调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. 20171027GreimasIrDerrida, Greimas


Priešingybių rūšys. Dvejybės atvaizdai.

Iš geros valios pratimų: gerai ir dar geriau, blogai ir dar blogiau.

5+3=0 Sprendimo įsisąmonijimu širdis sieja laiką ir erdvę, gauname Dievą - ramybę. Sieti su dekonstravimu. Savasties išnykimas - ar neišnykimas.

DerridaIrGreimas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 lapkričio 05 d., 09:22