir žmogaus požiūrių sudūrimu ir jų dvigubu periodiškumu.
 • Kuria prasme padalinimų ratas yra Sūnaus aštuonerybė?
 • Ar Sūnaus aštuonerybė yra padalinimų ratas būtent išgyvenimo apytakoje?

Veiksmai

 • Visi veiksmai palaiko ir papildo esamą tvarką, ją išplėčia.
 • Padalinimų ratu įsivaizduojame, kaip Dievas (nulybė) įsijungia veiksmais +1, +2, +3. Susieti su Dievo šokiu. Žmogaus požiūriu Dievo pirminė būsena yra ramybė - troškimas betko - iš kurio galiausiai iškyla meilė - troškimas visko - bet iš ramybės turi (klausimo išjudintas) išsivystyti iš savarankiškumo ir t.t.

Key to my Overview is the addition of zero, one, two or three perspectives to MyPosition. The addition of these perspectives may be considered as the addition of:

 • Contexts
 • Who is coinciding?
 • God's perspective of human's perspective as in the LostChild

Trys veiksmai

 • Veiksmui +1: the wholeness is understood to be in that perspective of the division which encompasses them all. Try to relate this to structure - division and Understanding
 • Veiksmui +2: the wholeness is understood to be in the action of the arisal of a scope. Try to relate this to representations and Self-understanding and the goodness of the whole Atvaizdai iškyla visumos (wholeness) gerumu.
 • Veiksmui +3: the wholeness is understood to be in the slack between the structure and the action. Try to relate this to unity - topologies and SharedUnderstanding and the goodness in the relationship between whole and part, between everything and anything.

Langai

Langai (veiksmas +2) žiūri į "save" (-1 tiesa). Tai asmens ir dvasios ryšys: asmuo yra savasties dvasia - Dievas yra tiesos dvasia; Aš esu tvarkos dvasia; Tu esi dalyvavimo dvasia; Kitas yra sprendimo dvasia?

 • O Dievas
 • 2 Aš - būtis (Dasein) laisva valia
 • 4 Tu - žinojimas - kodėl
 • 6 Kitas - dorovė - tikslingumas

Padalinimų rato sandara

Padalinimų ratas ir aštuonerybė

 • Sūnaus aštuonerybė susideda iš ketverybės ir asmens lygties. Pastaroji bene išreiškia gerumą septynerybe, Dievą ketverybe, amžiną gyvenimą penkerybe ir gyvenimą šešerybe. Visi šie padalinimai turi po du atvaizdus. Tokiu būdu galima sieti padalinimų ratą su aštuonerybe.

Padalinimų rate antistruktūra (gyvenimo lygtis):

 • Septynerybė - Kitas (žino nieką)
 • Šešerybė - Tu (žino kažką)
 • Penkerybė - Aš (žino betką)
 • Ketverybė - Dievas (žino viską)

Šie padalinimai turi papildinius. Jie išreiškia pasirinkimą tarp dviejų santvarkų - uždarą-nykstančią (mažėjantis laisvėjimas) ir atvirą-bręstančią (didėjantis laisvėjimas). Pirmoji yra padalinimas, o antroji yra papildinys. Yra atitinkamai du atvaizdai.

Padalinimuose yra tokie santykiai visumos požiūrio į dalies požiūrį:

 • dvejybė: kiekvienas požiūris išsako viską
 • trejybė: kiekvienas požiūris išsako betką
 • ketverybė: kiekvienas požiūris išsako kažką
 • penkerybė: kiekvienas požiūris išsako nieką
 • šešerybė: kiekvienas požiūris išsako klausimą
 • septynerybė: kiekvienas požiūris išsako atsakymą

Kiekvienu atveju tai (visumos) požiūriai į (dalies) požiūrį, tad atvaizdai. O nulybė, tai joks požiūris. Vienybės visuma ir dalis sutampa, tad tai tiesiog požiūris. Įdomu, kaip tai susiję su veiksniais +1, +2, +3. Pavyzdžiui, sąmoningumas šešerybės klausimų yra vienybės klausimas: Ar Dievas būtinas?

Padalinimų rato lygtys remiasi gyvenimo lygtimi, kurią pritaiko padalinimui [X]:

 • [X] +0 = [X]
 • [X] +1 = [X+1] (mod 8)
 • [X] +2 = [X+2] (mod 8)
 • [X] +3 = [X+3] (mod 8)
 • 0->1->2->3
 • 4->5
 • 7<-6<-5
 • 0<-7

Nuo nulybės iki vieningumo

 • 0 dvasia, suvokimas
 • 0+3=3 sandara yra dvasios pasitraukimas, pasąmonė, požiūriai, savęs suvokimas
 • 3+3=6 atvaizdai yra sandaros pasitraukimas, sąmonė, dorovė, bendras suvokimas
 • 6+3=1 vieningumas yra atvaizdų pasitraukimas, sąmoningumas, susikalbėjimas

Vieningumu negali pasitraukti nes juo viskas yra viena. Kodėl toliau iškyla žinojimas?

 • 1+3=4
 • 4+3=7=-1
 • 7+3=2
 • 2+3=5

Ir galiausiai

 • 5+3=0
 • Padalinimų ratas = Bott periodiškumas, juo veikia 3 veiksniai, kuriais išsiskiria dorovės trys galimybės, ir tokiu būdu bene plėtojasi sekos medžiais (walks on trees)(raida?) kurias Dievas kadaise nurodė tirti.
 • Ketverybės tarpas yra žmogaus požiūris, jo kilmė, žmogaus nulybė, apibrėžta nulybė. Penkerybė yra apibrėžta vienybė, šešerybė - apibrėžta dvejybė, septynerybė - apibrėžta trejybė. O apibrėžta ketverybė prieštarauja sau, tad aštuonerybė išsako prieštaravimą.
 • Ketverybė: dvi ašys ta pačia kryptimi, tarp jų tarpas.
 • Penkerybė: Išverčia tarpą, jisai tampa požiūriu, ašys eina priešingomis kryptimis.
 • Šešerybė: Išverčia požiūrį, atsiranda dvejybė, trys dvejybės sudaro dvi trejybes, sąlygišką ir besąlygišką.
 • Septynerybė: Išverčia dvejybę, atsiranda trejybė.
 • Aštuonerybė: Išverčia trejybę, atsiranda ketverybė, tad tarpas tarpe, tad prieštaravimas.

Lygtys

 • Padalinimų rato lygtys: aštuonerybė ir trejybė. Tėvas 0->1->2->3 => Sūnus 4->5->6->7 =>

Užrašai

 • Padalinimų aštuongubas ratas būsenas išsako padalinimais, padalinimus grindžia požiūriais ir veiksmais juos papildo požiūriais. Tuo tarpu padalinimų dvigubas ratas suduria Dievo ir žmogaus požiūrių grandines, suduria būtent požiūrių lygtį (žmogaus požiūrį) ir ketverybę (Dievo požiūrį). O šie Dievo ir žmogaus požiūrių grandinės suteikia sandaroms reikšmę. O juos išplečia, turinį suteikia, papildomi požiūriai, tiek pirm, tiek po sudūrimo.
 • Permąstyti: Aštuonerybė išdėsto pirma keturis asmenis (nulybe - Dievas, vienybe - Aš, dvejybe - Tu, trejybe - Kitas), toliau keturis požiūrius (ketverybe - P3, penkerybe - P2, šešerybe - P1, septynerybe - joks požiūris - joks išėjimas iš už savęs).
 • Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition 1 (1857–1866) ps.530 brėžinys. Kanto kategorijos, tai yra, aplinkybės. Ar jos prilygsta lygtims 8 x 3 ?

Palyginti su I Ching ir Bagua.
2019.12.13 A: Kaip veiksmai išplečia požiūrių visumą?

D: Visuma sudaro tai, kas įmanoma. O veiksmai apibrėžia įmanomumą, tad jį išsako kaip visumos prielaidą. Ir ta prielaida priklauso nuo mūsų sąmoningumo lygmens, kiek trokštame, ar mes tobuli, ar užtikrinti, ar ramūs, ar mylintys. UŽtat tarp įmanomumo lygmenų slypi jūsų laisvė, jūsų galimybės, tame tarpe, tame įmanomume. Užtat jūs vis iškylate, jūs išryškėjate ir papildote, išplečiate visumą ir jinai jus įkūnija.


PadalinimųRatas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2024 kovo 16 d., 08:47