神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Branda, Išgyvenimų nagrinėjimas

Kokios brandos rūšys?


成熟度调查


 • Ar brandiname save ir kitus tiktai per savo įvaizdį, per asmenybę?
 • Kaip kreipiamės į gerumą, bendrą žmogų, asmenį kituose?
 • Kaip brandinimas susijęs su gėrio kryptimis?
 • Kaip suprasti, kad santykių ketverybėje po Dievo yra mano savastis? Ir ne bendras žmogus? Ar bendras žmogus rūpinasi visakuo, santykiais su visais lygmenimis?
 • Ar trejybės ratą išgyvena trinario žmogaus trys balsai - pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas? Kuris nusistato, vykdo, permąsto?
 • Ar trinaris žmogus sueina savastimi? ar bendru žmogumi? Ar abejais?


Brandos pavyzdžiai

NS Išryškinau savo tikslą

 • Ieškojau prasmės.
 • Aprėpiau savo visą gyvenimą.
 • Ėmiausi atsakomybės už savo gyvenimą, jo tikslą.
 • Išryškinau, įvardinau ir įsisavinau tikslą.
 • Įvardinau ir prisiėmiau savo gyvenimo tikslą.

NB Išryškinau savo vertybę

VS Ėjau savo keliu

 • Rinkausi eiti savo brandos keliu.
 • Supratau, kad turiu pats eiti savo keliu.
 • Nusprendžiau nesiremti į kitų vertinimus ir eiti savo keliu.
 • Supratau, kad einu savo keliu.
 • Ėjau savo keliu, jį pagrindžiau.

VB Atsiskleidžiau, kas esu. Tuo pačiu pažinau save.

 • Atsiskleidžiau, kas esu, ko asmeniškai trokštu, ką myliu.
 • Pažinau save.
 • Atskleidžiau savo asmenybę, ją pranokau savo asmeniu.

MS Suvokiau savo ribotumą, savo trūkumus, ir kaip pranokti save

 • Suvokiau savo ribotumą ir Jėzaus pranokimą mano ribų.
 • Pamačiau, kad klystu, gyvenu neteisingai, painioju širdį ir pasaulį. Radau dėsnių, kuriais galėjau susigaudyti, teisingai susirikiuoti.
 • Pripažinau savo silpnumą. Taip pat supratau kad, nepaisant to, renkuosi kaip nusiteikti, galiu kovoti su tuo, tad pažinti save.
 • Pasižiūrėjau į save, supratau savo klaidingą požiūrį ir jo pasekmes.
 • Atsisakiau ankstyvesnio bendravimo kuris nepasiteisino. Atsisakiau eiti man netinkamu bendravimo keliu. Bendravimui parengiau naują, tikresnį pagrindą.
 • Ištvėriau. Supratau savo pajėgumo ribotumą, likau užtikrintas savyje nepaisant to.
 • Pamačiau kaip asmeniškai klydau, kas įmanoma, ko siekti.
 • Susirūpinau ir dėjau ilgalaikes pastangas susitvarkyti, diegti teisingus įpročius, teisingą santykį su savo kūnu.
 • Pripažinau savo nesugebėjimą atmokėti skolas. Susitvarkiau ir gyvenau naujai.

MB Praturtinau vidinį mąstymą

 • Patyriau sąvokų kalbos tikrumą.
 • Įžvelgiau sandarą, praturtinau savo vidinę sąvokų kalbą.
 • Mąsčiau plačiau, nuodugniau, nesivaržiau.
 • Įveikiau savo vidinę baimę.

S3 Susisiekiau su Dievu

 • Žengiau žingsnį nuo žengimo nuo Dievo, tad žingsnį link Dievo.
 • Žengiau žingsnį link Dievo, ieškojau patikimo būdo kaip jį pakalbinti.
 • Atvėriau ryšį su Dievu, atsirėmiau į Dievo galybę.
 • Pažinau Dievą, jo santykį su manimi.
 • Jutau tikrą ryšį su Dievu, būtinumą laikytis gerumo.
 • Užmezgiau darbingą ryšį su Dievu.

S2 Rūpinausi savimi, atsakiau už save

 • Susirūpinau savimi.
 • Pasiryžau, išmąsčiau pagrindą persikelti į kitą aplinką, palaikančią mano vidinį gyvenimą ir mano svajones.
 • Atsakyti už prasmę darbo iš kurio pragyvenu, ir tam skirto laiko. Labiau vertinti save Dievo akimis.
 • Susirūpinau pačiam spręsti iš ko pragyvensiu.
 • Branginau save, rūpinausi savimi, atsakiau už save.

S1 Rūpinausi kitu žmogumi

 • Domėjausi ir rūpinausi ne tik savimi, o kitu žmogumi, jį vertinau ir branginau, rūpestingai puoselėjau mūsų draugystę.

S0 Patyriau santykį su kitais ir su pasauliu

 • Pajutau pažeidžiamumą.
 • Pasižiūrėjau į save ir kitus.
 • Supratau, kad mes kaip žmonės esame skirtingi savo santykiu su pasauliu, savo supratimais ir pasirinkimais, ir sugebėjau gerbti pasirinkimus, tiek savo, tiek kitų.
 • Patyriau žmonių nenorą mąstyti kitaip.
 • Pamačiau kaip mano troškimai atsiskleidžia bendruomenėje.
 • Supratau, kiti manęs nesupras, tad turiu rūpintis savo santykiu su manęs nesuprantančiu pasauliu.


Rūpintis savimi, atsakyti už save padėjo mano dėmesys kitiems, ne jų man rodomas dėmesys.

Kas man padėjo bręsti

Pats sau

 • VB MB S3 Pats sau, užklausdamas Dievą.

Tėvų besąlygiška meilė

 • NS Tėvų meilė, saugi aplinka.

Mylintys ir nepalaikantys

 • S0 Tėvai, mane mylintys, palaikantys, nors ir nepritariantys, tad parodantys dvejopą požiūrį mano atžvilgiu.
 • VS Mylintys bet nesuprantantys tėvai.

Mylimo žmogaus dėmesys ar nedemėsys

 • VB MB S3 Mylimoji, įsiklausydama ir gerbdama tiek mane ir mano jausmus, tiek save.
 • MS S2 Mane sukrėtė mylimosios netektis. Tikėjau jos nuostabumu.
 • VS Mylimosios nuoširdus, asmeniškas dėmesys, susirūpinimas, pamokymas.

Palaikantys

 • MS S0 Draugų ir pažįstamų sutikimas dalyvauti ir palaikyti, išklausyti ir atsiverti.
 • S3 Draugų sutikimas dalyvauti veikloje, rūpestis jais.
 • NS S3 Kitų meilė man, tikėjimas mano galimybėmis.

Paskatinimai

 • S0 MS Draugo paskatinimas.
 • MB Klausimą uždavęs mokytojas.
 • NS Tėvų pastangos, senelių lūkesčiai.

Geranoriški žmonės

 • MS Skolos davėjo geranoriškumas.
 • S3 S0 Išgelbėtojai.
 • MS Kunigai, pas kuriuos eidavau išpažinties.

Nuoširdžiai bendraujantys

 • MS Pažįstami, kurie man atsivėrė, su manimi vystė pratimus, jiems rengėsi ir juos vykdė.
 • VB MB S3 Ir panašiai, kiti, išklausiantys mane, įsiklausiantys į save ir pasisakantys man.
 • MB Išklausiantys studentai, išsisakyti leidžiantys draugai.
 • MS Pažįstami, su kuriais bandžiau rengti pratimus. Supratimas, kad tai jų netraukia.
 • MB S0 Studentai su kuriais kalbėdavausi filosofiniais klausimais.
 • VS Mokytojai, kurie mane vertino pažymiais, su kuriais galėjau apie tai pasikalbėti.

Patarimai ir paaiškinimai

 • MS S2 Pažįstama ir jos pasiūlyta knyga, kurios patarimai gal buvo abejotini, bet visumoje veiksmingi ir turbūt teisingi.
 • MS Tėtės patarimas iš vaikystės.
 • MS Mokslininko paaiškinimas, kad santvarka iš esmės yra nepagrįsta.

Žmonės, kuriuos suneraminau

 • VS S0 Mokytojai, susirūpinę manimi.
 • S3 S0 Grasintojai.

Aiškios asmenybės

 • MS Brolis, jo savotiškas nuoširdumas.
 • MS Taipogi jo žmonos apsisprendimai.
 • MS Ir mano tėvų požiūris.
 • S1 Draugas, kurio gerą būdą ir draugiškumą įvertinau.
 • VS S0 Slaugė mane patikrinusi.
 • S2 MS Atsirėmiau į Šventąjį raštą ir į Trijų karalysčių autorių.
 • S0 NS S3 Mergaitės nuoširdumas, širdingumas, į kurį teko atsiliepti.

Likimų ir pasirinkimų įvairovė

 • S3 Netikintys ir tikintys.
 • S2 Tėvų skiepijama bendrystė. Pabuvimas tam mažiau palankioje aplinkoje, svetimųjų bendrystėje.
 • S2 Dorovinės kliūtys, žmonių nepaisymas, nedoras elgesys, neteisingumas.
 • MB Akivaizdžiai vargstantys, nustumti žmonės, ir jų neatjaučiantys.
 • NS Giminių, tautiečių ir varguolių negandos.
 • S2 VS Aplinkinių požiūriai, kuriems galėjau paprieštarauti.
 • MS Aplinkiniai, duodantys suprasti, kad tai netinka ar apie tai nekalbama.
 • MS Valdžios nustatyta tvarka.
 • VS Kitų svetimas elgesys.

Bendrystės įvaizdis

 • NS Ištisa lietuvių bendruomenė mokykloje, išeivijoje ir Lietuvoje.
 • MS Žmonių pagarba Jėzui, šventam raštui. Pasirūpinimas šventą raštą perduoti per amžius, net ir pilnai nesuprantant jo.
 • S3 S0 Gyvenantys už apsaugos ribų.
 • S2 MS Lankiau šv.mišias, atsirėmiau į dalyvaujančius.

Geri pavyzdžiai

 • MB Jėzaus žodžiai, jo pamokymai, jų minčių sustatymas, logika.
 • S1 Pažįstamų pavyzdys kaip jie artimai draugavo.
 • S2 Pažįstamo pavyzdys, kaip jisai rūpinasi iš ko pragyventi.
 • S3 Gerbiamo žmogaus pavyzdys.
 • S2 Negeriančiųjų pavyzdys, tegul ir nepažįstamų.
 • S3 Tėvų rimtumas Dievo atžvilgiu.
 • S2 Išskirtinių žmonių pavyzdys.
 • MS Brolio ir kitų pavyzdys.

Dievas

 • VB MB S3 Dievas, išklausydamas mane ir leidžiantis mąstyti naujai.
 • NS Dievo požiūris, atsakomybė prieš jį.

BrandosTyrimas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugsėjo 06 d., 11:11