神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.AtsakymaiIrKlausimai istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 vasario 08 d., 16:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-57 eilutės iš
Tuo tarpu puslapyje [[Suvestinė]] apžvelgiu atsakymus, o puslapyje [[Gvildenu]] apžvelgiu klausimus.
į:
Tuo tarpu puslapyje [[Suvestinė]] apžvelgiu atsakymus, o puslapyje [[Gvildenu]] apžvelgiu klausimus.

[++答案++]

Sau pasidarau sąrašą atsakymų, apie kuriuos galėčiau kažką parašyti.

Užmojis
* Užsimojimas viską žinoti
* Apsišvietimas
* Valios ugdymas
Sandaros
* Viskas
* Padalinimai, atvaizdai, aplinkybės
* Padalinimų ratas
* Poreikių tenkinimai
* Dvejonės abejonėms
* Lūkesčiai ir jauduliai
* Aštuongubas kelias - malda "Tėve mūsų"
[[Kalbos]]
* Pasakojimo kalba
* Geros valios pratimai
Sudėtinės sandaros
* Gyvenimo lygtis
* 6+4 pirminės ir antrinės sandaros
* Ženklų savybės
* Pertvarkymai
Bendrystė
* Vertybės ir klausimai
* Šviesuolių branda - dvylika klausimų
* Taikdarystė
* Minčių sodas
Apytakos
* Dievo šokis
* Išgyvenimo apytaka
* Žinojimo rūmai
* Gyvybės dėsniai
2021 vasario 06 d., 17:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 22-64 eilutės iš
Tuo tarpu puslapyje [[Suvestinė]] apžvelgiu atsakymus, o puslapyje [[Gvildenu]] apžvelgiu klausimus.
[++Klausimai 问题++]

[[Suvestinė | Išmąstyti pradus]]
* [[Suvestinė | Išmąstyti kaip išsiritulioja pirmapradės sąvokos.]]
** [[Lygybės lygtis | Išmastyti Dievo neišėjimą už savęs lygybės lygtimi ===]]
** [[Trejybės | Suprasti kiekvienos trejybės vaidmenį visumoje.]]
* [[Apytakos | Išmąstyti ką keturios apytakos turi bendro ir kuomi jos išsiskiria.]]
* [[Požiūriai | Išmąstyti kas yra požiūris, ką reiškia priimti požiūrį ir kokios jų sudūrimo galimybės.]]
[[Dievas | Išmąstyti Dievo šokį]]
* [[Dievas#R3 | Išmąstyti koks trejybės rato vaidmuo Dievo šokyje.]]
* [[Dievas#A8 | Patikslinti Sūnaus aštuonerybę.]]
* [[Dievas#D | Patikslinti dešimt Dievo įsakymų.]]
[[Išgyvenimo apytaka | Išmąstyti išgyvenimo apytaką]]
* [[Išgyvenimai | Išmąstyti kaip išgyvenimo apytaka išgyvename išgyvenimus.]]
* [[DorovėsTyrimas | Išmąstyti kaip išsisikiria elgesys ir dorovė, kokie dorovės pagrindai.]]
* [[Sandarų raida | Išmąstyti kaip išgyvenimo apytaka iškyla požiūriai ir sandaros.]]
** [[Sandarų tyrimas | Išmąstyti kaip sandaros išreiškia ką išgyvename.]]
* [[Kalbos | Išmąstyti tris kalbas: pagrindimą, įvardijimą, pasakojimą.]]
* [[Padalinimų ratas | Išmąstyti padalinimų rato lygtis.]]
[[Žinojimo rūmai | Išmąstyti žinojimo rūmus]]
* [[Book/MathDiscovery | Tiksliai nusakyti matematikos žinojimo rūmus.]]
* [[Book/MathBigPicture | Išmąstyti kaip išsiritulioja matematika, jos įvairiausios šakos, sąvokos, klausimai, atsakymai, tyrimai ir atradimai.]]
* [[Book/MathConnections | Išmąstyti kaip matematika išreiškia ketverybę, padalinimus, padalinimų ratą, šešis atvaizdus ir kitas sandaras.]]
** [[Book/Foursome | Nustatyti ką matematikoje reiškia ketverybė.]]
** [[Book/Divisions | Nustatyti ką matematikoje reiškia padalinimai.]]
** [[Book/BottPeriodicity | Nustatyti ką matematikoje reiškia padalinimų ratas.]]
** [[Book/SixCritera | Nustatyti ką matematikoje reiškia šeši atvaizdai.]]
* [[Žinojimo rūmų gausa | Išmąstyti kaip išsiritulioja įvairiausi žinojimo rūmai visiems mokslams ir visoms asmenybėms.]]
[[Meilės mokslas | Išmąstyti meilės mokslą]]
* Išmąstyti kaip trejybės ratas suveda tris valias.
* [[Book/Life | Išmąstyti kas yra gyvybė.]]
* Išmąsyti kaip palaikyti gyvybę ir sąmoningumą.
* Išmąstyti kaip aprėpti ir paaiškinti kertinių vertybių ir tirtinų klausimų įvairovę.
* Išmąstyti kaip bendrauti su Dievu, kaip jam melstis, kaip jį įtraukti į šį gyvenimą, kaip dalyvauti jo gyvenime.
* Išmąstyti kaip su Dievu ir kitais puoselėti šviesuolių bendrystę, amžinai bręsti, gyventi amžiną gyvenimą.
Išmąstyti apytakų santykius
* Išmąstyti kaip viena apytaka kyla iš kitos.
* Išmąstyti santykį tarp šešių pertvarkymų ir šešių pokalbių
.
į:
Tuo tarpu puslapyje [[Suvestinė]] apžvelgiu atsakymus, o puslapyje [[Gvildenu]] apžvelgiu klausimus.
2021 vasario 06 d., 17:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 18-19 eilutės iš
[++Atsakymai ir klausimai++]
į:
[++++答案和问题++++]
Pakeistos 22-53 eilutės iš
[++Atsakymai 答案++]

Užmojis
* Užsimojimas viską žinoti
* Apsišvietimas
* Valios ugdymas
Sandaros
* Viskas
* Padalinimai, atvaizdai, aplinkybės
* Padalinimų ratas
* Poreikių tenkinimai
* Dvejonės abejonėms
* Lūkesčiai ir jauduliai
* Aštuongubas kelias - malda "Tėve mūsų"
[[Kalbos]]
* Pasakojimo kalba
* Geros valios pratimai
Sudėtinės sandaros
* Gyvenimo lygtis
* 6+4 pirminės ir antrinės sandaros
* Ženklų savybės
* Pertvarkymai
Bendrystė
* Vertybės ir klausimai
* Šviesuolių branda - dvylika klausimų
* Taikdarystė
* Minčių sodas
Apytakos
* Dievo šokis
* Išgyvenimo apytaka
* Žinojimo rūmai
* Gyvybės dėsniai
į:
Tuo tarpu puslapyje [[Suvestinė]] apžvelgiu atsakymus, o puslapyje [[Gvildenu]] apžvelgiu klausimus.

2021 vasario 06 d., 17:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
[[Suvestinė]], [[Knyga]], [[Meilės mokslas]]
į:
[[Suvestinė]], [[Gvildenu]], [[Knyga]], [[Meilės mokslas]]
Pakeista 20 eilutė iš:
Savo mintis apžvelgiu knygute. Papasakoti truputį kaip aš prie tų minčių priėjau.
į:
Savo mintis apžvelgsiu knygute. Joje išsakysiu atsakymus, ką išsiaiškinau, ir klausimus, ką dar norėčiau išsiaiškinti.
2021 sausio 18 d., 15:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
'''Savo mintis aprėpti ir išmąstyti knyga.'''
į:
'''Kaip man savo mintis aprėpti ir išmąstyti atsakymais ir klausimais?'''
2020 lapkričio 28 d., 13:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 75 eilutė:
* [[Book/MathDiscovery | Tiksliai nusakyti matematikos žinojimo rūmus.]]
2020 lapkričio 25 d., 18:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 59 eilutė iš:
** [[Lygties lygtis | Išmastyti Dievo neišėjimą už savęs lygties lygtimi ===]]
į:
** [[Lygybės lygtis | Išmastyti Dievo neišėjimą už savęs lygybės lygtimi ===]]
2020 lapkričio 24 d., 14:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 59 eilutė:
** [[Lygties lygtis | Išmastyti Dievo neišėjimą už savęs lygties lygtimi ===]]
2020 lapkričio 14 d., 20:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-4 eilutės:
[[Suvestinė]], [[Knyga]], [[Meilės mokslas]]
2020 lapkričio 14 d., 20:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

--------------------
Ištrinta 6 eilutė:
--------------------
2020 lapkričio 14 d., 20:24 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 3 eilutė:
2020 lapkričio 14 d., 20:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:
* Tvarkyti ir plėtoti su meilės mokslu susijusius puslapius.
* Sudaryti filosofinių klausimų metmenis (tyrimų sąsiuvinį) su nuorodomis į puslapius paskiriems tyrimams.
2020 lapkričio 14 d., 20:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-13 eilutės:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
----------------------
'''Savo mintis aprėpti ir išmąstyti knyga.'''

>>bgcolor=#FFFFC0<<
--------------------
* Sukurti nuorodas į naujus puslapius šiame puslapyje išvardintiems meilės mokslo klausimams.
* Apžvelgti meilės mokslą ir išdėstyti savo supratimą.
* Apžvelgti keturias apytakas ir suvokti meilės mokslo vietą tarp jų.

-----------------------
>><<
2020 lapkričio 13 d., 21:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 53 eilutė:
** [[Sandarų tyrimas | Išmąstyti kaip sandaros išreiškia ką išgyvename.]]
2020 lapkričio 13 d., 21:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 51-52 eilutės iš
* [[http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Dorov%c4%97sTyrimas | Išmąstyti kaip išsisikiria elgesys ir dorovė, kokie dorovės pagrindai.]]
* Išmąstyti kaip išgyvenimo apytaka iškyla požiūriai ir sandaros.
į:
* [[DorovėsTyrimas | Išmąstyti kaip išsisikiria elgesys ir dorovė, kokie dorovės pagrindai.]]
* [[Sandarų raida | Išmąstyti kaip išgyvenimo apytaka iškyla požiūriai ir sandaros.]]
2020 lapkričio 13 d., 20:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 62 eilutė iš:
* Išmąstyti kaip išsiritulioja įvairiausi žinojimo rūmai visiems mokslams ir visoms asmenybėms.
į:
* [[Žinojimo rūmų gausa | Išmąstyti kaip išsiritulioja įvairiausi žinojimo rūmai visiems mokslams ir visoms asmenybėms.]]
2020 lapkričio 13 d., 19:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 57 eilutė iš:
* Išmąstyti kaip matematika išreiškia ketverybę, padalinimų ratą, šešis atvaizdus ir kitas sandaras.
į:
* [[Book/MathConnections | Išmąstyti kaip matematika išreiškia ketverybę, padalinimus, padalinimų ratą, šešis atvaizdus ir kitas sandaras.]]
Pridėtos 59-61 eilutės:
** [[Book/Divisions | Nustatyti ką matematikoje reiškia padalinimai.]]
** [[Book/BottPeriodicity | Nustatyti ką matematikoje reiškia padalinimų ratas.]]
** [[Book/SixCritera | Nustatyti ką matematikoje reiškia šeši atvaizdai.]]
2020 lapkričio 13 d., 19:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 54 eilutė iš:
* Išmąstyti padalinimų rato lygtis.
į:
* [[Padalinimų ratas | Išmąstyti padalinimų rato lygtis.]]
2020 lapkričio 13 d., 19:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 51 eilutė iš:
* Išmąstyti kaip išsisikiria elgesys ir dorovė, kokie dorovės pagrindai.
į:
* [[http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Dorov%c4%97sTyrimas | Išmąstyti kaip išsisikiria elgesys ir dorovė, kokie dorovės pagrindai.]]
2020 lapkričio 13 d., 18:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 50 eilutė iš:
* Išmąstyti kaip išgyvenimo apytaka išgyvename išgyvenimus.
į:
* [[Išgyvenimai | Išmąstyti kaip išgyvenimo apytaka išgyvename išgyvenimus.]]
2020 lapkričio 13 d., 17:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 46-48 eilutės iš
* Išmąstyti koks trejybės rato vaidmuo Dievo šokyje.
* Patikslinti Sūnaus aštuonerybę.
* Patikslinti dešimt Dievo įsakymų.
į:
* [[Dievas#R3 | Išmąstyti koks trejybės rato vaidmuo Dievo šokyje.]]
* [[Dievas#A8 | Patikslinti Sūnaus aštuonerybę.]]
* [[Dievas#D | Patikslinti dešimt Dievo įsakymų.]]
2020 lapkričio 13 d., 17:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 47-48 eilutės iš
* Patikslinti Sūnaus aštuonerybę ir dešimt Dievo įsakymų.
į:
* Patikslinti Sūnaus aštuonerybę.
* Patikslinti
dešimt Dievo įsakymų.
2020 lapkričio 12 d., 19:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 41-42 eilutės iš
* Išmąstyti kaip išsiritulioja pirmapradės sąvokos.
į:
* [[Suvestinė | Išmąstyti kaip išsiritulioja pirmapradės sąvokos.]]
** [[Trejybės | Suprasti kiekvienos trejybės vaidmenį visumoje.]]
Pridėta 57 eilutė:
** [[Book/Foursome | Nustatyti ką matematikoje reiškia ketverybė.]]
2020 lapkričio 12 d., 15:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 54 eilutė iš:
* [[http://www.ms.lt/sodas/Book/MathBigPicture | Išmąstyti kaip išsiritulioja matematika, jos įvairiausios šakos, sąvokos, klausimai, atsakymai, tyrimai ir atradimai.]]
į:
* [[Book/MathBigPicture | Išmąstyti kaip išsiritulioja matematika, jos įvairiausios šakos, sąvokos, klausimai, atsakymai, tyrimai ir atradimai.]]
Pakeista 59 eilutė iš:
* [[Life | Išmąstyti kas yra gyvybė.]]
į:
* [[Book/Life | Išmąstyti kas yra gyvybė.]]
2020 lapkričio 12 d., 15:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
Kalbos
į:
[[Kalbos]]
Pakeista 51 eilutė iš:
* Išmąstyti tris kalbas: pagrindimą, įvardijimą, pasakojimą.
į:
* [[Kalbos | Išmąstyti tris kalbas: pagrindimą, įvardijimą, pasakojimą.]]
2020 lapkričio 12 d., 15:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 54 eilutė iš:
* Išmąstyti kaip išsiritulioja matematika, jos įvairiausios šakos, sąvokos, klausimai, atsakymai, tyrimai ir atradimai.
į:
* [[http://www.ms.lt/sodas/Book/MathBigPicture | Išmąstyti kaip išsiritulioja matematika, jos įvairiausios šakos, sąvokos, klausimai, atsakymai, tyrimai ir atradimai.]]
Pakeista 59 eilutė iš:
* Išmąstyti kas yra gyvybė.
į:
* [[Life | Išmąstyti kas yra gyvybė.]]
2020 lapkričio 12 d., 15:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 40 eilutė iš:
Išmąstyti pradus
į:
[[Suvestinė | Išmąstyti pradus]]
Pakeistos 42-44 eilutės iš
* Išmąstyti ką keturios apytakos turi bendro ir kuomi jos išsiskiria.
* Išmąstyti kas yra požiūris, ką reiškia priimti požiūrį ir kokios jų sudūrimo galimybės.
Išmąstyti Dievo šokį
į:
* [[Apytakos | Išmąstyti ką keturios apytakos turi bendro ir kuomi jos išsiskiria.]]
* [[Požiūriai | Išmąstyti kas yra požiūris, ką reiškia priimti požiūrį ir kokios jų sudūrimo galimybės.]]
[[Dievas | Išmąstyti Dievo šokį]]
Pakeista 47 eilutė iš:
Išmąstyti išgyvenimo apytaką
į:
[[Išgyvenimo apytaka | Išmąstyti išgyvenimo apytaką]]
Pakeista 53 eilutė iš:
Išmąstyti žinojimo rūmus
į:
[[Žinojimo rūmai | Išmąstyti žinojimo rūmus]]
Pakeista 57 eilutė iš:
Išmąstyti meilės mokslą
į:
[[Meilės mokslas | Išmąstyti meilės mokslą]]
2020 lapkričio 11 d., 11:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 58 eilutė:
* Išmąstyti kaip trejybės ratas suveda tris valias.
2020 spalio 23 d., 23:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 62 eilutė iš:
* Išmąstyti kaip su kitais puoselėti šviesuolių bendrystę, amžinai bręsti, gyventi amžiną gyvenimą.
į:
* Išmąstyti kaip su Dievu ir kitais puoselėti šviesuolių bendrystę, amžinai bręsti, gyventi amžiną gyvenimą.
2020 spalio 18 d., 19:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
Savo mintis apžvelgiu knygute
į:
Savo mintis apžvelgiu knygute. Papasakoti truputį kaip aš prie tų minčių priėjau.
Pridėtos 7-10 eilutės:
Užmojis
* Užsimojimas viską žinoti
* Apsišvietimas
* Valios ugdymas
Ištrinta 37 eilutė:
Pakeista 65 eilutė iš:
* Išmąstyti santykį tarp šešių pertvarkymų ir šešių pokalbių.
į:
* Išmąstyti santykį tarp šešių pertvarkymų ir šešių pokalbių.
2020 spalio 18 d., 12:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-62 eilutės:
[++Atsakymai ir klausimai++]

Savo mintis apžvelgiu knygute

[++Atsakymai 答案++]

Sandaros
* Viskas
* Padalinimai, atvaizdai, aplinkybės
* Padalinimų ratas
* Poreikių tenkinimai
* Dvejonės abejonėms
* Lūkesčiai ir jauduliai
* Aštuongubas kelias - malda "Tėve mūsų"
Kalbos
* Pasakojimo kalba
* Geros valios pratimai
Sudėtinės sandaros
* Gyvenimo lygtis
* 6+4 pirminės ir antrinės sandaros
* Ženklų savybės
* Pertvarkymai
Bendrystė
* Vertybės ir klausimai
* Šviesuolių branda - dvylika klausimų
* Taikdarystė
* Minčių sodas
Apytakos
* Dievo šokis
* Išgyvenimo apytaka
* Žinojimo rūmai
* Gyvybės dėsniai


[++Klausimai 问题++]

Išmąstyti pradus
* Išmąstyti kaip išsiritulioja pirmapradės sąvokos.
* Išmąstyti ką keturios apytakos turi bendro ir kuomi jos išsiskiria.
* Išmąstyti kas yra požiūris, ką reiškia priimti požiūrį ir kokios jų sudūrimo galimybės.
Išmąstyti Dievo šokį
* Išmąstyti koks trejybės rato vaidmuo Dievo šokyje.
* Patikslinti Sūnaus aštuonerybę ir dešimt Dievo įsakymų.
Išmąstyti išgyvenimo apytaką
* Išmąstyti kaip išgyvenimo apytaka išgyvename išgyvenimus.
* Išmąstyti kaip išsisikiria elgesys ir dorovė, kokie dorovės pagrindai.
* Išmąstyti kaip išgyvenimo apytaka iškyla požiūriai ir sandaros.
* Išmąstyti tris kalbas: pagrindimą, įvardijimą, pasakojimą.
* Išmąstyti padalinimų rato lygtis.
Išmąstyti žinojimo rūmus
* Išmąstyti kaip išsiritulioja matematika, jos įvairiausios šakos, sąvokos, klausimai, atsakymai, tyrimai ir atradimai.
* Išmąstyti kaip matematika išreiškia ketverybę, padalinimų ratą, šešis atvaizdus ir kitas sandaras.
* Išmąstyti kaip išsiritulioja įvairiausi žinojimo rūmai visiems mokslams ir visoms asmenybėms.
Išmąstyti meilės mokslą
* Išmąstyti kas yra gyvybė.
* Išmąsyti kaip palaikyti gyvybę ir sąmoningumą.
* Išmąstyti kaip aprėpti ir paaiškinti kertinių vertybių ir tirtinų klausimų įvairovę.
* Išmąstyti kaip bendrauti su Dievu, kaip jam melstis, kaip jį įtraukti į šį gyvenimą, kaip dalyvauti jo gyvenime.
* Išmąstyti kaip su kitais puoselėti šviesuolių bendrystę, amžinai bręsti, gyventi amžiną gyvenimą.
Išmąstyti apytakų santykius
* Išmąstyti kaip viena apytaka kyla iš kitos.
* Išmąstyti santykį tarp šešių pertvarkymų ir šešių pokalbių.

AtsakymaiIrKlausimai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 vasario 08 d., 16:30