调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Padalinimai


 • Išmąstyti, kaip padalinimų rato veiksmais +1, +2, +3 išgyvename įvairių lygių sąmoningumą.
 • Kaip padalinimų rato išgyvenimas grindžia tris kalbas, pavyzdžiui, sąvokų kūrimą, pasąmonės plėtojimą?
 • Kaip padalinimai sąmone kuria, puoselėja pasąmonę? palyginti šešerybę ir dorybių įamžinimą.
 • Distinction between one-time activities and recurring activities? And their ambiguity as the two options? (3+2=5?)
 • How is the coherence of the representations of the threesome by way of the representations of the nullsome meaningful?

Veiksmai

 • Visi veiksmai palaiko ir papildo esamą tvarką, ją išplėčia.
 • Padalinimų ratu įsivaizduojame, kaip Dievas (nulybė) įsijungia veiksmais +1, +2, +3. Susieti su Dievo šokiu. Žmogaus požiūriu Dievo pirminė būsena yra ramybė - troškimas betko - iš kurio galiausiai iškyla meilė - troškimas visko - bet iš ramybės turi (klausimo išjudintas) išsivystyti iš savarankiškumo ir t.t.

Key to my Overview is the addition of zero, one, two or three perspectives to MyPosition. The addition of these perspectives may be considered as the addition of:

 • Contexts
 • Who is coinciding?
 • God's perspective of human's perspective as in the LostChild
 • Veiksmui +1: the wholeness is understood to be in that perspective of the division which encompasses them all. Try to relate this to structure - division and Understanding
 • Veiksmui +2: the wholeness is understood to be in the action of the arisal of a scope. Try to relate this to representations and Self-understanding and the goodness of the whole Atvaizdai iškyla visumos (wholeness) gerumu.
 • Veiksmui +3: the wholeness is understood to be in the slack between the structure and the action. Try to relate this to unity - topologies and SharedUnderstanding and the goodness in the relationship between whole and part, between everything and anything.

Langai

Langai (veiksmas +2) žiūri į "save" (-1 tiesa). Tai asmens ir dvasios ryšys: asmuo yra savasties dvasia - Dievas yra tiesos dvasia; Aš esu tvarkos dvasia; Tu esi dalyvavimo dvasia; Kitas yra sprendimo dvasia?

 • O Dievas
 • 2 Aš - būtis (Dasein) laisva valia
 • 4 Tu - žinojimas - kodėl
 • 6 Kitas - dorovė - tikslingumas

Aštuonerybė

Padalinimų ratas ir aštuonerybė

 • Sūnaus aštuonerybė susideda iš ketverybės ir asmens lygties. Pastaroji bene išreiškia gerumą septynerybe, Dievą ketverybe, amžiną gyvenimą penkerybe ir gyvenimą šešerybe. Visi šie padalinimai turi po du atvaizdus. Tokiu būdu galima sieti padalinimų ratą su aštuonerybe.

Padalinimų rate antistruktūra (gyvenimo lygtis):

 • Septynerybė - Kitas (žino nieką)
 • Šešerybė - Tu (žino kažką)
 • Penkerybė - Aš (žino betką)
 • Ketverybė - Dievas (žino viską)

Šie padalinimai turi papildinius. Jie išreiškia pasirinkimą tarp dviejų santvarkų - uždarą-nykstančią (mažėjantis laisvėjimas) ir atvirą-bręstančią (didėjantis laisvėjimas). Pirmoji yra padalinimas, o antroji yra papildinys. Yra atitinkamai du atvaizdai.

Padalinimų rato lygtys remiasi gyvenimo lygtimi, kurią pritaiko padalinimui [X]:

 • [X] +0 = [X]
 • [X] +1 = [X+1] (mod 8)
 • [X] +2 = [X+2] (mod 8)
 • [X] +3 = [X+3] (mod 8)

PadalinimųRatas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 22 d., 21:39