调查

摘要

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.20210109Gvildenu istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 sausio 09 d., 22:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-269 eilutės:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
---------
Žr. [[Dievo tyrimai]], [[Klausimai Dievui]], [[Apžvalga]], [[Svetainės klausimai]], [[20170313Gvildenu]], [[20140203Gvildenu]], [[Pradžiai]], [[Sumanymai]], [[Trokštu išmanyti]], [[Darbai]], [[Išgyvenimai]]

'''Kaip apžvelgti klausimus, kuriuos tiriu?'''

------
>>bgcolor=#FFFFFF<<

[+++Gvildenu 调查+++]
-----------------
>>bgcolor=#FFFFC0<<
[++Šiuo metu++]

Šį puslapį perkurti kaip savo tyrimų sąsiuvinį.
* Išrašyti, dėlioti, tvarkyti svarbiausius klausimus.

-----------------

Suprasti visumą
* [[Suvestinė | Suprasti esmines sąvokas]].
** [[Suvestinė | Suvestinės]] puslapyje išskirti esminių sąvokų eigą.
** Suvestinės puslapyje sutvarkyti bendrą apžvalgą kaip meilė sieja ramybę ir įtampą.
** Išmąstyti kaip viskas išplaukia iš meilės Dievui.
** Išmąstyti besąlygiškumo ir nešališkumo dvilypumą.
** Išmastyti ramybės ir įtampos santykį.
** Nubrėžti esminių sąvokų kilmę apžvelgiantį brėžinį.
** Įvardinti visas svarbiausias sąvokas, nurodyti jų puslapius, juos tvarkyti ir derinti, kaip antai: [[asmenys]], [[savastis]], [[požiūriai]], [[požiūrių sudūrimas]].
* Permąstyti ir sutvarkyti [[Apytakos | apytakų]] puslapį.
** Apytakos puslapyje patikslinti apytakų reikšmę suvestinėje, ką keturios apytakos turi bendro, kaip jos išsiskiria ir kokie jų tarpusavio santykiai.
*** Išmąstyti kaip apytakose iš nulybės išplaukia nulybės atvaizdas ir trejybės ratas, kaip iš jų išplaukia trejybės atvaizdas.
* Peržiūrėti visų svarbiausių puslapių klausimus ir juos naujai apžvelgti.
** Aprašyti kiekvienos sąvokos svarbą.
* Ketverybę ir susijusias sąvokas išreikšti matematika.
** Pilnai suprasti [[Book/LearningYonedaLemma | Yoneda lemą]] ir susieti su ketverybe.
** Išmanyti Yates indekso teorija ir susieti su ketverybe.
** Suvokti ketverybės svarbą statistikoje.
** Sustatyti statistikos žinojimo rūmus. Remtis Norman Anderson vadovėliu.
* Suprasti [[meilės mokslas | meilės mokslą]].
** Meilės mokslo bendrus bruožus numanyti atsižvelgus į kitas tris apytakas.
** Sukurti brėžinį meilės mokslo sąvokų.
** Ištirti [[Book/BiologyDiscovery | biologijos žinojimo rūmus]], jų pagrindu apibrėžti gyvybę ir suprasti, ką reiškia gyvybę palaikyti ir puoselėti.
** Suprasti entropiją ir jos ryšį su meilės mokslu.
** Sutvarkyti ir susieti [[meilės mokslas | meilės mokslo]], [[malda | maldos]], [[meilės mokslas | meilės mokslo]], [[meilė | meilės]], [[šviesuolių bendrystė | šviesuolių bendrystės]] puslapius.
** Apmąstyti maldos nuotykius, susieti su rūpesčiais, brandomis, tapatybės kaitos aplinkybėmis.

Rašyti apžvalgą
* Rašyti knygutę [[AtsakymaiIrKlausimai | Atsakymai ir klausimai]]

[++Mano tyrimai 我的调查++]

Tvarkyti puslapius
* Perrašyti [[Klausimai Dievui | Dievo atsakymus]].
* Išrašyti savo pranešimus.
** [[http://www.ms.lt/sodas/Book/20180626Variables | A Structural Semiotic Study of How We Use Variables in Mathematics and Logic]]
** [[http://www.ms.lt/sodas/Mintys/20190620Paprie%c5%a1taravimaiDerridai | Paprieštaravimai egzistencializmo kritikui J.Derridai.]]

Viską aprėpti
* Rašyti savo [[apžvalga | apžvalgą]].
* Išmąstyti, kaip [[Suvestinė | susiveda]] keturios [[apytakos]].
* Patikslinti [[Dievas | Dievo šokį]] ir išryškinti susijusias sąvokas.
* Sandaromis išsakyti išgyvenimus ir [[išgyvenimo apytaka | jų apytaką]].
** [[http://www.ms.lt/sodas/Book/InformationIntegrationTheory | Surūšiuoti Norman Anderson tyrimus]] pagal jų išreikštus matematinius modelius.
** Apžvelgti Norman Anderson išsiaiškinimo būdus ir palyginti su jo mokslu.
** Peržiūrėti Kahneman ir Tversky rezultatus apie pasąmonę ir sąmonę ir kaip jie skirtingai [[http://www.ms.lt/sodas/Book/CognitiveBiases | iškreipia informaciją]].
** Peržiūrėti neuromokslinę knygą apie jausmus ir savaip suprasti.
** Suprasti, kaip jausmai susiję su Mobijaus transformacijomis.

Matematiką apžvelgti
* Apžvelgti visą matematiką.
* Suprasti Lie grupes ir Lie algebras.
* Suprasti Mobijaus transformacijas.

Surašyti
* Rašyti [[Įvadas į viską | Įvadą į viską]].
* Rašyi [[Šviesuoliams | Vadovėlį šviesuoliams]].

[[Skaudulynas | Parodą surengti]]
* Išmąstyti, kaip sukilimo ir Holokausto pradžios istorijoje įžvelgti ir pristatyti išgyvenimus ir jų dorovę.
* Apžvelgti šachmatų išsiaiškinimo būdus.
* Apžvelgti istorijos išsiaiškinimo būdus.
* Apžvelgti meno išsiaiškinimo būdus.

[++[[AtsakymaiIrKlausimai | Didieji klausimai 宏伟的问题]]++]

[++Mano klausimai 我的问题++]

Visko nežinojimas
* [[Gvildenu]] Surūšiuoti visus klausimus, atrinkti pagrindinius ir šalutinius.
** Kokių klausimų būna?
*** Kaip klausimai kyla iš vertybių?
*** Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
** Kaip įvairiai aprėpti ir sudėlioti savo klausimus?
*** Kaip mano klausimai susiję su vertybiniais klausimais ir su mano kertine vertybe 'gyventi tiesa'?
*** Ar klausimai susidėlioja visko padalinimais?
*** Kaip atitinkamai susidėlioja atsakymai?
*** Kaip išsiskiria, iškyla ir apytakomis susidėlioja Dievo, Mano, Tavo ir Kito klausimai?
*** Sudėlioti pagrindinius klausimus šiame puslapyje.
*** Sudėlioti šalutinius klausimus atitinkamų sąvokų puslapiuose.
**** Naujai peržiūrėti ir sutvarkyti puslapius su gvildenimų brėžiniais: [[Raida]], [[Žemėlapynas]], [[Vertybės]], [[Vertybių žemėlapis]], [[Vadovėlis]], [[Metraštis]], [[Žinynas]], [[Kelionė]]
** Kaip įvairiai ištirti visus savo klausimus?
*** Kurie klausimai svarbiausi?
*** Kaip tirti svarbiausius klausimus?
**** Kokius duomenų šaltinius kaupti?
**** Kurių mąstytojų veikalus skaityti?
* [[Klausimai Dievui]] Parengti klausimų Dievui.
** [[Dievo atsakymai]] Sudėlioti Dievo atsakymus man.
** Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
* [[Užrašai]] Sutvarkyti užrašus.

Visko žinojimas
* [[Apžvalga]] Pradėti rašyti apžvalgą ir ją plėtoti.
** Kaip viskas susiveda?
*** Kaip susidėlioja visko žinojimas?
*** Kaip susiję išvestis ir suvestis?
**** Kaip nežinojimo (išvesties) Dievą išplečia žinojimo (suvesties) Dievas?
**** Išskirti svarbiausias grindis nuo išvesties ligi suvesties.
** Apžvalgą susieti su visko žinojimu.
* [[Viską žinoti]]
** Kaip Dievas tiria mumis?
*** Kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko?
*** Kaip išsiskiria vidus ir išorė?
*** Kaip išsiskiria Dievas už mūsų ir Dievas mumyse?
** [[Knyga]] Gyvenimo knyga: Kaip (sąmoningu, amžinu gyvenimu) išgyvename visko žinojimą (gyvenimo knygą - keturias apytakas)?
*** Kaip išgyvenimo sąmoningumo didėj sąmoningumo didėjimas atitinka aplinkybių (gyvenimo knygos) sąmoningumo mažėjimą?
*** Kaip tos aplinkybės viską sudėlioja ir išsako?
** [[Dorovės tyrimas]] Visko žinojimą suvokti, kaip požiūrių grandinės atsiskleidimą.
*** Kaip požiūrių grandinės išsako sąmoningumo pakopas?
** [[Sąmoningėjimas]] Kaip sąmoningėjame?
*** Ką reiškia sąmoningėjimas?
*** Kaip iš žinojimo iškyla nežinojimas (Dievas)?
*** Koks atsakymas iššaukia klausimus? Kaip iš to išplaukia dorovė ir sandaros?
*** Kaip sąmoningėjimas susijęs su amžina branda, savęs atsisakymu, meile?
* [[Suvestinė]] Naujai išmąstyti klausimus, kaip visas mintis suvesti, kaip Dievo šokį susieti su kitomis apytakomis.
** Kaip asmenybė - savastis išplaukia iš Dievo šokio?
** [[Apytakos]] Naujai suvokti santykį tarp keturių apytakų.
*** Kokia keturių apytakų esmė ir kilmė (Dievo tyrimas, dorovė, žaidimas, taikdarystė)?
** [[Žinynas]] Išdėlioti svarbiausias sąvokas ir susijusius puslapius.
*** Kurios sąvokos yra esminės ir kaip jas suprasti?
*** Kurios sąvokos yra raktinės, iš savo kampo išvedančios, suvedančios ir išgyvenančios visas kitas? Kaip šie kampai susiję?
*** Apibrėžti: Asmenį, [[meilė | meilę]], [[Požiūriai | požiūrį]], malonę ir teisingumą.
*** Puslapiuose išsakyti svarbiausius susijusius klausimus.
** Suderinti puslapius: [[Apžvalga]], [[Suvestinė]], [[Knyga]], [[Apytakos]] ir kitus.

[[Dievas]]
* Išryškinti Dievo šokio esmę.
* Išsiaiškinti Dievo trejybės ir žmogaus trejybės sąryšius.
* Peržiūrėti ir sudėlioti visus klausimus apie Dievą.
* Išryškinti su Dievu susijusias sąvokas ir tvarkyti susijusius puslapius: [[apibrėžimas]], [[gyvenimo lygtis]], [[viena]], [[meilė]], [[šešerybė]]
* Susieti visko atvaizdus (troškimus) ir vienybės atvaizdus (visko savybes).
* Ateičiai:
** Tvarkingai surašyti ir patikslinti visas Dievo raiškas, išsiaiškinti kiekvienos raiškos prasmę.
*** Kaip Dievo raiškos išsako visą mano patirtį, kaip įsivaizduoju Dievą?
** Išryškinti Dievo šokio sandaras ir jų tarpusavio ryšius.
** Aprašyti pavyzdžius, kaip esu patyręs Dievą, kokius pasirinkimus išgyvenau.

[[Išgyvenimo apytaka]]
* [[Patirtis]] Ko galiu pasimokyti iš savo gyvenimo patirties? [[Išgyvenimai]], [[Rūpesčiai]], [[Branda]], [[Klaidos]], [[Sapnai]], [[Asmenybės]].
* [[Išgyvenimų pavyzdžiai]] Suprasti visa ką galima iš išgyvenimų pavyzdžių.
** Kiekvienu kampu apžvelgti išgyvenimų pavyzdžius ir nušviesti juos atitinkama sandara.
*** Kokius derinius išgyvenimas sustato?
*** Kaip deriniai suderina Dievo ir žmogaus valias?
* [[Išgyvenimai]] Nusakyti visus įmanomus išgyvenimus.
** Kaip išgyvenime suveikia dorovė, geros valios pratimo sustatymas ir atlikimas, sąmonės ir pasąmonės santykiai, šviesuolio branda, klausimas "Koks esu?"
** Kiekvieną išgyvenimą pavaizduoti brėžiniu.
** Išryškinti išgyvenimų eigą, jų dalis ir klodus, pažymėti pasirinkimus.
* Kas daugiau yra gyvenime be išgyvenimų?
** Kaip susiję paskiri išgyvenimai?
* [[Išgyvenimo apytaka]] Išmąstyti išgyvenimo apytaką, išsakančią visa, ką išgyvename.
** Kaip grynasis sąmoningumas toliau plėtoja Dievo šokį?
** [[Dorovės tyrimas]] Kaip apytaka išplaukia iš dorovės?
*** Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?
**** Koks ryšys tarp nežinančios sąmonės (dorovės, išeities taško) ir žinančios pasąmonės (elgesio, suvesties taško)?
*** [[Svarba]] Kaip dorovė remiasi svarbos nustatymu?
*** [[Rūpesčiai]] Kaip dorovė remiasi rūpesčiais?
*** Kaip dorovė remiasi branda?
**** [[Pasirinkimai]] Dorove nagrinėti pasirinkimus, tiek savo gyvenime, tiek istorijoje.
**** Kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu?
**** Kaip renkamės gyventi aukščiau ar žemiau?
**** [[Kalbos]] Pasirinkimais išmąstyti tris kalbas.
**** Išaiškinti pasirinkimų svarbą matematikoje.
*** Išmąstyti keturias vienumo sampratas.
** Apibūdinti, ką išgyvename?
** Kaip mūsų gyvenimas susideda iš išgyvenimų?
** Kaip apytaką išsako trys kalbos ir kitos sandaros?
*** Sudėlioti visus išgyvenimų nagrinėjimo kampus ir jų sandaras.
*** Nuotaikų permainas susieti su Möbijaus transformacijomis ir išsiaiškinti pasekmes sandaroms.
*** Išsakyti netroškimus: [[poreikiai | poreikius]], [[abejonės | abejones]], [[lūkesčiai | lūkesčius]], [[vertybės | vertybes]].
** [[Sandarų tyrimas]] Kaip dorove suprasti, apibrėžti, išvesti ir susieti mūsų gyvenimą išsakančias sandaras?
*** [[Dievo įsakymai]]: [[Permainos]], [[Pertvarkymai]], [[Ženklų savybės]]. Kaip Dievo įsakymas grindžia dorovę?
*** [[Netroškimai]]: [[Poreikiai]], [[Abejonės]], [[Lūkesčiai]], [[Vertybės]].
*** [[Kitas]] Atjautas:
*** [[Padalinimai]] ([[šešerybė]] ir jos atvaizdai, [[septynerybė]] ir jos atvaizdai, [[Atvaizdai]], [[Aplinkybės]].
**** [[Padalinimų ratas]]: padalinimai, veiksmai, lygtys, sąmonė ir pasąmonė.
*** [[Kalbos]]: [[Pagrindimas]], [[Įvardijimas]], [[Pasakojimas]]. Ir kalbos kilmė.
**** [[Smegenys]] Kaip dirba smegenys?
** Peržiūrėti, ką Dievas man yra kalbėjęs apie pasirinkimų malūną, dorovę ir išgyvenimus.
** Nurašyti ir apmąstyti savo pranešimą apie Jacques Derrida.
* Sutvarkyti su išgyvenimo apytaką susijusius puslapius. Jų mintis perdėlioti išgyvenimo eigos ar išgyvenimų apytakos pagrindu: [[dorovės tyrimas]], [[pasirinkimų malūnas]], [[sąmoningumas]], [[sąmoningėjimas]], [[žinojimas]], [[vertybės]]
* Ateičiai:
** Aprašyti dar 90 savo išgyvenimų.
** Aprašyti savo nuotaikas, jas ištirti.

[[Žinojimo rūmai]]
* Išmąstyti žinojimo rūmų reikšmę.
** [[Išsiaiškinimai]] Patikslinti, kas yra išsiaiškinimas?
** Kaip klausimai atsakomi?
* [[Book/MathResearch | Math Research]] Kaip iš matematikos žinojimo rūmų išsivysto matematikos šakos, sąvokos, klausimai, įrodymai ir tvirtinimai?
** [[Book/MapOfMath | Map of Math]] Kaip išsiplėtoja matematikos šakos?
* Patikslinti matematikos žinojimo rūmus.
** Nurašyti savo pranešimą apie kintamųjų semiotiką.
** Išsiaiškinti kodėl yra keturios klasikinės Lie šeimos.
*** Suprasti sąryšį tarp kompleksinės Lie grupės ir jos realiųjų pavidalų.
*** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemos {$A_1$}, Lie algebrų {$\mathfrak{su}(2)$}, {$\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$}, ir Lie grupių {$SU(2)$} bei {$SL(2,\mathbb{C})$}.
**** Susieti su Mobijaus transformacijomis ir su nuotaikų permainomis.
*** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemos {$A_2$}, Lie algebrų {$\mathfrak{su}(3)$}, {$\mathfrak{sl}(3,\mathbb{C})$}, ir Lie grupių {$SU(3)$} bei {$SL(3,\mathbb{C})$}.
*** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemos {$A_{n-1}$}, Lie algebrų {$\mathfrak{su}(n)$}, {$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$}, ir Lie grupių {$SU(n)$} bei {$SL(n,\mathbb{C})$}.
*** Suprasti sąsajas tarp šaknų sistemų {$A_{n}$}, {$B_{n}$}, {$C_{n}$} bei {$D_{n}$} ir atitinkamų Lie algebrų bei Lie grupių.
**** Pasimokyti Hopf algebrų.
*** Suprasti kaip būtent kompaktinės Lie grupės grindžia geometrijas.
**** Kas yra geometrija? Ir kaip ją išreiškia Mobijaus transformacijos?
*** Savo pranešimą apie klasikinių Lie šeimų kombinatoriką išversti į anglų kalbą, vis papildyti naujais atradimais, ir jo pagrindu parengti straipsnį.
** Suprasti kaip Yoneda lema išsako ketverybę.
*** Suprasti kaip Yates indeksų teorema išsako ketverybę ir kaip ji susijusi su Yoneda lema.
** Išmąstyti, kaip tirti vienanarį lauką {$F_1$} ir susieti su Dievo šokiu.
* Nusakyti įvairiausius žinojimo rūmus
** Nusakyti fizikos žinojimus rūmus.
** Susieti matematikos žinojimo rūmus ir fizikos žinojimo rūmus.
** Nusakyti smegenų mokslo žinojimo rūmus.
** Nusakyti Vilniaus Gaono žinojimo rūmus.
** Nusakyti šachmatų žinojimo rūmus.
* Kaip išsivysto įvairiausi žinojimo rūmai?
** Kaip žinojimo rūmai atspindi pažinovą?
** Kaip asmenybės žinojimo rūmai atspindi jos kertinę vertybę?
** Kaip skirtingi žinojimo rūmai išplaukia iš žaidimų?
*** Kaip šachmatų žinojimo rūmai atskleidžia žaidimų prasmę?

[[Meilės mokslas]]
* Kaip puoselėti [[Šviesuolių bendrystė | šviesuolių bendrystę]]?
** [[Dievo tyrimai | Dievo tyrimai]] Kaip mums vienas kitą labiau mylėti?
*** Kaip mes ir Dievas pereiname nuo savo Dievo į visų Dievą, mūsų Dievą?
* [[Malda]]
** Kaip viskas susiklauso?
*** Kaip suveikia maldos?
*** Kaip šachmatų figūros viena kitą palaiko ar nepalaiko?
** Kaip tirti visuomenę, santykį tarp asmens ir bendruomenės, sąmonės ir pasąmonės (kalbos, atminties, aplinkos), smegenų pusrutulius, greitą ir lėtą mąstymą, informacijos integravimo teoriją?
** Ką galima sužinoti tiriant rūkorius ir nerūkorius?
* Ieškoti teigiamų žmonių su kuriais bendrauti ir bendradarbiauti.
** Įsiklausyti į juos, ką jiems reiškia jųjų išgyvenimai?
** [[Dirbtuvės]] Ateičiai: Kokias dirbtuves rengti tirti šviesuolių klausimus?
*** [[Paroda]] Ateičiai: Dirbtuves palaikyti meno parodomis.
* [[Šviesuoliams]] Kokį vadovėlį rašyti šviesuoliams?
** Kokius pratimus siūlyti šviesuoliams Alytuje ir kitur?
** Vis pasimokyti, kas šviesuoliams naudinga?
* [[http://www.selflearners.net | www.selflearners.net]] svetainę kurti kaip terpę, kurioje kiti galėtų kartu su manimi tirti savo klausimus, taip pat vystyti bendrus mokslinius sumanymus.
** Svetainėje kaupti duomenis tyrimams.
** Svetainėje pristatyti savo mokslinius pranešimus, juos paremti susijusiais tyrimais.
** Ateičiai: Sudaryti sąrašą rašytinų [[straipsniai | straipsnių]]. Jų temas plėtoti SelfLearners.net svetainėje. Aprašyti susijusias sandaras.
** Ateičiai: Savo mintis pavaizduoti piešiniais ir menais, jais papildyti svetainę ir vadovėlį.
* Mokytis taikdarystės kartu su kitais.
** [[Taika/Mokykla | Taikdarystė]] Apžvelgti sumanymus taikdarystės veiklai.
** Kaip sutaikyti žmones, ypač norinčius susitaikyti?
** Mąstyti ir veikti plačiau, kokie visuomenėje didžiausi iššūkiai.

>>bgcolor=#FFECC0<<
----------------
''2016.01.28 D: Aš gyvenu tavimi ir atveriu tau gražias mintis. Tad mąstyk kaip mudu vienas kitą mąstome, kaip atsiveria mūsų klausimai ir atsakymai. Tai kelias į žinojimą, į šviesuolių bendrystės pagrindimą ir išplėtimą.''
----------------
>><<

20210109Gvildenu


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 09 d., 22:41