神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.TautvydasVėželis istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2020 balandžio 25 d., 09:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-31 eilutės:

* Vertybė: Vadovautis nežinojimu: ironija, skeptiškumas, humoras.
** Ar iš viso įmanoma išsaugoti laisvės būseną nuo vis stiprėjančio technologinio totalitarizmo? (Žmogus gali turėti savo paslaptis.)
** Koks turėtų įsivyrauti protesnis ekonomikos modelis, turint mintyj, kad pasaulis iš esmės neteisingas?


[[https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Baudrillard | Jean Baudrillard]] Simulacra and Simulation.*** Siūlė pasiklausyti aktoriaus [[https://lt.wikipedia.org/wiki/Valentinas_Masalskis | Valentino Masalskio]].
** Kaip geismą paversti teigiama energija, o ne neigiama energija?
** Kaip asmeniškai savitai laikytis akistata su viską suprekinančia ir suišteklinančia bevarde galia? Ir rinkti duomenis: Kaip asmeniškai savitai laikomės įvairių galybių akistatoje?
** Ar gali pakist žmogaus ontologinė situacija šioje vakarų civilizacijoje ir civilizacija galėtų įveikti nihilizmą? Nes po nihilizmo diasnotikų - Dostojevskio, Ničės ir Heidegerio - atrodo, kad neįmanoma, kaip kad neįmanoma žmogui peršokti savo šešėlio.
** Tautvydo Vėželio klausimas: Ar yra kaip civilizacijai (ir žmogui) išsigelbėti iš dviejų Heidegerio nurodytų engimų: geschtelle (postatos, stovio) - pavergimo eigos - ir machenschass - visko pavertimo girneliais - iš didžiojo Anonimo kylanti galia, kuri visus esinius, tarp jų ir žmones, suišteklina ir suprekina pajungia.
** Kokia būties prasmė?
*** Tai jam svarbiausias klausimas. Tad sudarys brėžinį savo įvairiausių klausimų.
*** Pamąstys, ką reiškia prasmė, rinks pavyzdžius, nagrinės ir apžvelgs.
** Kaip pakeisti neteisingą burbulo ekonomiką į teisingą sveiką ekonomiką? (Kilus ekonominei krizei, didžiųjų valstybių monetarinė ekonominė politika pagamina tuščius, auksu ar sidabru nepadengtus pinigus.
* Klausimas: Kodėl iš viso kažkas yra o ne priešingai, nieko?
Tautvydo tyrimui:
* Sudaryti brėžinį visų jo klausimų ir ištakų.
* Kokia prasmės klausimo prasmė? Prasmės prasme susiveda atsakymas, panašiai kaip būties būtis atsiveria klausimu. Tai dvi tautologijos, kurių eiga turininga.
* Kaip jisai įvairiai supranta būtį?
* Rinkti prasmės (ir beprasmybės) pavyzdžius.
2020 balandžio 13 d., 16:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 62-66 eilutės iš
Andrius kartais jaučiasi neišklausytas. Tad iškėlė akademinių straipsnių įprotį pirma "literatūros" skyriuje nuodugniai išdėstyti priešininkų mintį ir tik tada ją atmesti ar papildyti. Tokiu būdu parodome, jog ją tikrai išgirdome ir supratome. Tautvydas pritarė.
į:
Andrius kartais jaučiasi neišklausytas. Tad iškėlė akademinių straipsnių įprotį pirma "literatūros" skyriuje nuodugniai išdėstyti priešininkų mintį ir tik tada ją atmesti ar papildyti. Tokiu būdu parodome, jog ją tikrai išgirdome ir supratome. Tautvydas pritarė.

Siūlė paskaityti
* [[https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_in_the_Twenty-First_Century | Thomas Piketty. Capital in the Twenty-First Century.]]
* pasiklausyti Valentino Masalskio
2015 spalio 05 d., 11:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 32-34 eilutės:

Požiūriai:
* Požiūris į žmogų gana pesimistinis, aš per daug iš jo nebesitikiu.
2015 spalio 04 d., 21:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
* Abu pripažįstame, kaip svarbų, pasirinkimą bet kurią akimirką bręsti, ugdyti savo valią, lavinti sąžinę, tikrinti save, ar šiaip gyventi, merdėti.
2015 spalio 04 d., 21:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 42 eilutė iš:
Andrius mano, kad Tautvydas sau prieštarauja. Pirmiausiai savo tvirtinimu "Žinau, kad nieko nežinau." Ir toliau visais kitais savo tvirtinimais, kuriais Tautvydas kažką "žino". Kaip tai suprasti ir išspręsti? Tautvydas minėjo "dvasinį" mąstymą. Andrius mano, kad gali eiti kalba apie skirtingas žinojimo rūšis.
į:
Andrius mano, kad Tautvydas sau prieštarauja. Pirmiausiai savo tvirtinimu "Žinau, kad nieko nežinau." Ir toliau visais kitais savo tvirtinimais, kuriais Tautvydas kažką "žino". Kaip tai suprasti ir išspręsti? Tautvydas išskyrė mąstymą protu ir dvasia. Andrius mano, kad gali eiti kalba apie skirtingas žinojimo rūšis.
2015 spalio 04 d., 21:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 37-42 eilutės:

[+Nesutarimai+]

Tautvydas atmeta ideologijas.

Andrius mano, kad Tautvydas sau prieštarauja. Pirmiausiai savo tvirtinimu "Žinau, kad nieko nežinau." Ir toliau visais kitais savo tvirtinimais, kuriais Tautvydas kažką "žino". Kaip tai suprasti ir išspręsti? Tautvydas minėjo "dvasinį" mąstymą. Andrius mano, kad gali eiti kalba apie skirtingas žinojimo rūšis.
2015 spalio 04 d., 21:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 46-52 eilutės iš
Andrius gali tuo tarpu atsisakyti bendrauti jeigu jam tai pasirodys beprasmiška.
į:
Andrius gali tuo tarpu atsisakyti bendrauti jeigu jam tai pasirodys beprasmiška.

Andrius rašo mūsų mintis jas prisiminti, jas puoselėti toliau. Taip pat tai padeda mums pastebėti, kur prieštaraujame sau.

Andrius prašė mūsų išsakyti savo siekius, ir bendrauti jų pagrindu, kiek juos pavyktų susieti. Tai vienas bendravimo būdas. Sutikome taip bendrauti.

Andrius kartais jaučiasi neišklausytas. Tad iškėlė akademinių straipsnių įprotį pirma "literatūros" skyriuje nuodugniai išdėstyti priešininkų mintį ir tik tada ją atmesti ar papildyti. Tokiu būdu parodome, jog ją tikrai išgirdome ir supratome. Tautvydas pritarė
.
2015 spalio 04 d., 21:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-4 eilutės:
[+Siekiai+]
Pakeistos 7-46 eilutės iš
Andriaus siekis: Išsakyti, išbaigti ką esu atradęs apie gyvenimą, susikalbėti su kitais ir tuo pagrindu puoselėti prasmingą bendrystę.
į:
Andriaus siekis: Išsakyti, išbaigti ką esu atradęs apie gyvenimą, susikalbėti su kitais ir tuo pagrindu puoselėti prasmingą bendrystę.

[+Sąvokos+]

'''Mum abiem svarbios šios sąvokos:'''

Branda. Tautvydui rūpi bręsti. Andriui rūpi puoselėti bendrystę amžinos brandos pagrindu.

Tai ką Tautvydas vadina absurdu, Andrius vadina dorovės liūnu, jovalu.


'''Tautvydui svarbios sąvokos'''

Humoras, skepsis, ironija.

Sokrato metodas. Iškeliantis prieštaravimus.

Niekis.

Absurdas.

Tvirtinimai:
* A) Žinau, kad nieko nežinau.
* B) Žinau, kad pasaulis nepasikeis.

'''Andriui svarbios sąvokos'''

Dievas.

Besąlygiška tiesa.

[+Klausimai+]

Andriui rūpi išmąstyti dorovę pakrikusiai visuomenei (absurdo, liūno, jovalo, karo aplinkybėms).

[+Bendravimo ypatybės, jo palengvinimas+]

Tautvydas atviras bendravimui.

Andrius gali tuo tarpu atsisakyti bendrauti jeigu jam tai pasirodys beprasmiška
.
2015 spalio 04 d., 20:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-5 eilutės iš
Tautvydo siekis:

Andriaus
siekis:
į:
Tautvydo siekis: Tobulėti dvasiškai, kritiškai, intelektualiai, augti pažintimi, retorika, platinti akiratį, pažinti ne tik filosofiją, dailę, bet ir muziką, tapti renesanso žmogumi, ir neturėti pykčio.

Andriaus
siekis: Išsakyti, išbaigti ką esu atradęs apie gyvenimą, susikalbėti su kitais ir tuo pagrindu puoselėti prasmingą bendrystę.
2015 spalio 04 d., 20:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-5 eilutės:
Bandau susikalbėti su Tautvydu Vėželiu.

Tautvydo siekis:

Andriaus siekis:

TautvydasVėželis


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 balandžio 25 d., 09:23