调查

网站

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

http://www.ms.lt/derlius/IstorijaMoko.doc

Istorija moko

Istorija moko. Aš jos mokinys. O ką tokio moko, Man nepasakys. Šešiolikametis Jau susigaudo, Gyvenimas ir Mirtis jį gaudo. Mūsų karta Turi savo ištverti. Svaigina reklama, Ragina išgerti Už nežinomą Alkoholiką. Susilaikykim Vasario šešioliktą.

Istorija moko Už tėvynę numirti, O daug dar norėčiau Gyvenime patirti. Šešiolikametis Į mišką išėjo. Du su pusę metų Bunkeryj tupėjo. Partizano nebėr, Tik jo daina liko, Plačiai suskambėjo, Sovietai mus paliko. Vertinu muziką Ir muzikantą. O kas supranta Romą Kalantą?

Istorija moko Už tėvynę žudyti. Kristus reikalauja Priešui nekliudyti. Šešiolikametis Prievartavo žydus. Kaip jo anūkams Žaizdas išgydžius? Gedėkim žydų, Gedėkim prūsų, Gedėkim lietuvių Kai išnyks po mūsų. Tiesa praeityj! Ateityj matysis, Aš karalius širdyj, Kaip Vytautas Didysis.

Istorija moko, Kad Dievo nebūna. Jis dingo pakelyj Kaip Vytauto karūna. O aš atpažįstu Istorijos melą. Juk Dievas mus vežė į Baltijos kelią. Išvysk jo šviesą, Aptik šešėlį! Kryžkelėj pakalbink Rūpintojėlį. Ar geras kryžiuotis Buvo krikščionis? Gal Maironis Buvo pagonis?

Priedainis:

Kraują praliejome už savo šalį. Širdį išliejome prieš Visagalį. Ašaras liejome už žuvusius draugus, bet mes kartu, tegul taip bus. Visi susiliejome.

Lietuva Įsiliejame Lietuva Įsiliejame

Būk laisva Išsiliejame Būk laisva Išsiliejame

Daina


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 vasario 07 d., 21:21