调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti


Žr. Darbai, Straipsniai, Turinys

Kaip man sau ir kitiems pristatyti ką dirbu šioje svetainėje?


Šioje svetainėje:

Tai mano darbo stalas, mano užrašų enciklopedija, kurią vis po truputį bandau suvaldyti.

Tyrimai

Įvairiausiais tyrimais bandau viską žinoti.Bendrystė

Žinojimo tikslas yra puoselėti gvildentojų bendrystę, gyvenimą klausimais, nežinojimu.

 • Šviesuolių bendrystė.
 • Dirbtuvės. Bendrystės esminė veikla, tai manau, bendrom jėgom gvildenti savo klausimus, to mokytis.
 • Knyga. Tikiu kada parašyti vadovėlį gvildentojams.
 • Kuriu svetainę anglų kalba:

Svetainė: SelfLearners.net

Anglų kalba kuriu svetainę palaikyti gvildentojus. Ketinu:

 • Apžvelgti savo filosofiją, kaip ja remtis tiriant įvairiausius klausimus.
 • Pristatyti tyrimams naudingas sandaras ir išsiaiškinimo būdus. Kaupti sandarų pavyzdžius, kaip jos iškyla klasikinių filosofų ir dabartinių šviesuolių mąstysenose. Kaupti išsiaiškinimo būdus, jų taikymo pavyzdžius.
 • Kaupti duomenis, pavyzdžiui, šviesuolių vertybes ir klausimus. Taip pat rinkti žymių filosofų klausimus, bandyti suvokti jų kertines ir šalutine vertybes, jų išsiaiškinimo būdus.

Straipsniai

2018-2020 m. tikiu savo filosofiją pristatyti 24 moksliniais straipsniais.

Tvarkytini užrašai

Ankstyvesni puslapiai

Sumanymai

Paaiškinimai

Kiekvienai sąvokai skiriu tinklalapį. Jį dalinu į skyrius. Skyrius spalvoju:

 • Baltai: santrauka
 • Pilkai: užrašai - ko šviesiau, to tikriau
 • Raudonai #FFE6E6 : pavyzdžiai, duomenys
 • Mėlynai - pavaizdavimai
 • nuorodos
 • asmeniška nuojauta
 • kitų mintys
 • morkine spalva - Dievo man išsakytos mintys
 • geltonai - klausimai, gvildenimai
 • žaliai #D8F1D8 - uždavinys, pratimas, išsiaiškinimas

Svetainė


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 spalio 01 d., 11:52