神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žmogaus savęs suvokimas


Ištakos, akistata, darna

 • Kaip sąmoningumo trys dėsniai išreiškia Dievo turėjimą?
 • Kaip susijusios Dievo akistata su savimi ir mūsų akistata su savimi?
 • Kaip darna suderina tris veiksmus?
 • Kaip sulyginti ištakas, akistatą, darną su suvokiančiu, susivokiančiu, suvoktuoju?


Sąmoningumas: Dvasia sudalyvauja save tiriančiu Dievu

 • Dievas yra dvasios sudalyvavimas.
 • Sąmoningumas yra dvasios sudalyvavimas jos raiškos sąlygose. Jos raiškos sąlygos yra trejybės ratas, o jos sudalyvavimas yra amžina branda, tad amžinas gyvenimas.
 • Tėvą garbins.
 • Sūnus viską paskelbs.
 • Dvasia visus persmelkia, jungia, apšviečia garbinti Tėvą.

Dievo turėjimas

 • Dievas yra dvasia.
 • Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia (turiniu) ir tiesa (raiška).
 • Dievo garbintojai yra tie, kuriems jisai yra Dievas.
 • Kažkieno Dievas yra asmuo Dievas, kuris tuo pačiu yra Aš, Tu, Kitas.


Tyrėjo savęs tyrimas

Sąmoningumu vyksta savęs tyrimas. Dievas (tyrėjas) yra dvasia, jos veikla - jos veržimasis - yra jos tyrimas, jisai tiria ir tuo pačiu tveria save. Sąmoningumas tai įrėmina.

Sąmoningumo trys dėsniai

Trejybės ratas: Akistatos branda iškelia ištakų brandos klausimą, ištakų branda iškelia darnos brandos klausimą, darnos branda iškelia akistatos brandos klausimą

 • Akistatos branda: Asmeninį pagrindą (akistatą) išplečia dvasia pirm (ištakos) ir dvasia po (darna)
 • Ištakų branda: Tėra tai kas reiškiasi: Dievas (ištakos) tampa (akistata) kažkieno Dievu (darna)
 • Darnos branda: Priimti savo Dievą (darną) reiškia priimti (akistata) Dievą kaip tokį (ištakas), nebūtinai gerą

{$\textrm{Ištakos}\overset{\textrm{Akistata}}{\leftrightarrow}\textrm{Darna}$} Asmeninį Dievo supratimą (akistatą) išplečia dvasia pirm (ištakos) ir dvasia po (darna)

 • Mums, asmenims, viskas atsiremia į asmeninį pagrindą, akistatą.
 • Asmeninis pagrindas reiškia, kad galima turėti kažką savo, kas mus pranoksta. Galime pasisavinti. Tad galime turėti savo Dievą, tad kuo pranokstame save.
 • Akistatos asmeninis pagrindas atsiveria tarp ištakų vienintelio pagrindo (dvasios) ir darnos bendro pagrindo (Dievo).
 • Mūsų įsiterpimo esmingumą išsako troškimo pakopos tarp ištakų ir darnos, o neesmingumą išsako likimo vientisumas tarp ištakų ir darnos, taip kad jie nesiskiria.
 • Ištakose ir ją plėtojančiose reikšmėse nėra savumo nes nėra skirtingumo.
 • Skirtingumas iškyla su požiūriais ir jų derinimu.
 • Asmeninis pagrindas įkūnija dėsnį "Tėra tai, kas reiškiasi".

{$\textrm{Ištakos}\overset{\textrm{Akistata}}{\rightarrow}\textrm{Darna}$} Tėra tai kas reiškiasi: Dievas (ištakos) tampa (akistata) kažkieno Dievu (darna)

 • Asmens Dievas yra geras ir būtinas, o Dievas kaip toks nebūtinai geras ir iš viso nebūtinas.
 • Vidinė reikšmė išsakoma išoriniais ryšiais.
 • Dievą įprasmina jo vaidmuo.
 • Raiška išplaukia iš turinio -> turinys ir raiška yra lygiaverčiai, tad sutampa
 • Raiška atliepia turinį -> raiška ir turinys sutampa
 • Palyginti su tiesa ir jos trejybės atvaizdu (turinio ir raiškos santykį), ir palyginti su kitais trejybės atvaizdais.

{$\textrm{Ištakos}\overset{\textrm{Akistata}}{\leftarrow}\textrm{Darna}$} Priimti savo Dievą (darną) reiškia priimti (akistata) Dievą kaip tokį (ištakas), nebūtinai gerą

 • Priimti Dievą kaip tokį reiškia atsisakyti savęs.
 • Visa savo Dievo esmė yra, kad pripažįstame aukštesnį požiūrį (jam paklūstame, jį tikime, juo rūpinamės), tad atsisakome savęs ir kartu išnyksta mūsų supratimas, kas yra gera.

Neapibrėžtumo trejybė išsako tyrimą: ištakas (klausimą), akistatą (tyrimą), darną (atsakymą).

Nesiribojimas (neįsivaizduojamumas) išverčia akistatą (įsivaizduojamumą)

 • Ištakos 8 (aštuonerybė): Neapibrėžtumas sąlygų. {$? \rightarrow \; ! $}
 • Darna 4 (atsigręžiantys lygmenys): Apibrėžtumas sąlygų. {$? \leftarrow\rightarrow \; ! $}
 • Akistata 6 (lygmenų poros): Įsivaizduojamumas sąlygų. {$? \leftarrow \; !$}
 • Nesiribojimas. Neįsivaizduojamumas sąlygų. {$? \rightarrow\leftarrow \; ! $}

Akistata (įsivaizduojamumas) yra langas kuriuo asmuo atsiveria savo Dievu. Neisiribojimas (neįsivaizduojamumas) yra to lango atsisakymas, tad dvasios sutraukimas į save, tiek ištakų - Dievo pirm savęs, tiek darnos - Dievo po savęs.

Nesiribojimas reiškiasi trejopai: besąlygiškumu, nešališkumu, nepaneigiamumu. Tai neapibrėžtumo trejybė.

Dvasia

 • Dvasia veržiasi, išeina už savęs, yra prieštaringa
 • Sąmoningumas: Dvasia sudalyvauja save tiriančiu Dievu
 • Tyrėjo savęs tyrimas

Sąmoningumo trys dėsniai

 • Akistatos branda: Bręsta galimybė: Supratimas Dievo vystosi, tad brandina: Asmeninį Dievo supratimą (akistatą) išplečia dvasia pirm (ištakos) ir dvasia po (darna)
 • Ištakų branda: Bręsta Dievas: Dievą patvirtina supratimas Dievo: Tėra tai kas reiškiasi: Dievas (ištakos) tampa (akistata) kažkieno Dievu (darna)
 • Darnos branda: Bręsta supratimas: Supratimą Dievo pranoksta Dievas: Priimti Dievą (darną) reiškia priimti (akistata) Dievą kaip tokį (ištakas), nebūtinai gerą
 • Trejybės ratas: Akistatos branda iškelia ištakų brandos klausimą, ištakų branda iškelia darnos brandos klausimą, darnos branda iškelia akistatos brandos klausimą

Vyksmas

 • Ištakos. Neapibrėžtumo trejybe. Dievu iškyla laisvi asmenys, kuriems jisai galėtų būti Dievas.
  • Dievas atveria galimybę, kad jame gali būti kažkas daugiau.
  • Neapibrėžtumo reikšmės plėtojasi vyksmu -1, išėjimu už savęs.
  • Pereinama iš neapibrėžtumo į apibrėžtumą, toliau į įsivaizduojamumą, galiausiai į neįsivaizduojamumą.
 • Akistata. Trejybės ratu. Asmenys kaskart bręsta: Dievas tampa kažkieno Dievu
  • Asmenys priima Dievą pranokdami save.
  • Asmenys priima Dievą kaip vienumą, suvoktą darną.
  • Asmenys kaskart bręsta suvokdami, kad Dievas nebūtinai geras, pripažindami Dievo laisvę.
  • Asmenys įsijungia į Dievo tyrimą.
  • Vienumo suvokimas vystosi keturiomis tyrimo pakopomis.
 • Darna. Dievo šokio trejybe. Dievas ištisai, amžinai bręsta asmenų laisve
  • Dievo plėtotę suprantame, pripažįstame, įsisąmonijame, sureikšminame kaip Dievo tyrimą, ar jisai būtinas? Ar jisai būtų, jeigu jo nebūtų?
  • Dievas bręsta ir reiškiasi kaip tyrėjas, pripažindamas asmenų laisvę jį priimti ar jo nepriimti.
  • Dievas atsako už save trejybe: prisiima vaidmenį, vykdo veiklą - tyrimą, pripažįsta išdavas.
  • Dievas išsiplečia, atsiskleidžia, pildosi, amžinai bręsta.
  • Pildosi dėsnis, tėra tai, kas reiškiasi.
 • Ištakos: Reikšmės 8
 • Darna: Požiūriai 4+6
 • Akistata: Asmuo derina 3+3 (reikšmė - trejybės atvaizdai, požiūriai - trejybės ratas)

ŽmogausSavęsSuvokimas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 gegužės 31 d., 23:40