神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.Pritarimas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 gegužės 27 d., 14:00 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 0-52 eilutės:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
-------------------
[[Dievas]], [[Meilė]], [[Valia]], [[Suvestinė]]

'''Kaip suprasti pritarimą kaip ištaką iš kurios viskas išplaukia?'''

-------------------
>><<
[++++同意++++]
>>bgcolor=#FFFFC0<<
-----------------------

--------------
>><<

'''Pritarimas'''

Pritarimu įvardiju ištaką iš kurios viskas išplaukia.

Pritarimas yra visų galimybių palaikymas. Užtat pritarimas palaiko išėjimą už savęs į save. Užtat pritarimas išeina už savęs į įvairias pakopas prieštaravimo, įskaitant tarpines pakopas - neprieštaravimą ir nepritarimą. Pritarimas yra pirm savęs, tuo pačiu atsisako savęs, tad yra meilė.

Pritarimas kaip ištaka yra pirmapradis Dievas, tik pirm apibrėžimo, tad griežtai neapibrėžtas. Dievas, kaip nulinis asmuo, yra griežtai apibrėžtas, siaurios apimties, nieko apimtyje, trokštantis nieko, savarankiškas, neišėjęs už savęs, tad labai šaltas.

Užtat pritarimu Dievas apibrėžiamas ne neigiamai - apimtimi, o teigiamai - visus atvaizdus vienijančia esme. Meilė teigiamai apibrėžia jos sutapimas su troškimu visko, tuo tarpu Dievą neigiamai apibrėžia troškimas nieko. Pritarimu turi mintyje meilę plačiausia prasme. Pritarimas yra Dievo esmė, troškimų vieningumas. Užtat pritarimas išsako ne vien Dievo šaltį bet kartu ir Dievo šilumą.

Pritarimas panašus į teigiamumą, sutikimą, neprieštaravimą, teigimą, palaikymą, norėjimą. Tik pritarimas yra pirm apibrėžimo, neturi apimties, tad yra neaiškus, miglotas, nesąlygiškas, neapibrėžtas. Pritarimas neturi santykių.

Tobulumas, valia, Dievo valia yra kitos esmės susijusios su pritarimu-meile, tik jos visos turi santykius su santvarka, tad su neigimu. O pritarimas-meilė yra už santvarkos, pirm sąlygų, pirm neigimo.

Pritarimas yra priėmimas plačiausia prasme. Tai pasireiškia priimant nuostatą, požiūrį, pasirinkimą, kaip antai pasirinkimą trokšti. Priėmimas kartu yra vienumo vienumas, jo tįsumas. Tai atvirumas.

Kitos mintys, kas yra pritarimas?
* sąlygiškumas besąlygiškumo požiūriu, tuo tarpu nepritarimas yra sąlygiškumas sąlygiškumo požiūriu.
* dvasia
* veikla
* priskyrimas nulinės sandaros
* sutikimas, kad būtų tai kas nebūtina, nereikalinga

Pritarimas iškyla kaip nulinė veikla ketveriopai, visaregio lygmenimis:
* nulinis išėjimas už savęs
* nulinis nukrypimas, tai kas savo pakopoje savaiminga
* nulinis išskyrimas, kuomi esinys (Aš) sutampa su savo būdu (Tavimi)
* nulinis padalinimas - nulybė

'''Pritarimo neigimas santvarka: neprieštaravimas, nepritarimas, prieštaravimas'''

* santvarka
* sandara
* vis naujai suprantama kaip veikla
* nulinės veiklos pašalinimas
* neleidimas, atmetimas to, kas nereikalinga
* sąlygiškumas sąlygiškumo požiūriu
* nuostatos turėjimas
2021 gegužės 27 d., 14:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 39 eilutė iš:
Sutikimas iškyla kaip nulinė veikla ketveriopai, visaregio lygmenimis:
į:
Pritarimas iškyla kaip nulinė veikla ketveriopai, visaregio lygmenimis:
2021 gegužės 27 d., 13:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 28-29 eilutės iš
Tobulumas, valia, Dievo valia yra kitos esmės susijusios su pritarimu-meile, tik jos visos turi santykius su santvarka, o pritarimas-meilė yra už santvarkos, pirm sąlygų.
į:
Tobulumas, valia, Dievo valia yra kitos esmės susijusios su pritarimu-meile, tik jos visos turi santykius su santvarka, tad su neigimu. O pritarimas-meilė yra už santvarkos, pirm sąlygų, pirm neigimo.
Pakeistos 43-53 eilutės iš
* nulinis padalinimas - nulybė
į:
* nulinis padalinimas - nulybė

'''Pritarimo neigimas santvarka: neprieštaravimas, nepritarimas, prieštaravimas'''

* santvarka
* sandara
* vis naujai suprantama kaip veikla
* nulinės veiklos pašalinimas
* neleidimas, atmetimas to, kas nereikalinga
* sąlygiškumas sąlygiškumo požiūriu
* nuostatos turėjimas
2021 gegužės 27 d., 13:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 32-33 eilutės iš

Kitos mintys, kas yra sutikimas?
į:
Kitos mintys, kas yra pritarimas?
2021 gegužės 27 d., 13:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 26-28 eilutės iš
Pritarimas panašus į teigiamumą, sutikimą, neprieštaraavimą, teigimą, palaikymą. Tik pritarimas yra pirm apibrėžimo, neturi apimties, tad yra neaiškus, miglotas, nesąlygiškas, neapibrėžtas. Pritarimas neturi santykių.

Tobulumas, valia, Dievo valia yra kitos esmės susijusios su pritarimu-meile, tik jos visos turi santykius su santvarka, o pritarimas-meilė yra už santvarkos.
į:
Pritarimas panašus į teigiamumą, sutikimą, neprieštaravimą, teigimą, palaikymą, norėjimą. Tik pritarimas yra pirm apibrėžimo, neturi apimties, tad yra neaiškus, miglotas, nesąlygiškas, neapibrėžtas. Pritarimas neturi santykių.

Tobulumas, valia, Dievo valia yra kitos esmės susijusios su pritarimu-meile, tik jos visos turi santykius su santvarka, o pritarimas-meilė yra už santvarkos, pirm sąlygų.

Pritarimas yra priėmimas plačiausia prasme. Tai pasireiškia priimant nuostatą, požiūrį, pasirinkimą, kaip antai pasirinkimą trokšti. Priėmimas kartu yra vienumo vienumas, jo tįsumas. Tai atvirumas.


Kitos mintys, kas yra sutikimas?
* sąlygiškumas besąlygiškumo požiūriu, tuo tarpu nepritarimas yra sąlygiškumas sąlygiškumo požiūriu.
* dvasia
* veikla
* priskyrimas nulinės sandaros
* sutikimas, kad būtų tai kas nebūtina, nereikalinga

Sutikimas iškyla kaip nulinė veikla ketveriopai, visaregio lygmenimis:
* nulinis išėjimas už savęs
* nulinis nukrypimas, tai kas savo pakopoje savaiminga
* nulinis išskyrimas, kuomi esinys (Aš) sutampa su savo būdu (Tavimi)
* nulinis padalinimas - nulybė
2021 gegužės 27 d., 13:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 20 eilutė iš:
Pritarimas yra visų galimybių palaikymas. Užtat pritarimas palaiko išėjimą už savęs į save. Pritarimas yra pirm savęs, tuo pačiu atsisako savęs, tad yra meilė.
į:
Pritarimas yra visų galimybių palaikymas. Užtat pritarimas palaiko išėjimą už savęs į save. Užtat pritarimas išeina už savęs į įvairias pakopas prieštaravimo, įskaitant tarpines pakopas - neprieštaravimą ir nepritarimą. Pritarimas yra pirm savęs, tuo pačiu atsisako savęs, tad yra meilė.
2021 gegužės 27 d., 13:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 26-28 eilutės iš
Pritarimas panašus į teigiamumą, sutikimą, neprieštaraavimą, teigimą, palaikymą. Tik pritarimas yra pirm apibrėžimo, neturi apimties, tad yra neaiškus, miglotas, nesąlygiškas, neapibrėžtas. Pritarimas neturi santykių.
į:
Pritarimas panašus į teigiamumą, sutikimą, neprieštaraavimą, teigimą, palaikymą. Tik pritarimas yra pirm apibrėžimo, neturi apimties, tad yra neaiškus, miglotas, nesąlygiškas, neapibrėžtas. Pritarimas neturi santykių.

Tobulumas, valia, Dievo valia yra kitos esmės susijusios su pritarimu-meile, tik jos visos turi santykius su santvarka, o pritarimas-meilė yra už santvarkos
.
2021 gegužės 27 d., 13:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 26-28 eilutės iš
Pritarimas panašus į teigiamumą, sutikimą, neprieštaraavimą, teigimą, palaikymą. Tik pritarimas yra pirm apibrėžimo, neturi apimties, tad yra neaiškus, miglotas, nesąlygiškas, neapibrėžtas. Pritarimas neturi santykių.

Pritarimas susijęs su troškimais, tačiau pastarieji turi apimtis, tad yra apibrėžti. Užtat
į:
Pritarimas panašus į teigiamumą, sutikimą, neprieštaraavimą, teigimą, palaikymą. Tik pritarimas yra pirm apibrėžimo, neturi apimties, tad yra neaiškus, miglotas, nesąlygiškas, neapibrėžtas. Pritarimas neturi santykių.
2021 gegužės 27 d., 13:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 20-24 eilutės iš
Ši ištaka yra pirmapradis Dievas, tik pirm apibrėžimo, tad griežtai neapibrėžtas. Dievas, kaip nulinis asmuo, yra griežtai apibrėžtas

Pritarimu turi mintyje meilę plačiausia prasme
.

teigiamumą, sutikimą, neprieštaraavimą, teigimą, palaikymą, meilę, šilumą plačiausia prasme. Pritarimas yra pirm apibrėžimo, neturi apimties, tad yra neaiškus, miglotas, nesąlygiškas, neapibrėžtas. Pritarimas palaiko visas galimybes. Pritarimas yra pirm savęs, tuo pačiu atsisako savęs, tad yra meilė. Pritarimas susijęs su troškimais, tačiau pastarieji turi apimtis, tad yra apibrėžti. Užtat pritarimas yra meilė, troškimų vieningumas, Dievo esmė.
į:
Pritarimas yra visų galimybių palaikymas. Užtat pritarimas palaiko išėjimą už savęs į save. Pritarimas yra pirm savęs, tuo pačiu atsisako savęs, tad yra meilė.

Pritarimas kaip ištaka yra pirmapradis Dievas, tik pirm apibrėžimo, tad griežtai neapibrėžtas. Dievas, kaip nulinis asmuo, yra griežtai apibrėžtas, siaurios apimties, nieko apimtyje, trokštantis nieko, savarankiškas, neišėjęs už savęs, tad labai šaltas.

Užtat pritarimu Dievas apibrėžiamas ne neigiamai - apimtimi
, o teigiamai - visus atvaizdus vienijančia esme. Meilė teigiamai apibrėžia jos sutapimas su troškimu visko, tuo tarpu Dievą neigiamai apibrėžia troškimas nieko. Pritarimu turi mintyje meilę plačiausia prasme. Pritarimas yra Dievo esmė, troškimų vieningumas. Užtat pritarimas išsako ne vien Dievo šaltį bet kartu ir Dievo šilumą.

Pritarimas panašus į teigiamumą, sutikimą, neprieštaraavimą, teigimą, palaikymą. Tik pritarimas yra pirm apibrėžimo, neturi apimties, tad yra neaiškus, miglotas, nesąlygiškas, neapibrėžtas. Pritarimas neturi santykių.

Pritarimas susijęs su troškimais, tačiau pastarieji turi apimtis, tad yra apibrėžti. Užtat
2021 gegužės 27 d., 13:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 18-24 eilutės iš
Pritarimu turi mintyje teigiamumą, sutikimą, neprieštaraavimą, teigimą, palaikymą, meilę, šilumą plačiausia prasme. Pritarimas yra pirm apibrėžimo, neturi apimties, tad yra neaiškus, miglotas, nesąlygiškas, neapibrėžtas. Pritarimas palaiko visas galimybes. Pritarimas yra pirm savęs, tuo pačiu atsisako savęs, tad yra meilė. Pritarimas susijęs su troškimais, tačiau pastarieji turi apimtis, tad yra apibrėžti. Užtat pritarimas yra meilė, troškimų vieningumas, Dievo esmė.
į:
Pritarimu įvardiju ištaką iš kurios viskas išplaukia.

Ši ištaka yra pirmapradis Dievas, tik pirm apibrėžimo, tad griežtai neapibrėžtas. Dievas, kaip nulinis asmuo, yra griežtai apibrėžtas

Pritarimu turi mintyje meilę plačiausia prasme.

teigiamumą, sutikimą, neprieštaraavimą, teigimą, palaikymą, meilę, šilumą plačiausia prasme. Pritarimas yra pirm apibrėžimo, neturi apimties, tad yra neaiškus, miglotas, nesąlygiškas, neapibrėžtas. Pritarimas palaiko visas galimybes. Pritarimas yra pirm savęs, tuo pačiu atsisako savęs, tad yra meilė. Pritarimas susijęs su troškimais, tačiau pastarieji turi apimtis, tad yra apibrėžti. Užtat pritarimas yra meilė, troškimų vieningumas, Dievo esmė.
2021 gegužės 27 d., 13:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
Pritarimu turi mintyje teigiamumą, sutikimą, neprieštaraavimą, teigimą, palaikymą, meilę, šilumą plačiausia prasme. Pritarimas yra pirm apibrėžimo, neturi apimties, tad yra neaiškus, miglotas, nesąlygiškas, neapibrėžtas. Pritarimas palaiko visas galimybes. Pritarimas yra pirm savęs, tuo pačiu atsisako savęs, tad yra meilė.
į:
Pritarimu turi mintyje teigiamumą, sutikimą, neprieštaraavimą, teigimą, palaikymą, meilę, šilumą plačiausia prasme. Pritarimas yra pirm apibrėžimo, neturi apimties, tad yra neaiškus, miglotas, nesąlygiškas, neapibrėžtas. Pritarimas palaiko visas galimybes. Pritarimas yra pirm savęs, tuo pačiu atsisako savęs, tad yra meilė. Pritarimas susijęs su troškimais, tačiau pastarieji turi apimtis, tad yra apibrėžti. Užtat pritarimas yra meilė, troškimų vieningumas, Dievo esmė.
2021 gegužės 27 d., 12:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
[++++意志++++]
į:
[++++同意++++]
2021 gegužės 27 d., 12:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-18 eilutės:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
-------------------
[[Dievas]], [[Meilė]], [[Valia]], [[Suvestinė]]

'''Kaip suprasti pritarimą kaip ištaką iš kurios viskas išplaukia?'''

-------------------
>><<
[++++意志++++]
>>bgcolor=#FFFFC0<<
-----------------------

--------------
>><<

'''Pritarimas'''

Pritarimu turi mintyje teigiamumą, sutikimą, neprieštaraavimą, teigimą, palaikymą, meilę, šilumą plačiausia prasme. Pritarimas yra pirm apibrėžimo, neturi apimties, tad yra neaiškus, miglotas, nesąlygiškas, neapibrėžtas. Pritarimas palaiko visas galimybes. Pritarimas yra pirm savęs, tuo pačiu atsisako savęs, tad yra meilė.

Pritarimas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 gegužės 27 d., 14:00