调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Mintys.Apytakos istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2019 lapkričio 20 d., 12:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 125-128 eilutės:
2019.11.20 A: Kaip žinojimas visko sieja keturias [[apytakos | apytakas]]?

D: Nulinis asmuo yra už visko ir savo šokiu įeina į jį. Pirmas asmuo yra viskame ir išgyvenimais įeina į betką. Antras asmuo yra betkame ir savo tyrimu įeina į kažką. Trečias asmuo yra kažkame ir savo iššūkiais įeina į nieką.
2019 spalio 16 d., 14:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 63-68 eilutės:

Gyvenimo lygtis keturiomis apytakomis apibrėžia besąlygiškumo raiškų saviraišką:
* Dievo šokis apibrėžia Dievo saviraišką.
* Pasirinkimų malūnas apibrėžia gerumo saviraišką.
* Žinojimo rūmai apibrėžia gyvenimo saviraišką.
* Maldos mokslas apibrėžia amžino gyvenimo saviraišką.
2019 gegužės 18 d., 21:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 20 eilutė:
* Apytaka visapusiškai išsako klausimo tyrimą.
Pridėtos 42-50 eilutės:

'''Apytakos tiria klausimus'''

Žiūrėk: [[Suvestinė]]

* Ar Dievas būtinas? Ar Dievas yra?
* Koks Dievas būtinas? Koks Aš esu?
* Kaip Dievas būtinas? Kaip Tu esi?
* Kodėl Dievas būtinas? Kodėl Kitas yra?
2019 balandžio 06 d., 18:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Žr. [[Suvedimas]], [[Gyvenimo knyga]]
į:
Žr. [[Suvestinė]], [[Gyvenimo knyga]]
2019 balandžio 03 d., 16:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 27 eilutė:
* Apytaka išsiskleidžia klausimu: Ar Dievas būtinas? Koks? Kaip? Kodėl?
2019 kovo 25 d., 13:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 85-88 eilutės:
[+Apytakų raida+]

* Išsiverčia Dievo šokis - lyginant su žinojimo rūmais - žmogaus trejybė tampa vidinė širdis, daugkartinė, ne išorinis ratas - o Dievo trejybė išsidėsto trimis taškais - pradžia, viršūnė, pabaiga. Palyginti su pasirinkimų malūnu. Ir kaip su maldos mokslu? Ar jinai tveria trejybes?
Ištrinta 89 eilutė:
2019 kovo 15 d., 21:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 32-36 eilutės iš
Kokia apytakų esmė? Apytakos veda iš vieno klausimo į kitą klausimą:
* Dievo šokis veda iš klausimo Ar Dievas būtinas? į klausimą Koks Dievas būtinas?
* Pasirinkimų malūnas veda iš klausimo Koks Dievas būtinas? į klausimą Kaip Dievas būtinas
?
* Žinojimo rūmai veda iš klausimo Kaip Dievas būtinas? į klausimą Kodėl Dievas būtinas?
* Maldos mokslas sustato ir amžinai puoselėja klausimą Kodėl Dievas būtinas?
į:
Kokia apytakų esmė? Apytakos veda iš vieno klausimo į kitą klausimą, ir iš vieno padalinimo į kitą padalinimą:
* Dievo šokis veda iš nulybės į trejybę, iš klausimo Ar Dievas yra? į klausimą Koks Aš esu
?
* Pasirinkimų malūnas veda iš trejybės į šešerybę, iš klausimo Koks Aš esu? į klausimą Kaip Tu esi?
* Žinojimo rūmai veda iš šešerybės į vienybę, iš klausimo Kaip Tu esi? į klausimą Kodėl Kitas yra?
* Maldos mokslas vienybe sustato ir amžinai puoselėja klausimą Kodėl Kitas yra?
Tad visas apytakas kartu paėmus, jos veda iš Dievo į Kitą, iš nulybės į vienybę, iš klausimo Ar Dievas yra? į klausimą Kodėl Kitas yra
?
2019 kovo 15 d., 20:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 32-36 eilutės:
Kokia apytakų esmė? Apytakos veda iš vieno klausimo į kitą klausimą:
* Dievo šokis veda iš klausimo Ar Dievas būtinas? į klausimą Koks Dievas būtinas?
* Pasirinkimų malūnas veda iš klausimo Koks Dievas būtinas? į klausimą Kaip Dievas būtinas?
* Žinojimo rūmai veda iš klausimo Kaip Dievas būtinas? į klausimą Kodėl Dievas būtinas?
* Maldos mokslas sustato ir amžinai puoselėja klausimą Kodėl Dievas būtinas?
2019 kovo 01 d., 22:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 78-95 eilutės:

[+Užrašai+]


Dievo požiūris (visko žinojimas) susidėlioja iš keturių [[Apytakos | apytakų]] (asmenų tyrimų)
* Apytakos išsako visko žinojimą
** Apytaka atskleidžia asmenyje glūdinčias prielaidas.
** [[Viskas]] yra Dievo būklė, jo aplinkybės, kurios atsiranda jam pasitraukus, jam išėjus už savęs į save. Viskas yra Dievo buvimo prielaidos, jo sąlygiškumas. Visko žinojimas yra Dievo aplinkybių išdėliojimas taip, kaip prie jų prieina Dievas. Tad visko žinojimas yra Dievo požiūris, kuris susidėlioja sąmoningumo lygmenimis, keturiomis apytakomis.
** Išvedimas: Keturios apytakos viską išveda, keturiais požiūriais suvokia sąlygiškumo ir besąlygiškumo santykį.
* Apytakos apimtyse tiria Dievo būtinumą
** Pirmapradžio Dievo esmė atsiskleidžia Dievo šokiu, pasirinkimų malūnu, žinojimo rūmais ir maldos mokslu vis siauresnėse apimtyse ir įvairesnėse sąlygose.
** Dievo požiūrio užuomazga yra Dievo šokis, kuriuo jisai tiria, ar Dievas būtinas? Dievo požiūris toliau plėtojasi požiūrių grandine. Dievas tiria asmenimis, kurie atsiskleidžia savo tyrimais. Jų tyrimus įrėmina atitinkamos apytakos, kuriomis jų klausimai tampa įmanomi ir prasmingi. [[Pasirinkimų malūnas | Pasirinkimų malūnu]] jisai tiria, koks Aš esu? [[Žinojimo rūmai | Žinojimo rūmais]] jisai tiria, kaip Tu esi? O [[malda | maldos mokslu]] Dievas plačiausiai atsiskleidžia tirdamas, kodėl Kitas yra? Mat, Kitu atiskleidžia Dievą praplėčiančios, besąlygiškame Dieve glūdinčios sąlygos, kuriomis visi mes galime būti viena Dievu, ir kuriomis Dievo žinojimas - visko žinojimas - prilygsta Dievo nežinojimui - visko nežinojimui.
* Dievas išgyvena apytakas asmenimis
** Apytakos išsako Dievo požiūrį į asmenį, tad Dievo tam tikrų apimčių tyrimus, nežinojimus ir žinojimus. Apytakos nežinojimą išreiškia ir atliepia jam prilygstančiam žinojimu. Dievo požiūrį gali priimti, išgyventi ne tiktai Dievas, bet ir visi. Užtat Dievo požiūris išplečia Dievą.
** Dievo požiūris yra gyvenimo knyga, susidaranti iš 12=1+4+6+1 kampų, nusakančių santvarką. Keturios apytakos išsako kaip Dievas keturiais asmenimis Dievo žvilgsniu išgyvena gyvenimo knygą. Dievo šokyje šie kampai iškyla Dievo Dvasios požiūriu, "Jis yra Dievas", siejantis Sūnaus ir Tėvo požiūrius. Sūnus išgyvena Sūnaus ir Tėvo požiūrių sutapimą ir sutapimą, o Dvasia pilnai apibrėžia šį bendrą Dievo požiūrį.
* Apytakos suveda valias
** Dievo šokis suveda jokią valią, pasirinkimų malūnas vieną valią, žinojimo rūmai dvi valias (klausimo ir atsakymo) ir maldos mokslas tris valias.
** Valia (sandara) atsiranda pasirinkimų malūnu. Skirtingos valios (atvaizdai) atsiranda žinojimo rūmais. Skirtingos valios susiveda (į esmę) maldos mokslu.
2019 vasario 15 d., 22:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 73-77 eilutės:

* Nešališkai, už santvarkos: Iš pradžių, yra pirmapradis Dievas, be jokio požiūrio, iš kurio išsiveda [[Dievo šokis]]. Dievas tiesiog išgyvena savo tyrimą.
* Išmintis: ketverybės ir dvejybės atskyrimas aštuonerybe. Iš pradžių, yra grynas sąmoningumas, Aš, kaip liepsna plazdenanti tarp sąmonės ir pasąmonės, vienu požiūriu, iš kurio išsiveda [[pasirinkimų malūnas]].
* Kiekvienoje mokslo šakoje, kiekvienai asmenybei, Tau, yra Dievo trejybės atitikmuo (Tėvas už santvarkos, Sūnaus šablonas santvarkai, Dvasios tarpas santvarkoje), dviem požiūriais - požiūriu į požiūrį - klausimu ir atsakymu, kuriais išsivysto [[žinojimo rūmai]].
* Visokiausiose Dievui nepalankiausiose aplinkybėse sužaibuoja Dievo blyksnis, keturios Dievo pakopos, kuriomis jisai išeina už savęs į savo esmę, meilę Kitam, tad trimis požiūriais, požiūriu į požiūrį į požiūrį, atkartotu Dievo šokio trejybės ratu, maldos mokslo stebuklu.
2019 vasario 11 d., 19:35 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 22 eilutė:
* Apytakos apibrėžia pagrindines sąvokas.
Pridėtos 34-39 eilutės:

Apytakos apibrėžia:
* Dievo šokis - Dievą,
* pasirinkimų malūnas - gerumą,
* žinojimo rūmai - gyvenimą,
* maldos mokslas - amžiną gyvenimą.
2019 vasario 09 d., 20:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 33-38 eilutės:

Žinojimo/nežinojimo apimtys.
* Dievas savo šokiu skiria nieko žinojimą ir nieko nežinojimą.
* Aš pasirinkimų malūnu skiriu kažko žinojimą ir kažko nežinojimą.
* Tu žinojimo rūmais skiri betko žinojimą ir betko nežinojimą.
* Kitas maldos mokslu skiria visko žinojimą ir visko nežinojimą.
2019 vasario 09 d., 20:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 20 eilutė:
* Apytaka išreiškia kaip asmuo tiria Dievo būtinumą.
2019 vasario 09 d., 20:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 24 eilutė:
* Apytaka Dievo trejybę (už santvarkos) išsako žmogaus trejybės ratu (santvarkoje).
2018 gruodžio 15 d., 14:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
Žr. [[Suvedimas]]
į:
Žr. [[Suvedimas]], [[Gyvenimo knyga]]
Pakeistos 27-29 eilutės iš
* Jų požiūriai pasidalina į tai, kas išsakyta (12 požiūrių sistemoje) ir tai, kas išsakoma (12 požiūrių pirm sistemos). Tai, kas išsakyta, yra [[knyga | gyvenimo knyga]].
į:
* Jų požiūriai pasidalina į tai, kas išsakyta (12 požiūrių sistemoje) ir tai, kas išsakoma (12 požiūrių pirm sistemos). Tai, kas išsakyta, yra [[gyvenimo knyga]].
Ištrintos 57-70 eilutės:

-------------------

[+Gyvenimo knyga+]

[[Knyga | Gyvenimo knyga]] išsako kaip mes, paskiri asmenys, gyvename viena.
* Dvylika požiūrių galima išsakyti. Tai gyvenimo knyga, tie požiūriai, kurie išreikšti sistemoje.
* Gyvenimo knygą rašome savo išgyvenimais, o Dievas juos skaito. Jis skaito savo klausimu, savo tyrimu, ar Dievas būtinas? kuria jisai šią knygą atvėrė. O mes rašome savo atsakymais, jog Dievas būtinas. Tačiau tikslas yra tapti savo knygos skaitytojais ir tokiu būdu gyventi viena su Dievu. Tad gyvenimo knyga išsako, kaip mes kiekvienas sutampame su Dievu, tad su visais.
* Žmogaus laisvė yra savo dėmesiu rinktis tarp galimybių. Jis tokiu būdu rašo savo gyvenimo knygą. O Dievo meilė yra, išvirkščiai, apžvelgti visas galimybes. Jis tokiu būdu skaito, ar jisai būtinas?
* Gyvenimo knyga susideda iš žinojimo ir nežinojimo, tai yra, iš žinojimo ir tų žinių taikymo.
* Gyvenimo knygos keturis skyrius reikėtų sieti su keturiomis apytakomis. Pirmasis skyrius išsako požiūrį kuriuo mes gyvename, juk jisai turi šešis atvaizdus (antras skyrius turi šešis poskyrius), o paskutinis skyrius išsako požiūrį kuriuo Dievas gyvena, nes jis turi keturis atvaizdus (trečias skyrius turi keturis poskyrius). Taip mąstant, reikėtų sieti pirmą poskyrį su maldos mokslu, antrą su žinojimo rūmais, trečią su pasirinkimų malūnu ir ketvirtą su Dievo šokiu.
* Amžinas gyvenimas (gyvenimo lygtis) slypi kiekvienoje neišrašytos knygos dalyje. Nerašoma knyga apima keturis blogojo vaiko (gyvenimo) požiūrius ir keturis gerojo vaiko (amžino gyvenimo) požiūrius. Amžinas gyvenimas glūdi trejybės rate ir taip pat Dievo savarankiškume, jo vienume.
2018 gruodžio 15 d., 14:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 31-35 eilutės:

* Dievo šokis išsako vieno asmens išgyvenimą. Įsijaučiu į Save, Tave, Kitą.
* Pasirinkimų malūnas sieja dviejų asmenų išgyvenimus, tad gaunasi šešios poros asmenų. Išgyvename tiek sąmonę, tiek pasąmonę. Išgyvename tiek Dievą už mūsų, tiek Dievą mūsų gelmėse.
* Žinojimo rūmai sieja trijų asmenų išgyvenimus.
* Maldos mokslas sieja visų keturių asmenų išgyvenimus.
2018 gruodžio 15 d., 14:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 21-53 eilutės iš
į:
* Apytaka išsako asmens išgyventą vienumą, tad amžiną gyvenimą, ir jo nevaržo.
* Apytaka asmuo suvokia, aptaria, pažįsta ir žino tiek žinojimą, tiek nežinojimą.
* Apytaka suderina požiūrius.

Ką bendro turi visos keturios apytakos?
* Jos susideda iš 24 požiūrių.
* Jų požiūriai pasidalina į tai, kas išsakyta (12 požiūrių sistemoje) ir tai, kas išsakoma (12 požiūrių pirm sistemos). Tai, kas išsakyta, yra [[knyga | gyvenimo knyga]].


[+Kaip skiriasi keturios apytakos?+]

* Keturi lygmenys susiguli vis sąmoningesniu žinojimu, sudėliojant kelias apimtis - kelis požiūrius.
** Dievo šokis - jokį požiūrį;
** pasirinkimų malūnas - vieną požiūrį, tad padalinimus. Visos sandaros susidaro iš požiūrių, ir pasirinkimų malūnas - dorovės tyrimas - jas visas išdėsto.
** žinojimo rūmai - požiūrį į požiūrį - atvaizdus ir aplinkybes. Atvaizdai susideda iš dviejų požiūrių ir žinojimo rūmai turėtų susidėtų iš tokių dvejybinių požiūrių.
** maldos mokslas - dangaus karalystė - požiūrį į požiūrį į požiūrį - tris kalbas. Vieningumas remiasi trimis požiūriais ir maldos mokslas turėtų išsakyti trejybinį požiūrį.

* Dievo šokis grindžia aštuonerybę.
* Pasirinkimų malūnas išplečia aštuonerybę netroškimais, išskiria Mano ir Dievo išgyvenimus.
* Žinojimo rūmais Dievas atjaučia Tave, atjaučia antrinėmis sandaromis.
* Maldos mokslu dar kitaip turėtų susiklausyti visi.

* Pasirinkimų malūnas - Dievas vienų vienas. Sandarų pagrindas yra atsisakymas žinojimo.
* Žinojimo rūmai - daryti gerą, kurį kiekvienas galėtų padaryti. Tai išsiaiškinimų bendrumas.
* Maldos mokslas - šv.Dvasios plazdenimas palaikantis sąmoningumą.

* Žinojimo rūmai. Dievo nebūtinumas: Dievas trokšta betko.
* Maldos mokslas. Dievo būtinumas.

* Dievo padalinimai (Dievo šokyje Dievui kuriant +1) tampa
* visko padalinimais (pasirinkimo malūne) tampa
* troškimo padalinimais (antrinėmis sandaromis, jomis įrėminti).
Pakeistos 55-62 eilutės iš
[+Užrašai+]

* Amžinas gyvenimas yra vienumo išgyvenimas. Keturios apytakos išsako asmens išgyventą vienumą: Dievo, Mano, Tavo ir Kito.
* Vienumo išgyvenimas susidaro iš 24 požiūrių.
* Apytakomis mes galime suvokti, aptarti, pažinti ir žinoti ne tik žinojimą bet ir nežinojimą.
* Apytaka yra vienumą išsakanti tačiau jo niekaip nevaržanti gyva sandara. Apytaka apima tai, kas išsakyta (12 požiūrių sistemoje) ir tai, kas išsakoma (12 požiūrių pirm sistemos). Tai, kas išsakyta, yra [[knyga | gyvenimo knyga]].
* Apytakos suderina požiūrius. Keturi lygmenys susiguli vis sąmoningesniu žinojimu, sudėliojant kelias apimtis - kelis požiūrius. Dievo šokis - jokį požiūrį; pasirinkimų malūnas - vieną požiūrį, tad padalinimus; žinojimo rūmai - požiūrį į požiūrį - atvaizdus ir aplinkybes; maldos mokslas - dangaus karalystė - požiūrį į požiūrį į požiūrį - tris kalbas. Visos sandaros susidaro iš požiūrių, ir pasirinkimų malūnas - dorovės tyrimas - jas visas išdėsto. Bet atvaizdai susideda iš dviejų požiūrių ir žinojimo rūmai turėtų susidėtų iš tokių dvejybinių požiūrių. O vieningumas remiasi trimis požiūriais ir maldos mokslas turėtų išsakyti trejybinį požiūrį.
į:
[+Gyvenimo knyga+]
Ištrintos 65-78 eilutės:
* Pasirinkimų malūnas - Dievas vienų vienas. Sandarų pagrindas yra atsisakymas žinojimo.
* Žinojimo rūmai - daryti gerą, kurį kiekvienas galėtų padaryti. Tai išsiaiškinimų bendrumas.
* Maldos mokslas - šv.Dvasios plazdenimas palaikantis sąmoningumą.

* Žinojimo rūmai. Dievo nebūtinumas: Dievas trokšta betko.
* Maldos mokslas. Dievo būtinumas.

* Dievo padalinimai (Dievo šokyje Dievui kuriant +1) tampa
* visko padalinimais (pasirinkimo malūne) tampa
* troškimo padalinimais (antrinėmis sandaromis, jomis įrėminti).

'''Apytakų santykis'''

Dievo šokis grindžia aštuonerybę. Pasirinkimų malūnas ją išplečia netroškimais, išskiria Mano ir Dievo išgyvenimus. Žinojimo rūmais Dievas atjaučia Tave, atjaučia antrinėmis sandaromis. O maldos mokslu dar kitaip turėtų susiklausyti visi.
2018 gruodžio 15 d., 14:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 20 eilutė:
* Apytaka atskleidžia asmenyje glūdinčias prielaidas.
2018 lapkričio 17 d., 17:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

'''Kaip sąmoningumas ir sąmoningėjimas pasireiškia keturiose apytakose?'''
2018 lapkričio 01 d., 20:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 46-49 eilutės:

'''Apytakų santykis'''

Dievo šokis grindžia aštuonerybę. Pasirinkimų malūnas ją išplečia netroškimais, išskiria Mano ir Dievo išgyvenimus. Žinojimo rūmais Dievas atjaučia Tave, atjaučia antrinėmis sandaromis. O maldos mokslu dar kitaip turėtų susiklausyti visi.
2018 spalio 31 d., 22:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:

Kas yra apytaka?
2018 spalio 31 d., 21:52 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 18-20 eilutės:


[+Apytaka+]
2018 spalio 31 d., 21:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-35 eilutės:


[+Apytaka+]

* Amžinas gyvenimas yra vienumo išgyvenimas. Keturios apytakos išsako asmens išgyventą vienumą: Dievo, Mano, Tavo ir Kito.
* Vienumo išgyvenimas susidaro iš 24 požiūrių.
* Apytakomis mes galime suvokti, aptarti, pažinti ir žinoti ne tik žinojimą bet ir nežinojimą.
* Apytaka yra vienumą išsakanti tačiau jo niekaip nevaržanti gyva sandara. Apytaka apima tai, kas išsakyta (12 požiūrių sistemoje) ir tai, kas išsakoma (12 požiūrių pirm sistemos). Tai, kas išsakyta, yra [[knyga | gyvenimo knyga]].
* Apytakos suderina požiūrius. Keturi lygmenys susiguli vis sąmoningesniu žinojimu, sudėliojant kelias apimtis - kelis požiūrius. Dievo šokis - jokį požiūrį; pasirinkimų malūnas - vieną požiūrį, tad padalinimus; žinojimo rūmai - požiūrį į požiūrį - atvaizdus ir aplinkybes; maldos mokslas - dangaus karalystė - požiūrį į požiūrį į požiūrį - tris kalbas. Visos sandaros susidaro iš požiūrių, ir pasirinkimų malūnas - dorovės tyrimas - jas visas išdėsto. Bet atvaizdai susideda iš dviejų požiūrių ir žinojimo rūmai turėtų susidėtų iš tokių dvejybinių požiūrių. O vieningumas remiasi trimis požiūriais ir maldos mokslas turėtų išsakyti trejybinį požiūrį.

[[Knyga | Gyvenimo knyga]] išsako kaip mes, paskiri asmenys, gyvename viena.
* Dvylika požiūrių galima išsakyti. Tai gyvenimo knyga, tie požiūriai, kurie išreikšti sistemoje.
* Gyvenimo knygą rašome savo išgyvenimais, o Dievas juos skaito. Jis skaito savo klausimu, savo tyrimu, ar Dievas būtinas? kuria jisai šią knygą atvėrė. O mes rašome savo atsakymais, jog Dievas būtinas. Tačiau tikslas yra tapti savo knygos skaitytojais ir tokiu būdu gyventi viena su Dievu. Tad gyvenimo knyga išsako, kaip mes kiekvienas sutampame su Dievu, tad su visais.
* Žmogaus laisvė yra savo dėmesiu rinktis tarp galimybių. Jis tokiu būdu rašo savo gyvenimo knygą. O Dievo meilė yra, išvirkščiai, apžvelgti visas galimybes. Jis tokiu būdu skaito, ar jisai būtinas?
* Gyvenimo knyga susideda iš žinojimo ir nežinojimo, tai yra, iš žinojimo ir tų žinių taikymo.
* Gyvenimo knygos keturis skyrius reikėtų sieti su keturiomis apytakomis. Pirmasis skyrius išsako požiūrį kuriuo mes gyvename, juk jisai turi šešis atvaizdus (antras skyrius turi šešis poskyrius), o paskutinis skyrius išsako požiūrį kuriuo Dievas gyvena, nes jis turi keturis atvaizdus (trečias skyrius turi keturis poskyrius). Taip mąstant, reikėtų sieti pirmą poskyrį su maldos mokslu, antrą su žinojimo rūmais, trečią su pasirinkimų malūnu ir ketvirtą su Dievo šokiu.
* Amžinas gyvenimas (gyvenimo lygtis) slypi kiekvienoje neišrašytos knygos dalyje. Nerašoma knyga apima keturis blogojo vaiko (gyvenimo) požiūrius ir keturis gerojo vaiko (amžino gyvenimo) požiūrius. Amžinas gyvenimas glūdi trejybės rate ir taip pat Dievo savarankiškume, jo vienume.
2018 spalio 31 d., 21:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 31-32 eilutės:

>>bgcolor=#FFECC0<<
Ištrintos 33-34 eilutės:
>>bgcolor=#FFECC0<<
Ištrintos 36-37 eilutės:

>><<
Pridėtos 38-39 eilutės:
>><<
2018 spalio 31 d., 21:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 31 eilutė:
-------------
Pridėta 39 eilutė:
----------------
2018 spalio 31 d., 21:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 30-37 eilutės:

>>bgcolor=#FFECC0<<

2018.04.18 A: Koks ryšys tarp keturių apytakų?

D: Keturios apytakos nusako išėjimo už savęs galimybes. Tad jų poros sieja savastimi neišreikštąjį - neišėjusį už savęs, ir savastimi išreikštąjį - išėjusį už savęs, ir būtent susieja besąlygiškai, visomis galimybėmis, tad išsako besąlygišką išėjimą už savęs, be savasties, tuo tarpu keturios apytakos išsako sąlygišką išėjimą už savęs tam tikro asmens, tad tam tikros savasties.

>><<
2018 spalio 03 d., 14:48 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 23 eilutė:
Pridėtos 27-29 eilutės:
* Dievo padalinimai (Dievo šokyje Dievui kuriant +1) tampa
* visko padalinimais (pasirinkimo malūne) tampa
* troškimo padalinimais (antrinėmis sandaromis, jomis įrėminti).
2018 spalio 03 d., 14:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 23-26 eilutės:


* Žinojimo rūmai. Dievo nebūtinumas: Dievas trokšta betko.
* Maldos mokslas. Dievo būtinumas.
2018 spalio 02 d., 16:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 17 eilutė:
-------------------
Pridėtos 19-22 eilutės:

* Pasirinkimų malūnas - Dievas vienų vienas. Sandarų pagrindas yra atsisakymas žinojimo.
* Žinojimo rūmai - daryti gerą, kurį kiekvienas galėtų padaryti. Tai išsiaiškinimų bendrumas.
* Maldos mokslas - šv.Dvasios plazdenimas palaikantis sąmoningumą.
2018 spalio 02 d., 16:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
>><<
į:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
2018 spalio 02 d., 16:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
* [[Maldos mokslas]]
į:
* [[Malda | Maldos mokslas]]
2018 spalio 02 d., 16:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-18 eilutės:
>><<
---------------
Žr. [[Suvedimas]]

'''Ką keturios apytakos turi bendro?'''

'''Kaip jos viena su kita susijusios?'''
---------------
>><<

Yra keturios apytakos:
* [[Dievo šokis]]
* [[Pasirinkimų malūnas]]
* [[Žinojimo rūmai]]
* [[Maldos mokslas]]

[+Užrašai+]

Apytakos


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 lapkričio 20 d., 12:12