Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Turinys, Darbai, Straipsniai, Straipsneliai, Vertybės

Kuriu dvi svetaines.

www.ms.lt

Darau pagrindinių puslapių sąrašą. Pažymiu labiausiai tvarkytinus puslapius.

Patvarkiau šiuos puslapius.

  • Įvadas Pagrindinis puslapis.
  • SideBar Svarbiausių puslapių sąrašas.
  • Suvedimas Pristatau, kaip bandau viską suvesti.

Tvarkysiu šiuos puslapius.

Sutvarkyti savo užrašus iš ankščiau.

www.selflearners.net

  • Kaupsiu įvairiausius sandarų pavyzdžius ir duomenis: klausimus, vertybes, išsiaiškinimo būdus, sandaras - tiek klasikinių filosofų, tiek dabartinių.
  • Mąstytojus - žymius filosofus tirti pagal jų klausimus, išsiaiškinimo būdus, bandyti išsakyti jų kertines vertybes, ir jų sandaras. Kaip visa tai susiję?
  • Rašysiu vadovėlį, kuriame skirtingos skiltelėse tilptų pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau ir t.t.

Svetainė


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 gruodžio 31 d., 20:09