调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Andrius Kulikauskas, Sveiki! Šiais puslapiais gvildenu man rūpimus klausimus. Kviečiu įsijungti savo pamąstymais čia arba laiškais susirašinėjime Veikti plačiau. Jei man rašysite ms@ms.lt, galiu atsiliepti viešai. Pavasarį, vasarą gyvenu Čikagoje, mano telefonas (773) 306-3807. Rudenį, žiemą gyvensiu Lietuvoje.

The video content presented here requires a more recent version of the Adobe Flash Player. If you are you using a browser with JavaScript disabled please enable it now. Otherwise, please update your version of the free Flash Player by downloading here.

Prisistatau rodele. Rodau savo parodą Dievo protas ir taip pat savišvietos drobes, kurias kuriu.

Man rūpi:

 • suvesti, išbaigti, išsakyti ir taikyti savo išmintį, ką esu išmąstęs
  • Dievas Mąstau, kaip Dievas viską įsivaizduoja, išgyvena? Koks jo požiūris ir kaip jį priimame? Jo pagrindu tinklalapiais aprašau viską.
  • Gvildenu Renku klausimus, kuriuos gvildenu.
  • Pamąstymai? Nusirašau paskiras mintis.
 • judinti, diegti šviesuolių bendrystę, amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar
  • Bendrystė Kaip suprasti amžino gyvenimo bendrystę? Kaip Kristus ją suprato?
  • Šviesuoliai Noriu suvokti, kaip pristatyti ir pagrįsti kitų mąstymą?
  • Išsiaiškinimai Kaip suprasti išsiaiškinimo būdus? Kaip jie suveikia, kaip grindžia bendrystę, kalbas, žinojimo rūmus?
  • Žinojimo rūmai Tiriu, kaip Dievas, Jėzus, aš ir kiti įvairiai išgyvename žinojimo rūmus.
  • Viena Tiriu, kaip mes esame viena? kaip mums širdingai bendrauti? kaip puoselėti amžino gyvenimo bendrystę?
  • Pritraukti norinčius įsijungti, vienas kitą susirasti, telktis, būtent Englewood.
  • Telktis su savamoksliais, kūrėjais, šviesuoliais Lietuvoje, ypač kaime.
 • visais menais kurti žaidimus ir švietimo priemones palaikančias tokią bendrystę.
  • Išgyvenimai Kaupti, rūšiuoti, nagrinėti, vaizduoti, suvaidinti prasmingus išgyvenimus.
  • Drobės Kurti su jaunimu savišvietos priemones, šviesius žaidimus.
   • Drobes aprėpti paroda, vaidyba Juneteenth? šventei.
   • Išmokti su kitais bendrauti kūryba, sumanymais, žaidimais, vaidyba.
  • Matematika Kaip matematikos pagrindus pristatyti svarbiausiais dėsniais, pavyzdžiais ir žaidimais?
  • Švietimas Ko verta mokytis?
  • Pragyvenimas Koks yra doras darbas? Susirasti iš ko pragyventi:
   • Aukų iš gatvės menų, vaidybos, savišvietos.
   • Rėmėjų savišvietos drobėms, žaidimams, priemonių.
   • Savišvietos ratelio.
   • "Dievo proto" plėtrai tikėjimų susikalbėjimui.
   • Išsiaiškinimų žinynui.
 • lavintis
  • Bendrauti artimiau su Dievu, įsitraukti su juo į bendrą kūrybą.
  • Ugdyti savo valią, nešvaistyti laiko, gyventi tikslingai.
  • Pasiklausyti prasmingų įrašų.
  • Mokytis vaidybos.
  • Mokytis ispanų, kiniečių kalbų.
  • Mokytis matematikos: kategorijų teorijos, diferencialinės skaičiuotės, fizikos, statistikos.
  • Mokytis gitaros, klavišių
  • Mokytis tautinių šokių ir estradinių šokių.
  • Kurti giesmes

Esu sumanęs

 • Išmąstyti sandaras; Pristatyti skulptūromis
 • Aprašyti? asmenimis; Išleisti elektroninę knygutę; Išleisti lėlių namelį; Išreikšti giesmėmis; Permąstyti su įvairių pasaulėžiūrų žmonėmis
 • Apžvelgti išgyvenimus; Pristatyti drobe, vaidyba
 • Kurti savišvietos drobes Englewood ir Čikagoje; taip pat lietuviams
 • Išvystyti susijusius pragyvenimo šaltinius

Kviečiu: Kaip gyvename? Ką mąstome? Kaip mums prasmingai bendrauti?

Žr. 201205Pradžiai

20131218Pradžiai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2013 gruodžio 18 d., 08:28