神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žmogaus susikalbėjimas


....


Susikalbėjimu suprantame, kam dera kalbėti ir kam dera klausytis.

  • Rūpėjimu pereiname iš suvokimo į savęs suvokimą.
  • Tikėjimu pereiname iš savęs suvokimo į bendrą suvokimą.
  • Paklusimu pereiname iš bendro suvokimo į susikalbėjimą.

Kur Dievas mus ras?

  • Pokalbyje tarp Manęs ir Dievo būti langu - siena - Kitu.
  • Langas - Kitas
  • Langas yra "avių vartai"
  • Jėzaus savęs suvokimai "Aš esu..." pagrįsti poreikiais (jų tenkinimas Dievo požiūriu)
  • Atitinkamai apmąstyti kitus troškimus.

Susikalbėjimas

  • Gyventi išmintimi, tiesiogiai, (pačiam būti langu/siena kitiems), nežiūrėti pro santykio langą (į Dievą per Tave), tiesiog būti, neatvaizduotas, neįsivaizduotas, neapibrėžtas. Dievas pro mus žiūri, kiti pro mus mato Dievą, mato gerą širdį.

2022.09.28 A: Kuria prasme aš ir kiti esame pasiklydę ir kur tu mūsų ieškai?

D: Jūs esate pasiklydę šiame pasaulyje, šiame gyvenime gyvendami šiaip, o ne amžinai. O aš jūsų ieškau vienume, tiek Tėvo vienų vienume, tiek Sūnaus bendražmogiškume, tiek Dvasios plazdenime. Vienumas yra už šio pasaulio, už sandaros ir santvarkos, tai gryna dvasia. Jūsų ieškau dvasioje, ne sandaroje.


ŽmogausSusikalbėjimas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 rugsėjo 28 d., 13:13