调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.TautvydasVėželis istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2015 spalio 05 d., 11:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 32-34 eilutės:

Požiūriai:
* Požiūris į žmogų gana pesimistinis, aš per daug iš jo nebesitikiu.
2015 spalio 04 d., 21:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 14 eilutė:
* Abu pripažįstame, kaip svarbų, pasirinkimą bet kurią akimirką bręsti, ugdyti savo valią, lavinti sąžinę, tikrinti save, ar šiaip gyventi, merdėti.
2015 spalio 04 d., 21:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 42 eilutė iš:
Andrius mano, kad Tautvydas sau prieštarauja. Pirmiausiai savo tvirtinimu "Žinau, kad nieko nežinau." Ir toliau visais kitais savo tvirtinimais, kuriais Tautvydas kažką "žino". Kaip tai suprasti ir išspręsti? Tautvydas minėjo "dvasinį" mąstymą. Andrius mano, kad gali eiti kalba apie skirtingas žinojimo rūšis.
į:
Andrius mano, kad Tautvydas sau prieštarauja. Pirmiausiai savo tvirtinimu "Žinau, kad nieko nežinau." Ir toliau visais kitais savo tvirtinimais, kuriais Tautvydas kažką "žino". Kaip tai suprasti ir išspręsti? Tautvydas išskyrė mąstymą protu ir dvasia. Andrius mano, kad gali eiti kalba apie skirtingas žinojimo rūšis.
2015 spalio 04 d., 21:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 37-42 eilutės:

[+Nesutarimai+]

Tautvydas atmeta ideologijas.

Andrius mano, kad Tautvydas sau prieštarauja. Pirmiausiai savo tvirtinimu "Žinau, kad nieko nežinau." Ir toliau visais kitais savo tvirtinimais, kuriais Tautvydas kažką "žino". Kaip tai suprasti ir išspręsti? Tautvydas minėjo "dvasinį" mąstymą. Andrius mano, kad gali eiti kalba apie skirtingas žinojimo rūšis.
2015 spalio 04 d., 21:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 46-52 eilutės iš
Andrius gali tuo tarpu atsisakyti bendrauti jeigu jam tai pasirodys beprasmiška.
į:
Andrius gali tuo tarpu atsisakyti bendrauti jeigu jam tai pasirodys beprasmiška.

Andrius rašo mūsų mintis jas prisiminti, jas puoselėti toliau. Taip pat tai padeda mums pastebėti, kur prieštaraujame sau.

Andrius prašė mūsų išsakyti savo siekius, ir bendrauti jų pagrindu, kiek juos pavyktų susieti. Tai vienas bendravimo būdas. Sutikome taip bendrauti.

Andrius kartais jaučiasi neišklausytas. Tad iškėlė akademinių straipsnių įprotį pirma "literatūros" skyriuje nuodugniai išdėstyti priešininkų mintį ir tik tada ją atmesti ar papildyti. Tokiu būdu parodome, jog ją tikrai išgirdome ir supratome. Tautvydas pritarė
.
2015 spalio 04 d., 21:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-4 eilutės:
[+Siekiai+]
Pakeistos 7-46 eilutės iš
Andriaus siekis: Išsakyti, išbaigti ką esu atradęs apie gyvenimą, susikalbėti su kitais ir tuo pagrindu puoselėti prasmingą bendrystę.
į:
Andriaus siekis: Išsakyti, išbaigti ką esu atradęs apie gyvenimą, susikalbėti su kitais ir tuo pagrindu puoselėti prasmingą bendrystę.

[+Sąvokos+]

'''Mum abiem svarbios šios sąvokos:'''

Branda. Tautvydui rūpi bręsti. Andriui rūpi puoselėti bendrystę amžinos brandos pagrindu.

Tai ką Tautvydas vadina absurdu, Andrius vadina dorovės liūnu, jovalu.


'''Tautvydui svarbios sąvokos'''

Humoras, skepsis, ironija.

Sokrato metodas. Iškeliantis prieštaravimus.

Niekis.

Absurdas.

Tvirtinimai:
* A) Žinau, kad nieko nežinau.
* B) Žinau, kad pasaulis nepasikeis.

'''Andriui svarbios sąvokos'''

Dievas.

Besąlygiška tiesa.

[+Klausimai+]

Andriui rūpi išmąstyti dorovę pakrikusiai visuomenei (absurdo, liūno, jovalo, karo aplinkybėms).

[+Bendravimo ypatybės, jo palengvinimas+]

Tautvydas atviras bendravimui.

Andrius gali tuo tarpu atsisakyti bendrauti jeigu jam tai pasirodys beprasmiška
.
2015 spalio 04 d., 20:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-5 eilutės iš
Tautvydo siekis:

Andriaus
siekis:
į:
Tautvydo siekis: Tobulėti dvasiškai, kritiškai, intelektualiai, augti pažintimi, retorika, platinti akiratį, pažinti ne tik filosofiją, dailę, bet ir muziką, tapti renesanso žmogumi, ir neturėti pykčio.

Andriaus
siekis: Išsakyti, išbaigti ką esu atradęs apie gyvenimą, susikalbėti su kitais ir tuo pagrindu puoselėti prasmingą bendrystę.
2015 spalio 04 d., 20:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-5 eilutės:
Bandau susikalbėti su Tautvydu Vėželiu.

Tautvydo siekis:

Andriaus siekis:

TautvydasVėželis


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2015 spalio 05 d., 11:21