Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.Santrauka istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2015 liepos 16 d., 21:16 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 27 eilutė iš:
Dievas yra tai, kas myli, kieno va
į:
Dievas yra tai, kas myli, kieno valia yra jog amžinai bręstumėme.
2015 liepos 16 d., 21:06 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 20-27 eilutės iš
Kaip mums tai gyventi? Puoselėti dangaus karalystę.
į:
Kaip mums tai gyventi? Puoselėti dangaus karalystę.

Brandos būdai:
*(meta) požiūriu - seka.
* skaidymu - medžiu.
* sąsajom - tinklu.

Dievas yra tai, kas myli, kieno va
2015 liepos 16 d., 20:57 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
[[Šviesuolių karalienei]]
į:
[[Knyga]], [[Šviesuolių karalienei]]
2015 liepos 16 d., 20:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 18-20 eilutės iš
Gyvenimas, tai Dievo gerumas. Tačiau amžina branda, tai suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras. Dievo valia yra, kad suvoktumėme, jog Dievas nebūtinai geras, ir ta mintimi gyventumėme. Jeigu mus tenkina gyvenimas ir Dievas, tai negalime bręsti. Mes galime bręsti tik tada kad mus nors kiek netenkina gyvenimas ir Dievas. O tai gali būti labai nedaug. Tai yra ta būsena kuria mes bręstame amžinai.
į:
Gyvenimas, tai Dievo gerumas. Tačiau amžina branda, tai suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras. Dievo valia yra, kad suvoktumėme, jog Dievas nebūtinai geras, ir ta mintimi gyventumėme. Jeigu mus tenkina gyvenimas ir Dievas, tai negalime bręsti. Mes galime bręsti tik tada kad mus nors kiek netenkina gyvenimas ir Dievas. O tai gali būti labai nedaug. Tai yra ta būsena kuria mes bręstame amžinai.

Kaip mums tai gyventi? Puoselėti dangaus karalystę
.
2015 liepos 16 d., 20:56 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 5-24 eilutės iš
I'm realizing now that I want to write a 20 page summary of my world view (aka "the Third Testament") and compare it to Christianity and Judaism. I will write about the goals of each and how their way towards those goals. I am hoping to show that my own world view is compatible with the heart of Christianity and Judaism and many other world views, but that it extends and grounds them, it puts them in perspective.

It is helpful to talk with you in general, but also it is doubly helpful that you have your own personal sense of what it means for you and others to live as Jews.

I start with the question, How is one to live? I think the answer is Eternal growth, that is, at any moment ever growing more mature
, an infinite unfolding of our selves through which our spirit - God's spirit - lives as one. It is about growing ever more alive, sensitive, responsive.

What keeps us from this? It is our very own will. For one's will is the essence of one's life. However, to choose life is to not choose growth. To choose life is to choose stagnation and death.

Instead, we need to choose God's will. For God's will is the essence of eternal life, which is a misnomer, for it is actually eternal growth.

So it's about our attitude - do we choose God's will our own will?

The ways to follow God's will are:
* to obey - as in Judaism
* to believe the one who obeys - as in Christianity
* to care about what God cares about, and thus be open to believing and obeying - as I propose

I forgot to add the main and shocking point, which is that "life is the fact that God is good" but "eternal growth is understanding that God doesn't have to be good".

The will of God is that we focus on the fact that God doesn't have to be good, and live with that in mind. For if we are satisfied with life and God, then we can't grow. We only grow when we are frustrated with life and God, be it ever so slightly. And it need be only slightly. So that is the mode in which we grow eternally
.
į:
Kaip gyventi? Amžinai bręsti. Visais atvejais augti gyvesniu, brandesniu, gyventi jautresniu, atsakingesniu. Amžinai atsiskleisti kartu su visais bendra Dievo dvasia, tad gyventi Dievu.
* Žydams (?) - Laikytis Dievo ir jo įsakymų.
* Krikščionims - Tikėti Dievą ir Jėzų. Mylėti Dievą, artimą. Rinktis dangų vietoj pragaro.

Kas mums trukdo taip gyventi? Mūsų valia. Juk valia, tai gyvenimo esmė. Tačiau rinktis gyventi, tai nesirinkti bręsti. Rinktis gyventi
, tai rinktis merdėti ir mirti.

Mums reikia rinkti Dievo valią. Dievo valia tai amžino gyvenimo esmė, tiksliau, amžinos brandos esmė. Kaip nusiteiksime, ką rinksimės - Dievo valią ar savo valią, amžiną brandą ar šiaip gyvenimą?

Vykdome Dievo valią
* paklusdami - žydų įstatymu
* tikėdami paklūstantį - kaip kad krikščionybe
* rūpindamiesi tuo, kas Dievui rūpi, tad gyvendami atviri tikėjimui ir paklusimui - taip ir siūlau

Gyvenimas, tai Dievo gerumas. Tačiau amžina branda
, tai suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras. Dievo valia yra, kad suvoktumėme, jog Dievas nebūtinai geras, ir ta mintimi gyventumėme. Jeigu mus tenkina gyvenimas ir Dievas, tai negalime bręsti. Mes galime bręsti tik tada kad mus nors kiek netenkina gyvenimas ir Dievas. O tai gali būti labai nedaug. Tai yra ta būsena kuria mes bręstame amžinai.
2015 liepos 16 d., 20:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-24 eilutės iš
[[Šviesuolių karalienei]]
į:
[[Šviesuolių karalienei]]

Rašau maždaug 20 puslapių santrauką savo mąstysenos. Tai panašu į "Trečiąjį testamentą". Tad noriu palyginti su krikščionybe ir su žydų tikėjimu, kaip siūlome gyventi ir kaip suprantame Dievą. Tikiu savo pasaulėžiūra palaikyti anas dvi ir jas išplėsti.

I'm realizing now that I want to write a 20 page summary of my world view (aka "the Third Testament") and compare it to Christianity and Judaism. I will write about the goals of each and how their way towards those goals. I am hoping to show that my own world view is compatible with the heart of Christianity and Judaism and many other world views, but that it extends and grounds them, it puts them in perspective.

It is helpful to talk with you in general, but also it is doubly helpful that you have your own personal sense of what it means for you and others to live as Jews.

I start with the question, How is one to live? I think the answer is Eternal growth, that is, at any moment ever growing more mature, an infinite unfolding of our selves through which our spirit - God's spirit - lives as one. It is about growing ever more alive, sensitive, responsive.

What keeps us from this? It is our very own will. For one's will is the essence of one's life. However, to choose life is to not choose growth. To choose life is to choose stagnation and death.

Instead, we need to choose God's will. For God's will is the essence of eternal life, which is a misnomer, for it is actually eternal growth.

So it's about our attitude - do we choose God's will our own will?

The ways to follow God's will are:
* to obey - as in Judaism
* to believe the one who obeys - as in Christianity
* to care about what God cares about, and thus be open to believing and obeying - as I propose

I forgot to add the main and shocking point, which is that "life is the fact that God is good" but "eternal growth is understanding that God doesn't have to be good".

The will of God is that we focus on the fact that God doesn't have to be good, and live with that in mind. For if we are satisfied with life and God, then we can't grow. We only grow when we are frustrated with life and God, be it ever so slightly. And it need be only slightly. So that is the mode in which we grow eternally.
2015 liepos 16 d., 20:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-36 eilutės iš
[+Šviesuolių karalienei+]

Rožės:
* Valentina - bernelio mergelei, ją išgirti
* Milda - vaikų motinai, auklėtojai, ko vaikus mokys
* Angelė - šventojo Rašto žodžiai, Dievo palaikymas
* Princesė - šviesuolių bendrystei, žmonių palaima
* Valerija - tyrėjai, gynėjai, proto galia
* Vino Rosa - beprotystė, svaigulys

[+Esminis turinys+
]

* Kodėl rašau būtent Ievai.

* Ko mokysime mūsų vaikus nuo mažens.
* Esmė: amžinai bręsti
* Dievo vaidmuo: Gyvenimas, tai Dievo gerumas. Bręsdami negalime tenkintis gyvenimu. Amžinas gyvenimas tame, kad Dievas nebūtinai geras, gyvenimas nebūtinai teisingas. Tai Dievo valia.
* Bręstame trejybe: nusistatome, vykdome, permąstome.
* Gyventi trejybe kada esame vieningi. O kada nesame vieningi, tada yra svarbu atpažinti ir rinkti Dievą vietoj savęs.
* Gyventi ko mažesniais ir dažnesniai trejybės ratais. Jų gali būti daug, lygiagrečiai. Tai dangaus karalystė.

* Kalbėti ne žodžiais, o sąvokų kalba.
* Septintu, aštuntu požiūriu pranokti save.
* Pažinti Dievą, jo 24 raiškas.
** Suvokti Dievo dalyvavimą blogojo vaiko brandoje, jo malonę, kuriuo blogasis vaikas tenkinasi.
** Suvokti gerojo vaiko dalyvavimą Dievo brandoje, jo nesitenkinimą gyvenimu.


[+Šventojo Rašto žodžiai+]

* Tebūna šviesa! (Pradžios 1)
į:
[[Šviesuolių karalienei]]
2015 liepos 12 d., 16:34 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 21-23 eilutės:

* Kalbėti ne žodžiais, o sąvokų kalba.
* Septintu, aštuntu požiūriu pranokti save.
Pridėtos 25-26 eilutės:
** Suvokti Dievo dalyvavimą blogojo vaiko brandoje, jo malonę, kuriuo blogasis vaikas tenkinasi.
** Suvokti gerojo vaiko dalyvavimą Dievo brandoje, jo nesitenkinimą gyvenimu.
2015 liepos 12 d., 14:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 20 eilutė:
* Gyventi ko mažesniais ir dažnesniai trejybės ratais. Jų gali būti daug, lygiagrečiai. Tai dangaus karalystė.
2015 liepos 12 d., 10:53 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 13-14 eilutės:
* Kodėl rašau būtent Ievai.
Pridėta 19 eilutė:
* Gyventi trejybe kada esame vieningi. O kada nesame vieningi, tada yra svarbu atpažinti ir rinkti Dievą vietoj savęs.
2015 liepos 11 d., 21:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeista 26 eilutė iš:
* Tebūna šviesa!
į:
* Tebūna šviesa! (Pradžios 1)
2015 liepos 11 d., 21:42 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 12-26 eilutės:

* Ko mokysime mūsų vaikus nuo mažens.
* Esmė: amžinai bręsti
* Dievo vaidmuo: Gyvenimas, tai Dievo gerumas. Bręsdami negalime tenkintis gyvenimu. Amžinas gyvenimas tame, kad Dievas nebūtinai geras, gyvenimas nebūtinai teisingas. Tai Dievo valia.
* Bręstame trejybe: nusistatome, vykdome, permąstome.
* Pažinti Dievą, jo 24 raiškas.


[+Šventojo Rašto žodžiai+]

* Tebūna šviesa!
2015 liepos 11 d., 21:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 9-12 eilutės iš
* Vino Rosa - beprotystė, svaigulys
į:
* Vino Rosa - beprotystė, svaigulys

[+Esminis turinys+]
2015 liepos 11 d., 21:38 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 4-8 eilutės iš
* Valentina - bernelio mergelei
* Milda - vaikų motinai, auklėtojai
* Angelė - šventojo Rašto žodžiai
* Princesė - šviesuolių bendrystei
* Valerija - tyrėjai, gynėjai
į:
* Valentina - bernelio mergelei, ją išgirti
* Milda - vaikų
motinai, auklėtojai, ko vaikus mokys
* Angelė - šventojo Rašto žodžiai, Dievo palaikymas
* Princesė - šviesuolių bendrystei, žmonių palaima
* Valerija - tyrėjai, gynėjai, proto galia
2015 liepos 11 d., 21:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 3-9 eilutės iš
Rožės:
į:
Rožės:
* Valentina - bernelio mergelei
* Milda - vaikų motinai, auklėtojai
* Angelė - šventojo Rašto žodžiai
* Princesė - šviesuolių bendrystei
* Valerija - tyrėjai, gynėjai
* Vino Rosa - beprotystė, svaigulys
2015 liepos 11 d., 21:29 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-3 eilutės:
[+Šviesuolių karalienei+]

Rožės:

Santrauka


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 liepos 16 d., 21:16